Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Polityka prywatności

 

 1. Administrator pragnie zapewnić, iż we wszelkich działaniach podejmowanych w ramach Serwisu kieruje się przede wszystkim dobrem naszych użytkowników. Naszym celem jest poznanie Państwa potrzeb i oczekiwań, tak by poziom obsługi oraz poczucie bezpieczeństwa należał do najwyższych. W ramach Serwisu możecie mieć Państwo możliwość odwiedzenia innych stron internetowych dzięki zamieszczonym linkom, przy czym informujemy, iż każdy z takich portali posiada odrębną, własną politykę prywatności.
 2. Wszelkie działania w ramach Serwisu, których dokonanie wiązałoby się z przekazaniem danych osobowych, a podmiotem których byłyby osoby niepełnoletnie, muszą być podejmowane za pośrednictwem rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie objęte są regulacjami dotyczącymi prawa autorskiego. Powyższe dotyczy zarówno treści tworzonych przez redakcję, jak i inne osoby - w tym użytkowników Serwisu. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów bez zgody autora będzie naruszeniem przepisów prawa i podstawą do roszczeń odszkodowawczych.
 4. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie danych o jego użytkownikach do niezbędnego minimum. Czynimy to wyłącznie w celu realizacji Państwa praw.
 5. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne np. do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obowiązkowe i zależeć będzie od decyzji osoby, której dane te dotyczą.
 6. Żadne dane osobowe, nie będą przez nas ujawniane bez Państwa zezwolenia, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności, przewidzianych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy, zaistniałych na skutek żądania uprawnionych organów, w szczególności w postępowaniu sądowym, karnym lub administracyjnym lub też, w sytuacji gdy działanie takie będzie niezbędne dla ochrony praw i interesów naszych lub naszych Użytkowników.
 7. Celem bezwzględnej ochrony zawartości gromadzonych przez nas treści, w szczególności informacji o Użytkownikach Serwisu prawa dostępu do danych osobowych zostało maksymalnie ograniczone. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników oraz współpracowników Administratora Serwisu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 8. Informujemy również, że Administrator Serwisu jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych w ramach Serwisu danych innym podmiotom na podstawie art. 31 ww. ustawy.
 9. W trakcie korzystania przez Państwa z serwisu, mogą zostać przez nas umieszczone na Państwa komputerach niewielkie pliki (znane powszechnie pod nawą „ciasteczka" - „cookies”). Pliki te mogą być przez nas odczytane dla celów informacyjnych, w momencie ponownej Państwa wizyty na naszym Serwisie. Rodzaj informacji, które w ten sposób zbieramy ma związek z Państwa komputerem i obejmuje dane takie jak: adres IP, datę i godzinę wejścia do Serwisu oraz najczęściej odwiedzane obszary Serwisu. Wszelkie dane zbierane w ramach cookies służą wyłącznie ulepszeniu efektywności Serwisu. Użytkownik Serwisu ma prawo w każdym czasie wyłączyć cookies przy czym może to wiązać się z uniemożliwieniem dostępu do pewnych usług w ramach Serwisu.
 10. Odbiorcą informacji z cookies jest Netsprint S.A., Google LLC, Stroer Digital Operations sp. z o.o. („SDO”) oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię oraz iż dane te mogą zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.
 11. Każdemu Użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.
 12.  Regulacje dotyczące niniejszej polityki prywatności mogą ulec zmianie w każdym czasie, przy czym każdorazowa zmiana będzie sygnalizowana użytkownikom poprzez Serwis.
 13. Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące stosowanej przez Administratora polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres: administracja@neon24.pl.