Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze Ewiak Ryszard

 • To tylko manewry
  Niebo od 1945 roku (operacja "Unthinkable") powstrzymuje wiatr trzeciej wojny światowej i będzie tak czynić aż do wyznaczonego czasu. Przypomnę tu istotny w tej kwestii fragment z proroczej Księgi Daniela: "W czasie wyznaczonym [występująca tu w roli króla północy - Rosja] powróci [krótko mówiąc, odzyska wpływy utracone po rozpadzie ZSRR]. I wkroczy na południe [z powodu konfliktu etnicznego na południe od granic Rosji (Mt 24:7)], ale nie będzie jak wcześniej [Gruzja - 2008], lub jak później [Ukraina. Tu też nie należy spodziewać się reakcji militarnej ze strony Zachodu. To stanie się następnym razem, po powrocie Rosji], gdyż ruszą przeciw niemu mieszkańcy wybrzeży Kittim [odległy Zachód, dokładniej mówiąc - Amerykanie] i załamie się [upadnie na duchu] i zawróci" (Daniela 11:29,30a). Tym razem będzie to wojna światowa nie tylko z nazwy. Pokój będzie zabrany z ziemi i użyty "wielki miecz" (Objawienie 6:4). Jezus tak go scharakteryzował: "φοβητρα τε και σημεια απ ουρανου μεγαλα εσται" - "rzeczy budzące postrach zarazem i nadzwyczajne [związane z niezwykłymi zjawiskami] z nieba potężne będą" (Łukasza 21:11b, wg Greek NT: Byzantine/Majority Text [2000]; Greek New Testament: Textus Receptus [1550/1894]).
  Część manuskryptów pomija tu istotne ostrzeżenie Jezusa: "και χειμωνες" - "i mrozy".
  Peszitta aramejska: "וסתוא רורבא נהוון" - "i mrozy wielkie będą". My to dzisiaj nazywamy zimą nuklearną.
  W tekście Marka 13:8, zaraz po słowach: "będą niedobory żywności", jest też kolejne istotne ostrzeżenie Jezusa: "και ταραχαι" - "i nieporządki" (1550 Stephanus New Testament).
  Aramejska Peszitta: "ושגושיא" - "i zamęt", (zamieszanie) o stanie porządku publicznego.
  W tekście Łukasza czytamy: "Powstanie naród przeciwko narodowi zatem królestwo przeciwko królestwu, wstrząsy również znaczne zatem wzdłuż i wszerz regionów, głody i zarazy będą" (21:10,11a).
  Jezus nie mówi tu o jakiejś ponad stuletniej epoce. Przedstawia tu szczegółowy obraz nadchodzącej globalnej wojny jądrowej i wyraźnie zaznacza: "Wszystko zaś to początek bólów porodu" (Mateusza 24:8, Grecko-polski Nowy Testament wydanie interlinearne).
  Tylko manewry, czy wojna?
 • Dlaczego możemy jeszcze spać spokojnie?
  Przedstawię tu krótką analizę biblijną. Zacznę od fragmentu kluczowej wizji: "I obaj ci królowie [Wielka Brytania i Rosja. (W roku 1882 Wielka Brytania rozciągnęła wpływy na Egipt i przejęła rolę "króla południa". Mniej więcej w tym samym czasie Rosja zajęła pozycję "króla północy", rozciągając wpływy na terytoria, które wcześniej należały do Seleukosa I)] serca swoje skierują ku wyrządzaniu szkody i przy stole jednym kłamstwo mówić będą, lecz nie uda się [im zrealizować swoich niecnych planów]. Zaiste, pozostał jeszcze kres [zakończenie, dopełnienie] do czasu wyznaczonego [o którym jest mowa w wersecie 29]. I powróci [król północy] do ziemi swej z dobrami ruchomymi wielkimi [1945. Ten szczegół wskazywał, że po wcześniejszych zwycięstwach Hitler zaatakuje ZSRR i będzie walczył aż do gorzkiego końca], a serce jego przeciw przymierzu świętemu [w ZSRR wprowadzono ateizm państwowy i wierzących represjonowano], i będzie działał [oznacza to dużą aktywność na arenie światowej], i zawróci do ziemi swej [1991-1993. Rozpada się ZSRR i Układ Warszawski. Wojska z radzieckich baz militarnych powracają do swej ziemi]. W czasie wyznaczonym powróci [to w tym kontekście oznacza m.in. znaczne osłabienie USA, wielki kryzys, rozpad strefy euro, UE i NATO. Wiele krajów z dawnego bloku wschodniego powróci do sojuszu militarnego z Moskwą]. I wkroczy na południe [wiele wskazuje na Gruzję], ale nie będzie jak wcześniej [Gruzja - 2008], lub jak później [Ukraina], gdyż ruszą przeciw niemu mieszkańcy wybrzeży Kittim [odległy Zachód, a dokładniej mówiąc - Amerykanie] i załamie się [upadnie na duchu] i zawróci" (Daniela 11:27-30a). Pokój będzie zabrany z ziemi i użyty "wielki miecz" (Objawienie 6:4). Jezus tak go scharakteryzował: "φοβητρα τε και σημεια απ ουρανου μεγαλα εσται" - "rzeczy budzące postrach zarazem i nadzwyczajne [związane z niezwykłymi zjawiskami] z nieba potężne będą" (Łukasza 21:11b, wg Greek NT: Byzantine/Majority Text [2000]; Greek New Testament: Textus Receptus [1550/1894]). Część starożytnych manuskryptów pomija tu końcowe, istotne zagrożenie: "και χειμωνες" - "i mrozy".
  Peszitta aramejska: "וסתוא רורבא נהוון" - "i mrozy wielkie będą". Dzisiaj nazywamy to "zimą nuklearną".
  W tekście Marka 13:8, zaraz po słowach: "będą niedobory żywności" jest mowa o kolejnym, związanym z tą wojną zagrożeniu: "και ταραχαι" - "i nieporządki" (1550 Stephanus New Testament).
  Aramejska Peszitta: "ושגושיא" - "i zamęt", (zamieszanie) w odniesieniu do stanu porządku publicznego.

  W przeciwieństwie do wielkich wojen XIX i XX wieku, wojna będąca znakiem, zacznie się od konfliktu etnicznego. W tekście Łukasza czytamy: "Powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, wstrząsy również znaczne zatem wzdłuż i wszerz regionów, głody i zarazy będą" (21:10,11a).
  Nie będzie to Armagedon, lecz jak stwierdził Jezus: "początek bólów porodowych" (Mt 24:8).
  Jezus przedstawił tu szczegółowy obraz globalnej wojny jądrowej. Wielu dopasowuje go do zaślepiającej nauki o roku 1914, rozciągając wszystkie te szczegóły do ponad stuletniego okresu. Jezus ostrzegał przed takimi, mówiąc: "Strzeżcie się, abyście nie zostali zwiedzeni. Liczni bowiem przyjdą w imieniu moim [to oznacza, że podawać się będą za przedstawicieli Jezusa] mówiąc: 'Ja jestem' [to oznacza, że będą podawać się za kogoś, kim nie są]. I: 'Wyznaczony czas przybliżył się' [to oznacza, że będą mówić o bliskim końcu tego systemu rzeczy]. Nie podążajcie za nimi" (Łukasza 21:8). Mateusz informuje, że owi uzurpatorzy, zwodzący fałszywą nadzieją na bliski koniec obecnego systemu rzeczy, podawać się będą za pomazańców: "Liczni bowiem przyjdą w imieniu moim, mówiąc: 'Ja jestem namaszczony' i wielu zwiodą" (24:5). Wielu z nich pojawiło się w XIX wieku i od samego początku błędnie interpretują znak Jezusa i zapowiedzi dotyczące "dnia Pańskiego" (Obj 1:10). Wszystkie to wypełni się w sposób nagły, niespodziewanie. We wstępie do Księgi Objawienia czytamy: "Objawienie Jezusa Pomazańca, które dał mu Bóg, (aby) ukazać sługom swoim, co musi stać się w sposób nagły" (1:1a).
  Stała obecność Korpusu USA w Polsce. Pachnie prochem
 • Scenariusz biblijny
  Na razie możemy spać spokojnie. Nie zawsze jednak tak będzie. Przypomnę tu fragment z proroczej Księgi Daniela: "I obaj ci królowie [Wielka Brytania i Rosja] serca swoje skierują ku wyrządzaniu szkody i przy stole jednym kłamstwo mówić będą, lecz nie uda się [zrealizować tych niecnych planów]. Zaiste pozostało jeszcze dopełnienie do czasu wyznaczonego [jest o nim mowa w wersecie 29]. I powróci [król północy] do ziemi swej z dobrami ruchomymi wielkimi [1945. Ten szczegół wskazywał, że po wcześniejszych zwycięstwach Hitler zaatakuje ZSRR i będzie walczył aż do gorzkiego końca], a serce jego przeciw przymierzu świętemu [w ZSRR wprowadzono wówczas ateizm państwowy i wierzących represjonowano], i będzie działał [oznacza to aktywność na arenie międzynarodowej], i zawróci do ziemi swej [1991-1993. Rozpada się ZSRR i Układ Warszawski. Wojska z radzieckich baz militarnych powracają do swej ziemi]. W czasie wyznaczonym powróci [to oznacza koniec jednobiegunowego świata. Rosja znów będzie miała bazy militarne poza granicami kraju. To w tym kontekście oznacza także wielki kryzys, rozpad strefy euro, UE i NATO. Wiele krajów z dawnego bloku wschodniego powróci do sojuszu militarnego z Moskwą]. I wkroczy na południe [to może być Gruzja i jej zbuntowane regiony], ale nie będzie jak wcześniej [2008 - Gruzja], lub jak później [Ukraina], gdyż ruszą przeciw niemu mieszkańcy wybrzeży Kittim [odległy Zachód, dokładniej mówiąc - Amerykanie] i załamie się [upadnie na duchu] i zawróci" (Daniela 11:27-30a).

  Tym razem będzie to wojna światowa nie tylko z nazwy. Pokój będzie zabrany z ziemi i użyty "wielki miecz" (Objawienie 6:4). Jezus tak go scharakteryzował: "rzeczy budzące postrach zarazem i niezwykłe z nieba potężne będą" (Łukasza 21:11b, wg Greek NT: Byzantine/Majority Text [2000]; Greek New Testament: Textus Receptus [1550/1894]).

  Część starożytnych manuskryptów pomija tu końcowe, istotne zagrożenie: "i mrozy". Peszitta aramejska: "i mrozy wielkie będą". My to dzisiaj nazywamy "zimą nuklearną".

  W tekście Marka 13:8, zaraz po słowach: "będą niedobory żywności" jest mowa o kolejnym, związanym z tą wojną zagrożeniu: "i nieporządki" (1550 Stephanus New Testament). Aramejska Peszitta: "i zamęt", (zamieszanie) w odniesieniu do stanu porządku publicznego.

  Detonatorem tej wojny będzie konflikt etniczny, podobny do tego z 2008 roku w Gruzji. W tekście Łukasza czytamy: "Powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, wstrząsy również znaczne zatem wzdłuż i wszerz regionów, głody i zarazy będą" (21:10,11a).

  Jak widać, Jezus przedstawił tu szczegółowy obraz globalnej wojny jądrowej. Wielu dopasowuje go do zwodniczej nauki o roku 1914 i rozciąga wszystkie te szczegóły do ponad stuletniego okresu. Jezus ostrzegał przed takimi, mówiąc: "Strzeżcie się, abyście nie zostali zwiedzeni. Liczni bowiem przyjdą w imieniu moim mówiąc: 'Ja jestem'. I: 'Wyznaczony czas przybliżył się'. Nie podążajcie za nimi" (Łukasza 21:8). Mateusz informuje, że owi uzurpatorzy, zwodzący fałszywą nadzieją na bliski koniec obecnego systemu rzeczy, podawać się będą za pomazańców: "Liczni bowiem przyjdą w imieniu moim, mówiąc: 'Ja jestem namaszczony' i wielu zwiodą" (24:5).
  Wielu z nich pojawiło się w XIX wieku i od samego początku błędnie interpretują znak Jezusa. Wcześniej dopasowali go do okresu 1799 - 1914. Nie spełniła się żadna z ich zapowiedzi. Czas pokazał, kim są w rzeczywistości (Pwt 18:21,22; por. Jer 28:8,9,15).

  To wszystko, o czym mówił Jezus (w Łk 21:10,11 i Mt 24:7), nie miało trwać ponad sto lat. To wszystko miało towarzyszyć tylko tej jednej wojnie i miało być "początkiem bólów porodowych" (Mt 24:8).

  Uczniowie zapytali Jezusa: "Powiedz nam, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to wszystko zacznie się spełniać?" (Marka 13:4, BT). On wyraźnie zaznaczył: "Kiedy więc usłyszycie o wojnach i pogłoskach wojennych, nie trwóżcie się. To się musi stać, ale to jeszcze nie koniec [τελος, pierwsze znaczenie: wypełnienie, spełnienie]" (Mk 13:4,7, BT). Jezus wyraźnie zaznaczył, że wojna będąca znakiem i wypełnieniem Jego zapowiedzi, nie zacznie się od konfliktu pomiędzy państwami. Ta wojna zacznie się inaczej: "Powstanie bowiem naród przeciw narodowi". I wojna światowa nie zaczęła się w ten sposób. 28 lipca 1914 Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii.
  Idzie wojna, idzie wojna, idzie krwawa rzeź
 • Dlaczego Rosja powróci?
  Nie jestem zaskoczony tą informacją. Nie tylko Ukraina pojedna się z Rosją. Przypomnę tu fragment starożytnego planu Nieba: "I obaj ci królowie [Wielka Brytania i Rosja. W roku 1882 Wielka Brytania rozciągnęła wpływy na Egipt i przejęła rolę "króla południa". Mniej więcej w tym samym czasie Rosja zajęła pozycję "króla północy", rozciągając wpływy na terytoria, które wcześniej należały do Seleukosa I] serca swoje skierują ku wyrządzaniu szkody i przy stole jednym kłamstwo mówić będą, lecz nie uda się [zrealizować ich niecnych planów]. Zaiste, pozostało jeszcze dopełnienie [końcowy okres] do czasu wyznaczonego [jest o nim mowa w wersecie 29]. I powróci [król północy] do ziemi swej z dobrami ruchomymi wielkimi [1945. Ten szczegół wskazywał, że po wcześniejszych zwycięstwach Hitler zaatakuje ZSRR i będzie walczył aż do gorzkiego końca], a serce jego przeciw przymierzu świętemu [w ZSRR wprowadzono wówczas ateizm państwowy i wierzących represjonowano], i będzie działał [oznacza to aktywność na arenie międzynarodowej], i zawróci do ziemi swej [1991-1993. Rozpad ZSRR i Układu Warszawskiego, wojska z radzieckich baz militarnych powróciły do swej ziemi]. W czasie wyznaczonym powróci [to oznacza, że Rosja znów będzie miała bazy militarne poza granicami kraju. Powrót Rosji w tym kontekście oznacza także rozpad UE i NATO. Wtedy także wiele krajów z dawnego bloku wschodniego powróci do sojuszu militarnego z Rosją]" (Daniela 11:27-29a).

  Nieprzypadkowo wszystkie zapowiedzi tej wizji, (a jest ich wiele) wypełniają się od czasów starożytnej Persji spektakularnie i w porządku chronologicznym (Izajasza 14:27; por. Jeremiasza 1:11,12).
  Amerykańskie media: Czas „scalić” Ukrainę z Rosją.
 • I jaki będzie znak, gdy to wszystko zacznie się spełniać?
  Wojsko USA rzeczywiście jest gotowe do wsparcia Gruzinów. Wskazuje na to analiza biblijna. Przypomnę tu fragment z proroczej Księgi Daniela: "I obaj ci królowie [Wielka Brytania i Rosja. W roku 1882 Wielka Brytania rozciągnęła wpływy na Egipt i przejęła rolę "króla południa". Mniej więcej w tym samym czasie Rosja zajęła pozycję "króla północy", rozciągając wpływy na terytoria, które wcześniej należały do Seleukosa I] serca swoje skierują ku wyrządzaniu szkody i przy stole jednym kłamstwo mówić będą, lecz nie uda się [zrealizować ich niecnych planów]. Zaiste pozostało jeszcze dopełnienie do czasu wyznaczonego [jest o nim mowa w wersecie 29]. I powróci [król północy] do ziemi swej z dobrami ruchomymi wielkimi [1945. Ten szczegół wskazywał, że po wcześniejszych zwycięstwach Hitler zaatakuje ZSRR i będzie walczył aż do gorzkiego końca], a serce jego przeciw przymierzu świętemu [w ZSRR wprowadzono wówczas ateizm państwowy i wierzących represjonowano], i będzie działał [oznacza to aktywność na arenie międzynarodowej], i zawróci do ziemi swej [1991-1993. Rozpad ZSRR i Układu Warszawskiego, wojska rosyjskie powróciły do kraju]. W czasie wyznaczonym powróci z powrotem"(Daniela 11:27-29a). Co oznacza tu powrót "króla północy? Rosja znów będzie miała bazy militarne poza granicami kraju. Powrót Rosji w tym kontekście oznacza też kryzys, który przyćmi Wielką Depresję. Rozpadnie się nie tylko strefa euro, lecz także UE i NATO. Wiele krajów z dawnego bloku wschodniego opuści amerykańską strefę wpływów i powróci do sojuszu militarnego z Rosją. Co będzie potem? "I [król północy] wkroczy na południe [detonatorem będzie konflikt etniczny na południe od granic Rosji (Mt 24:7). To może być Gruzja i jej zbuntowane regiony], ale nie będzie jak wcześniej [2008 - Gruzja], lub jak później [Ukraina], gdyż ruszą przeciw niemu mieszkańcy wybrzeży Kittim [odległy Zachód, dokładniej mówiąc - Amerykanie] i załamie się [upadnie na duchu] i zawróci" (Daniela 11:29b,30a).

  Tym razem będzie to wojna światowa nie tylko z nazwy. Pokój będzie zabrany z ziemi. Użyty też będzie "wielki miecz" (Objawienie 6:4). Jezus tak go scharakteryzował: "φοβητρα τε και σημεια απ ουρανου μεγαλα εσται" - "budzące postrach także i niezwykłe zjawiska z nieba potężne będą" (Łukasza 21:11, 1550 Stephanus New Testament). W wielu starożytnych manuskryptach tekst ten kończy się zwrotem: "και χειμωνες" - "i mrozy".
  Peszitta aramejska: "וסתוא רורבא נהוון" - "i mrozy wielkie będą". My to dzisiaj nazywamy "zimą nuklearną".
  W Marka 13:8, zaraz po słowach: "będą niedobory żywności" są także słowa: "και ταραχαι" - "i nieporządki" (1550 Stephanus New Testament).
  Aramejska Peszitta: "ושגושיא" - "i zamęt", (zamieszanie) w odniesieniu do stanu porządku publicznego.
  Z powodu użycia tej broni wystąpią także znaczne wstrząsy, braki żywności i epidemie wzdłuż i wszerz regionów (Łukasza 21:11).

  Nietrudno zauważyć, że Jezus przedstawił tu szczegółowy obraz globalnej wojny jądrowej. Wielu dopasowuje go do zaślepiającej nauki o roku 1914 i rozciąga wszystkie te szczegóły do ponad stuletniego okresu. Jezus ostrzegał przed takimi, mówiąc: "Strzeżcie się, abyście nie zostali zwiedzeni. Liczni bowiem przyjdą w imieniu moim mówiąc: 'Ja jestem'. I: 'Wyznaczony czas przybliżył się'. Nie podążajcie za nimi" (Łukasza 21:8). Mateusz informuje, że owi uzurpatorzy, zwodzący fałszywą nadzieją na bliski koniec obecnego systemu rzeczy, podawać się będą za pomazańców: "Liczni bowiem przyjdą w imieniu moim, mówiąc: 'Ja jestem namaszczony' i wielu zwiodą" (24:5). Przymiotnik χριστος - w tym kontekście: "namaszczony".
  Ci uzurpatorzy, powołujący się na imię Jezusa Chrystusa, nigdy nie podawali się za Chrystusa. W ten sposób nie zwiedliby wielu wierzących w Niego. Wielu z nich pojawiło się w XIX wieku i ogłaszało bliski koniec tego systemu rzeczy. Nie spełniła się żadna ich zapowiedź. Czas pokazał, kim są w rzeczywistości (Powtórzonego Prawa 18:21,22; por. Jeremiasza 28:8,9,15).

  To wszystko, o czym mówił Jezus (w Łk 21:10,11 i Mt 24:7), nie miało trwać ponad sto lat. To wszystko miało towarzyszyć tylko tej jednej wojnie i miało być jedynie "początkiem bólów porodowych" (Mt 24:8).

  Gdy uczniowie zapytali Jezusa: "Powiedz nam, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to wszystko zacznie się spełniać?", wyraźnie zaznaczył: "Kiedy więc usłyszycie o wojnach i pogłoskach wojennych, nie trwóżcie się. To się musi stać, ale to jeszcze nie koniec [τελος, pierwsze znaczenie: wypełnienie, spełnienie]" (Mk 13:4,7, BT). Jezus wyraźnie ostrzegł uczniów, że wojna będąca znakiem i wypełnieniem Jego zapowiedzi, nie zacznie się od konfliktu pomiędzy państwami. Ta wojna zacznie się inaczej: "Powstanie bowiem naród przeciw narodowi", podobnie jak w 2008 w Gruzji (Mr 13:8). Jak wiadomo, I wojna światowa nie zaczęła się w ten sposób. 28 lipca 1914 Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii.
  ROSJANIE OBAWIAJĄ SIĘ ATAKU USA W OSETII
 • I jaki będzie znak, gdy to wszystko spełniać się zacznie?
  Nie tylko Rosja przygotowuje się do wojny. Niestety, jest ona tylko kwestią czasu. Tym razem będzie to wojna światowa nie tylko z nazwy. Pokój będzie zabrany z ziemi. To będzie wzajemna rzeź. Użyty też będzie "wielki miecz" (Objawienie 6:4). Jezus tak go scharakteryzował: "φοβητρα τε και σημεια απ ουρανου μεγαλα εσται" - "budzące postrach także i niezwykłe zjawiska z nieba potężne będą" (Łukasza 21:11, 1550 Stephanus New Testament). W wielu starożytnych manuskryptach tekst ten kończy się zwrotem: "και χειμωνες" - "i mrozy".
  Peszitta aramejska: "וסתוא רורבא נהוון" - "i mrozy wielkie będą". My to dzisiaj nazywamy "zimą nuklearną".
  W Marka 13:8, zaraz po słowach: "będą niedobory żywności" są także słowa: "και ταραχαι" - "i nieporządki" (1550 Stephanus New Testament).
  Aramejska Peszitta: "ושגושיא" - "i zamęt", (zamieszanie) w odniesieniu do stanu porządku publicznego.
  Z powodu użycia tej broni wystąpią także znaczne wstrząsy, braki żywności i epidemie wzdłuż i wszerz regionów (Łukasza 21:11).

  Nietrudno jest zauważyć, że Jezus przedstawił tu szczegółowy obraz globalnej wojny jądrowej. Wielu dopasowuje go do zaślepiającej nauki o roku 1914 i rozciąga wszystkie te szczegóły do ponad stuletniego okresu. Jezus ostrzegał przed takimi, mówiąc: "Strzeżcie się, abyście nie zostali zwiedzeni. Liczni bowiem przyjdą w imieniu moim mówiąc: 'Ja jestem'. I: 'Wyznaczony czas przybliżył się'. Nie podążajcie za nimi" (Łukasza 21:8). Mateusz informuje, że owi uzurpatorzy, zwodzący fałszywą nadzieją na bliski koniec obecnego systemu rzeczy, podawać się będą za pomazańców: "Liczni bowiem przyjdą w imieniu moim, mówiąc: 'Ja jestem namaszczony' i wielu zwiodą" (24:5). Przymiotnik χριστος - w tym kontekście: "namaszczony".

  Ci uzurpatorzy, powołujący się na imię Jezusa Chrystusa, nigdy nie podawali się za Chrystusa. W ten sposób nie zwiedliby wielu wierzących w Niego. Wielu z nich pojawiło się w XIX wieku i ogłaszało bliski koniec tego systemu rzeczy. Nie spełniła się żadna ich zapowiedź. Czas pokazał, kim są w rzeczywistości (Powtórzonego Prawa 18:21,22; por. Jeremiasza 28:8,9,15).

  To wszystko, o czym mówił Jezus (w Łk 21:10,11 i Mt 24:7), nie miało trwać ponad sto lat. To wszystko miało towarzyszyć tylko tej jednej wojnie i miało być jedynie "początkiem bólów porodowych" (Mateusza 24:8).

  Ponadto Jezus wyraźnie zaznaczył: "Usłyszycie też o wojnach i pogłoski o wojnach. Uważajcie, abyście się nie trwożyli. Wszystko to bowiem musi się stać, ale to jeszcze nie koniec [τελος, pierwsze znaczenie: wypełnienie, spełnienie]" (Mateusza 24:6, Uwspółcześniona Biblia Gdańska). Wojna będąca znakiem, że zaczyna się to wszystko spełniać, nie miała zacząć się od konfliktu pomiędzy państwami. Detonatorem będzie konflikt etniczny, "powstanie bowiem naród przeciw narodowi", podobnie jak w 2008 w Gruzji (Marka 13:4,8, BT). Na marginesie dodam, że I wojna światowa nie zaczęła się od konfliktu etnicznego. 28 lipca 1914 Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii.
  Rosyjski MON symuluje początek wojny nuklearnej w Arktyce
 • Co dalej z UE? Co wynika z analizy biblijnej?
  Padło Cesarstwo Rzymskie, padła III Rzesza, rozpadł się ZSRR, padnie także UE, i wynika to z analizy biblijnej. Przypomnę tu istotny w tej kwestii fragment z proroczej Księgi Daniela: "A wojsko jego będzie zmyte i padnie zabitych wielu [zmierzch cesarstwa rzymskiego (por. Da 9:26b)]. I obaj ci królowie [Wielka Brytania i Rosja] serca swoje skierują ku wyrządzaniu szkody i przy stole jednym kłamstwo mówić będą, lecz nie uda się [zrealizować ich szkodliwych planów]. Zaiste pozostało jeszcze dopełnienie do czasu wyznaczonego [jest o nim mowa w wersecie 29]. I powróci [król północy] do ziemi swej z dobrami ruchomymi wielkimi [1945. Ten szczegół wskazywał, że Hitler zaatakuje także ZSRR i będzie walczył aż do gorzkiego końca], a serce jego przeciw przymierzu świętemu [w ZSRR wprowadzono wówczas ateizm państwowy i wierzących represjonowano], i będzie działał [oznacza to aktywność na arenie międzynarodowej], i zawróci do ziemi swej [1991-1993. Rozpad ZSRR i Układu Warszawskiego, wojska rosyjskie powróciły do kraju]. W czasie wyznaczonym powróci z powrotem [to w tym kontekście oznacza też rozpad UE i NATO. Wiele krajów z dawnego bloku wschodniego opuści amerykańską strefę wpływów i powróci do sojuszu militarnego z Moskwą]. I wkroczy na południe [detonatorem będzie konflikt etniczny na południe od granic Rosji (Mt 24:7)], ale nie będzie jak wcześniej [2008 - Gruzja], lub jak później [Ukraina], gdyż ruszą przeciw niemu mieszkańcy wybrzeży Kittim [odległy Zachód, dokładniej mówiąc Amerykanie] i będzie utrapiony i zawróci" (11:26b-30a).

  W roku 1882 Wielka Brytania rozciągnęła wpływy na Egipt i przejęła rolę "króla południa". Mniej więcej w tym samym czasie Rosja zajęła pozycję "króla północy", rozciągając wpływy na terytoria, które wcześniej należały do Seleukosa I.
  Unio Europejska! Co z Tobą dalej?
 • Dokąd zmierzamy?
  Na razie możemy spać spokojnie. Dokąd jednak zmierzamy? Już Mojżesz pisał: "I okręty od strony Kittim [z Zachodu (US Navy)] i utrapią Aszszura [Rosję] i utrapią Ebera [pozostałych przeciwników, w tym Iran i Chiny] i również to [na] zawsze będzie zniszczone" (Liczb 24:24). To będzie samobójcza misja. Ta armada po wypełnieniu zadania, nie powróci do domu. To będzie wzajemna rzeź. Tym razem będzie to wojna światowa nie tylko z nazwy. Pokój będzie zabrany z ziemi. Użyty też będzie „wielki miecz” (Objawienie 6:4). Jezus tak go scharakteryzował: „φοβητρα τε και σημεια απ ουρανου μεγαλα εσται” – „budzące postrach także i niezwykłe zjawiska z nieba potężne będą” (Łukasza 21:11, 1550 Stephanus New Testament). W wielu starożytnych manuskryptach tekst ten kończy się zwrotem: „και χειμωνες” – „i mrozy”.
  Peszitta aramejska: „וסתוא רורבא נהוון” – „i mrozy wielkie będą”. My to dzisiaj nazywamy zimą nuklearną.
  W Marka 13:8, zaraz po słowach: „będą niedobory żywności” są także słowa: „και ταραχαι” – „i nieporządki” (1550 Stephanus New Testament).
  Aramejska Peszitta: „ושגושיא” – „i zamęt”, (zamieszanie) o stanie porządku publicznego.
  Z powodu użycia tej broni wystąpią także znaczne wstrząsy, braki żywności i epidemie wzdłuż i wszerz regionów (Łukasza 21:11).

  Jezus przedstawił tu szczegółowy obraz globalnej wojny jądrowej. Wielu dopasowuje go dziś do nauki o roku 1914 i rozciąga te wszystkie szczegóły do ponad stuletniego okresu. Jezus ostrzegał przed takimi, mówiąc: „Strzeżcie się, abyście nie zostali zwiedzeni. Liczni bowiem przyjdą w imieniu moim mówiąc: ‚Ja jestem’. I: ‚Wyznaczony czas przybliżył się’. Nie podążajcie za nimi” (Łukasza 21:8). Mateusz precyzuje, za kogo podawać się mieli uzurpatorzy, zwodzący fałszywą nadzieją na bliski koniec obecnego systemu rzeczy: „Liczni bowiem przyjdą w imieniu moim, mówiąc: ‚Ja jestem namaszczony’ i wielu zwiodą” (24:5). Przymiotnik χριστος - w tym kontekście: "namaszczony".

  Ci uzurpatorzy nie podają się za Chrystusa. W ten sposób nie zwiedliby wielu chrześcijan. Wielu z nich pojawiło się w XIX wieku i od samego początku błędnie interpretują znak Jezusa. Wcześniej dopasowali go do okresu 1799 – 1914. Nie spełniła się żadna ich zapowiedź i czas pokazał, kim są w rzeczywistości (por. Jeremiasza 28:8,9,15 i Objawienie 14:1,5).

  To wszystko, o czym mówił Jezus (w Łk 21:10,11 i Mt 24:7), nie miało trwać ponad sto lat. To wszystko miało towarzyszyć tylko tej jednej wojnie i miało być jedynie „początkiem bólów porodowych” (Mateusza 24:8).

  Podający się za pomazańców uzurpatorzy nadal uważają, że czas jest blisko. Obecnie nauczają, że przed nami jest już tylko ogłoszenie pokoju i bezpieczeństwa, zniszczenie wszystkich innych religii i końcowy wielki ucisk. Zaślepieni przez nich ludzie, podobnie jak było to w przeszłości, znów będą zaskoczeni. Tym razem skutki tego będą znacznie poważniejsze (Mateusza 15:14).

  For now we can sleep in peace. Where are we heading though?
  1) The return of Russia (Daniel 11:29a) This in this context means crisis, which will eclipse the Great Depression. Not only the eurozone will break up, but also the European Union and NATO. Many countries of the former Eastern block will return to a military alliance with Russia.
  2) The global nuclear war. (Daniel 11:29b, 30a; Numbers 24:23, 24; Luke 21:10, 11; Revelation 6:4)
  3) The World Government appears after that war which replaces the ineffective UN. Its power gradually rises. (Revelation 13:1, 2)
  4) The great tribulation of Christian minorities. (Daniel 11:31a; Revelation 11:2)
  5) Immediately after the tribulation of those days "the abomination of desolation", in other words the World Government will be set up [will given authority; Revelation 13:7b]. (Daniel 11:31b; 12:11) The Book of Revelation calls it a "beast". (11:7; 13:1, 2 ,7 ,8)
  6) The power in Russia will be taken over by a dictator who is atheist. The military power will be his god. (Daniel 11:36-39)
  7) The WWIV. That time Russia will triumph. (Daniel 11:40-43; Daniel 7:11; Isaiah 5:26-30; Joel 2:1-11; Revelation 13:3a).
  8) After that war the World Government is resuscitated. The "purple beast" will be given even more power. The politicians will relinquish their sovereignty in favor of the beast. (Revelation 17:13, 17)
  9) Attack on "Babylon the Great" = big, apostatized churches (Revelation 17:16)
  10) Next, nations see the sign of the Son of man (Matthew 24:30).
  11) The whole nation of Israel is converting and gathering. (Ezekiel 39:25-29)
  12) Rebuilding of the Temple according to directions given to Ezekiel. (Ezekiel 37:24-28; 43:11)
  13) "The king of the north" will attack people who worship the true God [Israel] (Ezekiel 38:10-12). "The beast" [the World Government] also will take part in this attack. (Revelation 19:19)
  14) After Armageddon the power on the world will be taken over by the "new heaven" = the kingdom of God i.e. Jesus and belonging to him. (Daniel 7:27; Matthew 6:10; Revelation 21:1-4) "The old heaven" = imperfect system of authority created by man will go away. Rules and the law created by imperfect people which are captivating and making difficulty will be untied. All activities remaining uncovered, good or bad will be revealed, all crimes will come to light. (2 Peter 3:10; 1 Timothy 5:25).
  15) The earth will become the paradise. (Psalm 37:29; Isaiah 25:8; 35:5-7)
  PODŻEGANIE DO WOJNY Z IRANEM (CZĘŚĆ 1.)
 • Nie rzucajcie pereł waszych przed świnie
  Jezus znał Boga i doskonale odzwierciedlał Jego przymioty. W modlitwie, tuż przed śmiercią stwierdził: "Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał" (Jana 17:26). Bóg jest nie tylko dobry, ale też sprawiedliwy i nie toleruje bez końca zła. Nikogo nigdy jednak nie ukarał bez powodu (por. Rodzaju 15:16; Ezechiela 14:21-23). Autor tego paszkwilu nie zna Boga, jest zaślepiony nienawiścią i nie potrafi logicznie myśleć. Nie jest to pierwszy i ostatni paszkwil pod adresem Najwyższego (por. Judy 14,15). Nie warto tracić czasu na dyskusję z takimi ludźmi. Nie trafią do nich żadne logiczne argumenty. Można sobie tylko zaszkodzić w ten sposób (por. Mateusza 7:6). Kiedyś przesłałem komuś takiemu mój punkt widzenia w pewnych kontrowersyjnych kwestiach biblijnych. Przesłał ten materiał do Sądu. Pierwszy Sąd zignorował ten atak. Po pewnym czasie podjął kolejną próbę. Inny Sąd także to zignorował. Nie odpuścił, przekazał to do prokuratury, z oszczerczymi komentarzami. Tym razem się udało. Prokuratura wszczęła śledztwo. Choć śledczy, któremu zlecono tą sprawę uznał, że to są oszczerstwa, prokurator nie umorzył sprawy. Apostoł Paweł ostrzegał przed takimi ludźmi: "i abyśmy byli wybawieni od nienormalnych (nierozsądnych, niepoczytalnych) i niegodziwych ludzi; nie wszyscy bowiem mają wiarę" (1Tesaloniczan 3:2).
  NWO zapisany w Biblii Sieć śmierci Bestii cz.4
 • Co na to Biblia?
  Niestety, ta wojna jest tylko kwestią czasu. Księga Objawienia ostrzega: "I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali - i dano mu wielki miecz'" (6:4). Jezus tak go scharakteryzował: "φοβητρα τε και σημεια απ ουρανου μεγαλα εσται" - "budzące postrach także i niezwykłe zjawiska z nieba potężne będą" (Łukasza 21:11, 1550 Stephanus New Testament). W wielu starożytnych manuskryptach tekst ten kończy się zwrotem: "και χειμωνες" - "i mrozy".

  Peszitta aramejska: "וסתוא רורבא נהוון" - "i mrozy wielkie będą". My to dzisiaj nazywamy zimą nuklearną.

  W Marka 13:8, zaraz po słowach: "będą niedobory żywności" są także słowa: "και ταραχαι" - "i nieporządki" (1550 Stephanus New Testament). Aramejska Peszitta: "ושגושיא" - "i zamęt", (zamieszanie) o stanie porządku publicznego.

  Z powodu użycia tej broni wystąpią także znaczące wstrząsy, braki żywności i epidemie wzdłuż i wszerz regionów (Łk 21:11).

  Jak widać, mamy tu szczegółowy obraz globalnej wojny jądrowej. Wielu dopasowuje go do fałszywej nauki o roku 1914 i rozciąga te wszystkie szczegóły do ponad stuletniego okresu. Jezus ostrzegał przed takimi, mówiąc: "Strzeżcie się, abyście nie zostali zwiedzeni. Liczni bowiem przyjdą w imieniu moim mówiąc: Ja jestem. I: Czas jest blisko. Nie podążajcie za nimi" (Łukasza 21:8). "Liczni bowiem przyjdą w imieniu moim mówiąc: Ja jestem namaszczony i wielu zwiodą" (Mateusza 24:5). Zgodnie z zapowiedzią Jezusa już w XIX wieku pojawiło się wielu uzurpatorów, podających się m.in. za pomazańców, i głoszących: "Czas jest blisko". Od samego początku błędnie interpretują znak Jezusa. Wcześniej dopasowali go do okresu 1799 - 1914.

  To wszystko o czym mówił Jezus (w Łk 21:10,11 i Mt 24:7) nie miało trwać ponad sto lat. To wszystko miało towarzyszyć tylko tej wojnie i miało być jedynie "początkiem bólów porodowych" (Mt 24:8).

  Należy też zwrócić uwagę na fakt, że poprzednie wielkie wojny XIX i XX wieku rozpoczynały się konfliktami między państwami. Żadna z nich nie była więc znakiem zakończenia epoki. Jezus ostrzegał: "Kiedy zaś usłyszycie o wojnach i niepokojach, nie wpadajcie w panikę. Ma bowiem to stać się najpierw, ale nie zaraz zakończenie" (Łukasza 21:9). Wojna będąca znakiem zakończenia epoki, zacznie się od konfliktu etnicznego: "Powstanie bowiem naród przeciw narodowi", podobnie jak w 2008 w Gruzji (Mateusza 24:7). Wówczas, występująca w roli "króla północy" - Rosja znów ruszy na pomoc swoim sojusznikom. Jednak tym razem, (a będzie to już po powrocie "króla północy"), Amerykanie także nie opuszczą sojuszników i niespodziewanie zaatakują (Daniela 11:29,30).

  Jezus nie przesadził, stwierdzając: "Przepowiedziałem wam wszystko" (Mr 13:23).
  Imperium zła na drodze do samounicestwienia
 • Czy są na tyle szaleni, aby zaatakować?
  Księga Objawienia ostrzega: "I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali - i dano mu wielki miecz'" (6:4). Jezus tak go scharakteryzował: "budzące postrach także i niezwykłe zjawiska z nieba potężne będą" (Łukasza 21:11). W wielu starożytnych manuskryptach tekst ten kończy się zwrotem: "i mrozy". Peszitta aramejska: "i mrozy wielkie będą". My to dzisiaj nazywamy zimą nuklearną.

  W Marka 13:8, zaraz po słowach: "będą niedobory żywności" są także słowa: "i nieporządki". Aramejska Peszitta: "i zamęt", (zamieszanie) o stanie porządku publicznego.

  Z powodu użycia tej broni wystąpią także znaczące wstrząsy, braki żywności i epidemie wzdłuż i wszerz regionów (Łk 21:11).

  Jak widać, mamy tu szczegółowy obraz globalnej wojny jądrowej. Wielu dopasowuje go do fałszywej nauki o roku 1914 i rozciąga te wszystkie szczegóły do ponad stuletniego okresu. Jezus ostrzegał przed takimi, mówiąc: "Strzeżcie się, abyście nie zostali zwiedzeni. Liczni bowiem przyjdą w imieniu moim mówiąc: Ja jestem. I: Czas jest blisko. Nie podążajcie za nimi" (Łukasza 21:8). Za kogo m.in. mieli podawać się ci niebezpieczni oszuści? Pisze o tym Mateusz: "Liczni bowiem przyjdą w imieniu moim mówiąc: Ja jestem namaszczony i wielu zwiodą" (24:5). Zgodnie z zapowiedzią Jezusa wielu takich pojawiło się już w XIX wieku i od samego początku błędnie interpretują znak Jezusa. Wcześniej dopasowali go do okresu 1799 - 1914.

  To wszystko o czym mówił Jezus (w Łk 21:10,11 i Mt 24:7) nie miało trwać ponad sto lat. To wszystko miało towarzyszyć tylko tej wojnie i miało być jedynie "początkiem bólów porodowych" (Mt 24:8).

  Należy też zwrócić uwagę na fakt, że poprzednie wielkie wojny XIX i XX wieku rozpoczynały się konfliktami między państwami. Żadna z nich nie była więc znakiem zakończenia epoki. Jezus ostrzegał: "Kiedy zaś usłyszycie o wojnach i niepokojach, nie wpadajcie w panikę. Ma bowiem to stać się najpierw, ale nie zaraz zakończenie" (Łukasza 21:9).

  Wojna będąca znakiem zakończenia epoki, miała rozpocząć się od konfliktu etnicznego: "Powstanie bowiem naród przeciw narodowi", podobnie jak w 2008 w Gruzji (Mateusza 24:7). Wówczas, występująca w roli "króla północy" - Rosja znów ruszy na pomoc swoim sojusznikom. Jednak tym razem (a będzie to już po powrocie "króla północy") Amerykanie także nie opuszczą sojuszników i niespodziewanie zaatakują (Daniela 11:29,30).

  Jezus nie przesadził, stwierdzając: "Przepowiedziałem wam wszystko" (Mr 13:23).

  Ta wojna nie będzie końcem świata, ani Armagedonem. To będzie preludium do czwartej wojny światowej (Daniela 11:40-43). Rosja i Chiny zrewanżują się wówczas Zachodowi.
  Co się dzieje na świecie - 10.11.2018.
 • Dokąd więc zmierzamy?
  Wycofanie się z tego porozumienia, to poważny krok w kierunku globalnej wojny jądrowej, przed którą ostrzega Biblia. W Księdze Objawienia czytamy: "I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali - i dano mu wielki miecz'" (6:4). Jezus tak go scharakteryzował: "φοβητρα τε και σημεια απ ουρανου μεγαλα εσται" - "budzące postrach także i niezwykłe zjawiska z nieba potężne będą" (Łukasza 21:11, 1550 Stephanus New Testament). W wielu starożytnych manuskryptach tekst ten kończy się zwrotem: "και χειμωνες" - "i mrozy".

  Peszitta aramejska: "וסתוא רורבא נהוון" - "i mrozy wielkie będą". My to dzisiaj nazywamy zimą nuklearną.

  W Marka 13:8, zaraz po słowach: "będą niedobory żywności" są także słowa: "και ταραχαι" - "i nieporządki"] (1550 Stephanus New Testament).

  Aramejska Peszitta: "ושגושיא" - "i zamęt", (zamieszanie) o stanie porządku publicznego.

  Z powodu użycia tej broni wystąpią także znaczące wstrząsy, braki żywności i epidemie wzdłuż i wszerz regionów (Łk 21:11).

  Mamy tu więc szczegółowy obraz globalnej wojny jądrowej. Wielu dopasowuje go do fałszywej nauki o roku 1914 i rozciąga te wszystkie szczegóły do ponad stuletniego okresu. Jezus ostrzegał przed takimi, mówiąc: "Strzeżcie się, abyście nie zostali zwiedzeni. Liczni bowiem przyjdą w imieniu moim mówiąc: Ja jestem. I: Czas jest blisko. Nie podążajcie za nimi" (Łukasza 21:8). Ci uzurpatorzy mieli podawać się m.in. za pomazańców: "Liczni bowiem przyjdą w imieniu moim mówiąc: Ja jestem namaszczony i wielu zwiodą" (Mateusza 24:5). Zgodnie z zapowiedzią Jezusa wielu takich pojawiło się już w XIX wieku i od samego początku błędnie interpretują znak Jezusa. Wcześniej dopasowali wszystkie te szczegóły do okresu 1799 - 1914.

  To wszystko o czym mówił Jezus (w Łk 21:10,11 i Mt 24:7) nie miało trwać ponad sto lat! To wszystko miało towarzyszyć tylko tej wojnie i miało być jedynie "początkiem bólów porodowych" (Mt 24:8).

  Należy też zwrócić uwagę na fakt, że poprzednie wielkie wojny XIX i XX wieku rozpoczynały się konfliktami między państwami. Żadna z nich nie wskazywała więc na bliski koniec. Jezus ostrzegał: "Będziecie słyszeć o wojnach, a także wieści wojenne; baczcie, żebyście się nie przerazili. Bo to musi nastąpić, ale to jeszcze nie koniec" (Mateusza 24:6, NW). Wojna będąca znakiem miała rozpocząć się od konfliktu etnicznego: "Powstanie bowiem naród przeciw narodowi", podobnie jak w 2008 w Gruzji (Mateusza 24:7). Wówczas, występująca w roli "króla północy" - Rosja znów ruszy na pomoc swoim sojusznikom. Jednak tym razem (a będzie to już po powrocie "króla północy") Amerykanie także nie opuszczą sojuszników i niespodziewanie zaatakują (Daniela 11:29,30).

  Jezus nie przesadził, stwierdzając: "Przepowiedziałem wam wszystko" (Mr 13:23).
  III RP forpocztą w marszu ku anihilacji
 • Zmierzch NATO i powrót Rosji
  Nie tylko Turcja wyjdzie z NATO. Przypomnę fragment starożytnego planu Boga: "I powróci [król północy] do ziemi swej z dobrami ruchomymi wielkimi [1945. Ten szczegół wskazywał, że Hitler zaatakuje także ZSRR i będzie walczył aż do gorzkiego końca], a serce jego przeciw przymierzu świętemu [w ZSRR wprowadzono wówczas ateizm państwowy i wierzących represjonowano], i będzie działał [oznacza to aktywność na arenie międzynarodowej], i zawróci do ziemi swej [1991-1993. Rozpad ZSRR i Układu Warszawskiego, wojska rosyjskie powróciły do kraju]. W czasie wyznaczonym powróci z powrotem [to oznacza tu także rozpad UE i NATO]" (Daniela 11:28,29a).

  Wszystkie szczegóły tej wizji wypełniają się od czasów starożytnej Persji w porządku chronologicznym. Wizja ta jest różnie komentowana. Ponieważ zawiera wiele szczegółów, osoba wnikliwa jest w stanie dostrzec każdy błąd, lub sofistykę (Daniela 12:10). Dwóch ostatnich szczegółów tego fragmentu inni komentatorzy nawet nie próbowali wyjaśniać, gdyż nie pasują do ich ignoranckich interpretacji. To nie jest sofistyka. O powrocie Rosji mówię od roku 1998, gdy nic z tego nie kiełkowało.

  Tak działa Bóg: "Oto nadeszło to, co zapowiadałem wcześniej, a teraz znów Ja ogłaszam nowe — zanim wykiełkuje, dam wam o tym słyszeć" (Izajasza 42:9, Przekład Literacki).

  W roku 1882 Wielka Brytania rozciągnęła wpływy na Egipt i przejęła rolę "króla południa". Mniej więcej w tym samym czasie Rosja zajęła pozycję "króla północy", rozciągając wpływy na terytoria, które wcześniej należały do Seleukosa I (Daniela 11:27).
  Turcja wyjdzie z NATO?
 • Co na to Biblia?
  Świat rzeczywiście wkroczył w bardzo mroczną i trudną erę. Weszliśmy w okres "dnia Pańskiego" (Objawienie 1:10). Wypełnią się w pośpiechu [εν ταχει] m.in. wszystkie proroctwa z Księgi Objawienia (Obj 1:1). Teraz przed nami powrót, występującej w roli "króla północy" - Rosji. Przypomnę fragment ostatniej wizji z Księgi Daniela: "I powróci [król północy] do ziemi swej z dobrami ruchomymi wielkimi [1945. Ten szczegół wskazywał, że Hitler zaatakuje także ZSRR i będzie walczył aż do gorzkiego końca], a serce jego przeciw przymierzu świętemu [w ZSRR wprowadzono wówczas ateizm państwowy i wierzących represjonowano], i będzie działał [oznacza to aktywność na arenie międzynarodowej], i zawróci do ziemi swej [1991-1993. Rozpad ZSRR i Układu Warszawskiego, wojska rosyjskie powróciły do kraju]. W czasie wyznaczonym powróci z powrotem [to oznacza tu także rozpad UE i NATO. Wiele krajów z dawnego bloku wschodniego opuści amerykańską strefę wpływów i powróci do sojuszu militarnego z Moskwą]. I wkroczy na południe [to może być Gruzja], ale nie będzie jak wcześniej [2008 - Gruzja], lub jak później [Ukraina], gdyż ruszą przeciw niemu mieszkańcy wybrzeży Kittim [Amerykanie, na początku bez Brytyjczyków] i będzie utrapiony i zawróci" (Daniela 11:28-30a).

  Poprzednie wielkie wojny XIX i XX wieku rozpoczynały się konfliktami między państwami. Żadna z nich nie wskazywała na bliski koniec. Jezus ostrzegał: "Będziecie słyszeć o wojnach, a także wieści wojenne; baczcie, żebyście się nie przerazili. Bo to musi nastąpić, ale to jeszcze nie koniec" (Mateusza 24:6, NW). Wojna będąca znakiem rozpocznie się od konfliktu etnicznego: "Powstanie bowiem naród przeciw narodowi", podobnie jak w 2008 w Gruzji (Mateusza 24:7). Wówczas, występująca w roli "króla północy" - Rosja znów ruszy na pomoc swoim sojusznikom. Jednak tym razem (a będzie to już po powrocie "króla północy") Amerykanie także nie opuszczą sojuszników i niespodziewanie zaatakują.

  Podczas tej wojny będzie użyty "wielki miecz" (Objawienie 6:4). Jezus tak go scharakteryzował: "φοβητρα τε και σημεια απ ουρανου μεγαλα εσται" [budzące postrach także i niezwykłe zjawiska z nieba potężne będą] (Łukasza 21:11). W wielu starożytnych manuskryptach ten tekst kończy się zwrotem: "και χειμωνες" = "i mrozy".

  Peszitta aramejska: "I mrozy wielkie będą" [וסתוא רורבא נהוון]. My to dzisiaj nazywamy zimą nuklearną.

  W Marka 13:8, zaraz po słowach: "będą niedobory żywności" są także słowa: "και ταραχαι" = i nieporządki (1550 Stephanus New Testament).

  Aramejska Peszitta: ושגושיא - i zamęt, (zamieszanie) [o stanie porządku publicznego].

  Wielu dopasowuje powyższe słowa Jezusa do fałszywej nauki o roku 1914 i rozciąga te wszystkie szczegóły do ponad stuletniego okresu. Jezus ostrzegał przed nimi mówiąc: "Strzeżcie się, abyście nie zostali zwiedzeni. Liczni bowiem przyjdą w imieniu moim mówiąc: 'Ja jestem'. I: 'Czas jest blisko'. Nie podążajcie za nimi" (Łukasza 21:8). Ci uzurpatorzy mieli podawać się m.in. za pomazańców: "Liczni bowiem przyjdą w imieniu moim mówiąc: 'Ja jestem namaszczony' i wielu zwiodą" (Mateusza 24:5).

  Ci zwodziciele pojawili się już w XIX wieku i od samego początku błędnie interpretują znak Jezusa. Wcześniej dopasowali wszystkie te szczegóły do okresu 1799 - 1914. To wszystko o czym mówił Jezus (w Łk 21:10,11 i Mt 24:7) nie miało trwać ponad sto lat! To wszystko miało towarzyszyć tylko globalnej wojnie jądrowej i miało być jedynie "początkiem bólów porodowych" (Mt 24:8).

  Jezus nie przesadził, stwierdzając: "Przepowiedziałem wam wszystko" (Mr 13:23).
  "Świat wkroczył w bardzo mroczną i trudną erę"
 • Dlaczego wojna musi poczekać?
  Trzecia wojna światowa rzeczywiście będzie musiała poczekać (por. Mateusza 24:6). Mamy więc jeszcze trochę czasu, aby zabezpieczyć przed nią nasze rodziny. Jak i kiedy to się stanie? W Księdze Daniela czytamy: "W czasie wyznaczonym [występująca w roli króla północy Rosja] powróci z powrotem [to oznacza tu także rozpad UE i NATO. Wiele krajów z dawnego bloku wschodniego powróci do sojuszu militarnego z Rosją]. I wkroczy na południe [to może być Gruzja], ale nie będzie jak wcześniej [2008 - Gruzja], lub jak później [Ukraina], gdyż ruszą przeciw niemu mieszkańcy wybrzeży Kittim [Amerykanie, tym razem na początku bez Brytyjczyków] i będzie utrapiony i zawróci" (11:29,30a).

  W Księdze Objawienia czytamy: "I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali - i dano mu wielki miecz'" (6:4). Jezus, mówiąc o tej wojnie, podał istotne szczegóły: "Budzące postrach zarówno jak i niezwykłe zjawiska z nieba potężne będą" (Łukasza 21:11). Ten "wielki miecz" to potężna, budząca postrach, związana z niezwykłymi zjawiskami broń, rażąca z nieba (z powietrza). W wielu starożytnych manuskryptach tekst ten kończy się słowami: "i mrozy". My to dzisiaj nazywamy zimą nuklearną. W Ewangelii według Marka 13:8, zaraz po słowach: "będą niedobory żywności" są także słowa Jezusa: "i nieporządki" (w znaczeniu zamieszania i chaosu). Ta broń spowoduje także znaczne wstrząsy wzdłuż i wszerz regionów. Poważną konsekwencją użycia tego "wielkiego miecza" będą również zmiany klimatyczne, katastrofalna susza i globalny głód (Objawienie 6:5,6). Czy trudno dziś domyślić się, przed czym ostrzega nas tu Jezus?

  Świat był teraz na krawędzi tej wojny. Jak można było zauważyć, Bóg faktycznie czuwa nad swoim słowem i nie dopuścił, by wybuchła przed wyznaczonym czasem (Jeremiasza 1:11,12). Teraz ma być powrót Rosji, a dopiero potem wojna.

  Wielu dopasowuje słowa Jezusa (z Łk 21:10,11) do nauki o roku 1914 i rozciąga te wszystkie szczegóły do ponad stuletniego okresu. Jezus ostrzegał przed tymi niezwykle niebezpiecznymi uzurpatorami: "Strzeżcie się, abyście nie zostali zwiedzeni. Liczni bowiem przyjdą w imieniu moim [będą twierdzić, że działają z upoważnienia Jezusa], mówiąc: 'Ja jestem [to oznacza, że będą podawać się za kogoś kim nie są, m.in. za pomazańców (Mt 24:5)]'. I: 'Czas jest blisko'. Nie podążajcie za nimi" (Łukasza 21:8).

  Ci zwodziciele pojawili się już w XIX wieku i od samego początku błędnie interpretują znak Jezusa. To wszystko o czym mówił Jezus (w Łk 21:10,11 i Mt 24:7) nie miało trwać ponad sto lat! To wszystko miało towarzyszyć tylko tej wojnie i miało być jedynie "początkiem bólów porodowych" (Mt 24:8).

  Należy też zwrócić uwagę na to, że poprzednie wielkie wojny XIX i XX wieku rozpoczynały się konfliktami między państwami. Żadna z nich nie wskazywała na bliski koniec. Jezus ostrzegał: "Będziecie słyszeć o wojnach, a także wieści wojenne; baczcie, żebyście się nie przerazili. Bo to musi nastąpić, ale to jeszcze nie koniec" (Mateusza 24:6, NW). Wojna, która miała być znakiem rozpocznie się od konfliktu etnicznego: "Powstanie bowiem naród przeciw narodowi", podobnie jak w 2008 w Gruzji (Mateusza 24:7). Wówczas, występująca w roli "króla północy" - Rosja znów ruszy na pomoc swoim sojusznikom. Jednak tym razem (a będzie to już po powrocie "króla północy") Amerykanie niespodziewanie zaatakują (Daniela 11:29,30). Nie będzie to Armagedon, lecz dopiero "początek bólów porodowych".

  W roku 1882 Wielka Brytania rozciągnęła wpływy na Egipt i przejęła rolę "króla południa". Mniej więcej w tym samym czasie Rosja zajęła pozycję "króla północy", rozciągając wpływy na terytoria, które wcześniej należały do Seleukosa I (Daniela 11:27).
  Wojna musi poczekać
 • I co teraz? Na co wskazuje Biblia?
  Mieliśmy dużo szczęścia. Ryzyko wojny było bardzo duże. Bóg posłużył się sekretarzem obrony USA Jamesem Mattisem, który sprzeciwił się atakowi na bazy rosyjskie i w ten sposób uratował świat przed katastrofą nuklearną (Jeremiasza 1:11,12). Ludzi poznaje się po zachowaniu w pewnych sytuacjach. Wydarzenia w Syrii odsłoniły głupotę czołowych przywódców Zachodu. Gdyby nie ingerencja Boga, świat już by płonął. W wyznaczonym czasie Bóg pozwoli jednak działać szaleńcom i ostrzega nas przed tym. "W czasie wyznaczonym [występująca w roli króla północy Rosja] powróci z powrotem [to oznacza tu także rozpad UE i NATO. Wiele krajów z dawnego bloku wschodniego powróci do sojuszu militarnego z Rosją]. I wkroczy na południe [to może być Gruzja], ale nie będzie jak wcześniej [2008 - Gruzja], lub jak później [Ukraina], gdyż ruszą przeciw niemu mieszkańcy wybrzeży Kittim [Amerykanie, tym razem na początku bez Brytyjczyków] i będzie utrapiony i zawróci" (Daniela 11:29,30a). W Księdze Objawienia czytamy: "I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali - i dano mu wielki miecz'" (6:4). Jezus, mówiąc o tej wojnie, podał istotne szczegóły: "Budzące postrach zarówno jak i niezwykłe zjawiska z nieba potężne będą" (Łukasza 21:11). Ten "wielki miecz" to potężna, budząca postrach i związana z niezwykłymi zjawiskami broń rażąca z nieba (z powietrza). W wielu starożytnych manuskryptach tekst ten kończy się słowami: "i mrozy". My to dzisiaj nazywamy zimą nuklearną. W Ewangelii według Marka 13:8, zaraz po słowach: "będą niedobory żywności" są także słowa Jezusa: "i nieporządki" (w znaczeniu zamieszania i chaosu). Jezus zapowiedział także znaczne wstrząsy (spowodowane użyciem tej broni), niedobory żywości i epidemie wzdłuż i wszerz regionów. Poważną konsekwencją użycia tego "wielkiego miecza" będą również zmiany klimatyczne, katastrofalna susza i globalny głód (Objawienie 6:5,6). Dziś już chyba nietrudno domyślić się, przed czym ostrzega nas tu Jezus. Mam nadzieję, że Donald Trump nie przyśpieszy tej wojny. Jak widać, Bóg czuwa nad tym (Jeremiasza 1:11,12). Bóg ostrzega nas przed tym zagrożeniem. Ludzie, którymi posługuje się Jezus Chrystus od pewnego czasu wysyłają te informacje po całym świecie, wykorzystując do tego celu symboliczny łuk = Internet (Objawienie 6:2) To też podpowiada, że ta wojna przybliża się (por. Amosa 3:7,8). Kto się odpowiednio zabezpieczy, ma szansę uratować się (por. Wyjścia 9:19-21).
  I co teraz, USstupid boys?
 • Na razie możemy spać spokojnie
  Sekretarz obrony James Mattis zwrócił uwagę, że USA nie mają dowodów na to, że Syria dokonała ataku chemicznego. Asad nie miał też żadnej motywacji. Wiele natomiast wskazywało tu na operację fałszywej flagi. Jaki więc był rzeczywisty powód tej akcji?

  Choć sytuacja wygląda groźnie, na razie możemy spać spokojnie. Jezus zapowiedział: "Będziecie słyszeć o wojnach, a także wieści wojenne; baczcie, żebyście się nie przerazili. Bo to musi nastąpić, ale to jeszcze nie koniec" (Mateusza 24:6). Rzeczywiście do końca jest jeszcze daleko. Trzecia wojna światowa też nam na razie nie grozi. Wskazuje na to analiza biblijna. Przypomnę tu fragment starożytnej wizji: "I powróci [król północy] do ziemi swej z dobrami ruchomymi wielkimi [1945. Ten szczegół wskazywał, że Hitler zaatakuje także ZSRR i będzie walczył aż do gorzkiego końca. Na początku nic nie wskazywało na takie zakończenie wojny], a serce jego przeciw przymierzu świętemu [w ZSRR wprowadzono wówczas ateizm państwowy i wierzących represjonowano], i będzie działał [oznacza to aktywność na arenie międzynarodowej], i zawróci do ziemi swej [1991-1993. Rozpad ZSRR i Układu Warszawskiego, wojska rosyjskie powróciły do kraju]. W czasie wyznaczonym powróci z powrotem [to oznacza tu także rozpad UE i NATO]. I wkroczy na południe [to może być Gruzja], ale nie będzie jak wcześniej [2008 - Gruzja], lub jak później [Ukraina], gdyż ruszą przeciw niemu mieszkańcy wybrzeży Kittim [Amerykanie, na początku bez Brytyjczyków] i będzie utrapiony i zawróci" (Daniela 11:28-30a).

  Ta wojna rozpocznie się konfliktem etnicznym. "Powstanie bowiem naród przeciw narodowi", podobnie jak w 2008 w Gruzji (Mateusza 24:7). Wówczas, występująca w roli "króla północy" - Rosja znów ruszy na pomoc swoim sojusznikom. Jednak tym razem (a będzie to już po powrocie "króla północy") Amerykanie niespodziewanie zaatakują (Daniela 11:29,30). Syria nie pasuje do tego scenariusza.

  W roku 1882 Wielka Brytania rozciągnęła wpływy na Egipt i przejęła rolę "króla południa". Mniej więcej w tym samym czasie Rosja zajęła pozycję "króla północy", rozciągając wpływy na terytoria, które wcześniej należały do Seleukosa I (Daniela 11:27).
  Bękarty Wojny cz 1
 • Jądrowy atak na Polskę. Czy na pewno rosyjski?
  Atak jądrowy na Polskę zapewne jest tylko kwestią czasu. Czy jednak będzie to atak rosyjski? Na co wskazuje analiza biblijna? Przypomnę tu fragment starożytnej wizji: "I powróci [król północy] do ziemi swej z dobrami ruchomymi wielkimi [1945. Ten szczegół wskazywał, że Hitler zaatakuje także ZSRR i będzie walczył aż do gorzkiego końca. Na początku nic nie wskazywało na takie zakończenie wojny], a serce jego przeciw przymierzu świętemu [w ZSRR wprowadzono wówczas ateizm państwowy i wierzących represjonowano], i będzie działał [oznacza to aktywność na arenie międzynarodowej], i zawróci do ziemi swej [1991-1993. Rozpad ZSRR i Układu Warszawskiego, wojska rosyjskie powróciły do kraju]. W czasie wyznaczonym powróci z powrotem [to oznacza tu także rozpad UE i NATO. Wiele krajów z dawnego bloku wschodniego opuści amerykańską strefę wpływów i powróci do sojuszu militarnego z Rosją]. I wkroczy na południe [to może być związane z odmrożeniem konfliktu pomiędzy Gruzją i jej zbuntowanymi regionami. Rosja byłaby wówczas zmuszona do kolejnej interwencji], ale nie będzie jak wcześniej [2008 - Gruzja], lub jak później [Ukraina], gdyż ruszą przeciw niemu mieszkańcy wybrzeży Kittim [Amerykanie] i będzie utrapiony i zawróci" (Daniela 11:28-30a).

  Poprzednie wojny światowe rozpoczynały się konfliktami między państwami. Tym razem, według słów Jezusa, będzie inaczej. Zacznie się od konfliktu w ramach jednego państwa: "Powstanie bowiem naród przeciw narodowi", podobnie jak w 2008 w Gruzji (Mateusza 24:7). Wówczas Rosja znów ruszy na pomoc swoim sojusznikom. Jednak tym razem (będzie to już po powrocie Rosji) Amerykanie także nie opuszczą swoich sojuszników i niespodziewanie zaatakują. Zostanie wówczas użyty "wielki miecz" - broń jądrowa. To będzie wzajemna rzeź (Objawienie 6:4). Nie będzie to Armagedon, lecz jak stwierdził Jezus: "początek bólów porodowych" (Mateusza 24:7,8).

  W roku 1882 Wielka Brytania rozciągnęła wpływy na Egipt i przejęła rolę "króla południa". Mniej więcej w tym samym czasie Rosja zajęła pozycję "króla północy", rozciągając wpływy na terytoria, które wcześniej należały do Seleukosa I (Daniela 11:27). W przyszłości rolę "króla południa" pełnić będzie nowe imperium anglo-amerykańskie (por. Objawienie 13:11).

  Wszystkie szczegóły tej wizji wypełniają się od czasów starożytnej Persji w porządku chronologicznym. Wizja ta jest różnie komentowana. Jak widać, zawiera wiele szczegółów, dlatego osoba wnikliwa jest w stanie dostrzec każdy błąd, lub sofistykę (Daniela 11:33; 12:10).
  Zapad 2017: Rosyjski atak jądrowy na Polskę?
 • Dokąd zmierzamy?
  Ta wojna nie była dziełem przypadku. Co będzie dalej? Przypomnę fragment starożytnej wizji: "I powróci [król północy] do ziemi swej z dobrami ruchomymi wielkimi [1945. Ten szczegół wskazywał, że Hitler zaatakuje także ZSRR i będzie walczył aż do gorzkiego końca. Na początku nic nie wskazywało na takie zakończenie wojny], a serce jego przeciw przymierzu świętemu [w ZSRR wprowadzono wówczas ateizm państwowy i wierzących represjonowano], i będzie działał [oznacza to aktywność na arenie międzynarodowej], i zawróci do ziemi swej [1991-1993. Rozpad ZSRR i Układu Warszawskiego, wojska rosyjskie powróciły do kraju]. W czasie wyznaczonym powróci z powrotem [to oznacza tu także rozpad UE i NATO]. I wkroczy na południe [to może być związane z odmrożeniem konfliktu pomiędzy Gruzją i jej zbuntowanymi regionami. Rosja byłaby wówczas zmuszona do kolejnej interwencji], ale nie będzie jak wcześniej [2008 - Gruzja], lub jak później [Ukraina], gdyż ruszą przeciw niemu mieszkańcy wybrzeży Kittim [Amerykanie, na początku bez Brytyjczyków] i będzie utrapiony [to oznacza tu załamanie nerwowe] i zawróci" (Daniela 11:28-30a).

  Poprzednie wojny światowe rozpoczynały się konfliktami między państwami. Tym razem, według słów Jezusa, będzie inaczej. Zacznie się od konfliktu w ramach jednego państwa: "Powstanie bowiem naród przeciw narodowi", podobnie jak w 2008 w Gruzji (Mateusza 24:7). Wówczas Rosja znów ruszy na pomoc swoim sojusznikom. Jednak tym razem (będzie to już po powrocie Rosji) Amerykanie także nie opuszczą swoich sojuszników i niespodziewanie zaatakują. Zostanie wówczas użyty "wielki miecz" - broń jądrowa. To będzie wzajemna rzeź (Objawienie 6:4). Nie będzie to Armagedon, lecz jak stwierdził Jezus: "początek bólów porodowych" (Mateusza 24:7,8).

  W roku 1882 Wielka Brytania rozciągnęła wpływy na Egipt i przejęła rolę "króla południa". Mniej więcej w tym samym czasie Rosja zajęła pozycję "króla północy", rozciągając wpływy na terytoria, które wcześniej należały do Seleukosa I (Daniela 11:27).

  Wszystkie szczegóły tej wizji wypełniają się od czasów starożytnej Persji w porządku chronologicznym. Wizja ta jest różnie komentowana. Jak widać, zawiera wiele szczegółów, dlatego osoba wnikliwa jest w stanie dostrzec każdy błąd, lub sofistykę (Daniela 11:33; 12:10).
  08.08.2008. - Napaść Gruzji na Osetię Płd.
 • Jak i kiedy to się stanie?
  Tylko głupcy myślą, że wojny atomowej nie będzie, gdyż to oznaczałoby koniec świata, a więc Bóg do tego nie dopuści. Według Biblii ta wojna jest tylko kwestią czasu. Jak i kiedy to się stanie? Przypomnę tu fragment starożytnej wizji: "I powróci [król północy] do ziemi swej z dobrami ruchomymi wielkimi [1945. Ten szczegół wskazywał, że Hitler zaatakuje także ZSRR i będzie walczył aż do gorzkiego końca. Na początku nic nie wskazywało na takie zakończenie wojny], a serce jego przeciw przymierzu świętemu [w ZSRR wprowadzono wówczas ateizm państwowy i wierzących represjonowano], i będzie działał [oznacza to aktywność na arenie międzynarodowej], i zawróci do ziemi swej [1991-1993. Rozpad ZSRR i Układu Warszawskiego, wojska rosyjskie powróciły do kraju]. W czasie wyznaczonym powróci z powrotem [to oznacza tu także rozpad UE i NATO]. I wkroczy na południe [to może być związane z odmrożeniem konfliktu pomiędzy Gruzją i jej zbuntowanymi regionami. Rosja byłaby wówczas zmuszona do kolejnej interwencji], ale nie będzie jak wcześniej [2008 - Gruzja], lub jak później [Ukraina], gdyż ruszą przeciw niemu mieszkańcy wybrzeży Kittim [Amerykanie, na początku bez Brytyjczyków] i będzie utrapiony [to oznacza tu załamanie nerwowe] i zawróci" (Daniela 11:28-30a).

  Poprzednie wojny światowe rozpoczynały się konfliktami między państwami. Tym razem, według słów Jezusa, będzie inaczej. Zacznie się od konfliktu w ramach jednego państwa: "Powstanie bowiem naród przeciw narodowi", podobnie jak w 2008 w Gruzji (Mateusza 24:7). Wówczas Rosja będzie zmuszona znów pośpieszyć na pomoc swoim sojusznikom. Jednak tym razem (będzie to już po powrocie Rosji) Amerykanie także nie opuszczą swoich sojuszników i niespodziewanie zaatakują. Zostanie wówczas użyty "wielki miecz" - broń jądrowa. To będzie wzajemna rzeź (Objawienie 6:4). Nie będzie to Armagedon, lecz jak stwierdził Jezus: "początek bólów porodowych" (Mateusza 24:7,8).

  W roku 1882 Wielka Brytania rozciągnęła wpływy na Egipt i przejęła rolę "króla południa". Mniej więcej w tym samym czasie Rosja zajęła pozycję "króla północy", rozciągając wpływy na terytoria, które wcześniej należały do Seleukosa I (Daniela 11:27).

  Wszystkie szczegóły tej wizji wypełniają się od czasów starożytnej Persji w porządku chronologicznym. Wizja ta jest różnie komentowana. Jak widać, zawiera wiele szczegółów, dlatego osoba wnikliwa jest w stanie dostrzec każdy błąd, lub sofistykę (Daniela 11:33; 12:10).
  WOJNA ATOMOWA U BRAM