Gorące tematy: Ruch Oporu 2020 Antypartia Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze reminet

 • Idea podobna Demokracji Bezpośredniej - zapraszamy
  Widzę wiele zbieżności w sposobie krystalizowania i wyrażania woli społeczeństwa, który autor tu opisał. Proponuję połączenie sił w imię koncepcji jak najszerszego uczestnictwa społeczeństwa w kształtowaniu państwa.

  Z naszej strony:
  http://demokracjabezposrednia.pl/FAQ_DB
  (podstawowe wiadomości o DB)
  oraz
  http://www.facebook.com/groups/demokracjabezposrednia/
  ( tu dyskutujemy o sposobach i metodach wprowadzania mechanizmów umożliwiająych rutynowy, masowy udział obywateli w decydowaniu o sprawach wspólnych)

  Powszechna Partia Internetowa
  Partia, która stawia sobie za cel umożliwienie jej członkom udział w życiu politycznym poprzez głosy jej przedstawicieli - te głosy są ustalane w wyniku głosowań wewnętrznych jej członków podobnie jak w Stowarzyszeniu Więcej Demokracji :
  https://www.plpi.pl/index.php/strona/onas

  PPS - deklaruje także zastosowanie zasad DB w swoim funkcjonowaniu.

  Dążymy do utworzenia wspólną struktury nacisku dążącej do wprowadzenia mechanizmów DB w Polsce.
  Zachęcamy inne organizacje społeczne, którym bliskie jest oddanie decyzji w ręce społeczeństwa na nasze strony i do przyłączenia się.

  Nic o nas bez nas!
  ZBIOROWE SAMOBÓJSTWO NARODU? - NIE WIERZĘ!!!