Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze von Finov

 • Bóg istnieje i działa.
  Jest takie określenie; mądry głupek. Można posiadać jakąś wiedzę w jakiejś dziedzinie, ale równie dobrze, w innej dziedzinie można być ignorantem. Skala dostępnych informacji o istniejącym i działającym Bogu jest tak obszerna, że naprawdę trzeba bardzo mocno zatykać oczy i uszy, aby nie zauważyć istnienia Boga. W dodatku gdy mamy z Nim bezpośrednią relację i doznajemy Jego działania - także w wymiarze nadnaturalnym, to na takich pozornie mądrych można patrzyć tylko z politowaniem.
  I ta litość nasuwa się z tego powodu, że każdy człowiek trafi przed oblicze Boga i odpowie za swoje funkcjonowanie i za swój stosunek do Boga podczas życia ziemskiego. I to co czeka odrzucających Boga jest straszne. Ale wtedy będzie za późno.
  Ateista i nihilista miażdży chrześcijaństwo i chrześcijan
 • Szukaj Boga w Bożym Słowie, bo Watykan do Boga nie prowadzi.
  Jak łatwo się zorientować, nasz rząd to zdeklarowani watykańscy katolicy pchający się do pierwszych ławek podczas mszy. A skoro biorą udział w przygotowaniu eksterminacji narodu, to widać są poganami. Kto jeszcze myśli, że korporacja watykańska to organizacja ludzi żyjących z Bogiem?
  Czemu służą szczepienia nowej generacji?
 • Siedlisko herezji w służbie szatana.
  Drogi Adrianie! Wystarczy wziąć Boże Słowo do ręki aby się zorientować, że ta religijna korporacja z centralą w Watykanie nie jest Kościołem założonym przez Pana Jezusa Chrystusa. Bałwochwalcze msze grzeszne, fałszywi biskupi, robienie boga z pieczywa przez funkcjonariuszy Watykanu, podział na kler i laikat, niebiblijne sakramenty, kulty miejsc, przedmiotów, kamieni, dekoracji religijnych - czyste bałwochwalstwo prowadzące do piekła, kult zmarłej Żydówki i spirytyzm wywoływania ducha tejże, niebiblijny celibat, niebiblijny czyściec - którego nie ma, fałszywe bierzmowanie zamiast chrztu Duchem Świętym, heretycka komunia nie święta dawana laikatowi pod jedną postacią, płatne posługi obiecujące załatwić coś u Boga za pieniądze...
  Boże Słowo zakazane przez wieki nie tylko dla laikatu, ale też dla funkcjonariuszy Watykanu. I mordowanie ludzi dążących do poznania Bożego Słowa.
  Ile można by pisać o tej bezbożnej, heretyckiej organizacji.
  Ks. Rafał Trytek - ostatni sprawiedliwy
 • @Oracz 18:54:02
  Akurat choinki wywodzą się z pogańskich zwyczajów wieszania pod sufitem gałązek obwieszonych darami dla duszków... A pod sufitem dlatego, że chłopstwo żyło w jednej izbie ze zwierzętami domowymi i te by zjadły dary przeznaczone dla duszków. I ten zwyczaj przeniesiono do domów pańskich, gdzie kozy nie pałętały się na pokojach. To i choinki można było postawić na podłodze. W moim dzieciństwie w latach pięćdziesiątych na choince były wieszane jabłuszka, cukierki, wata... Bombek prawie nie było.
  Zbrodni nie wybaczamy nigdy
 • Teoretyk prawdopodobnie na pewno post jest...
  Drogi JPawełku!
  Dobrze by było, gdybyś napisał ile razy w życiu pościłeś, w jaki sposób pościłeś? No i najważniejsze; jakie były zauważalne skutki tych Twoich postów. Bo takie teoretyczne filozofowanie nie ma prawie żadnej wartości.
  Łaski Pana Boga związane z przyjęciem postu.
 • watykańscy lucyferianie
  Wystarczy wziąć do ręki Boże Słowo aby się zorientować, że korporacja watykańska jest fałszywym kościołem. To że się nazywa kościołem nie znaczy, że jest to organizacja ludzi żyjących wg woli Boga.
  Z drugiej strony mamy w Polsce wspólnoty ewangeliczne, które próbują, starają się funkcjonować zgodnie z Bożym Słowem. I tylko te wspólnoty są prawdziwym Kościołem Chrystusa.
  Zależy ci na życiu z Bogiem? Czytaj Boże Słowo, staraj się funkcjonować w zgodzie z Bożym Słowem. A im prędzej wypiszesz się z fałszywego kościoła zarządzanego przez funkcjonariuszy Watykanu, tym lepiej.
  Cywilizacja Polska, upadek Kościoła, kobiety
 • @von Finov 16:25:30 Prorokowanie cz.5
  4) POCZĄTKI PRAKTYCZNYCH WPŁYWÓW PROROKA MOJŻESZA

  Biorąc pod uwagę ogrom zadań jakie stały przed Mojżeszem, Mojżesz potrzebował też wyjątkowego prowadzenia i współdziałania Boga:
  - najpierw dorastał jak książę Egiptu na dworze faraona poznając zagadnienia zarządzania państwem; władz
  a, wojsko, ekonomia, gospodarka, inwestycje publiczne, wielobóstwo i bałwochwalstwo, bałwochwalcze kapłaństwo Egiptu,…
  - po ucieczce z Egiptu (po zabiciu Egipcjanina) przebywał wśród koczowników na terenach Bliskiego Wschodu poznając warunki życiowe i geografię tamtych terenów,
  - początek kontaktów Boga z Mojżeszem – płonący krzak, i pierwsze zapowiedzi, przygotowywanie Mojżesza do niestandardowych sposobów uwalniania Hebrajczyków z niewoli Egiptu. W perspektywie czasu praktyki na dworze faraona nie przydały się do uwalniania hebrajczyków a niewoli.
  - powrót do Egiptu i pierwsze próby przekonywania Hebrajczyków o możliwości wyjścia z niewoli Egiptu,
  - próby przekonania faraona do wypuszczenia Hebrajczyków poprzez intensyfikujące się plagi, oraz znaki i cuda,
  - Hebrajczycy przekonują się do przywódczej roli Mojżesza, a faraon ulega presji plag,
  - zmiana decyzji faraona i wypuszcza około 2 milionowy naród niewolników, zagłada pościgowej armii faraona w wodach Morza Czerwonego, a dla Żydów przejście przez rozstępujące się morze potwierdzeniem ochronnej roli Boga,
  - doświadczenia Żydów podczas podróży do Ziemi Obiecanej; woda ze skały, manna z nieba, przepiórki, sposoby na węże,

  Pierwszy etap miał wyzwolić z niewoli, ale jednocześnie poprzez nadnaturalne działanie Boga; znaki i cuda, plagi, ochronny słup ognia, obłok, rozstąpienie się morza, zaopatrzenie na pustyni… miały wzbudzić w Żydach wiarę w Boga, zaufanie do Boga
  Skuteczne przywództwo z elementami nadnaturalnymi miało wzbudzić zaufanie do Mojżesza jako proroka za którym stoi Bóg.
  I to był pierwszy etap na drodze od narodu niewolników do uformowania samodzielnego, zorganizowanego w jednostkę państwową narodu.

  Drugim etapem było uczenie zasad, praw określonych przez Boga.
  Prawa te obejmowały:
  - sposoby nawiązywania relacji z Bogiem poprzez posłuszne poddanie się Bogu,
  - sposoby prawidłowego funkcjonowania ludzi pośród ludzi.

  Ze względu na obszerność poruszonych w II; III; IV i V Księdze Mojżeszowej zagadnień, nie będę ich opisywał szczegółowo. Każdy może sobie tą historię przeczytać samodzielnie.
  Jestem prorokiem
 • @von Finov 16:24:16 Prorokowanie cz.4
  3) TŁO HISTORYCZNE POCZĄTKÓW PROROKÓW I PROROKOWANIA

  Skąd w takim razie wzięli się prorocy, gdy od początku 100% ludzi posiadało osobistą, bezpośrednią relację z Bogiem? W którym momencie pojawili się prorocy?
  Po raz pierwszy prorokiem zostaje nazwany Abraham w IM.20,7. Ciekawym jest, że o tym, iż Abraham jest prorokiem dowiedział się we śnie król Abimelech i jednocześnie został uprzedzony, że umrze, jeśli nie zwróci wolności żonie Abrahama.
  Dlaczego nie było proroków od samego początku ludzkości?
  A po co mieli być?
  Jeżeli rolą proroka jest przekazywanie informacji od Boga do ludzi, a na początku wszyscy ludzie mieli osobisty kontakt z Bogiem, to nie potrzebowali proroków. Potrzeba proroków pojawiła się dopiero wtedy, gdy ludzie zatracili osobistą relację z Bogiem.

  Opisana w czasach Abrahama scentralizowana władza faraona w Egipcie i tereny Kanaanu zorganizowane na wzór państw – miast, wskazują na lata około 2200 – 2000 p.Chrystusem.
  Noe pomimo że miał bezpośredni kontakt z Bogiem i potrafił uchronić się z rodziną przed potopem nie jest nazwany w Słowie prorokiem.

  Na jakim tle pojawiają się prorocy i po co są powoływani przez Boga do bycia prorokami?

  Jeżeli zobaczymy że na początku wszyscy ludzie posiadali bezpośrednią relację z Bogiem, a z upływem czasu - już po kilku pokoleniach, zapomniano o prawdziwym Bogu i o Jego wymaganiach, to kto miał pomóc ludziom nawiązać powtórnie poprawną relację z Bogiem? Musieli to być ludzie potrafiący odbierać prowadzenie Boga, Jego podpowiedzi, znać i respektować jego wymagania.
  Okazuje się, że gdy grzech zaistniał pomiędzy ludźmi, to i zdolność trwania w bliskości Boga została prawie całkowicie zaprzepaszczona. W całej populacji ludzkości tylko pojedynczy ludzie potrafili odebrać Boże prowadzenia, ale też sami byli gotowi być posłusznymi Bogu.

  Gdy przyjrzymy się działalności proroków Starego Testamentu, to pierwsze wieki działań proroków polegały na spisywaniu, przekazywaniu uporządkowanych, ogólnych wymagań, praw, zasad Boga. W miarę gromadzenia tych kodeksów w postaci różnych ksiąg, ludzie którzy sami, osobiście, nie potrafili nawiązać osobistej relacji z Bogiem, dostawali do ręki różne ogólne i szczegółowe wymagania Słowa Bożego. W takiej sytuacji pomimo że sami nie potrafili odebrać osobistego prowadzenia Boga, to mogli funkcjonować poprawnie, podobając się Bogu.
  W praktyce najpłodniejszym prorokiem – kodyfikatorem był Mojżesz żyjący około 1400 lat przed Chrystusem. Mojżesz był największym prorokiem Starego Testamentu i nie tylko przekazywał różne prawa Boga, ale był też przywódcą dla narodu żydowskiego uwalniając i wyprowadzając go skutecznie z niewoli ówczesnego imperium i doprowadzając ich pod granicę Ziemi Obiecanej.
  Mojżesz został ustanowionym przez Boga przywódcą dla niewolników żydowskich i krok po kroku w miarę podpowiedzi i poleceń Boga doprowadził faraona do wypuszczenia Żydów z niewoli. Przywództwu Mojżesza towarzyszyło wiele nadnaturalnych objawów ingerencji Boga. I w takich przełomowych okolicznościach Żydzi byli też przemieniani z narodu niewolników w zorganizowany naród, posiadający prawa, zasady życia, podążający w kierunku uporządkowanego jednolitego, samodzielnego państwa. Jednocześnie musieli nauczyć się nowych sposobów traktowania innych ludzi i prawidłowego odnoszenia się do Boga.
  Aby rozchwiani niewolnicy zaczęli poddawać się nowym dla nich wymaganiom, aby zmienić światopogląd ukształtowany w bałwochwalczym środowisku Egiptu pełnym wyspecjalizowanych bóstw - na czcicieli prawdziwego Boga, potrzebowali wiele doświadczeń, znaków, cudów, nauki. I przez to wszystko byli przeprowadzani przez kilkadziesiąt lat pod przywództwem proroka Mojżesza.


  Późniejsi prorocy nie tyle ustanawiali nowe prawa i zasady Boże, co starali się pilnować przestrzegania objawionych wcześniej praw. Byli też sumieniem narodu jak i przestrzegali przed skutkami nieposłuszeństwa Bożemu Prawu, zapowiadali kary lub błogosławieństwa.
  Wielokrotnie też podpowiadali bieżące rozwiązania, drogi wyjścia z kryzysów, sposoby uniknięcia gniewu sprawiedliwego Boga.
  Bóg używał proroków nie tylko na terytorium Izraela, ale także poza granicami, podczas niewoli w obcych krajach. Wielokrotnie miało to decydujący wpływ na losy samych Żydów jak i innych ludzi.
  Jestem prorokiem
 • @von Finov 16:19:00 Prorokowanie cz.3
  1) KOŃCOWE WYDARZENIA WEDŁÓG PROROCTW BIBLIJNYCH

  Lubimy znać przyszłość. Fajnie by było poznać numery totolotka z najbliższego losowania.
  Tyle że Bóg przekazuje nam o wiele bardziej wartościowe informacje o przyszłości, która nas czeka.

  Zanim przedstawię końcowy obraz tego, co czeka ludzi i świat przy końcu świata - który znamy, postaram się najpierw przeanalizować Biblię pod kontem różnych zagadnień związanych z prorokami, proroctwami które są opisane w Piśmie Świętym.

  Szczególne znaczenie mają proroctwa, które już się wypełniły. Gdy uświadomimy sobie, że niegdysiejsze proroctwa wypełniły się w przeszłości to jest większe prawdopodobieństwo, że te odnośnie przyszłości także się wypełnią.

  Za zamierzchłych czasów komuny w Polsce - gdy w TVP był tylko jeden program i w dodatku czarno-biały, prognozy pogody były przewidywane na podstawie analiz zbieranych co godzinę na bieżąco danych z różnych miejsc w Europie. Tamte prognozy pogody to nie były proroctwa, a były to przybliżone przewidywania w oparciu o zbierane dane.
  Dzisiaj w dobie satelitów, komputerów, nawet dziecko gdy popatrzy na kierunki rozprzestrzeniania się animowanych chmur, jest w stanie przewidzieć pogodę. I nadal to nie są proroctwa. To są prognozy.

  Jak łatwo się zorientować, w Piśmie Świętym jest wiele informacji o końcu ludzkości i o końcu świata jaki znamy. Są też zapowiedzi o kolejnych poprzedzających wydarzeniach i procesie przybliżającym nas do końca świata i końcowym stanie rzeczywistości; gdy się już wszystko wypełni.
  Czy można wierzyć w proroctwa dotyczące nieznanej nam przyszłości?
  Mając zestaw danych można prognozować przyszłość w wielu dziedzinach; pogoda, ekonomia, demografia… Ale żeby przepowiadać przyszłość nie posiadając żadnych danych?
  To niemożliwe… Dla człowieka to rzeczywiście niemożliwe. Chyba że człowiekowi objawi to ktoś, posiadający taką wiedzę.

  Czy można uwierzyć w prorokowaną przyszłość? Czy można wierzyć w realność, prawdopodobieństwo wypełnienia się proroctw odnośnie przyszłości?
  Logika podpowiada, że jeżeli są w jakiejś księdze udokumentowane proroctwa które się spełniły w przeszłości, to istnieje prawdopodobieństwo, że te odnośnie przyszłości także się wypełnią.

  Gdy przyglądamy się Pismu Świętemu, spotykamy wiele tekstów, które są niesamowitymi proroctwami z przeszłości; które kiedyś zostały wypowiedziane i w swej treści określały:
  - to co miało się wypełnić w przeszłości,
  - to co miało się wypełniać na przestrzeni dziejów, co miało trwać, być procesem,
  - to co miało wypełnić się po wielu wiekach,
  - to co w praktyce wypełniło się dopiero współcześnie…
  - jedynymi w swoim rodzaju są proroctwa, które jeszcze się nie wypełniły.
  Aby nie być gołosłownym, postaram się przytoczyć różnorodne biblijne proroctwa pozwalające uświadomić sobie, że Biblia jest rzeczywiście godną zaufania księgą proroczą.
  Jestem prorokiem
 • @von Finov 16:16:11 Prorokowanie cz.2
  2) BIBLIA KSIĘGĄ PROROCZĄ

  Dosyć specyficznym jest polskie społeczeństwo. Większość Polaków bezmyślnie dokonuje nad swoimi dziećmi obrządku fałszywego chrztu po którym dzieci automatycznie zostają wciągnięta na listę członków. Następnie na początku podstawówki zaliczają następny etap i wysyłają swoje dzieci do powszechnego obrządku któremu trudno się oprzeć z powodu;
  - całego sztafażu strojów,
  - barwności i egzotyki obrządku, przy okazji którego powstaje pytanie co jest ważniejsze: ceremonia, stroje, prezenty, przyjęcie… czy sens duchowy w odniesieniu do Boga?
  - podniosłej religijnej ceremonii sprawiającej wrażenie ważnego aktu,
  - atrakcyjność prezentów powszechnie serwowanych przez najbliższych z okazji…,
  - powszechny udział w tym wydarzeniu rówieśników,
  - oczekiwania ze strony rodziny, aby koniecznie odbył się obrządek, bo…??? Najczęściej nie
  potrafią rzeczowo uzasadnić oczekiwań, a o argumentacji biblijnej to już nie ma co marzyć.
  - no bo co ludzie, rodzina… powiedzą, gdyby zrezygnować?
  … no i uwarunkowania zaliczenia obrządku: Jeśli w przyszłości chce się być dopuszczonym do następnego obrządku warunkującego następne dopuszczenie do następnego obrządku…
  Bez chrztu nie ma dopuszczenia do pierwszej komunii.
  Bez pierwszej komunii nie ma bierzmowania.
  Bez bierzmowania nie ma ślubu kościelnego.
  Bez ślubu kościelnego nie ma chrztu niemowlaków…
  Bez bierzmowania nie ma…pogrzebu. I tak aż do śmierci. Bez jednego obrządku nie dostanie się następnego obrządku…
  Oczywiście po drodze trzeba jeszcze chodzić do kościoła, bo inaczej podczas corocznych kontrolnych spisów zostaniesz zweryfikowany jako podpadający nieaktywny. A w razie systematycznego unikania corocznych kontroli…
  Prosty i skuteczny sposób na duchowe zniewolenie i ubezwłasnowolnienie.
  Z drugiej strony trudno się dziwić, ale jeżeli identyfikujesz się z organizacją religijną, to powinieneś realizować jej wymogi.

  Kiedyś było przymusowe przywiązanie chłopa do ziemi. Dzisiaj nie trzeba używać siły. Wystarczy trochę ludzi zmanipulować i poddać duchowej, związującej presji.
  A czy ktokolwiek w tym całym zamęcie pomyślał w ogóle; jak na to wszystko patrzy, jak to postrzega Bóg? Czy o okresowe obrządkowanie chodziło Bogu?

  Jak łatwo się zorientować – czytając instrukcję obsługi do życia na ziemi i do życia z Bogiem; pierwsi ludzie mieli bezpośredni, osobisty kontakt z Bogiem. I to 100% populacji.
  Wystarczy poczytać początek Pisma Świętego, aby się o tym dowiedzieć.

  A jak to wygląda dzisiaj? Znasz kogoś, kto potrafi się kontaktować na tyle realnie z Bogiem, że potrafi odbierać jego bezpośrednie prowadzenie?
  Każdy chrześcijanin jako świadomy wyznawca Chrystusa powinien mieć taki kontakt. Jeżeli sam nie masz takiego kontaktu z Osobą Boga i nie znasz wokół siebie takich ludzi, to znaczy że jesteś poganinem i żyjesz wśród pogan. Ci wszyscy, którzy nie mają bezpośredniej, osobistej, realnej relacji z Bogiem, to poganie. Łącznie ze wszystkimi fałszywymi kapłanami, którzy co najwyżej zasługują na miano celebrantów, odprawiaczy, przebierańców w kombinezonach, zwodzicieli.
  I jeżeli podstawowe i jedyne ich działania polegają na urządzaniu religijnych przedstawień, to tylko poświadcza, że żyjąc bez relacji z Bogiem zastąpili chrześcijaństwo martwymi obrządkami, ceregielami.

  Jak w takim razie powinno być?
  Odpowiedź jest prosta! Tak jak to już było od samego początku i jak to się dzieje współcześnie u wielu biblijnych chrześcijan.
  Jestem prorokiem
 • Prorokowanie cz.1
  Problem polega na tym, że fałszywy kościół w postaci religijnej korporacji z centralą w Watykanie i z cudacznymi przebierańcami rozsianymi prawie po całym świecie nie naucza prawd Bożego Słowa, gdyż te prawdy od razu go dyskredytują. Stąd gdy pojawią się trochę bardziej aktywni religianci w łonie tej organizacji, to i tak nie bardzo potrafią funkcjonować w zgodzie z wolą Boga.
  Aby nie być gołosłownym, przytoczę Ci kilka informacji o poprawnym i niepoprawnym prorokowaniu.:
  Z jednej strony w Bożym Słowie około 1/3 treści to proroctwa.
  Ogólnie istnieją 3 podstawowe rodzaje proroctw:
  1) Proroctwa przekazujące ogólne zasady życia w odniesieniu do Boga jak i w stosunku do ludzi. Bardzo często te zasady są określane w Biblii jako Prawo.
  2) Proroctwa jako zapowiedzi przyszłości;
  - warunkowe jako uzależnione od postępowania ludzi. Mogła to być kara za nieposłuszeństwo Bogu, albo błogosławieństwo w przypadku posłuszeństwa Bogu, dobrego postępowania.
  - i bezwarunkowe jako zapowiadające konkretne wydarzenia niezależne od postępowania ludzi.
  3) Proroctwa jako bieżące korekty Boga, jako ingerencje Boga mająca za zadanie wpłynięcie na postępowanie zarówno pojedynczych ludzi, jak i większych grup, populacji.

  Wśród minionych wieków funkcjonowania chrześcijaństwa, pośród różnych zgromadzeń kościelnych, religijnych miały miejsce wpływy duchowe o charakterze proroctw. Bliższa analiza pokazuje, że część z tych proroctw, objawień nie zawsze pochodziła od Boga i były to demoniczne zwodzenia.
  Współcześnie krąży mnóstwo tzw. proroctw, i są one chętnie czytane, słuchane, gdyż ludzie w swej ciekawskiej naturze lubią zgłębiać tajemne informacje. Także chętnie bywają słuchani różni współcześni jasnowidze. I są popularni, gdy ich wcześniejsze zapowiedzi wypełniły się, gdy mają potwierdzone przypadki dostępu do informacji tajemnych. Np. odnajdywanie ciał zaginionych ludzi.

  Przeciętny rzymski katolik ma prawie zerową świadomość na temat Biblii jako księgi proroczej, na temat proroctw i prorokowania jako takiego.
  Aby pomóc prawidłowo odnosić się do przypadków proroctw, prorokowania, proroków, jasnowidzów załączam trochę analiz zagadnień proroctw i prorokowania w wymiarze Pisma Świętego.
  Jestem prorokiem
 • kto jest, a kto nie jest prorokiem.
  Fajnie by było, gdybyś podał rzeczowe informacje z Bożego Słowa które pozwalają zweryfikować każdego, kto się mieni prorokiem. W jaki sposób rozpoznać, czy ktoś jest prorokiem, czy ktoś jest tylko fałszywym prorokiem? W jaki sposób Ty byś rozpoznał, że ktoś jest fałszywym prorokiem? A co daje podstawę do tego, że ktoś jest prawdziwym prorokiem.
  Osobiście muszę Ci się przyznać, że kilkakrotnie, czy kilkadziesiąt razy prorokowałem i te proroctwa się wypełniały, ale wiem, że nie jestem prorokiem. Tylko ileś tam razy odebrałem od Boga informacje, które następnie przekazywałem...
  Jestem prorokiem
 • Żydzi to nie naród wybrany.
  Narodem wybranym są Izraelici, nie Żydzi. Żydzi w zasadzie są mieszaniną etniczną z pewną dawką judaizmu. Dzisiaj za Żydów podają się potomkowie pogan Chazarów, Edomitów, różnych innych pogan, którzy przeszli na judaizm.
  Jak łatwo zauważyć - czytając Boże Słowo, Bóg rzeczywiście powołał Izraelitów. Ale ich powołanie miało bardzo precyzyjne zadanie. Mieli żyć z Bogiem i mieli inne narody prowadzić do osobistej relacji z Bogiem. Ale że nie spełnili swego zadania, to do dzisiaj duża część autentrycznych, etnicznych Izraelitów jak i żydów mieszańców etnicznych ani sama nie żyje z Bogiem, ani nie prowadzi innych do życia z Bogiem.
  I jak łatwo się zorientować, Bóg w miejsce Żydów powołał do dzieła szukania relacji z Bogiem jak i do dzieła prowadzenia innych do Boga Chrystusowców. Świadomych zwolenników i wyznawców Chrystusa. A tych w Polsce jest co najwyżej około kilkadziesiąt tysięcy. Niektórzy postrzegają watykańskich bałwochwalców i spirytystów jako chrześcijan. I jakimiś tam niby chrześcijanami są, ale w większości są paganami obrządku watykańskiego, chodzą do watykańskich posterunków, ale nie są Chrystusowcami.
  Jak łatwo się zorientować na tym blogu, pisuje tutaj trochę zdeklarowanych członków korporacji watykańskiej, którzy uważają się za prawilnych chrześcijan. Ale gdy spróbować zacząć pisać biblijnie o Bogu, to nie trawią przesłania Bożego Słowa które demaskuje fałsz Watykanu i banują świadomych Chrystusowców. Pewnie gdyby Pan Jezus Chrystus wszedł do posterunku watykańskiego i potłukł by gipsowe bałwany, to katolicy przegoniliby go z bałwochwalni.
  Szlachetnie urodzony Paweł
 • bałwan nie jest obrazem Pana Jezusa Chrystusa
  Gdyby paulini chcieli pokazać że są prawdziwie pobożni, to powinni nie tylko uwięzić, ale spalić ten obraz jakiegoś hipisa. Może dzięki braku tego bałwochwalczego obrazu ludzie zwrócili by się do prawdziwego, żyjącego Pana Jezusa Chrystusa - Boga!
  Ojcowie Paulini „uwięzili” Chrystusa Króla
 • No to ustanówmy Polskę krajem żyjących z Bogiem!
  Powinniśmy ustanowić Polskę krajem ludzi trzeźwych, uczciwych, nie popełniających przestępstw, uczciwych polityków i patriotów u władzy.

  Jak dla mnie dziwnym jest, że Polacy, rzekomi chrześcijanie ustanowili Pana Jezusa Chrystusa królem Polski, a jednocześnie na królową dodali Mu demona. Zobaczmy co mówi katolickie Pismo Święte: Jer.44,15- "Wszyscy mężowie, którzy wiedzieli, iż żony ich składają ofiary obcym bogom, i wszystkie kobiety stojące w wielkiej gromadzie3 oraz cały lud mieszkający w ziemi egipskiej, w Patros, odpowiedzieli: 16 «Nie posłuchamy polecenia, jakie nam przekazałeś w imię Pana. 17 Raczej wprowadzimy w czyn wszystko, co postanowiliśmy sobie: składać ofiary kadzielne królowej nieba4, składać na jej cześć ofiary płynne, podobnie jak to czyniliśmy my, nasi przodkowie, nasi królowie oraz nasi przywódcy w miastach judzkich i na ulicach Jerozolimy. Wtedy mieliśmy pod dostatkiem chleba, powodziło się nam dobrze i nie spotkało nas nic złego. 18 Od czasu, gdy zaprzestaliśmy składać królowej nieba ofiary kadzielne i płynne, cierpimy niedostatek wszystkiego i giniemy od miecza lub głodu». 19 A kobiety powiedziały: «Ilekroć składamy królowej nieba ofiary kadzielne i płynne, czyż nie za wiedzą naszych mężów przygotowujemy dla niej ciastka z jej wizerunkiem albo wylewamy płynne ofiary?»"

  Pogański kraj i jego religijni zwodziciele ściągają na ten kraj przekleństwo.
  3 maja na Jasnej Górze zawierzenie Polski
 • Watykanizm papuguje odstępstwa Izraelitów.
  71 1 Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza: 2 «Stań w bramie świątyni i głoś następujące słowa: Słuchajcie słowa Pańskiego, wszyscy z Judy, którzy wchodzicie tymi bramami, aby oddać pokłon Panu. 3 To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Poprawcie postępowanie i wasze uczynki, a pozwolę wam mieszkać na tym miejscu. 4 Nie ufajcie słowom kłamliwym, głoszącym: "Świątynia Pańska, świątynia Pańska, świątynia Pańska!"2 5 Albowiem jeżeli naprawdę poprawicie wasze postępowanie i jeżeli będziecie się kierować wyłącznie sprawiedliwością jeden wobec drugiego, 6 jeśli nie będziecie uciskać cudzoziemca, sieroty i wdowy 3 i jeżeli nie pójdziecie za obcymi bogami na waszą zgubę, 7 wtedy pozwolę wam mieszkać na tym miejscu w ziemi, którą dałem przodkom waszym od dawna i na zawsze. 8 Oto wy na próżno pokładacie ufność w zwodniczych słowach. 9 Nieprawda? Kraść, zabijać, cudzołożyć, przysięgać fałszywie, palić kadzidło Baalowi, chodzić za obcymi bogami, których nie znacie... 10 A potem przychodzicie i stajecie przede Mną w tym domu, nad którym wzywano mojego imienia4, i mówicie: "Oto jesteśmy bezpieczni", by móc nadal popełniać te wszystkie występki. 11 Może jaskinią zbójców stał się w waszych oczach ten dom, nad którym wzywano mojego imienia? Ja [to] dobrze widzę - wyrocznia Pana. 12 Idźcie, proszę, do mojego przybytku w Szilo, gdzie dawniej do obrałem mieszkanie dla mojego imienia5, i patrzcie, co mu uczyniłem z powodu przewrotności mojego ludu, Izraela. 13 A teraz, ponieważ popełniliście te występki - wyrocznia Pana - i mimo że mówiłem do was nieustannie i niezmordowanie, nie usłuchaliście, a gdy wołałem, nie odpowiedzieliście, 14 uczynię temu domowi, nad którym wzywano mojego imienia, a w którym wy pokładacie ufność, i temu miejscu, danemu wam i waszym przodkom, to samo, co uczyniłem Szilo. 15 Odrzucę was sprzed mego oblicza, podobnie jak odrzuciłem wszystkich waszych braci, całe pokolenie Efraima6.

  Bałwochwalstwo Izraela
  Czy tylko Izraela w przeszłości? Łatwo się zorientować, że i polskiego katolicyzmu w teraźniejszości.

  16 Ty zaś nie wstawiaj się za tym narodem, nie zanoś za niego błagań ani modłów, ani też nie nalegaj na Mnie, bo cię nie wysłucham. 17 Czy nie widzisz, co czynią w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy? 18 Synowie zbierają drewno, ojcowie rozpalają ogień, a kobiety ugniatają ciasto, by robić pieczywo ofiarne dla "królowej nieba"7, a nadto wylewają ofiary z płynów dla obcych bogów, by Mnie obrażać. 19 Czy Mnie obrażają - wyrocznia Pana - czy raczej siebie samych, na własną hańbę?» 20 Dlatego to mówi Pan: «Oto się żar gniewu mojego rozlewa na to miejsce, na ludzi i na zwierzęta, na drzewa polne i na owoce ziemi - płonie i nie zagaśnie».
  3 maja na Jasnej Górze zawierzenie Polski
 • @staszek kieliszek 06:38:44
  Drogi Staszku!
  Muszę Ci się przyznać, że nie tylko jestem prymityw, ale w dodatku jestem ubogi w duchu.
  Z jednej strony mamy ludzi bogatych duchowo; kierują się w swym życiu wróżbami, wywołują duchy, uprawiają spirytyzm wywoływania duchów zmarłych ludzi - np. modlitwy do zmarłej Żydówki to spirytyzm. Obwieszają się różnymi amuletami, uprawiają wycieczki do miejsc działania, ukazywania się duchów, układają karty tarota, poklepują się palcami umoczonymi w solonej wodzie po czole ramionach i klatce z piersiami. Kiedyś małolaty chwalili mi się, jak chodzili do kościoła i sikali do kropielnicy na wejściu, a później śmiali się z ludzi jak się obżegnywali siuśkami. Ci bogaci duchowo wieszają po domach galanterię religijną, obnoszą po miastach religijne gadżety, korzystają z usług bioenergoterapeutów, obchodzą różne cudaczne święta często w cudaczny sposób.... Jak np. ostatnio święto przesilenia słonecznego przy pomocy choinki i świętego Mikołaja. A to wszystko z rzekomego święta Bożego Narodzenia co świadczy o tym, że czczą bożka który ma początek. Bo ten prawdziwy Bóg jest wieczny.
  Muszę Ci się przyznać drogi Staszku, że naprawdę jestem bardzo prymitywnym i ubogim duchowo, że staram się żyć z prawdziwym Bogiem tylko w oparciu o Boże Słowo odrzucając jednocześnie te diabelskie i ludzkie duchowości prowadzące do piekła.
  W dodatku gdy uwierzyłem w Pana Jezusa Chrystusa jako mojego Pana, Boga i Zbawiciele, zawarłem z Nim przymierze i potwierdziłem je chrztem poprzez całkowite zanurzenie w widzie w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Krótko po tym ukazała się nade mną aureola na niebie, oraz zostałem napełniony Duchem Świętym. Od tamtego czasu wielokrotnie doznawałem mocy Ducha Świętego oraz ludzie o których się modliłem.
  Bardzo mi przykro że jestem takim prymitywnym chrześcijaninem, a właściwie Chrystusowcem.
  Radość z Eucharystii
 • Poganie są złoczyńcami
  Bandytami, złodziejami, pijakami, gwałcicielami, oszustami, zboczeńcami, bałwochwalcami, bezbożnikami, ludźmi niemoralnymi są ludzie żyjący bez Boga. A żyjąc bez Boga żyje się wbrew Bogu.
  Je4dynym ratunkiem dla ludzkości i to w wymiarach doczesnym i tym wiecznym jest życie z Bogiem w sposób określony przez Boga. A te info są zawarte w Bożym Słowie. A Słowo zaleca odwrócić się od grzechów i nawrócić się do Chrystusa.
  Biorąc pod uwagę, że w Polsce jest może około procenta żyjących w sposób świadomy z Bogiem to nie ma co liczyć na to, że poganie mając jakąś władzę, że poganie mając jakieś możliwości będą żyli wbrew Bogu - a więc także szkodząc sobie i innym ludziom. Jedynym ratunkiem dla Polski i Polaków jest nawrócenie się do Chrystusa, co oznacza; podjęcie decyzji życiowej, aby żyć w sposób określony przez Pana Jezusa Chrystusa.
  Bóg jest sprawiedliwy i gdy nawet dzisiaj ludzie władzy czują się bezkarni, to przed Bogiem nie ma bezkarności. Gdyby przeciętny Polak wiedział co czeka dzisiejszych grzeszników - czy to tych przeciętnych żyjących za marną pensyjkę, czy tych u władzy, którym mało wysokich pensji i jeszcze sobie "dorabiają", to modlilibyście się o tych największych złodziei, bandytów, korumpowiczów. Bo czeka ich straszliwy los i to w wymiarze wiecznym. Naprawdę, niszczących Polskę i Polaków czeka straszny los. No najbiedniejsi ludzie w Polsce.
  Kolejny annus horriblis na horyzoncie
 • @goat 19:13:56 poganie to nie Chrystusowcy.
  Korporacja religijna z centralą w Watykanie około XV wieków temu odłączyła się od chrześcijaństwa jako od Kościoła Chrystusa - a więc od ludzi świadomie i wg Bożego Słowa żyjących z Bogiem. Cała tragedia świata, ludzkości bierze się stąd, że większość ludzi żyje bez Boga i wbrew Bogu. A religijne funkcjonowanie Watykanistów to uprawianie takiej mieszaniny; trochę Bożego Słowa też, ale o ile nie przeszkadza im w ich religijnej cepelii, herezjach, bałwochwalstwie, spirytyzmach, jasełkach, religijnych spacerkach i wycieczkach, zarabianiu pieniędzy na nieświadomych Boga z fałszywą obietnicą i zapewnieniami jedynozbawczości organizacji, ale na każdym pogrzebie religijnie oprawionego katolika ogłaSZAJĄ TERMINY wypominek za zmarłego. Także za swoich funkcjonariuszy. Tym samym ogłaszają, że nie potrafią zapewnić komukolwiek pewności zbawienia. Fałszywy, heretycki bałwochwalczy niby kościół. Ale to organizacja dawno temu odstępcza od Boga.
  O błędnym rozumieniu wiary Słowian
 • Odkryć proroctwa analitycznie - naukowo?
  Od pewnego czasu próbuję z Biblią w ręku odkryć losy mocarstw na przestrzeni historii. Tych mocarstw opisanych w Biblii i tych poza biblijnych. Analizując współzależność pomiędzy losami mocarstw a ich funkcjonowaniem z odniesieniem do Boga i Jego wymogów można przeanalizować losy współczesnych mocarstw i co może je spotkać - przez analogię do historii biblijnych. Na dzień dzisiejszy nie mając dostępu do jakichś ezoterycznych "źródeł", można próbować zrozumieć; co może spotkać współczesne mocarstwa.
  Przepowiednie - interpretacja własna