Gorące tematy: Ruch Oporu 2020 Antypartia Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze kurjer

 • @trybeus 19:31:30
  "...bo to są tacy jehowici w wersji soft...pozdrawiam niepoprawnie"

  Mam nieodparte wrażenie, że cała trójca ;-) to Badacze Pisma Świetego, czyli wywodzą się z Towarzystwa Strażnica.
  Strzeżcie się ludzi…
 • To jeszcze ja dołożę wszystkowiedzącym:
  Mówicie, że Bóg stworzył z gruntu ułomne istoty, a następnie zażądał, abyście stali się doskonali, w przeciwnym razie grożąc wam potępieniem.
  Powiadacie, że po upływie kilku tysięcy lat złagodził swoje wymagania, ogłaszając, że odtąd niekoniecznie musicie być dobrzy, za to kiedy robicie coś złego, musicie mieć wyrzuty sumienia i przyjąć za swojego zbawiciela tę jedyną istotę, która zawsze była bez skazy, zaspokajając w ten sposób Boże pragnienie doskonałości. Mówicie, że Syn odkupił waszą ułomność pochodzącą ode Ojca.
  Innymi słowy, Syn Boży wyratował was z tego, w co wpakował was Jego Ojciec.
  I kto tu z kogo się naigrywa?
  Pytania o wiarę…
 • @Kohorta 20:56:11
  Anegdotę zrozumiałem wystarczająco i tylko sam nie byłem precyzyjny. Moja sugestia skierowana była głównie do wszelkiej maści polityków chłepczących u koryta.
  Gazy zdarzały się nawet i filozofom
 • Trzeba dbać o puszczanie bąków,
  gdyż niewydalone gazy jako lżejsze unoszą się do góry, trafiają do głowy i stąd się biorą tzw. "posrane pomysły".

  pzdr. autora
  Gazy zdarzały się nawet i filozofom
 • Prawdziwa ulga prorodzinna
  byłaby wówczas, gdyby w zeznaniu rocznym dochody rodziny były dzielone na ilość osób w rodzinie. Czyli do obecnej możliwości wspólnego opodatkowania małżonków dopisać ich dzieci.
  Oczywiście konieczne jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku.
  Wbrew obietnicom Tusk oszczędza na dzieciach. 150 mln zł rocznie
 • @bar-bara 10:50:12
  "Przecinek, ktory wstawili tlumacze jest zle postawiony, poniewaz kloci sie z nauka Zbawiciela.
  Nie ma w Biblii mowy o tym, by ktos zaraz po smierci szedl do raju."

  W Biblii Radziwiłłowskiej nie ma przecinka:
  "Tedy mu powiedział Jezus: Zaprawdę powiedam tobie: Dziś ze mną będziesz w raju."

  A co do istoty problemu, to dobrze byłoby najpierw wyjaśnić pojęcie wieczności, bo jeśli rozumiesz wieczność jako niekończącą się ilość upływającego czasu, to masz rację pisząc do Piciu: "Nie ma w Biblii mowy o tym, by ktos zaraz po smierci szedl do raju."
  BĘDZIESZ ZE MNĄ W RAJU! (Niebezpieczny przecinek)
 • @60grzegorz 20:28:54
  "P.s, Ty nie znasz Zbawiciela.
  Pozdrawiam i życzę odnowy!"

  Faryzeizm XXI wieku. Muszę jednak zacytować Pismo:

  Mt. 7: 1. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. 2. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą.
  Jana. 13: 15. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak Ja wam uczyniłem. 16. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Sługa nie jest większy nad pana swego ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. 17. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie.
  Rzym. 12:9. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. 16. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni; nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie; nie uważajcie sami siebie za mądrych. 17. Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. 18. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie.
  Rzym. 14: 4. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do pana swego należy; ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. 10. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bo-żym. 13. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. 19. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. 22. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre.
  Rzym. 15: 2. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru, dla zbudowania. 3. Bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano: Urągania urągających tobie na mnie spadły. 4. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli. 5. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa,
  Gal. 5: 15. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili, 22. Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 23. Łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu.
  Gal.6: 1. Bracia jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie Ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. 2. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. 3. Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. 4. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim.
  Efez. 4: 1. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, 2. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, 3. Starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju: 4. Jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania; 5. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; 6. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
  26. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, 27. Nie dawajcie diabłu przystępu. 29. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. 30. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. 31. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. 32. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.
  Filip. 2: 3. I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie.
  Kol. 3: 12. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, 13. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. 14. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości.
  1 Tym. 6: 3. Jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, 4. Ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, 5. Ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski.
  Jak. 1: 19. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. 20. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. 21. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo, które może zbawić dusze wasze.
  WILKI W OWCZEJ SKÓRZE!
 • @ezaw i inni
  Chyba troszkę namieszaliście w sprawie "grzechu" przeciwko Duchowi Świętemu.

  Ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone (Mat. 12:31)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. Mat. 12:31

  Często można spotkać się z pojęciem tzw. grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Pojęcie to występuje w komentarzach do wypowiedzi Jezusa z: Mat. 12:31, Mk 3:29, Luk. 12:10. Podkreślam: w komentarzach, a nie w Biblii. Ale zanim przejdziemy do Biblii, przyjrzyjmy się niektórym komentarzom, interpretacjom. Cóż to jest ten grzech, który nie będzie nigdy wybaczony. I na to pytanie padają przeróżne wypowiedzi:
  To świadome grzeszenie (por. Hebr. 6:4-6);
  To odrzucenie łaski Bożej;
  To nieuznawanie Ducha Świętego jako Trzeciej Osoby Boskiej;
  To uznawanie Ducha Świętego jako Trzeciej Osoby Boskiej;
  To odrzucenie darów Ducha Świętego;
  To odrzucenie prawdy (czyli nauki, jaką głosi dana denominacja);
  inne

  Jak widać są rozmaite interpretacje tzw. grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Mają one też różne uzasadnienia, czasami nawet biblijne, lecz wszystkie powyższe, bardzo popularne interpretacje mają jedną zasadniczą wadę: kompletnie ignorują kontekst wypowiedzi Jezusa. Pozwól zatem, że przedstawię najpierw kontekst tej wypowiedzi a potem podzielę się moim rozumieniem tego problemu. Lecz przed tym wszystkim jedno, dosyć istotne sprostowanie:
  W Biblii nie występuje pojęcie grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. To jest tylko w komentarzach. W Biblii jest pojęcie bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu, które jest grzechem nieodpuszczalanym.

  Powyższe sprostowanie, sprecyzowanie problemu już każe wątpić, czy faktycznie bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu jest np. świadome grzeszenie, odrzucenie łaski Bożej itd

  Kontekst wypowiedzi, czyli o czym mówił Jezus
  O bluźnierstwie przeciwko Duchow Świętemu mówił Jezus w:
  Mat. 12:22-37
  Mk 3:13-30
  Luk. 12:1-12

  Jak powiedziałem wyżej, werset o bluźnierstwie przeciwko Duchowi Świętemu wyrywany jest z tych fragmentów, wyrywany jest z kontekstu (i to prowadzi do tej radosnej twórczości). W zasadzie Łuk. 12:1-12 daje swobodę w interpretowaniu bluźnierstwa. A jaki to kontekst? Kontekst tam to różne wypowiedzi Jezusa, na różne tematy. Natomiast Mat. 12:22-37 jak i Mk 3:13-30 precyzują, o co chodzi. Właśnie lektura tych fragmentów uniemożliwia radosną twórczość w interpretowaniu bluźnierstwa
  Mat. 12:22-37
  Do Jezusa przyprowadzono opętanego. Opętanie to objawiało się w niemowie, w ślepocie (Mat. 12:22). Jezus uzdrowił tego człowieka (Mat. 12:22). To wzbudziło mieszane uczucia u świadków: podziw tłumu (Mat. 12:23) i zazdrość, zawiść faryzeuszy (Mat. 12:24). Pojawił się wtedy zarzut, że Jezus czyni to mocą Belzebuba (Mat. 12:24). I na ten zarzut Jezus wygłasza dłuższą mowę (Mat. 12:25-37). Mówi o braku logiki takiego zarzutu (Mat. 12:25-29), oraz o nieprawdziwości takiego zarzutu (Mat. 12:28). I teraz, w tym kontekście, padają słowa:
  Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Albo uznajecie, że drzewo jest dobre, wtedy i jego owoc jest dobry, albo uznajecie, że drzewo jest złe, wtedy i owoc jego jest zły; bo z owocu poznaje się drzewo. Mat. 12:31-33

  Ale to nie koniec tej sceny. Scenę tę konczą słowa o, jakże rzadkiej w dzisiejszych czasach, odpowiedzialności za słowa.
  Mk 3:13-30
  Jezus powołuje uczniów m.in do wypędzania złych duchów (Mk 3:13-15). Werset Mk 3:21 jest dosyc lapidarny, lecz myślę, że wytłumaczenie tego wersetu znajdujemy w Mk 3:22. Podejrzewam, że mamy tu do czynienia ze sceną wypędzania demona, lecz ewangelista bardziej skupił się na dyskusji, jaką ta scena wywołała, niż na opisie sceny. W każdym bądź razie na zarzut uczonych w Piśmie o mocy Belzebuba, jaką to Jezus miał się posługiwać (Mk 3:22), Jezus tłumaczy swoim uczniom bezsens i nieprawdziwość takiego zarzutu (Mk 3:23-27). I teraz pojawiają się słowa o bluźnierstwie przeciwko Duchowi Swietemu:
  Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem: "Ma ducha nieczystego". Mk 3:28-30

  Właśnie, mówili bowiem: ma ducha nieczystego...

  Mój komentarz w oparciu o pełną wypowiedź Jezusa

  O ile kontekst Łuk 12:1-12 daje swobodę w interpretacji, to parallelne teksty dają wyraźne ukierunkowanie interpretacji. W moim przekonaniu bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, jak sama nazwa wskazuje, ma miejsce, gdy Ducha Świętego nazywamy Belzebubem, czy mówiąc ogólniej, siłą nieczystą, demoniczną. Tak więc jeśli wyrażamy się źle o duchu, mocy człowieka będącego pod wpływem działania Świętego Ducha zawsze bluźnimy przeciwko Duchowi Świętemu wraz z konsekwencjami. Dlatego, jeśli dostrzeżesz, że ktoś np. kogoś uzdrawia, a uzdrawiający nie pochodzi z Twojej denominacji, ma inne rozumienie Pisma, to pamiętaj, że nie jest to podstawa do negowania jego ducha (choćby namawiali Cię do tego Twoi przywódcy denominacyjni). Jeśli jednak odczuwasz potrzebę krytycznego wyrażania się o duchu takiego człowieka, jeśli nie możesz się powstrzymać od krytyki ducha tego człowieka - to wiedz jedno: bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie nigdy wybaczone. I nie ma to większego znaczenia, czy jesteś księdzem, pastorem; czy pochodzisz z tej denominacji czy z innej...
  Pamiętaj: faryzeusze nie akceptowali osoby Jezusa (nie był od nich), więc krytycznie wyrażali się o Jego duchu. Lecz kwestionując ducha Jezusa, narazili się na bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Dokładnie tak być może z Tobą: jeśli Ty nie akceptujesz danej osoby (bo jest z innej denominacji, bo głosi interpretację Pisma inną niż Twoja), to pamiętaj jeśli ta osoba jest pod wpływem Ducha Świętego, kwestionując jej ducha bluźnisz przeciwko Duchowi Świętemu.

  Pamiętaj: do rozróżniania duchów Bóg wyposażył swój kościół w charyzmat rozróżniania duchów (1 Kor. 12:10). Jeśli nie masz tego charyzmatu, nie oceniaj duchów. Bo możesz popełnić błąd. A bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym... (Mat. 12:32).
  WILKI W OWCZEJ SKÓRZE!
 • @a1a 15:14:53
  Chyba najlepszy kąsek wybrałeś z całego tekstu. Wracam do ponownego "smakowania" całości. No i będę tu wracał z nadzieją na więcej.
  Zatrute studnie wartości.
 • autor
  1. Gedeonici to nie Luteranie!
  2. Tłumaczenie Biblii tzw. "warszawskiej" to nie to samo co "gdańskiej" - kilkaset lat różnicy!
  2. Dla poszerzenia wiedzy polecam stronę http://gedeonici.pl
  Luteranie napierają, a Ty?
 • Celnicy
  "Celnicy bronią się, że opinia państwowej wszak instytucji – GUS – nie jest dla nich wiążąca. "
  W podobnej, bo akcyzowej sprawie UC twierdzi nawet, że oficjalna interpretacja MF ich nie obowiązuje i "rąbie" przedsiębiorstwo na 1 mln akcyzy plus odsetki za kilka lat wstecz.

  Polsatu program "Państwo w Państwie" nazwałbym '"chamstwo w Państwie".
  Ministerstwo finansów wybiera kto ma płacić podatek, a kto nie
 • @nonscolar 20:25:31
  "Łaskawca" prof. Modzelewski właśnie wczoraj się wypowiedział i o dziwo mądrze. Jego tezy:
  1. Będąc w Unii nie mamy szansy na proste prawo podatkowe, zbyt wielka "czapa" urzędnicza.
  2. Są dwie szkoły dot. stosunku państwa do przepisów podatkowych:
  a. gdy pojawia się przepis to władza go interpretuje i podaje podatnikom wykładnię jak stosować,
  b. (model polski) uchwala się przepis i pozostawia tymczasem interpretację podatnikom; po kilku latach, w trakcie kontroli delikwent dowiaduje się jak przepis interpretuje władza, oczywiście odmiennie niż mu się wydawało.
  Rabowanie Polaków.
 • @KuKluxKlan SA 22:24:05
  ....właśnie, wie ktoś gdzie jest grób bismarcka?

  Friedrichsruhe - ok. Schwerin bodajże.
  Przedsiębiorca wypowiada „umowę” z ZUS
 • @contessa 12:10:01
  czyżby tak:
  http://bebzol.com/pl/Dlaczego-sie-tak-dajemy.58716.html
  Ktoś otrzeźwiał?
 • @val 10:57:14
  Również ode mnie skromnie na pański komentarz. Polecam lekturę postu:
  http://zbigniew1108.nowyekran.pl/post/41497,jak-mysla-oficerowie

  To jest własnie "demokracja" w wydaniu wuja Sama.
  Walka z wrogami amerykańskiego wzorca demokracji nasila się.
 • @jazgdyni 18:36:27
  "upadek kontroli obywatelskiej, jaką w normalnych krajach spełniają media"
  Są gdzieś jeszcze normalne kraje? Chyba, że daleko od RP.

  Media już dawno się skundliły a kto ma "słowo" ten ma władzę. To jest biblijna zasada, która przewija się przez wszystkie prawie że księgi.
  By obudzić ogół potrzebne jest niezależne źródło powszechnej informacji - stąd też przeciwdziałanie - ACTA.
  Póki można powinniśmy w swoich środowiskach upubliczniać NE, a jak nam zabiorą niezależny internet, to rolą inżynierów jest stworzyć nowe medium.
  CZY KAŻDA REWOLUCJA MUSI BYĆ ZŁA Zmierzch i upadek Europy
 • all
  Kiedy zostanie wprowadzone obowiązkowe dla wszystkich wszczepianie mikrochipów, bez których nie da się funkcjonować w przestrzeni publicznej?
  Nie tylko Orwell, proroctwa biblijne też to przewidują.

  Później nastąpi szybko koniec.
  INDECT - powinnismy miec juz stracha
 • Stwórca do Mojżesza:
  "to odpowiesz twojemu synowi: Byliśmy niewolnikami faraona w Egipcie i Pan wyprowadził nas z Egiptu możną ręką"

  Ale też podobny kontekst jest w listach ap. Pawła i pewnie o niego chodziło?
  BYLIŚMY NIEWOLNIKAMI
 • @Anderson 08:31:45
  "błony światłoczułe i matryce współczesnych kamer są raczej obiektywne"

  Czasem jest to "naga prawda"
  http://nocoty.pl/gid,11544510,kat,1013543,title,Metamorfoza-jej-zaszkodzila,galeria.html?ticaid=6de53
  Portugalia: wojsko krytykuje rząd.
 • @jazgdyni
  Jeszcze do wyliczeń chcę się cofnąć.
  Ktoś wyżej zauważył, że nie cała składka do zus jest przeznaczona na emerytury. Składka emerytalna to 19,52% od płacy brutto. Zakładając średnią z 40 lat pracy na poziomie 3000zł to odłoży się "do systemu" 281 tysięcy. Statystyczny wiek życia mężczyzny w Polsce wynosi 71,5 roku, czyli 6,5 roku na emeryturze.

  Ile powinien dostawać z odłożonego kapitału?
  Wyliczenia proste, bez procentów składanych itp ...

  Mam doskonałą receptę na rozwiązanie finansowych problemów ZUS.
  Wystarczy każdemu nowomianowanemu emerytowi zafundować miesięczne wczasy w luksusowym hotelu gdzieś na Karaibach lub innym Puka-Puka (jest taka wyspa!) a w wieczór pożegnalny zaserwować pawulon.
  POKAZUJĄ WAŁA A WY CO?