Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze Daro

 • trochę poezji
  Po Pracy

  Lekko za nos, mrozek podszczypuje;
  Robotnik, po pracy do domu wędruje.
  Śnieg pod nogami, dźwięcznie chrupie.
  Zmęczony, ledwie nogami o bruk tupie.

  10 II 2018
  Myślisz
 • @Oscar 18:46:03
  Istotnie, w tej układance jaka jest w Syrii, to może Putin nie ma najlepszych kart, ale zna najważniejsze karty swoich przeciwników. A mając czas i cierpliwość, robi swoje. Choć wie, że nie uda mu się na nowo scalić całego terytorium Syrii, to stara się by Asad rządził jak w najbardziej rozwiniętych częściach Syrii, oraz kontrolował tereny strategiczne i bogate w surowce.
  NOWA PUŁAPKA SYJONISTÓW NA PUTINA ?
 • Ciekawie, skąd autor wziął te 500 zniszczonych cerkwi prawosławnych.
  Pomówienie, że zostało zniszczone 500 cerkwi prawosławnych w okresie międzywojennym, jest często przypominane przez duchownych prawosławnych, tylko że jest to twierdzenie kłamliwe.
  Powodem tego, jest fakt że po za paroma cerkwiami wybudowanych jako pomniki dominacji rosyjskiej, które po wykupieniu wyburzono (z reszto społeczności prawosławnej nie stać by było je utrzymać), to większość budynków sakralnych jakie niby zabrano prawosławnym, zostało zwrócone prawowitym właścicielom, czyli wspólnotom katolickim (rzymsko-katolickim bądź unickim), protestanckim lub innym grupom wyznaniowym, którym Car, nakazał zabrać świątynie. A przerobienie świątyń garnizonowych, na świątynie dominującej w wojsku grupie wyznaniowej, to osobna sprawa. Właścicielem zostało państwo polskie i ono wyznaczyło użytkownika.
  Ku wypełnieniu proroctwa
 • Wojna o koronę miskiewską.
  Po zajęciu Moskwy przez Żółkiewskiego i zdobyciu Smoleńska przez króla, z powodu nie dotrzymania przez króla Zygmunta III Wazy, wybuchła wojna domowa w Rosji. Wojna ta miała dużo przeciwników w Koronie i na Litwie. Co prawda że, koszty tej wojny podzielono proporcjonalnie miedzy Koroną i Litwa, ale działania wojenne prowadziły siły Litewskie. Obawy przed wzrostem władzy króla, skutecznie paraliżowały przygotowania wojenne (szlachta dostała takiego węża w kieszeni, że nie było pieniędzy na prowadzenia wojny z Romanowami). Dodatkowo działania wojenne paraliżowało konflikty osobiste wyższych dowódców Litewskich, inspirowane przez króla (konflikt między hetmanem Chodkiewiczem a komendantem garnizonu Moskwy Gosiewskim).
  Na przeszkodzie jedności Słowian - patologiczne paradygmaty
 • Wyburzenie Pałacu Nauki i Kultury
  Jeśli władza chce zwrócić działki byłym właścicielom, to wyburzenie popieram. Należy naprawić wyrządzone szkody.
  Wirus narodowego fetyszyzmu
 • Flaga Polski
  Flaga Polski powinna być biało - karmazynowa. To jak srebrna barwa orła głodowego i karmazynowa barwa tarczy herbowej. Karmazyn dla naszych przodków oznaczał pochodzenie z szlachetnego rodu i gotowości do walki.
  Słowianie chcą swojego słowiańskiego boga!
 • Wystarczy pomyśleć.
  Restytucja mienia, jako zadośćuczynienie krzywd. Nie jest zagrożeniem, ale wielką szansą Polski. Restartując zabrane mienie (wykupując ziemie, patenty i znaki towarowe zabrane obywatelom Polski, możliwy jest też zwrot w naturze), rząd daje jednocześnie sygnał że będzie ochraniał własność prywatną, co w przypadku gospodarki opartej na wiedzy jest wielką szansą na rozwój gospodarczy kraju,
  Rząd może pozbawić odszkodowania obywateli krajów które wytargowały odszkodowanie od rządu PRL-u. Pozbawić tego prawa obywateli krajów które brały udział w napaści na Polskę w 1939 roku, czyli Protektoratu Czech i Moraw, Niemiec, Litwy, Estonii i ZSRR (Estonii za internowanie bez powodu polskich okrętów). Można też pozbawić prawa do odszkodowania obywateli Polski którzy dobrowolnie przyjęli obywatelstwo krajów okupantów (podpisanie Volkslisty 1, 2 kategoria i dla mieszkańców GG 3 kategoria, przyjęcie obywatelstwa republiki Litwy oraz Słowacji), wstąpienie do dobrowolny organizacji wojskowych i militarnych (SS, NKWD, Gestapo, organizacje paramilitarne Ukraińców, bojówki komunistyczne, UB, KBW, Informacji Wojskowej ), albo dobrowolna współpraca z nimi. Tak samo potraktować obywateli państw
  Potraktować Ziemie odzyskane, jako odszkodowanie za Kresy Wschodnie włączone do ZSRR i z nich zapłacić obywatelom Polski, za mienie zabużańskie.
  Niemcy i tak by musieli zapłacić odszkodowanie. Bo nic by w takich warunkach, od nich nic nie dostaliśmy.
  Zagrożenie restytucją
 • Lechici odłam Polan
  Chciałbym zaznaczyć, że Lechici, byli kiedyś członkami zwiazku plemiennego Polan (na dzisiejszej północnej Ukrainie i zachodniej Rosji). A swe państwo na terenie dzisiejszej Polski, zaczeli tworzyć gdy w odmentach IX wieku, osłabiła się potęga Chazarów (którzy podbili Polan) i nastąpił skuteczny bunt niektórych plemion podpożądkowanych Kaganatowi Chazarskiemu (Węgrzy, Lechici, Wiatycze, Radymicze), inspirowanych przez dyplomacje Cesarstao Bizantyjskiego. (Legenda o Piaście Kołodzieju i Popielu).
  Zbuntowani Lechici, podążyli na zachód, wykorzystując osłabienie plemion graniczących z Państwem Wielkomorawskim, docierając do Wielkopolski. W Wielkopolsce stworzyli swoją bazę wypadową na Mazowsze i Wschodnie Pomorze (Pomorze Gdańskie). Ekspansje na południe ograniczali Morawianie a później ich następcy Czesi. Na zachodzie i północy, plemiona Połabskie i Pomorskie.
  TURBO-gimnazjaliści.
 • Broń automatyczna tylko za pozwoleniem w USA
  Chciałbym zaznaczyć że w USA, każdy stan ma własne prawa odnośnie posiadania broni palnej. W jednych jest bardzo licencjonowanie jej posiadanie, w innych stanach na bron o kalibrze do 0.22 cali nie trzeba mieć nawet pozwolenia. Ale we wszystkich posiadanie karabinów automatycznych, jest obarczone szeregiem pozwoleń. W praktyce tylko funkcjonariusze państwowi są użytkownikami broni automatycznej.
  Przyczyną terroryzmu jest islam. Trzeba go zakazać!
 • Likwidacja pomników ofiar UPA
  Chciałbym zaznaczyć, że wyniku działalności UPA i władz Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, w latach czterdziestych do likwidacji UPA, wielu milicjantów było wcześniej członkami AK, BCh i NSZ. Przyjmowano tych ich, ponieważ na terenach w których działali było bardzo niebezpiecznie, więc potrzebowano ostrzelanych weteranów. Zresztą milicja, WOP często współpracowali z podziemiem niepodległościowym. A ORMO, to była zalegalizowana samoobrona, bardzo często oparta na konspiracyjnych powiązaniach z czasu okupacji niemieckiej.
  Zginęli na służbie z rąk UPA
 • @Ziut - Blok Narodowy Polski 16:02:31
  Chazarowie lud pochodzenia tureckiego, przybył na stepy czarnomorskie w czasach pierwszego kaganatu tureckiego. Zdominował na jakiś czas jedwabny szlak. Elita plemienna uległa judaizacji, ale wyznawcy chrześcijaństwa, islamu jak religii pierwotnych, cieszyli się tolerancją. Po zmianie tras jedwabnego szlaku (co było przeciwdziałaniem praktykom monopolistycznym kupców chazarskich), przebranżowiono się na handel niewolnikami z Wschodniej Europy.
  Kres istnieniu Kaganatu Chazarskiego, przyniosły wyprawy wojenne księcia kijowskiego Świętosława, które zniszczyły główne ośrodki Chazarów. Kupcy i rzemieślnicy przenieśli się na Ruś i Wielkiej Bułgarii. Do najazdu mongolskiego, wyznawcy judaizmu, stanowili około 10% mieszkańców grodów ruskich. Będąc wpływową grupą społeczną.
  CHAZARZY TO NIE ŻYDZI
 • Parę poprawek
  Miecław, który po najeździe Czechów w 1038 przejął władze w państwie Piastów, był chrześcijaninem tylko że obrządku słowiańskiego. Ale w jego państwie, funkcjonowały chrześcijańskie obrządki łaciński, słowiański i grecki, działały też świątynie bóstw słowiańskich. Wielkopolska została częściowo zajęta przez Czechów (grody Gniezno, Giecz), a gdy nastąpiła konsolidacja władzy przez Miecława, wycofali się z Wielkopolski zabierając ze sobą kolaborantów (chrześcijan).
  Reakcja pogańska, zaczęła się od przejęcia rządów przez Bezpryma w 1030. Gdyż siły Piastów, zostały osłabione, więc nie byli wstanie narzucić odgórnie religii oraz musieli obniżyć fiskalizm. Co najbardziej odczuł kler rzymsko-katolicki obrządku łacińskiego, odcięty od państwowych dotacji (zaniechano poboru dziesięciny).
  Szwabi, Saksonii, Szkopi, Bawarzy, to nazwy członków plemion niemieckich (obecnie krajów regionalnych). Sąsiedzi Niemców, używają nazw tego plemienia z którym mieli największy kontakt (najczęściej sąsiedztwo).
  A sama nazwa Lachów. Lachami lub Lechitami zwano zachodnie plemię z Związku Polan. Plemię te po upadku związku, wyniku agresji Chazarów i Rusów, wyzwoliło się z spod wpływów Chazarów i wyemigrowało na zachód podbijając Wielkopolskę i północną-wschodnią Małopolskie(Śląsk i południowo-zachodnią Małopolskę kontrolowali Morawianie, a potem Czesi.).
  Szukając przodka nie zgubmy tyłka.
 • PO to już przećwiczyła
  Jak Donald z Bronkiem, zajumali kasę na przyszłe emerytury. Tak, Jaro z Ambrożym skroili byłych esbeków. Ja myślę, że skoro to byli źli ludzie, to taniej było ich rozstrzelać, oczywiście po osądzeniu. Emerytur im wtedy płacić się nie będzie.
  W ogóle nie chodzi o komunę
 • Kapitał i prawo do zysku
  To nie jest problemem, że zagraniczni inwestorzy realizują swoje zyski z inwestycji w Polsce. Ich prawo do tego, za "Bóg zapłać", tu swoich pieniędzy nie wkładali. Problemem jest to, że władze naszego kraju ich uprzywilejowują, traktując polskich inwestorów jako ludzi trzeciej kategorii.
  540 mld zł. Dla Polski - żaden Problem!
 • Imperium Rzymskie, zbudowało pospolite ruszenie
  Chciałbym zauważyć że, większość podbojów Rzymu dokonali żołnierze, pochodzący z poboru. Zdobyli oni całą Italię, Grecję, Azję Mniejszą, Hiszpanie, Afrykę Północną, Południe Galii. Podporządkowali Rzymowi Egipt.
  Poboru zaniechano, z powodu braku poborowych. Gdyż Rzymski system poboru, opierał się na posiadaczach ziemskich. Ale ponieważ, sanatorzy i ich członkowie, zajmowali dla siebie ziemie należącą do republiki Rzymskiej, próby ograniczenia tego procederu, został obalony siłą. Więc zawodowy żołnierz rzymski obronił Rzym przed plemionami germańskimi, pozwolił pokonać sojuszników italskich (choć większe znaczenie było nadawanie obywatelstwa rzymskiego wszystkim miastom lojalnych wobec Rzymu). Stłumił powstanie Spartakusa i podbił północną Galię, Brytyjskich Celtów i Dację. Ale też pozwolił obalić republikę i doprowadził do powstania cesarstwa i wpływał na zmianę na cesarskim tronie. W sumie, jeśli imperium zbudowano dzięki żołnierzowi z poboru, to zgubę przynieśli zawodowcy.
  Plusy ujemme dobrej zmiany- widziane z USA
 • AK i UPA
  Chciałbym zaznaczyć że, był tylko jeden przypadek współpracy AK i OUN_UPA. I mimo pewnego sukcesu w postaci uwolnienia więźniów, współpraca okazała się bardzo problematyczna dla AK. Komuniści propagandowo to wykorzystali, więc dezercje, brak współpracy ludności cywilnej z strukturami AK.
  Zresztą, wielu byłych członków AK i NSZ, na terenach południowego-wschodniego PRL-u, wstąpiło do MO, albo pomagało w tworzeniu ORMO, w celu obrony ludności polskiej przed UPA.
  A w sprawie, przekazywania Banderowców Sowietom, to jest istotne podejrzenie, że Chruszczow będąc pierwszym sekretarzem Ukraińskiej Radzieckiej Republiki Socjalistycznej, potajemnie wspierał OUN-UPA, na terenach połudnowo-wschodnich województw IIRP, w trakcie II Wojny Światowej jak i po niej.
  Ubecki gen Cenckiewicza.
 • 500+, łyt reklamowy
  Cały, program 500+, to tylko medialny zabieg reklamowy. Nie został pomyślany na trwale, gdyż nie ma mechanizmu indeksacji inflacyjnej. Po za tym, będzie trwało uszczelnianie kryteriów przyznawania. Programowi, cios mogą zadać mieszkający w Polsce cudzoziemcy, gdyż z traktatami wspólnotowymi im też przysługuje 500+.
  500+ - drugie rozdanie.
 • Upadek górnictwa siarkowego
  Przyczyną upadku górnictwa siarkowego w Polsce są trzy:
  - zmniejszenie zapotrzebowania na siarkę w przemyśle;
  - nadprodukcje siarki, przez przemysł petrochemiczny i inny, gdzie siarka jest odpadem produkcyjnym;
  - zarządzanie przez rząd kopalniami, czyli przez osoby nie mające kompetencji do zarządzaniem przedsiębiorstwem, ale mające odpowiednie znajomości.
  Potrzeba antysemityzmu.
 • Czym zastąpić podatek dochodowy CIT
  Jak zastąpić podatek dochodowy od przedsiębiorstw by nie było bardziej sprawiedliwie.
  Podzielimy działalność gospodarczą na:
  - handlową (towary własnej produkcji do 10% obrotu);
  - usługowe (towary własnej produkcji od 10 do 50%, oraz praca i wiedza)
  - produkcyjne (towary własnej produkcji od 50%).
  Przedsiębiorstwa handlowe i usługowe ryczałtowym podatkiem, proporcjonalnym od przychodu . W przypadku firm produkcyjnych można pozwolić sobie na pozostawienie CIT-u.
  A ponieważ jesteśmy członkiem WE, to nie możemy nakładać ceł na handel wewnątrz Wspólnoty, a zewnętrzny, oclony jest według zasad Brukseli, to opodatkowanie transakcji transgranicznych narazi nas na sankcje.
  A ponieważ podatki dochodowe są drogie w poborze, to można z nich zrezygnować. Likwidując PIT, zastąpmy go podatkiem majątkowym (nieruchomości).
  Bo podatki trzeba przemyśleć
 • Mity i pomówienia.
  Co do rozbioru Czechosłowacji, to rząd Polski nie brał w tym udziału. Czesi i Słowacy przegrali proces o część terenów przygranicznych, których trybunał przyznał Polsce. Co prawda orzeczenie trybunału międzynarodowego, Niemcy postanowili wykorzystać propagandowo.
  A sprawę Czechosłowacji to najlepiej o tym świadczy ujawnione protokoły rozmów dyplomatycznych z roku 1938, jakie władze francuskie ujawniły. Z nich wynika że, rząd Polski wyraził chęć wzięcia w potencjalnej wojnie przeciw Niemcom, ale na wniosek władz Czechosłowacji stronę polską wyłączono z tych rozmów. Powodem zgody mocarstw na podział Czechosłowacji, był brak możliwości pomocy Czechosłowacji z powodu jej wrogich stosunków z sąsiadami (nie było możliwości dostarczenia posiłków i zapatrzenia), dążenia separatystyczne Słowaków (dyskryminowanych przez Czechów w tym państwie), sami Czesi też się poddali i nie przygotowanie Francji i Wielkiej Brytanii do wojny.
  A Szwedzi zapłacą za „Potop” ???