Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze jassy27

 • Do wszystkich .........Ojciec Miłuje Syna i Wszystko Oddał w Jego Ręce / Ew. Jana 3,35 /
  Witam ! co katolik , adwentysta , świadek czy jakiś zielonoświątkowiec może wiedzieć o Panu Jezusie i Bogu Ojcu . Żadna ta organizacja nie wykonuje Woli Boga Ojca , który Syna swego dał i posłał do ludzi , aby zbawić świat .

  Przecież nikt z nich nie czyta Pisma Świętego i nie modli się do Pana Jezusa . Skąd oni mają o tym wiedzieć jeśli nie czytają , nie proszą i nie modlą się do Zbawiciela o pomoc i poznanie Jego Nauki .

  Tak to Bóg Ojciec , posłał do nas ludzi tylko Syna swego , aby dać każdemu człowiekowi szanse Zbawienia . Szkoda tylko , że ludzie ten Dar Boży odrzucają i nie chcą wykonywać Woli Boga Ojca .

  A jeśli , ktoś tu z czytający , czegoś nie rozumie , to ja zawszę radzę , każdemu człowiekowi , aby zwrócił się o pomoc do Pana Jezusa . To Pan Jezus wam lepiej wytłumaczy ode mnie .

  Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne . Ew. Jana 3,16 .

  I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni . Dzieje Apostolskie 4,12 .

  Dlatego też Bóg wielce GO wywyższył i obdarzył GO imieniem , które jest ponad wszelkie imię . Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi , i pod ziemią . List Pawła do Filipian 2,9-10 .

  O NIM TO ŚWIADCZĄ WSZYSCY PROROCY , IŻ KAŻDY , KTO W NIEGO WIERZY , DOSTĄPI ODPUSZCZENIA GRZECHÓW PRZEZ IMIĘ JEGO . Dzieje Apostolskie 10,43 .

  KAŻDY , KTO W NIEGO WIERZY , NIE BĘDZIE ZAWSTYDZONY . List Pawła do Rzymian 10,11 .

  ALBOWIEM Z NIEGO I PRZEZ NIEGO I KU NIEMU JEST WSZYSTKO ; JEMU NIECH BĘDZIE CHWAŁA NA WIEKI . AMEN . List Pawła do Rzymian 11,36 .

  Jest to bardzo przykre , że organizacje zarejestrowane tu na ziemi odrzucają najdoskonalszy dar od Boga Ojca , którym jest Pan i Bóg , Jezus Chrystus , Umiłowany Syn Boga Ojca i to On zapoczątkował Nową Drogę i Żywą , to On wprowadził Nowe Przymierze i to On Pan Jezus jest , Drogą , Prawdą i Życiem Wiecznym , bo tak zadecydował Bóg Ojciec , a nie człowiek czy jakieś wyznanie zarejestrowane na ziemi .
  MOLESTOWANIE POŚRÓD KATOLIKÓW I ŚWIADKÓW... !
 • Kacper, Melchior , Baltazar , nigdy oni nie byli królami i nigdy oni nie odwiedzili Pana Jezusa !!!
  Nigdy Zbawiciela Pana Jezusa , nie odwiedziło trzech króli , ewangelia mówi wyrażnie , że byli to Mędrcy ze Wschodu słońca , mówiąc dokładniej byli to magowie i nie mieli na imię Kacper, Melchior i Baltazar.

  cytat;

  Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić ? A oni mu rzekli: W Betlejemie Judzkim; bo tak napisał prorok: I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi, z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy. I posłał ich do Betlejem i rzekł: Idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na Wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. A gdy oni odeszli, oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić . / Ew. Mateusza 2,1-13 /

  I to jest cała prawda o Mędrcach , a nie o królach wymyślonych przez katolickich nauczycieli , którzy jak co roku wprowadzają miliardy ludzi w błąd , wymyślając jakąś historie , o jakiś królach, jest to nieprawdą . Nie było nigdy trzech króli i nigdy nie odwiedzili małego Pana Jezusa ; Kacper , Melchior czy jakiś Baltazar , są to imiona wymyślone przez katolickich nauczycieli .

  No ale katolicy i inne wyznania , lubią być oszukiwani i wprowadzani w błąd , lubią swoją tradycję i swoje obrzędy wymyślone przez ludzi , a z Nauką Pana Jezusa się nie liczą i z Wolą Boga Ojca również się nie liczą , a na dodatek mają ją za nic . Jest to po prostu kpina i szydzenie sobie z Boga Syna i z Boga Ojca , który Syna swego dał ludziom , aby uratować rodzaj ludzki .

  cytat;

  Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne . Ew. Jana 3,16 .

  Tego miłujcie , chociaż Go nie widzieliście , wierzcie w Niego , choć Go teraz nie widzicie , i weselcie się radością niewysławioną i chwalebną . I List Piotra 1, 8 .

  Aby wszyscy czcili SYNA , jak czczą Ojca . Kto nie czci SYNA , ten nie czci Ojca , który Go posłał . Ewangelia Jana 5,23 .
  DO GŁUCHYCH I ŚLEPCÓW NA TEMAT MĘDRCÓW ZE WSCHODU!
 • @ DO WSZYSTKICH !
  Tak naprawdę , bez Pana Jezusa , sam człowiek nic od siebie nie może ani uczynić , ani zrozumieć , ani zobaczyć . Bóg Ojciec , ukrył w Panu Jezusie wszystkie skarby mądrości i poznania . tylko On , Pan Jezus , nikt inny może się zlitować na człowiekiem i tylko On nikt inny daje poznanie i zrozumienie Jego Nauki .

  Tak naprawdę człowiek , bez Pomocy Zbawiciela Pana Jezusa , jest za mały i jest za słaby , ażeby poznać i zrozumieć mądrość Bożą , która jest zakryta od wieków i pokoleń przed mądrymi i roztropnymi , a objawiona jest tylko tym , którzy zegną swe kolana przed Majestatem Pana Jezusa i poproszą Go o pomoc i odpuszczenie ich grzechów .

  Pan Jezus , to cudowny doradca , ojciec odwieczny , książę pokoju , a przede wszystkim to Bóg Mocny ! napisał o nim w zwoju księgi prorok Izajasz w 9 rozdziale , który był natchniony duchem Chrystusowym .

  Wspaniały przykład do naśladowania pokazał Szczepan ,to on modlił się bezpośrednio do Pana Jezusa , a nie do Boga Ojca , gdy niebo się otwarło i ujrzał chwałę Bożą i aniołów Bożych . Człowiek wierzący zawsze , będzie się modlił do Pana Jezusa , a nie do człowieka czy obrazu lub figury , wiadoma rzecz , że jest to czyste bałwochwalstwo .

  Dlatego człowiek , żeby opuścić jakąkolwiek organizację zarejestrowaną tu na ziemi , powinien , a nawet musi poprosić Pana Jezusa o pomoc , dlatego , że bez Jego pomocy człowiek sobie nie poradzi i nic nie zrozumie . Pan Jezus mówi o tym w ewangelii Jana w 15 rozdziale , że beze mnie nic uczynić nie możecie roz. 15,5 .

  Pan Jezus , naucza również , że to On nikt inny jest ; drogą , prawdą i życiem wiecznym w ewangelii Jana w 14 rozdziale / 14,6 / . Również apostołowie Pana Jezusa , gdy składali świadectwo przed radą i saduceuszami o Panu Jezusie mówili ; I nie ma w nikim innym zbawienia , albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem , danego ludziom , przez które moglibyśmy być zbawieni / dzieje apostolskie 4,12 /

  Tych przykładów jest o wieli więcej w Piśmie Świętym , wystarczy wziąć do ręki Pismo i sprawdzić co tam jest napisane , ale najpierw trzeba poprosić Pana Jezusa o pomoc i zrozumienie Jego Nauki , najpierw trzeba pomodlić się do Zbawiciela i poprosić Go o zmiłowanie i przeprosić Go za nasze grzechy i ułomności .

  Najpierw jest Zbawiciel Pan Jezus , a dopiero na drugim miejscu jest człowiek , tak jak to uczą nas Jego Przykazania Boże . Pierwsze mówi o Panu Bogu , a drugie dopiero o człowieku .
  NAJPIERW NALEŻY POKOCHAĆ PANA JEZUSA I BOGA OJCA!
 • DO WSZYSTKICH ...........
  Mędrcy ze wschodu szukają Mesjasza , a nie Marii czy Józefa i to oni pokłonili się Panu Jezusowi , a nie Marii czy Józefowi , piękny i wspaniały przykład dali do naśladowania , komu należy się pokłon , nie człowiekowi ale Panu Bogu .

  Kolejny piękny przykład i prawdziwy do naśladowania , Szczepana , człowieka wierzącego , który był natchniony Duchem Bożym , który pokazał do kogo trzeba się modlić i zwracać w swoich modlitwach i prośbach.

  Szczepan , modląc się bezpośrednio do Pana Jezusa , a nie do Boga Ojca , wykonuje wolę i Ojcowski rozkaz ; TEN JEST SYN MÓJ UMIŁOWANY , KTÓREGO SOBIE UPODOBAŁEM ,, JEGO SŁUCHAJCIE ,, EW. Mateusza 17,5 . Ew. Marka 9,7 . Ew. Łukasza 9,35 .

  Jeśli człowiek chce uszanować Wolę Boga Ojca to musi i powinien uznać Pana Jezusa za swojego Boga i do niego powinien się tylko zwracać i do niego powinien się tylko modlić do nikogo innego , tak jak to uczynił Szczepan , modląc się bezpośrednio do Pana Jezusa , a nie do Boga Ojca .

  Jak co roku wprowadzanych w błąd jest miliardy ludzi na ziemi . Ludziom jest bardzo ciężko otworzyć Pismo Święte i sprawdzić co tam jest napisane ,ludzie dlaczego nie poprosicie Pana Jezusa o pomoc.

  Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają. List do Hebrajczyków 11,6 .

  Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska .List do Efezjan 5,15 .
  Pan Jezus uczy ;

  Każdy więc , który mnie wyzna przed ludzmi , i Ja wyznam przed Ojcem moim , który jest w niebie. Ale tego , kto by się mnie zaparł przed ludzmi , i Ja się zaprę przed Ojcem moim , który jest w niebie . Ew. Mateusza 10,32 .
  25. XII. 2019: WASZE NIEZGODNE Z HISTORIĄ BIBLIJNĄ ŚWIĘTA!
 • @ DO WSZYSTKICH !
  dzisiaj katolicy i inne wyznania na ziemi nie chcą pokłonić się Panu Jezusowi umiłowali własną chwalę i własną tradycję , którą stawiają wyżej od Zbawiciela Pana Jezusa i od Jego Przykazań . Mówią , że go znają , ale swoimi uczynkami zapierają się go .

  Szkoda , że katolicy nie czytają Pisma Świętego i nie sprawdzają co tam jest napisane , zawierzyli swojej organizacji wyznaniowej i tak po dzień dzisiejszy powielają wiele kłamstw wymyślonych przez katolickich nauczycieli .

  Ludzie nie chcą zaufać Zbawicielowi Panu Jezusowi , nie chcą poprosić Pana Jezusa o pomoc i zrozumienie Jego Nauki , nie chcą zgiąć swych kamiennych kolan przed Panem Jezusem .

  Święta , które teraz obchodzicie , nie mają nic wspólnego z prawdziwą wiarą w Pana Jezusa i Boga Ojca . Te święta są nie prawdziwe , te święta to jedno wielkie kłamstwo wymyślone przez ludzi i ich nauczycieli , którzy zapierają się Pana Jezusa i Jego Nauki Świętej , z którą przyszedł tu na ziemie , aby dać ludziom szanse zbawienia .

  I nie było żadnych trzech króli ? w Ewangelii Mateusza w drugi rozdziale jest wyraźnie napisane , że to Mędrcy ze wschodu , a nie trzej królowie przybyli oddać pokłon Panu Jezusowi z trzema darami .Cytat ;

  Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król judzki? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon . Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z matką jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. Ew. Mateusza 2, 1-12 .

  Nie tylko katolicy ale też inne wyznania , które nie wierzą w Pana Jezusa , którzy nie wykonują woli Boga Ojca , którzy lekceważą Ojcowski rozkaz , obchodzą święta / Bożego Narodzenia / tak jak na przykład świadkowie czy adwentyści dnia siódmego czy ateiści . Oni na temat Pana Boga Jezusa Chrystusa nic nie wiedzą , ani nigdy do Zbawiciela się nie odzywają , a na dodatek chodzą od domu do domu z fałszywą nauką na ustach .

  Ludzie czytajcie Pismo Święte i proście Pana Jezusa o pomoc . Ale niektórzy mawiają po co czytać , jak można się świetnie bawić i objadać , a zarazem poniżać majestat Pana Jezusa . To nie jest ważne , że owe święta / Bożego Narodzenia / oparte są na kłamstwie ważne jest to , by wszyscy się świetnie bawili .
  Kłamliwe Boże Narodzenie!
 • Marii nie ma w niebie i na pewno Maria nie przygotuje nikomu miejsca w niebie , jest to kłamstwo wymyślone przez ludzi !
  Czytając te katolickie kłamstwa , które są niezgodne z nauczaniem Pana Jezusa , można wiele ludzi wprowadzić w błąd , ale zawsze można to sprawdzić w Piśmie Świętym co tam jest zapisane , ale najpierw trzeba poprosić Pana Jezusa o pomoc i zrozumienie . Tylko On Pan Jezus nikt inny daje poznanie prawdy i zrozumienie Jego Nauki .

  Katolicy są mistrzami od kłamstw i wymyślania , różnych historyjek na tematy związane z Marią , która na pewno nie pomoże żadnemu człowiekowi i nie przygotuje żadnemu człowiekowi miejsca w niebie.

  Ludzie przebudźcie się i przejrzyjcie na własne oczy , komu zawierzacie i w co i komu wierzycie . Pan Jezus nie da się z siebie naśmiewać i nie pozwoli , aby z Niego człowiek kpił sobie i zmieniał Jego Naukę Świętą na własną korzyść .

  Dodam tylko , że Maria miała być nazwana szczęśliwą , a nie błogosławioną między niewiastami . Maria miał tu na ziemi spełnić swoje zadanie i spełnił je i dlatego narody mają ją zwać szczęśliwą , a nie błogosławioną . Dziś Maria śpi snem śmierci i oczekuje na przyjście Pana Jezusa , Marii nie ma w niebie i nie szykuje nikomu żadnego miejsca w niebie , jest to kłamstwo wymyślone przez katolickich nauczycieli .

  To Pan Jezus dał nam ludziom przyrzeczenie ;

  W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Ew. Jana 14,2-3 .

  Bóg Ojciec Syna Swego nam dał nie Marię, tylko Syna Pana i Boga Jezusa Chrystusa nikogo innego nie posłał do ludzi . Pan Jezus nikt inny i tylko On został posłany do ludzi przez Boga Ojca . Ludzie zapomnieli całkowicie o Ojcowskim darze , którym jest Zbawiciel Pan Jezus , zapomnieli całkowicie o Woli Boga Ojca.

  Przykazał nam też , abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo , że on jest ustanowiony przez Boga sędzią żywych i umarłych . O nim to świadczą wszyscy prorocy , iż każdy , kto w niego wierzy , dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego . Dzieje Apostolskie 10,42-43 .

  Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem , które jest ponad wszelkie imię . Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi , i pod ziemią . List Pawła do Filipian 2,9-10 .

  Marii nie ma w niebie i na pewno nie przygotuje nikomu z ludzi miejsca w niebie . Natomiast to Pan Jezus jest teraz w domu Ojca i tylko on nikt inny może to miejsce w niebie przygotować , ale jest jeszcze jedno ale , ale tylko tym ludziom , którzy uwierzyli w sercu swoim w przyjście Jego i którzy oddają mu cześć i chwałę i wykonują Ojcowską Wolę .
  "Chorągiew Maryi” – DEMONICZNA KATOLICKA POZYCJA PISARSKA!
 • Kłamliwe święta 25 grudnia , są nieprawdziwe !
  ///// "Skąd wiesz w takim razie, że wykonujesz JEGO Polecenia?
  Skąd wiesz, że czynisz dobrze i że święta Twoje są miłe w Oczach Bożych?" ////

  Tą tajemnice , zakrytą od wieków przed mądrymi i roztropnymi , a objawioną tylko tym , którzy służą Bogu Ojcu i Bogu Panu Jezusowi . Tą tajemnice może objawić / odkryć , odsłonić / tylko Zbawiciel Pan Jezus nikt inny . To On Pan Jezus dokonuje wyboru , i to On nikt inny odkrywa tajemnice przed ludzmi i On nikt inny zakrywa tajemnicę przed ludzmi .

  Pan Jezus uczy w ewangelii Jana w 3 rozdziale , rozmowa Pana Jezusa z Nikodemem , jest tam mowa o nowo narodzeniu , każdy człowiek , który chce poznać Prawdziwą Naukę Pana Jezusa , musi się na nowo narodzić . Jest to nic innego , jak kompletna zmiana myślenia i kompletna zmiana swojego zachowania względem Zbawiciela Pana i Boga Jezusa Chrystusa Ojcowskiego Syna .

  Bóg Ojciec , tylko Syna swego dał ludziom ;

  Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne . Ew. Jana 3,16 .

  Dlatego ja !!! nie obchodzę świąt - Bożego Narodzenia ponieważ te święta są nieprawdziwe . Te święta obrażają i poniżają Majestat Boga Syna i Boga Ojca . Nie obchodzę tych świąt !!! Dlatego ,że 25 grudnia nie narodził się Pan Jezus , dlatego nie obchodzę, że mojego Boga ,Pana Jezusa nigdy nie odwiedziło trzech króli i nie mieli na imię Kacper , Melchior czy Baltazar jest to kłamstwo , dlatego nie obchodzę ,że nigdzie w Piśmie Świętym nie przeczytałem , że ludzie mają obchodzić urodziny Zbawiciela .

  Dawno , dawno temu dwóch proroków Bożych , którzy byli natchnieni Duchem Chrystusowym , przepowiedzieli do ludzi ;

  Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza , stały mi się ciężarem , zmęczyłem się znosząc je . Obmyjcie się , oczyśćcie się , usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu , przestańcie żle czynić .
  Księga Izajasza 1,10-20 .

  Nienawidzę waszych świąt , gardzę nimi , i nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne .
  Księga Amosa 5, 21-24 .

  Polska katolicka jest to lud tradycji , a nie nauk Zbawiciela , lud poniżający Boga Ojca i jego Syna . Stawiają ludzką naukę , wyżej od nauki Pana Jezusa , ludzie którzy miłują własną tradycję lecz niekochający Zbawiciela i Boga Ojca . Ale wy katolicy i inne wyznania lubicie kłamstwa , wy wierzycie waszej tradycji , wy wierzycie papieżom , wierzycie w prezenty , w choinkę itp. w rzeczy , które nie mają nic wspólnego z Prawdziwą Wiarą w Pana i Boga Jezusa Chrystusa , którego posłał do ludzi Umiłowany Bóg Ojciec , aby dać ludziom szanse Zbawienia .


  Do wszystkich !!! 25 grudnia nie urodził się Zbawiciel Pan Jezus i na pewno nie odwiedziło go trzech króli , dlatego ja nie obchodzę tych świąt bo są nieprawdziwe i niezgodne z Nauczaniem Pana Jezusa .
  NIEDŁUGO WASZA WIGILIA!
 • Kłamstwem jest , że to Pan Jezus urodził się 25 grudnia !!!
  Dzień 25 grudnia , jest zwykłym dniem jak każdy powszedni dzień i ten dzień nie ma nic wspólnego z narodzinami Pana Jezusa tzw. przez religie i wyznania // Boże Narodzenie // ??????

  Po pierwsze 25 grudnia nie urodził się Pan Jezus , a po drugie nigdzie nie jest napisane w Biblii , aby ten dzień 25 grudnia świętować czy obchodzić jakimkolwiek celebrę czy pogański obrzęd . Po trzecie nigdy nie odwiedziło Pana Jezusa tzw. przez katolików i inne wyznania // Trzech Króli //??????

  Po czwarte 25 grudnia , są to kpiny i szydzenie sobie z Boga Syna i z Boga Ojca . Jest to po prostu lekceważenie Bożych Praw i Bożej Nauki . Po piąte są to bałwochwalcze święta ku czci Marii , obrazów , figur , które nie mają nic wspólnego z prawdziwą wiarą .

  25 grudnia jak co roku w Polskich rodzinach na pierwszym miejscu zagoszczą ; Choinki , karpie , prezenty , stoły pełne i syto zastawione i oczywiście nie zabraknie tam mocnych trunków alkoholowych tak poleje się wódka , a przecież są to rzeczy , które nic nie znaczą i na dodatek nie mają nic wspólnego z Prawdziwą Wiarą w Pana Jezusa Ojcowskiego Syna .

  Przecież 25 grudnia nie narodził się Zbawiciel , Pan Jezus , ludzie dlaczego nie sprawdzicie tego w Piśmie Świętym . Dlaczego nie zegniecie swych kolan przed Panem Jezusem . Dlaczego nie poprosicie Go o pomoc i zrozumienie . Dlaczego nie zwracacie się do Zbawiciela Pana Jezusa o poznanie Prawdy , którą ukrył Bóg Ojciec w Synu swoim .

  Bóg Ojciec Dał nam ludziom , Potężnego Boga. Bóg Ojciec w Swojej Wielkiej Mądrości Ustanowił Tylko Syna Swego Panem, Bogiem i Władcą Zbawienia. I nie ma w nikim innym Zbawienia . Wszyscy ludzie powinni udać się do Pana Jezusa Chrystusa zgodnie z Wolą Boga Ojca: „Ten jest Syn Mój umiłowany, którego sobie upodobałem, Jego słuchajcie!”. Ew. Mateusza 17,5 .

  Pan Jezus naucza i zachęca wszystkich ludzi ;

  Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

  Ew. Mateusza 11,28-30
  25 GRUDNIA 2019 ROKU: KONTYNUACJA COROCZNEGO KŁAMSTWA!
 • PRAWDZIWA SKAŁA !!!!
  Pan Jezus powiedział w ewangelii Jana 15,5 , że ;

  Bo beze Mnie nic uczynić nie możecie.

  Człowiek bez Zbawiciela, Pana Jezusa nic nie zrozumie i nic uczynić nie może . Jeśli człowiek chce budować swoją wiarę w Pana Jezusa , to najpierw powinien przed nim zgiąć swoje kolana i poprosić Go o pomoc i przebaczenie swoich grzechów .

  I dopiero wtedy człowiek może zacząć budować swoją prawdziwą , wiarę w Pana Jezusa na nim samym , a nie na jakimś wyznaniu czy religii zarejestrowanej tu na ziemi .

  To Pan Jezus , jest prawdziwą skałą na której buduje się budowlę , która nigdy się nie zawali i jest wieczna i niezniszczalna . I żaden człowiek czy wyznanie , religia jej nie rozwali .

  To Pan Jezus Chrystus , nikt inny i tylko On może zbawić , uratować , pomóc , na twardym postawić gruncie człowieka , który się do Niego modli , który się Jemu kłania , który prosi Go o prawdziwe poznanie i zrozumienie , który prosi o to by Syn Boży natchnął go Swoim Duchem Świętym i swoją Prawdziwą Nauką , z którą przyszedł tu na ziemię , aby dać ludziom szanse Zbawienia .

  O Nim to świadczą wszyscy prorocy , iż każdy , kto w Niego wierzy , dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Dzieje Apostolskie 10,43 .

  Pan Jezus uczy ;

  Nie wy Mnie wybraliście , ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was , abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały , by to , o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu Moim , dal wam. Ew Jana 15 , 16 .

  To Pan Jezus wybiera , a nie człowiek i to On decyduje nikt inny . Dziś jeśli głos Boży usłyszysz , to poproś Zbawiciela Pana Jezusa o pomoc , bo tylko On może ci pomóc budować , swoją budowlę na skale , a nie na piasku , bo nie ma w nikim innym ZBAWIENIA.

  Albowiem tak Bóg umiłował świat , że Syna swego jednorodzonego dał , aby każdy , kto weń wierzy , nie zginął , ale miał żywot wieczny. Ew. Jana 3,16.

  Ja jestem Droga i Prawda , i Żywot , nikt nie przychodzi do Ojca , tylko przeze mnie . Ew. Jana 14,6.

  Szkoda , że tak trudno zrozumieć niektórym ludziom , że Pan Jezus Chrystus jest Prawdziwą skałą i Prawdziwą budowlą , to w Nim są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania i to na nim każdy człowiek powinien budować Prawdziwą wiarę .
  DOM ZAŁOŻONY NA SKALE!
 • Pan Jezus Jest Bogiem Potężnym , Mocnym , a Przede Wszystkim PRAWDZIWYM !!!
  A …..JEŚLI MOŻNA , TO DODAM JESZCZE …….;


  Tron Twój, o BOŻE , na Wieki Wieków , Berłem Sprawiedliwym Berło królestwa Twego. Umiłowałeś Sprawiedliwość , a Znienawidziłeś Nieprawość ; Dlatego Namaścił Cię , o BOŻE , BÓG Twój Olejkiem Wesela , jak żadnego z towarzyszy Twoich . List do Hebrajczyków 1,8 .

  JEDEN Z APOSTOŁÓW , PANA JEZUSA POWIEDZIAŁ RÓWNIEŻ ;

  Odpowiedział Tomasz i rzekł Mu ; PAN MÓJ I BÓG MÓJ . Szczęśliwi , którzy nie widzieli , a uwierzyli Ew. Jana 20,28-29 .

  Tego miłujcie , chociaż Go nie widzieliście , wierzcie w Niego , choć Go teraz nie widzicie , i weselcie się radością niewysławioną i chwalebną . I List Piotra 1, 8 .

  KTO MA SYNA , TEN MA ŻYCIE ;

  Kto wierzy w Syna , ma żywot wieczny , kto zaś nie słucha Syna , nie ujrzy żywota , lecz gniew Boży ciąży na nim . Ew. Jana 3,36 .

  POKŁON , CZEŚĆ I CHWAŁA NALEŻY SIĘ PANU JEZUSOWI ;

  Aby wszyscy czcili SYNA , jak czczą Ojca . Kto nie czci SYNA , ten nie czci Ojca , który Go posłał . Ewangelia Jana 5,23 .


  KTO SIĘ ZA DALEKO ZAPĘDZA I NIE TRZYMA SIĘ NAUKI CHRYSTUSOWEJ , NIE MA BOGA .KTO TRWA W NIEJ , TEN MA I OJCA , I SYNA . II List Jana 1,9 .
  JANUSZU, PAN JEZUS JEST BOGIEM!
 • JAKI DOM ZBUDUJECIE MI , MÓWI PAN ..... DZIEJE APOSTOLSKIE 7,49
  Bez pomocy Pana Jezusa Chrystusa , człowiek nie zrozumie Nauki Zbawiciela , nie pozna Jego Drogi po prostu nic nie zrozumie . W Ewangelii św. Jana w rozdziale 15 , 5 Pan Jezus mówi wyraźnie ; Bo Beze Mnie Nic Uczynić Nie Możecie .

  Tak i jest to prawdą , żaden człowiek na kuli ziemskiej , bez Pana Jezusa nic nie zrozumie i nic sam od siebie nie uczyni . Gdyby nie Ojcowski dar , którym jest przecież Pan Jezus , to nikt z ludzi nie miał by szansy Zbawienia .

  Bóg Ojciec posłał do ludzi tylko swego umiłowanego Syna , Pana Jezusa , nikogo innego i to w Panu Jezusie ukrył wszystkie skarby mądrości i poznania .

  Tak i tak , któregoś dnia wszystkie religie i wszystkie wyznania ; katolicy , świadkowie , adwentyści , zielonoświątkowcy itp. na całej kuli ziemskiej dowiedzą się prawdy o Panu Jezusie , którego posłał do ludzi Ukochany Bóg Ojciec , aby zbawił świat .

  Tego miłujecie , chociaż Go nie widzieliście , wierzycie w Niego , choć Go teraz nie widzicie , i weselicie się radością niewysławioną i chwalebną .I List św. Piotra 1, 8 .

  Ale nie my ludzie, nie będziemy sądzić , bo wszelki sąd został przekazany Panu i Bogu Jezusowi Chrystusowi . Bóg Ojciec Dał nam Potężnego Boga. Bóg Ojciec w Swojej Wielkiej Mądrości Ustanowił Tylko Syna Swego Panem, Bogiem i Władcą Zbawienia . I żaden człowiek i żadna nauka czy żadne wyznania na ziemi tego nie zmieni .

  Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne . Ew. Jana 3,16 .

  Katolicka wiara nie ma nic wspólnego , z prawdziwą wiarą w Pana Jezusa i Boga Ojca . Katolik zawierzył własnej tradycji i obrzędom , które nie mają nic wspólnego z Prawdziwą Wiarą w Pana Jezusa .

  Ale najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych , jak mówi prorok ; ……… Dzieje Apostolskie 7 , 47-53 .
  KATOLICKA WIARA! (?)
 • CAŁA NAUKA LUDZKA ZE ŚWIATA TO JEDEN WIELKI I NIEPRAWDZIWY MIT!!!
  Jakież wspólne zdanie na temat wiary, może mieć człowiek wierzący , z papieżami , biskupami , Świadkami , adwentystami dnia siódmego itp. Są to wyznania , które poniżają naukę i majestat Boga Ojca i Boga Syna

  Papież Jan Paweł II , przeciwstawił się woli Boga Ojca . Przez niego miliardy ludzi zostało wprowadzonych w błąd . Papież Jan Paweł II to kłamca i oszust , kazał się modlić do Marii , do figur i do obrazów , a przecież tego nie wolno czynić!!!!!!

  Papież Jan Paweł II jest kłamcą i oszustem , a nie święty!!!! , który głosił naukę niezgodną z nauczaniem Pana Jezusa , każdy może to sprawdzić w Piśmie Świętym

  Od tego należało by zacząć , że człowiek wierzący , nigdy nie będzie słuchał i przestrzegał nauk ludzkich , nigdy nie zawierzy człowiekowi , nigdy nie będzie polegać na człowieku i jego nauce , która prowadzi do nikąd

  Dla człowieka prawdziwie wierzącego jest tylko Jednorodzony Ojcowski Syn , a nie Maria , czy nauka Papieży , czy nauka ludzka ze świata .Ludzie zapomnieli całkowicie o Ojcowskim darze , którym jest Zbawiciel Pan Jezus , zapomnieli całkowicie o Woli Boga Ojca

  Przeczytałem w Piśmie Świętym ;

  I NIE MA W NIKIM INNYM ZBAWIENIA ; Albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem , danego ludziom , przez które moglibyśmy być ZBAWIENI . Dzieje Apostolskie 4,12

  Dlatego też Bóg wielce GO wywyższył i obdarzył GO imieniem , które jest ponad wszelkie imię . Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi , i pod ziemią . List Pawła do Filipian 2,9-10

  Pan Jezus uczy ;

  Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec , i nikt nie zna Ojca , tylko Syn i ten , komu Syn zechce objawić . PÓJDZCIE DO MNIE WSZYSCY , KTÓRZY JESTEŚCIE SPRACOWANI I OBCIĄŻENI , A JA WAM DAM UKOJENIE . Weżcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie , że jestem cichy i pokornego serca , a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych . Albowiem Jarzmo moje jest miłe , a brzemię moje lekkie . Ew. Mateusza 11,27-30

  Papież Jan Paweł II i jego nauka , nie pomogą nikomu , a przede wszystkim nie daje szansy Zbawienia , dlatego że Zbawienie jest tylko w Panu Jezusie w nikim innym , bo tak zadecydował Bóg Ojciec i taka jest Jego Wola

  Człowiek Chrystusowy słucha głosu Bożego , bo posiada zasiew Boży w sobie , który otrzymał od Największego Arcykapłana , Pana i Boga , Jezusa Chrystusa , Ojcowskiego Syna . A dla ludzi ze świata liczy się Maria , papieże i inni wymyśleni przez ludzi .
  POKOLENIE JANA PAWŁA II TO MIT!
 • ODPOCZĄĆ NALEŻY W PANU JEZUSIE , A NIE W LITERALNYM SABACIE .
  Albowiem tak Bóg umiłował świat , że Syna swego jednorodzonego dał , aby każdy , kto weń wierzy , nie zginął , ale miał żywot wieczny .Ewangelia Jana 3,16 .

  Chociaż niektórzy uważają się za ludzi wierzących, to do Syna Bożego modlić się nie chcą, nawet nie odzywają się do Niego.

  To Pan Jezus jest Panem Sabatu i to w Nim należy odpocząć każdego dnia . Jak się okazuje, to nie tylko katolicy nie czytają Pisma Świętego, adwentyści również posiadają swoich nieomylnych nauczycieli .

  To nie w sobocie ma człowiek odpocząć tylko w Panu Jezusie i to każdego dnia tygodnia , a nie tylko w sobotę .

  Dla adwentystów liczy się starotestamentowy sabat , oni wciąż trwają w Starym Prawie . Dla adwentystów liczy się krew zwierzęcia , a nie najdoskonalsza krew Syna Bożego , którą przelał na krzyżu za rodzaj ludzki .

  Dziś należy odpocząć w Panu Jezusie i to w Nim powinniśmy znaleźć odpoczynek i spokój , a nie w literalnym i starotestamentowym sabacie .

  Szkoda że adwentyści odrzucili PANA SABATU, którym jest przecież Pan Jezus i podeptali drogocenną i najdoskonalszą krew Pana Jezusa .
  SYN BOGA OJCA JEST MOIM ODPOCZNIENIEM!
 • Dziś Prawo Mojżesza stracił o moc .
  I tych przykładów w Piśmie Świętym jest dużo więcej . Wystarczy pomodlić się do Pana Jezusa i poprosić Go o pomoc i zrozumienie . Wystarczy wziąć do ręki Pismo Święte i sprawdzić co tam jest napisane i nie trzeba wcale słuchać ludzi , wyznań czy organizacji , a raczej Pana Boga Jezusa Chrystusa , bo to w nim są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania .

  Krew zwierzęcia , nic nam nie pomoże , a przede wszystkim nie zgładzi naszych grzechów . Krew Pana Jezusa , gładzi grzechy i oczyszcza nas z grzechów . Jest to najdoskonalsza krew , którą przelał na krzyżu Pan Jezus za rodzaj ludzki .

  Trzeba tylko wybrać dobrze , krew zwierzęcia czy krew Pana Jezusa . Stare Prawo czy Nowe Prawo .

  Szkoda i jest to bardzo przykre , że tak mało ludzi to widzi i rozumie . To Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana , że bez Niego człowiek nic uczynić nie może ; Bo beze mnie nic uczynić nie możecie .Ew. Jana 15,5 .
  Mojżesz , o Panu Jezusie ;

  Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie . V Księga Mojżeszowa 18,15 .

  Dziś prawo Mojżesza straciło moc i jest to litera . Nowe przymierze to duch , który ożywia , to tablice serc mięsistych , a nie tablice kamienne z którymi przyszedł Mojżesz .
  A JA CI RADZĘ WYBIERZ ZAKON WOLNOŚCI SYNA BOŻEGO!
 • @ DO WSZYSTKICH !
  Prawo , które przyniósł Mojżesz z góry Synaj już dawno temu przestało obowiązywać . Teraz , dziś obowiązuje Nowe Prawo , które przyniósł z samego nieba z góry Syjon, sam Pan Bóg Jezus Chrystus i zapieczętował to Prawo swoją krwią przelewając ją na krzyżu za ludzi wierzących i tylko za tych , którzy uwierzyli w sercu swoim w Niego i w Jego przyjście .

  Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców , ale z własną krwią swoją dokonawszy wiecznego odkupienia . list do Hebrajczyków 9,12 .

  Prawo to , zapisane Duchem Boga Żywego na sercach ludzkich, zatwierdzone zostało Krwią Syna Bożego , i to właśnie Nowe Przymierze , obowiązuje po dzień dzisiejszy .

  Ofiara Pana Jezusa , którą złożył sam Pan Bóg , na krzyżu przelewając swoją drogocenną krew za rodzaj ludzki , przewyższa ofiary starotestamentowe.
  A JA CI RADZĘ WYBIERZ ZAKON WOLNOŚCI SYNA BOŻEGO!
 • @ DO WSZYSTKICH !
  DZIŚ ! PRAWO MOJŻESZA STRACIŁO MOC !!! DZIŚ ! OBOWIĄZUJE NOWE PRAWO / NOWY TESTAMENT / I NIKT Z LUDZI TEGO ZMIENIĆ NIE MOŻE !!!

  Pan Jezus wznosi Stare Prawo i wprowadza Nowe Prawo i to jeszcze doskonalsze .

  Oto przychodzę , aby wypełnić wolę twoją . Znosi więc pierwsze , aby ustanowić drugie . Do Hebrajczyków 10,9 .

  Ja wybieram prawo z góry Syjon z samego Nieba od Boga Żywego . Są to dwa Przykazania miłości , które przyniósł Pan Jezus od Boga Ojca .

  On wzniósł zakon przykazań i przepisów , aby czyniąc pokój , stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka . List Pawła do Efezjan 2,15 .
  A JA CI RADZĘ WYBIERZ ZAKON WOLNOŚCI SYNA BOŻEGO!
 • DO WSZYSTKICH ...........
  /// Ale bazując na opowiadaniach ludzi mądrych zauważyć można jedną ważną zależność: To nie organizacje religijne niosą człowiekowi wolność a tylko Boży Syn uczynić to może! ///

  Żadna religia czy żadna organizacja zarejestrowana tu na ziemi , nie może dać człowiekowi prawdziwej wolności i szansy na ZBAWIENIE . Uczynić to może tylko Pan Jezus nikt inny , bo taka jest Wola Boga Ojca

  Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne . Ew. Jana 3,16 .

  Proroctwo , zapowiedziane tysiące lat temu przez , proroka Izajasza

  Albowiem dziecię narodziło się nam , syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu , i nazwą go ; CUDOWNY DORADCA , BÓG MOCNY , OJCIEC ODWIECZNY , KSIĄŻE POKOJU . Księga Izajasza 9,5 .

  To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego Woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy . I List Jana 5, 13-15 .


  Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i
  dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który
  jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który
  jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie
  Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem
  i życiem wiecznym. I Jana 5,20 .

  Tak to Pan Jezus ,jest Bogiem Mocnym / Potężnym / , i tylko on nikt inny , daje prawdziwą WOLNOŚĆ i Prawdziwe życie wieczne .  A jeśli , ktoś tu z czytający , czegoś nie rozumie , to ja zawszę radzę , każdemu człowiekowi , aby zwrócił się o pomoc do Pana Jezusa . To Pan Jezus wam lepiej wytłumaczy ode mnie .
  O BEZIMIENNYCH WĘDROWCACH PRZECIERAJĄCYCH SZLAKI WIARY!
 • @57KerenOr , @60grzegorz
  Polska katolicka to kraj tradycji i obrzędów wymyślonych przez ludzi . To kraj , który Naukę Pana Jezusa ma za nic , a z Wolą Boga Ojca absolutnie się nie liczy .

  Keren napisałeś ;
  ///// Tacy są katolicy a niedługo usiądą przy wigilijnym stole i będą uśmiechali się do siebie i składali sobie życzenia i... może czasami wspomną o Tym w Którego nie wierzą! ////

  Tak jak napisałeś dla katolików i innych wyznań liczy się tradycja ojców , obrzędy , święta i brzuch . Liczy się obżarstwo , pijaństwo i do tego dobra zabawa / śmiać się i kląć / . Tak klątwa leży na ich ustach i na dodatek pysznią się bezpodstawnie , liczy się tylko ich nauka i ich tradycja .

  Nie wiem ile , jeszcze byś podał przykładów i dowodów z Nauką Pana Jezusa to i tak nie uwierzą . Katolicy nie czytają Pisma Świętego , więc jak mają dyskutować na forum na temat Prawdziwej Nauki Pana Jezusa , z którą przyszedł tu na ziemię sam Zbawiciel , Pan i Bóg , Jezus Chrystus , Błogosławiony Syn Boga Ojca i Najwyższy Arcykapłan .

  Aby dać ludziom szanse ZBAWIENIA !!!! no ale oni odrzucają najdoskonalszy Dar od Boga Ojca , którym jest przecież nikt inny jak tylko i tylko sam ZBAWICIEL , PAN JEZUS!!! Nikt inny !!!

  Szkoda , że jest tak mało ludzi , którzy o tym wiedzą i rozumieją Prawo i Naukę Pana Jezusa . Szkoda , że ludzie nie chcą się z Panem Bogiem zgodzić i nie chcą się do Pana Jezusa modlić i odrzucają Go .

  Grzegorz napisał ;
  //// TEN DZIEŃ JESZCZE NIE NADSZEDŁ A WIĘC KTO TU KŁAMIE!? /////

  Tak ten dzień jeszcze nie nadszedł , Pan Jezus naucza , gdy ów dzień nadejdzie , abyśmy byli znalezieni przyobleczeni , a nie nadzy . Abyśmy każdego dnia pracowali w Jego Winnicy , za jednego denara dziennie i abyśmy wypasali się na Jego pastwiskach zielonych .

  Pan Jezus dopiero przyjdzie drugi raz , by zabrać swoje owce z swoich pastwisk do Domu Ojca Swego , nie prędzej jak to mają w zwyczaju katolicy i inne wyznania , którzy wysyłają swoich bliskich do nieba do Domu Ojca , a jest to przecież nieprawdą .

  A nikt nie wstąpił do nieba , tylko ten , który zstąpił z nieba Syn Człowieczy . Ew. Jana 3,13 .

  Zmartwychwstanie ludzi sprawiedliwych dopiero nastąpi ,jak przyjdzie po raz drugi , Zbawiciel Pan Jezus nie prędzej .
  ZMARTWYCHWSTANIE SPRAWIEDLIWYCH! Cz. 2
 • Zmartwychwstanie sprawiedliwych dopiero nastąpi , gdy przyjdzie powtórnie , Zbawiciel Pan Jezus nie prędzej !
  Zmartwychwstanie ludzi sprawiedliwych dopiero nastąpi ,jak przyjdzie po raz drugi , Zbawiciel Pan Jezus nie prędzej .

  Pan Jezus ,gdy przyjdzie powtórnie to wzbudzi z grobów ludzi wierzących, a ci, którzy w tym czasie żyć będą, zostaną przemienieni. Jednych przeznaczy do Życia Wiecznego, innych na potępienie wieczne .

  Nie dziwcie się temu , gdyż nadchodzi godzina , kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego : I wyjdą ci , co dobrze czynili , by powstać do życia : a inni , którzy zle czynili , by powstać na sąd . Ew. Jana 5,28-29.

  To Pan Jezus , a nie człowiek ustanowił swoje prawo zmartwychwstania , prawo to mówi , że pewnego dnia , Zbawiciel przyjdzie po raz drugi , by wszystkich ludzi wierzących wzbudzić do nowego życia i dopiero wtedy, nie prędzej jak to jest w zwyczaju u katolików , którzy już swoich umarłych posłali do nieba . Jest to oczywiście nieprawdą i kłamstwem wymyślonym przez katolików i ich nauczycieli .

  Pan Jezus uczy ;

  W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem . Ew. Jana 14,2-3 .

  Jeszcze nikt z ludzi nie jest w niebie i jeszcze nikt do nieba nie wstąpił .

  A nikt nie wstąpił do nieba , tylko ten , który zstąpił z nieba Syn Człowieczy . Ew. Jana 3,13 .

  A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują . List do Hebrajczyków 9,27-28 .
  ZMARTWYCHWSTANIE SPRAWIEDLIWYCH! Cz. I
 • @
  Pan Jezus umarł i leżał trzy dni w grobie , a trzeciego dnia Bóg Ojciec wzbudził go do życia i to jest cala tajemnica zmartwychwstania Zbawiciela i nic więcej .

  Zbawiciel Pan Jezus uczy , że najpierw następuje śmierć, a potem będzie zmartwychwstanie. Syn Boży leżał do zmartwychwstania w grobie i nikt z ludzi tego nie zmieni .

  A od nauki papieży czy innych wyznań trzymał bym się jak najdalej , to drogi do nikąd . Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi .

  Pan Jezus ustanowił swoje prawo Zmartwychwstania i żaden człowiek mu w tym nie przeszkodzi .

  Pan Bóg wprowadził swoje prawo . To Pan Jezus , a nie człowiek jest najdoskonalszym wzorem wiary. Ludzie po prostu nie czytają Pisma Świętego , nie sprawdzają swoich nauczycieli .
  1 LISTOPADA 2019! ŻYCIE "PO ŚMIERCI"! PRAWDOMÓWNY POSŁANIEC!