Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze rabszak

 • Elizeusz prosi o ducha
  (9) Kiedy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: Żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od ciebie. Elizeusz zaś powiedział: Niechby - proszę - dwie części twego ducha przeszły na mnie!

  2 Ks. Królewska 2:9, Biblia Tysiąclecia)
  Trójca niekatolicka
 • jeden jest Bóg
  (5) Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus

  1 List do Tymoteusza 2: 5, Biblia Tysiąclecia
  KŁAMSTWO ŁUKASZA ROMANA I JEGO PAPIEŻA na temat TRÓJCY!
 • Ew. Łukasza 11 : 13, Izajasz 44 : 3
  (13) Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą

  (Ew. Łukasza 11:13, Biblia Tysiąclecia)

  (3) Bo rozleję wody po spragnionej glebie i zdroje po wyschniętej ziemi. Przeleję Ducha mego na twoje plemię i błogosławieństwo moje na twych potomków.

  Ks. Izajasza 44:3 , Biblia Tysiąclecia
  KŁAMSTWO ŁUKASZA ROMANA I JEGO PAPIEŻA na temat TRÓJCY!
 • Nie daję...
  Jestem głęboko przekonany, że trzeba pomagać, wręcz odczuwam taki przymus, ale staram się stosować do słów Pana Jezusa :

  (2) Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. (3) Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, (4) aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
  ( Mat. 6: 2-4 BT)
  DLACZEGO NIE DAJĘ OWSIAKOWI - argumenty w punktach
 • @Humpty Dumpty 23:19:13
  ///Rozumiesz zatem, czemu w gruncie rzeczy czuję sie bokononistą?///

  A jaki jest Pański stosunek do Słowa Bożego ?
  KGB – sekta wyrosła przy Kościele katolickim?
 • @57KerenOr 22:49:47
  Witam serdecznie
  (19) A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie, (20) i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia . (21) On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. (22) Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w strony Galilei. (23) Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem
  (Ew. Mateusza 2:19-23, Biblia Tysiąclecia

  z tego fragmentu wynika, że do Nazaretu udali się z Egiptu

  Podzrawiam
  WIGILIA, NAJPIĘKNIEJSZY DZIEŃ W ROKU!
 • Szanowny Panie
  Po pierwsze nie nazajutrz, po drugie nie do Nazaretu.

  Poza tym napisane jest :
  (29) Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. (30) I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. (31) Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie - wraz z wszelką złością. (32) Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.

  (List do Efezjan 4:29-32, Biblia Tysiąclecia)
  WIGILIA, NAJPIĘKNIEJSZY DZIEŃ W ROKU!
 • @Humpty Dumpty 12:03:15
  nie miałem zamiaru urazić kogokolwiek, podzielam szacunek dla Biblii,

  (12) Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. (13) Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek

  (List do Hebrajczyków 4:12-13, Biblia Tysiąclecia
  Świadkowie Jehowy – wierni na służbie „władcy tego świata”
 • @Humpty Dumpty 11:53:50
  usunął Pan komentarz będący cytatem z Ewangelii. tutaj informacje

  Repression und Selbstbehauptung: die Zeugen Jehovas unter der NS- und der SED-Diktatur


  Clemens Vollnhals
  0 Reviews
  Duncker & Humblot, Jun 1, 2003 - 421 pages
  Świadkowie Jehowy – wierni na służbie „władcy tego świata”
 • @kumaty 11:42:23
  zauważył Pan, że usunięto komentarz będący cytatem z Ewangelii ?
  Świadkowie Jehowy – wierni na służbie „władcy tego świata”
 • szatan jest osobą
  (18) Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica

  (Ew. Łukasza 10:18, Biblia Tysiąclecia)
  Uwaga na osoby
 • @bar-bara 20:57:43
  (13) A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. (14) Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli

  (1 List do Tesaloniczan 4:13-14, Biblia Warszawska
  KATOLICKIE ŚWIĘTA, OHYDĄ DLA PANA!
 • @zjawa 19:58:40 a jednak jest napisane
  (1) Lepsze jest dobre imię niż wonne olejki, a dzień śmierci niż dzień urodzenia.

  (Ks. Koheleta 7:1, Biblia Tysiąclecia)
  KATOLICKIE ŚWIĘTA, OHYDĄ DLA PANA!
 • napisane jest
  (19) Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy Złego

  (1 List Jana 5: 19, Biblia Tysiąclecia)
  Moda na demoniczną prostytucję.
 • data śmierci Heroda Wielkiego
  wg źródeł innych niż Wikipedia : 26.01.01 pne

  http://home.comcast.net/~murrellg/Herod.htm
  Historia kilku zwyczajów świątecznych
 • @Robin 21:27:48
  (5) Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.

  (Ks. Wyjścia 20:1-26, Biblia Tysiąclecia)

  dobrze jest przytoczyć całą myśl
  DLACZEGO I JAKIM PRAWEM, ZOSTAŁO WYRZUCONE II PRZYKAZANIE!
 • a przecież napisano
  (16) Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, (17) aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany

  (2 List do Tymoteusza 3:16-17, Biblia Warszawska
  DLACZEGO I JAKIM PRAWEM, ZOSTAŁO WYRZUCONE II PRZYKAZANIE!
 • jest napisane
  (6) Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu

  (List do Kolosan 4: 6, Biblia Warszawska)
  CIEKAWE, KTO NA ``NOWYM EKRANIE`` JEST AKTOREM, A KTO SUFLEREM?
 • jest przecież napisane
  (7) Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu

  (23) Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym


  (List do Rzymian 6:7; 23, Biblia Tysiąclecia)
  Dlaczego mordercy nie ida do piekla
 • jest napisane
  (22) I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, (23) lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. (24) Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. (25) Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. (26) Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. (27) Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który mu wszystko poddał. (28) A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich
  (1 list do Koryntian 15:22-28, Biblia Tysiąclecia)
  NIE BÓJCIE SIĘ, BO OTO ZWIASTUJĘ WAM RADOŚĆ WIELKĄ!