Gorące tematy: Wybory Parlamentarne 2019 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze ofiara korupcji

 • Nowe silne związki muszą powstać aby rzeczywiście pracownik był chroniony,
  Gdy prosiłam o pomoc Związkowców ze Śląsko Dąbrowskiej Solidarności z Katowic wówczas 'broniący praw"- skorumpowani związkowcy w ogóle nie zareagowali. Gdy ogromnie krzywdzona pracownica - ofiara przestępstwa błagała ich o pomoc - oni siedzieli wygodnie na swoich krzesełkach w swoich biurach i pili herbatkę lub kawusię. Związkowcy z Katowic chronili przestępców, oprawców i katów z Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego, bo właściciel tej Spółki - Vattenfall hojnie wspierał zakładowe związki zawodowe Solidarność z GZE S.A. Przewodnicząca związków zawodowych z solidarności Pani Danuta Garbusińska wraz z związkowcani ze Śląsko Dąbrowskiej Solidarności rażąco łamie nabyte dziedziczne prawa pracowników GZE S.A. i chętnie pomaga kierownictwu GZE i właścicielowi Vattenfall - dla zysku bezprawnie zwalniać z pracy niepełnosprawną pracownicę dobrze ,rzetelnie, uczciwie, sumiennie, starannie wykonującą powierzoną pracę. Muszą zniknąć takie związki i powstać nowe - bardzo silne, które rzeczywiście obrobią pracowników przed przestępcami, oprawcami i katami i nie będą udawały, że bronią praw pracowników
  Czeka nas wielki strajk Solidarności?
 • W odwecie....
  A może ci skorumpowani prokuratorzy sędziowie - przestępcy zamkną mnie w więzieniu, bo piszczę rzeczywistą prawdę. W totalitarnej Polsce wszystko jest możliwe. Otrzymuję bezprawne groźby, wiem, że grozi mi i mojej rodzinie z ich strony ogromne niebezpieczeństwo...
  Wniosek o proces przed ławą przysięgłych
 • Wynik procesu znamy przed jego rozpoczęciem - taki proces nie ma sensu!
  Skorumpowani prokuratorzy i sędziowie - przestępcy z Prokuratury i Sądu w Wodzisławiu Śląskim, Rybnika, Jastrzębia, Gliwic i Katowic - wydają wyroki, które bezprawnie rażąco naruszają prawo, Skorumpowani Sędziowie i prokuratorzy przestępcy bezprawnie chronią skorumpowanych zbrodniarzy z Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego i Kupującego Vattenfall, a także Ministrów Skarbu Państwa przed odpowiedzialnością karno - administracyjną. Ministrowie Skarbu Państwa niewłaściwie z ustawą i Umową Prywatyzacji wykonywali nadzór nad prywatyzowaną spółką GZE S.A. w Gliwicach i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za działania na szkodę Państwa. Bezradna niewinna ofiara zbrodni - pracownica GZE S.A. zostaje ukarana - bezprawnie, dyscyplinarnie dyskryminacyjnie i niesłusznie zwolniona z pracy kilka dni po ciężkim wypadku przy pracy, bo Spółka GZE S.A, za zgodą MSP wykonywała w Spółce EU GZE (100% udziałów GZE) zabronioną prawem działalność gospodarczą. Zbrodniarze z GZE S.A. i Kupującego Vattenfall po powzięciu informacji o wypadku w pracy umyślnie bezprawnie nie udzielają mi żadnej pomocy ratunkowo lekarskiej - pozostawiają samej sobie wiedząc, że grozi mi bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia - śmierć. Mnie ukarano - zwolniono z pracy bezprawnie - nie udzielono pomocy ratunkowo lekarskiej - wyrzucono na bruk bez środków do życia i utrzymania. Zbrodniarze z GZE S.A. do dzisiaj pracują, zajmują lukratywne stanowiska pracy w Spółce, otrzymują horrendalne wynagrodzenia, są odznaczani, podziwiani, nagradzani, chwaleni i podziwiani. Ofiara zbrodni - żyje w ubóstwie - poniżej minimum biologicznego, nie stać ją na dobrych adwokatów i radców prawnych. Wielu zbrodniarzy z GZE S.A. i Vattenfall mówiło mi, że żadnej sprawy w Sądach w Polsce nie wygram, bo rządzi AWS. Skorumpowani przestępcy z GZE S.A. chwalili się, że są bardzo dobrymi znajomymi i kolegami Pana Premiera Józefa Buzka - obecnie Eurodeputowanego UE. Teraz wiem, że wynik procesu znany był przed jego rozpoczęciem. Jestem krzywdzoną ciągle ofiarą przestępstw i zbrodni totalitarnego Państwa!
  Wniosek o proces przed ławą przysięgłych
 • Bezprawny mord eutanazji
  W Polsce prześladowane ofiary zbrodni nie mają żadnych praw, bo skorumpowani sędziowie i prokuratorzy przestępcy umyślnie bezprawnie rażąco naruszają prawo, poświadczają nieprawdę, znęcają się nienawistnie na ofiarach, mordują. Skorumpowani sędziowie,prokuratorzy, urzędnicy państwowi - przestępcy chronią zorganizowanych zbrodniarzy - moich katów i oprawców z GZE S.A., Ministrów Skarbu Państwa którzy niewłaściwie z prawe prywatyzowali GZE S.A. i wyrazili zgodę na wykonywanie w Spółce EU GZE (100% udziałów GZE S.A.) nieuczciwej, zabronionej prawem działalności gospodarczej, konkurencyjnej. Spółka EU GZE bez koncesji za zgodą MSP, kupujacego Vattenfall, Vattenfall AB, osób zarzadzających GZE S.A. i za zgodą Rad Nadzorczych GZE S.A. i Vattenfall AB, a także związklów zawodowych i urzędników PIP Gliwice wykonuje tą samą działalność gospodarczą jak GZE S.A. - nieuczciwie i sprzecznie z KRS EU GZE. Skorumpowani sędziowie prokuratorzy - przestępcy niewinnych ludzi takich jak ja mordujecie, okradacie umyślnie i bezprawnie skazujecie na ubóstwo, eutanazję poprzez wykluczenie i bezpośrednie narażanie na niebezpieczeństwo utraty życia . Winni zorganizowani przestępcy , zbrodniarze nie są karani - są chronieni przez innych przestępców w togach. Przestępcy zbrodniarze, kaci i oprawcy z GZE S.A., Vattenfall są faworyzowani, nagradzani, odznaczani, awansowani, zajmują lukratywne stanowiska pracy, bo po powzięciu informacji o ciężkim wyppadku przy pracy nie udzielają mi umyślnie żadnej pomocy ratunkowo lekarskiej i pozostawiają samej sobie gdy grozi mi bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Zorganizowani zbrodniarze z GZE S.A., Vattenfall umyślnie nie dzwonią z służbowych telefonów komórkowych po pogotowie, pomoc, umyślnie nie udzielają mi żadnej pomocy medycznej chociaż nie grozi im żadne niebezpieczeństwo. Zorganizowani zbrodniarze, mordercy, kaci i oprawcy pozostawiają mnie samej sobie w bezpośrednim niebezpieczeństwie utraty życia, bo Spółka w której wykonywałam powierzoną przez kierownictwo pracę wykonywała zabronioną prawem działalność gospodarczą w dacie objęcia przez Vattenfall. Zysk dla Kupującego i Sprzedającego GZE S.A. jest ważniejszy od mojego życia - życia pracownika GZE S.A., który dobrze, sumiennie starannie, rzetelnie, uczciwie wykonywał powierzoną pracę i dbał o dobro Spółki GZE S.A.

  Samotna niewinna, bezradna jednostka wobec systemu nie może być mordowana, nienawistnie niszczona, prześladowana, gnębiona, zabijana
  Jak nie psychiatryk to areszt dla P. Kękusia.
 • Tylko ogromnie skrzywdzeni przestępstwem i zbrodnią, tacy jak ja okradzeni, ubodzy, wykluczeni poza nawias społeczeństwa
  są w kryzysie bezradności, bo nie stać ich na profesjonalną obronę słusznych praw. Wiem, ze gdybym była obywatelką Białorusi miałabym więcej praw i nie zostałabym zbrodniczo pozbawiona swoich praw przez skorumpowanych prokuratorów, sędziów i urzędników - przestępców.
  Ubogi, bezradny, uczciwy obywatel skrzywdzony umyślnie bezprawnie zbrodnią - taki jak ja -przez skorumpowanych sędziów, prokuratorów, urzędników - przestępców - nie ma żadnych praw i jest wykluczony ze społeczeństwa. Skorumpowani sędziowie i prokuratorzy - przestępcy umyślnie bezprawnie rażąco naruszają prawo - chronią zorganizowaną mafię zbrodniarzy - moich katów i oprawców z GZE S.A. i Vattenfall oraz Ministrów Skarbu Państwa. Przestępcy są bezprawnie chronieni. Ofiara zbrodni jest ogromnie krzywdzona, okradana, nienawistnie niszczona, prześladowana, zepchnięta poza nawias społeczeństwa z powodu kalectwa i niepełnosprawności. Przestępcy są nagradzani, zajmują lukratywne stanowiska pracy, powołują się na dobrą znajomość z Premierem Jerzym Buzkiem - obecnie Eurodeputowanym, są odznaczani, podziwiani, faworyzowani i chwaleni - bo mnie okradli, okaleczyli kalectwem i niepelnosprawnością, sponiewierali, wykluczyli, wyrzucili z pracy na bruk bez środków do życia, leczenia i utrzymana. Zorganizowani przestępcy zbrodniarze, oprawcy, kaci z GZE S.A. żyją ponad prawem, są ogromnie bogaci, czerpią korzyści z dokonywanych zbrodni i przestępstw. Okradana ciągle przez przestępców, zbrodniarzy i katów z GZE S.A. i Vattenfall oraz przez skorumpowanych sędziów i prokuratorów - przestępców. A żyję poniżej minimum biologicznego, zdycham z niezawinionego ubóstwa i wykluczenia - jestem bezradna okaleczona i nadal kaleczona zbrodnią................
  Prawnicy nie narzekają na kryzys
 • A kto zajmie się bezkarnymi przestępcami z Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. w Gliwicach i Vattenfall?
  A kto zajmie Ministrami Skarbu Państwa którzy umyślnie bezprawnie rażąco naruszali prawo prywatyzując - Sprzedając GZE S.A. w Gliwicach?
  A kto zajmie się skorumpowanymi sędziami i prokuratorami - przestępcami którzy chronią zbrodniarzy, przestępców, moich katów i oprawców?
  A kto zajmie się przestępcami Inspektorami PIP Gliwice i Katowice którzy chronią przestępców, kolesi z GZE S.A. i Vattenfall?
  Kto zajmie się przestępcami z VNS z Gliwic którymi kierują zorganizowani przestępcy z GZE S.A. i właściciel Vattenfall?
  Kto zajmie się Panem Prezesem Mariuszem Garbacikiem - dyrektorem bezprawnej restrukturyzacji GZE który poświadcza nieprawdę, wyłudza z ZUS pieniądze - okrada ZUS, fałszuje, przerabia, podrabia, tworzy kilka oryginałów mojej karty zasiłkowej, używa fałszowanych, podrabianych, przerabianych poświadczających nieprawdę w ZUS, sądach i innych urzędach?
  Kto zajmie się Panią Ireną Pacwa - radcą prawnym GZE S.A. i Vattenfall Distribution Poland - Tauron S.A. która wie, że umyślnie bezprawnie posługuje się i używa w sądach przerabianych, fałszowanych, podrabianych przez Prezesa Mariusza Garbacika dokumentów. Pani Radca Prawny GZE S.A. - Vattenfall Distributin Poland - umyślnie bezprawnie podpisuje fałszowane, przerabiane podrabiane dokumenty - poświadcza nieprawdę - i podpisuje, że są zgodne z oryginałem- a nie są? Oryginał tego dokumentu musi i ma być tylko jeden! Odpisy z oryginału istotnie różnią się i jest ich 5 wersji?
  Posłowie zajmą się nieprawidłowościami w policji
 • @powiew świeżości 15:19:00
  Wiem, że na Śląsku faktycznie nie ma uczciwych i odważnych dziennikarzy. Mam problem od dawna z nagłośnieniem mojej sprawy. Jeden z przestępców z Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego w Gliwicach pan Prezes Karol Janosz przekazał mi, że nigdy nie wygram w sądzie żadnej sprawy, bo rządzą ludzie z AWS. Prezes Karol Janosz przekazał mi, że on i inni ludzie z GZE S.A. i Vattenfall mogą robić co chcą - rażąco naruszać prawo w prywatyzowanej Spółce i nie poniosą z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Prezes Karol Janosz z uśmiechem na twarzy powiedział mi, że jak chcę - to mogę poskarżyć się Bogu, ale i On mnie poslucha mnie jednym uchem, a drugim wypuści. Nie uwierzyłam wtedy Prezesowi Karolowi Janoszowi, który podczas rozmowy ze mną powoływał się na bardzo dobre koleżeńskie kontakty z Premierem Jerzym Buzkiem. Wtedy wierzyłam w niezawisłość sędziowską, sprawiedliwość która opierać będzie się na rzeczywistej prawdzie i słusznym osądzeniu winnych zbrodniarzy i przestępców.

  Ps. Jestem ciekawa kto stoi za cichą prywatyzacją wodociągów na Śląsku. Podstolikowe decyzje bezprawnie zapadły. Dlaczego nie przeprowadzono referendum gdy prywatyzowano Górnoślaski Zakład Elektroenergetyczny S.A. Dlaczego nie przeprowadzono referendum w sprawie sprzedaży Górnośląskich Wodociągów? Ktoś wysprzedaje majątek narodowy bez zgody obywateli! Taka sprzedaż jest nieważna! dlaczego oficjalnie nie zostałam o tym poinformowana przez naszych rządzących?
  Jawność rozpraw to znów problem w Katowicach
 • sędziowie umyślnie bezprawnie odmawiają jawności, mnożą koszty,a potem nadmiernie przedłużają proces aby sprawa przedawniła się
  Wiem, że gdybym była obywatelką Białorusi, wówczas miałabym więcej praw niż obywatele Polski!
  Jawność rozpraw to znów problem w Katowicach
 • Zorganizowani skorumpowani sędziowie i prokuratorzy - przestępcy ze Śląska chronią winnych odpowiedzialnych ministrów z MSP
  i zorganizowanych przestępców - zbrodniarzy z Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego w Gliwicach, z Vattenfall AB w Warszawie, z Vattenfall Szwecja, z Tauron S.A. Zorganizowani, jednomyślnie skorumpowani sędziowie i prokuratorzy przestępcy przyzwalają wbrew ustawie aby Kupujący i Sprzedający GZE S.A. wykonywał nieuczciwą, korupcyjną, konkurencyjną działalność gospodarczą w GZE S.A. i EU GZE - w dacie objęcia przez Vattenfall - na którą zezwolił Minister Skarbu Państwa! I tak w Spółce GZE S.A. objętej przez Vattenfall za zgodą Ministra Skarbu Państwa, związków zawodowych, Kupującego Vattenfall - właściciela, osób zarządzających Spółką, Rad nadzorczych GZE S.A, i Vattenfall AB w Spółce GZE S.A. i EU GZE w skutek wykonywania nieuczciewej działalności - zabronionej bezwzględnie prawem - Kupujacy i Sprzedający za zgodą MSP i właściela Vattenfall umyślnie bezpośrednio narażana na niebezpieczeństwo utraty życia pracowników GZE S.A. - powoduje ciężki wypadek pracownicy. Przestępcy z GZE S.A. i Vattenfall po powzięciu informacji o wypadku - są bierni i nie udzielają pomocy ratunkowej. Przestępcy z GZE S.A. mają telefony komórkowe i po powzięciu informacji o wypadku nie dzwonią na pogotowie ratunkowe, nie sprowadzają umyślnie pomocy lekarsko medycznej dla pracownicy, która utraciła przytomność i stłukła głowę. Przestępcom z GZE S.A. i Vattenfall nie groziło żadne niebezpieczeństwo gdyby dzwonili po pogotowie ratunkowe, sprowadzili pomoc dla ofiary ciężkiego wypadku. Ofiara ciężkiego wypadku umyślnie narażana na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia przez przestępców GZE S.A. i Vattenfall ---narażana umyślnie na zabójstwo nie otrzymała żadnej pomocy ratunkowo - lekarskiej, bo Spółka GZE S.A. za zgodą Kupującego Vattenfall i Sprzedającego MSP umyślnie wykonywała bezwzlędnie zabronioną prawem działalność konkurencyjną, korupcyjną i gospodarczą w GZE S.A. i EU GZE. Zorganizowani przestępcy zbrodniarze z GZE S.A. prowadzą zabronioną działalność koncesyjną w Spółce EU GZE za zgodą MSP i Vattenfall. Przestępcy i zbrodniarze nie zostali nigdy ukarani - nadal pracują w Tauron S.A. i Vattenfall, bo są chronieni przez Polskich sędziów i prokuratorów ze Śląsla. Przestępcy są nagradzani, odznaczani, podziwiani, awansowani i nadal pracują. Ofiara zbrodni- zaraz po ciężkim wypadku przy pracy zostaje wyrzucona na bruk bez pomocy medycznej, środków do życia, bez środków do leczenia - bo zorganizowani zbrodniarze przestępcy umyślnie za zgodą MSP i właściciela Vattenfall oraz skorumpowanych sędziów i prokuratorów wykonywali bezwzględnie zabronioną działalność gospodarczą w Spółkach GZE S.A. i EU GZE. Pozostawiona samej sobie ofiara zbrodni - pracownica GZE S.A. i Grupy Vattenfall żyje w ubóstwie poniżej minimum biologicznego, bo jej kaci i oprawcy - przestępcy i zbrodniarze oraz skorumpowani sędziowie i prokuratorzy z Wodzisławia Śląskiego, Rybnika, Jastrzębia, Gliwic i Katowic bezkarnie stoją ponad prawem - ogromnie szkodząc Polsce! Karana bezprawnie jest ofiara zbrodni, a przestępcy zbrodniarze są nagradzani!
  Zarzutów nie postawiono winnym przestępcom i zbrodniarzom z GZE S.A. i Vattenfall, zarzutów nie stawia się winnym - umyślnie skorumpowanym sędziom i prokuratorom - przestępcom, zarzutów nie postawiono winnym Ministrom Skarbu Państwa, zarzutów nie postawiono winnemu umyślnie właścicielowi Vattenfall. Jedni przestępcy, zbrodniarze, kaci i oprawcy są faworyzowani i nie muszą ponosić kary, nie odpowiadają za rażące naruszenie prawa. Nie faworyzowani, podejrzani - niewinni obywatele z Polski Ukrainy, Białorusi, Litwy oraz Rosji, którym stawia się zarzuty są surowo bardzo często niesłusznie karani i niesłusznie więzieni. Mówią mi skorumpowani sędziowie i prokuratorzy - przestępcy poświadczający nieprawdę: że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa.............?
  Wzrosła liczba zorganizowanych grup przestępczych
 • Gowin musi zająć się w końcu przestępcami i zbrodniarzami i musi przestać ich chronić!
  Przestępcy - zbrodniarze z z GZE S.A. i Vattenfall faworyzowani, a inne firmy takie jak Bestcom niesłusznie i niesprawiedliwie
  i nienawistnie niszczone przez nadgorliwych urzędników państwowych.
  Dobrze wynagradzani - bezkarni skorumpowani prokuratorzy i sędziowie z Wodzisławia Śląskiego, Rybnika, Gliwic, Katowic , a także Prokurator Generalny w imieniu państwa umyślnie wyrządzają skrzywdzonej ofierze zbrodni ogromne szkody - bezprawnie chronią winnych skorumpowanych zorganizowanych przestępców, zbrodniarzy, oprawców i katów z GZE S.A.w Gliwicach i Kupującego Vattenfall oraz MSP. Gdy w prywatyzowanej spółce GZE wykonywana jest przez EU GZE S.A. nielegalna działalność gospodarcza – ciężkiemu wypadkowi przy pracy ulega pracownica GZE S.A. prokuratorzy nie podejmują żadnych działań z urzędu aby ukarać winnych przestępców pracujących dla właściciela Vattenfall. Prokuratorzy odmawiają wszczęcia dochodzenia ofierze przestępstwa, bo jest ona bezradna i znacznie niepełnosprawna. Wydawane wyroki przez skorumpowanych sędziów – przestępców rażąco naruszają prawo - są niesłuszne i niesprawiedliwe – niebezpieczne dla Polski. Tylko w prywatyzowanej Spółce GZE S.A. w Gliwicach odpowiedzialni kierownicy wraz z ich właścicielem Vattenfall mogą robić co chcą ---bezkarnie wykonywać nielegalną działalność w Spółce zależnej EU GZE, poświadczać nieprawdę w ZUS - wyłudzać zasiłki chorobowe , fałszować dokumentację kadrową, posługiwać się w sądzie i w ZUS fałszowanymi dokumentami – przerabianymi i podrabianymi . Zorganizowani przestępcy zbrodniarze, oprawcy i kaci z GZE S.A. mogą dla zysku po powzięciu informacji o wypadku- nie udzielić pomocy ratunkowo – medycznej ofierze ciężkiego wypadku przy pracy celem narażania jej na realne niebezpieczeństwo uraty życia- zabójstwo, bo Spółka EU GZE wykonuje nielegalną działalność gospodarczą za zgoda MSP i Kupującego Vattenfall. Biernie legitymowana Spółka VNS, która nigdy nie była pracodawcą poszkodowanej ofiary zbrodni - sporządza sześć lat później - protokół powypadkowy aby wiktymizowaną ofiarę zbrodni pozbawić przysługujących świadczeń. Odszkodowań, odprawy rentowej i zadośćuczynienia. Tylko w prywatyzowanej Spółce GZE S.A. w Gliwicach nieuprawniony pełnomocnik EU GZE może umyślnie bezprawnie ponownie nawiązać stosunek pracy - powierzyć ofiarze zbrodni - „pracownikowi” pracę na zajętym przez innego pracownika stanowisko pracy. Tylko w prywatyzowanej Spółce GZE S.A. odpowiedzialne kierownictwo Spółki za zgodą Vattenfall rozwiązuje Stosunek pracy z przyczyn ekonomicznych z „pracownicą” która po ustaniu jej pierwotnej umowy o pracę - nigdy nie podjęła żadnej pracy w GZE S.A. ponieważ jej przełożeni zabronili wstępu na teren zakładu pracy – zabronili jej wykonywania zawodu w jej grupie zawodowej . Tylko w prywatyzowanej Spółce GZE w Gliwicach osoby reprezentujące Spółkę mogą za zgodą skorumpowanych sędziów i prokuratorów – umyślnie bezprawnie narażać na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia – zabójstwo nieświadomą „pracownicy” – po ciężkim wypadku przy pracy – utracie przytomności – urazie głowy i mózgu . Zbrodniarze mogą ponownie nawiązać stosunek pracy z całkowicie niezdolną do pracy kaleką i powierzyć jej zajęte przez innego pracownika stanowisko pracy - wypłacać zasiłki chorobowe z ZUS przez ponad ustawowy okres tj, łącznie przez 372 dni – aby zataić, że UMOWA PRYWATYZACJI GZE S.A. została rażąco złamana. Skorumpowani prokuratorzy i sędziowie – przestępcy bezprawnie rażąco naruszają prawo – wydają niebezpieczne dla Polski wyroki, które szkodzą Polsce - chronią skorumpowanych zorganizowanych przestępców – zbrodniarzy, katów i oprawców z Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. w Gliwicach, Vattenfall AB, Kupującego Vattenfall –Tauron S.A. Ci sami skorumpowani prokuratorzy i sędziowie - przestępcy niszczą nienawistnie dobrze prosperujące firmy oraz surowo karzą osoby, które dobrze wykonują działalność gospodarczą i za drobne uchybienia i zamykają ich firmy. Jedni przedsiębiorcy w Polsce są faworyzowani przez skorumpowanych urzędników MSP, sędziów, prokuratorów i Prokuratora Generalnego tj, tacy jak Górnośląski ZakŁad Elektroenergetyczny S.A.- Vattenfall którego właścicielem jest państwo szwedzkie, Tauron S.A., Vattenfall AB w Warszawie, bo osoby zarządzające tymi Spółkami wraz z ich właścicielem mogą robić co chcą - bezprawnie rażąco naruszać podstawowe normy prawa i są bezkarni, bo stoją ponad prawem. Inne firmy natomiast są nienawistnie i niesłusznie niszczone np. takie jak Bestcom, a ich założyciele są niesłusznie bezprawnie okrutnie prześladowani, karani i niszczeni. Skorumpowani Prokuratorzy i sędziowie, urzędnicy, Prokurator Generalny jednych przedsiębiorców faworyzuje i przyzwala prowadzić nielegalną działalność gospodarczą i bezprawnie rażąco łamać gwałcić ustawy, a innych niszczyć za drobne nieistotne przewinienia i zamykać ich firmy oraz więzić założycieli tych firm w więzieniach. Jedni przedsiębiorcy tacy jak Vattenfall, GZE S.A. i jego następca Tauron mogą rażąco łamać warunki koncesji i wykonywać nielegalną działalność gospodarczą w Spółce zależnej - usługowej EU GZE niewłaściwie z KRS Spółki. Zastanawiam się nad tym podziałem, Kto dzieli w Polsce przedsiębiorstwa na faworyzowane i niechciane - w jednych można działać nielegalnie, bezprawnie i rażąco naruszać prawo - a w innych działa się zgodnie z prawem i firma jest zamykama, niszczona wraz z ich założycielami. Skorumpowani prokuratorzy i sędziowie przestępcy działacie na szkodę Ojczyzny!
  Gowin chce "otworzyć" 80 nowych zawodów
 • Przestępcy - zbrodniarze z z GZE S.A. i Vattenfall faworyzowani, a inne firmy takie jak Bestcom niesłusznie i niesprawiedliwie
  i nienawistnie niszczone przez nadgorliwych urzędników państwowych.
  Dobrze wynagradzani - bezkarni skorumpowani prokuratorzy i sędziowie z Wodzisławia Śląskiego, Rybnika, Gliwic, Katowic , a także Prokurator Generalny w imieniu państwa umyślnie wyrządzają skrzywdzonej ofierze zbrodni ogromne szkody - bezprawnie chronią winnych skorumpowanych zorganizowanych przestępców, zbrodniarzy, oprawców i katów z GZE S.A.w Gliwicach i Kupującego Vattenfall oraz MSP. Gdy w prywatyzowanej spółce GZE wykonywana jest przez EU GZE S.A. nielegalna działalność gospodarcza – ciężkiemu wypadkowi przy pracy ulega pracownica GZE S.A. prokuratorzy nie podejmują żadnych działań z urzędu aby ukarać winnych przestępców pracujących dla właściciela Vattenfall. Prokuratorzy odmawiają wszczęcia dochodzenia ofierze przestępstwa, bo jest ona bezradna i znacznie niepełnosprawna. Wydawane wyroki przez skorumpowanych sędziów – przestępców rażąco naruszają prawo - są niesłuszne i niesprawiedliwe – niebezpieczne dla Polski. Tylko w prywatyzowanej Spółce GZE S.A. w Gliwicach odpowiedzialni kierownicy wraz z ich właścicielem Vattenfall mogą robić co chcą ---bezkarnie wykonywać nielegalną działalność w Spółce zależnej EU GZE, poświadczać nieprawdę w ZUS - wyłudzać zasiłki chorobowe , fałszować dokumentację kadrową, posługiwać się w sądzie i w ZUS fałszowanymi dokumentami – przerabianymi i podrabianymi . Zorganizowani przestępcy zbrodniarze, oprawcy i kaci z GZE S.A. mogą dla zysku po powzięciu informacji o wypadku- nie udzielić pomocy ratunkowo – medycznej ofierze ciężkiego wypadku przy pracy celem narażania jej na realne niebezpieczeństwo uraty życia- zabójstwo, bo Spółka EU GZE wykonuje nielegalną działalność gospodarczą za zgoda MSP i Kupującego Vattenfall. Biernie legitymowana Spółka VNS, która nigdy nie była pracodawcą poszkodowanej ofiary zbrodni - sporządza sześć lat później - protokół powypadkowy aby wiktymizowaną ofiarę zbrodni pozbawić przysługujących świadczeń. Odszkodowań, odprawy rentowej i zadośćuczynienia. Tylko w prywatyzowanej Spółce GZE S.A. w Gliwicach nieuprawniony pełnomocnik EU GZE może umyślnie bezprawnie ponownie nawiązać stosunek pracy - powierzyć ofiarze zbrodni - „pracownikowi” pracę na zajętym przez innego pracownika stanowisko pracy. Tylko w prywatyzowanej Spółce GZE S.A. odpowiedzialne kierownictwo Spółki za zgodą Vattenfall rozwiązuje Stosunek pracy z przyczyn ekonomicznych z „pracownicą” która po ustaniu jej pierwotnej umowy o pracę - nigdy nie podjęła żadnej pracy w GZE S.A. ponieważ jej przełożeni zabronili wstępu na teren zakładu pracy – zabronili jej wykonywania zawodu w jej grupie zawodowej . Tylko w prywatyzowanej Spółce GZE w Gliwicach osoby reprezentujące Spółkę mogą za zgodą skorumpowanych sędziów i prokuratorów – umyślnie bezprawnie narażać na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia – zabójstwo nieświadomą „pracownicy” – po ciężkim wypadku przy pracy – utracie przytomności – urazie głowy i mózgu . Zbrodniarze mogą ponownie nawiązać stosunek pracy z całkowicie niezdolną do pracy kaleką i powierzyć jej zajęte przez innego pracownika stanowisko pracy - wypłacać zasiłki chorobowe z ZUS przez ponad ustawowy okres tj, łącznie przez 372 dni – aby zataić, że UMOWA PRYWATYZACJI GZE S.A. została rażąco złamana. Skorumpowani prokuratorzy i sędziowie – przestępcy bezprawnie rażąco naruszają prawo – wydają niebezpieczne dla Polski wyroki, które szkodzą Polsce - chronią skorumpowanych zorganizowanych przestępców – zbrodniarzy, katów i oprawców z Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. w Gliwicach, Vattenfall AB, Kupującego Vattenfall –Tauron S.A. Ci sami skorumpowani prokuratorzy i sędziowie - przestępcy niszczą nienawistnie dobrze prosperujące firmy oraz surowo karzą osoby, które dobrze wykonują działalność gospodarczą i za drobne uchybienia i zamykają ich firmy. Jedni przedsiębiorcy w Polsce są faworyzowani przez skorumpowanych urzędników MSP, sędziów, prokuratorów i Prokuratora Generalnego tj, tacy jak Górnośląski ZakŁad Elektroenergetyczny S.A.- Vattenfall którego właścicielem jest państwo szwedzkie, Tauron S.A., Vattenfall AB w Warszawie, bo osoby zarządzające tymi Spółkami wraz z ich właścicielem mogą robić co chcą - bezprawnie rażąco naruszać podstawowe normy prawa i są bezkarni, bo stoją ponad prawem. Inne firmy natomiast są nienawistnie i niesłusznie niszczone np. takie jak Bestcom, a ich założyciele są niesłusznie bezprawnie okrutnie prześladowani, karani i niszczeni. Skorumpowani Prokuratorzy i sędziowie, urzędnicy, Prokurator Generalny jednych przedsiębiorców faworyzuje i przyzwala prowadzić nielegalną działalność gospodarczą i bezprawnie rażąco łamać gwałcić ustawy, a innych niszczyć za drobne nieistotne przewinienia i zamykać ich firmy oraz więzić założycieli tych firm w więzieniach. Jedni przedsiębiorcy tacy jak Vattenfall, GZE S.A. i jego następca Tauron mogą rażąco łamać warunki koncesji i wykonywać nielegalną działalność gospodarczą w Spółce zależnej - usługowej EU GZE niewłaściwie z KRS Spółki. Zastanawiam się nad tym podziałem, Kto dzieli w Polsce przedsiębiorstwa na faworyzowane i niechciane - w jednych można działać nielegalnie, bezprawnie i rażąco naruszać prawo - a w innych działa się zgodnie z prawem i firma jest zamykama, niszczona wraz z ich założycielami. Skorumpowani prokuratorzy i sędziowie przestępcy działacie na szkodę Ojczyzny!
  Zniszczeni przez urzędników biznesmeni walczą o ogromne odszkodowanie
 • Dla kogo wysokie zarobki?
  Dobrze wynagradzani - bezkarni skorumpowani prokuratorzy i sędziowie z Wodzisławia Śląskiego, Rybnika, Gliwic, Katowic , a także Prokurator Generalny w imieniu państwa umyślnie wyrządzają skrzywdzonej ofierze zbrodni ogromne szkody - bezprawnie chronią winnych skorumpowanych zorganizowanych przestępców, zbrodniarzy, oprawców i katów z GZE S.A.w Gliwicach i Kupującego Vattenfall oraz MSP. Gdy w prywatyzowanej spółce GZE wykonywana jest przez EU GZE S.A. nielegalna działalność gospodarcza – ciężkiemu wypadkowi przy pracy ulega pracownica GZE S.A. prokuratorzy nie podejmują żadnych działań z urzędu aby ukarać winnych przestępców pracujących dla właściciela Vattenfall. Prokuratorzy odmawiają wszczęcia dochodzenia ofierze przestępstwa, bo jest ona bezradna i znacznie niepełnosprawna. Wydawane wyroki przez skorumpowanych sędziów – przestępców rażąco naruszają prawo - są niesłuszne i niesprawiedliwe – niebezpieczne dla Polski. Tylko w prywatyzowanej Spółce GZE S.A. w Gliwicach odpowiedzialni kierownicy wraz z ich właścicielem Vattenfall mogą robić co chcą ---bezkarnie wykonywać nielegalną działalność w Spółce zależnej EU GZE, poświadczać nieprawdę w ZUS - wyłudzać zasiłki chorobowe , fałszować dokumentację kadrową, posługiwać się w sądzie i w ZUS fałszowanymi dokumentami – przerabianymi i podrabianymi . Zorganizowani przestępcy zbrodniarze, oprawcy i kaci z GZE S.A. mogą dla zysku po powzięciu informacji o wypadku- nie udzielić pomocy ratunkowo – medycznej ofierze ciężkiego wypadku przy pracy celem narażania jej na realne niebezpieczeństwo uraty życia- zabójstwo, bo Spółka EU GZE wykonuje nielegalną działalność gospodarczą za zgoda MSP i Kupującego Vattenfall. Biernie legitymowana Spółka VNS, która nigdy nie była pracodawcą poszkodowanej ofiary zbrodni - sporządza sześć lat później - protokół powypadkowy aby wiktymizowaną ofiarę zbrodni pozbawić przysługujących świadczeń. Odszkodowań, odprawy rentowej i zadośćuczynienia. Tylko w prywatyzowanej Spółce GZE S.A. w Gliwicach nieuprawniony pełnomocnik EU GZE może umyślnie bezprawnie ponownie nawiązać stosunek pracy - powierzyć ofiarze zbrodni - „pracownikowi” pracę na zajętym przez innego pracownika stanowisko pracy. Tylko w prywatyzowanej Spółce GZE S.A. odpowiedzialne kierownictwo Spółki za zgodą Vattenfall rozwiązuje Stosunek pracy z przyczyn ekonomicznych z „pracownicą” która po ustaniu jej pierwotnej umowy o pracę - nigdy nie podjęła żadnej pracy w GZE S.A. ponieważ jej przełożeni zabronili wstępu na teren zakładu pracy – zabronili jej wykonywania zawodu w jej grupie zawodowej . Tylko w prywatyzowanej Spółce GZE w Gliwicach osoby reprezentujące Spółkę mogą za zgodą skorumpowanych sędziów i prokuratorów – umyślnie bezprawnie narażać na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia – zabójstwo nieświadomą „pracownicy” – po ciężkim wypadku przy pracy – utracie przytomności – urazie głowy i mózgu . Zbrodniarze mogą ponownie nawiązać stosunek pracy z całkowicie niezdolną do pracy kaleką i powierzyć jej zajęte przez innego pracownika stanowisko pracy - wypłacać zasiłki chorobowe z ZUS przez ponad ustawowy okres tj, łącznie przez 372 dni – aby zataić, że UMOWA PRYWATYZACJI GZE S.A. została rażąco złamana. Skorumpowani prokuratorzy i sędziowie – przestępcy bezprawnie rażąco naruszają prawo – wydają niebezpieczne dla Polski wyroki, które szkodzą Polsce - chronią skorumpowanych zorganizowanych przestępców – zbrodniarzy, katów i oprawców z Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. w Gliwicach, Vattenfall AB, Kupującego Vattenfall –Tauron S.A. Ci sami skorumpowani prokuratorzy i sędziowie - surowo karzą osoby prowadzące jakąkolwiek działalność gospodarczą za drobne uchybienia i zamykają ich firmy.
  Szokujące dane o zarobkach polskich urzędników
 • Przestępcy z GZE S.A. i Vattenfall umyślnie bezprawnie chronieni przez przestępców - sędziów i prokuratorów
  KONCERN VATTENFALL - Państwo Szwecja umyślnie bezprawnie dyskryminacyjnie, nienawistnie i niesłusznie okrada mnie oraz moją rodzinę - bogaci się na mnie, i na mojej rodzinie. Skorumpowani prokuratorzy i sędziowie Wodzisławia Ślaskiego, Rybnika, Jastrzębia, Katowic - umyślnie bezprawnie rażąco naruszają prawo - oślepiają - chroniąc przestępców karnych gospodarczych administracyjno-karnych i korupcyjnych z Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. w Gliwicach, z Vattenfall Distribution Poland S.A. w Gliwicach, z Vattenfall Poland S.A. w Warszawie, z Koncernu Vattenfall, a także Ministrów Skarbu Państwa którzy prywatyzowali - sprzedali Spółkę GZE S.A. niewłaściwie z przepisami ustawy. Wydawane orzeczenia przez Sąd nie są wolne od pozaprocesowych wpływów, podyktowane są przesłankami, które wogóle nie wynikają z materiału dowodowego i treści ustaw. Poprzez nie ujawnianie bezprawia m.in. w wymiarze sprawiedliwości Polski Rząd nie musi realizować podpisanej w 1985r Deklaracji ONZ mówiącej o podstawowych zasadach sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i nadużyć władzy. Polska pozbawia mnie nienawistnie i niekorzystnie - biedną, okradaną obywatelkę dostępu do sprawiedliwego osądu moich spraw z powodu znacznej niepełnosprawności powstałej w skutek ciężkiego wypadku przy pracy w zatrudnieniu w dacie objęcia GZE S.A. przez Koncern Vattenfall. Jest to brak podstawowej zasady państwa demokratycznego za jakie chce być uważana Polska. W państwie demokratycznym i prawa, za jaką chce być uważana Polska, nie może być tak ważnych urzędników państwowych, jak prokuratorzy i sędziowie, którzy są poza i ponad prawem.
  Z powodu rażącego naruszenia prawa, zachodzą przesłanki określone art. 58 Kodeksu Cywilnego w myśl którego jakakolwiek czynność prawna nie może być sprzeczna z ustawą, a w razie naruszenia tego zakazu czynność jest nieważna. Nieważność ta jest nieważnością bezwzględną, co oznacza, że czynność prawna nie wywołuje żadnych skutków w sferze cywilnoprawnej. Stan nieważności z wskazanej przyczyny powstaje z mocy samego prawa i datuje się od początku tj. od chwili dokonania tej czynności.
  Polacy nie będą tolerować państwa przestępców
 • Kogo reprezentuje i co broni ksiądz Rektor i Pani Profesor???
  Rozumiem, że Pan Wojciech broni honoru papieża i nie chce być pracownikiem, ani studentem uczelni, która nie szanuje swojego papieża. Nie rozumiem: dlaczego ksiądz Rektor oraz pani profesor Zofia Kolbuszewska – broni wulgarnej aktorki, gdyż uważa, że wolno nazywać papieża ch...? Moim zdaniem żaden człowiek nie zasługuje, aby nazwano go ch.... Nie wolno tolerować bluzgających i bronić ich! Trzeba walczyć z brakiem kultury, brakiem szacunku do drugiego człowieka. Niepokoi mnie upadek publiczny, który dotyczy ludzi na świecznikach: lekarzy, sędziów, polityków, parlamentarzystów, nauczycieli, księży. W latach trzydziestych Stanisław Ignacy Witkiewicz napisał w sztuce "Matka": "Faktem jest, że ludzkość degrengoluje się coraz bardziej". Jeden z bohaterów, Atanazy, przepowiedział: "Wynik tego wszystkiego będzie okropny, koniec najwyższych dotychczasowych wartości, szary mrok ogólnego dobrobytu".
  Cejrowski o KUL: Nie chcę być pracownikiem, ani studentem uczelni, która nie szanuje swojego papieża.
 • Prawda musi zwyciężyć! Prawda zawsze zwycięża!
  Jestem bezradna, bezsilna! Dowiedziałam się niedawno, że Płatnik Składek z GZE S.A. Pan Prezes Mariusz Garbacik od stycznia 2003r. do 30 września 2004r. wraz z pomocnikami fałszuje przerabia kilka razy moją Kartę Zasiłkową celem zataja ciężkiego wypadku przy pracy w którym zostałam poszkodowana, bo Spółka GZE S.A. w jego dacie umyślnie bezprawnie rażąco narusza warunków koncesji oraz ustawy. Prezes Mariusz Garbacik wraz z Radcą Prawnym VDP Ireną Pacwa umyślnie bezprawne posługuje się fałszywymi dokumentami, używa sfałszowanych, przerabianych, podrabianych dokumentów - Kart Zasiłkowych w sądach, Zusach itp. ZUS Rybnik umyślnie wypłaca mi znacznie zaniżoną rentę na podstawie fałszowanych, przerabianych i podrabianych Kart Zasiłkowych. Zgłaszałam w ZUS, a także Prokuratorowi Generalnemu to przestępstwo. Prokurator Generalny w Warszawie odesłał moją skargę w zeszłym roku do Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim. Prokurator z Wodzisławia Ślaskiego umyślne bezprawne zaniechał działania i nie napisał mi do kogo mam się odwołać, bo jestem niepełnosprawna intelektualnie po ciężkim wypadku w zatrudnieniu.


  głaszałam w ZUS Rybnik oraz w Prokuraturze Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim, a także Prokuratorowi Generalnemu w Warszawie, że mój pracodawca - GZE S.A. - Płatnik składek od stycznia 2003r. do 30
  Pracodawcy nagradzają ZUS za sprzyjanie przedsiębiorczości
 • Prawda musi zwyciężyć! Prawda zawsze zwycięża!
  Panie Danielu!
  Prawda musi zwyciężyć! Prawda zawsze zwycięża! Chcę aby Pan wygrał
  z oprawcami, prześladowcami i katami. Trzymam kciuki!
  Dla Czytelników Nowego Ekranu szczególna informacja!!! Daniel Kloc przed Sądem Najwyższym !!!
 • Ofiara przestępstwa i zbrodni nie ma żadnych praw!
  Moim zdaniem gdyby wszystkie rozprawy w sądach były utrwalane wówczas skorumpowani sędziowie i prokuratorzy - przestępcy zostaliby w 100% zdemaskowani. A tak nadal skorumpowani sędziowie i prokuratorzy - przestępcy mają nieograniczoną władzę - robią co chcą - umyślnie bezprawnie rażąco naruszają prawo - stoją ponad prawem - chronią przestępców karnych, gospodarczych, karno-administracyjnych i korupcyjnych. Skorumpowani sędziowie i prokuratorzy - przestępcy - umyślnie bezprawnie okradają mnie, bo jestem ich rzeczywistą ofiarą ! Ps. Szkoda, że nie wiedziałam wcześniej , że strony i publiczność mają prawo nagrywać obraz i dźwięk rozpraw.
  Prawo do nagrywania rozpraw? Ciąg dalszy
 • Zorganizowani przestępcy-zbrodniarze zabijają-okradają niesłusznie bezbronne wykluczone społecznie ofiary przestępstw - zbrodni!
  Żyję w państwie rażącego bezprawia! Oszuści, złodzieje, kaci, oprawcy, skorumpowani: urzędnicy, sędziowie i prokuratorzy - przestępcy - zbrodniarze umyślnie bezprawnie chronią przestępców i zbrodniarzy którzy są awansowani, nagradzani, odznaczani, podziwiani! Błędne koło! Bezprawie, totalitaryzm zabija mnie, bo skorumpowani: sędziowie, prokuratorzy, urzędnicy w Polsce z nienawiści okradają - okaleczoną ofiarę przestępstw i zbrodni -zabraniają prawa do sprawiedliwego i słusznego wyroku z powodu kalectwa i niepełnosprawności. Skorumpowani przestępcy, zbrodniarze, kaci i oprawcy z Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego, właściciel GZE S.A. - Vattenfall - państwo szwedzkie, Tauron S.A., oraz Skarb Państwa czerpią niesłuszne zyski - umyślnie bezprawnie zabijają i okradają mnie za przyzwoleniem skorumpowanych przestępców w togach. Immamentną cechą ustrojów totalitarnych jest zapewnienie bezkarności działania jego funkcjonariuszy.Funkcjonariusze ci dla realizacji celów reżimu stoją ponad prawem. Dotyczy to oczywiście nie tylko wąskiej grupy biznesowo-politycznej stojącej na szczycie piramidy społecznej i mającej realną władzę ale też wszystkich,najdrobniejszych czynowników stanowiących zbrojną podporę i uzbrojone ramię grupy trzymającej władzę.
  Ps. Okradana - zabijana ofiara przestępstwa i zbrodni żyje poniżej minimum biologicznego - jest kaleką, znacznie niepełnosprawnym człowiekiem - zabrania się jej produktywizacji i prawa do istniejącego miejsca pracy w swojej grupie zawodowej, bo jej pracodawca Górnoślaski Zakład Elektroenergetyczny S.A. w Gliwicach w dacie objęcia przez kupującego Vattenfall rażąco naruszył warunki koncesji oraz ustawy !
  Protest przed Ministerstwem “Sprawiedliwości” trwa.
 • Gdy GZE S.A. w Gliwicach rażące narusza warunków koncesji oraz ustawy wówczas skorumpowany Inspektor PIP Gliwice J. Gburek nic
  umyślnie bezprawnie nie robi, bo broni swoich kolesiów z GZE S.A., Ministrów Skarbu Państwa oraz Kupującego Vattenfall. Premierem jest wtedy Pan Jerzy Buzek. Rządzi AWS.
  Gdy kierownictwo Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. przed i po objęciu przez Kupującego Vattenfall za zgodą Ministra Skarbu Państwa, Kupującego Vattenfall, Rad Nadzorczych oraz związków zawodowych od 01.07.2002 roku do 28 lutego 2003r. rażąco narusza warunki wykonywania działalności -rażące naruszenie warunków koncesji i ustawy wówczas skorumpowany Inspektor PIP Gliwice J.Gburek - umyślnie zataja przestępstwo - nie kieruje skierowania do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach - umyślnie bezprawnie zaniechał - nie zawiadomił o popełnieniu przestępstwa. W lipcu 2003r. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Ślaskim umyślnie bezprawnie zaniechał działań z urzędu, bo odpowiedzialne kierownictwo GZE S.A. wybrane przez MSP i Kupujacego Vattenfall (za ich zgodą) umyślnie bezprawnie rażąco narusza warunki wykonywania tej działalności - umyślnie bezprawnie rażąco narusza warunki koncesji oraz ustawy. W dniu 15 stycznia 2003r. uległam cieżkiemu wypadkowi przy pracy podczas wykonywania pracy. Kierownictwo Spółki po powzięci informacji o wypadku - umyślnie bezprawnie nie udziela mi pomocy ratunkowo lekarskiej, chociaż nie grozi im niebezpieczeństwo. Umyślnie i bezprawnie nie udzielono mi pomocy ratunkowo - medycznej ponieważ Spółka w której pracowałam rażąco narusza warunki koncesji oraz ustawy, a ja po ciężkim urazie głowy i mózgu - tracę przytomność i pamięć w skutek ciężkiego wypadku przy pracy. Kilka dni później pracodawca umyślnie, bezprawnie, dyscyplinarnie, dyskryminacyjnie i nienawistnie zwalnia mnie z pracy, - sztucznie likwiduje moje stanowisko pracy bo Spółka rażąco narusza warunków koncesji oraz ustawy. Moje wszystkie czynności pracy, które wykonywałam przed sztuczną, pozorną likwidacją pracy były i są wykonywane przez faworyzowanych pracowników w Spółbe Vattenfall Distribution Poland w Gliwicach, a teraz w Spółce Tauron S.A. Kierownictwo Spółki GZE S.A. za zgodą i przyzwoleniem Kupującego Vattenfall i MSP umyślnie bezprawnie fałszuje, podrabia, przerabia kilka razy moją Kartę Zasiłkową oraz posługuje się i używa fałszowanych dokumentów w ZUS, Sądzie okręgowym w Rybniku, Katowicach, Gliwicach. W 2009r. biernie legitymowana Spółka VNS (nie była moim pracodawcą, nie była i nie jest następcą prawnym GZE S.A.) - sześć lat po zgłoszeniu przez świadka ciężkiego wypadku przy pracy - skorumpowani kierownicy przestępcy umyślnie bezprawnie jednostronnie sporządzają nieważny protokół powypadkowy i tym samym pozbawiają mnie renty wypadkowej, bo jestem od stycznia 2003r. znacznie niepełnosprawna po ciężkim wypadku przy pracy i całkowicie niezdolna do jakiejkolwiek pracy. Żyję poniżej minimum egzystencji. Jestem okradana przez Skarb Państwa oraz Kupującego Vattenfall - państwo szwedzkie i Spółkę Tauron S.A. w Gliwicach. Zysk dla Spółki, właściciela Koncernu Vattenfall - państwa szwedzkiego oraz Skarbu Państwa jest ważniejszy do życia pracownika - umyślnie bezprawnie narażanego na realne niebezpieczeństwo utraty życia - zabójstwo! Skorumpowani przestępcy kaci i oprawcy reprezentujący Spółkę GZE S.A. za zgodą właściciela Vattenfall i MSP umyślnie bezprawnie dyscyplinarnie, niesłusznie, dyskryminacyjnie i nienawistnie zwolnili mnie z pracy. Skorumpowani przestępcy kaci i oprawcy reprezentujący Spółkę GZE S.A. za zgodą właściciela Vattenfall i MSP umyślnie bezprawnie zabronili mi wykonywania pracy w grupie zawodowej GZE S.A. - Vattenfall - Tauron S.A., ponieważ dobrze, sumiennie, starannie, rzetelnie, uczciwie wykonywałam powierzoną pracę, bo Spółka GZE S.A. rażąco naruszyła warunki koncesji oraz ustawy powodując moje kalectwo, znaczną niepełnosprawność, całkowitą niezdolność do pracy. Jestem bezsilna, okradana, zdesperowana. Bez pracy czuję się źle, okropnie, koszmarnie. Jestem wykluczona społecznie, bo zabroniono mi produktywizacji i pracy w Spółce GZE S.A. w dacie objęcia przez Kupującego Vattenfall. Proszę, wołam o pomoc, z powodu kalectwa i niepełnosprawności nie umiem walczyć z bezprawiem w Sądzie, ze skorumpowanymi sędziami, prokuratorami i skorumpowanymi urzędnikami PIP - przestępcami, którzy umyślnie bezprawnie chronią przestępców katów i oprawców z GZE S.A., Vattenfall i Tauron S.A.
  Jastrzębska Spółka Węglowa łamie polskie prawo? sprawę bada prokuratura
 • Prawda musi zwyciężyć! Prawda zawsze zwycięża!
  To skandal! Ja myślałam, ze tylko w mojej sprawie skorumpowani sędziowie i prokuratorzy - przestępcy bronią przestępców. Teraz wiem, że nikt nie broni bezbronną ofiarę przestępstwa i zbrodni - biednego obywatela. Skorumpowani sędziowie w Sadzie Apelacyjnym w Katowicach bronią zawsze przestępców i zbrodniarzy! Bezprawny totalitarny system sędziowsko - prokuratorski depcze prawa człowieka i obywatela - pozbawia prawa do sprawiedliwego i słusznego osadzenia sprawy i wyroku. W sądzie apelacyjnym w Katowicach potraktowano mnie z góry jak śmiecia. Sędzia w połowie zdania przerwał mi i zabronił mówić, kazał wyjść na korytarz, a potem odczytano wyrok. Do dzisiaj choruję. skrzywdzona ofiara zbrodni potrzebująca pomocy jest pozostawiona samej sobie, potem nienawistnie niszczona oraz bezprawnie okradana na korzyść przestępców i zbrodniarzy.Brak bezpieczeństwa, korupcja, bezprawna ochrona przestępców którzy z przestępstw bezprawnie wzbogacają się i mnożą zyski oparte na działaniach nielegalnych. Nie wiem co mam robić - jestem bezradna - w mojej sprawie konieczna jest także interwencja władz publicznych - a ona jest skorumpowana - bo broni przestęców, katów i oprawców z GZE S.A., VDP, Tauron S.A. Kupującego Vattenfall i Ministrów Skarbu Państwa. Jestem chora, niepełnosprawna, uboga - bo okradł mnie i okrada Skarb Państwa i KUPUJĄcY Vattenfall - Państwo Szwecja. Jak tylko pomyślę o skorumpowanych sędziach i prokuratorach - przestępcach z Wodzisławia Śląskiego, Rybnika, Gliwic i Katowic którzy umyślnie bezprawnie rażąco naruszają prawo - chronią przestępców katów, oprawców i zbrodniarzy - to wymiotuję - rzygam bo nie umiiem pogodzić się z ich bezprawiem i nienawiścią skierowaną na mnie.
  Odszkodowania dla represjonowanych? Nein, nur für Deutsche