Gorące tematy: Wybory Parlamentarne 2019 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze Ewiak Ryszard

 • Co dalej z UE? Co wynika z analizy biblijnej?
  Padło Cesarstwo Rzymskie, padła III Rzesza, rozpadł się ZSRR, padnie także UE, i wynika to z analizy biblijnej. Przypomnę tu istotny w tej kwestii fragment z proroczej Księgi Daniela: "A wojsko jego będzie zmyte i padnie zabitych wielu [zmierzch cesarstwa rzymskiego (por. Da 9:26b)]. I obaj ci królowie [Wielka Brytania i Rosja] serca swoje skierują ku wyrządzaniu szkody i przy stole jednym kłamstwo mówić będą, lecz nie uda się [zrealizować ich szkodliwych planów]. Zaiste pozostało jeszcze dopełnienie do czasu wyznaczonego [jest o nim mowa w wersecie 29]. I powróci [król północy] do ziemi swej z dobrami ruchomymi wielkimi [1945. Ten szczegół wskazywał, że Hitler zaatakuje także ZSRR i będzie walczył aż do gorzkiego końca], a serce jego przeciw przymierzu świętemu [w ZSRR wprowadzono wówczas ateizm państwowy i wierzących represjonowano], i będzie działał [oznacza to aktywność na arenie międzynarodowej], i zawróci do ziemi swej [1991-1993. Rozpad ZSRR i Układu Warszawskiego, wojska rosyjskie powróciły do kraju]. W czasie wyznaczonym powróci z powrotem [to w tym kontekście oznacza też rozpad UE i NATO. Wiele krajów z dawnego bloku wschodniego opuści amerykańską strefę wpływów i powróci do sojuszu militarnego z Moskwą]. I wkroczy na południe [detonatorem będzie konflikt etniczny na południe od granic Rosji (Mt 24:7)], ale nie będzie jak wcześniej [2008 - Gruzja], lub jak później [Ukraina], gdyż ruszą przeciw niemu mieszkańcy wybrzeży Kittim [odległy Zachód, dokładniej mówiąc Amerykanie] i będzie utrapiony i zawróci" (11:26b-30a).

  W roku 1882 Wielka Brytania rozciągnęła wpływy na Egipt i przejęła rolę "króla południa". Mniej więcej w tym samym czasie Rosja zajęła pozycję "króla północy", rozciągając wpływy na terytoria, które wcześniej należały do Seleukosa I.
  Unio Europejska! Co z Tobą dalej?
 • Dokąd zmierzamy?
  Na razie możemy spać spokojnie. Dokąd jednak zmierzamy? Już Mojżesz pisał: "I okręty od strony Kittim [z Zachodu (US Navy)] i utrapią Aszszura [Rosję] i utrapią Ebera [pozostałych przeciwników, w tym Iran i Chiny] i również to [na] zawsze będzie zniszczone" (Liczb 24:24). To będzie samobójcza misja. Ta armada po wypełnieniu zadania, nie powróci do domu. To będzie wzajemna rzeź. Tym razem będzie to wojna światowa nie tylko z nazwy. Pokój będzie zabrany z ziemi. Użyty też będzie „wielki miecz” (Objawienie 6:4). Jezus tak go scharakteryzował: „φοβητρα τε και σημεια απ ουρανου μεγαλα εσται” – „budzące postrach także i niezwykłe zjawiska z nieba potężne będą” (Łukasza 21:11, 1550 Stephanus New Testament). W wielu starożytnych manuskryptach tekst ten kończy się zwrotem: „και χειμωνες” – „i mrozy”.
  Peszitta aramejska: „וסתוא רורבא נהוון” – „i mrozy wielkie będą”. My to dzisiaj nazywamy zimą nuklearną.
  W Marka 13:8, zaraz po słowach: „będą niedobory żywności” są także słowa: „και ταραχαι” – „i nieporządki” (1550 Stephanus New Testament).
  Aramejska Peszitta: „ושגושיא” – „i zamęt”, (zamieszanie) o stanie porządku publicznego.
  Z powodu użycia tej broni wystąpią także znaczne wstrząsy, braki żywności i epidemie wzdłuż i wszerz regionów (Łukasza 21:11).

  Jezus przedstawił tu szczegółowy obraz globalnej wojny jądrowej. Wielu dopasowuje go dziś do nauki o roku 1914 i rozciąga te wszystkie szczegóły do ponad stuletniego okresu. Jezus ostrzegał przed takimi, mówiąc: „Strzeżcie się, abyście nie zostali zwiedzeni. Liczni bowiem przyjdą w imieniu moim mówiąc: ‚Ja jestem’. I: ‚Wyznaczony czas przybliżył się’. Nie podążajcie za nimi” (Łukasza 21:8). Mateusz precyzuje, za kogo podawać się mieli uzurpatorzy, zwodzący fałszywą nadzieją na bliski koniec obecnego systemu rzeczy: „Liczni bowiem przyjdą w imieniu moim, mówiąc: ‚Ja jestem namaszczony’ i wielu zwiodą” (24:5). Przymiotnik χριστος - w tym kontekście: "namaszczony".

  Ci uzurpatorzy nie podają się za Chrystusa. W ten sposób nie zwiedliby wielu chrześcijan. Wielu z nich pojawiło się w XIX wieku i od samego początku błędnie interpretują znak Jezusa. Wcześniej dopasowali go do okresu 1799 – 1914. Nie spełniła się żadna ich zapowiedź i czas pokazał, kim są w rzeczywistości (por. Jeremiasza 28:8,9,15 i Objawienie 14:1,5).

  To wszystko, o czym mówił Jezus (w Łk 21:10,11 i Mt 24:7), nie miało trwać ponad sto lat. To wszystko miało towarzyszyć tylko tej jednej wojnie i miało być jedynie „początkiem bólów porodowych” (Mateusza 24:8).

  Podający się za pomazańców uzurpatorzy nadal uważają, że czas jest blisko. Obecnie nauczają, że przed nami jest już tylko ogłoszenie pokoju i bezpieczeństwa, zniszczenie wszystkich innych religii i końcowy wielki ucisk. Zaślepieni przez nich ludzie, podobnie jak było to w przeszłości, znów będą zaskoczeni. Tym razem skutki tego będą znacznie poważniejsze (Mateusza 15:14).

  For now we can sleep in peace. Where are we heading though?
  1) The return of Russia (Daniel 11:29a) This in this context means crisis, which will eclipse the Great Depression. Not only the eurozone will break up, but also the European Union and NATO. Many countries of the former Eastern block will return to a military alliance with Russia.
  2) The global nuclear war. (Daniel 11:29b, 30a; Numbers 24:23, 24; Luke 21:10, 11; Revelation 6:4)
  3) The World Government appears after that war which replaces the ineffective UN. Its power gradually rises. (Revelation 13:1, 2)
  4) The great tribulation of Christian minorities. (Daniel 11:31a; Revelation 11:2)
  5) Immediately after the tribulation of those days "the abomination of desolation", in other words the World Government will be set up [will given authority; Revelation 13:7b]. (Daniel 11:31b; 12:11) The Book of Revelation calls it a "beast". (11:7; 13:1, 2 ,7 ,8)
  6) The power in Russia will be taken over by a dictator who is atheist. The military power will be his god. (Daniel 11:36-39)
  7) The WWIV. That time Russia will triumph. (Daniel 11:40-43; Daniel 7:11; Isaiah 5:26-30; Joel 2:1-11; Revelation 13:3a).
  8) After that war the World Government is resuscitated. The "purple beast" will be given even more power. The politicians will relinquish their sovereignty in favor of the beast. (Revelation 17:13, 17)
  9) Attack on "Babylon the Great" = big, apostatized churches (Revelation 17:16)
  10) Next, nations see the sign of the Son of man (Matthew 24:30).
  11) The whole nation of Israel is converting and gathering. (Ezekiel 39:25-29)
  12) Rebuilding of the Temple according to directions given to Ezekiel. (Ezekiel 37:24-28; 43:11)
  13) "The king of the north" will attack people who worship the true God [Israel] (Ezekiel 38:10-12). "The beast" [the World Government] also will take part in this attack. (Revelation 19:19)
  14) After Armageddon the power on the world will be taken over by the "new heaven" = the kingdom of God i.e. Jesus and belonging to him. (Daniel 7:27; Matthew 6:10; Revelation 21:1-4) "The old heaven" = imperfect system of authority created by man will go away. Rules and the law created by imperfect people which are captivating and making difficulty will be untied. All activities remaining uncovered, good or bad will be revealed, all crimes will come to light. (2 Peter 3:10; 1 Timothy 5:25).
  15) The earth will become the paradise. (Psalm 37:29; Isaiah 25:8; 35:5-7)
  PODŻEGANIE DO WOJNY Z IRANEM (CZĘŚĆ 1.)
 • Nie rzucajcie pereł waszych przed świnie
  Jezus znał Boga i doskonale odzwierciedlał Jego przymioty. W modlitwie, tuż przed śmiercią stwierdził: "Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał" (Jana 17:26). Bóg jest nie tylko dobry, ale też sprawiedliwy i nie toleruje bez końca zła. Nikogo nigdy jednak nie ukarał bez powodu (por. Rodzaju 15:16; Ezechiela 14:21-23). Autor tego paszkwilu nie zna Boga, jest zaślepiony nienawiścią i nie potrafi logicznie myśleć. Nie jest to pierwszy i ostatni paszkwil pod adresem Najwyższego (por. Judy 14,15). Nie warto tracić czasu na dyskusję z takimi ludźmi. Nie trafią do nich żadne logiczne argumenty. Można sobie tylko zaszkodzić w ten sposób (por. Mateusza 7:6). Kiedyś przesłałem komuś takiemu mój punkt widzenia w pewnych kontrowersyjnych kwestiach biblijnych. Przesłał ten materiał do Sądu. Pierwszy Sąd zignorował ten atak. Po pewnym czasie podjął kolejną próbę. Inny Sąd także to zignorował. Nie odpuścił, przekazał to do prokuratury, z oszczerczymi komentarzami. Tym razem się udało. Prokuratura wszczęła śledztwo. Choć śledczy, któremu zlecono tą sprawę uznał, że to są oszczerstwa, prokurator nie umorzył sprawy. Apostoł Paweł ostrzegał przed takimi ludźmi: "i abyśmy byli wybawieni od nienormalnych (nierozsądnych, niepoczytalnych) i niegodziwych ludzi; nie wszyscy bowiem mają wiarę" (1Tesaloniczan 3:2).
  NWO zapisany w Biblii Sieć śmierci Bestii cz.4
 • Co na to Biblia?
  Niestety, ta wojna jest tylko kwestią czasu. Księga Objawienia ostrzega: "I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali - i dano mu wielki miecz'" (6:4). Jezus tak go scharakteryzował: "φοβητρα τε και σημεια απ ουρανου μεγαλα εσται" - "budzące postrach także i niezwykłe zjawiska z nieba potężne będą" (Łukasza 21:11, 1550 Stephanus New Testament). W wielu starożytnych manuskryptach tekst ten kończy się zwrotem: "και χειμωνες" - "i mrozy".

  Peszitta aramejska: "וסתוא רורבא נהוון" - "i mrozy wielkie będą". My to dzisiaj nazywamy zimą nuklearną.

  W Marka 13:8, zaraz po słowach: "będą niedobory żywności" są także słowa: "και ταραχαι" - "i nieporządki" (1550 Stephanus New Testament). Aramejska Peszitta: "ושגושיא" - "i zamęt", (zamieszanie) o stanie porządku publicznego.

  Z powodu użycia tej broni wystąpią także znaczące wstrząsy, braki żywności i epidemie wzdłuż i wszerz regionów (Łk 21:11).

  Jak widać, mamy tu szczegółowy obraz globalnej wojny jądrowej. Wielu dopasowuje go do fałszywej nauki o roku 1914 i rozciąga te wszystkie szczegóły do ponad stuletniego okresu. Jezus ostrzegał przed takimi, mówiąc: "Strzeżcie się, abyście nie zostali zwiedzeni. Liczni bowiem przyjdą w imieniu moim mówiąc: Ja jestem. I: Czas jest blisko. Nie podążajcie za nimi" (Łukasza 21:8). "Liczni bowiem przyjdą w imieniu moim mówiąc: Ja jestem namaszczony i wielu zwiodą" (Mateusza 24:5). Zgodnie z zapowiedzią Jezusa już w XIX wieku pojawiło się wielu uzurpatorów, podających się m.in. za pomazańców, i głoszących: "Czas jest blisko". Od samego początku błędnie interpretują znak Jezusa. Wcześniej dopasowali go do okresu 1799 - 1914.

  To wszystko o czym mówił Jezus (w Łk 21:10,11 i Mt 24:7) nie miało trwać ponad sto lat. To wszystko miało towarzyszyć tylko tej wojnie i miało być jedynie "początkiem bólów porodowych" (Mt 24:8).

  Należy też zwrócić uwagę na fakt, że poprzednie wielkie wojny XIX i XX wieku rozpoczynały się konfliktami między państwami. Żadna z nich nie była więc znakiem zakończenia epoki. Jezus ostrzegał: "Kiedy zaś usłyszycie o wojnach i niepokojach, nie wpadajcie w panikę. Ma bowiem to stać się najpierw, ale nie zaraz zakończenie" (Łukasza 21:9). Wojna będąca znakiem zakończenia epoki, zacznie się od konfliktu etnicznego: "Powstanie bowiem naród przeciw narodowi", podobnie jak w 2008 w Gruzji (Mateusza 24:7). Wówczas, występująca w roli "króla północy" - Rosja znów ruszy na pomoc swoim sojusznikom. Jednak tym razem, (a będzie to już po powrocie "króla północy"), Amerykanie także nie opuszczą sojuszników i niespodziewanie zaatakują (Daniela 11:29,30).

  Jezus nie przesadził, stwierdzając: "Przepowiedziałem wam wszystko" (Mr 13:23).
  Imperium zła na drodze do samounicestwienia
 • Czy są na tyle szaleni, aby zaatakować?
  Księga Objawienia ostrzega: "I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali - i dano mu wielki miecz'" (6:4). Jezus tak go scharakteryzował: "budzące postrach także i niezwykłe zjawiska z nieba potężne będą" (Łukasza 21:11). W wielu starożytnych manuskryptach tekst ten kończy się zwrotem: "i mrozy". Peszitta aramejska: "i mrozy wielkie będą". My to dzisiaj nazywamy zimą nuklearną.

  W Marka 13:8, zaraz po słowach: "będą niedobory żywności" są także słowa: "i nieporządki". Aramejska Peszitta: "i zamęt", (zamieszanie) o stanie porządku publicznego.

  Z powodu użycia tej broni wystąpią także znaczące wstrząsy, braki żywności i epidemie wzdłuż i wszerz regionów (Łk 21:11).

  Jak widać, mamy tu szczegółowy obraz globalnej wojny jądrowej. Wielu dopasowuje go do fałszywej nauki o roku 1914 i rozciąga te wszystkie szczegóły do ponad stuletniego okresu. Jezus ostrzegał przed takimi, mówiąc: "Strzeżcie się, abyście nie zostali zwiedzeni. Liczni bowiem przyjdą w imieniu moim mówiąc: Ja jestem. I: Czas jest blisko. Nie podążajcie za nimi" (Łukasza 21:8). Za kogo m.in. mieli podawać się ci niebezpieczni oszuści? Pisze o tym Mateusz: "Liczni bowiem przyjdą w imieniu moim mówiąc: Ja jestem namaszczony i wielu zwiodą" (24:5). Zgodnie z zapowiedzią Jezusa wielu takich pojawiło się już w XIX wieku i od samego początku błędnie interpretują znak Jezusa. Wcześniej dopasowali go do okresu 1799 - 1914.

  To wszystko o czym mówił Jezus (w Łk 21:10,11 i Mt 24:7) nie miało trwać ponad sto lat. To wszystko miało towarzyszyć tylko tej wojnie i miało być jedynie "początkiem bólów porodowych" (Mt 24:8).

  Należy też zwrócić uwagę na fakt, że poprzednie wielkie wojny XIX i XX wieku rozpoczynały się konfliktami między państwami. Żadna z nich nie była więc znakiem zakończenia epoki. Jezus ostrzegał: "Kiedy zaś usłyszycie o wojnach i niepokojach, nie wpadajcie w panikę. Ma bowiem to stać się najpierw, ale nie zaraz zakończenie" (Łukasza 21:9).

  Wojna będąca znakiem zakończenia epoki, miała rozpocząć się od konfliktu etnicznego: "Powstanie bowiem naród przeciw narodowi", podobnie jak w 2008 w Gruzji (Mateusza 24:7). Wówczas, występująca w roli "króla północy" - Rosja znów ruszy na pomoc swoim sojusznikom. Jednak tym razem (a będzie to już po powrocie "króla północy") Amerykanie także nie opuszczą sojuszników i niespodziewanie zaatakują (Daniela 11:29,30).

  Jezus nie przesadził, stwierdzając: "Przepowiedziałem wam wszystko" (Mr 13:23).

  Ta wojna nie będzie końcem świata, ani Armagedonem. To będzie preludium do czwartej wojny światowej (Daniela 11:40-43). Rosja i Chiny zrewanżują się wówczas Zachodowi.
  Co się dzieje na świecie - 10.11.2018.
 • Dokąd więc zmierzamy?
  Wycofanie się z tego porozumienia, to poważny krok w kierunku globalnej wojny jądrowej, przed którą ostrzega Biblia. W Księdze Objawienia czytamy: "I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali - i dano mu wielki miecz'" (6:4). Jezus tak go scharakteryzował: "φοβητρα τε και σημεια απ ουρανου μεγαλα εσται" - "budzące postrach także i niezwykłe zjawiska z nieba potężne będą" (Łukasza 21:11, 1550 Stephanus New Testament). W wielu starożytnych manuskryptach tekst ten kończy się zwrotem: "και χειμωνες" - "i mrozy".

  Peszitta aramejska: "וסתוא רורבא נהוון" - "i mrozy wielkie będą". My to dzisiaj nazywamy zimą nuklearną.

  W Marka 13:8, zaraz po słowach: "będą niedobory żywności" są także słowa: "και ταραχαι" - "i nieporządki"] (1550 Stephanus New Testament).

  Aramejska Peszitta: "ושגושיא" - "i zamęt", (zamieszanie) o stanie porządku publicznego.

  Z powodu użycia tej broni wystąpią także znaczące wstrząsy, braki żywności i epidemie wzdłuż i wszerz regionów (Łk 21:11).

  Mamy tu więc szczegółowy obraz globalnej wojny jądrowej. Wielu dopasowuje go do fałszywej nauki o roku 1914 i rozciąga te wszystkie szczegóły do ponad stuletniego okresu. Jezus ostrzegał przed takimi, mówiąc: "Strzeżcie się, abyście nie zostali zwiedzeni. Liczni bowiem przyjdą w imieniu moim mówiąc: Ja jestem. I: Czas jest blisko. Nie podążajcie za nimi" (Łukasza 21:8). Ci uzurpatorzy mieli podawać się m.in. za pomazańców: "Liczni bowiem przyjdą w imieniu moim mówiąc: Ja jestem namaszczony i wielu zwiodą" (Mateusza 24:5). Zgodnie z zapowiedzią Jezusa wielu takich pojawiło się już w XIX wieku i od samego początku błędnie interpretują znak Jezusa. Wcześniej dopasowali wszystkie te szczegóły do okresu 1799 - 1914.

  To wszystko o czym mówił Jezus (w Łk 21:10,11 i Mt 24:7) nie miało trwać ponad sto lat! To wszystko miało towarzyszyć tylko tej wojnie i miało być jedynie "początkiem bólów porodowych" (Mt 24:8).

  Należy też zwrócić uwagę na fakt, że poprzednie wielkie wojny XIX i XX wieku rozpoczynały się konfliktami między państwami. Żadna z nich nie wskazywała więc na bliski koniec. Jezus ostrzegał: "Będziecie słyszeć o wojnach, a także wieści wojenne; baczcie, żebyście się nie przerazili. Bo to musi nastąpić, ale to jeszcze nie koniec" (Mateusza 24:6, NW). Wojna będąca znakiem miała rozpocząć się od konfliktu etnicznego: "Powstanie bowiem naród przeciw narodowi", podobnie jak w 2008 w Gruzji (Mateusza 24:7). Wówczas, występująca w roli "króla północy" - Rosja znów ruszy na pomoc swoim sojusznikom. Jednak tym razem (a będzie to już po powrocie "króla północy") Amerykanie także nie opuszczą sojuszników i niespodziewanie zaatakują (Daniela 11:29,30).

  Jezus nie przesadził, stwierdzając: "Przepowiedziałem wam wszystko" (Mr 13:23).
  III RP forpocztą w marszu ku anihilacji
 • Zmierzch NATO i powrót Rosji
  Nie tylko Turcja wyjdzie z NATO. Przypomnę fragment starożytnego planu Boga: "I powróci [król północy] do ziemi swej z dobrami ruchomymi wielkimi [1945. Ten szczegół wskazywał, że Hitler zaatakuje także ZSRR i będzie walczył aż do gorzkiego końca], a serce jego przeciw przymierzu świętemu [w ZSRR wprowadzono wówczas ateizm państwowy i wierzących represjonowano], i będzie działał [oznacza to aktywność na arenie międzynarodowej], i zawróci do ziemi swej [1991-1993. Rozpad ZSRR i Układu Warszawskiego, wojska rosyjskie powróciły do kraju]. W czasie wyznaczonym powróci z powrotem [to oznacza tu także rozpad UE i NATO]" (Daniela 11:28,29a).

  Wszystkie szczegóły tej wizji wypełniają się od czasów starożytnej Persji w porządku chronologicznym. Wizja ta jest różnie komentowana. Ponieważ zawiera wiele szczegółów, osoba wnikliwa jest w stanie dostrzec każdy błąd, lub sofistykę (Daniela 12:10). Dwóch ostatnich szczegółów tego fragmentu inni komentatorzy nawet nie próbowali wyjaśniać, gdyż nie pasują do ich ignoranckich interpretacji. To nie jest sofistyka. O powrocie Rosji mówię od roku 1998, gdy nic z tego nie kiełkowało.

  Tak działa Bóg: "Oto nadeszło to, co zapowiadałem wcześniej, a teraz znów Ja ogłaszam nowe — zanim wykiełkuje, dam wam o tym słyszeć" (Izajasza 42:9, Przekład Literacki).

  W roku 1882 Wielka Brytania rozciągnęła wpływy na Egipt i przejęła rolę "króla południa". Mniej więcej w tym samym czasie Rosja zajęła pozycję "króla północy", rozciągając wpływy na terytoria, które wcześniej należały do Seleukosa I (Daniela 11:27).
  Turcja wyjdzie z NATO?
 • Co na to Biblia?
  Świat rzeczywiście wkroczył w bardzo mroczną i trudną erę. Weszliśmy w okres "dnia Pańskiego" (Objawienie 1:10). Wypełnią się w pośpiechu [εν ταχει] m.in. wszystkie proroctwa z Księgi Objawienia (Obj 1:1). Teraz przed nami powrót, występującej w roli "króla północy" - Rosji. Przypomnę fragment ostatniej wizji z Księgi Daniela: "I powróci [król północy] do ziemi swej z dobrami ruchomymi wielkimi [1945. Ten szczegół wskazywał, że Hitler zaatakuje także ZSRR i będzie walczył aż do gorzkiego końca], a serce jego przeciw przymierzu świętemu [w ZSRR wprowadzono wówczas ateizm państwowy i wierzących represjonowano], i będzie działał [oznacza to aktywność na arenie międzynarodowej], i zawróci do ziemi swej [1991-1993. Rozpad ZSRR i Układu Warszawskiego, wojska rosyjskie powróciły do kraju]. W czasie wyznaczonym powróci z powrotem [to oznacza tu także rozpad UE i NATO. Wiele krajów z dawnego bloku wschodniego opuści amerykańską strefę wpływów i powróci do sojuszu militarnego z Moskwą]. I wkroczy na południe [to może być Gruzja], ale nie będzie jak wcześniej [2008 - Gruzja], lub jak później [Ukraina], gdyż ruszą przeciw niemu mieszkańcy wybrzeży Kittim [Amerykanie, na początku bez Brytyjczyków] i będzie utrapiony i zawróci" (Daniela 11:28-30a).

  Poprzednie wielkie wojny XIX i XX wieku rozpoczynały się konfliktami między państwami. Żadna z nich nie wskazywała na bliski koniec. Jezus ostrzegał: "Będziecie słyszeć o wojnach, a także wieści wojenne; baczcie, żebyście się nie przerazili. Bo to musi nastąpić, ale to jeszcze nie koniec" (Mateusza 24:6, NW). Wojna będąca znakiem rozpocznie się od konfliktu etnicznego: "Powstanie bowiem naród przeciw narodowi", podobnie jak w 2008 w Gruzji (Mateusza 24:7). Wówczas, występująca w roli "króla północy" - Rosja znów ruszy na pomoc swoim sojusznikom. Jednak tym razem (a będzie to już po powrocie "króla północy") Amerykanie także nie opuszczą sojuszników i niespodziewanie zaatakują.

  Podczas tej wojny będzie użyty "wielki miecz" (Objawienie 6:4). Jezus tak go scharakteryzował: "φοβητρα τε και σημεια απ ουρανου μεγαλα εσται" [budzące postrach także i niezwykłe zjawiska z nieba potężne będą] (Łukasza 21:11). W wielu starożytnych manuskryptach ten tekst kończy się zwrotem: "και χειμωνες" = "i mrozy".

  Peszitta aramejska: "I mrozy wielkie będą" [וסתוא רורבא נהוון]. My to dzisiaj nazywamy zimą nuklearną.

  W Marka 13:8, zaraz po słowach: "będą niedobory żywności" są także słowa: "και ταραχαι" = i nieporządki (1550 Stephanus New Testament).

  Aramejska Peszitta: ושגושיא - i zamęt, (zamieszanie) [o stanie porządku publicznego].

  Wielu dopasowuje powyższe słowa Jezusa do fałszywej nauki o roku 1914 i rozciąga te wszystkie szczegóły do ponad stuletniego okresu. Jezus ostrzegał przed nimi mówiąc: "Strzeżcie się, abyście nie zostali zwiedzeni. Liczni bowiem przyjdą w imieniu moim mówiąc: 'Ja jestem'. I: 'Czas jest blisko'. Nie podążajcie za nimi" (Łukasza 21:8). Ci uzurpatorzy mieli podawać się m.in. za pomazańców: "Liczni bowiem przyjdą w imieniu moim mówiąc: 'Ja jestem namaszczony' i wielu zwiodą" (Mateusza 24:5).

  Ci zwodziciele pojawili się już w XIX wieku i od samego początku błędnie interpretują znak Jezusa. Wcześniej dopasowali wszystkie te szczegóły do okresu 1799 - 1914. To wszystko o czym mówił Jezus (w Łk 21:10,11 i Mt 24:7) nie miało trwać ponad sto lat! To wszystko miało towarzyszyć tylko globalnej wojnie jądrowej i miało być jedynie "początkiem bólów porodowych" (Mt 24:8).

  Jezus nie przesadził, stwierdzając: "Przepowiedziałem wam wszystko" (Mr 13:23).
  "Świat wkroczył w bardzo mroczną i trudną erę"
 • Dlaczego wojna musi poczekać?
  Trzecia wojna światowa rzeczywiście będzie musiała poczekać (por. Mateusza 24:6). Mamy więc jeszcze trochę czasu, aby zabezpieczyć przed nią nasze rodziny. Jak i kiedy to się stanie? W Księdze Daniela czytamy: "W czasie wyznaczonym [występująca w roli króla północy Rosja] powróci z powrotem [to oznacza tu także rozpad UE i NATO. Wiele krajów z dawnego bloku wschodniego powróci do sojuszu militarnego z Rosją]. I wkroczy na południe [to może być Gruzja], ale nie będzie jak wcześniej [2008 - Gruzja], lub jak później [Ukraina], gdyż ruszą przeciw niemu mieszkańcy wybrzeży Kittim [Amerykanie, tym razem na początku bez Brytyjczyków] i będzie utrapiony i zawróci" (11:29,30a).

  W Księdze Objawienia czytamy: "I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali - i dano mu wielki miecz'" (6:4). Jezus, mówiąc o tej wojnie, podał istotne szczegóły: "Budzące postrach zarówno jak i niezwykłe zjawiska z nieba potężne będą" (Łukasza 21:11). Ten "wielki miecz" to potężna, budząca postrach, związana z niezwykłymi zjawiskami broń, rażąca z nieba (z powietrza). W wielu starożytnych manuskryptach tekst ten kończy się słowami: "i mrozy". My to dzisiaj nazywamy zimą nuklearną. W Ewangelii według Marka 13:8, zaraz po słowach: "będą niedobory żywności" są także słowa Jezusa: "i nieporządki" (w znaczeniu zamieszania i chaosu). Ta broń spowoduje także znaczne wstrząsy wzdłuż i wszerz regionów. Poważną konsekwencją użycia tego "wielkiego miecza" będą również zmiany klimatyczne, katastrofalna susza i globalny głód (Objawienie 6:5,6). Czy trudno dziś domyślić się, przed czym ostrzega nas tu Jezus?

  Świat był teraz na krawędzi tej wojny. Jak można było zauważyć, Bóg faktycznie czuwa nad swoim słowem i nie dopuścił, by wybuchła przed wyznaczonym czasem (Jeremiasza 1:11,12). Teraz ma być powrót Rosji, a dopiero potem wojna.

  Wielu dopasowuje słowa Jezusa (z Łk 21:10,11) do nauki o roku 1914 i rozciąga te wszystkie szczegóły do ponad stuletniego okresu. Jezus ostrzegał przed tymi niezwykle niebezpiecznymi uzurpatorami: "Strzeżcie się, abyście nie zostali zwiedzeni. Liczni bowiem przyjdą w imieniu moim [będą twierdzić, że działają z upoważnienia Jezusa], mówiąc: 'Ja jestem [to oznacza, że będą podawać się za kogoś kim nie są, m.in. za pomazańców (Mt 24:5)]'. I: 'Czas jest blisko'. Nie podążajcie za nimi" (Łukasza 21:8).

  Ci zwodziciele pojawili się już w XIX wieku i od samego początku błędnie interpretują znak Jezusa. To wszystko o czym mówił Jezus (w Łk 21:10,11 i Mt 24:7) nie miało trwać ponad sto lat! To wszystko miało towarzyszyć tylko tej wojnie i miało być jedynie "początkiem bólów porodowych" (Mt 24:8).

  Należy też zwrócić uwagę na to, że poprzednie wielkie wojny XIX i XX wieku rozpoczynały się konfliktami między państwami. Żadna z nich nie wskazywała na bliski koniec. Jezus ostrzegał: "Będziecie słyszeć o wojnach, a także wieści wojenne; baczcie, żebyście się nie przerazili. Bo to musi nastąpić, ale to jeszcze nie koniec" (Mateusza 24:6, NW). Wojna, która miała być znakiem rozpocznie się od konfliktu etnicznego: "Powstanie bowiem naród przeciw narodowi", podobnie jak w 2008 w Gruzji (Mateusza 24:7). Wówczas, występująca w roli "króla północy" - Rosja znów ruszy na pomoc swoim sojusznikom. Jednak tym razem (a będzie to już po powrocie "króla północy") Amerykanie niespodziewanie zaatakują (Daniela 11:29,30). Nie będzie to Armagedon, lecz dopiero "początek bólów porodowych".

  W roku 1882 Wielka Brytania rozciągnęła wpływy na Egipt i przejęła rolę "króla południa". Mniej więcej w tym samym czasie Rosja zajęła pozycję "króla północy", rozciągając wpływy na terytoria, które wcześniej należały do Seleukosa I (Daniela 11:27).
  Wojna musi poczekać
 • I co teraz? Na co wskazuje Biblia?
  Mieliśmy dużo szczęścia. Ryzyko wojny było bardzo duże. Bóg posłużył się sekretarzem obrony USA Jamesem Mattisem, który sprzeciwił się atakowi na bazy rosyjskie i w ten sposób uratował świat przed katastrofą nuklearną (Jeremiasza 1:11,12). Ludzi poznaje się po zachowaniu w pewnych sytuacjach. Wydarzenia w Syrii odsłoniły głupotę czołowych przywódców Zachodu. Gdyby nie ingerencja Boga, świat już by płonął. W wyznaczonym czasie Bóg pozwoli jednak działać szaleńcom i ostrzega nas przed tym. "W czasie wyznaczonym [występująca w roli króla północy Rosja] powróci z powrotem [to oznacza tu także rozpad UE i NATO. Wiele krajów z dawnego bloku wschodniego powróci do sojuszu militarnego z Rosją]. I wkroczy na południe [to może być Gruzja], ale nie będzie jak wcześniej [2008 - Gruzja], lub jak później [Ukraina], gdyż ruszą przeciw niemu mieszkańcy wybrzeży Kittim [Amerykanie, tym razem na początku bez Brytyjczyków] i będzie utrapiony i zawróci" (Daniela 11:29,30a). W Księdze Objawienia czytamy: "I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali - i dano mu wielki miecz'" (6:4). Jezus, mówiąc o tej wojnie, podał istotne szczegóły: "Budzące postrach zarówno jak i niezwykłe zjawiska z nieba potężne będą" (Łukasza 21:11). Ten "wielki miecz" to potężna, budząca postrach i związana z niezwykłymi zjawiskami broń rażąca z nieba (z powietrza). W wielu starożytnych manuskryptach tekst ten kończy się słowami: "i mrozy". My to dzisiaj nazywamy zimą nuklearną. W Ewangelii według Marka 13:8, zaraz po słowach: "będą niedobory żywności" są także słowa Jezusa: "i nieporządki" (w znaczeniu zamieszania i chaosu). Jezus zapowiedział także znaczne wstrząsy (spowodowane użyciem tej broni), niedobory żywości i epidemie wzdłuż i wszerz regionów. Poważną konsekwencją użycia tego "wielkiego miecza" będą również zmiany klimatyczne, katastrofalna susza i globalny głód (Objawienie 6:5,6). Dziś już chyba nietrudno domyślić się, przed czym ostrzega nas tu Jezus. Mam nadzieję, że Donald Trump nie przyśpieszy tej wojny. Jak widać, Bóg czuwa nad tym (Jeremiasza 1:11,12). Bóg ostrzega nas przed tym zagrożeniem. Ludzie, którymi posługuje się Jezus Chrystus od pewnego czasu wysyłają te informacje po całym świecie, wykorzystując do tego celu symboliczny łuk = Internet (Objawienie 6:2) To też podpowiada, że ta wojna przybliża się (por. Amosa 3:7,8). Kto się odpowiednio zabezpieczy, ma szansę uratować się (por. Wyjścia 9:19-21).
  I co teraz, USstupid boys?
 • Na razie możemy spać spokojnie
  Sekretarz obrony James Mattis zwrócił uwagę, że USA nie mają dowodów na to, że Syria dokonała ataku chemicznego. Asad nie miał też żadnej motywacji. Wiele natomiast wskazywało tu na operację fałszywej flagi. Jaki więc był rzeczywisty powód tej akcji?

  Choć sytuacja wygląda groźnie, na razie możemy spać spokojnie. Jezus zapowiedział: "Będziecie słyszeć o wojnach, a także wieści wojenne; baczcie, żebyście się nie przerazili. Bo to musi nastąpić, ale to jeszcze nie koniec" (Mateusza 24:6). Rzeczywiście do końca jest jeszcze daleko. Trzecia wojna światowa też nam na razie nie grozi. Wskazuje na to analiza biblijna. Przypomnę tu fragment starożytnej wizji: "I powróci [król północy] do ziemi swej z dobrami ruchomymi wielkimi [1945. Ten szczegół wskazywał, że Hitler zaatakuje także ZSRR i będzie walczył aż do gorzkiego końca. Na początku nic nie wskazywało na takie zakończenie wojny], a serce jego przeciw przymierzu świętemu [w ZSRR wprowadzono wówczas ateizm państwowy i wierzących represjonowano], i będzie działał [oznacza to aktywność na arenie międzynarodowej], i zawróci do ziemi swej [1991-1993. Rozpad ZSRR i Układu Warszawskiego, wojska rosyjskie powróciły do kraju]. W czasie wyznaczonym powróci z powrotem [to oznacza tu także rozpad UE i NATO]. I wkroczy na południe [to może być Gruzja], ale nie będzie jak wcześniej [2008 - Gruzja], lub jak później [Ukraina], gdyż ruszą przeciw niemu mieszkańcy wybrzeży Kittim [Amerykanie, na początku bez Brytyjczyków] i będzie utrapiony i zawróci" (Daniela 11:28-30a).

  Ta wojna rozpocznie się konfliktem etnicznym. "Powstanie bowiem naród przeciw narodowi", podobnie jak w 2008 w Gruzji (Mateusza 24:7). Wówczas, występująca w roli "króla północy" - Rosja znów ruszy na pomoc swoim sojusznikom. Jednak tym razem (a będzie to już po powrocie "króla północy") Amerykanie niespodziewanie zaatakują (Daniela 11:29,30). Syria nie pasuje do tego scenariusza.

  W roku 1882 Wielka Brytania rozciągnęła wpływy na Egipt i przejęła rolę "króla południa". Mniej więcej w tym samym czasie Rosja zajęła pozycję "króla północy", rozciągając wpływy na terytoria, które wcześniej należały do Seleukosa I (Daniela 11:27).
  Bękarty Wojny cz 1
 • Co to oznacza?
  Nie jestem ani trochę zaskoczony takim obrotem sprawy. Poważnie traktuję Biblię i jej proroctwa, a następne w kolejności zapowiada powrót, występującej w roli "króla północy" - Rosji (Daniela 11:29a). To oznacza tu także rozpad UE i NATO. Wiele krajów z dawnego bloku wschodniego opuści amerykańską strefę wpływów i powróci do sojuszu militarnego z Rosją. W podobnie spektakularny sposób Bóg zrealizował wcześniejszą zapowiedź, mówiącą o tym, że jakiś czas po zakończeniu drugiej wojny światowej wojska rosyjskie powrócą do swej ziemi (Daniela 11:28b). Nie skończyło się na wyjściu z dawnego NRD. Nieprzypadkowo rozpadł się Związek Radziecki i Układ Warszawski. Dzięki temu wojska te opuściły całą Europę. W wyznaczonym przez Boga czasie powrócą do wielu krajów, gdzie wcześniej stacjonowały. Stanie się to bez użycia siły.

  W roku 1882 Wielka Brytania rozciągnęła wpływy na Egipt i przejęła rolę "króla południa". Mniej więcej w tym samym czasie Rosja zajęła pozycję "króla północy", rozciągając wpływy na terytoria, które wcześniej należały do Seleukosa I (Daniela 11:27).

  Wszystkie szczegóły tej wizji wypełniają się od czasów starożytnej Persji w porządku chronologicznym. Wizja ta jest różnie komentowana. Ponieważ zawiera wiele szczegółów, osoba wnikliwa jest w stanie dostrzec każdy błąd, lub sofistykę (Daniela 11:33; 12:10). Tych dwóch kolejnych szczegółów, na które tu zwróciłem uwagę inni komentatorzy nawet nie próbowali wyjaśniać, gdyż zupełnie nie pasują do ich interpretacji. To nie jest sofistyka. O powrocie Rosji mówię od roku 1998, gdy nic z tego nawet nie kiełkowało.
  Upadek Merkel: Czyżby koniec "IV Reszy – UE"?
 • Jądrowy atak na Polskę. Czy na pewno rosyjski?
  Atak jądrowy na Polskę zapewne jest tylko kwestią czasu. Czy jednak będzie to atak rosyjski? Na co wskazuje analiza biblijna? Przypomnę tu fragment starożytnej wizji: "I powróci [król północy] do ziemi swej z dobrami ruchomymi wielkimi [1945. Ten szczegół wskazywał, że Hitler zaatakuje także ZSRR i będzie walczył aż do gorzkiego końca. Na początku nic nie wskazywało na takie zakończenie wojny], a serce jego przeciw przymierzu świętemu [w ZSRR wprowadzono wówczas ateizm państwowy i wierzących represjonowano], i będzie działał [oznacza to aktywność na arenie międzynarodowej], i zawróci do ziemi swej [1991-1993. Rozpad ZSRR i Układu Warszawskiego, wojska rosyjskie powróciły do kraju]. W czasie wyznaczonym powróci z powrotem [to oznacza tu także rozpad UE i NATO. Wiele krajów z dawnego bloku wschodniego opuści amerykańską strefę wpływów i powróci do sojuszu militarnego z Rosją]. I wkroczy na południe [to może być związane z odmrożeniem konfliktu pomiędzy Gruzją i jej zbuntowanymi regionami. Rosja byłaby wówczas zmuszona do kolejnej interwencji], ale nie będzie jak wcześniej [2008 - Gruzja], lub jak później [Ukraina], gdyż ruszą przeciw niemu mieszkańcy wybrzeży Kittim [Amerykanie] i będzie utrapiony i zawróci" (Daniela 11:28-30a).

  Poprzednie wojny światowe rozpoczynały się konfliktami między państwami. Tym razem, według słów Jezusa, będzie inaczej. Zacznie się od konfliktu w ramach jednego państwa: "Powstanie bowiem naród przeciw narodowi", podobnie jak w 2008 w Gruzji (Mateusza 24:7). Wówczas Rosja znów ruszy na pomoc swoim sojusznikom. Jednak tym razem (będzie to już po powrocie Rosji) Amerykanie także nie opuszczą swoich sojuszników i niespodziewanie zaatakują. Zostanie wówczas użyty "wielki miecz" - broń jądrowa. To będzie wzajemna rzeź (Objawienie 6:4). Nie będzie to Armagedon, lecz jak stwierdził Jezus: "początek bólów porodowych" (Mateusza 24:7,8).

  W roku 1882 Wielka Brytania rozciągnęła wpływy na Egipt i przejęła rolę "króla południa". Mniej więcej w tym samym czasie Rosja zajęła pozycję "króla północy", rozciągając wpływy na terytoria, które wcześniej należały do Seleukosa I (Daniela 11:27). W przyszłości rolę "króla południa" pełnić będzie nowe imperium anglo-amerykańskie (por. Objawienie 13:11).

  Wszystkie szczegóły tej wizji wypełniają się od czasów starożytnej Persji w porządku chronologicznym. Wizja ta jest różnie komentowana. Jak widać, zawiera wiele szczegółów, dlatego osoba wnikliwa jest w stanie dostrzec każdy błąd, lub sofistykę (Daniela 11:33; 12:10).
  Zapad 2017: Rosyjski atak jądrowy na Polskę?
 • Dokąd zmierzamy?
  Ta wojna nie była dziełem przypadku. Co będzie dalej? Przypomnę fragment starożytnej wizji: "I powróci [król północy] do ziemi swej z dobrami ruchomymi wielkimi [1945. Ten szczegół wskazywał, że Hitler zaatakuje także ZSRR i będzie walczył aż do gorzkiego końca. Na początku nic nie wskazywało na takie zakończenie wojny], a serce jego przeciw przymierzu świętemu [w ZSRR wprowadzono wówczas ateizm państwowy i wierzących represjonowano], i będzie działał [oznacza to aktywność na arenie międzynarodowej], i zawróci do ziemi swej [1991-1993. Rozpad ZSRR i Układu Warszawskiego, wojska rosyjskie powróciły do kraju]. W czasie wyznaczonym powróci z powrotem [to oznacza tu także rozpad UE i NATO]. I wkroczy na południe [to może być związane z odmrożeniem konfliktu pomiędzy Gruzją i jej zbuntowanymi regionami. Rosja byłaby wówczas zmuszona do kolejnej interwencji], ale nie będzie jak wcześniej [2008 - Gruzja], lub jak później [Ukraina], gdyż ruszą przeciw niemu mieszkańcy wybrzeży Kittim [Amerykanie, na początku bez Brytyjczyków] i będzie utrapiony [to oznacza tu załamanie nerwowe] i zawróci" (Daniela 11:28-30a).

  Poprzednie wojny światowe rozpoczynały się konfliktami między państwami. Tym razem, według słów Jezusa, będzie inaczej. Zacznie się od konfliktu w ramach jednego państwa: "Powstanie bowiem naród przeciw narodowi", podobnie jak w 2008 w Gruzji (Mateusza 24:7). Wówczas Rosja znów ruszy na pomoc swoim sojusznikom. Jednak tym razem (będzie to już po powrocie Rosji) Amerykanie także nie opuszczą swoich sojuszników i niespodziewanie zaatakują. Zostanie wówczas użyty "wielki miecz" - broń jądrowa. To będzie wzajemna rzeź (Objawienie 6:4). Nie będzie to Armagedon, lecz jak stwierdził Jezus: "początek bólów porodowych" (Mateusza 24:7,8).

  W roku 1882 Wielka Brytania rozciągnęła wpływy na Egipt i przejęła rolę "króla południa". Mniej więcej w tym samym czasie Rosja zajęła pozycję "króla północy", rozciągając wpływy na terytoria, które wcześniej należały do Seleukosa I (Daniela 11:27).

  Wszystkie szczegóły tej wizji wypełniają się od czasów starożytnej Persji w porządku chronologicznym. Wizja ta jest różnie komentowana. Jak widać, zawiera wiele szczegółów, dlatego osoba wnikliwa jest w stanie dostrzec każdy błąd, lub sofistykę (Daniela 11:33; 12:10).
  08.08.2008. - Napaść Gruzji na Osetię Płd.
 • Jak i kiedy to się stanie?
  Tylko głupcy myślą, że wojny atomowej nie będzie, gdyż to oznaczałoby koniec świata, a więc Bóg do tego nie dopuści. Według Biblii ta wojna jest tylko kwestią czasu. Jak i kiedy to się stanie? Przypomnę tu fragment starożytnej wizji: "I powróci [król północy] do ziemi swej z dobrami ruchomymi wielkimi [1945. Ten szczegół wskazywał, że Hitler zaatakuje także ZSRR i będzie walczył aż do gorzkiego końca. Na początku nic nie wskazywało na takie zakończenie wojny], a serce jego przeciw przymierzu świętemu [w ZSRR wprowadzono wówczas ateizm państwowy i wierzących represjonowano], i będzie działał [oznacza to aktywność na arenie międzynarodowej], i zawróci do ziemi swej [1991-1993. Rozpad ZSRR i Układu Warszawskiego, wojska rosyjskie powróciły do kraju]. W czasie wyznaczonym powróci z powrotem [to oznacza tu także rozpad UE i NATO]. I wkroczy na południe [to może być związane z odmrożeniem konfliktu pomiędzy Gruzją i jej zbuntowanymi regionami. Rosja byłaby wówczas zmuszona do kolejnej interwencji], ale nie będzie jak wcześniej [2008 - Gruzja], lub jak później [Ukraina], gdyż ruszą przeciw niemu mieszkańcy wybrzeży Kittim [Amerykanie, na początku bez Brytyjczyków] i będzie utrapiony [to oznacza tu załamanie nerwowe] i zawróci" (Daniela 11:28-30a).

  Poprzednie wojny światowe rozpoczynały się konfliktami między państwami. Tym razem, według słów Jezusa, będzie inaczej. Zacznie się od konfliktu w ramach jednego państwa: "Powstanie bowiem naród przeciw narodowi", podobnie jak w 2008 w Gruzji (Mateusza 24:7). Wówczas Rosja będzie zmuszona znów pośpieszyć na pomoc swoim sojusznikom. Jednak tym razem (będzie to już po powrocie Rosji) Amerykanie także nie opuszczą swoich sojuszników i niespodziewanie zaatakują. Zostanie wówczas użyty "wielki miecz" - broń jądrowa. To będzie wzajemna rzeź (Objawienie 6:4). Nie będzie to Armagedon, lecz jak stwierdził Jezus: "początek bólów porodowych" (Mateusza 24:7,8).

  W roku 1882 Wielka Brytania rozciągnęła wpływy na Egipt i przejęła rolę "króla południa". Mniej więcej w tym samym czasie Rosja zajęła pozycję "króla północy", rozciągając wpływy na terytoria, które wcześniej należały do Seleukosa I (Daniela 11:27).

  Wszystkie szczegóły tej wizji wypełniają się od czasów starożytnej Persji w porządku chronologicznym. Wizja ta jest różnie komentowana. Jak widać, zawiera wiele szczegółów, dlatego osoba wnikliwa jest w stanie dostrzec każdy błąd, lub sofistykę (Daniela 11:33; 12:10).
  WOJNA ATOMOWA U BRAM
 • @Ben Nechar 22:05:12
  Zadałeś mi pytanie: "Czy użyte słowa w czasie przeszłym przez Jeremiasza wskazują, że na tych narodach już się to spełniło?"

  Nietrudno jest zauważyć, że użyty w tekście Jeremiasza 25:18, zwrot: "jak to jest dzisiaj" został w tym kontekście (Jeremiasza 25:17-29) użyty wyłącznie w odniesieniu do Jerozolimy. Bóg stwierdza tu, że rozpoczął karanie od tego miasta. Natomiast do innych narodów Bóg mówi: "Skoro rozpocząłem karanie od miasta noszącego moje imię, to dlaczego wy mielibyście ujść bezkarnie?" (Jeremiasza 25:29a, Biblia Paulistów).

  Pozostałe wymienione w tym fragmencie królestwa, Bóg miał zacząć karać dopiero w przyszłości. Dlatego mówiąc do faraona i innych królów, Bóg nie powtarza stwierdzenia: "jak to jest dzisiaj".

  Konstrukcja „כיום הזה" (dosłownie: "jak dnia tego") występuje w Biblii 21 razy (por. Pwt.4:20, 38, NW). Jeremiasz używa tego zwrotu także w 44:6, gdzie Bóg także mówi o Jerozolimie, że jest miejscem spustoszonym i dodaje (jak w 25:18): zwrot: "jak to jest dzisiaj". Tym razem Bóg użył tego zwrotu już po całkowitym spustoszeniu tego miasta (por. też Je.44:23, NW).

  Czy więc Bogu w czwartym roku Jehojakima, wydawało się tylko, że Jerozolima już rok wcześniej zaczęła być pustoszona? Przypomnę, pierwsze oblężeniu i spustoszenie (oczywiście jeszcze nie całkowite) tego miasta miało miejsce rok wcześniej, w trzecim roku królowania Jehojakima (Daniela 1:1,2).


  Piszesz też: "Jehojakim 628-618 r. p.n.e. 'W trzecim roku Jehojakima', tj. pod koniec 620 r. p. n. e. - (Daniela 1:1, 2), tj. w ósmym roku swego panowania, gdy został wasalem [jego sługą na trzy lata] Nebukadneccara - 2 Królów 24:1); 2 Królów 24:2 - w tym czasie m. in. również Chaldejczycy grabili Judę".

  Broniąc fałszywej nauki o roku 1914, posłużyłeś się kolejnym podstępnym oszustwem, że trzeci rok królowania Jehojakima, o którym jest mowa w Daniela 1:1,2, jest ósmym rokiem jego panowania.

  Przypomnę ten fragment: "W trzecim roku królowania Jehojakima, króla Judy, Nebukadneccar, król Babilonu, przybył pod Jerozolimę i zaczął ją oblegać. Z czasem Jehowa wydal w jego rękę Jehojakima, króla Judy, i część sprzętów z domu prawdziwego Boga, toteż przeniósł je on do ziemi Szinear, do domu boga swego; i przeniósł te sprzęty do skarbca swego boga" Daniela 1:1,2, Przekład Nowego Świata).

  W celu odrzucenia oczywistej prawdy, (że trzeci rok królowania Jehojakima jest pierwszym rokiem siedemdziesięcioletniej niewoli babilońskiej), Ciało Kierownicze udowadnia w absurdalny sposób, że w powyższym fragmencie, trzeci rok królowania Jehojakima jest ósmym rokiem jego panowania i na potwierdzenie tego kłamstwa fałszuje Biblię, dodając na początku wersetu 2, zwrot: "Z czasem".

  Paweł ostrzegał, że "człowiek bezprawia" - "swoimi podstępnymi oszustwami doprowadzi ludzi do zguby, ponieważ nie pokochali prawdy, która mogła ich ocalić. Dlatego Bóg pozwoli na to, że zostaną wprowadzeni w błąd i dadzą wiarę kłamstwu. Tak więc wszyscy, którzy nie dają wiary prawdzie, lecz znajdują przyjemność w tym, co złe, zostaną osądzeni” (2 Tesaloniczan 2:10-12, Przekład Współczesny NT).

  Jest dokładnie tak, jak pisał tu Paweł. Ludzie, którzy odrzucają prawdę, szukają argumentów, aby jej zaprzeczyć i jak widać, znajdują je. "Człowiek bezprawia" (uzurpatorzy religijni, którzy usadowili się na samych szczytach hierarchii), przygotował dla nich arsenał kłamstw. Ponieważ nie miłują prawdy, dają wiarę kłamstwu.
  Putin - szansa ostatnia Babilonu Wielkiego?
 • @Ben Nechar 13:45:34
  Czy Jerozolima faktycznie została zburzona w roku 607 p.n.e.? Co na ten temat mówi Biblia? Informacje dotyczące tej kwestii można znaleźć w tekstach: 2 Kronik 36:20-22; Jeremiasza 25:1, 9-12; 29:1-10; Daniela 1:1,2; 9:1,2; Zachariasza 1:7,12; 7:1-5. O czym mówią te teksty? Przeanalizujmy je jeszcze raz.

  "A tych, którzy uszli miecza, przeniósł do Babilonu; i byli niewolnikami jego i synów jego aż do królowania króla Perskiego; Aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez usta Jeremijaszowe, ażby odprawiła ziemia sabaty swoje; bo po wszystkie dni spustoszenia swego odpoczywała, aż się wypełniło siedemdziesiąt lat. Potem roku pierwszego Cyrusa, króla Perskiego, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez usta Jeremijaszowe, wzbudził Pan ducha Cyrusa, króla Perskiego, że kazał obwołać i rozpisać po wszystkiem królestwie swojem, mówiąc" (2 Kron.36:20-22, BG).

  Gdyby Nabuchodonozor tylko jeden raz zaatakował Jerozolimę, i tylko raz zabrał jeńców, nie byłoby problemu z interpretacją, od kiedy należy liczyć okres siedemdziesięcioletniej niewoli i spustoszeń Jerozolimy. Kontekst wersetu z 2 Kronik 36:21, nawiązuje do oblężeń i deportacji z lat: 606, 597 i 587 p.n.e. (2Krn.36:6,7,10,17,18).

  Należy też zwrócić uwagę, że do całkowitego wyludnienia doszło dopiero pięć lat po zniszczeniu Jerozolimy (Je.52:29,30; pisarz biblijny posłużył się tu babilońską rachubą czasu, która do lat panowania królów nie wlicza lat niepełnych, reszet szarruti = początku panowania).

  Babilończycy zabierali Żydów i przybory świątyni do niewoli etapami:
  1) 606 p.n.e. = w trzecim roku Jehojakima (Da.1:1,2; 2Krn.36:6,7);
  2) 597 p.n.e. = za czasów Jehojachina (Je.52:28; por. Ez.40:1; 2Krn.36:10);
  3) 587 p.n.e. = w 18 roku Nebukadneccara (Je.52:29; według babilońskiej rachuby czasu; 2Krn.36:17,18);
  4) 582 p.n.e. = w 23 roku Nebukadneccara (Je.52:30; według babilońskiej rachuby czasu).

  Od kiedy więc należy liczyć okres siedemdziesięcioletniej niewoli: od pierwszej, przedostatniej, czy ostatniej deportacji?

  Spustoszenia i niewola rozpoczęły się faktycznie już od trzeciego roku Jehojakima. Także od czasów tego króla z powodu działań wojennych zaczęły się problemy z uprawą ziemi (2Krl.24:1,2; Je.25:1,18; 35:1,11).

  Pobieżna analiza tekstu mogłaby skłonić do wniosku, że niewola i spustoszenia rozpoczęły się dopiero w 11 roku Sedekiasza. Czy taką interpretację podpowiada kontekst i inne fragmenty Biblii?

  Niejeden uważny czytelnik Biblii zauważył, że w wypowiedzi z 2Krn.36:21 autor połączył kilka różnych tekstów:

  1) Mojżesz zapowiedział: "Wtedy ziemia będzie obchodzić swoje szabaty przez wszystkie dni swego spustoszenia, a wy będziecie w kraju nieprzyjaciół. Wtedy ziemia będzie odpoczywać i obchodzić swoje szabaty" (Kpł.26:34, BT).

  2) Jeremiasz podaje m.in. okres dominacji Babilonu: "Cały ten kraj zostanie spustoszony i opuszczony, a narody będą służyć królowi babilońskiemu przez siedemdziesiąt lat" (Jer.25:11, BT).

  "To jednak mówi Jahwe: Gdy dla Babilonu [לבבל] upłynie siedemdziesiąt lat, nawiedzę was i wypełnię na was swoją pomyślną zapowiedź, by was znów przyprowadzić na to miejsce" (Jer.29:10, BT).

  Ponieważ sam tekst 2 Księgi Kronik, nie jest całkiem jednoznaczny, przypatrzmy się więc bliżej wypowiedziom samego Jeremiasza, zwracając przy tym uwagę na kontekst. Zaczniemy od 25 rozdziału tej Księgi. Z wersetu pierwszego dowiemy się, kiedy tekst ten został napisany: "Słowo, które doszło Jeremiasza w czwartym roku Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, a był to pierwszy rok Nebukadnesara, króla babilońskiego, o całym ludzie judzkim" (Jer.25:1, BW).

  W czwartym roku Jojakima, Bóg przez Jeremiasza zapowiada: "I będzie ta wszystka ziemia spustoszeniem, i zdumieniem, a służyć będą te narody królowi Babilońskiemu siedemdziesiąt lat. Ale potem, gdy się wypełni siedemdziesiąt lat, nawiedzę na królu Babilońskim i na tym narodzie, mówi Pan, nieprawość ich, i na ziemi Chaldejskiej, tak, że ją obrócę w pustynie wieczne" (Jer.25:11-12, BG).

  Nietrudno jest zauważyć, że Jeremiasz pisze tu o dwóch różnych sprawach:
  1) "I będzie ta wszystka ziemia spustoszeniem, i zdumieniem"
  2) "służyć będą te narody królowi Babilońskiemu siedemdziesiąt lat"

  Rozpatrzmy najpierw kwestię, jakiego odcinka czasu dotyczy okres siedemdziesięcioletniej dominacji Babilonu? Kiedy narody Bliskiego Wschodu przestały służyć Babilonowi? Wszyscy są jednomyślni, że stało się to w roku 539 p.n.e. Kiedy więc rozpoczęła się siedemdziesięcioletnia dominacja Babilonu? 539 p.n.e. + 70 = 609 p.n.e.

  Czy więc okres siedemdziesięcioletniej dominacji Babilonu, mógł rozpocząć się w roku 607 p.n.e.? (Je.25:11).

  Co działo się w roku 609 p.n.e.? W Drugiej Księdze Kronik czytamy: "Po tym wszystkim, co Jozjasz uczynił dla odnowienia świątyni, król egipski, Neko wyruszył, aby walczyć pod Karkemisz nad Eufratem. Jozjasz wyszedł przeciw niemu. Lecz tamten wysłał do niego posłów, aby mu powiedzieli: Cóż jest między mną a tobą, królu judzki? Nie przeciw tobie ciągnę dzisiaj, ale przeciw domowi, z którym jestem w walce. Bóg mi rzekł, abym się pośpieszył. Nie sprzeciwiaj się więc Bogu, który jest ze mną, aby cię nie zniszczył. Jozjasz jednak nie odwrócił się od niego i postanowił z nim walczyć. Nie usłuchał słów Neko, pochodzących z ust Bożych, i wystąpił do walki na równinie Megiddo. Wtedy to łucznicy trafili strzałami króla Jozjasza, który rzekł swoim sługom: Wyprowadźcie mnie, bo jestem ciężko ranny. Wyciągnęli go jego słudzy z rydwanu i posadzili na drugim wozie, który do niego należał, i zawieźli do Jerozolimy, gdzie umarł. Pogrzebano go w grobowcach jego przodków. Cały Juda i Jerozolima opłakiwali Jozjasza" (2 Krn.35:20-24, BT; por. 2Krl.23:29).

  Po Jozjaszu panowało jeszcze czterech królów judzkich:
  Jehoachaz - 3 miesiące (2Krn.36:1,2),
  Jehojakim - 11 lat (2Krn.36:5),
  Jehojachin - 3 miesiące i 10 dni (2Krn.36:9),
  Sedekiasz - 11 lat (2Krn.36:11).

  609 p.n.e. + 22 lata = 587 p.n.e. = data zniszczenia Jerozolimy, według Jeremiasza 29:10 i 25:11.

  Oczywistą jest rzeczą to, że spustoszenia Jerozolimy, nie zaczęły się w roku 609 p.n.e., lecz później. Daniel stwierdza, że było to w "trzecim roku panowania króla judzkiego Jojakima" (606 p.n.e.). Co się wówczas stało? Dalej Daniel pisze: "przybył król babiloński Nabuchodonozor pod Jerozolimę i oblegał ją. Pan wydał w jego ręce króla judzkiego Jojakima oraz część naczyń domu Bożego, które zabrał do ziemi Szinear do domu swego boga, umieszczając naczynia w skarbcu swego boga" (Da.1:1,2, BT). Rok 606 p.n.e. niewątpliwie był dla Daniela pierwszym rokiem siedemdziesięcioletniej niewoli. Z jego relacji wynika wyraźnie, że w drugim roku panowania Nabuchodonozora (603/602 p.n.e.; będąc w Babilonie posługuje się babilońską rachubą czasu), po 3 letnim przeszkoleniu, pełnił on już służbę na dworze królewskim (por. Da.1:3-6; 2:1,13).

  Czy mógł więc, jak twierdzi Towarzystwo Strażnica, być zabrany do niewoli dopiero wraz z Jehojachinem, w 8 roku Nabuchodonozora? (2 Krl.24:12).

  Dla Daniela niewola i spustoszenia Jerozolimy, rozpoczęły się dużo wcześniej (606 p.n.e.). W tekście hebrajskim, w Księdze Daniela 9:2, nie jest mowa o 70 letnim spustoszeniu, lecz o 70 latach spustoszeń [לחרבות] (liczba mnoga) Jerozolimy. Ten zwrot sugeruje wyraźnie, że w okresie 70 lat, Jerozolima była pustoszona wielokrotnie, co potwierdza Biblia.
  1) Rok 606 p.n.e. – Daniela 1:1,2; 2 Królewska 24:1-7;
  2) Rok 597 p.n.e. – 2 Królewska 24:8-16;
  3) Rok 588 p.n.e. – 2 Królewska 25:1,2; Ezechiela 24:1,2.

  W czwartym roku Jehojakima [605 p.n.e.], Jeremiasz stwierdził: "I wziąłem kielich z ręki Jehowy, i dałem do picia wszystkim narodom, do których Jehowa mnie posłał: Jerozolimie i miastom Judy oraz jej królom, jej książętom, by uczynić z nich spustoszone miejsce, dziwowisko, coś, nad czym się gwiżdże, i przekleństwo, jak to jest po dziś dzień" (Jer.25:1,17,18, NW).

  Rok po pierwszym oblężeniu Jerozolimy i zabraniu do niewoli pierwszych Żydów i części naczyń domu Bożego, Bóg skierował do Jeremiasza słowo [wypowiedź]. Jest tu zawarta m.in. zapowiedź, że z Jerozolimy i miast Judy będzie uczynione spustoszone miejsce [חרבה - chorbah], i zaraz potem pada stwierdzenie: "jak to jest po dziś dzień". Przypomnę, to słowo Boga zostało skierowana do Jeremiasza w czwartym roku Jehojakima (Jer.25:1).

  Czy jest to więc, jak twierdzisz, moje stwierdzenie? Napisałeś: "To Ty stwierdziłeś, a nie Jeremiasz. Jeremiasz stwierdził, że [spustoszenia Jerozolimy] nie były w toku".

  Czy rzeczywiście przed czwartym rokiem Jehojakima żadnego spustoszenia nie było? To dlaczego, Jeremiasz pisząc o tym, dodał stwierdzenie: "jak to jest po dziś dzień"?

  Przypomnę więc, co stało się rok wcześniej: "W trzecim roku królowania Jehojakima, króla Judy, Nebukadneccar, król Babilonu, przybył pod Jerozolimę i zaczął ją oblegać [w oryginale: "ויצר עליה" = "i oblegał ją"; por. 2Krl.17:5; 18:9]. Z czasem Jehowa wydał [w oryginale: "ויתן אדני" = "I wydał Pan"] w jego rękę Jehojakima, króla Judy, i część sprzętów z domu prawdziwego Boga, toteż przeniósł je on do ziemi Szinear, do domu boga swego; i przeniósł te sprzęty do skarbca swego boga" (Daniela 1:1,2, Przekład Nowego Świata).

  W tekście starożytnym nie ma tu podstępnego zwrotu: "Z czasem". Nie ma go też w żadnym innym przekładzie. Jak myślisz, dlaczego dopuszczono się tego oszustwa?
  Putin - szansa ostatnia Babilonu Wielkiego?
 • @roux 12:40:41
  Ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, gdzie rzeczywiście znajdujemy się w strumieniu czasu. W tej kwestii nie liczą się jednak niczyje odczucia, ale argumenty.

  Jezus ostrzegał: "Baczcie, żebyście nie zostali wprowadzeni w błąd; bo wielu przyjdzie, powołując się na moje imię i mówiąc: 'Ja nim jestem' oraz: 'Stosowny czas się przybliżył'. Nie idźcie za nimi"? (Łukasza 21:8, NW). Jak druga część tego wersetu wygląda w tekście greckim? Czytamy tu dosłownie: "liczni bowiem przyjdą w imieniu moim, mówiąc: 'Ja jestem' i 'Wyznaczony czas przybliżył się'. Nie podążajcie za nimi."

  Jezus ostrzegał, że zanim nastaną "dni ostatnie" pojawią się uzurpatorzy, którzy będą głosić, że "czas jest blisko". Za kogo mieli się podawać? Mateusz pisze: "bo wielu przyjdzie, powołując się na moje imię i mówiąc: 'Ja jestem Chrystusem'; i w błąd wprowadzą wielu" (24:5, NW). Co rzeczywiście powiedział tu Jezus? W tekście greckim czytamy: "Liczni bowiem przyjdą w imieniu moim, mówiąc: 'Ja jestem namaszczony', i wielu zwiodą".

  Jak widać, teksty te zostały przez tłumaczy mocno zniekształcone. Tego ostrzeżenia Jezus nie skierował do niewierzących Żydów, lecz do swoich uczniów. Nikt podający się za Chrystusa nie byłby dla nich żadnym zagrożeniem. Jezus ostrzega tu przed uzurpatorami, którzy mieli przyjść w jego imieniu, a więc niby z Jego upoważnienia. Jest oczywiste, że nikt z nich nie będzie się podawał się za Mesjasza [Chrystusa]. W ten sposób nie zwiódłby nikogo. Ci oszuści religijni, podający się za wysłanników Jezusa Chrystusa mieli twierdzić, że są namaszczeni. Mieli też głosić, że "czas jest blisko". Jak i kiedy wypełniła się ta zapowiedź?

  W XIX wieku pojawił się m.in. Charles Taze Russell. Nie podawał się za Mesjasza. W ten sposób nie zwiódł by nikogo. W wydanej 25 lat przed rokiem 1914 książce "The Time is At Hand" (Czas jest blisko) mówił: "W tym rozdziale przedstawiamy biblijny dowód wykazujący, że całkowite zakończenie Czasów Pogan, to jest pełne zakończenie ich panowania w ramach dzierżawy, nastąpi w 1914 r. n.e.; że data ta jest ostateczną granicą panowania niedoskonałego człowieka. Zwróćmy uwagę, że jeśli wykażemy, iż fakt ten opiera się mocno na Piśmie Świętym, to w konsekwencji znajdziemy w nim dowód: Po pierwsze, że wraz z tą datą Królestwo Boże, o które nasz Pan nauczył nas modlić się słowami: "Przyjdź Królestwo Twoje", osiągnie pełną, uniwersalną kontrolę, zostanie "usadowione", mocno osadzone na ziemi” (s. 77).

  Wcześniej, wszystkie proroctwa, dotyczące "dni ostatnich" dopasowano do okresu 1799-1914. Przez pół wieku ci "pomazańcy" nauczali, że "dni ostatnie" rozpoczęły się w roku 1799. Przez pięćdziesiąt lat zwiastowano, że niewidzialna obecność Jezusa rozpoczęła się w roku 1874. Przez wiele lat nauczano, że "żniwo" będzie trwać od roku 1874 do roku 1914, i że do roku 1914 dokona się zniszczenie wszystkich ludzkich instytucji tego świata.

  Nic z tego nie wypełniło się (por. Jeremiasza 28:9,15). Zgodnie z zapowiedzią Jezusa, wielu dało się zwieść.
  Putin - szansa ostatnia Babilonu Wielkiego?
 • @roux 11:23:51
  Gdzie rzeczywiście znajdujemy się w strumieniu czasu? Wielką pomocą w zrozumieniu tej kwestii jest prawidłowe zrozumienie ostatniej wizji z Księgi Daniela. Przypomnę krótką analizę tej wizji.

  Daniel 11:2 - Cambyses II, Bardiya (Greek: Smerdis), Darius I, Xerxes I.
  Daniel 11:3, 4 - Alexander the Great.
  Daniel 11:5 - The king of the south = Ptolemy I Soter. One of his princes = Seleucus I Nicator.
  Daniel 11:6 - The king of the north = Antiochus II Theos. The king of the south = Ptolemy II Philadelphus.
  Daniel 11:7-9 - The king of the north = Seleucus II Callinicus. The king of the south = Ptolemy III Euergetes.
  Daniel 11:10-19 - The king of the north = Antiochus III the Great. The king of the south = Ptolemy IV Philopator (11:10-12); Ptolemy V Epiphanes (11:13-17).
  Daniel 11:14b, (LITV) "And the sons of the violent ones of your people shall rise up to establish the vision [to fulfill the vision (KJ2000)], but they shall stumble." = The Maccabean revolt. (Compare Matthew 24:15; Daniel 10:14)
  Daniel 11:20 - The king of the north = Augustus.
  Daniel 11:20b - "and within a few days he will be broken, but not in anger and not in battle". Augustus died after a brief illness. Seleucus IV Philopator was assassinated!
  Daniel 11:21-23 - The king of the north = Tiberius. The Leader (chief) of the covenant = Jesus Christ. (Isaiah 55:4)
  Daniel 11:24 - The king of the north = Tiberius and the successive emperors.
  Daniel 11:25, 26a - Aurelian against Zenobia (queen of Palmyra).
  Daniel 11:26b = The twilight of the Roman Empire. (Compare Daniel 9:26b)
  Daniel 11:27 = Russia and Great Britain (from second half of the XIX Century).
  "And both these kings, their hearts (will be) to do mischief, and at one table (they) will speak a lie. But it will not succeed, for yet (the) limit to (the) appointed time." (literal translation) It certainly suggests that the verse does not relate to the ancient times. It describes the end of times right before the appointed time. (Compare Daniel 11:29a)
  In 1882 British troops occupied Egypt. Great Britain then took the role of "the king of the south". Around the same time, Russia expanded its influence in the region, which previously belonged to Seleucus I Nicator, and took the role of "the king of the north".
  Daniel 11:28, 29a = Russia after the Second World War.
  "And [the king of the north] will go back (to) his land with great wealth [945. This detail indicated that Hitler will attack also the Soviet Union and will fight to the bitter end. In the beginning there were no signs of such the ending of this war]; and his heart (will be) against the holy covenant [hostility towards Christians. Soviet Union introduced state atheism]; and will act [it means activity in the international arena]; and turned back to his own land [1991-1993. The collapse of the Soviet Union and the Warsaw Pact. Russian troops returned to their country]. At the appointed time [he] will return back." (Daniel 11:28, 29a) The return of Russia in this context means crisis, which will eclipse the Great Depression. Not only the eurozone will break up, but also the European Union and NATO. Then many countries of the former Eastern block will return to Russia's zone of influence. Russian troops will be stationed here again. This will be the last sign before the global nuclear war. (Revelation 6:4) "A great sword" in this context means a nuclear sword.
  Daniel 11:29b, 30a = WWIII.
  As Jesus foretold, it will be "the beginning of birth pains". (Matthew 24:7, 8)
  Daniel 11:30b - The king of the north against the holy covenant. The persecution of Christian minorities. (Compare Matthew 24:9)
  Daniel 11:31-35 = The great tribulation of the small Christian churches. (Matthew 24:15, 21, 22; Daniel 7:25; Revelation 6:9-11; 11:2, 7; 13:7)
  "The abomination of desolation"= "The beast"= The future world government.
  Daniel 11:36-39 - Russia before World War IV. Dictatorship and militarism.
  Daniel 11:40-43 = WWIV.
  Revelation 17:16 = "The judgment upon the great harlot who sits on many waters" = The pastors of large churches who betrayed Christ. (James 4:4)
  1 Corinthians 15:52 = The first resurrection and transfiguration. (1 Thessalonians 4:13-18; Revelation 19:7-9; Matthew 24:30; Revelation 1:7)
  Ezekiel 43:11 = The Third Temple, also known as Ezekiel's Temple. (Ezekiel 37:24-28; Romans 11:25-32; Hosea 3:5; 5:15)
  Daniel 11:44 - "News (reports) from the east and from the north"- Psalm 48:2; Job 37:22; Isaiah 41:25; Joel 3:16; Jeremiah 25:30.
  Daniel 11:45 = Ezekiel 38:8-23 = The attack of Gog of the land of Magog (a future dictator of Russia).
  Putin - szansa ostatnia Babilonu Wielkiego?
 • @roux 21:18:37
  Jak widać, nie starasz się czytać uważnie moich wypowiedzi. Na sąsiednim forum stwierdziłeś: "Ewiak Ryszard ponad chronologię biblijną stawia chronologię świecką, to powoduje, że jest w błędzie". No cóż, wystąpiłeś tu roli Złego, który porwał, to co zostało zasiane w sercu jednego z uczestników tego forum (Mateusza 13:4,19). Twoim jedynym argumentem było zwykłe oszczerstwo. Przedstawiłem tu 4 argumenty, wyłącznie biblijne (z Daniela 1:1,2; Jeremiasza 29:10; Zachariasza 1:7,12 i 7:1,5), świadczące o tym, że chronologia Towarzystwa Strażnica w kwestii daty 607 p.n.e. jest niezgodna z chronologią biblijną. Nawet nie próbowałeś obalić tych argumentów, po prostu nie uwierzyłeś przedstawionej tu prawdzie (por. 2Tes.2:10-12). Fałszywą chronologię Towarzystwa Strażnica nazywasz chronologią biblijną.

  Ja w tej sprawie nie kieruję się emocjami. Nie mam żadnego żalu do świadków Jehowy. Zauważyłem, że starasz się pomóc ludziom, którzy znają Biblię jeszcze słabiej od Ciebie. Szkoda mi się Ciebie zrobiło. Chciałem Ci pomóc, ale obawiam się, że mi się to nie uda. To Bóg otwiera serca. Zwróć uwagę na przykład Lidii: "Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła" (Dz.16:14). Ty nie słuchasz mnie uważnie. Paweł pochwalił Tesaloniczan za wiarę w prawdę (2Tes.2:13). Ty natomiast nie uwierzyłeś prawdzie (2Tes.2:12).

  Jezus zapytał kiedyś Żydów: "Dlaczego mowy mojej nie rozumiecie? Bo nie jesteście w stanie słuchać słowa mojego" (Jana 8:43). Ci ludzie byli uprzedzeni do Jezusa. On im mówił prawdę, którą usłyszał od Boga, a mimo to nie przyjęli jej. Nikt z Jego przeciwników nie udowodnił mu fałszu. Zapytał ich więc: Jeśli prawdę mówię, dlaczego wy nie wierzycie mi? Potem stwierdził: "Będący z Boga słów Boga słucha. Dlatego wy nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście". Ci ludzie nie byli bałwochwalcami. Byli przekonani, że są w prawdzie, że są ludem Boga. Żyli w iluzji. W rzeczywistości byli dziećmi Diabła (Jana 8:44).

  Podobnie i ja próbowałem podzielić się z Tobą czystą prawdą, którą poznałem z Biblii. Ty natomiast reagujesz podobnie jak przeciwnicy Jezusa. Ja przedstawiłem tu dowody, że fundamentalna nauka o roku 1914 oparta jest na fałszu. Nie obaliłeś żadnego z nich, nie udowodniłeś mi fałszu. Twoim jedynym argumentem było oszczerstwo, że ja nie uznaję chronologii biblijnej.
  Putin - szansa ostatnia Babilonu Wielkiego?