Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze von Finov

 • Fornal herbu dyszel
  Woźniakowska - widocznie potomkini jakiś woźniców, fornali. Żeby dodać sobie wyróżnienie spośród popularnego zawodu swego przodka herbu dyszel, musiała sobie dorobić 3 imiona. To że zechciał ją jakiś wysoki kamień, albo kamień wysoki nie sprawiło, że automatycznie odebrało jak osobowość woźniców. Każdy woźnica musiał słuchać poleceń swego pana i mimo że wydawało mu się, że ma wpływ na kierunek jazdy, to dostawał tylko lejce do rąk i 50% jego widoków, to były zady końskie i wydaliny koni.
  Nie wymagajmy od Woźniakowskiej samodzielności w podejmowaniu kierunków dla jej życia. Woźnica jak to woźnica, wie gdzie jego miejsce; na koźle, i wie, że przy pozorach wpływu, musi słuchać i posłusznie wykonywać polecenia mocodawców.
  Róża "pachnąca" g*wnem.
 • @Krzysztof J. Wojtas 06:45:43
  Święta Bożego Narodzenia, a może po prostu urodziny Pana Jezusa Chrystusa?

  Wielu nie zdaje sobie sprawy z tego, że rok 2004 nie jest dwa tysiące czwartą rocznicą urodzin Pana Jesusa jak i dzień 25 grudnia nie jest dniem urodzin. Król Herod opisany w Biblii jako współczesny narodzinom Chrystusa zmarł przed świętem Paschy 5 kwietnia 4 roku p.n.e. Tak więc Jezus Chrystus też musiał narodzić się przed w/w datą. O dniu narodzin Jezusa Biblia mówi: „W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą.” Ew.Łk.2.8. A pasterze wyprowadzali stada na pastwiska na przełomie marca i kwietnia, a na polach przebywali do listopada. Tak więc jest bardzo mało prawdopodobne aby w dniu 25 grudnia pasterze byli w polu. Narodziny Pana Jezusa musiały być w innej porze roku. Jest wiele innych biblijnych i historycznych danych świadczących o innej niż obchodzona współcześnie dacie narodzin Pana Jezusa.
  Łatwo możemy się zorientować, że jeżeli Bóg dopuścił do ukrycia prawdziwej daty narodzin Pana Jezusa Chrystusa, to miał w tym jakiś cel. Jaki mógł to być ten cel?
  „Gdy zaś Jezus narodził się Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy”. Bardziej prawidłowym jest tłumaczenie „Mędrcy” jako „Magowie”, gdyż w greckim oryginale w Ew.Mt.2,1 brzmi „magoi”. Współcześnie magowie kojarzą się nam z uprawiającymi tajemne obrządki, zgłębiającymi sekretne nauki, czarownikami… A wg wszelkiego prawdopodobieństwa byli to pobożni Żydzi od wieków mieszkający poza Izraelem jako potomkowie uprowadzonych do niewoli przez Asyrię i Babilon. A żyjąc pobożnie potrafili odebrać bezpośrednie prowadzenie Boga tak jak miało to miejsce u wielu wcześniejszych proroków.
  Widzimy więc mędrców, magów, ludzi wtajemniczonych mających osobisty kontakt z Bogiem i rozeznanie duchowe… „Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.”Ew.Mt.2,10-11.
  Pierwsza lekcja: Mędrcy mogli oddać pokłon Marii, Marii i Jezusowi albo tylko Jezusowi.
  Musieli być naprawdę mądrymi ludźmi gdyż potrafili okazać prawdziwą cześć temu jedynemu zasługującemu na tę cześć. I to w sytuacji gdy był On tylko malutkim, niepozornym dzieckiem, a w rzeczywistości gdy jedynie to tylko On był godzien boskiej czci. W wielu innych miejscach Pismo Święte mówi, że pokłon aż do ziemi przynależny jest tylko Bogu.
  Druga lekcja: następna czynność Mędrców – złożenie przez nich darów, skierowana jest znowu pod adresem Pana Jezusa; „ofiarowali Mu dary”.
  Trzecia lekcja: Wymienione są konkretne 3 dary które złożyli Mędrcy: „złoto, kadzidło i mirrę.”. Biblia Święta jest księgą opisującą konkretne historyczne wydarzenia, ale jest też księgą niosącą ponadczasowe przesłania posługując się przy tym bogatą symboliką.
  Także te trzy dary: złoto, kadzidło i mirra będące skarbami samymi w sobie jednocześnie symbolizują inne, duchowe wartości.

  Najłatwiej odczytać symbolikę złota. W czasach biblijnych jest to najwartościowszy kruszec. Arka Przymierza wyłożona i obłożona była złotem, podobnie wystrój wnętrza Świątyni Salomona. Tak więc to co możemy mieć najcenniejszego dajmy Bogu jako Królowi. Ciekawe przesłanie niosą też inne wersety: a to że nie złoto ma być Bogiem, ale Bóg ma być kimś najcenniejszym; że poznanie ważniejsze niż złoto; że przynoszenie Bogu rzeczy cennych daje radość; że wiara winna być cenniejsza niż złoto bo samo złoto to coś znikomego. A tylko rzeczy trwałe i wartościowe przejdą zwycięsko próbę ognia w dzień sądny.

  Kadzidło jest składnikiem ofiary - woni miłej dla Pana i jest przynależne tylko Bogu. Modlitwa jest przyrównywana do kadzidła, a właściwie kadzidło do modlitwy która unosi się do Boga.

  Mirra – miła w zapachu, gorzka w smaku żywica pewnego gatunku drzewa balsamowego: składnikiem świętego oleju do namaszczania; król Salomon otaczał się wonią mirry i kadzidła; Tron Boga i Jego szaty przepojone zapachem mirry. Wino + mirra środkiem odurzającym.
  Nikodem przyniósł mirrę i aloes do grobu Jezusa.

  Tzw. Święta Bożego Narodzenia w większości domów są czasem radości, prezentów, spotkań rodzinnych, barwnej choinki, smacznych posiłków, wpatrywania się w telewizor, wypoczynku…
  Jednak nie dajmy się odwieść od pierwszego wydarzenia które stoi u podstaw dzisiejszego świętowania.
  Widzimy, że nie znamy dokładnej daty urodzin Pana Jezusa i że nie na świętowaniu rocznicy zależy Bogu, gdyż dzień urodzin został przed nami ukryty. Ale na szczęście nie zostało przed nami ukryte to, co najważniejsze z tamtego starożytnego wydarzenia.
  Na pewno będziemy mędrcami czasów współczesnych gdy to co mamy najcenniejszego, najwartościowszego, oddamy Bogu. W tym gdy zawierzymy Bogu także siebie samych, nasze życie. Dobrze gdy będziemy dążyć do poznania Boga, do wiary Bogu. Wtedy sprawy tego świata przestaną nas przytłaczać, pojawi się prawdziwa miłość w nas i wokół nas. Pokój będzie naszym udziałem.
  Wtedy będziemy też dobrze i uczciwie pracować, a pracodawcy będą nas rzetelnie wynagradzać.
  Modląc się do Pana Jezusa znajdziemy Boga i z radością będziemy odbierać obecność Boga w naszym życiu.
  A mirra? Jako składnik substancji do balsamowania zwłok przedłużała trwałość obumarłego ciała. Mirra jest symbolem życia wiecznego. Tak więc Mędrcy składając mirrę przed Panem Jezusem pokazali nam, że tylko w Nim możemy pokładać nadzieję życia wiecznego.
  Tylko Pan Jezus Chrystus - poprzez swoją ofiarę na krzyżu daje nam zbawienie.

  Wiele rodzin kultywuje jeszcze dwa inne znaczące wigilijne zwyczaje.
  Pierwszy to kładzenie na stole jednego kompletu zastawy więcej. W tradycji gościnnych polskich domów jest to dla jakiegoś zbłąkanego wędrowca, spóźnionego gościa…
  Tak naprawdę czekamy na powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa, ale „Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę.” Hbr.13,2. A może nie czekając warto samemu wyjść z inicjatywą i zaprosić kogoś biedniejszego od nas?
  I takie jest też przesłanie zwyczaju dzielenia się opłatkiem. Dzielmy się nie tylko opłatkiem ale i posiłkiem. Dzielmy się nie tylko posiłkiem, ale karmmy się też pokarmem ponadczasowym.

  Niech czas Wigilii, czas wspominania narodzin Pana Jezusa będzie też czasem karmienia się Jego Słowem. Niech każdy ojciec jako głowa rodziny weźmie do ręki Słowo Boga i niech nakarmi nim swoją kochaną żonę, dzieci, gości…
  O MĘDRCACH ZE WSCHODU SŁOŃCA I NIE TYLKO!
 • Dino nie wymarły 70milionów lat temu.
  Gdybyś - drogi Romku, czytał Boże Słowo to byś wiedział, że w Księdze Joba, Hioba, są precyzyjne opisy dinozaurów. A skoro ludzie w starożytności potrafili opisać dinozaury - te, które współczesna nauka potrafiła naszkicować dopiero około 200 lat temu, to ludzie z czasów redakcji Biblii MUSIELI WIDYWAĆ DINOZAURY. Podobnym dowodem jest płaskorzeźba stegosaura na drzwiach starożytnej świątyni w Kambodży. Innymi dowodami są rysunki różnych dinozaurów na ceramice z Ameryki Łacińskiej, czy ceramiczne figurki różnych dinozaurów. Innym dowodem są ślady stóp ludzkich w odciskach śladów dinozaurów. Skoro w śladzie dino odbił się ślad człowieka, to musiały one powstać w tym samym czasie i później razem uległy skamienieniu. A grzebiąc po internecie można znaleźć informacje o dinozaurach żyjących do dzisiaj.
  Jak papież Sylwester uwięził smoka w Watykanie
 • Proroctwa o Mesjaszu - niektóre
  W sumie teologowie doliczają się około 300 proroctw odnośnie Mesjasza.
  Zobaczmy niektóre z tych proroctw:

  Miejsce proroctwa w Starym Testamencie => miejsce opisujące wypełnienia się tego proroctwa
  -Miał się narodzić jako potomek kobiety, która miała mieć wielu potomków IM.3,15, => Mk.6,3,
  - Rodzicielka Mesjasza rodząc w bólach wskazywała na swą grzeszność. Była normalnym
  człowiekiem, a nie kimś nadzwyczajnym IM.3,16 => Obj.12,1-5,
  - Potomstwo kobiety miało prowadzić walkę ze złymi duchami IM.3,15, => Mt.8,28-33,
  - Mesjasz miał być jednocześnie Bogiem Stwórcą, IM.1,26 => Kol.1,15-16; J.1,10
  - Mesjasz „zaglądał na ziemię” zanim przyszedł w osobie Jezusa IM.18,2;20-23; 32,24; 32,30
  - Mesjasz był Synem Bożym14 zrodzonym z Boga Ps.22,6-7 => J.3,17
  - Mesjasz miał być poczęty w pannie i nazwany Immanuel Iz.7,14, => J.1,1;14;18,
  - Miał być potomkiem z rodu Isajego Iz.11,1-2, => Mt.61,6;17
  - Miał na Nim spocząć Duch Pana Iz.11,1-2, => Mt.3,16,
  - Miał być napełniony Duchem Iz.42,1-4 => Mt.3,16-17,
  - Miał być Cudownym Doradcą, Bogiem Mocnym, Ojcem Odwiecznym, Księciem Pokoju; Iz.9,5-6
  - A jednocześnie miał mieć potężną władzę i czynić pokój bez końca na tronie Dawida i w jego
  królestwie, i utrwalić ją na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Iz.9,5-6, =>
  - Miał się urodzić w Betlejemie Efrata jako władca Mich.5,1, => Mt.2,1-10; Łk.2,4;15; J.7,42
  - Jego początki od prawieków Mich.5,1, => J.17,5
  - Miał być powołany z Egiptu Oz.11,1, => Mt.2,19-20,
  - W momencie Jego przyjścia miały zginąć dzieci; Jer.31,15 => Mt.2,16-18,
  - Miał być z Nazaretu, miał być nazarejczykiem, IVM.6,13-21; Sędz.13,5-7; 16,17; Am.2,11-12, =>
  Łk.24,19; Mk.1,24; Łk.4,34; Mk.16,6, Łk.1,15,
  - Miał mieć przeciętny wygląd Iz.53,2;
  - Miał być poprzedzany osobą anioła Mal.3,1, => Łk.1,11;19; Łk.1,76; Mt.11,10; 11,7-13,
  - Miał być poprzedzany przyjściem Eliasza Mal.3,23 => Mt.11,14,
  - Przyjście Mesjasza miało być poprzedzone głosem wołającego na pustyni Iz.40,3 => Mt.3,1-5,
  - Mesjasz przychodzącym na sąd Boży aniołem przymierza Mal.3,1; Ez.34,20-25; Am.5,18,=> Rz.9,4; Hbr.9,15; 13,20
  - Mesjasz miał mieć rodzeństwo z matki Ps.69,8-9 => Mk.6,3; J.7,3;5; Mk.3,31-33,
  - Mesjasz nie tylko był nie zrozumiany przez obcych ludzi, ale nawet przez najbliższą rodzinę; Ps.69,9 => J.7,3;5; Mt.13,57
  - Mesjasz miał zwiastować w przypowieściach Ps.78,2 => Mt.13,3; 13,34-35; J.16,25
  - Posłudze Mesjasza miały towarzyszyć uzdrowienia głuchych i ślepych Iz.29,18; Iz.35,4-6 =>
  Mk.7,37; 9,25; Mt.11,5; Łk.7,22,
  - Mesjasz miał być sługą Iz.42,1 => Mt.12,18,
  - Miał nadawać prawo narodom Iz.42,1=> Hbr.8,10; 10,16;
  - Mesjasz miał nadawać narodom prawo i czyniąc to funkcjonował jako prorok; Iz.42,1 => J.4,19; Mt.21,11,
  / Znał myśli ludzi Mt.12,25; Łk.7,39-50,
  / Miał rozeznanie działania demonów; Łk.8,27-29; Mt.9,32-33;
  \\ rozpoznawał dolegliwości jako demoniczne; Mk.5,6-8; 9,25,
  \\ przepowiadał przyszłość; Łk.9,21-22; 19,43-44;
  /\/ własną Mt.12,40; 16,21,
  /\/ innych ludzi Mt.26,75,
  /\/ Jerozolimy Mt.23,38,
  /\/ Świątyni Jerozolimskiej Mt.24,2,
  /\/ odległą przyszłość Mt.11,22
  / Zdecydowanie opowiadał się za posłuszeństwem Pism Łk.16,16-17, cytował Pisma Mt.4,1-11,
  / Posługiwał w mocy Ducha Bożego; J.3,2,
  / Był postrzegany przez ludzi jako prorok J.4,19; Mt.21,11; J.3,2,
  / Niektórzy rozeznawali Go jako Syna Bożego J.1,45-49.

  - Miał być cichym Iz.42,2 => Mt.11,29,
  - Miał nie gasić, nie łamać słabych ludzi Iz.42,3 => J.8,11
  - Zapowiedź, jak miał funkcjonować Mesjasz, wypełniła się w wymiarze; Zach.9,9
  - Mesjasz miał wjechać do Jerozolimy na osiołku; Zach.9,9 => Mt.21,2-7,
  - Ludzie na widok Mesjasza mieli się weselić i wykrzykiwać Zach.9,9; Ps.118,26 => J.12,13
  - Wjazd Mesjasza do Jerozolimy miał być radosnym błogosławieństwem; Zach.9,9 => Mt.21,9
  - Mesjasz był błogosławiony i był błogosławieństwem Ps.118,26 => Mt.21,9; 23,39,
  - Posiadał wyjątkową wiedzę, mądrość, nieosiągalną dla uczonych w Piśmie; Iz.50,4 => Mt.13,54 ”
  Łk.2,47; Łk.4,22; J.7,15,
  - Mesjasz miał panować nad wszystkimi osobami – ludźmi i duchami; Dan.7,17 => Łk.1,33; J.18,36,
  - Błogosławioną miała być duchowość ukierunkowana tylko na Boga; Iz.57,15 => Mt.5,3,
  - Miał być jako król Zach.9,9 => Łk.23,2; Mt.27,37;J.19,19; J.19,21-22, J.19,36,
  - Królestwo Boże miało być zabrane Izraelitom i dane ludziom przynoszącym owoce; Mt.21,43,
  - Razem z przyjściem Mesjasza miało przybliżyć się Królestwo Boże; Iz.40,3; Iz.25,6-9; Ps.23 =>
  Mt.3,2; Mt.4,16-17; Mt.4,23; Mt.9,35; Mt.25,34-40; Mt.10,7-8; Łk.10,9; IJ.4,8; Mt.12,28; Łk.11,20;
  - Królestwo Boże miało zostać udostępnione także innym narodom, a nie tylko Izraelitom;
  Mt.21,43 => Dz.13,46
  - Do Królestwa Bożego można dążyć; IKron.29,11- => Mt.6,10; 11,11-12,
  - Mesjasz miał być z rodu Dawida i Izraelczycy uznali Go jako potomka Dawida; IISam.7,12-16 => Mt.21,9
  - Nie jego wygląd, powierzchowne wrażenie, miały mieć wpływ na jego popularność; Iz.53,2
  - Przyjaciel - zdrajca, miał wspólnie z Mesjaszem spożywać Jego chleb; Ps.41,10 => Mt.26,50; Mar.14,20; J.13,18,
  - Mesjasz miał być zdradzony przez przyjaciela Ps.41,10 => Mt.26,50; Mr.14,20; Łk.22,21,
  - Przyjaciel - zdrajca, miał wspólnie z Mesjaszem spożywać Jego chleb; Ps.41,10 => Mt.26,50; Mar.14,20; J.13,18,
  - Wynagrodzenie za zdradę miało wynosić 30 srebrników; Zach.11,12-13; Jer.32,6-16 => Mt.26,15; Mt.27,3-9,
  - Uczniowie, apostołowie rozproszyli się po aresztowaniu Mesjasza; Zach.13,7 => Mk.14,50’
  - Mesjasz przeszedł uwięzienie i sąd; Iz.53,8 => Mt.26,34; Mt.26,57-58,
  - Miał przejść więzienie i sąd, był postrzegany jako przestępca, pomimo że był bez winy i grzechu, bez fałszu; Iz.53,8 => Mt.26,59-60; Łk.23,4; IIKor.5,21; Hbr.7,26,
  - Proroctwo odnośnie spisków władców ziemskich przeciwko Mesjaszowi wypełniło się i praktycznie wypełnia się do dzisiaj; Ps.2,2 Starsi Izraela, Herod, Piłat…
  - Mesjasz miał być położony w prochu śmierci; Ps.22,16 => Mt.27,57
  - W sytuacji gdy znęcano się nad Nim, nie otworzył swych ust, aby uniknąć prześladowania, śmierci; Iz.53,7 => J.19,9-10; Łk.23,9; Mk.15,4-5,
  - Miał być biczowany, opluwany i wyśmiewany; Iz.50,5-6 => Mt.26,67; Mt.27,26; 30; J.19,1-5;
  - Jezus zanim umarł, najpierw sam zapowiadał swoją śmierć i zmartwychwstanie; Mt.16,20-21; 20,17-19; Mk.10,32-34; Łk.9,21-22; 9,44; 18,32-33
  - Niewątpliwie po kilku godzinach ukrzyżowania Jezusowi chciało się pić; PS.22,16 => J.19,28,
  - Jezus doznał prochu śmierci,
  - Jako ukrzyżowanemu przebodzono ręce i nogi; Ps.22,17 => Mt.27,35,
  - Miał być przebodzony; Zach.12,10 => J.19,37,
  - Mesjasz miał nie mieć złamanych kości; Ps.34,20-21 => J.19,31-36,
  - Miał zostać zhańbiony; Ps.69,21 => J.19,23-24,
  - Został zeszpeconym, wzbudzając jednocześnie swoim wyglądem przerażenie. Dzisiaj wiemy, że
  po ubiczowaniu, biciu po głowie czciną i pięściami i koronie cierniowej; Iz.52,14 => Mk.14,65;
  15,15; 15,17; 15,19; Łk.22,63-64; 23,11; 23,16; J.19,2-3,
  - Część szat podarto; Ps.22,19 => Jana 19,23,
  - O jedną suknię rzucano los, PS.22,19 => Mt.27,35; Jana 19,23-24
  - Było wielu ciekawskich gapiów którzy zachowywali się złośliwie, PS.22,17 => Mk.15,20; Łk.23,35-36,
  - Proroctwo o braku pocieszycieli wypełniło się; Ps.69,21 => Mt.27,41,
  - Był otoczony przez ludzi jak przez wrogie psy, PS.22,17 => Mk.15,29-32,
  - Został wzgardzony i opuszczony w cierpieniu; Iz.53,3 => Mt.26,56
  - Mesjasz miał doznać opuszczenia przez Boga; Ps.22,2 => Mt.27,46,
  - Powodem opuszczenia Mesjasza przez Boga było to, że wziął nasze grzechy na siebie przez co
  Bóg opuścił Go jak grzesznika; Iz.53,4-5 => Mt.27,46 i Mk.15,34
  - Proroctwo odnośnie podania Mu żółci – wypełniło się; Ps.69,22 => Mt.27,34,
  - Proroctwo odnośnie octu – wypełniło się; PS.69,22 => Mt.27,48; Mar.15,36; J.19,28-29
  - Przerażające wywyższenie, - dzisiaj wiemy że było to na krzyżu; Iz.52,13-15. Iz. 53,1-12: =>
  Łk.23,33
  - Niespotykany wpływ na królów, i do dzisiaj ma wpływ na ludzi władzy; Dan.3,27-29; Est.8,1-13;
  - Jego cierpienie i umęczenie ma wpływ na uleczenie naszych chorób; Iz.53,4 => Mt.8,17; IP.2,24,
  - Ukarany nie za swoje winy, ale za winy nasze dla naszego zbawienia; Iz.53,5 => IP.2,24; Rz.5,8;
  IKor.15,3; Gal.1,4,
  - Jego śmierć ofiarą, przyniesie usprawiedliwienie wielu, biorąc ich winy na siebie; => Rz.4,25; 8,3;
  Kol.2,13,
  - został zabity o zmierzchu; II Mój 12.6 => Mt.27,45
  - Miał się znaleźć w grobie i Jezus trafił do grobu; Iz.53,9 => J.19,40-42; Łk.23,51-53,
  - Mesjasz zapowiedział, że miał być w grobie 3 dni i 3 noce jak Jonasz w rybie; Jon.2,1 => Mat. 12.
  39-40; Jan. 19.31 – Mt.28,1-6,
  - Jezus został wzbudzony z martwych; Ps.16,10 => Dz.2,24,
  - Po śmierci Jezusa wielu ludzi ożyło i zmartwychwstali z grobów; Iz.26,19 => Mt.27,52-53,
  - Mesjasz miał być wywyższony; Iz.52,13 => J.12,32-34; Flp.2,9; Hbr.7,26; J.8,28
  - Pierwsze wywyższenie polegało na wyniesienie go ponad innych ludzi na krzyżu; Iz.52,13 =>
  Mt.27,35,
  - Drugie; został podniesiony z ziemi i zabrany do nieba; => Dz.1,9-10,
  - Wstąpienie żywcem do nieba, Ps.110,1 => Dz.2,34-35
  - został bardzo wysoko wyniesiony; Syn Boży zasiadł na tronie po prawicy Ojca; => Ef.1,20,
  - Pan Jezus zasiadł po prawicy Ojca, Ps.16,11; => Hbr.10,12-13
  - został wyniesiony wraz z atrybutami władzy i pozycji; Iz.52,13 => Ef.1,21-22,
  - wszystko zostało poddane pod Jego stopy. Ps.8,7 => Dz.2,34-35; IKor.15,25-28; Ef.1,20-23; Kol.3,1; Hbr.1,13; 2,6-10; 10,12-13,
  To była lipa. Gusła wiecznie żywe.
 • Wykaz proroctw - niektórych
  Jakiś czas temu kopałem trochę po Biblii w poszukiwaniu proroctw o Panu Jezusie Chrystusie.

  W sumie teologowie doliczają się około 300 proroctw odnośnie Mesjasza.
  Zobaczmy niektóre z tych proroctw i ich wypełnienie:

  Miejsce proroctwa w Starym Testamencie => miejsce opisujące wypełnienia się tego proroctwa
  -Miał się narodzić jako potomek kobiety, która miała mieć wielu potomków IM.3,15, => Mk.6,3,
  - Rodzicielka Mesjasza rodząc w bólach wskazywała na swą grzeszność. Była normalnym
  człowiekiem, a nie kimś nadzwyczajnym IM.3,16 => Obj.12,1-5,
  - Potomstwo kobiety miało prowadzić walkę ze złymi duchami IM.3,15, => Mt.8,28-33,
  - Mesjasz miał być jednocześnie Bogiem Stwórcą, IM.1,26 => Kol.1,15-16; J.1,10
  - Mesjasz „zaglądał na ziemię” zanim przyszedł w osobie Jezusa IM.18,2;20-23; 32,24; 32,30
  - Mesjasz był Synem Bożym14 zrodzonym z Boga Ps.22,6-7 => J.3,17
  - Mesjasz miał być poczęty w pannie i nazwany Immanuel Iz.7,14, => J.1,1;14;18,
  - Miał być potomkiem z rodu Isajego Iz.11,1-2, => Mt.61,6;17
  - Miał na Nim spocząć Duch Pana Iz.11,1-2, => Mt.3,16,
  - Miał być napełniony Duchem Iz.42,1-4 => Mt.3,16-17,
  - Miał być Cudownym Doradcą, Bogiem Mocnym, Ojcem Odwiecznym, Księciem Pokoju; Iz.9,5-6
  - A jednocześnie miał mieć potężną władzę i czynić pokój bez końca na tronie Dawida i w jego
  królestwie, i utrwalić ją na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Iz.9,5-6, =>
  - Miał się urodzić w Betlejemie Efrata jako władca Mich.5,1, => Mt.2,1-10; Łk.2,4;15; J.7,42
  - Jego początki od prawieków Mich.5,1, => J.17,5
  - Miał być powołany z Egiptu Oz.11,1, => Mt.2,19-20,
  - W momencie Jego przyjścia miały zginąć dzieci; Jer.31,15 => Mt.2,16-18,
  - Miał być z Nazaretu, miał być nazarejczykiem, IVM.6,13-21; Sędz.13,5-7; 16,17; Am.2,11-12, =>
  Łk.24,19; Mk.1,24; Łk.4,34; Mk.16,6, Łk.1,15,
  - Miał mieć przeciętny wygląd Iz.53,2;
  - Miał być poprzedzany osobą anioła Mal.3,1, => Łk.1,11;19; Łk.1,76; Mt.11,10; 11,7-13,
  - Miał być poprzedzany przyjściem Eliasza Mal.3,23 => Mt.11,14,
  - Przyjście Mesjasza miało być poprzedzone głosem wołającego na pustyni Iz.40,3 => Mt.3,1-5,
  - Mesjasz przychodzącym na sąd Boży aniołem przymierza Mal.3,1; Ez.34,20-25; Am.5,18,=> Rz.9,4; Hbr.9,15; 13,20
  - Mesjasz miał mieć rodzeństwo z matki Ps.69,8-9 => Mk.6,3; J.7,3;5; Mk.3,31-33,
  - Mesjasz nie tylko był nie zrozumiany przez obcych ludzi, ale nawet przez najbliższą rodzinę; Ps.69,9 => J.7,3;5; Mt.13,57
  - Mesjasz miał zwiastować w przypowieściach Ps.78,2 => Mt.13,3; 13,34-35; J.16,25
  - Posłudze Mesjasza miały towarzyszyć uzdrowienia głuchych i ślepych Iz.29,18; Iz.35,4-6 =>
  Mk.7,37; 9,25; Mt.11,5; Łk.7,22,
  - Mesjasz miał być sługą Iz.42,1 => Mt.12,18,
  - Miał nadawać prawo narodom Iz.42,1=> Hbr.8,10; 10,16;
  - Mesjasz miał nadawać narodom prawo i czyniąc to funkcjonował jako prorok; Iz.42,1 => J.4,19; Mt.21,11,
  / Znał myśli ludzi Mt.12,25; Łk.7,39-50,
  / Miał rozeznanie działania demonów; Łk.8,27-29; Mt.9,32-33;
  \\ rozpoznawał dolegliwości jako demoniczne; Mk.5,6-8; 9,25,
  \\ przepowiadał przyszłość; Łk.9,21-22; 19,43-44;
  /\/ własną Mt.12,40; 16,21,
  /\/ innych ludzi Mt.26,75,
  /\/ Jerozolimy Mt.23,38,
  /\/ Świątyni Jerozolimskiej Mt.24,2,
  /\/ odległą przyszłość Mt.11,22
  / Zdecydowanie opowiadał się za posłuszeństwem Pism Łk.16,16-17, cytował Pisma Mt.4,1-11,
  / Posługiwał w mocy Ducha Bożego; J.3,2,
  / Był postrzegany przez ludzi jako prorok J.4,19; Mt.21,11; J.3,2,
  / Niektórzy rozeznawali Go jako Syna Bożego J.1,45-49.

  - Miał być cichym Iz.42,2 => Mt.11,29,
  - Miał nie gasić, nie łamać słabych ludzi Iz.42,3 => J.8,11
  - Zapowiedź, jak miał funkcjonować Mesjasz, wypełniła się w wymiarze; Zach.9,9
  - Mesjasz miał wjechać do Jerozolimy na osiołku; Zach.9,9 => Mt.21,2-7,
  - Ludzie na widok Mesjasza mieli się weselić i wykrzykiwać Zach.9,9; Ps.118,26 => J.12,13
  - Wjazd Mesjasza do Jerozolimy miał być radosnym błogosławieństwem; Zach.9,9 => Mt.21,9
  - Mesjasz był błogosławiony i był błogosławieństwem Ps.118,26 => Mt.21,9; 23,39,
  - Posiadał wyjątkową wiedzę, mądrość, nieosiągalną dla uczonych w Piśmie; Iz.50,4 => Mt.13,54 ”
  Łk.2,47; Łk.4,22; J.7,15,
  - Mesjasz miał panować nad wszystkimi osobami – ludźmi i duchami; Dan.7,17 => Łk.1,33; J.18,36,
  - Błogosławioną miała być duchowość ukierunkowana tylko na Boga; Iz.57,15 => Mt.5,3,
  - Miał być jako król Zach.9,9 => Łk.23,2; Mt.27,37;J.19,19; J.19,21-22, J.19,36,
  - Królestwo Boże miało być zabrane Izraelitom i dane ludziom przynoszącym owoce; Mt.21,43,
  - Razem z przyjściem Mesjasza miało przybliżyć się Królestwo Boże; Iz.40,3; Iz.25,6-9; Ps.23 =>
  Mt.3,2; Mt.4,16-17; Mt.4,23; Mt.9,35; Mt.25,34-40; Mt.10,7-8; Łk.10,9; IJ.4,8; Mt.12,28; Łk.11,20;
  - Królestwo Boże miało zostać udostępnione także innym narodom, a nie tylko Izraelitom;
  Mt.21,43 => Dz.13,46
  - Do Królestwa Bożego można dążyć; IKron.29,11- => Mt.6,10; 11,11-12,
  - Mesjasz miał być z rodu Dawida i Izraelczycy uznali Go jako potomka Dawida; IISam.7,12-16 => Mt.21,9
  - Nie jego wygląd, powierzchowne wrażenie, miały mieć wpływ na jego popularność; Iz.53,2
  - Przyjaciel - zdrajca, miał wspólnie z Mesjaszem spożywać Jego chleb; Ps.41,10 => Mt.26,50; Mar.14,20; J.13,18,
  - Mesjasz miał być zdradzony przez przyjaciela Ps.41,10 => Mt.26,50; Mr.14,20; Łk.22,21,
  - Przyjaciel - zdrajca, miał wspólnie z Mesjaszem spożywać Jego chleb; Ps.41,10 => Mt.26,50; Mar.14,20; J.13,18,
  - Wynagrodzenie za zdradę miało wynosić 30 srebrników; Zach.11,12-13; Jer.32,6-16 => Mt.26,15; Mt.27,3-9,
  - Uczniowie, apostołowie rozproszyli się po aresztowaniu Mesjasza; Zach.13,7 => Mk.14,50’
  - Mesjasz przeszedł uwięzienie i sąd; Iz.53,8 => Mt.26,34; Mt.26,57-58,
  - Miał przejść więzienie i sąd, był postrzegany jako przestępca, pomimo że był bez winy i grzechu, bez fałszu; Iz.53,8 => Mt.26,59-60; Łk.23,4; IIKor.5,21; Hbr.7,26,
  - Proroctwo odnośnie spisków władców ziemskich przeciwko Mesjaszowi wypełniło się i praktycznie wypełnia się do dzisiaj; Ps.2,2 Starsi Izraela, Herod, Piłat…
  - Mesjasz miał być położony w prochu śmierci; Ps.22,16 => Mt.27,57
  - W sytuacji gdy znęcano się nad Nim, nie otworzył swych ust, aby uniknąć prześladowania, śmierci; Iz.53,7 => J.19,9-10; Łk.23,9; Mk.15,4-5,
  - Miał być biczowany, opluwany i wyśmiewany; Iz.50,5-6 => Mt.26,67; Mt.27,26; 30; J.19,1-5;
  - Jezus zanim umarł, najpierw sam zapowiadał swoją śmierć i zmartwychwstanie; Mt.16,20-21; 20,17-19; Mk.10,32-34; Łk.9,21-22; 9,44; 18,32-33
  - Niewątpliwie po kilku godzinach ukrzyżowania Jezusowi chciało się pić; PS.22,16 => J.19,28,
  - Jezus doznał prochu śmierci,
  - Jako ukrzyżowanemu przebodzono ręce i nogi; Ps.22,17 => Mt.27,35,
  - Miał być przebodzony; Zach.12,10 => J.19,37,
  - Mesjasz miał nie mieć złamanych kości; Ps.34,20-21 => J.19,31-36,
  - Miał zostać zhańbiony; Ps.69,21 => J.19,23-24,
  - Został zeszpeconym, wzbudzając jednocześnie swoim wyglądem przerażenie. Dzisiaj wiemy, że
  po ubiczowaniu, biciu po głowie czciną i pięściami i koronie cierniowej; Iz.52,14 => Mk.14,65;
  15,15; 15,17; 15,19; Łk.22,63-64; 23,11; 23,16; J.19,2-3,
  - Część szat podarto; Ps.22,19 => Jana 19,23,
  - O jedną suknię rzucano los, PS.22,19 => Mt.27,35; Jana 19,23-24
  - Było wielu ciekawskich gapiów którzy zachowywali się złośliwie, PS.22,17 => Mk.15,20; Łk.23,35-36,
  - Proroctwo o braku pocieszycieli wypełniło się; Ps.69,21 => Mt.27,41,
  - Był otoczony przez ludzi jak przez wrogie psy, PS.22,17 => Mk.15,29-32,
  - Został wzgardzony i opuszczony w cierpieniu; Iz.53,3 => Mt.26,56
  - Mesjasz miał doznać opuszczenia przez Boga; Ps.22,2 => Mt.27,46,
  - Powodem opuszczenia Mesjasza przez Boga było to, że wziął nasze grzechy na siebie przez co
  Bóg opuścił Go jak grzesznika; Iz.53,4-5 => Mt.27,46 i Mk.15,34
  - Proroctwo odnośnie podania Mu żółci – wypełniło się; Ps.69,22 => Mt.27,34,
  - Proroctwo odnośnie octu – wypełniło się; PS.69,22 => Mt.27,48; Mar.15,36; J.19,28-29
  - Przerażające wywyższenie, - dzisiaj wiemy że było to na krzyżu; Iz.52,13-15. Iz. 53,1-12: =>
  Łk.23,33
  - Niespotykany wpływ na królów, i do dzisiaj ma wpływ na ludzi władzy; Dan.3,27-29; Est.8,1-13;
  - Jego cierpienie i umęczenie ma wpływ na uleczenie naszych chorób; Iz.53,4 => Mt.8,17; IP.2,24,
  - Ukarany nie za swoje winy, ale za winy nasze dla naszego zbawienia; Iz.53,5 => IP.2,24; Rz.5,8;
  IKor.15,3; Gal.1,4,
  - Jego śmierć ofiarą, przyniesie usprawiedliwienie wielu, biorąc ich winy na siebie; => Rz.4,25; 8,3;
  Kol.2,13,
  - został zabity o zmierzchu; II Mój 12.6 => Mt.27,45
  - Miał się znaleźć w grobie i Jezus trafił do grobu; Iz.53,9 => J.19,40-42; Łk.23,51-53,
  - Mesjasz zapowiedział, że miał być w grobie 3 dni i 3 noce jak Jonasz w rybie; Jon.2,1 => Mat. 12.
  39-40; Jan. 19.31 – Mt.28,1-6,
  - Jezus został wzbudzony z martwych; Ps.16,10 => Dz.2,24,
  - Po śmierci Jezusa wielu ludzi ożyło i zmartwychwstali z grobów; Iz.26,19 => Mt.27,52-53,
  - Mesjasz miał być wywyższony; Iz.52,13 => J.12,32-34; Flp.2,9; Hbr.7,26; J.8,28
  - Pierwsze wywyższenie polegało na wyniesienie go ponad innych ludzi na krzyżu; Iz.52,13 =>
  Mt.27,35,
  - Drugie; został podniesiony z ziemi i zabrany do nieba; => Dz.1,9-10,
  - Wstąpienie żywcem do nieba, Ps.110,1 => Dz.2,34-35
  - został bardzo wysoko wyniesiony; Syn Boży zasiadł na tronie po prawicy Ojca; => Ef.1,20,
  - Pan Jezus zasiadł po prawicy Ojca, Ps.16,11; => Hbr.10,12-13
  - został wyniesiony wraz z atrybutami władzy i pozycji; Iz.52,13 => Ef.1,21-22,
  - wszystko zostało poddane pod Jego stopy. Ps.8,7 => Dz.2,34-35; IKor.15,25-28; Ef.1,20-23; Kol.3,1; Hbr.1,13; 2,6-10; 10,12-13,
  300 proroctw
 • Franciszek trampkowy, a nie Chrystusowy.
  Chrześcijanin w rozumieniu; świadomy wyznawca Pana Jezusa Chrystusa jest człowiekiem, który stara się żyć z Bogiem w sposób określony przez Boga. A te zasady są przedstawione w Bożym Słowie. I chodzenie w trampkach zamiast w sandałach, czy w lakierkach czy jeżdżenie tańszym samochodem nie są dowodami na bycie Chrystusowcem. Różne odstępcze od Słowa kulty nadal świadczą o pogaństwie Franciszka. To że żyje skromniej i że nawołuje dostojników korporacji do mniejszej konsumpcji nie świadczy i życiu pana Franciszka z Bogiem. I niestety znakomita większość Polaków - choć przypisanych do korporacji watykańskiej, są poganami. Tak jak zresztą wszyscy funkcjonariusze Watykanu uprawiający i propagujący bałwochwalstwo, symonię, spirytyzm, kult maryjny... to poganie. I nie zmienia tego faktu bieganie przez pana Franciszka w sandałkach, czy pepegach.
  Reformacja na Podhalu czyli prawdziwy efekt Franciszka
 • Szukaj kochającego Boga, kochaj kochanych przez Boga ludzi
  Oczywiście można dyskutować, się kłócić co do numeracji wersetów... i dzielić je na kolejne przykazania. Mimo że Biblia nie numeruje przykazań, to podchodząc uczciwie do ich rozróżniania; można określić 10 zagadnień, tematów, co do których odnoszą się zakazy i nakazy i z tego wychodzi 10 przykazań.
  Ja swego czasu zauważyłem pewną szczególną ciekawostkę.
  Pierwsze trzy przykazania odnoszą się do prawideł odnoszenia się człowieka w stosunku do Boga. Jak postępować prawidłowo aby nie zakłócać relacji z Bogiem, podpowiedzi postępowania aby nawiązać relację z Bogiem.
  Przykazanie o czczeniu sabatu, dnia świętego, z jednej strony pomaga w znalezieniu dodatkowego wolnego dnia aby mieć czas na szukanie Boga, ale też aby odpocząć fizycznie, - pewnie i też psychicznie, od trudów pracy w tygodniu. Tak więc czwarte przykazanie jest takim przełomowym przykazaniem odnoszącym się do relacji z Bogiem jak i do spraw ziemskich.
  No i następne przykazania - jak łatwo zauważyć, odnoszą się do poprawnego funkcjonowania człowieka w stosunku do innych ludzi.

  Tak więc 10 przykazań możemy oprócz podziału na 10 zagadnień szczegółowych, podzielić na dwie zasadnicze części;
  - jak prawidłowo postępować w odniesieniu do Boga,
  - jak prawidłowo postępować w odniesieniu do innych ludzi.

  Ciekawym jest, że gdy pod tym kontem przeanalizujemy tak inny zagadnieniowo tekst; modlitwę "Ojcze nasz", to okazuje się, że ta modlitwa też jest podpowiedzią jak prawidłowo odnosić się do Boga, oraz jak prawidłowo powinni żyć ludzie pośród ludzi, jakie mają problemy.

  Te dwa tak odmienne teksty podpowiadają nam, że powinniśmy nie tyle szukać racji teologicznych, ale prawideł postępowania pomagającego nam odnaleźć bezpośrednią, osobistą, relację z Bogiem. I dla kochającego nas Boga ważnym też jest, abyśmy prawidłowo odnosili się do innych ludzi.

  Czy nasze dyskusje pomagają nam nawiązać relację z Bogiem?
  Czy nasze relacje międzyludzkie są dla nas przyjemne, błogosławione, czy podobają się Bogu?
  O tym jak KerenOr w „pułapkę biblijną” wpadł
 • Pogany to oszusty
  Pogański kraj, pogańskie obyczaje!
  Kasta do likwidacji
 • Historia wędrówek ludów
  A prawdziwa historia ludzkości jest opisana w Biblii. Do potopu który miał miejsce około 10000lat temu na ziemi żyli klasyczni ludzie i trochę wielkoludów zrodzonych ze związków kobiet i synów nieba. Nie wykluczone, że ludzkość i jej mieszanka z wielkoludami (z dostępem do wiedzy od synów nieba) stworzyła duże osiągnięcia naukowo-techniczne, których rezultaty odnajdujemy współcześnie w postaci niewytłumaczalnych artefaktów, budowli. Jednak mimo (prawdopodobnych) osiągnięć technologicznych jednocześnie rozpanoszyło się zepsucie moralne, grzechy. Patrz współczesne osiągnięcia technologiczne i równoczesne rozpasanie grzechów, niemoralności, zdziczenia, masowych mordów i zniszczeń w postaci niby obrony demokracji. I w takiej sytuacji przychodzi potop unicestwiający zdemoralizowaną ludzkość wraz z jej osiągnięciami cywilizacyjnymi, technologicznymi. Współcześnie odnajdujemy skromne resztki, śladowe pozostałości tamtej populacji.
  Po potopie 4 małżeństwa rozmnażają się dając początkowe ślady pierwszej popotopowej cywilizacji na bliskim wschodzie. I normalnym jest, że gdy podstawową rozrywką było rozmnażanie się, to w kilka wieków na Bliskim Wschodzie zrobiło się ciasno i ludzie zaczęli się rozchodzić. Drugą co do starszeństwa jest cywilizacja Chin. Prawdopodobnie mieszkańcy Bliskiego Wschodu zapomnieli o prawdziwym Bogi i zaczęli podążać w kierunku nowo obranego bóstwa; wschodzącego słońca.
  Gdy popatrzymy na mapy i historie ludów na kuli ziemskiej to widać, że im dalej od centrum z Arką Noego, tym ślady cywilizacyjne są coraz młodsze. Jedne z najmłodszych to Aborygeni w odległej Australii.
  Trochę wcześniej zasiedlono Europę, gdyż była bliżej. Tyle że północ Europy jako zimniejsza była zasiedlana później.
  Biorąc pod uwagę, że w zależności od zajmowanych terenów, ich zdolności do wykarmienia, stylu życia dostosowanego do danych warunków, różne plemiona albo trwały dłużej na danym terenie i tworzyły organizacje państwowe ze strukturą organizacyjną i urbanistyką, albo przy braku konkurencji, zagrożeń, kontaktów, żyły przez wieki w izolacji i na niezmiennym poziomie. I albo totalny prymityw, albo minimum dla przetrwania. Następnie, gdy zrobiło się na ziemi, w różnych jej regionach tłoczniej, to albo ruszano w podróż w poszukiwaniu lepszych terenów, albo wycofywano się przed silniejszymi. Wędrówki ludów nie są szczególnym odkryciem współczesnych naukowców. Informacje i przesłanki o takich wydarzeniach mamy w Biblii sprzed wieków.

  Jest jeszcze jedna możliwość co do niewytłumaczalnych artefaktów odnajdywanych współcześnie.
  Przed pokoleniem Adama i Ewy żyli na ziemi podobni nam ziemianie, ale osiągnąwszy wysoki poziom cywilizacyjny podobnie nam współczesnym - jednocześnie zatracili się w grzechach i Bóg ich unicestwił. I te znajdywane współcześnie artefakty technologiczne są pozostałością po tamtej, przed adamowej populacji. Biblia nie mówi o tym w sposób jasny i otwarty. Można jednak próbować wyciągnąć takie wnioski na zasadzie interpretacji niektórych fragmentów.
  Notatki do historii króla Ćwieczka.
 • @ireneusz 19:51:32
  Kiedyś słyszałem wypowiedź byłego gangstera, który miał okazję przez kilkanaście lat przyglądać się tym dorabiającym się na złodziejstwie i przestępstwach. I on znając losy wielu takich, którzy byli na szczycie władzy bandyckich i nielegalnego bogactwa stwierdził, że na krzywdzie ludzkiej nikt się nie dorobił. Albo zginęli, albo na lata wylądowali w więzieniach, albo stracili majątek, zostali "sprzedani" przez wspólników, stracili rodziny. Powyższa wklejka o historii USA, a także współczesne problemy tego kraju wskazują, że wielkimi krokami zbliża się kara za grzechy przeszłości i upadek tego kraju.
  Miller o Rosji
 • Różaniec cz.7
  Pochodzenie różańca jest pogańsko-ludzkie. Różaniec nie pochodzi od Boga.
  Różaniec jest jak bezmyślne mantrowanie w czym naśladuje pogańskie religie wschodu. Mantrowanie pogan ma doprowadzić człowieka do wyłączenia umysłu i do bezmyślnego, bezkrytycznego, bezwolnego, otworzenia się na wpływy duchowe. Osiągnięcie pustki duchowej jest szczytem celem, który ma być osiąganym przez bezmyślne mantrowanie.
  Modlitwa w zamiarze Boga ma doprowadzać człowieka do osobistej, bezpośredniej relacji z Bogiem.
  To że zwiedzeni chrześcijanie – w praktyce odstępczy od Boga religianci, wzorowali się na technologii bezmyślnego wypowiadaniu tekstów jak u pogan zaklęć świadczy o pogaństwie tych pozornych chrześcijan i o pogańskim fundamencie różańcowania..

  Chrześcijaństwo jako świadoma relacja z Bogiem w poddaństwie Chrystusowi wymaga od człowieka zaangażowania myśli, świadomości, w praktykowanie życia z Bogiem.
  A powtarzając w kółko te same wypowiedzi, prośby, pod adresem jakiejś osoby osiągniemy co najwyżej irytację tej osoby. Jak będzie się czuł Bóg, gdy ktoś bezmyślnie klepie w kółko mieszaninę modlitwy „Ojcze nasz” i grzeszną modlitwę do kobiety?

  Różańca nie ma w Biblii. Są tylko opisy złego sposobu modlenia się w sposób bezmyślny, mechaniczny, jak wypowiadanie wyuczonych tekstów.

  Modlitwa „Ojcze nasz” jest precyzyjną i sensowną podpowiedzią Pana Jezusa; jak się modlić.


  IP.2,15 „Taka bowiem jest wola Boża, abyście przez dobre uczynki zmusili do milczenia niewiedzę ludzi głupich.”
  Ale jak zamykać usta niewiedzy ludzi głupich, gdy sami postępujemy niemądrze, a niemądre postępowanie nie jest dobrym działaniem?
  Jeżeli powierzchownie religijni ludzie ograniczają się do powtarzalnej recytacji tekstów – po części grzesznych, to czy to będzie miało wpływ na przemianę innych bezmyślnych ludzi?
  J.12,40 „Zaślepił ich oczy i twardym uczynił ich serce, żeby nie widzieli oczami
  oraz nie poznali sercem i nie nawrócili się, ażebym ich uzdrowił.”

  Różaniec jest jak bezmyślne mantrowanie w czym naśladuje pogańskie religie wschodu. Mantrowanie pogan ma doprowadzić człowieka do wyłączenia umysłu i do bezmyślnego,
  bezkrytycznego, bezwolnego otworzenia się na wpływy duchowe. Osiągnięcie pustki duchowej jest szczytem osiąganym przez bezmyślne mantrowanie.

  Chrześcijaństwo wymaga od człowieka zaangażowania myśli, świadomości w praktykowaniu życia z Bogiem. Powtarzając w kółko te same wypowiedzi, prośby pod adresem jakiejś osoby osiągniemy co najwyżej irytację tej osoby. A jak będzie się czuł Bóg, gdy ktoś bezmyślnie klepie w kółko mieszaninę modlitwy „Ojcze nasz” i grzeszne modlitwy do ducha zmarłej kobiety?
  Kościół Polski wkroczył na drogę konfliktu z papieżem?
 • Różaniec cz.6
  Różaniec liturgią odstępstwa od woli Boga i sposobem na zamykanie się na działanie Ducha Świętego
  - „Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi” Rz.8,14.
  Różaniec uniemożliwia prowadzenie człowieka w modlitwie przez Ducha Świętego, gdyż podczas różańcowania człowiek ma bezmyślnie klepać w kółko te same teksty. W dodatku w większości grzeszne teksty modlitwy do człowieka. W takim przypadku człowiek poprzez system mantrowania zamyka się na prowadzenie Ducha Świętego. I to zamykanie na Ducha Świętego ma podwójne umocowanie;
  - w postaci grzesznego pacierza – zobacz Rz.8,5-13,
  - w postaci bezmyślnego mantrowania umożliwiającego wyłączenie umysłu.
  - Mt.13,14-15; „Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie.
  Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały, i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił.”
  Otępienie, ślepota, głuchota, to ma świadczyć o dojrzałości w relacjach z Bogiem?

  Ja podaję konkretne, precyzyjne biblijne odniesienia do różańca. A jak na to reagują czytelnicy? Nawracają się od grzesznego różańca, czy raczej zamykają się na przesłanie Bożego Słowa?

  Mt.15,8 „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi>>.”
  Jak już czytaliśmy; różaniec nie pochodzi z Pisma Świętego. Jest tworem ludzi. Prowokuje - poprzez mechanizację pacierzowania - krytykowany przez Pismo Święte, sposób bezmyślnej modlitwy. Jak wielu watykanistów klepiących bezmyślnie różance potrafi w sposób rzeczowy przedstawić, obronić swoje chrześcijaństwo? Ja takich nie spotkałem. A to świadczy o tym, że ich serca są daleko od Boga. Często nie zdają sobie z tego sprawy że są co najwyżej bezmyślnymi religiantami. I w tej fałszywej pobożności doskonale utwierdza ich różańcowanie.
  Innym problemem wynikającym z bezmyślnego, powierzchownego podchodzenia do modlitwy jest skłonność takich modlicieli do odstępowania od woli Boga i mnożenie religijnych zwyczajów, obowiązków. Mk.7,6-9 „Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane:
  Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie.
  Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi.
  Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, ». I mówił do nich: «Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować.”
  Kościół Polski wkroczył na drogę konfliktu z papieżem?
 • Róniec cz.5
  Tak więc różaniec w świetle Pisma Świętego:
  - Iz.28,7-16; „Kapłan i prorok chodzą chwiejnie z powodu sycery, wino zawróciło im w głowie…chodzą jak błędni, miewają zwidzenia, potykają się, gdy odbywają sądy. … .”

  Prorok Izajasz próbował przemawiać do Żydów, do ludu Bożego, aby przemienili swoje postępowanie i traktowanie Boga, ale w reakcji zaczęli go przedrzeźniać.
  Na to Żydzi usłyszeli, że na takie bezmyślne przedrzeźnianie sługi Bożego „Wtedy będzie do nich mowa Pana: . Żeby idąc, upadli na wznak i rozbili się, żeby zaplątali się w sieci i zostali schwytani.”
  Lekceważący napominania Boga, lekceważący Boga zostaną doprowadzeni do bezmyślnego wypowiadania tekstów.
  Jak łatwo się zorientować bezmyślne różańcowanie jest efektem lekceważącego stosunku do Boga i jego napomnień Iz.28,14-15:
  „Dlatego posłuchajcie słowa Pańskiego, szydercy, wy, panujący nad tym ludem, który jest w Jerozolimie…[Warszawie, Szczecinie, Wrocławiu, Olsztynie…?] Mówicie; .”

  Jeżeli różaniec jest sprzecznym z wolą Boga sposobem modlitwy, to przed Bogiem nie usprawiedliwia różańca ani to, że modlą się tak kapłani, ani to, że jestem członkiem różańcowego kościoła, że tak robi większość w moim kościele.

  - „Wyrzekł Pan: .” Iz.29,13.
  Jak łatwo się zorientować, różaniec jest właśnie takim krytykowanym przez Boże Słowo sposobem prowokującym bezmyślną modlitwę, bezmyślne klepanie „wyuczonym” tekstem pacierza. Technologia tego sposobu pozwala na modlenie się tylko ustami. Jednocześnie należy zweryfikować, czy trajkoczący różaniec ludzie są żyjącymi wg Ewangelii, czy może w ogóle nie czytali Pisma. W dodatku treść różańca – modlitwa do Mariam, jest grzechem (biblijny zakaz wzywania zmarłych) i nie przynosi Bogu chwały, a wręcz dla Boga jest obrzydliwością VM.18,10-12, jest wyuczonym zwyczajem, martwą liturgią.
  Okazuje się też, że cuda i dziwy wobec ludu wcale nie muszą potwierdzać pobożności tego ludu, ale mają wykazać na głupotę pozornych mędrców.
  Pojawiający się duch kobiety, namawiający do sprzecznego z Biblią różańca, wskazuje na brak rozumu u tych, którzy bezkrytycznie przyjmują „cuda i dziwy”.
  - Różaniec nie jest propagowany przez Pismo Święte, ani nie występuje w Piśmie ani razu.
  Pismo Święte propaguje modlitwę „Ojcze nasz”. W różańcu grzeszna modlitwa do Mariam stanowi około 90%, modlitwa „Ojcze nasz” około 10%.
  Różaniec jest grzeszną karykaturą zalecanego przez Pana Jezusa sposobu i treści modlitwy.

  - W relację z Bogiem należy angażować serce, wysiłek, umysł (myśli), duszę: Łk.10,27
  „On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego.”
  Różaniec eliminuje serce, umysł, duszę. Wystarczy wysiłek fizyczny polegający na przewracaniu koralików i wydawanie dźwięków i już się różańcujemy. To nie jest modlitwa prowadząca do świadomej, prawidłowej relacji z osobą Boga.
  – Z obfitości serca mówią usta” W przypadku modlitwy mechanicznej serce nie ma udziału w nawiązywaniu relacji z Osobą Boga. Łk.6,45 „Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta.”. Tak jakby wypowiadanie wyuczonych tekstów miało podobać się Bogu.
  - Dlaczego nie modlić się tylko modlitwą „Ojcze nasz”? Można, ale wtedy trzeba by poważnie traktować Boga, a odstawić grzeszne praktyki.
  - „Albo uznajcie, że drzewo jest dobre, a wtedy i jego owoc jest dobry, albo uznajcie, że drzewo jest złe, a wtedy i owoc jego jest zły; bo po owocu poznaje się drzewo. Plemię żmijowe! Jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście? Przecież z obfitości serca usta mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony>>.” Mt.12,33-37;
  --- Po pierwsze; mamy w efekcie naszego prawidłowego życia z Bogiem przynosić owoce.
  Jakie są owoce wieków działalności kościoła watykańskiego, polskich watykanistów, każdy widzi. Wystarczy wyjść na ulicę, posłuchać przekleństw, zobaczyć pijanych, palących…
  --- Usta mówią z obfitości serca. Jeżeli w sercu nie ma Boga, to też na ustach nie ma modlitwy dedykowanej przez Pana Jezusa, tylko są inne, grzeszne modlitwy, a modlitwa zalecana przez Syna Bożego jest marginalizowana.
  --- Bóg przestrzega przed wypowiadaniem nawet nieużytecznych słów, a co dopiero grzesznych pacierzy! Mt.15,18, „Lecz to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to czyni człowieka nieczystym.” (Mt.12,26).

  - Jeżeli modlitwa ma być prawidłowa, jednomyślna, to ma wielbić Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa Rz.15,6. Modlitwa maryjna zaprzecza temu wymogowi Słowa Bożego.
  Kościół Polski wkroczył na drogę konfliktu z papieżem?
 • Rżaniec cz.4
  Jak odmawiać różaniec

  Warto zapoznać się ze wszystkimi midlitwami różańcowymi (Modlitwy Różańcowe)
  Jeżeli ta instrukcja okazała się dla ciebie przydatna proszę abyś do swoich intencji modlitewnych włączył mnie autora tej strony, chociaż jeden jedyny raz.

  Jest jedyny prawidłowy sposób odmawiania różańca: odmawiam modlenia się na różańcu!

  1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga.
  2. Odmawiamy Ojcze nasz.
  3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary, druga za pogłebienie nadzieji, trzecia za pogłębienie miłości. Dobrze wypowiadać słowa: modlitwa za pogłębienie (wiary, nadzieji, miłości)
  4. Na przerwie odmawiamy Chwała Ojcu, następnie O mój Jezu, później wykonujemy zapowiedź pierwszej tajemnicy.
  5. Teraz odmawiamy Ojcze nasz.
  6. Pozycję szóstą reprezentuje 10 paciorków na każdym z paciorków odmawiamy Zdrowaś Maryjo.
  7. Po odmówieniu dziesiątki przechodzimy do przerwy, na przerwie odmawiamy dwie modlitwy: Chwała Ojcu i O mój Jezu następnie wykonujemy zapowiedź kolejnej tejemnicy.
  8. Na pozycji ósmej odmawiamy Ojcze nasz. Potem przechodzimy do punktu 6
  9. Na zakończenie na medaliku należy odmówić Pod Twoją obronę oraz można dodać Wieczny odpoczynek.
  Drogi Grzegorzu, czy ewentualnie wpisz swoje imię: ……………….!
  Gratuluję Ci pewnego większego - niż przeciętnych Polaków, zaangażowania w religijność typu chrześcijańskiego i zgadzam się z Twoją zachętą, do głębszego zainteresowania się różańcem.
  Zapewne niewielu zwróciło uwagę na zachętę Karola Wojtyły, aby: „weźcie znów do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia”.
  Karol Wojtyła wiedział, że jeżeli zacznie otwarcie demaskować prawdę o różańcu, to bezmyślni ludzie popadną w zamieszanie, w dezorientację. A jemu przecież chodziło, aby odkryć przed ludźmi fałsz pobożności różańcowej.
  Kościół Polski wkroczył na drogę konfliktu z papieżem?
 • Rżniec cz.3
  Modlitwy Różańcowe
  Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca:
  Wierzę w Boga: Wierzę w Jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
  Ojcze nasz: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen.
  Zdrowaś Maryjo: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
  Chwała Ojcu: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
  O mój Jezu: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
  Pod Twoją obronę: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
  Wieczny odpoczynek: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. I niechaj ich dusze i wszystkie dusze wiernych zmarłych, z pomocą łaski Bożej odpoczywają w pokoju. Amen.

  Jak łatwo się zorientować, modlitwy podczas posługiwania się różańcem są mieszaniną modlitw biblijnie poprawnych i odstępczych od Bożego Słowa, wręcz grzesznych, obrzydliwych dla Boga!
  Kościół Polski wkroczył na drogę konfliktu z papieżem?
 • Różaniec cz.2
  Piętnaście obietnic za odmawianie Różańca Świętego
  1. Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie Różańca otrzyma wyjątkowe łaski.
  Służyć mamy Bogu, a posługiwać żyjącym, a nie zmarłym.
  2. Obiecuję Moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać Różaniec.
  Nieboszczyk nic, nikomu nie pomoże, a dawcą łaski jest Bóg.
  3. Różaniec stanie się groźną bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
  Chrześcijanie nie walczą przeciwko piekłu. Piekło zostało zgotowane diabłu i jego demonom Mt.25,41. Gdybyśmy unicestwili piekło, to sprzeciwilibyśmy się Stwórcy, który osobiście przygotował piekło dla lokatorów. Chrześcijanie walczą przeciwko diabłu i jego demonom.
  4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych
  Och, taka dusza uświęci siebie tym sposobem.
  Jak to się dzieje, że pośród księży praktykujących i propagujących koralikową modlitwę około 20% to alkoholicy i pijacy, chciwcy, pederaści, pedofile, cudzołożnicy i wszetecznicy, spirytyści, bałwochwalcy…??? Powyższe zapewnienie jest kłamstwem!
  5. Dusza, która poleci Mi się przez recytowanie Różańca nie zginie.
  Zbawicielem jest Pan Jezus Chrystus, a nie Jego mama.
  6. Ktokolwiek będzie odmawiał Różaniec i odda się rozmyślaniu na jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie go karał w Swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną; jeżeli będzie sprawiedliwym wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.
  Warto by przeprowadzić badania statystyczne, aby stwierdzić prawdziwość tych zapewnień. Co z kierowcami i pasażerami, którzy zabijają się z koralikami bujającymi się na lusterkach samochodów?
  A co do bycia godnym życia wiecznego? Nikt nie jest tego godnym, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej Rz.3,23. Życie wieczne nie z powodu wysiłków człowieka, tylko jako łaska Boga.
  7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do Różańca - nie umrze bez Sakramentów Kościoła.
  Nabożeństwo do koralików, do mantrowania na koralikach… A po co komu sakramenty, o których Boże Słowo nie wspomina ani razu?
  8. Wierni w odmawianiu Różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
  Łaska Boga wynika z łaski Boga, a nie z koralików. A światło? Po śmierci zbawieni będą chodzić w światłości Boga Obj.22,5.
  A światłość w wymiarze objawienia prawdy jest potrzebna właśnie różańcującym, aby poznali swój grzech.
  9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do Różańca św.
  Kłamliwa obietnica biorąc pod uwagę, że czyśćca nie ma, oraz to, że niebiblijne funkcje czyśćca określane przez centralę w Watykanie są sprzeczne z Bożą teologią zbawienia.
  10. Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
  Kłamstwo! Zbawienie jest darmo, z łaski, Rz.3,24, a nie poprzez grzeszną zasługę.
  11. Otrzymacie wszystko o co prosicie przez odmawianie Różańca.
  Kłamstwo! Spełnianie próśb zależy od łaski Boga IIKor.12,8; od poprawnych intencji proszącego Jk.4,2-7, a nie od koralików.
  12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają Różaniec będę wspomagała w ich potrzebach.
  Kłamstwo! Dwa spośród tekstów modlitw różańcowych, to spirytyzm – grzeszne zwracanie się do zmarłej osoby, to wywoływanie ducha.
  A sens wywoływania ducha i proszenie go o cokolwiek ma logiczne uzasadnienie tylko w przypadkach:
  – gdy on w ogóle słyszy człowieka,
  – gdy ma moc sprawczą zrealizowania prośby.
  Biorąc pod uwagę, że tylko Bóg jest osobą wszechobecną, a duch człowieka w danym momencie może przebywać tylko w jednym miejscu (relacje biblijne wyraźnie przedstawiają ludzi po śmierci jako przebywających w jednym miejscu. Brak w Biblii jakiejkolwiek wzmianki o tym, że którykolwiek z duchów człowieka mógł przebywać w co najmniej dwóch miejscach na raz). Jaj w takim razie sprawdzić, w którym miejscu ma akurat godziny urzędowania duch Mariam, czy innego zmarłego wyspecjalizowanego patrona? Z braku narzędzi weryfikacji ducha, nie ma sensu zwracać się do nieobecnego nieboszczyka. Bo jeżeli nieboszczka urzęduje np. w Częstochowie, to w Lourdes, Ostrej Bramie, Mediogore, Gwadelupe… wszyscy modlą się do powietrza.
  A jeszcze biorąc pod uwagę, że Mariam jako święta, jest zbawiona, to wizja zbawionych pokazuje że zajmują się uwielbianiem Boga, a nie pilotowaniem spraw ziemskich.
  Zdrowaś Maryjo: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
  Pod Twoją obronę: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj
  Nawet te zalecane powyższe modlitwy mają sprzeczny z Bożym Słowem, kłamliwy, fałszywy, grzeszny wymiar.
  Pocieszycielem jest Duch Święty J.14,16; 15,26; 16,7 Pośrednikiem; Pan Jezus Chrystus ITym.2,5.
  13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy Różańca będą mieli ze wstawienników cały Dwór niebieski w czasie ich życia i w godzinę śmierci.
  Mamy obłok ale świadków Hbr.12,1, a nie wystawienników. Diabeł gdy kłamie, to ubiera kłamstwo w jakieś prawdziwe opakowanie.
  14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec są Moimi synami i braćmi Mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
  A powyższego to już Mariam nie mogła stwierdzić, gdyż Mariam miała kilku synów J.7,5,10 i to wymienionych z imienia; Jakub, Józef, Szymon, Juda. „Przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali: ”. Ew.Mat. 13,54-56.
  adelfoi - bracia
  adelfai - siostry
  aneyios – kuzyni, siostrzeńcy
  15. Nabożeństwo do Mojego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.
  No… jest wielki znak przeznaczenia do nieba i co? I nic, i grzesznik spirytysta gdy się nie odwróci od obrzydliwego dla Boga grzesznego spirytyzmu, to wyląduje w piekle.
  Kościół Polski wkroczył na drogę konfliktu z papieżem?
 • Różaniec
  Ojciec Św. Jan Paweł II o Różańcu Świętym
  Odmawiajmy wytrwale Rożaniec we wspólnotach kościelnych i naszych rodzinach. W trakcie powtarzanych wezwań zjednoczy on serca, doprowadzi do zgody, ożywi nadzieję i obdarzy nas wszystkich pokojem i radością Chrystusa, który dla nas się narodził, umarł i zmartwychwstał.
  Odmawiać różaniec to znaczy udać się do szkoły Maryi i uczyć się od niej, Matki i apostołki Chrystusa, jak żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej.
  Jan Paweł II nieuk stwierdził: „Ona pierwsza uwierzyła,”
  A Boże Słowo mówi, że wierzącymi byli ludzie od początków, zaczynając od Abla Hbr.11,4, poprzez Henocha, Noego, Abrahama…
  Przy odmawianiu różańca nie chodzi o powtarzanie formułek, lecz raczej o nawiązanie intymnego dialogu z Maryją, … A dialog ze zmarłą, to grzeszny spirytyzm!
  o okazanie jej zaufania, powierzenie trosk, otwarcie przed nią serca, ukazanie własnej gotowości na przyjęcie planów Bożych i obietnic wytrwania w wierności dla niej we wszystkich, szczególnie trudnych i bolesnych sytuacjach, będąc pewnym jej pomocy w uzyskaniu wszelkich potrzebnych dla naszego zbawiania łask od jej Syna.
  Podczas modlitwy różańcowej kontemplujemy Chrystusa, patrząc na Niego uprzywilejowanym wzrokiem Jego Matki Maryi; rozważamy tajemnicę życia, cierpienia i zmartwychwstania Pana oczami i sercem Tej, która była Mu najbliższa.
  (Z przemowienia wygłoszonego przed "Anioł Pański" 2 października 1988, Oservatore Romano [niem.] 7 października 1988)
  "Różaniec jest moją codzienną modlitwą - i muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudowną, cudowną w swojej prostocie i w swej głębi...
  W tej modlitwie powtarzamy wiele razy te same słowa, lecz są to słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej krewnej Św. Elżbiety. Z tymi słowami łączy się cały Kościół.
  Równocześnie zaś w te same dziesiątki Różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają sie na życie człowieka, narodziny, narodu, Kościoła i ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych najbliższych zwłaszcza tych, którzy są nam najbliższi, tych o których najbardziej się troszczymy, którzy nam leżą na sercu. W ten sposób i ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim.
  (Dn. 29.X.1978r. w pierwszym przemówieniu po wyborze na papieża)

  "Modlitwa różańcowa jest modlitwą wdzięczności, miłości i ufnej prośby... Do tej modlitwy różańcowej zachęcam was i zapraszam. Odmawiajcie różaniec!.
  Ufam, że ta tradycja odmawiania różańca w mojej Ojczyźnie będzie dalej podtrzymywana i rozwijana. Tego życzę z całego serca duszpasterzom i rodakom w mojej Ojczyźnie".
  (Dn. 7.X.1981r. na pierwszej audiencji po zamachu).

  Różaniec jest modlitwą do niej, Do Maryji, i jest naszą modlitwą którą odmawiamy z Maryją.
  Proszę was, odmawiajcie różaniec. "Wy chorzy i cierpiący, nie wypuszczajcie z rąk różańca! Modlitwa wsparta cierpieniem jest wielką siłą".
  (Dn. 28.X.1981. na audiencji dla Polaków)

  "Błagam was usilnie, w imię miłości, jaką żywię do was w Jezusie i Maryi, byście odmawiali codziennie, o ile starczy czas Różaniec, a błogosławić będziecie w chwili śmierci każdy dzień i godzinę kiedyście mi uwierzyli".
  Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort
  Gdyby Polacy bez przerwy odmawiali Różaniec w Gietrzwałdzie, nie musieliby walczyć o wolną Polskę, mieliby ją bez walki wolną".
  Błogosławiony Ojciec Honorat Koźmińs
  Kościół Polski wkroczył na drogę konfliktu z papieżem?
 • @staszek kieliszek 08:18:03
  Drogi Staszku!
  Pewnie z tych 300 parafian to większość dorośli, pracujący. Załóżmy że jest to 150 pracujących dusz z których średnia zarobków to 2000 S#.
  Wystarczy, aby płacili dziesięcinę - tak jak naucza Stary Testament i jak sugeruje Nowy Testament. To by dawało 150razy 200S# = 30000S# miesięcznie. Ile potrzebuje sukienkowy na przeżycie? Pewnie średnia parafialna by mu wystarczyła. Pozostaje 28000 S# na różne wydatki techniczne, ogrzewanie, remonty, nawet dla biskupa, Watykanu i misję. Ale Polak-katolik na takie biblijne zasady prędzej odpowie cytując katolika Kaczyńskiego; "S.......j dziadu". I będzie biadolił nad biedą parafii.
  Oczywiście przedstawiona powyżej kwota jest szacunkowa. Może być mniejsza, albo większa. Ale tak duża społeczność - gdyby była chrześcijańska - typu Chrystusowa, to powinna się śmiało utrzymać samodzielnie.
  W o wiele biedniejszej Polsce są ewangeliczne Kościoły, które liczą od kilkunastu osób do kilkuset i są samowystarczalne finansowo.
  Turcy nadal gnębią
 • kościół to nie Kościół
  Pomijając mętne wywody niewiele mające z rolą Kościoła, powinieneś sprecyzować o czym, o kim piszesz używając pojęcia "Kościół". W domyśle; pewnie chodzi Ci o religijną korporację z centralą w Watykanie. Ale to nie jest Kościół założony przez Chrystusa.
  Ten prawdziwy Kościół, zgodny z nauczaniem i przykładem Pana Jezusa Chrystusa wie co ma robić i jak ma poprawnie funkcjonować. Natomiast watykańska korporacja religijna mająca szyld "kościoła", od wieków żyje w zamieszaniu nie prowadząc ludzi do Boga, tylko starając się utrzymać stano nieświadomych ludzi w ramach organizacji żerując na ich niewiedzy, naiwności i nieznajomości Bożego Słowa.
  Kościół wobec prawa fasadowego
 • @rysio 11:04:53
  https://www.youtube.com/watch?v=Vmy8k_k91tc
  16 lat temu w Nowym Jorku - 11.09.2017.