Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze von Finov

 • Karol z Wojtyłów żałosny
  Stwierdzając że jest totus tuus Marii pokazał, że skoro cały należy do Marii, to nawet w cząstce nie należy do Pana Jezusa Chrystusa. Nie był chrześcijaninem.
  Zwracając się w swych pacierzach - niby modlitwach do duchów zmarłych, wzywając ducha zmarłej Żydówki Mariam pokazał, że jest spirytystą.
  Wchodząc w dialogi z poganami pokazał, że zamiast ewangelizować, dyskutował. A nie ewangelizując pogan wysyłał ich do piekła.
  Łącząc się w spotkaniach kultowych z poganami, spirytystami, satanistami pokazał, że zagłębiał się w ciemność, zamiast wskazywać na jasność, światło Chrystusa.
  Propagując i praktykując bałwochwalstwo, koronując posągi, obrazy, kłaniając się im pokazał, że jest bałwochwalcą.
  Kryjąc różnych grzeszników pośród funkcjonariuszy swojej korporacji religijnej pokazywał, że nie zależy mu na czystości jego wyznania, a tylko aby ta korporacja ładnie wyglądała i sprawiała dobre wrażenie.
  Głosząc i praktykując teologie, obrządki sprzeczne z Bożym Słowem wskazał, że jest niebiblijnym heretykiem.
  Zajmował się też polityką. Przyjmując świeckie zaszczyty należne głowie państwa - pomimo że Pan Jezus nie był królem tego świata, zajmując się obalaniem komunizmu.
  Jednocześnie pozwalał ludziom klękać przed sobą, czym odbierał cześć należną tylko Bogu.
  Niewątpliwie można stwierdzić, że pan Karol z Wojtyłów, z zawodu papież, był Wielkim, ale: bałwochwalcą, spirytystą, heretykiem.
  Zamiast ewangelizować pogan, wchodził z nimi w polityczne relacje
  Ukrywał pedofilów, zboczeńców.
  Żył w duchowej ciemności, niewiedzy, albo świadomie był odstępcą od woli Boga.

  Karol z Wojtyłów to tragiczna postać. Mając potencjał aby wpływać na ewangelizowanie ginących pogan. Brał udział w licznych zgromadzeniach na które przychodziły tłumy ufnych mu ludzi. Ale zamiast prowadzić biedaków do Boga, do zbawienia, urządzał im barwne korowody, wzniosłe przedstawienia, a wręcz popychał ich go grzechów prowadzących na wieczne zatracenie.
  40. rocznica pontyfikatu Jana Pawła II
 • @MacGregor 16:06:22
  =="Jedynymi żyjącymi w poprawności teologicznej i praktycznej z Bogiem są ci, którzy opierają swe życie tylko na Bożym Słowie"

  - rozumiem, że chodzi o 'sola Scriptura', bo niby gdzie indziej jeszcze możnaby je znaleźć?==

  Moje stwierdzenie które zacytowałeś wywodzi się z katolickiej Biblii, a nie od Lutra:

  IITym.3,"16 Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania3, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - 17 aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu."

  Obj.22,18 "Ja świadczę
  każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi:
  jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył,
  Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze.
  19 A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa,
  to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia
  i w Mieście Świętym -
  które są opisane w tej księdze."

  Nie ma żadnego sporu pomiędzy korporacją watykańską i protestantami. Korporacja watykańska kłóci się z Bożym Słowem i jest nieposłuszna Bogu.

  Watykański drugi to próba podgrzewania trupa. Bez drugiego watykańskiego korporacja watykańska by dalej obumierała.
  Drugi watykański może trochę spowolnił upadek korporacji, ale wystarczy zweryfikować statystyki i widać, że korporacja katolicka to coraz bardziej letni trup.
  Filozofowie rustykalni na wojnie z katolicyzmem.
 • religiant to nie Chrystusowiec
  Drogi Grzegorzu!

  Nie jesteś jedynym, który porusza się błędną oceną, diagnozą ludzi żyjących z Bogiem.
  Jedynymi żyjącymi w poprawności teologicznej i praktycznej z Bogiem są ci, którzy opierają swe życie tylko na Bożym Słowie.
  Jak powszechnie wiadomo, korporacja watykańska jako podstawę ma mieszaninę Ojców Kościoła - a więc ludzką, tradycję - a więc mieszaninę ludzką i demoniczną i po części Biblię.
  Tak więc korporacja watykańska programowo funkcjonuje w sprzeczności z Bożym Słowem.

  Inną z grup religijnych są Żydzi, których właściwie nie można określić jako jednolitą grupę religijną odnoszącą się tak samo do Boga.
  Są wśród nich zdeklarowani eteiści.
  Są wśród Żydów zaangażowani w życie z Bogiem w oparciu o ST.
  Są praktykujący kabałę - grzeszne szamaństwo, wróżbiarstwo, duchowośc demoniczną.
  Są Żydzi masoni praktykujący niebiblijne kulty i praktyki.
  Są Żydzi chciwcy, dla których podstawowym celem życiowym są pieniądze.
  Są Żydzi opierający swą wiarę i praktyki na Talmudzie, a nie na ST.
  Są też Żydzi, którzy mają w pogardzie gojów.
  Oczywiście Żydzi nie są jednolitym etnicznie narodem, tylko mieszaniną genetyczną.
  A najciekawsze wśród Żydostwa jest to, że niektórzy z nich uwierzyli w Pana Jezusa jako w Mesjasza i są Żydami - Chrystusowcami.

  Inną z podgrup typu chrześcijańskiego są szeroko rozumiani protestanci. Są to ludzie, Kościoły, które powstały na gruncie oczyszczania chrześcijaństwa z nie biblijności katolicyzmu.
  I pośród tych kościołów typu protestanckiego są takie, w których to odejście od niebiblijnych herezji Watykanu jest większe, albo mniejsze.
  I w kościołach typu protestanckiego programowo opartych tylko na Biblii, gdy nabór do nich odbywa się nie na zasadzie świadomego wyboru, uwierzenia i chrztu w wieku dorosłym, ale na podstawie obrządku z dzieciństwa to i wiara i determinacja tych ludzi w odniesieniu do Boga i Jego wytycznych jest mniejsza. Gdy są protestantami ze świadomego wyboru, to ich wiara i zaangażowanie jest większe.

  W Kościołach typu ewangelicznego, biblijnego, programowo opartych tylko na Bożym Słowie, gdy ich członkiem można zostać dopiero po uwierzeniu i chrzcie w wieku dorosłym, to jakość życia tych ludzi jest najbardziej zbliżona do wzorca biblijnego. W dodatku, w wielu z tych społeczności dochodzi często do bezpośredniej, nadnaturalnej relacji z Bogiem.
  W Polsce największym z tych ewangelicznych, charyzmatycznych Kościołów są Zielonoświątkowcy, Baptyści. Jest też wiele ewangelicznych Kościołów liczących kilkanaście, kilka parafii - zborów, czy też pojedyncze społeczności liczące kilkanaście, czy kilkaset członków.

  Jak łatwo się zorientować, odstępcza korporacja watykańska pomimo że ma najwięcej członków, to programowo Bożego Słowa nie przestrzega, posiada w większości przypisanych przez fałszywy chrzest w niemowlęctwie członków, ich członkowie żyją na niskim poziomie moralno - etycznym, a funkcjonariusze programowo praktykują i propagują nieposłuszeństwo Bożemu Słowu; bałwochwalstwo, symonia, spirytyzm, fałszywy chrzest, fałszywa Wieczerza Pańska, niebiblijne sakramenty, podział na funkcjonariuszy i laikat, przekręcona X Przykazań, kulty zmarłych, kulty bałwanów, sanktuariów, papiestwo...

  To że korporacja watykańska jako pogańska z elementami biblijnymi, powoli upada jest skutkiem odstępstwa od Boga, od Bożego Słowa. I właściwie w ciągu jednego pokolenia ta korporacja w Polsce obumrze na tyle, że na msze będzie chodzić może 10% watykańskich katolików. Dzisiaj systematycznie na msze chodzi około 40% katolików w teoretycznie 95% katolików wśród mieszkańców Polski.
  Dużo rozmawiam na ulicach, w parkach z młodzieżą. Tylko około 5% młodzieży identyfikuje się z watykańskim katolicyzmem. Większość udaję się trzymać na lekcjach religii szantażem niedopuszczenia do bierzmowania. A chcąc mieć ślub w kościele muszą mieć bierzmowanie. Po bierzmowaniu kończą się ich związki z korporacją.
  Część ministrantów z którymi rozmawiałem zrezygnowała z aktywności napatrzywszy się na brudy sukienkowych.
  Co ciekawe, część trzyma wytrwale stronę Watykanu.
  Podobnie z chórzystkami. Część jest przywiązana do korporacji, część żyje w zamieszaniu, w nieświadomości biblijnej, boją się opuścić korporację, nie znają Biblii, są niezdolne do obrony katolicyzmu, ale i też do odejścia.
  Jednocześnie nie jest tajemnicą, że zmniejsza się nabór do seminariów na sukienkowych.

  Jedynym remedium na odnowę rzymskiego-katolicyzmu byłby powrót do źródeł Bożego Słowa. Ale że Watykan tego nie zrobi, to i nie ma szans na odnowę, na restytucję tej korporacji religijnej.
  Wystarczy popatrzeć na reakcję sukienkowych na przesłanie Franciszka, gdy ten nawołuje sukienkowych do skromnego życia.
  Filozofowie rustykalni na wojnie z katolicyzmem.
 • Nawóz to nie perfumy.
  Najśmieszniejsze jest to, że Polacy sprzeczają się na temat korporacji religijnej jakby była ona Kościołem.
  Żeby jakieś zgromadzenie miało prawo nazywać się Kościołem musi być zbudowane na nauce i osobistym przykładzie twórcy Kościoła; Pana Jezusa Chrystusa. A że tzw. Kościół Rzymsko-katolicki jest programowo sprzeczny z wolą Boga objawioną w Bożym Słowie, to ta organizacja nie ma prawa nazywać się Kościołem, gdyż Kościołem nie jest. Co najwyżej jest to korporacja religijna z centralą w Watykanie, która ma szyld z nazwą "kościół".
  Biblia + Ojcowie Kościoła + tradycja, to nie Kościół Chrystusa, ale ludzka organizacja.
  Fałszywy chrzest nieświadomych niemowlaków, fałszywa komunia nie spełniająca warunków Wieczerzy Pańskiej, niebiblijne bierzmowanie, podział na duchownych i laikat, przekręt z drugim przykazaniem o bałwochwalstwie, przymusowy celibat funkcjonariuszy choć zboczenia nie dyskwalifikują członkostwa księży w organizacji, kult maryjny Żydówki, kulty zmarłych, modlitwy do nieboszczyków, grzech symonii jako pobożność, czyściec którego nie ma w Biblii, sakramenty których nie ma w Biblii, mantrowanie na koralikach... Można by tak godzinami opowiadać o odstępczych historiach w łonie Watykanu.

  Ta korporacja w piątym wieku odłączyła się od chrześcijaństwa i dzisiejsze brudy są pochodną odstępstwa od Boga. I właściwie nie ma dla tej korporacji na samonaprawę, na oczyszczenie.
  Gdyby wyrzucili wszystkich 1-5% pedofilów,
  Gdyby wyrzucili wszystkich 5% alkoholików - 20% pijaków,
  Gdyby wyrzucili wszystkich chciwców ...% ?,
  Gdyby wyrzucili wszystkich symonistów ...% ? biorących pieniądze za załatwienie spraw u Boga,
  Gdyby wyrzucili wszystkich 100% fałszywych biskupów (kawalerów),
  Gdyby wyrzucili wszystkich 100% bałwochwalców,
  Gdyby wyrzucili wszystkich pederastów ...% ?
  Gdyby wyrzucili wszystkich około 50% wszeteczników,

  Gdyby, gdyby... to kto by im się ostał?

  Tak więc korporacja watykańska jest skazana na duchową martwotę, na co najwyżej pudrowanie gnoju.
  Kler – wrażenia po projekcji
 • Gilotyna dla Chrystusa?
  Zgodnie z propagandą Watykanu, to papież jest widzialną głową Jezusa Chrystusa na ziemi. Takimi słowami (które dobrze pamiętam)powitał w (chyba, jak dobrze pamiętam) Koszalinie, jeden z Polskich tzw biskupów Karola z Wojtyłów.
  Tak więc, gdy hierarchowie chcą usunąć "głowę Jezusa Chrystusa" to właściwie chcą zgilotynować Jezusa Chrystusa. Nie dosyć że już raz Pan Jezus był strasznie torturowany i ukrzyżowany, to hierarchia sukienkowych chce Go jeszcze zgilotynować.
  Kryzys Kościoła czy spisek przeciw Franciszkowi?
 • Coś na faktach.
  Powiedzmy... Kościół nie charyzmatyczny, taki tradycyjny:

  https://www.youtube.com/watch?v=i3Yi01I8AWo
  Wojna hybrydowa w Kościele Chrystusa cz. 3
 • @Zorion 16:09:27
  Wczoraj próbowałem na ulicy rozmawiać z zakonnicą o zbawieniu. Stwierdziła że można osiągnąć zbawienie poprzez przestrzeganie 10 przykazań i modlitwę. Jej widocznie Pan Jezus nie był potrzebny. przy próbie zagłębienia się w temat zbawienia i roli Jezusa dla zbawienia zaczęła odganiać mnie od ławki na której siedziała. A później uciekła ode mnie.
  Taki poziom pogano-chrześcijaństwa prezentują funkcjonariuszki Watykanu. Słuchaj funkcjonariuszy Watykanu to wylądujesz w piekle.
  Dlaczego nie warto.. do kina pójść na „Kler”?
 • @Jan Paweł 10:14:16
  ==Kim jest ktoś, kto niszczy Kościół Chrystusowy?==

  Czyżbyś nie wiedział, że 15 wieków temu Watykan odłączył się od chrześcijaństwa typu Chrystusowość i że od 15 wieków Watykan zwalcza Kościół Chrystusowy?
  To Watykan wprowadził niebiblijne i antybiblijne sakramenty, obrządki, tradycje, kulty, Biblię umieścił na Indeksie Ksiąg Zakazanych, palił na stosach i prześladował tłumaczy Biblii na języki narodowe, biblijnych wyznawców Chrystusa. I do dzisiaj jest przechowalnią różnej maści zboczeńców, grzeszników, pijaków, bałwochwalców, spirytystów, symonistów...
  Każdy kto przyłącza się do Watykanu staje się sługą szatana.
  Dlaczego nie warto.. do kina pójść na „Kler”?
 • Żydzi do ognia
  A teraz należałoby zapytać żydów, czy są przygotowani na następny holokaust który gotują sami sobie.
  Dzisiaj na cały świat głoszą straszną kaźń jakiej doznali w czasie II wojny, a zupełnie nie biorą pod uwagę tego, że czeka ich straszniejszy los na który sami sobie wystawiają bilety do ognia wiecznego. W końcu kto nie jest z Panem Jezusem Chrystusem, jest w pozycji wrogiej Synowi Bożemu. Tym grozi wieczne odrzucenie. Podobnie kłamcy, czy zabójcy wylądują w wiecznym ogniu piekielnym. Tak więc specjaliści od mordowania sami sobie gotują własny straszny los.
  Przerażająca jest ignorancja różnych grzeszników, którzy są gotowi grzeszyć dla chwilowych, przejściowych korzyści materialnych, czy dla zaspokojenia swej pychy, a zupełnie nie biorą pod uwagę że idą na wieczne zatracenie i wieczne męki. I to się dzieje w niby narodzie wybranym do tego, aby dzięki Izraelitom żyjącym z Bogiem inne narody uczyły się od Izraelitów poprawnej relacji z Bogiem.
  Czego można się dzisiaj nauczyć od żydów co do poprawności odnoszenia się do Boga?
  Najwięcej skrytobójstw przeprowadzają Mossad i Shin Bet
 • @Zorion 15:27:50
  Biedny Zorion!

  Widać, że jesteś słabo zoriontowany co do herezji Watykanistów.
  Fałszywy chrzest nieświadomych niemowlaków,
  Fałszywa komunia nie święta,
  Fałszywe bierzmowanie którego mnie ma w Biblii,
  Fałszywy podział na zawodowych kapłanów (zresztą fałszywych) i laikat,
  Fałszywi biskupi, bez żon i bez oficjalnych dzieci,
  Fałszywe sakramenty, takie słowo w Biblii nie występuje,
  Fałszywa władza niebiblijnego papieża, kardynałów,
  grzeszny kult maryjny,
  Grzeszne modlitwy do zmarłych - po prostu spirytyzm,
  Wędrówki do bałwochwalczych sanktuariów, gdy: "Ojcze nasz, któryś jest w niebie..."
  Propagowanie i praktykowanie herezji tradycji, Ojców Kościoła i po części trochę Biblii zamiast tylko Boże Słowo,
  Czyściec jako niebiblijne kłamstwo,
  Praktykowanie grzechu symonii jako pobożność,
  Mechaniczne klepanie pacierzy na koralikach,...

  Te trzynaście odstępstw Watykanu od Bożego Słowa są wyraźnym dowodem, że Watykan to nie Kościół Pana Jezusa Chrystusa, ale religijna korporacja.
  Katolik polski jak sienkiewiczowski Kali
 • Jakie ordery?
  Hemerykanie pewnie zapomnieli wziąć swojego Abramsa i stąd nierówne siły i przegrana na gołe ręce. Ale pewnie i tak dostaną odznaczeni za heroiczny udział w walce.
  Polski żołnierz pobił dwóch amerykańskich wojskowych
 • @k4tx 13:56:51
  Biedny k4tx!

  Być może masz takie szczere przekonania. Ale zostałeś oszukany i ogłupiony.

  Wśród niedojrzałych charyzmatyków, czy pseudo charyzmatyków bywają głupie pomysły i niebiblijne działania. Tyle że nie ma ogólnoświatowej odstępczej organizacji charyzmatyków nakazującej odstępstwo od Bożego Słowa. Bywają błędy, bywają ludzkie pomysły, bywają diabelskie podróbki.
  Jednak można stwierdzić, że pośród charyzmatyków są działania mające na celu szukanie czystej drogi wynikającej z zasad Boga ze Słowa.

  Natomiast Watykan od kilkunastu wieków coraz bardziej popada w odstępstwo od Bożego Słowa.

  Czyściec z jego watykańskimi zasadami w Biblii nie istnieje. Czyśćca po prostu nie ma. Zasada czyśćcowania przeczy wystarczającej skuteczności ofiary Syna Bożego. Szkoda czasu na głupoty.

  ==Ksiądz niczego nie załatwi, ale jest pośrednikiem, umie ochrzcić, pochować, tego typu rzeczy ==

  Ksiądz nie umie chrzcić, gdyż chrzest niemowlaków jest fałszywym chrztem.
  Brak choćby jednej wzmianki w Biblii o chrzcie niemowlaków,
  Przykład chrzczonego dorosłego Syna Bożego wystarczającym argumentem na chrzest tylko dorosłych,
  Wymóg wiary u chrzczonego warunkiem chrztu określonym przez Pana Jezusa, ustawodawcę chrztu, Mk.16,
  Przykłady przychodzenia do chrztu, a nie przynoszenia do chrztu,
  Apostołowie potwierdzają koniecznośc warunku wiary u chrzczonego; apostoł Filip - dworzanin etiopski,
  Znaczenie wyrazu baptisain - chrzcić, zanurzać, zamaczać jak i praktyka chrztów w Biblii wskazują na konieczność zanurzenia w wodzie,
  Najpierw zwiastowanie, później wiara i dopiero wtedy chrzest, a po chrzcie dalsze nauczanie,

  Z tego widać, że fałszywi kapłani nie potrafią chrzcić prawidłowo. Wskazuje to na świadome fałszowanie nauki i wymogów Pana Jezusa, a także na praktykowanie przez odstępców fałszywego chrztu.

  Pieniądze mogą być potrzebne, pomocne do funkcjonowania Kościoła. Zdrowe dysponowanie pieniędzmi, to pracownik na etacie, dochody księgowane i pod nadzorem i decyzjami społeczności.

  Tylko sukienkowi do tego nie dopuszczą. W razie kontynuacji celibatu i wzięcia ich na etat, z kucharkami na etatach i dochodzącymi, a nie sypiającymi po parafiach, to w Polsce sukienkowych zabrakłoby w ciągu kilku lat. A jeszcze kastrując celibaciarzy, to w bałwochwalniach musiałaby zapanować samoobsługa.
  "DRUGA REWOLUCJA LUTRA"
 • @k4tx 10:20:33
  Biedny k4tx!

  Jesteś produktem propagandy i manipulacji Watykanu i jego funkcjonariuszy. Nie po to trzymali Boże Słowo na indeksie ksiąg zakazanych do 1966r. abyś teraz miał z szacunkiem i respektem traktować wolę Boga. W wydaniu Watykanu to nie Bóg jest dla nich Panem, ale Watykan posługuje się Panem Jezusem jak chłopcem na posyłki. Jezus, dawaj to z tronu w niebie i wskakuj do andruta. Zaraz cie zjemy, wrzucimy cie do kwasów żołądkowych, a na końcu zrobimy z ciebie kupe. Taka to jest ta teologia Watykanu. I niewiele trzeba, aby skołować bezmyślnych Polaków. Wystarczą chłopaczki z wiosek i małych miasteczek na tyle głupi, bezmyślni i gotowi do sprzedania się, aby przeszkolić ich w herezjach w zawodówkach religijnych, nauczyć ich przebieranek, udawania dostojnego chodzenia, odprawiania cepeliowskich obrządków i ciemnota polska to kupuje. Jeszcze płaci pieniądze za brak pewności zbawienia.
  A tak przy okazji... Jesteś zbawiony, wiesz, co trzeba zrobić, aby być zbawionym? Bo sami sukienkowi odprawiają ceregiele religijne w intencjach zmarłych kolegów po fachu. Widocznie wiedzą, że ich kumple nie są zbawieni. Bo gdyby wiedzieli że są zbawieni, to po co te msze za dusze zmarłych sukienkowych?
  A jak myślisz, czy załatwią tobie zbawienie, jeżeli sami sobie nie potrafią załatwić zbawienia?
  Szkoda słów...
  Pogański kraj, pogańskie obyczaje!
  "DRUGA REWOLUCJA LUTRA"
 • @k4tx 22:11:48
  Drogi k4tx!
  Żeby nie być gołosłownym. Cztery cytaty z Dziejów Apostolskich negujące możliwość bycia Boga w rzeczach materialnych, albo bycia Boga przedmiotem wytworzonym przez człowieka:
  Dz.7,48 "Najwyższy jednak nie mieszka w dziełach rąk ludzkich, jak mówi Prorok:
  49 Niebo jest moją stolicą,
  a ziemia podnóżkiem stóp moich.
  Jakiż dom zbudujecie Mi, mówi Pan,
  albo gdzież miejsce odpoczynku mego?"

  Dz.17,24 "24 Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką"

  Dz.17,29 " 29 Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo jest podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka."

  Dz.19,26 "Widzicie też i słyszycie, że nie tylko w Efezie, ale prawie w całej Azji ten Paweł przekonał i uwiódł wielką liczbę ludzi gadaniem, że ci, którzy są ręką uczynieni, nie są bogami."

  Te cztery cytaty są wystarczającymi argumentami, aby nie wierzyć sukienkowym, że robią z andruta Pana Jezusa Chrystusa.
  Jeżeli jesteś głupkiem, to choćbym przepisał Ci całą Biblię, to i tak odrzucisz Prawdę Słowa. A jeżeli masz sprawność umysłową, intelektualną, to odrzucisz do końca życia kłamstwo fałszywej korporacji religijnej.

  Jeszcze co do klękania przed czymkolwiek poza Bogiem:
  Apokalipsa 22,8 "To właśnie ja, Jan,
  słyszę i widzę te rzeczy.
  A kiedym usłyszał i ujrzał,
  upadłem, by oddać pokłon
  przed stopami anioła, który mi je ukazał.
  9 Na to rzekł do mnie:
  «Bacz, byś tego nie czynił,
  bo jestem współsługą twoim
  i braci twoich, proroków,
  i tych, którzy strzegą słów tej księgi.
  Bogu samemu złóż pokłon!»"

  Gdy przeczytaliśmy, że wafelek nie jest Bogiem, nie staje się Bogiem, to klękanie przed andrutem jest grzechem.
  Jak jesteś człowiekiem myślącym i z otwartym sercem, to do końca życia nie uklękniesz ani razu przed pieczywem, gdyż na niby hostia nie jest Bogiem.

  A gdy na dodatek przestudiujesz księgę do Hebrajczyków, to zobaczysz, że Pan Jezus raz był ofiarowany. Tak więc sukienkowi gdy mówią, że msza jest jakąś ofiarą, czy powtórzeniem ofiary Chrystusa, to kłamią. Niby kapłani żyjący w zakłamaniu? Bóg powołał ich niby do kłamania?
  Skoro pasuje Ci formuła mszy, to pasuje Ci herezja i jesteś co najwyżej religijnym, ale heretykiem. A za to idzie się do piekła.
  "DRUGA REWOLUCJA LUTRA"
 • @k4tx 09:42:56
  Drogi k4tx!

  Zaszyfrowałeś się...

  Charyzmatyk to inaczej człowiek obdarowany przez Boga w dary Ducha Świętego. I z jednej strony jest niewielkie grono dojrzałych, doświadczonych obdarowanych, a z drugiej strony mamy większość, która dojrzała duchowo jeszcze może nie być. Stąd w nawet obdarowanej przez Boga posłudze mogą pojawiać się nieprawidłowości.
  Pamiętam jak ponad dwadzieścia lat temu gdy modliłem się o ludzi, to najczęściej padali na ziemię. I trwało to jakiś czas abym zrozumiał, że to nie o fiknięcie koziołka chodzi - aby ludzie zobaczyli jaki to ja jestem powalacz, ale że chodzi o pomoc człowiekowi w jego problemie z którym wyszedł do modlitwy.
  I w ten sposób skończyłem z nastawieniem oczekiwania na padnięcie, a wręcz podtrzymywałem ludzi za plecami, aby nie upadli. No chyba że nogi się pod nimi uginały i nie byłem w stanie ich utrzymać.
  Byłem też świadkiem, gdy ludzie próbowali symulować przeżycia. Kiedyś we Wiśle, podczas wieczoru sylwestrowego - na początku lat 90-tych, byłem świadkiem rupotania - niby na językach. Ale to była symulacja. przyłapałem też tych ludzi na fałszywych proroctwach niezgodnych z Biblią. Gdy ich zdemaskowałem, to stałem się dla nich niewygodny i uciszali mnie. Była to taka zbieranina z całej Polski z różnych społeczności, gdzie było grono liderów i reszta naiwnych zapatrzonych w tych pseudo charyzmatycznych guru.
  Nie możemy też wykluczać ducha kundalini i w takim przypadku niezbędni się charyzmatycy z rozeznaniem duchów.
  Są też np. przypadki obdarowania do uzdrawiania, ale nie do wszystkich chorób. Podobnie z prorokowaniem. Ludzie mogą otrzymywać autentyczne słowo od Boga, ale w innym czasie ci sami ludzie mogą mówić coś od siebie.

  Jak wiemy, w korporacji watykańskiej nie ma systemu z Ef.4,11 "I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami 12 dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, 13 aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa." wprowadzania do charyzmatycznej posługi przez bardziej doświadczonych. Sami sukienkowi są najczęściej martwi duchowo wyuczeni odprawiania martwych ceregieli religijnych i czują się bardzo niepewni w razie pojawienie się człowieka obdarowanego. Najczęściej posługuje jakiś cywil, a sukienkowy stoi obok, robi mądre miny i udaje że wie, o co chodzi.
  Na klasycznych mszach nie ma miejsca na biblijne funkcjonowanie watykanistów, gdyż obowiązuje sztywna, martwa obrządkowa religijność. Dopiero oddzielne ceregiele zezwalają na jakieś "dziwactwa'.

  Co do Eucharystii. W Biblii nie ma fałszywej eucharystii, a jest tylko prawdziwa Wieczerza Pańska pod dwoma postaciami, bez czarodziejskiej transubstancji. I taka biblijna Wieczerza Pańska jest praktykowana w biblijnych Kościołach.

  A klękanie przed wafelkiem eucharystii jest grzechem bałwochwalstwa.
  "DRUGA REWOLUCJA LUTRA"
 • @Zawisza Niebieski 06:51:00
  Drogi Zawiszo!
  Łatwo się zorientować, że o ile w niektórych obszarach posiadasz wiedzę historyczną, to gdy dochodzi do objawionego poznania Słowa, gdy wchodzisz w sferę Ducha, to zaczynasz się gubić, a wręcz wypisujesz niebiblijne herezje.

  ==Problem ...i samozwańczych sekt leży w tym, że nie ma w nich Ducha Świętego, bo tego zgodnie z Biblią należy przekazywać z pokolenia na pokolenie od Zesłania w Wieczerniku po dzień dzisiejszy. Przekazywanie Ducha Świętego zostało opisane i to dwukrotnie w sposób jednoznaczny.==

  Niestety brak jest jednoznacznej definicji sekty. Co korporacja religijna to inne szczucie na innych wyznawców jako na sektę. A porównując korporację watykańską do dominikańskiej definicji centrum anty sektom, to KRk jest sektom.

  Gdybyśmy uwierzyli w korporacyjne serwowanie Ducha Świętego przy jednoczesnych heretyckich obrzydliwościach, morderstwach, gwałtach jakich dopuszczali się przez wieki sukienkowi, to Bóg musiałby być zwyrodnialcem, który udziela świętości rękami zboczeńców (patrz arcyzboczeniec Petz) bandytów, bałwochwalców, symonistów, spirytystów, i innych grzeszników z zawodu sukienkowych. Ja w to nie wierzę.
  A jeżeli masz dwa przykłady serwowania Ducha Świętego, które to dwa przykłady przedstawiasz, interpretujesz jako normę, to ja mogę podać Ci kilkanaście przykładów chrztu w wieku dorosłym i ani jednego chrztu dziecka. No to przyjmiesz chrzest gdy uwierzyłeś? A może nadal jesteś nie wierzącym poganinem i dlatego nie chcesz przyjąć chrztu.

  A co do udzielanie darów Ducha Świętego: IKor.12,11 "Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce."

  I przestań wypisywać głupoty o serwisantach w bizantyjskich przebraniach, bo mam często do czynienia z młodzieżą świeżo po bierzmowaniu i są czystej wody poganami. oczywiście przypisanymi do korporacji watykańskiej. A byli ministranci to zawiedzeni i doprowadzeni do niewiary przez sukienkowych.
  Czytać a rozumieć Biblię
 • REFORMY NIE REFORMOWALNYCH
  Drogi Januszu!

  Masz trochę dobrych chęci, ale widzę że zabierasz głos w sprawach o których sam masz małą świadomość.

  Pierwszy prawdziwy Kościół zbudowany na Słowie, na nauce i osobistym przykładzie Pana Jezusa miał podwyższone (w stosunku do populacji) normy etyczne i moralne, a także w skutek podążania za Bogiem, do Boga w sposób określony przez Boga; bliską, bezpośrednią relację z Bogiem. A że w pierwszym Kościele wszyscy byli kapłanami Boga na równych prawach, to przy większej otwartości na Boga i efekty życia z Bogiem były bardziej wyraziste. Miały też wymiar poruszania się w nadnaturalnych darach Ducha Świętego w wyniku bliskiej relacji z dawcą darów.
  Dzisiaj zamiast poszukiwania relacji z Bogiem Watykan serwuje martwe, niebiblijne sakramenty. Biorąc pod uwagę, że obdarowanie darami dotyczyło żyjących w bliskiej relacji z Bogiem, to współcześnie najbardziej obdarowanymi powinni być zawodowi funkcjonariusze korporacji Watykanu pełniący rzekomo funkcje kapłanów. A okazuje się, że ci kapłani są fałszywi, gdyż są martwi duchowo i jedyne co potrafią, to praktykują rzemiosło religijne w postaci działań obrządkowych, gadania trochę o Bogu, ale też kultywując kulty demoniczne, bałwochwalstwo, spirytyzm maryjny i litaniowy do tzw. wszystkich świętych.
  I to obumieranie duchowe korporacji watykańskiej rozpoczęło się w V/VI wieku. A sakramenty to nic innego, jak próba zastąpienia obrządkami niegdysiejszego działania Boga.
  I to obumieranie trwało do połowy XX wieku, do czasu, gdy ludzie zaczęli masowo odchodzić od martwej korporacji i przechodząc do żywych duchowo Kościołów wracających do Boga w wymiarze biblijnym. A powrót do dawcy darów przyniósł dary. I raptem Watykan zorientował się, że jeżeli nie zmieni czegoś w swym funkcjonowaniu, to utraci ludzi, wpływy, pieniądze. Boga nie utraci, bo Go nie miał.
  No i zaczęła się kontrreformacja. Na początek zmiany liturgiczne, zmiany obrządków... To był II watykański.
  Jednocześnie ostrożne próby naśladownictwa rozwijających się Kościołów do których odchodzili katolicy. Zaczęły powstawać tzw. Odnowy w Duchu Świętym. Ale razem z nimi powstał problem. Najbardziej rozwijały się te, które były najbardziej biblijne. Tyle że hierarchia nie trawiła odchodzenie od kultu maryjnego, od martwych sakramentów. Tłumione przez hierarchów Odnowy zaczęły wychodzić z korporacji i zaczęli zakładać niezależne zbory ewangeliczne, albo przyłączały się do zielonych. A wracające do kultu maryjnego obumierały i znikały.
  Częścią kontrreformacji Watykanu jest wprowadzenie do mszy pieśni biblijnych. Kupili nawet prawa do śpiewnika zielonoświątkowego.
  Tyle że te ożywiające ruchy w korporacji odchodzą od martwej liturgii mszy. A to niektórzy postrzegają jako zagrożenie. Iwewnątrz korporacji watykańskiej ścierają się dwa nurty. Pierwszy dążący do odchodzenia od martwej obrządkowości w kierunku chrześcijaństwa charyzmatycznego. Ale ilość zaangażowanych i tak ciągle spada. Stąd oskarżenia obrządkowców, że ludzie odchodzą, bo korporacja się protestantyzuje.
  Zasadnicze problemy Watykanu polegają na tym, że generalnie jest to heretycka korporacja religijna, która na przełomach V i VI wieku odeszła od chrześcijaństwa, od posłuszeństwa Bożemu Słowu.
  I z tego względu że nie jest w stanie wrócić do pierwocin chrześcijaństwa, do Bożego Słowa, to pozostaje jej albo pilnowanie tradycyjnych obrządków i udawanej duchowości, albo część będzie podążać ku autentycznej relacji z Bogiem. Ale wtedy albo sami odejdą z korporacji, albo zostaną z niej wyrzuceni.
  Tzw. Kościół Rzymsko-katolicki przy pewnych pozornych ruchach mających udawać zmiany jest właściwie niereformowalny i jest skazany na wymarcie. Na zachodzie Europy budynki korporacyjne pustoszeją. W Polsce jeszcze udaje się podgrzewać trupa.
  "DRUGA REWOLUCJA LUTRA"
 • @Pedant 07:27:56
  No to wygląda na to, drogi Pedancie, że żyjesz w ciemności i ciemnocie.
  To przez katechetów młodzież odchodzi z KK?
 • @Pedant 01:14:34
  Drogi Pedant!

  Fajny podałeś argument.

  ==Sakrament to jest łacińskie tłumaczenie greckiego słowa "tajemnica"

  No to dopasujmy teraz zasadę ex opere operato do powyższego cytatu.

  =="Tak tylko niech nas człowiek uważa jako poddanych Chrystusa i szafarzy tajemnic (znaczy sakramentów) Boga." (1 Kor 4)==

  Szafarz sakramentów to szafarz tajemnic. I ten szafarz tajemnic ma te tajemnice objawiać, wyjaśniać, ujawniać, czy ma je ukrywać"
  A jeżeli do szafarstwa sakramentów-tajemnic dodamy sens ex opere operato jako: "na podstawie dokonanej czynności", to jaki to ma sens?

  =="Tak tylko niech nas człowiek uważa jako poddanych Chrystusa i szafarzy tajemnic "na podstawie dokonanej czynności"(znaczy sakramentów " na podstawie dokonanej czynności") Boga." (1 Kor 4)==

  To co to jest za szafarstwo tajemnic na podstawie dokonanej czynności?

  Jeśli chodzi o mnie, to nie dam ze siebie robić głupiego. Sakramenty to nie same jakieś tajemnice, ale czynności obrządkowo liturgiczne, które mają jakąś rzekomą moc sprawczą poprzez samo ich wykonanie. A to po prostu magia, a nie biblijna pobożność.

  WŁĄCZ MYŚLENIE.!
  To przez katechetów młodzież odchodzi z KK?
 • @Janusz Górzyński 16:43:19
  ==Intencje mszalne, o jakich piszesz, są konieczne na podstawie woli samego Chrystusa Pana, który nakazał nam modlić się za żywych i umarłych.==

  No to może podaj to miejsce w Bożym Słowie, gdzie Pan Jezus poleca, aby się modlić za nieboszczyków.
  A skuteczność tzw. mszy świętej, która jest niebiblijną herezją, gdyż jest bezkrwawą ofiarą, gdy Pan Jezus raz był ofiarowany.

  Proś Boga o uwolnienie od herezji Watykanu, bo wylądujesz w piekle.
  Wojna hybrydowa w Kościele Chrystusa cz. 3