Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze von Finov

 • @ireneusz 19:51:32
  Kiedyś słyszałem wypowiedź byłego gangstera, który miał okazję przez kilkanaście lat przyglądać się tym dorabiającym się na złodziejstwie i przestępstwach. I on znając losy wielu takich, którzy byli na szczycie władzy bandyckich i nielegalnego bogactwa stwierdził, że na krzywdzie ludzkiej nikt się nie dorobił. Albo zginęli, albo na lata wylądowali w więzieniach, albo stracili majątek, zostali "sprzedani" przez wspólników, stracili rodziny. Powyższa wklejka o historii USA, a także współczesne problemy tego kraju wskazują, że wielkimi krokami zbliża się kara za grzechy przeszłości i upadek tego kraju.
  Miller o Rosji
 • Różaniec cz.7
  Pochodzenie różańca jest pogańsko-ludzkie. Różaniec nie pochodzi od Boga.
  Różaniec jest jak bezmyślne mantrowanie w czym naśladuje pogańskie religie wschodu. Mantrowanie pogan ma doprowadzić człowieka do wyłączenia umysłu i do bezmyślnego, bezkrytycznego, bezwolnego, otworzenia się na wpływy duchowe. Osiągnięcie pustki duchowej jest szczytem celem, który ma być osiąganym przez bezmyślne mantrowanie.
  Modlitwa w zamiarze Boga ma doprowadzać człowieka do osobistej, bezpośredniej relacji z Bogiem.
  To że zwiedzeni chrześcijanie – w praktyce odstępczy od Boga religianci, wzorowali się na technologii bezmyślnego wypowiadaniu tekstów jak u pogan zaklęć świadczy o pogaństwie tych pozornych chrześcijan i o pogańskim fundamencie różańcowania..

  Chrześcijaństwo jako świadoma relacja z Bogiem w poddaństwie Chrystusowi wymaga od człowieka zaangażowania myśli, świadomości, w praktykowanie życia z Bogiem.
  A powtarzając w kółko te same wypowiedzi, prośby, pod adresem jakiejś osoby osiągniemy co najwyżej irytację tej osoby. Jak będzie się czuł Bóg, gdy ktoś bezmyślnie klepie w kółko mieszaninę modlitwy „Ojcze nasz” i grzeszną modlitwę do kobiety?

  Różańca nie ma w Biblii. Są tylko opisy złego sposobu modlenia się w sposób bezmyślny, mechaniczny, jak wypowiadanie wyuczonych tekstów.

  Modlitwa „Ojcze nasz” jest precyzyjną i sensowną podpowiedzią Pana Jezusa; jak się modlić.


  IP.2,15 „Taka bowiem jest wola Boża, abyście przez dobre uczynki zmusili do milczenia niewiedzę ludzi głupich.”
  Ale jak zamykać usta niewiedzy ludzi głupich, gdy sami postępujemy niemądrze, a niemądre postępowanie nie jest dobrym działaniem?
  Jeżeli powierzchownie religijni ludzie ograniczają się do powtarzalnej recytacji tekstów – po części grzesznych, to czy to będzie miało wpływ na przemianę innych bezmyślnych ludzi?
  J.12,40 „Zaślepił ich oczy i twardym uczynił ich serce, żeby nie widzieli oczami
  oraz nie poznali sercem i nie nawrócili się, ażebym ich uzdrowił.”

  Różaniec jest jak bezmyślne mantrowanie w czym naśladuje pogańskie religie wschodu. Mantrowanie pogan ma doprowadzić człowieka do wyłączenia umysłu i do bezmyślnego,
  bezkrytycznego, bezwolnego otworzenia się na wpływy duchowe. Osiągnięcie pustki duchowej jest szczytem osiąganym przez bezmyślne mantrowanie.

  Chrześcijaństwo wymaga od człowieka zaangażowania myśli, świadomości w praktykowaniu życia z Bogiem. Powtarzając w kółko te same wypowiedzi, prośby pod adresem jakiejś osoby osiągniemy co najwyżej irytację tej osoby. A jak będzie się czuł Bóg, gdy ktoś bezmyślnie klepie w kółko mieszaninę modlitwy „Ojcze nasz” i grzeszne modlitwy do ducha zmarłej kobiety?
  Kościół Polski wkroczył na drogę konfliktu z papieżem?
 • Różaniec cz.6
  Różaniec liturgią odstępstwa od woli Boga i sposobem na zamykanie się na działanie Ducha Świętego
  - „Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi” Rz.8,14.
  Różaniec uniemożliwia prowadzenie człowieka w modlitwie przez Ducha Świętego, gdyż podczas różańcowania człowiek ma bezmyślnie klepać w kółko te same teksty. W dodatku w większości grzeszne teksty modlitwy do człowieka. W takim przypadku człowiek poprzez system mantrowania zamyka się na prowadzenie Ducha Świętego. I to zamykanie na Ducha Świętego ma podwójne umocowanie;
  - w postaci grzesznego pacierza – zobacz Rz.8,5-13,
  - w postaci bezmyślnego mantrowania umożliwiającego wyłączenie umysłu.
  - Mt.13,14-15; „Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie.
  Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały, i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił.”
  Otępienie, ślepota, głuchota, to ma świadczyć o dojrzałości w relacjach z Bogiem?

  Ja podaję konkretne, precyzyjne biblijne odniesienia do różańca. A jak na to reagują czytelnicy? Nawracają się od grzesznego różańca, czy raczej zamykają się na przesłanie Bożego Słowa?

  Mt.15,8 „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi>>.”
  Jak już czytaliśmy; różaniec nie pochodzi z Pisma Świętego. Jest tworem ludzi. Prowokuje - poprzez mechanizację pacierzowania - krytykowany przez Pismo Święte, sposób bezmyślnej modlitwy. Jak wielu watykanistów klepiących bezmyślnie różance potrafi w sposób rzeczowy przedstawić, obronić swoje chrześcijaństwo? Ja takich nie spotkałem. A to świadczy o tym, że ich serca są daleko od Boga. Często nie zdają sobie z tego sprawy że są co najwyżej bezmyślnymi religiantami. I w tej fałszywej pobożności doskonale utwierdza ich różańcowanie.
  Innym problemem wynikającym z bezmyślnego, powierzchownego podchodzenia do modlitwy jest skłonność takich modlicieli do odstępowania od woli Boga i mnożenie religijnych zwyczajów, obowiązków. Mk.7,6-9 „Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane:
  Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie.
  Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi.
  Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, ». I mówił do nich: «Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować.”
  Kościół Polski wkroczył na drogę konfliktu z papieżem?
 • Róniec cz.5
  Tak więc różaniec w świetle Pisma Świętego:
  - Iz.28,7-16; „Kapłan i prorok chodzą chwiejnie z powodu sycery, wino zawróciło im w głowie…chodzą jak błędni, miewają zwidzenia, potykają się, gdy odbywają sądy. … .”

  Prorok Izajasz próbował przemawiać do Żydów, do ludu Bożego, aby przemienili swoje postępowanie i traktowanie Boga, ale w reakcji zaczęli go przedrzeźniać.
  Na to Żydzi usłyszeli, że na takie bezmyślne przedrzeźnianie sługi Bożego „Wtedy będzie do nich mowa Pana: . Żeby idąc, upadli na wznak i rozbili się, żeby zaplątali się w sieci i zostali schwytani.”
  Lekceważący napominania Boga, lekceważący Boga zostaną doprowadzeni do bezmyślnego wypowiadania tekstów.
  Jak łatwo się zorientować bezmyślne różańcowanie jest efektem lekceważącego stosunku do Boga i jego napomnień Iz.28,14-15:
  „Dlatego posłuchajcie słowa Pańskiego, szydercy, wy, panujący nad tym ludem, który jest w Jerozolimie…[Warszawie, Szczecinie, Wrocławiu, Olsztynie…?] Mówicie; .”

  Jeżeli różaniec jest sprzecznym z wolą Boga sposobem modlitwy, to przed Bogiem nie usprawiedliwia różańca ani to, że modlą się tak kapłani, ani to, że jestem członkiem różańcowego kościoła, że tak robi większość w moim kościele.

  - „Wyrzekł Pan: .” Iz.29,13.
  Jak łatwo się zorientować, różaniec jest właśnie takim krytykowanym przez Boże Słowo sposobem prowokującym bezmyślną modlitwę, bezmyślne klepanie „wyuczonym” tekstem pacierza. Technologia tego sposobu pozwala na modlenie się tylko ustami. Jednocześnie należy zweryfikować, czy trajkoczący różaniec ludzie są żyjącymi wg Ewangelii, czy może w ogóle nie czytali Pisma. W dodatku treść różańca – modlitwa do Mariam, jest grzechem (biblijny zakaz wzywania zmarłych) i nie przynosi Bogu chwały, a wręcz dla Boga jest obrzydliwością VM.18,10-12, jest wyuczonym zwyczajem, martwą liturgią.
  Okazuje się też, że cuda i dziwy wobec ludu wcale nie muszą potwierdzać pobożności tego ludu, ale mają wykazać na głupotę pozornych mędrców.
  Pojawiający się duch kobiety, namawiający do sprzecznego z Biblią różańca, wskazuje na brak rozumu u tych, którzy bezkrytycznie przyjmują „cuda i dziwy”.
  - Różaniec nie jest propagowany przez Pismo Święte, ani nie występuje w Piśmie ani razu.
  Pismo Święte propaguje modlitwę „Ojcze nasz”. W różańcu grzeszna modlitwa do Mariam stanowi około 90%, modlitwa „Ojcze nasz” około 10%.
  Różaniec jest grzeszną karykaturą zalecanego przez Pana Jezusa sposobu i treści modlitwy.

  - W relację z Bogiem należy angażować serce, wysiłek, umysł (myśli), duszę: Łk.10,27
  „On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego.”
  Różaniec eliminuje serce, umysł, duszę. Wystarczy wysiłek fizyczny polegający na przewracaniu koralików i wydawanie dźwięków i już się różańcujemy. To nie jest modlitwa prowadząca do świadomej, prawidłowej relacji z osobą Boga.
  – Z obfitości serca mówią usta” W przypadku modlitwy mechanicznej serce nie ma udziału w nawiązywaniu relacji z Osobą Boga. Łk.6,45 „Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta.”. Tak jakby wypowiadanie wyuczonych tekstów miało podobać się Bogu.
  - Dlaczego nie modlić się tylko modlitwą „Ojcze nasz”? Można, ale wtedy trzeba by poważnie traktować Boga, a odstawić grzeszne praktyki.
  - „Albo uznajcie, że drzewo jest dobre, a wtedy i jego owoc jest dobry, albo uznajcie, że drzewo jest złe, a wtedy i owoc jego jest zły; bo po owocu poznaje się drzewo. Plemię żmijowe! Jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście? Przecież z obfitości serca usta mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony>>.” Mt.12,33-37;
  --- Po pierwsze; mamy w efekcie naszego prawidłowego życia z Bogiem przynosić owoce.
  Jakie są owoce wieków działalności kościoła watykańskiego, polskich watykanistów, każdy widzi. Wystarczy wyjść na ulicę, posłuchać przekleństw, zobaczyć pijanych, palących…
  --- Usta mówią z obfitości serca. Jeżeli w sercu nie ma Boga, to też na ustach nie ma modlitwy dedykowanej przez Pana Jezusa, tylko są inne, grzeszne modlitwy, a modlitwa zalecana przez Syna Bożego jest marginalizowana.
  --- Bóg przestrzega przed wypowiadaniem nawet nieużytecznych słów, a co dopiero grzesznych pacierzy! Mt.15,18, „Lecz to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to czyni człowieka nieczystym.” (Mt.12,26).

  - Jeżeli modlitwa ma być prawidłowa, jednomyślna, to ma wielbić Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa Rz.15,6. Modlitwa maryjna zaprzecza temu wymogowi Słowa Bożego.
  Kościół Polski wkroczył na drogę konfliktu z papieżem?
 • Rżaniec cz.4
  Jak odmawiać różaniec

  Warto zapoznać się ze wszystkimi midlitwami różańcowymi (Modlitwy Różańcowe)
  Jeżeli ta instrukcja okazała się dla ciebie przydatna proszę abyś do swoich intencji modlitewnych włączył mnie autora tej strony, chociaż jeden jedyny raz.

  Jest jedyny prawidłowy sposób odmawiania różańca: odmawiam modlenia się na różańcu!

  1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga.
  2. Odmawiamy Ojcze nasz.
  3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary, druga za pogłebienie nadzieji, trzecia za pogłębienie miłości. Dobrze wypowiadać słowa: modlitwa za pogłębienie (wiary, nadzieji, miłości)
  4. Na przerwie odmawiamy Chwała Ojcu, następnie O mój Jezu, później wykonujemy zapowiedź pierwszej tajemnicy.
  5. Teraz odmawiamy Ojcze nasz.
  6. Pozycję szóstą reprezentuje 10 paciorków na każdym z paciorków odmawiamy Zdrowaś Maryjo.
  7. Po odmówieniu dziesiątki przechodzimy do przerwy, na przerwie odmawiamy dwie modlitwy: Chwała Ojcu i O mój Jezu następnie wykonujemy zapowiedź kolejnej tejemnicy.
  8. Na pozycji ósmej odmawiamy Ojcze nasz. Potem przechodzimy do punktu 6
  9. Na zakończenie na medaliku należy odmówić Pod Twoją obronę oraz można dodać Wieczny odpoczynek.
  Drogi Grzegorzu, czy ewentualnie wpisz swoje imię: ……………….!
  Gratuluję Ci pewnego większego - niż przeciętnych Polaków, zaangażowania w religijność typu chrześcijańskiego i zgadzam się z Twoją zachętą, do głębszego zainteresowania się różańcem.
  Zapewne niewielu zwróciło uwagę na zachętę Karola Wojtyły, aby: „weźcie znów do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia”.
  Karol Wojtyła wiedział, że jeżeli zacznie otwarcie demaskować prawdę o różańcu, to bezmyślni ludzie popadną w zamieszanie, w dezorientację. A jemu przecież chodziło, aby odkryć przed ludźmi fałsz pobożności różańcowej.
  Kościół Polski wkroczył na drogę konfliktu z papieżem?
 • Rżniec cz.3
  Modlitwy Różańcowe
  Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca:
  Wierzę w Boga: Wierzę w Jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
  Ojcze nasz: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen.
  Zdrowaś Maryjo: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
  Chwała Ojcu: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
  O mój Jezu: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
  Pod Twoją obronę: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
  Wieczny odpoczynek: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. I niechaj ich dusze i wszystkie dusze wiernych zmarłych, z pomocą łaski Bożej odpoczywają w pokoju. Amen.

  Jak łatwo się zorientować, modlitwy podczas posługiwania się różańcem są mieszaniną modlitw biblijnie poprawnych i odstępczych od Bożego Słowa, wręcz grzesznych, obrzydliwych dla Boga!
  Kościół Polski wkroczył na drogę konfliktu z papieżem?
 • Różaniec cz.2
  Piętnaście obietnic za odmawianie Różańca Świętego
  1. Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie Różańca otrzyma wyjątkowe łaski.
  Służyć mamy Bogu, a posługiwać żyjącym, a nie zmarłym.
  2. Obiecuję Moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać Różaniec.
  Nieboszczyk nic, nikomu nie pomoże, a dawcą łaski jest Bóg.
  3. Różaniec stanie się groźną bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
  Chrześcijanie nie walczą przeciwko piekłu. Piekło zostało zgotowane diabłu i jego demonom Mt.25,41. Gdybyśmy unicestwili piekło, to sprzeciwilibyśmy się Stwórcy, który osobiście przygotował piekło dla lokatorów. Chrześcijanie walczą przeciwko diabłu i jego demonom.
  4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych
  Och, taka dusza uświęci siebie tym sposobem.
  Jak to się dzieje, że pośród księży praktykujących i propagujących koralikową modlitwę około 20% to alkoholicy i pijacy, chciwcy, pederaści, pedofile, cudzołożnicy i wszetecznicy, spirytyści, bałwochwalcy…??? Powyższe zapewnienie jest kłamstwem!
  5. Dusza, która poleci Mi się przez recytowanie Różańca nie zginie.
  Zbawicielem jest Pan Jezus Chrystus, a nie Jego mama.
  6. Ktokolwiek będzie odmawiał Różaniec i odda się rozmyślaniu na jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie go karał w Swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną; jeżeli będzie sprawiedliwym wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.
  Warto by przeprowadzić badania statystyczne, aby stwierdzić prawdziwość tych zapewnień. Co z kierowcami i pasażerami, którzy zabijają się z koralikami bujającymi się na lusterkach samochodów?
  A co do bycia godnym życia wiecznego? Nikt nie jest tego godnym, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej Rz.3,23. Życie wieczne nie z powodu wysiłków człowieka, tylko jako łaska Boga.
  7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do Różańca - nie umrze bez Sakramentów Kościoła.
  Nabożeństwo do koralików, do mantrowania na koralikach… A po co komu sakramenty, o których Boże Słowo nie wspomina ani razu?
  8. Wierni w odmawianiu Różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
  Łaska Boga wynika z łaski Boga, a nie z koralików. A światło? Po śmierci zbawieni będą chodzić w światłości Boga Obj.22,5.
  A światłość w wymiarze objawienia prawdy jest potrzebna właśnie różańcującym, aby poznali swój grzech.
  9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do Różańca św.
  Kłamliwa obietnica biorąc pod uwagę, że czyśćca nie ma, oraz to, że niebiblijne funkcje czyśćca określane przez centralę w Watykanie są sprzeczne z Bożą teologią zbawienia.
  10. Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
  Kłamstwo! Zbawienie jest darmo, z łaski, Rz.3,24, a nie poprzez grzeszną zasługę.
  11. Otrzymacie wszystko o co prosicie przez odmawianie Różańca.
  Kłamstwo! Spełnianie próśb zależy od łaski Boga IIKor.12,8; od poprawnych intencji proszącego Jk.4,2-7, a nie od koralików.
  12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają Różaniec będę wspomagała w ich potrzebach.
  Kłamstwo! Dwa spośród tekstów modlitw różańcowych, to spirytyzm – grzeszne zwracanie się do zmarłej osoby, to wywoływanie ducha.
  A sens wywoływania ducha i proszenie go o cokolwiek ma logiczne uzasadnienie tylko w przypadkach:
  – gdy on w ogóle słyszy człowieka,
  – gdy ma moc sprawczą zrealizowania prośby.
  Biorąc pod uwagę, że tylko Bóg jest osobą wszechobecną, a duch człowieka w danym momencie może przebywać tylko w jednym miejscu (relacje biblijne wyraźnie przedstawiają ludzi po śmierci jako przebywających w jednym miejscu. Brak w Biblii jakiejkolwiek wzmianki o tym, że którykolwiek z duchów człowieka mógł przebywać w co najmniej dwóch miejscach na raz). Jaj w takim razie sprawdzić, w którym miejscu ma akurat godziny urzędowania duch Mariam, czy innego zmarłego wyspecjalizowanego patrona? Z braku narzędzi weryfikacji ducha, nie ma sensu zwracać się do nieobecnego nieboszczyka. Bo jeżeli nieboszczka urzęduje np. w Częstochowie, to w Lourdes, Ostrej Bramie, Mediogore, Gwadelupe… wszyscy modlą się do powietrza.
  A jeszcze biorąc pod uwagę, że Mariam jako święta, jest zbawiona, to wizja zbawionych pokazuje że zajmują się uwielbianiem Boga, a nie pilotowaniem spraw ziemskich.
  Zdrowaś Maryjo: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
  Pod Twoją obronę: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj
  Nawet te zalecane powyższe modlitwy mają sprzeczny z Bożym Słowem, kłamliwy, fałszywy, grzeszny wymiar.
  Pocieszycielem jest Duch Święty J.14,16; 15,26; 16,7 Pośrednikiem; Pan Jezus Chrystus ITym.2,5.
  13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy Różańca będą mieli ze wstawienników cały Dwór niebieski w czasie ich życia i w godzinę śmierci.
  Mamy obłok ale świadków Hbr.12,1, a nie wystawienników. Diabeł gdy kłamie, to ubiera kłamstwo w jakieś prawdziwe opakowanie.
  14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec są Moimi synami i braćmi Mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
  A powyższego to już Mariam nie mogła stwierdzić, gdyż Mariam miała kilku synów J.7,5,10 i to wymienionych z imienia; Jakub, Józef, Szymon, Juda. „Przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali: ”. Ew.Mat. 13,54-56.
  adelfoi - bracia
  adelfai - siostry
  aneyios – kuzyni, siostrzeńcy
  15. Nabożeństwo do Mojego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.
  No… jest wielki znak przeznaczenia do nieba i co? I nic, i grzesznik spirytysta gdy się nie odwróci od obrzydliwego dla Boga grzesznego spirytyzmu, to wyląduje w piekle.
  Kościół Polski wkroczył na drogę konfliktu z papieżem?
 • Różaniec
  Ojciec Św. Jan Paweł II o Różańcu Świętym
  Odmawiajmy wytrwale Rożaniec we wspólnotach kościelnych i naszych rodzinach. W trakcie powtarzanych wezwań zjednoczy on serca, doprowadzi do zgody, ożywi nadzieję i obdarzy nas wszystkich pokojem i radością Chrystusa, który dla nas się narodził, umarł i zmartwychwstał.
  Odmawiać różaniec to znaczy udać się do szkoły Maryi i uczyć się od niej, Matki i apostołki Chrystusa, jak żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej.
  Jan Paweł II nieuk stwierdził: „Ona pierwsza uwierzyła,”
  A Boże Słowo mówi, że wierzącymi byli ludzie od początków, zaczynając od Abla Hbr.11,4, poprzez Henocha, Noego, Abrahama…
  Przy odmawianiu różańca nie chodzi o powtarzanie formułek, lecz raczej o nawiązanie intymnego dialogu z Maryją, … A dialog ze zmarłą, to grzeszny spirytyzm!
  o okazanie jej zaufania, powierzenie trosk, otwarcie przed nią serca, ukazanie własnej gotowości na przyjęcie planów Bożych i obietnic wytrwania w wierności dla niej we wszystkich, szczególnie trudnych i bolesnych sytuacjach, będąc pewnym jej pomocy w uzyskaniu wszelkich potrzebnych dla naszego zbawiania łask od jej Syna.
  Podczas modlitwy różańcowej kontemplujemy Chrystusa, patrząc na Niego uprzywilejowanym wzrokiem Jego Matki Maryi; rozważamy tajemnicę życia, cierpienia i zmartwychwstania Pana oczami i sercem Tej, która była Mu najbliższa.
  (Z przemowienia wygłoszonego przed "Anioł Pański" 2 października 1988, Oservatore Romano [niem.] 7 października 1988)
  "Różaniec jest moją codzienną modlitwą - i muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudowną, cudowną w swojej prostocie i w swej głębi...
  W tej modlitwie powtarzamy wiele razy te same słowa, lecz są to słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej krewnej Św. Elżbiety. Z tymi słowami łączy się cały Kościół.
  Równocześnie zaś w te same dziesiątki Różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają sie na życie człowieka, narodziny, narodu, Kościoła i ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych najbliższych zwłaszcza tych, którzy są nam najbliższi, tych o których najbardziej się troszczymy, którzy nam leżą na sercu. W ten sposób i ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim.
  (Dn. 29.X.1978r. w pierwszym przemówieniu po wyborze na papieża)

  "Modlitwa różańcowa jest modlitwą wdzięczności, miłości i ufnej prośby... Do tej modlitwy różańcowej zachęcam was i zapraszam. Odmawiajcie różaniec!.
  Ufam, że ta tradycja odmawiania różańca w mojej Ojczyźnie będzie dalej podtrzymywana i rozwijana. Tego życzę z całego serca duszpasterzom i rodakom w mojej Ojczyźnie".
  (Dn. 7.X.1981r. na pierwszej audiencji po zamachu).

  Różaniec jest modlitwą do niej, Do Maryji, i jest naszą modlitwą którą odmawiamy z Maryją.
  Proszę was, odmawiajcie różaniec. "Wy chorzy i cierpiący, nie wypuszczajcie z rąk różańca! Modlitwa wsparta cierpieniem jest wielką siłą".
  (Dn. 28.X.1981. na audiencji dla Polaków)

  "Błagam was usilnie, w imię miłości, jaką żywię do was w Jezusie i Maryi, byście odmawiali codziennie, o ile starczy czas Różaniec, a błogosławić będziecie w chwili śmierci każdy dzień i godzinę kiedyście mi uwierzyli".
  Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort
  Gdyby Polacy bez przerwy odmawiali Różaniec w Gietrzwałdzie, nie musieliby walczyć o wolną Polskę, mieliby ją bez walki wolną".
  Błogosławiony Ojciec Honorat Koźmińs
  Kościół Polski wkroczył na drogę konfliktu z papieżem?
 • @staszek kieliszek 08:18:03
  Drogi Staszku!
  Pewnie z tych 300 parafian to większość dorośli, pracujący. Załóżmy że jest to 150 pracujących dusz z których średnia zarobków to 2000 S#.
  Wystarczy, aby płacili dziesięcinę - tak jak naucza Stary Testament i jak sugeruje Nowy Testament. To by dawało 150razy 200S# = 30000S# miesięcznie. Ile potrzebuje sukienkowy na przeżycie? Pewnie średnia parafialna by mu wystarczyła. Pozostaje 28000 S# na różne wydatki techniczne, ogrzewanie, remonty, nawet dla biskupa, Watykanu i misję. Ale Polak-katolik na takie biblijne zasady prędzej odpowie cytując katolika Kaczyńskiego; "S.......j dziadu". I będzie biadolił nad biedą parafii.
  Oczywiście przedstawiona powyżej kwota jest szacunkowa. Może być mniejsza, albo większa. Ale tak duża społeczność - gdyby była chrześcijańska - typu Chrystusowa, to powinna się śmiało utrzymać samodzielnie.
  W o wiele biedniejszej Polsce są ewangeliczne Kościoły, które liczą od kilkunastu osób do kilkuset i są samowystarczalne finansowo.
  Turcy nadal gnębią
 • kościół to nie Kościół
  Pomijając mętne wywody niewiele mające z rolą Kościoła, powinieneś sprecyzować o czym, o kim piszesz używając pojęcia "Kościół". W domyśle; pewnie chodzi Ci o religijną korporację z centralą w Watykanie. Ale to nie jest Kościół założony przez Chrystusa.
  Ten prawdziwy Kościół, zgodny z nauczaniem i przykładem Pana Jezusa Chrystusa wie co ma robić i jak ma poprawnie funkcjonować. Natomiast watykańska korporacja religijna mająca szyld "kościoła", od wieków żyje w zamieszaniu nie prowadząc ludzi do Boga, tylko starając się utrzymać stano nieświadomych ludzi w ramach organizacji żerując na ich niewiedzy, naiwności i nieznajomości Bożego Słowa.
  Kościół wobec prawa fasadowego
 • @rysio 11:04:53
  https://www.youtube.com/watch?v=Vmy8k_k91tc
  16 lat temu w Nowym Jorku - 11.09.2017.
 • To było już prorokowane
  https://www.youtube.com/watch?v=igBsUHUYOnw
  Huragan Irma - czy to broń? - 09.09.2017.
 • Który Bosek?
  Tak się zastanawiam, która matka Boska jest prawdziwa. Ile musiało być tych Bosków i którego z tych Bosków matka jest Siewną. Może on był Boskiem Siewnikiem?
  Matki Bożej Siewnej
 • @sosenkowski 11:38:59
  Dawno tu nie zaglądałem.
  ==Jeśli teraz ktoś, w swej ciemnocie teraz modli się do świętego wizerunku jako przedmiotu kultu, a nie prosi o wstawiennictwo świętego obrazowanego tym przedmiotem, to czyni coś wbrew doktrynie Kościoła Rzymsko-Katolickiego i KRK to potępia.==

  Sam przedstawiłeś herezję Watykanu. Zwracanie się do umarłych jest dla Boga obrzydliwością VM.18,10 "Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; 11 nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. 12 Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg twój, sprzed twego oblicza."
  Zwracanie się do tzw. patronów jest dla Boga obrzydliwe.

  Włącz w końcu myślenie!
  Narodowy Kongres Trzeźwości 2017
 • Watykan odstępczym od woli Boga trupem
  Drogi Sosenkowski!

  Widzę, że masz szczere pozytywne nastawienie do korporacji watykańskiej i że musisz ją postrzegać jako prawilne chrześcijaństwo. Niestety organizacja zwąca się Kościołem Rzymsko-katolickim w Vw. odłączyła się od chrześcijaństwa - od życia na sposób Chrystusowy i do dzisiaj mnoży odstępstwa od woli Boga objawionej w Bożym Słowie. Wiele już w tym portalu pisano, wymieniano te odstępstwa. Wystarczy wziąć samemu Biblię do ręki aby się zorientować.
  Niestety rozmawiając z młodzieżą - okazują lekceważenie Boga, kościoła (postrzegają korporację jako prawdziwy Kościół, ale widząc jego zepsucie odsuwają się od Boga), chrześcijaństwa.
  Watykański katolicyzm w Europie zachodniej już upadł. W Polsce na mszach są już głównie starzy ludzie. Młodzież kpi sobie z lekcji religii, księży, i niestety z Boga. Część deklaruje, że w Boga wierzy, ale nie w kościół - w domyśle; nie wierzy w KRk.
  Gdy staram się im wyłożyć prawdy biblijne, to są zszokowani. Gdyby pan nam tego nie powiedział, to byśmy tego wszystkiego nie wiedzieli. I odnoszą to do podstaw prawd biblijnych - po latach uczestniczenia w lekcjach religii.
  Watykan jako ostoja odstępstwa od Boga opanowany przez chciwców, bałwochwalców, symonistów, spirytystów, zboczeńców... na szczęście upada. Trupa się nie ożywi. A podgrzewanie zimnego trupa co najwyżej przyspiesza jego rozkład.
  RH wyzuty z Rodziny i Wiary
 • Bosek miał matkę
  ==Prośbę tę papież spełnił, ale tylko częściowo w 1942 r., poświęcając narody świata Niepokalanemu Sercu Maryi. Określając wojnętoczoną między hitlerowskimi Niemcami i stalinowskim ZSRR jako "wojnę dwóch szatanów"nie odważył się jednak oddzielnie wspomnieć o Rosji.==

  Co tam ma do gadania jakaś matka boska, gdy nawet sam papież ją lekceważy?
  Wiek Fatimy: kwestia Rosji i trzech wojen światowych
 • Chrystus jedynym antidotum!
  Wystarczy popatrzeć na ostatnie kilkadziesiąt lat, jak była traktowana Polska i Polacy.
  Najpierw Niemcy a później sowieci, Ukraińcy eksterminowali elity Polski i miliony Polaków.
  Następnie Polska pod okupacją sowietów była ubezwłasnowoniana i ogłupiana. Promowani byli sprzedawczyki, zdrajcy narodu i ich pomioty.
  Na dodatek korporacja watykańska skonstruowana dla własnych korzyści przy jednoczesnym własnym pogaństwie nie była w stanie wpływać na świadomy poziom życia Polaków. Promowanie bałwochwalstwa, symonii, spirytyzmu, sprzecznych z Biblią sakramentów i różnych innych odstępstw doprowadziło Polaków do zniechęcenia się do chrześcijaństwa. Tak jakby watykański-katolicyzm był chrześcijaństwem.
  I w efekcie mamy bezmyślny naród ogłupiany przez pogańską korporację religijną i oszukiwany i ogłupiany przez sprzedajne, niemoralne niby elity.

  Nie wystarczy narzekać. Trzeba edukować naród od podstaw, uczyć, informować, ostrzegać, demaskować.
  Polacy potrzebują Chrystusa i to jest najlepsze antidotum na truciznę szatana realizowaną przez zdziczałe pomioty szatana.

  Chwała Chrystusowi!
  Przystanek Woodstock to ołtarz ofiarny dla Lucyfera
 • @RAM 09:54:23
  Biedny RAmie!
  Gdy zostajesz przyłapywany na głupocie odstępstwa od Bożego Słowa, to wycinasz wpisy, które Cię demaskują.
  Upamiętaj się i nawróć do Pana Jezusa Chrystusa!

  Biorąc pod uwagę Twoje braki mogę się domyślać, że po prostu brakuje Ci RAMu w RAMie
  Jesteś gejem, to się przyznaj - radzi księżom jezuita
 • @Casey 16:20:05
  A może jakiś stosik?
  CZY JEST WOLNOSC WYZNANIA NA NEONIE?
 • @sosenkowski 18:21:40
  Gwoli uczciwości w dyskusji:

  Ani Arka, ani Herubiny nie miały być przedmiotami kultu.
  Arka zaświadczała o obecności Boga i o błogosławieństwie wynikającym z Bożej obecności np. IVM.10,33-36.
  Gdy Izraelici zaczęli polegać na posiadaniu Skrzyni a odeszli od Boga to stracili błogosławieństwo Boga - mimo posiadania Arki Przymierza.
  Np.IVM.14,39-45; A nawet stracili Skrzynię ISam.4,1-18.

  Wąż miedziany nie miał być przedmiotem kultu, ale rodzajem antidotum na ukąszenia węży. Spojrzenie na niego miało ratować ukąszonych. Było to spojrzenie wynikające z wiary w obietnicę Boga IVM.21,4-9. I tak jak to już było u Izraelitów - zaczęli oni czcić tego węża miedzianego jako przedmiot kultu, to pobożny król Hiskiasz rozbił tego węża jako bałwana IIKról.18,4.
  Zamieszczony przez Ciebie obrazek klękających przed wężem w (sugerowanym obrazku) czasach Mojżesza jest fałszywy, gdyż Mojżesz nie zachęcał do kultu węża miedzianego, a tylko do spojrzenia na niego po ukąszeniu.
  W czasach Hiskiasza waż miedziany był czczony jako bóstwo Nechusztan.
  Ile bałwanów kultowych zniszczył którykolwiek z papieży, kardynałów... księży?

  Jeżeli za autorstwem Psalmów stoi sam Bóg, to na pewno nie jest to mantrowanie.
  Natomiast klepanie mieszaniny tekstów biblijnych i ludzkich wymysłów jako modlitwy nie jest pobożnością, tylko herezją.

  A jako auto-kpinę ze samych siebie przeczytaj fragment z Księgi Barucha z Biblii Tysiąclatki:
  6,3 "Oto ujrzycie w Babilonie niesionych na ramionach bogów ze srebra, złota i drzewa, którzy strach wzbudzać będą w poganach. 4 Uważajcie więc, byście się nie upodobnili do cudzoziemców i by was nie ogarnęła bojaźń przed tymi bogami.
  5 Kiedy zobaczycie tłum, który idąc przed i za nimi cześć oddawać im będzie, powiedzcie sobie w myśli: Tobie należy się cześć, o Panie! 6 Mój bowiem anioł jest z wami i on sam szukać będzie dusz waszych. 7 Rzemieślnik wygładził język tych bogów, sami zaś, pozłoceni i posrebrzeni, są oszustwem i nie mogą mówić.
  8 Jak pannie, która kocha się w strojach, oni robią wieńce na głowy swoich bogów. 9 Zdarza się, że kapłani kradną złoto i srebro swoim bogom i obracają na własne potrzeby, dają je też nierządnicom spod dachu. 10 Ubierają w szaty, jak ludzi, bogów srebrnych, złotych i drewnianych, którzy nie mogą obronić się przed rdzą i robakami. 11 Gdy przywdziewają ich w szkarłatne szaty, ścierają z ich twarzy kurz świątyni, który w wielkiej obfitości na nich osiada. 12 Ten trzyma berło, jakby jaki rządca kraju, ale nie może zabić, jeśliby kto przeciw niemu wykroczył. 13 Ów trzyma w prawicy miecz i siekierę, ale nie obroni siebie w czasie wojny ani przed złodziejami. 14 Stąd jasną jest rzeczą, że nie są bogami; więc się ich nie bójcie!
  15 Jak naczynie stłuczone staje się dla człowieka niepożyteczne, tak się rzecz ma z ich bogami, umieszczonymi w świątyniach. 16 Oczy mają pełne kurzu, unoszącego się spod nóg chodzących. 17 Jak ten, co obraził króla, wokół ma zamknięte dziedzińce, jako skazany na śmierć, tak kapłani obwarowują ich świątynie drzwiami, zamkami i zasuwami, aby nie byli ograbieni przez złodziei. 18 Światła zapalają i to w większej liczbie niż dla siebie, a żadnego z nich ci bogowie ujrzeć nie mogą. 19 Są oni jak belka w domu: wnętrze ich, jak powiadają, jest stoczone, bo robactwo, wychodzące z ziemi, pożera ich wraz z ubiorem, a oni tego nie czują. 20 Oblicze mają czarne od dymu unoszącego się ze świątyni. 21 Na ciała i głowy ich zlatują nietoperze, jaskółki i inne ptaki, i koty po nich łażą. 22 Stąd poznajecie, że nie są bogami, dlatego się ich nie bójcie.
  23 Złoto, którym dla ozdoby są pokryci, nie będzie błyszczeć, jeśli ktoś śniedzi z niego nie zetrze. Ani nie czuli oni, kiedy ich odlano. 24 I chociażby byli kupieni nie wiedzieć za jak wielką cenę, nie ma w nich ducha. 25 Ponieważ nie mają nóg, na ramionach muszą być noszeni, pokazując w ten sposób ludziom swą nicość. Muszą się też czuć zawstydzeni ich czciciele tym, że gdy któryś z nich przypadkiem upadnie, to go sami podnoszą. 26 Jeżeli zaś ktoś go prosto postawi, nie może poruszyć się sam, a jeżeli będzie nachylony, prosto nie stanie. Dlatego jak przed zmarłymi stawia się im dary. 27 Kapłani ofiary bogom składane sprzedają na własne potrzeby, podobnie ich żony marynują dla siebie mięso z ofiar, a nie dają z nich ani biednemu ani choremu.
  Kobiety ich w okresie słabości miesięcznej oraz po połogu dotykają ofiar. 28 Stąd wiecie, że nie są bogami, i nie bójcie się ich. 29 Jakżeż ich nazwać bogami? Przecież kobiety składają ofiary bogom srebrnym, złotym i drewnianym. 30 Kapłani siedzą w świątyniach, mając płaszcze rozdarte, brody i czaszki ogolone, głowy nieprzykryte. 31 Ryczą i krzyczą przed bogami swymi, jak to niektórzy czynią na stypie pogrzebowej. 32 Kapłani biorą ubiory bogów i przyodziewają nimi swoje żony i dzieci. 33 A jeśli im kto co dobrego zrobi albo co złego, nie mają możności za to odpłacić. Nie mogą też króla ustanowić ani złożyć go z tronu. 34 Nie mogą też dać ani bogactw, ani miedziaków. Jeśliby kto jaki ślub złożył, a nie dotrzymał go, nie będą tego dochodzić. 35 Nie wyrwą człowieka ze śmierci ani też nie wybawią słabego z ręki mocnego. 36 Niewidomemu wzroku nie przywrócą ani nie pomogą uciśnionemu. 37 Nad wdową się nie ulitują ani też nie będą dobrodziejami sierot. 38 Bogowie drewniani, pozłoceni i posrebrzeni mogą być przyrównani do kamieni wziętych z gór, a tych, którzy im cześć oddają, spotka hańba.
  39 Jakżeż więc można myśleć o nich, że są bogami, albo ich tak nazywać? 40 Owszem, sami Chaldejczycy ich znieważają: gdy zobaczą jakiegoś niemego, który nie może mówić, przynoszą Bela, prosząc go, by go obdarzył mową, jakby on mógł ich usłyszeć. 41 A nie mogą pojąć, że takich bogów należy porzucić: do tego stopnia rozumu nie mają. 42 Kobiety opasane sznurami siedzą przy drogach, palą otręby, jakby kadzidło. 43 Skoro którejś z nich udało się oddać któremu z przechodzących, to ta natrząsa się z sąsiadki, że nie była tak zaszczycona jak ona i że jej sznur nie został przerwany. 44 Wszystko, co się dla nich czyni, jest oszustwem. Jakże więc można sądzić lub mówić, że to są bogowie? 45 Rzemieślnicy i złotnicy zrobili ich - niczym innym nie są, tylko tym, czym oni chcieli, aby byli. 46 Sami rzemieślnicy nie osiągnęli długiego wieku, w jakiż więc sposób ich wytwory mają być bogami? 47 Pozostawili więc swym potomkom hańbę i oszustwo. 48 Kiedy przyjdzie czas wojny i klęski, wówczas kapłani naradzają się, gdzie ukryć się wraz z nimi. 49 Jakże więc nie pojąć tego, że nie są bogami ci, którzy nie mogą zachować siebie od wojny i klęsk? 50 Dlatego niech będzie wiadomo, że rzeczy drewniane, pozłacane i posrebrzane są oszustwem. Wszystkie narody i wszyscy królowie niech wiedzą, że nie są one bogami, ale dziełem rąk ludzkich i żadnego działania Bożego w nich nie ma. 51 Któż więc nie pozna, że nie są bogami? 52 Żadnego króla nad krajem nie postawią ani deszczu nie ześlą ludziom. 53 Spraw ich nie rozsądzą ani nie uwolnią skrzywdzonego, są jakby wrony między niebem a ziemią. 54 Kiedy pożar wybuchnie w świątyni bogów drewnianych, pozłacanych i posrebrzanych, kapłani ich uciekają i ocalają się, a oni sami jak belki w środku [pozostają] i palą się. 55 Nie mogą się oprzeć ani królowi, ani nieprzyjacielowi. 56 Jakże więc może się komu wydać albo może kto myśleć, że są bogami? 57 Bogowie drewniani, posrebrzani i pozłacani ani przed złodziejami, ani przed rozbójnikami nie mogą się obronić, którzy jako silniejsi od nich zabierają im złoto, srebro i ubranie, co jest na nich, i odchodzą, a oni nie mogą obronić siebie. 58 Dlatego lepiej jest być królem, który może pokazać swe męstwo, albo pożytecznym w domu naczyniem, którym posługuje się właściciel, niż tymi fałszywymi bogami; albo bramą domu, która ochrania wszystko, co jest w nim, niż tymi fałszywymi bogami; albo kolumną drewnianą w pałacu królewskim, niż tymi fałszywymi bogami.
  59 Słońce, księżyc i gwiazdy, które świecą i otrzymały zadanie, by były pożyteczne, są chętnie posłuszne. 60 Podobnie i błyskawica, kiedy zabłyśnie, jest piękna dla wzroku. Dlatego też i wiatr wieje w każdym miejscu. 61 Podobnie i chmury, kiedy otrzymają od Boga polecenie, by przelatywać nad całą ziemią, wykonują nakaz; także i piorun z wysoka zesłany, aby niszczyć góry i lasy, wykonuje polecenie. 62 A ci ani wyglądem, ani siłą, nie dadzą się [z nimi] porównać. 63 Stąd wcale nie należy mniemać, że są oni bogami, ani ich tak nazywać, nie mogą bowiem ani karać, ani dobrze czynić ludziom. 64 Gdy więc wiecie, że nie są bogami, nie bójcie się ich!
  65 Nie złorzeczą oni ani nie błogosławią królom. 66 Poganom znaków na niebie nie ukażą, nie błyszczą jak słońce ani nie świecą jak księżyc. 67 Zwierzęta są od nich mocniejsze, mogą bowiem uciec do kryjówki i tak pomóc sobie. 68 W żaden sposób nie stwierdziliśmy, że są bogami, dlatego się ich nie bójcie!
  69 Jak straszydło na grządce ogórkowej, które niczego nie strzeże, tacy są ich bogowie drewniani, pozłacani i posrebrzani. 70 Podobnie można przyrównać ich bogów drewnianych, pozłacanych i posrebrzanych do krzaka cierniowego w ogrodzie, na którym siada każdy ptak, albo do trupa porzuconego w ciemnościach. 71 Z purpury i bisiorów, które na nich butwieją, poznajecie, że nie są bogami.
  Na koniec oni sami będą stoczeni [przez robactwo] i staną się przedmiotem hańby w kraju. 72 Przeto lepszy jest człowiek sprawiedliwy, który nie posiada bożków, będzie bowiem daleko od hańby."
  Narodowy Kongres Trzeźwości 2017