Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze Gasienica

 • Piłsudski! – za ZDRADĘ CZERWONEJ REWOLUCJI kula w łeb!!!
  Piłsudski! – za ten gwałt uczyniony nad Polską kula w łeb!!!
  Autor: nikander – Józef Kamycki

  Otóż czytałem trochę wspomnień Bogdana Jaxy-Ronikiera pt. „Czerwony kat Rosji” o Feliksie Dzierżyńskim. W pewnym momencie opisuje on jak rozmawiał, przed wypuszczeniem go na wolność przez KGB (i natychmiastowy „export” do Polski) z Feliksem Dzierżyńskim (z którym znał się on z wcześniejszych więzień) o Józefie Piłsudskim. Ówczesna (czyli dokładnie 100 lat temu!) opinia szefa NKWD była identyczna jak dzisiaj nikandera – Józefa Kamyckiego: „Kula w łeb!” – a to za ZDRADĘ KOMUNISTYCZNEJ REWOLUCJI (którą jednak Józef Piłsudski najzupełniej świadomie wtedy uratował przed „Białymi” rosyjskimi nacjonalistami. Za co miliony ludzi na świecie DO DZISIAJ SĄ WDZIĘCZNI!)
  Piłsudski! – za ten gwałt uczyniony nad Polską
 • @MacGregor 14:40:00
  Czy Makgreg słyszal/czytał kiedyś co oznacza słowo IMITACJA, ATRAPA? Bo tylko wtedy gdy szanowny polemista wie co to słowo oznacza, możemy dojść do jakiegoś porozumienia.

  Otóż żydzi od niepamiętnych czasów mają zwyczaj "zapożyczania" wynalazków kulturowych innych narodów i używania ich jako ATRAPY maskujące ich własne, wyjawione na samym początku Biblii Światowładcze ambicje.

  Makgreg napisał:

  Żydowska koncepcja wybraństwa nie ma związku z braminizmem, bo oznacza zupełnie co innego (pod każdym względem).

  Poza tym nie było czegoś takiego jak wędrówka Izraela z Indii do Palestyny.

  Markglogg odpowiada: Ale w Biblii jest opisana wędrówka Abra/ha/ma z ziemi UR (na południowy wschód od Eufratu, a więc już w pobliżu wpływów aryjsko-hinduskich) do granic Egiptu.

  No i to, co usłyszał Mojżesz zza gorejącego krzaka to "Ja jestem!" czyli dokładnie hinduskie credo "Aham Brahmasmi". (https://en.wikipedia.org/wiki/Aham_Brahmasmi)

  Co więcej w tekście "Czy żydowski JAHWE to ATRAPA hinduskiego BRAHMA – Stworzyciela Wszechświata?" (http://markglogg.eu/?p=2019)
  przytoczyłem taki oto mój e-list do "Herborisa", który wystąpił z hipotezą o hinduskim pochodzeniu Judaizmu (trochę podobnego do religii tamtejszych kupców-hipokrytów zwanych jainami) :

  „Co ja zarzucam najbardziej judaizmowi – podobnie jak i „paulińskiemu” chrześcijaństwu – to agresywną ANTYZOOLOGIĘ obu tych abrahamicznych religii. Jest to differentia specifica pomiędzy religiami zwanymi ANIMISTYCZNYMI (od zwierząt zwanych ‘animals’) i religiami ANTYANIMISTYCZNYMI, do których należą wszystkie oparte na żydochrześcijańskiej Biblii wierzenia. To już bowiem w starożytności filozof Celsus dostrzegł, że chrześcijanie WIERZĄ W TRUPA (widocznego na krzyżu); pośród manuskryptów znalezionych w Qumran nad Morzem Martwym znajduje się jeden złożony z psychopatycznego wyszczególniania zrobionych przez ludzi narzędzi, wszystkie one poprzedzone przymiotnikiem „boże”(pismo, miasto, świecznik, kielichy, skrzynia, namiot, itd., itd.) Manuskrypty tego rodzaju stanowią świadectwo, że już Żydzi antyczni mieli obsesję CUDOWNOŚCI PRODUKTÓW„TECHNÉ” (po starogrecku „kuchennych prac”). W przeciwieństwie do tych”wartości faryzejskich”, przywiązanie się do “techné” było traktowane z odrazą jako „niewieście”nie tylko przez starożytnych Greków, ale także przez nowożytnego filozofa pochodzenia żydowskiego, Barucha Spinozę, który utrzymywał, że jego współplemieńcy reprezentują zniewieściały rys ludzkiego się zachowania. Sumując, ja myślę, podobnie jak John Strugnell, wieloletni kierownik zespołu odczytującego rękopisy znalezione w Qumran, że „Judaizm to jest potworna religia, która nie powinna istnieć”.

  I w kolejnym tekście doprecyzowałem, czym się różni ATRAPA prawdziwego Brahmana, jakim był ambitny, wędrowny stręczyciel (boga TPD) znany jako A-Brahman/Abraham (http://markglogg.eu/?p=2201):

  Geneza A-BRAHAMICZNEJ mądrości Apostoła Pawła

  Przytaczam niektóre idee z książki Jana Kozáka: „Kořeny indoevropske duchovní tradice” (Praha 2014). Ten “kozak gnostyk” utrzymuje, że żydochrześcijaństwo jest religią chtoniczną (przyziemno-podziemną) mojżeszowego Beznogiego Gada (węża). Jest w niej zawarte także autora ciekawe, ‘gnostyckie’ (tj. poznawcze) skojarzenie. Mianowicie sugeruje on że imię A-BRAHAM to jest rodzaj negacji, obojętności dla BRAHMA, który jest hinduskim bogiem CAŁOŚCI, PEŁNI WSZECHŚWIATA. A to na wzór znaczenia słów a-gnostyk, a-teizm, a-patia i a-trofia oznaczających OBOJĘTNOŚĆ, zanik zainteresowań, odpowiednio poznaniem, bogami, (em)patią oraz (hiper)trofią, czyli zjawiskami bardzo pozytywnymi z „hellenistycznego”, BIO-INTELIGENTNEGO punktu widzenia.

  Oznacza to, że Bóg religii A-BRAHAMICZNYCH nie był/jest zainteresowany interesem CAŁOŚCI PRZYRODY, ale egoistycznie, interesem ludzi go wyznających, mających wobec tej CAŁOŚCI li tylko eksploatacyjne ambicje. I dokładnie taką podłą intencję potwierdza encyklika “Laborem exercens”. Cytuję z ze Wstępu do niej: “Człowiek jest obrazem Boga między innymi dzięki nakazowi otrzymanemu od swojego Stwórcy, by czynił sobie ziemię poddaną, by panował nad nią … Słowa o „czynieniu sobie ziemi poddaną” posiadają ogromną nośność. Wskazują na wszystkie zasoby, które ziemia (a pośrednio świat widzialny) kryje w sobie, a które przy pomocy świadomego działania człowieka mogą być odkryte i celowo wykorzystywane przez niego.“

  Otóż w wypadku bardziej złożonych organizmów, takie panowanie oraz brutalna eksploatacja, przez ŚLEPĄ EGOISTYCZNĄ CZĘŚĆ nad CAŁOŚCIĄ organizmu nosi po prostu nazwę RAKA. Stąd postulujemy, że te „abrahamiczne” religie – w najmniejszym stopniu islam, w którym o eksploatacji Ziemi się milczy – są formą PLANETARNEGO RAKA, którego BŻYDOTĘ widać chociażby w zabudowie Warszawy na północny zachód od Dworca Centralnego (itd.).

  No i przypominam jeszcze raz, że średniowieczni żydowscy kabaliści, mieszkający w Hiszpanii, "zerżnęli" znak Tantry - czyniąc zeń znak nowożytnego Izraela - od mieszkających tysiące kilometrów dalej na wschód Hindusów. I jakoś trudno mi dostrzec, że Izrael dzisiaj to pełne zaspokojenie najbardziej prymitywnego zwierzęcego, seksualnego popędu.
  Polska na rzekomym musiku.
 • @MacGregor 10:17:53
  "Makgreg" twierdzi, cytując mnie z komentarza "Nasi najlepsi sojusznicy, Amerykanie i Żydo-Anglicy":

  "Określenie ‘Naród Wybrany’ zostało po prostu wyprowadzone z hinduskiego społeczno-boskiego systemu kastowego. I Hebrajczycy, zamieszkujący przed ich migracją, na północny-wschód od Eufratu, z pewnością mieli szerokie kontakty ze światem hinduskim.

  - Boże, jak mnie załamują takie ahistoryzmy; itd."

  Ale niewątpliwym historycyzmem jest, że sześciograniasty kształt "Gwiazdy Dawida", żydowscy kabaliści mieszkający w średniowiecznej Hiszpanii po prostu ściągnęli z HINDUSKIEJ TANTRY, której twórcy mieszkali tysięce kilometrów dalej.

  Cytuję (po polsku) już z bardzo starego mego tekstu:

  Wikipedia w ten sposób tłumaczy genezę herbu dzisiejszego Izraela: „Symbol ten sięga korzeniami aż po Daleki Wschód, gdzie znany był jako Wielka Yantra w tantryzmie hinduistycznym. Trójkąt skierowany wierzchołkiem do dołu ∇ symbolizował pradawną samicę, istniejącą przed początkiem świata. Wytworzyła ona w sobie nasienie, które wyrosło w ujawnioną męskość, reprezentowaną przez trójkąt skierowany wierzchołkiem ku górze (Δ – penis, ‘Hrim’, Shiva). Heksagram symbolizuje połączenie tych dwóch pierwotnych sił. Żydowska kabała przejęła ten symbol z pełną świadomością jego charakteru płciowego… ”.

  A zatem kabalistyczna interpretacja wzoru na „Tarczy Dawida” sugeruje, że jest to znak rozpoznawczy podgatunku ludzi, którzy wręcz „żyją dla seksu”, traktowanego przez nich jako rodzaj „boga” od wewnątrz kierującego ich postępowaniem. A to w warunkach społeczeństwa „otwartego na handel” musi prowadzić do rozpowszechnienia się zwykłej prostytucji.

  I w istocie, dane statystyczne wskazują, że małe państwo Izrael – obok Bośni, gdzie stacjonują dobrze opłacane wojska ONZ – jest największym na świecie konsumentem usług seksualnych; światowy przemysł pornograficzny wyraźnie skoncentrowany jest w rękach żydostwa, biblijny Abra(ha)m zdobył majątek jako wędrowny stręczyciel swej pięknej żony-siostry Sary, zaś w Polsce przedwojennej aż co trzeci, zarejestrowany przez policję sutener, wywodził się ze społeczności żydowskiej, podczas gdy Żydzi stanowili podówczas tylko 10-12 procent ludności naszego kraju. (...)

  Uwidocznione na herbie nowoczesnego Izraela, nałożone na siebie symbole organów płciowych (∇ i Δ) mają charakter wręcz mistyczny, „kobieca pochwa (∇) symbolizuje w tantrze początek stworzenia”.

  A jakiejż to CYWILIZACJI STWORZENIA?

  Cytuję siebie przed 7 laty:

  (...) Nałożone na siebie symbole organów płciowych (∇ i Δ) toż to przecież ZNAK ROZPOZNAWCZY ZWYKŁEGO BURDELU! – publicznej instytucji w której zaspakaja się, bez powikłań związanych z rodzeniem dzieci, potrzeby seksualne ludności. A zatem świat organizowany przez ZOG też coraz bardziej przypomina Zakład Pracy zarówno męskich jak i żeńskich prostytutek rozmaitej specjalizacji. O czym już pisał Zbigniew Jankowski w tekście „Amerykanizm to ideologia intelektualnej prostytucji”.
  (to z tekstu "„BÓG JEDYNY IZRAELA” kontra UNIWERSALNY ROZUM"- http://markglogg.eu/?p=145.)

  A specjalnie dla la Makgrega, mieszkającego w Anglojęzyczxnm Imperium, już w JĘZYKU PANÓW, cytuję z tekstu

  " Does the Tantra sign embody the sense of whole Euro-American Civilization?"
  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2017/12/mozg-w-genitaliach.bmp

  This taken from Tantra symbol of Israel has an “antivirile” aspect usually unseen by its enthusiasts. Namely “Tantra (Is) The Cult Of The Feminine”, to quote the title of André van Lisebeth’s work from 1995.

  Considering this “Cult of the Feminine”, I remarked in 2011:

  >Already in in 17th century, a known philosopher of the Jewish origin, Baruch Spinoza claimed that his compatriots, having in disrespect the virtus-type behaviors, display “feminine” hysterical attitudes towards the world (from ‘hystera‘ in Greek the womb).

  >If we substitute, in the Holy Bible, the word LORD by HUMAN GENITALIES, than the whole history of contemporary Western Civilization begins to look like the march of Genitalians towards their ‘GOD’ in a form of an ever expanding MATRIX (∇).

  >The whole Freudian psychoanalysis is saturated with overtly genitalian associations, including the famous Freudian Anus, the surrogate of vagina (∇) for homosexuals.

  >The Tantro-Zionist “cult of the feminine” necessarily imposes SOFT methods of “Conquest Without the Use of (visible) Force”. Today, practically all more “hard” (masculine) social systems become subverted by means of delicate (feminine) “rose, tulip, orange, etc.” revolutions, described in detail in Robert Nye’s book „Soft Power”(2004).

  >And the most important. All important victories in Israel’s history had very feminine „by a deceit we win” CIA/Mossad character: the biblical David from a secure distance shots at Goliat, and than achieves him with his own sword; during the Hellenists against Hebraists war in ancient Israel, local heroine Judith treacherously seduces the victorious leader Holofernes and than kills him, during his sleep, with his own sword, assuring in this way the victory of Hebraists over “masculinized” Hellenists.

  This last history, celebrated by Jews during Chanuka festivities, is a kind of a prefiguration of the history of hating early Christians Saul from Tarsus, who suddenly felt love towards his previous enemies. Like Judith two centuries earlier, he sneaked into their rangs, and preaching „the general salvation by Jesus of Nazareth crucifiction”, he has murdered the essence of Hellenist-type – according to Tadeusz Zielinski – Jesus teachings and acts. ..."

  Czyli mówiąc językiem LACHÓW, dzięki "zbawicielskim" wysiłkom żydo-chrześcijańskiego kleru, coraz głębiej zanurzamy się w GLOBALNYM MATRIKSIE (∇ – vulva, ‘Om’, Shakti), czyli MEGA MACICY ŚWIATA, z kultem TPD czyli Technika-Pieniądz-Dupa przeze mnie kojarzonej.

  (more on this EXCITING TOPICS at http://markglogg.eu/?p=2144)
  Polska na rzekomym musiku.
 • @Nibiru 19:29:47 Polak MUSI sponsorować przyrost SZTUCZNYCH ŻYDÓW w Izraelu
  Coś interesującego się dowiedziałem przy okazji lektury, przyslanego mi przez Izraela Szamira, dłuższego artykułu na temat tego, jak w Izraelu (którego mieszkańcy mają, większe niż inne "rozwinięte" narody, kłopoty z 'naturalnym' się rozmnażaniem) obecnie jest bardzo wysoki przyrost naturalny - aż 2,4 dziecka na kobietę, podczas gdy w sąsiadującym Libanie tylko 1,5. Otóż ten "cud żydowski" szybkiego rozmnażania się coraz bardziej sterylnego społeczeństwa, polega po prostu na masowym ZAKUPIE, przez tamtejsze bogate rodziny, dzieci zrodzonych w biedniejszych krajach przez tak zwane "zastępcze matki" (zwłaszcza na Ukrainie, po coś była tam przeprowadzona "rewolucja godności" kilka lat temu): https://www.veteranstoday.com/2018/05/19/poumier/ .

  Po co ta NADPRODUKCJA sztucznych Żydów?

  Poumier tłumaczy to biolo-socjologiczne zjawisko w ten sposób:

  So here is the Israeli goal : produce synthetic Jews by any means, in order to be strong in claiming compensation for the Holocaust, for the Inquisition, for everything since Pharaoh, or more, if possible. Be fruitful and multiply, says the Bible. Never forget, never forgive, say Jewish lawyers lobbying for compensations from the Holocaust industry ; never stop inventing new ways for selling human flesh and buying the human spirit, suggestive of the vivid ghost of the Merchant of Venice.

  (To jest właśnie cel Izraela: produkować sztucznych żydów wszelkimi sposobami, a to po to by być silnym w żądaniach kompensacji za Holokaust - i to od czasów Inkwizycji lub od czasów faraona, lub nawet wcześniej, jeśli jest to możliwe. bądź płodnym i rozmnażaj się, mówi biblia. nigdy nie zapominaj, mówią żydowscy prawnicy, lobbując za odszkodowaniami w ramach przemysłu Holocaust.; nigdy nie odstąp od wynajdywania nowych sposobów by sprzedawać ludzkie mięso i kupować ludzką duszę, jak to sugeruje wciąż żywy duch Kupca z Wenecji.)

  No i właśnie dla zabezpieczenia przyszłości tych (po części zakupionych od "matek zastępczych" na Ukrainie) "sztucznych Żydów" Polska ma płacić w przyszłości Izraelowi "haracz" 300 miliardów dolarów, zaklepanych przez Kongres USA i osobiście przez prezydenta Trumpa...
  Polska na rzekomym musiku.
 • @MacGregor 10:17:53 Oto co się kojarzy Holendrom ze Światowładczym Izraelem
  no i ANTYSEMITOM w holenderskiej telewizji udało się wyprodukować parodię piosenki „obżydliwej żydowskiej dziewuchy” (to opinia mego kolegi Izraela Szamira, który wciąż ma zapewne paszport Izraela), która wygrała konkurs Judeo-Euro-Wizji tydzień temu:

  https://youtu.be/VAQeRJHwCSg

  A oto tłumaczenie google tej Anty-Judeo-Euro-Wizja piosenki:

  Izrael 2x
  Spójrz na mnie, jestem bardzo uroczym krajem.
  Przywódcy świata jedzą dobrze z mojej ręki.
  I każdym swym pocałunkiem ugasiłem każdy ogień.
  Wydajemy przyjęcie, idziesz?
  Później w meczecie Al Aksa ..
  To miejsce i tak wkrótce będzie puste.
  Od Hajfy po Morze Czerwone.
  Czy fajerwerki i kichher Saté.
  Więc po prostu tańcz do mojej muzyki … ze mną.
  Czy twój kraj będzie graniczył z miotaczami kamieni?
  Następnie buduj mury, o których marzy nawet Trump.
  Rzuć buk a buk tak Rzuć buk-rakietą. 2x
  Zobacz, jak piękne 2x .. Rzucam bomby.
  znowu, tak … Izrael wygrywa.
  Ta mała wróżka trwa już od sześciu lat.
  Zobacz, jak pięknie.
  Nie, nie sądziłem.
  Nie ma Palestyńczyka.
  Nie w mojej okolicy.
  Jestem stricte doorbitch.
  Poluję na Palestyńczyków … w zasłonach.
  T to moja fiksacja. Muszę tu błyszczeć!
  Czy twoja partia jest rozbita przez radykałów?
  Otwórz ambasady, upewnij się, że jesteś gotów.
  Od twojej chinga ling ching I twojego ping-aping ha!
  Z twoich dolarów, oraz centów
  I pecuniaja!
  Od twojego cholernego kerchingu
  Ching-kerching-kerching!
  Zobacz, jak ładnie 2x
  Znowu tak, Zwycięża Izrael.
  Przez siedemdziesiąt lat.
  Czy ta impreza się dzieje.
  Zawsze, tak .. Wygrywa Izrael ..
  Przez siedemdziesiąt lat.
  Czy ten shizzle jest w toku?
  Jestem bardzo uroczym krajem.
  Cały świat nadal dobrze odżywia się z mojej ręki.
  Czy to nie piękne, czy to piękne?
  Podoba mi się.
  Klerezooi!
  Piękne!

  https://niezlomni.com/telewizja-sparodiowala-piosenke-ktora-wygrala-na-eurowizji-mocne-slowa-wywolaly-wscieklosc-w-izraelu-padly-oskarzenia-o-antysemityzm-wideo/
  Polska na rzekomym musiku.
 • I to są NASI NAJLEPSI SOJUSZNICY, AMERYKANIE I (ŻYDO)ANGLICY…
  W PRACOWITYCH dniach 9 i 14 maja br. prezydent USA Donald Trump podpisał dwie decyzje o znaczeniu geopolitycznym.

  Pierwsza z nich, to zgoda na pobieranie „haraczu” od Wolnej Polski przez Państwo Izrael, uzurpujące sobie bycie reprezentantem zaginionych w trakcie II WŚ obywateli polskich – formalnie pochodzenia MOJŻESZOWEGO i tyle. (Bo z początkiem XX wieku, spora część burżuazji żydowskiej przeszła na katolicyzm, np. dobrze znana mi rodzina Szarskich w Krakowie).

  Drugie, to otwarcie 14 maja ambasady USA w Jerozolimie, która zgodnie z ustaleniami ONZ w roku 1947 miała pozostawać MIASTEM MIĘDZYNARODOWYM.

  W ten sposób STANY ZJEDNOCZONE oficjalnie zadeklarowały się jako państwo SYJONISTYCZNE, a zatem rasistowskie, realizując polecenia PISMA ŚWIĘTEGO Oby Testamentów (patrz św. Paweł w Liście do Rzymian rozdz. 9-11).

  A zatem nie tylko Palestyńczycy, ale także i wszystkie nie żydowskie narody świata, w sensie religijnym zostały zepchnięte do roli hinduskich „nietykalnych” przeznaczonych do sprzątaniu ekskrementów wydzielanych przez (A)Brahmanów samo-wybranych do panowania nad Ziemią (patrz encyklika Laborem execens z r. 1981).

  Przypominam zatem REWOLUCYJNE odkrycie mego korespondenta „herboris” sprzed pół roku, który podzielił się z nami bardzo interesującą hipotezą, bazującą na fakcie, że nie tylko imię ‘Abraham’ sugeruje jego pochodzenie od hinduskiego ‘Brahma’, ale także imię żony-siostry Abrahama Sara, jest skróceniem imienia głównej hinduskiej bogini Saraswati, żony Brahma, która w pewnych opowiadaniach też udaje jego siostrę.W swej „hipotezie roboczej” Herboris zauważył:

  „Określenie ‘Naród Wybrany’ zostało po prostu wyprowadzone z hinduskiego społeczno-boskiego systemu kastowego. I Hebrajczycy, zamieszkujący przed ich migracją, na północny-wschód od Eufratu, z pewnością mieli szerokie kontakty ze światem hinduskim. I wtedy zadecydowali, że to oni będą „czystymi braminami”, którzy będą panować nad poganami pochodzącymi z innych narodów. (Brahma stał się Jahwe i Abraham zadecydował to samo.) Inne narody otrzymały status niedotykalnych (…) Żydzi będą Kastą Najwyższą, narodem wybranym przez boga by przywodzić ludzkości. (…) I co istotniejsze, credo hinduizmu: “Aham-Brahmasmi” (Ja Jestem Brahmanem) pokrywa się z głosem « Ja Jestem », który usłyszał Mojżesz zza Gorejącego Krzaka. ”

  Proste? Czyż nie tak?

  Ja dodałem do tej hipotezy, że zgodnie z praktykowaną współcześnie zarówno przez Mossad jaki CIA zasadą „by a deception we make war”żydowska Elita już od tysiącleci ma zwyczaj „ubierać się” w szaty oraz „skóry” wypożyczone od kultur, które Żydzi, w trakcie ich historii, zamierzali opanować (czytać więcej: http://markglogg.eu/?p=2019)

  Czytać więcej:
  https://wiernipolsce.wordpress.com/2018/05/15/to-sa-nasi-najlepsi-sojusznicy-amerykanie-i-zydoanglicy/
  Polska na rzekomym musiku.
 • A zatem, decyzją prezydenta Trumpa, powstał GZUS!
  Wszystko wskazuje na to, że w 70 rocznicę powstania państwa Izrael, swą decyzją przeniesienia ambasady USA do Jerozolimy (która 70 lat temu została przez ONZ uznana za miasto międzynarodowe) prezydent Donald Trump prawie formalnie założył Kamień Węgielny pod wymarzone przez antycznych proroków (oraz chrześcijan z pod znaku św. Pawła) Nowe Światowe Państwo, któremu warto nadać "roboczą" nazwę Global Zionist Union of States, w skrócie GZUS, ze stolicą w Jerozolimie, jak o tym marzyła Golda Meier już w latach 1980, jeszcze przed likwidacją ZSRR.

  No i Iran też z czasem zostanie "połknięty" przez ten NOWOTWÓR LUDZKOŚCI.

  I
  United We Stand
 • @Krzysztof J. Wojtas 06:52:44 napisał:
  "bez idei łączącej - nie ma sensu podejmować się jakiejkolwiek aktywności."

  A przecież jest idea łącząca "ponad podziałami" (prawie) wszystkich zawodowych publicystów, dziennikarzy, itd. I można ją zasugerować w samej nazwie planowanego Stowarzyszenia. Otóż do mnie przyszedł dzisiaj e-list ze wzorem Deklaracji Przynależności do Stowarzyszenia o takiej oto nazwie:

  Ja, niżej podpisany/a proszę o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia dziennikarzy, publicystów i twórców ,,Korona RP”, w skrócie: SDPiT ,,Korona RP”

  A jakby odwrócić kolejność wyszczególnionych “profesji” i napisać o Stowarzyszeniu TWÓRCÓW, PUBLICYSTÓW oraz DZIENNIKARZY, w skrócie S-TPD “KORONA RP”? W ten sposób wtajemniczonym od razu było by wiadomo na jakim to TRÓJNOGU T-P-D ta “Korona RP” Mocno Się Trzyma!

  (Nie-gramotnym przypominam, iż chodzi o Przenajświętszą Trójcę TECHNIKA-PIENIĄDZ-DUPA Zachodniej Cywilizacji; gdy w sobotę 21 maja uczestniczyłem (w poprzedzającym nieudane "spotkanie na Koziej"), zebraniu Stowarzyszenia “Bastion Dialogu” w Warszawie, to w nieformalnej rozmowie powiedziałem jednemu (z nieznanych mi) uczestników tego zebrania przed-wyborczego, że Cywilizacja, którą PRACOWICIE budujemy, to T-P-D, to on zauważył, że jest to określenie autorstwa niejakiego Głogoczowskiego. I był mile zaskoczony, że Twórcę Konceptu tej TRÓJJEDNI CYWILIZACYJNEJ zobaczył przed sobą w NATURZE!)

  Z najlepszymi pozdrowieniami,

  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2018/04/Not-too-Divine-Comedy-back-2.jpg
  Nieudane spotkanie stowarzyszeniowe
 • @Krystyna Trzcińska 19:44:29 Wyrzucono nad Donbasem 17 lipca 2014 znaczną część pocietych na kawałki szczątków tego Boeinga
  Przytaczam jeszcze raz to, co wpisałem obok u Jeznacha:

  Jest wersja, że ten porwany w marcu 2014 malezyjski Boeing 777 wylądowal w bazie USA na wyspie Diegiego Garcija
  A znaczna część jego, pocietych na kawałki szczątków tego Boeinga, oraz azjatyckich gnijacych trupów, wyrzucono nad Donbasem 17 lipca 2014, imitując zestrzelenie innego malezyjskiego Boeinga 777 lecącego do Kuala Lumpur z Amsterdamu:

  Cytuję 3 komentarze które najbardziej mi trafiły do przekonania

  http://www.km.ru/forum/world/2014/09/15/katastrofa-malaiziiskogo-boinga-pod-donetskom/748474-neudobnye-fakty-krusheniya-boi

  1. (…) W miejscu przestępstwa zostały podrzucone silniki odrzutowe innej marki i innego rozmiaru. Całkowicie chałturalna robota, wynikająca z przewidywania, że żadnego śledztwa nie będzie. (MG – dlaczego podrzucono wielokrotnie mniejsze silniki? Bo te oryginalne, od Boeinga777 zaginionego w marcu br., były zbyt ciężkie i zbyt drogie by je przewozić do Donbasu i tam wyrzucać na śmietnik; proszę popatrzeć na zdjęcia elementu kadłuba poniżej, dokumentujące, że w Donbasie wyrzucono, uprzednio pocięte na w miarę „prostokątne” kawałki, elementy kadłuba Boeinga MH 370 9M-MRO zaginionego w marcu.)

  2. Żadnego Boeinga nie było. Był samolot transportowy załadowany samolotowym złomem oraz trupami i wszystko to rozsiewano na przestrzeni 11 kilometrów z luku bagażowego, który nie mógł wyrzucić wszystkiego tego w ciągu minuty, a zatem przyszło wyrzucać to porcjami. Aby rozrzucić 20-30 ton złomu metalowego konieczny jest wystarczający do tego czas lotu. Jeśli zwalił by się samolot, to on by gruchął w całości i rozsypał w przedziale nie większym niż 500 metrów Ale ten fakt nie był uwzględniony jako decydujący w tym otwarcie „niebiańskim” przedstawieniu.

  - A inny komentator do tego dodał, na podstawie danych szeroko upublicznionych (także po angielsku) przez dowództwo wojsk rosyjskich, pochodzących z zapisu radaru lotniska w Rostowie nad Donem (który w okolicach Doniecka „widział” tylko samoloty lecące wyżej niż 5 km nad ziemią) taką oto interpretację:

  3. Co się zdarzyło? Otóż leciał sobie niby Boeing rejsu MH-17, ale w rejonie miasta Snieżnoje jego radiolokacyjny sygnał nagle przestał odpowiadać sygnałem rejsu MH-17 i dlatego jego ślad na ekranie zaczął wyglądać dla dispaczerów jako ślad samolotu wojennego odlatującego na zachód – odchodzącego od granic Rosji i jej radarów. To znaczy, po trajektorii MH-17, podając stacjom radiolokacyjnym sygnał rejsu MH-17 leciał wojskowy samolot transportowy (na przykład amerykański C-5 Galaxy). W zadanym rejonie nad Donbasem on obniżył prędkość i wyrzucił…

  (MG – wg. danych radaru lotniska w Rostowie, w momencie zaniku jego sygnału rozpoznawczego, samolot zwolnił do 200 km/godz i wykonał półobrót. Tak że wylatujące kolejno zeń „śmiecie” spadły na ziemię z kierunku wschodniego. Dlaczego? Prawdopodobnie ok. 40 km przed granicą z Rosją pojawiła się niespodziewana „dziura” w powłoce chmur i całą mistyfikację z „zestrzeleniem Boeinga” można by z ziemi zobaczyć i nawet sfilmować – to jest moja prywatna, MG hipoteza: gdyby „Boeing” został „zestrzelony” bliżej rosyjskiej granicy i poza zasięgiem ukraińskich baterii p-lot., to wina „ruskich” byłaby z definicji niepodważalna.)

  Na zdjęciu poniżej: zasięg ukraińskich baterii p-lot. „Buk” wskazany na konferencji prasowej http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KSpeo5RcQQo

  A tak przy okazji. Ciekaw jestem czy wyimaginowany przez korespondenta „TPACT” na km.ru C-5 Galaxy z trupami azjatów i kawałkami Boeinga 9M-MRO, 17 lipca br. poleciał bezpośrednio nad Donbas z bazy amerykańskiej na wyspie Diego Garcia na Oceanie Indyjskim? W tej bazie ponoć wylądował ten zaginiony w marcu Boeing z ponad 200 Chińczykami i Malezyjczykami na pokładzie. (Nb. wg.wskazanego powyżej filmu z trupami, w walizkach, które się rozsypały w miejscu katastrofy było pełno ciepłej odzieży. Jeśli pochodziły one z samolotu, lecącego w marcu z równikowego Singapuru do zimnego o tej porze Pekinu, to nie dziwota. Interesującym jest także fakt, że wśród ptaków, których krew ponoć zbryzgała kabinę pilotów znalazła się bardzo egzotyczna, kolorowa papuga. Czy nie wsadzona ona została umyślnie na Diego Garcia, gdzie takie ptaki są pospolite, aby dać znać poszukiwaczom co się stało – podobnie jak ten wcześniejszy, tajemniczy telefon informujący, że na tej wyspie wylądował porwany w marcu malezyjski Boeing?
  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2014/10/papuga-w-Doniecku.jpg

  Czytać więcej po polsku: http://markglogg.eu/?p=843
  Lot MH 370 - wersja kolejna...
 • Jest wersja, że ten porwany w marcu 2014 malezyjski Boeing 777 wylądowal w bazie USA na wyspie Diegiego Garcija
  A znaczna część jego, pocietych na kawałki szczątków tego Boeinga, oraz azjatyckich gnijacych trupów, wyrzucono nad Donbasem 17 lipca 2014, imitując zestrzelenie innego malezyjskiego Boeinga 777 lecącego do Kuala Lumpur z Amsterdamu:

  Cytuję 3 komentarze które najbardziej mi trafiły do przekonania

  http://www.km.ru/forum/world/2014/09/15/katastrofa-malaiziiskogo-boinga-pod-donetskom/748474-neudobnye-fakty-krusheniya-boi

  1. (…) W miejscu przestępstwa zostały podrzucone silniki odrzutowe innej marki i innego rozmiaru. Całkowicie chałturalna robota, wynikająca z przewidywania, że żadnego śledztwa nie będzie. (MG – dlaczego podrzucono wielokrotnie mniejsze silniki? Bo te oryginalne, od Boeinga777 zaginionego w marcu br., były zbyt ciężkie i zbyt drogie by je przewozić do Donbasu i tam wyrzucać na śmietnik; proszę popatrzeć na zdjęcia elementu kadłuba poniżej, dokumentujące, że w Donbasie wyrzucono, uprzednio pocięte na w miarę „prostokątne” kawałki, elementy kadłuba Boeinga MH 370 9M-MRO zaginionego w marcu.) http://www.srspol.sk/images/full/obr_60-575-241.jpg

  2. Żadnego Boeinga nie było. Był samolot transportowy załadowany samolotowym złomem oraz trupami i wszystko to rozsiewano na przestrzeni 11 kilometrów z luku bagażowego, który nie mógł wyrzucić wszystkiego tego w ciągu minuty, a zatem przyszło wyrzucać to porcjami. Aby rozrzucić 20-30 ton złomu metalowego konieczny jest wystarczający do tego czas lotu. Jeśli zwalił by się samolot, to on by gruchął w całości i rozsypał w przedziale nie większym niż 500 metrów Ale ten fakt nie był uwzględniony jako decydujący w tym otwarcie „niebiańskim” przedstawieniu.

  - A inny komentator do tego dodał, na podstawie danych szeroko upublicznionych (także po angielsku) przez dowództwo wojsk rosyjskich, pochodzących z zapisu radaru lotniska w Rostowie nad Donem (który w okolicach Doniecka „widział” tylko samoloty lecące wyżej niż 5 km nad ziemią) taką oto interpretację:

  3. Co się zdarzyło? Otóż leciał sobie niby Boeing rejsu MH-17, ale w rejonie miasta Snieżnoje jego radiolokacyjny sygnał nagle przestał odpowiadać sygnałem rejsu MH-17 i dlatego jego ślad na ekranie zaczął wyglądać dla dispaczerów jako ślad samolotu wojennego odlatującego na zachód – odchodzącego od granic Rosji i jej radarów. To znaczy, po trajektorii MH-17, podając stacjom radiolokacyjnym sygnał rejsu MH-17 leciał wojskowy samolot transportowy (na przykład amerykański C-5 Galaxy). W zadanym rejonie nad Donbasem on obniżył prędkość i wyrzucił…

  (MG – wg. danych radaru lotniska w Rostowie, w momencie zaniku jego sygnału rozpoznawczego, samolot zwolnił do 200 km/godz i wykonał półobrót. Tak że wylatujące kolejno zeń „śmiecie” spadły na ziemię z kierunku wschodniego. Dlaczego? Prawdopodobnie ok. 40 km przed granicą z Rosją pojawiła się niespodziewana „dziura” w powłoce chmur i całą mistyfikację z „zestrzeleniem Boeinga” można by z ziemi zobaczyć i nawet sfilmować – to jest moja prywatna, MG hipoteza: gdyby „Boeing” został „zestrzelony” bliżej rosyjskiej granicy i poza zasięgiem ukraińskich baterii p-lot., to wina „ruskich” byłaby z definicji niepodważalna.)

  Na zdjęciu poniżej: zasięg ukraińskich baterii p-lot. „Buk” wskazany na konferencji prasowej http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KSpeo5RcQQo

  A tak przy okazji. Ciekaw jestem czy wyimaginowany przez korespondenta „TPACT” na km.ru C-5 Galaxy z trupami azjatów i kawałkami Boeinga 9M-MRO, 17 lipca br. poleciał bezpośrednio nad Donbas z bazy amerykańskiej na wyspie Diego Garcia na Oceanie Indyjskim? W tej bazie ponoć wylądował ten zaginiony w marcu Boeing z ponad 200 Chińczykami i Malezyjczykami na pokładzie. (Nb. wg.wskazanego powyżej filmu z trupami, w walizkach, które się rozsypały w miejscu katastrofy było pełno ciepłej odzieży. Jeśli pochodziły one z samolotu, lecącego w marcu z równikowego Singapuru do zimnego o tej porze Pekinu, to nie dziwota. Interesującym jest także fakt, że wśród ptaków, których krew ponoć zbryzgała kabinę pilotów znalazła się bardzo egzotyczna, kolorowa papuga. Czy nie wsadzona ona została umyślnie na Diego Garcia, gdzie takie ptaki są pospolite, aby dać znać poszukiwaczom co się stało – podobnie jak ten wcześniejszy, tajemniczy telefon informujący, że na tej wyspie wylądował porwany w marcu malezyjski Boeing?
  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2014/10/papuga-w-Doniecku.jpg

  Czytać więcej po polsku: http://markglogg.eu/?p=843
  Samobójstwo pilota?
 • @Gasienica 23:31:31
  Nie Gudarinem tylko oczywiscie Grudinin
  Jaki Putin na kolejną kremlowską turę?
 • @Oświat 16:06:56
  Wszystko wskazuje że "otrucie" Skirpala, wyrzucanie Ruskich z ambasad w USA i GB to po to, aby dodać głosów Putinowi i uniknąć drugiej tury głosowania z kontrkandydatem komunistą-milionerem Gudarinem.
  Jaki Putin na kolejną kremlowską turę?
 • @Oświat 10:41:27 FR i IL MIŁOSĆ PO WSZE CZASY W IMIĘ HOLOCAUSTU?
  A oto ważne wypowiedzi premiera Netanjahu i prezydenta Putina kilka dni temu:

  «Я был очень взволнован, увидев в этом музее описание истории нашего народа на земле России, включая и современный период, когда еврейская жизнь в России процветает, благодаря во многом поддержке властей, вашей личной поддержке. Этот музей рассказывает и о печальных страницах истории нашего народа и в первую очередь о Холокосте. Холокост — это страшная трагедия в истории человечества», — отметил тогда Нетаньяху.

  Владимир Путин тогда добавил, что «неприятие антисемитизма, любых проявлений ксенофобии и межнациональной розни сближают Россию и Израиль».

  Читать полностью: http://www.km.ru/world/2018/05/14/vneshnyaya-politika-rossii/824578-rossiya-izrail-ot-lyubvi-do-nenavisti-i-obratno
  Jaki Putin na kolejną kremlowską turę?
 • Czy zamachy na JPII (i R. Reagana) w lutym i maju 1981 bły sfingowane?
  ... strzelano bowiem, obezwładniającymi kulami, i do Karola Wojtyły 13 maja 1981 na placu św. Piotra w Rzymie i do Ronalda Reagana 3 miesiące wcześniej przed hotelem Hilton w Waszyngtonie. A to wyraźnie po to, by w trakcie trwających, w obu wypadkach, kilkugodzinnych operacji „usuwania (nie istniejących) kul”, przekonywać ich „z miłością” do współdziałania z Niewidzialnym Panem Świata (obecnie znanym jako Deep State), w zbożnym dziele likwidacji „Imperium Zła” na Wschodzie Europy. I stąd zapewne ten podpis JPII pod wzmiankowanym powyżej gniotem poznawczym (pt. Laborem exercens), opublikowanym przez Watykan zaledwie w 4 miesiące po tej mafijnej „przyuczce”. (Przyznaję, że nigdy nie ośmieliłem się zapytać 97-letnią obecnie dr Wandę Półtawską, co miał na myśli włoski sędzia Rosario Priore, który prowadził dochodzenie w sprawie zamachu na papieża w 1981 roku i który publicznie stwierdził, że „ Wanda Półtawska nie tylko prowadziła prywatną korespondencję z Janem Pawłem II, ale także znała najbardziej straszliwą tajemnicę tego pontyfikatu“.)

  z tekstu https://markglogg.eu/?p=2028

  szczegóły tych "dziwnych" zamachów tutaj: https://prawda2.info/tm.php?t=216&start=0
  37. rocznica zamachu na papieża Jana Pawła II
 • @rysio 12:33:40
  Ten "rysio" to Integralny KRETYN. Ja o tym, że Czarna Ospa znikła całkowicie na Ziemi dzięki szczepieniom, a on że dżuma, wciąż istniejącą w Amerykach i Azji w Polsce jest rzadkością.
  Szczepić czy nie?
 • @rysio 09:19:49
  rysio napisał:

  W TEORII SZCZEPIENIA sa szkodliwe i ludobojcze, a w PRAKTYCE wyeliminowaly epidemie chorob zakaznych."

  Znów slogany reklamowe? Goździkowa mówi? Jakie choroby?

  co to za bełkot?

  Niech sobie "rysio" na przykład poczyta, jak pod koniec lat 1970 CAŁKOWICIE wytrzebiono na świecie, metodą OBOWIĄZKOWYCH szczepień, CZARNĄ OSPĘ (smallpox), która wcześniej zabiajała miliony ludzi, zwłaszcza w obu Amerykach:
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ospa_prawdziwa

  Przy wyjeździe do Indii w latach 1970 szczepienie przeciw niej było obowiązkowe, w późnych latach 1980 już zaprzestano wymagać od nas posiadania aktualnej książeczki szczepień gdy tam wjeżdżamy. Itd.

  A "rysio" ze swym antyszczepionkowym "kuku na muniu" winien sie szybko zgłosić do odpowiedniej przychodni, jako społecznie niebezpieczny roznosiciel ANTYSZCZEPIENNEJ CHOROBY UMYSŁOWEJ.

  MG
  Szczepić czy nie?
 • @rysio 23:52:52 TEORIA I PRAKTYKA PRAW BIOLOGII
  W TEORII SZCZEPIENIA sa szkodliwe i ludobojcze, a w PRAKTYCE wyeliminowaly epidemie chorob zakaznych.

  I podobnie

  W TEORII NAPROMIENIOWANIA sa szkodliwe i rakotworcze, a W PRAKTYCE UMIARKOWANE NAPROMIENIOWANIA polepszaja dŁugowiecznosc, potencje oraz odpornosc na nowotwory.

  Co wiecej

  W TEORII BOGACTWO daje szczescie, zdrowie oraz modrosc, a w
  W PRAKTYCE wiedzie do dewastacji Planety, znikniecia roznorodnosci biosfery oraz zbrzydniecia populacji...


  ,,
  Szczepić czy nie?
 • @rysio 21:45:06 Gasienica - Markglogg CV
  from http://markglogg.eu/?page_id=2

  ... Before becoming a professional philosopher I specialized in solid state physics, geophysics, evolutionary biology, history of science and history of religious thought. I’ve worked as a teaching and research assistant at Academy of Mines at Cracow (1966-67), University of Copenhagen (1968-69), University of California (1970-72) Ecole Polytechnique de Lausanne (1974-75). In 1979 I had a French Government scholarship at Laboratoire d’Evolution des Etres Organisés at University Paris VII. Since 1997 I worked as an assistant, than lecturer and senior lecturer in philosophy at the Pomeranian Academy at Slupsk, Poland. In January 2003 I received a doctoral degree in Political Philosophy at the University of Silesia in Katowice. Since 2009 I am retired.

  In-between my scientific and philosophical occupations I participated in several alpinist expeditions in Alaska, Peru, Afghanistan, Pamir, Himalayas and New Zealand. https://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_G%C5%82ogoczowski
  Szczepić czy nie?
 • @Gasienica 16:46:38
  I jako absolvent UC Berkeley przed blisko pŁ wiekiem, zobowiazany jestem dodac:

  LOBBY ANTYSZCZEPIONKOWE, wyraźnie przeszczepione z Ameryki Północnej do Polski w ramach w ramach jej okupacji przez Imbecility First („I-First”) Zjednoczone Planetarne Imperium, najwyraźniej otrzymało polecenie „od Boga”, by jak najusilniej KRETYNIZOWAĆ POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO. (Obraz zbiorowy działaczy tego „Lobby” w Polsce jeszcze raz poniżej; według mego kolegi ze studiów w Berkeley 48-46 lat temu, Francuza Christiana Galtier, „w USA powstała zupełnie nowa RASA ludzi” – a więc Procesy Ewolucyjne można obserwować nawet na obecnych ludzkich populacjach!)

  PS Obrazek na http://markglogg.eu/?p=2201
  Szczepić czy nie?
 • @jan 15:52:39
  A oto bardzo prawdopodobna przyczyna obecnej "pandemii antyszczepiennej":

  Z tego co do tej pory zrozumiałem, to tak na prawdę koncerny farmaceutyczne mają większą kasę z tego żeby nie produkować szczepionek z tiomersalem, baaaa najlepiej jakby wcale nie było szczepionek, bo to co zarobią z ich sprzedaży, to jest promil tego co zarobią z leczenia chorób przeciwko którym są te szczepionki.

  Więc to może te antyszczepienne artykuly są "sponsorowane"?

  I opinia DOKTOR MAMA na temat tego co sie obecnie dzieje wokol szczepien:

  Kamila Ludwikowska • 4 lata temu http://www.doktor-mama.pl/2014/08/rtec-w-szczepionkach-odczarowana.html

  Mam nadzieję, że fala antyszczepionkowa nie osiągnie takiego poziomu, że dane będzie przekonać się na nowo iż to choroby zakaźne przeciw którym szczepimy są zagrożeniem...
  Szczepić czy nie?