Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze Daro

 • Lechici odłam Polan
  Chciałbym zaznaczyć, że Lechici, byli kiedyś członkami zwiazku plemiennego Polan (na dzisiejszej północnej Ukrainie i zachodniej Rosji). A swe państwo na terenie dzisiejszej Polski, zaczeli tworzyć gdy w odmentach IX wieku, osłabiła się potęga Chazarów (którzy podbili Polan) i nastąpił skuteczny bunt niektórych plemion podpożądkowanych Kaganatowi Chazarskiemu (Węgrzy, Lechici, Wiatycze, Radymicze), inspirowanych przez dyplomacje Cesarstao Bizantyjskiego. (Legenda o Piaście Kołodzieju i Popielu).
  Zbuntowani Lechici, podążyli na zachód, wykorzystując osłabienie plemion graniczących z Państwem Wielkomorawskim, docierając do Wielkopolski. W Wielkopolsce stworzyli swoją bazę wypadową na Mazowsze i Wschodnie Pomorze (Pomorze Gdańskie). Ekspansje na południe ograniczali Morawianie a później ich następcy Czesi. Na zachodzie i północy, plemiona Połabskie i Pomorskie.
  TURBO-gimnazjaliści.
 • Broń automatyczna tylko za pozwoleniem w USA
  Chciałbym zaznaczyć że w USA, każdy stan ma własne prawa odnośnie posiadania broni palnej. W jednych jest bardzo licencjonowanie jej posiadanie, w innych stanach na bron o kalibrze do 0.22 cali nie trzeba mieć nawet pozwolenia. Ale we wszystkich posiadanie karabinów automatycznych, jest obarczone szeregiem pozwoleń. W praktyce tylko funkcjonariusze państwowi są użytkownikami broni automatycznej.
  Przyczyną terroryzmu jest islam. Trzeba go zakazać!
 • Likwidacja pomników ofiar UPA
  Chciałbym zaznaczyć, że wyniku działalności UPA i władz Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, w latach czterdziestych do likwidacji UPA, wielu milicjantów było wcześniej członkami AK, BCh i NSZ. Przyjmowano tych ich, ponieważ na terenach w których działali było bardzo niebezpiecznie, więc potrzebowano ostrzelanych weteranów. Zresztą milicja, WOP często współpracowali z podziemiem niepodległościowym. A ORMO, to była zalegalizowana samoobrona, bardzo często oparta na konspiracyjnych powiązaniach z czasu okupacji niemieckiej.
  Zginęli na służbie z rąk UPA
 • @Ziut - Blok Narodowy Polski 16:02:31
  Chazarowie lud pochodzenia tureckiego, przybył na stepy czarnomorskie w czasach pierwszego kaganatu tureckiego. Zdominował na jakiś czas jedwabny szlak. Elita plemienna uległa judaizacji, ale wyznawcy chrześcijaństwa, islamu jak religii pierwotnych, cieszyli się tolerancją. Po zmianie tras jedwabnego szlaku (co było przeciwdziałaniem praktykom monopolistycznym kupców chazarskich), przebranżowiono się na handel niewolnikami z Wschodniej Europy.
  Kres istnieniu Kaganatu Chazarskiego, przyniosły wyprawy wojenne księcia kijowskiego Świętosława, które zniszczyły główne ośrodki Chazarów. Kupcy i rzemieślnicy przenieśli się na Ruś i Wielkiej Bułgarii. Do najazdu mongolskiego, wyznawcy judaizmu, stanowili około 10% mieszkańców grodów ruskich. Będąc wpływową grupą społeczną.
  CHAZARZY TO NIE ŻYDZI
 • Parę poprawek
  Miecław, który po najeździe Czechów w 1038 przejął władze w państwie Piastów, był chrześcijaninem tylko że obrządku słowiańskiego. Ale w jego państwie, funkcjonowały chrześcijańskie obrządki łaciński, słowiański i grecki, działały też świątynie bóstw słowiańskich. Wielkopolska została częściowo zajęta przez Czechów (grody Gniezno, Giecz), a gdy nastąpiła konsolidacja władzy przez Miecława, wycofali się z Wielkopolski zabierając ze sobą kolaborantów (chrześcijan).
  Reakcja pogańska, zaczęła się od przejęcia rządów przez Bezpryma w 1030. Gdyż siły Piastów, zostały osłabione, więc nie byli wstanie narzucić odgórnie religii oraz musieli obniżyć fiskalizm. Co najbardziej odczuł kler rzymsko-katolicki obrządku łacińskiego, odcięty od państwowych dotacji (zaniechano poboru dziesięciny).
  Szwabi, Saksonii, Szkopi, Bawarzy, to nazwy członków plemion niemieckich (obecnie krajów regionalnych). Sąsiedzi Niemców, używają nazw tego plemienia z którym mieli największy kontakt (najczęściej sąsiedztwo).
  A sama nazwa Lachów. Lachami lub Lechitami zwano zachodnie plemię z Związku Polan. Plemię te po upadku związku, wyniku agresji Chazarów i Rusów, wyzwoliło się z spod wpływów Chazarów i wyemigrowało na zachód podbijając Wielkopolskę i północną-wschodnią Małopolskie(Śląsk i południowo-zachodnią Małopolskę kontrolowali Morawianie, a potem Czesi.).
  Szukając przodka nie zgubmy tyłka.
 • PO to już przećwiczyła
  Jak Donald z Bronkiem, zajumali kasę na przyszłe emerytury. Tak, Jaro z Ambrożym skroili byłych esbeków. Ja myślę, że skoro to byli źli ludzie, to taniej było ich rozstrzelać, oczywiście po osądzeniu. Emerytur im wtedy płacić się nie będzie.
  W ogóle nie chodzi o komunę
 • Kapitał i prawo do zysku
  To nie jest problemem, że zagraniczni inwestorzy realizują swoje zyski z inwestycji w Polsce. Ich prawo do tego, za "Bóg zapłać", tu swoich pieniędzy nie wkładali. Problemem jest to, że władze naszego kraju ich uprzywilejowują, traktując polskich inwestorów jako ludzi trzeciej kategorii.
  540 mld zł. Dla Polski - żaden Problem!
 • Imperium Rzymskie, zbudowało pospolite ruszenie
  Chciałbym zauważyć że, większość podbojów Rzymu dokonali żołnierze, pochodzący z poboru. Zdobyli oni całą Italię, Grecję, Azję Mniejszą, Hiszpanie, Afrykę Północną, Południe Galii. Podporządkowali Rzymowi Egipt.
  Poboru zaniechano, z powodu braku poborowych. Gdyż Rzymski system poboru, opierał się na posiadaczach ziemskich. Ale ponieważ, sanatorzy i ich członkowie, zajmowali dla siebie ziemie należącą do republiki Rzymskiej, próby ograniczenia tego procederu, został obalony siłą. Więc zawodowy żołnierz rzymski obronił Rzym przed plemionami germańskimi, pozwolił pokonać sojuszników italskich (choć większe znaczenie było nadawanie obywatelstwa rzymskiego wszystkim miastom lojalnych wobec Rzymu). Stłumił powstanie Spartakusa i podbił północną Galię, Brytyjskich Celtów i Dację. Ale też pozwolił obalić republikę i doprowadził do powstania cesarstwa i wpływał na zmianę na cesarskim tronie. W sumie, jeśli imperium zbudowano dzięki żołnierzowi z poboru, to zgubę przynieśli zawodowcy.
  Plusy ujemme dobrej zmiany- widziane z USA
 • AK i UPA
  Chciałbym zaznaczyć że, był tylko jeden przypadek współpracy AK i OUN_UPA. I mimo pewnego sukcesu w postaci uwolnienia więźniów, współpraca okazała się bardzo problematyczna dla AK. Komuniści propagandowo to wykorzystali, więc dezercje, brak współpracy ludności cywilnej z strukturami AK.
  Zresztą, wielu byłych członków AK i NSZ, na terenach południowego-wschodniego PRL-u, wstąpiło do MO, albo pomagało w tworzeniu ORMO, w celu obrony ludności polskiej przed UPA.
  A w sprawie, przekazywania Banderowców Sowietom, to jest istotne podejrzenie, że Chruszczow będąc pierwszym sekretarzem Ukraińskiej Radzieckiej Republiki Socjalistycznej, potajemnie wspierał OUN-UPA, na terenach połudnowo-wschodnich województw IIRP, w trakcie II Wojny Światowej jak i po niej.
  Ubecki gen Cenckiewicza.
 • 500+, łyt reklamowy
  Cały, program 500+, to tylko medialny zabieg reklamowy. Nie został pomyślany na trwale, gdyż nie ma mechanizmu indeksacji inflacyjnej. Po za tym, będzie trwało uszczelnianie kryteriów przyznawania. Programowi, cios mogą zadać mieszkający w Polsce cudzoziemcy, gdyż z traktatami wspólnotowymi im też przysługuje 500+.
  500+ - drugie rozdanie.
 • Upadek górnictwa siarkowego
  Przyczyną upadku górnictwa siarkowego w Polsce są trzy:
  - zmniejszenie zapotrzebowania na siarkę w przemyśle;
  - nadprodukcje siarki, przez przemysł petrochemiczny i inny, gdzie siarka jest odpadem produkcyjnym;
  - zarządzanie przez rząd kopalniami, czyli przez osoby nie mające kompetencji do zarządzaniem przedsiębiorstwem, ale mające odpowiednie znajomości.
  Potrzeba antysemityzmu.
 • Czym zastąpić podatek dochodowy CIT
  Jak zastąpić podatek dochodowy od przedsiębiorstw by nie było bardziej sprawiedliwie.
  Podzielimy działalność gospodarczą na:
  - handlową (towary własnej produkcji do 10% obrotu);
  - usługowe (towary własnej produkcji od 10 do 50%, oraz praca i wiedza)
  - produkcyjne (towary własnej produkcji od 50%).
  Przedsiębiorstwa handlowe i usługowe ryczałtowym podatkiem, proporcjonalnym od przychodu . W przypadku firm produkcyjnych można pozwolić sobie na pozostawienie CIT-u.
  A ponieważ jesteśmy członkiem WE, to nie możemy nakładać ceł na handel wewnątrz Wspólnoty, a zewnętrzny, oclony jest według zasad Brukseli, to opodatkowanie transakcji transgranicznych narazi nas na sankcje.
  A ponieważ podatki dochodowe są drogie w poborze, to można z nich zrezygnować. Likwidując PIT, zastąpmy go podatkiem majątkowym (nieruchomości).
  Bo podatki trzeba przemyśleć
 • Mity i pomówienia.
  Co do rozbioru Czechosłowacji, to rząd Polski nie brał w tym udziału. Czesi i Słowacy przegrali proces o część terenów przygranicznych, których trybunał przyznał Polsce. Co prawda orzeczenie trybunału międzynarodowego, Niemcy postanowili wykorzystać propagandowo.
  A sprawę Czechosłowacji to najlepiej o tym świadczy ujawnione protokoły rozmów dyplomatycznych z roku 1938, jakie władze francuskie ujawniły. Z nich wynika że, rząd Polski wyraził chęć wzięcia w potencjalnej wojnie przeciw Niemcom, ale na wniosek władz Czechosłowacji stronę polską wyłączono z tych rozmów. Powodem zgody mocarstw na podział Czechosłowacji, był brak możliwości pomocy Czechosłowacji z powodu jej wrogich stosunków z sąsiadami (nie było możliwości dostarczenia posiłków i zapatrzenia), dążenia separatystyczne Słowaków (dyskryminowanych przez Czechów w tym państwie), sami Czesi też się poddali i nie przygotowanie Francji i Wielkiej Brytanii do wojny.
  A Szwedzi zapłacą za „Potop” ???
 • Głowy państwa na pogrzebie Lecha Kaczyńskiego
  Mimo, że wstrzymano loty na europejskim niebie, po wybuchu islandzkiego wulkanu, na pogrzeb Lecha Kaczyńskiego, przybyło kilka głów państwa i parę delegacji rządowych. Nawet z Rosji przelecieli.
  Gdy Niemcy piszą o Smoleńsku, wiedz, że coś się dzieje
 • Pierwsza loża masońska powstała pod koniec XVII w Londynie
  Pierwsza organizacja masońska, powstała pod koniec XVII wieku w Londynie, wyniku połączenia kilku bractw religijnych (katolickich, anglikańskich, protestanckich) zrzeszających rzemieślników i drobnych kupców, w celu wspólnego działania na rzecz swoich wspólnot czyli wspólnego tworzenia opieki medycznej, wsparciem porad prawnych, organizowaniem opieki społecznej dla wdów i sierot oraz wspieranie edukacji podstawowej.
  Ponieważ, że zdarzały się przypadki prześladowania członków nie których bractw (katolickich lub protestanckich przez władze), została ona w półukryciu. Czyli siedziby i władze są znane, ale członkowie są utajnieni, rozpoznają się przez znaki rozpoznawcze. Jako, że Londyn był ważnym centrum gospodarczym rodzącego się imperium brytyjskiego, to do tego związku przystępowały inne bractwa rzemieślników i drobnych kupców w innych miastach Anglii, Walii, Szkocji, Irlandii a następnie kolonii.
  Ponieważ, w drugim dziesięcioleciu XVIII, część członków loży londyńskiej, dorobiło się pokaźnych majątków, to zainteresowało pewnych arystokratów powiązanych z dworem króla Anglii. Wtedy to stworzono legendę masonerii, by móc przyciągnąć znudzonych i pragnących rozrywek brytyjskich arystokratów. To wtedy można mówić o narodzinach masonerii kontynentalnej wrogiej tradycji, rodzinie i religii.
  Trzysta lat od zjednoczenia sekt diabła
 • A nie można przymknąć oko na rozprawę z dzikami przez rolników.
  Ja bym proponował, by samych rolników zachęcić do zajęcia się problemem dzików. Były dziki, a teraz są z nich kiełbasy. No i na granicy postawić płoty anty-dzikowe.
  Po ludzku o „świńskim problemie”
 • @Zbigniew Jacniacki 17:21:48
  To że, nominaci partyjni nie znali się na swojej pracy, defraudowali majątek powierzonych zakładów. To poważnie.
  Mogę podać przykłady. W Kwidzynie w Warmińskich Zakładach Owocowych, dyrekcja sprzedała zakład produkcji win owocowych (między innymi produkowali Arizone), po zaniżonej cenie.
  W Tczewie w Zakładach Metalowych Metrix (produkcja wodomierzy), nowych dyrektorów na początku interesowało zakup nowych samochodów i telefonów komórkowych służbowych. A po dodatkowo to wyjeżdżali na wycieczki, pod pretekstem negocjacji handlowych albo odwiedzin klientów. Pewnie w każdym powiecie w Polsce usłyszymy opowieści o przywiezionych z Warszawy dyrektorach i ich pomysłach jak się szybko dorobić na majątku powierzonego zakładu.
  Czy PiS w ramach dekomunizacji zmieni granice państwa?
 • @Repsol 17:38:59
  Upadki zakładów i likwidacje zakładów państwowych były już po 1989-tym. Na karę śmierci było już memorandum (nie wiadomo kiedy i kto o tym zadecydował). No i zlikwidowana kary za zły zarząd. Co prawdo potem przywrócono ale to już była kara więzienia, a platformersi ponownie zlikwidowali kary za złe zarządzanie.
  Czy PiS w ramach dekomunizacji zmieni granice państwa?
 • Zakłady państwowe upadły głównie że były państwowe.
  Większość własności państwowej upadła, gdyż nie miała sprawnego zarządu i nadzoru właścicielskiej. Zarządzali ją różni nominaci z ramienia aktualnego obozu rządzącego, nie posiadających żadnych kwalifikacji i doświadczenia w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Dodatkowo zainteresowani byli szybkim wzbogaceniem.
  Czy PiS w ramach dekomunizacji zmieni granice państwa?
 • Reakcja pogańska.
  Tak zwana reakcja pogańska, czyli uznanie za legalne kultu dawnych bogów, wystąpiła już podczas krótkich rządów Bezpryma (starszy brat Mieszka II, który sięgnął po władze przy poparciu władcy Rusi Kijowskiej i Cesarza Rzeszy Niemieckiej). Mieszko po powrocie z niewoli i przejęciu władzy nie podjął kroków przeciw nawrotowi kultów starych bogów (nie miał środków, nie chciało się mu je marnować, pogodził się z tym). Na pewne jest że pod koniec jego panowania w ważniejszych grodach pobudowano świątynie bóstw pogańskich. Samemu Mieszku II-giemu zmarło się w 1034-tym. Dekompozycja państwa piastów nastąpiła w 1038, wyniku najazdu Czechów i Niemców, oraz walk o władzę w Polsce. Podejrzewam, że duchowni katolicy zawiązali spisek na usunięcie mniej przychylnemu im władcy na rzecz bardziej. Władca ten znany jako Bolesław Zapomniany został pewnie zamordowany a Czescy najezdnicy mieli wnieść na tron nowego władcę Kazimierza. Nawet odnieśli pewne sukcesy, kraj pozbawiony władcy, nie był wstanie zorganizować oporu, dodatkowo spiskowcy podawali ważne grody wojom czeskim (Kraków, Wrocław, Gniezno, Giecz). Tylko zgubiła ich wielkość państwa Piastów. Na Mazowszu, daleki krewny zabitego władcy, zorganizował opór i doprowadził iż Czesi opuścili Wielkopolskie (zabierając ze sobą swoich lokalnych sojuszników), a na oponowanie reszty zajętych przez Czechów ziem, nie miał środków.
  W roku Pańskim 966 nie spadlismy z drzewa.