Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze Grzegorz Odnowa

 • Instytucja wyboru prezydenta oddaje władzę w ręce OLIGARCHI
  Pozwalam sobie wkleić poniżej mój komentarz który dotyczy wcześniejszego artykułu pana Stanisław Tymińskiego pod tytułem ,,Wolny wybór przyszłości''

  Instytucja wyboru prezydenta oddaje władzę w ręce OLIGARCHI
  Szanowny Panie Stanisławie Tymiński , zgadzam się z powyższymi pańskimi przemyśleniami prawie w całości . Przedstawił pan bardzo jasno , przenikliwie i prawdziwie powody dla których obecny ustrój państwa polskiego jest jedynie atrapą demokracji .
  Pańskie uwagi co do wagi publicznej zbiórki pieniędzy są zasadniczo słuszne ale jest tak wtedy gdy odniesie się je do warunków istniejących w prawdziwych demokracjach . W Polsce mamy jedynie atrapę demokracji . Pomijając fakt obojętności polaków na apele o zbiórkę pieniędzy (ta obojętność ma racjonalne przyczyny) trzeba zauważyć że w polskich warunkach możliwość dysponowania bardzo dużymi sumami pieniędzy na kampanię wyborczą może nie przynieść istotnych efektów propagandowych . Taki rozwój wypadków jest moim zdaniem bardzo prawdopodobny dlatego że kandydat (jak rozumiem chodzi o kandydata na prezydenta) spoza obecnego układu klik partyjnych nie maiłaby szans na wydanie pieniędzy i kupienie odpowiedniej ilości reklam wyborczych oraz kupienie przychylności mediów . W Polsce prawie nie ma wolnych mediów a w mediach ,,głównego nurtu’’ tajemniczy ktoś (wajchowy) , zanim zacznie się kampania wyborcza , dokonuje tajnych prawyborów i ogłasza którzy kandydaci są ,,poważni’’ a którzy są ,,niepoważni’’ . Niepoważny kandydat się nie liczy a to oznacza że trzeba go i jego pieniądze lekceważyć .

  Zwycięstwo właściwego kandydata jest ważniejsze , dla kliki trzymającej władzę nad mediami i nad Polską , niż pieniądze .

  Panie Stanisławie , napisał pan w komentarzu , cytuję ,,JOW w Polsce sprawdziła się w wyborach prezydenckich i dlatego uważam, że w Polsce powinien być system prezydencki z rządem fachowców a nie gabinetowa demokracja. W systemie prezydenckim Sejm pełni tylko rolę ustawodawczą. Żaden poseł nie może być członkiem rządu.’’

  Jestem przeciwnego zdania między innymi z powodów o których napisałem powyżej .Uważam że instytucja prezydenta w Polsce się nie sprawdziła i nie ma szans na to także w przyszłości .
  Myślę że nie ma w obecnej dobie przykładów na to aby w jakimkolwiek państwie na świecie instytucja prezydenta dobrze służyła interesom obywateli i narodów .Biorąc za przykład USA lub Francję łatwo zauważyć że wybór jednego lub drugiego kandydata , z pośród kandydatów ,,poważnych’’ , nie ma praktycznie żądnego istotnego wpływu na politykę państwa .
  Na przykład Obama wygrał pierwsze wybory pod hasłem ,,zmiany polityki zagranicznej” . W praktyce ,,zmiana ‘’ objawiła się tym że sekretarzem obrony pozostał ten sam człowiek który pełnił tę funkcję w administracji Busha .

  Uważam że instytucja prezydenta nie służy dobrze obywatelom dlatego ponieważ przemożny wpływ na wynik wyborów mają dysponenci środków masowego przekazu .Wybory w dużym JOW (np. wielkości państwa) zupełnie tracą swe zalety i nie służą interesom obywateli , społeczeństwa i państwa oraz szkodzą demokracji . Instytucja wyboru prezydenta oddaje władzę w ręce OLIGARCHI która sprawuje kontrolę nad środkami masowego przekazu .
  Pozdrawiam
  "Przyczynek do Wolności"
 • Instytucja wyboru prezydenta oddaje władzę w ręce OLIGARCHI
  Szanowny Panie Stanisławie Tymiński , zgadzam się z powyższymi pańskimi przemyśleniami prawie w całości . Przedstawił pan bardzo jasno , przenikliwie i prawdziwie powody dla których obecny ustrój państwa polskiego jest jedynie atrapą demokracji .
  Pańskie uwagi co do wagi publicznej zbiórki pieniędzy są zasadniczo słuszne ale jest tak wtedy gdy odniesie się je do warunków istniejących w prawdziwych demokracjach . W Polsce mamy jedynie atrapę demokracji . Pomijając fakt obojętności polaków na apele o zbiórkę pieniędzy (ta obojętność ma racjonalne przyczyny) trzeba zauważyć że w polskich warunkach możliwość dysponowania bardzo dużymi sumami pieniędzy na kampanię wyborczą może nie przynieść istotnych efektów propagandowych . Taki rozwój wypadków jest moim zdaniem bardzo prawdopodobny dlatego że kandydat (jak rozumiem chodzi o kandydata na prezydenta) spoza obecnego układu klik partyjnych nie maiłaby szans na wydanie pieniędzy i kupienie odpowiedniej ilości reklam wyborczych oraz kupienie przychylności mediów . W Polsce prawie nie ma wolnych mediów a w mediach ,,głównego nurtu’’ tajemniczy ktoś (wajchowy) , zanim zacznie się kampania wyborcza , dokonuje tajnych prawyborów i ogłasza którzy kandydaci są ,,poważni’’ a którzy są ,,niepoważni’’ . Niepoważny kandydat się nie liczy a to oznacza że trzeba go i jego pieniądze lekceważyć .

  Zwycięstwo właściwego kandydata jest ważniejsze , dla kliki trzymającej władzę nad mediami i nad Polską , niż pieniądze .

  Panie Stanisławie , napisał pan w komentarzu , cytuję ,,JOW w Polsce sprawdziła się w wyborach prezydenckich i dlatego uważam, że w Polsce powinien być system prezydencki z rządem fachowców a nie gabinetowa demokracja. W systemie prezydenckim Sejm pełni tylko rolę ustawodawczą. Żaden poseł nie może być członkiem rządu.’’

  Jestem przeciwnego zdania między innymi z powodów o których napisałem powyżej .Uważam że instytucja prezydenta w Polsce się nie sprawdziła i nie ma szans na to także w przyszłości .
  Myślę że nie ma w obecnej dobie przykładów na to aby w jakimkolwiek państwie na świecie instytucja prezydenta dobrze służyła interesom obywateli i narodów .Biorąc za przykład USA lub Francję łatwo zauważyć że wybór jednego lub drugiego kandydata , z pośród kandydatów ,,poważnych’’ , nie ma praktycznie żądnego istotnego wpływu na politykę państwa .
  Na przykład Obama wygrał pierwsze wybory pod hasłem ,,zmiany polityki zagranicznej” . W praktyce ,,zmiana ‘’ objawiła się tym że sekretarzem obrony pozostał ten sam człowiek który pełnił tę funkcję w administracji Busha .

  Uważam że instytucja prezydenta nie służy dobrze obywatelom dlatego ponieważ przemożny wpływ na wynik wyborów mają dysponenci środków masowego przekazu .Wybory w dużym JOW (np. wielkości państwa) zupełnie tracą swe zalety i nie służą interesom obywateli , społeczeństwa i państwa oraz szkodzą demokracji . Instytucja wyboru prezydenta oddaje władzę w ręce OLIGARCHI która sprawuje kontrolę nad środkami masowego przekazu .
  Pozdrawiam
  Wolny wybór przyszłości
 • Kurka nieprecyzyjnie sie wyraził
  powinno być ; dwa cwele polityczne lub dwie prostytutki polityczne
  Kolejny bloger odpowie za znieważenie Prezydenta RP
 • Reprezentańci odpowiedzialni przed wyborcami
  Zgadzam się że , cytuję "... problem, w którym wybrani w wyborach powszechnych przedstawiciele Suwerena czyli Narodu są całkowicie podlegli woli swoich liderów jest poważny i wymaga pilnej zmiany, jeśli chcemy ...mieć w naszym kraju do czynienia z realną demokracją. ..."

  Uważam jednak że jest inny problem dotyczący wyborów (fundamentów demokracji inaczej mówiąc) który jest ważniejszy .
  Problem ten zawiera się w pytaniu ;

  Jak zapewnić suwerenność narodu (obywateli) nad swoim państwem ?
  Jak sprawić aby posłowie (reprezentanci) czuli się odpowiedzialni przed swoimi wyborcami i byli przez nich rozliczani , z możliwością odwołania posła włącznie ?
  Jak zapewnić suwerenność Posłom bez wprowadzania JOW w wyborach do Sejmu.
 • @Łażący Łazarz 23:04:28
  Panie Tmaszu , pisząc szybko słowa ,,Faktem jest, że ustrój jest rzeczą drugorzędną. '' bardzo szybko i bardzo głęboko się pan myli .

  Nigdzie w tekście pana Piotra Marca nie znalazłem takiej sugestii i dlatego myślę ze podziela on pogląd , pod którym i ja się podpisuję , że ustrój państwa jest rzeczą pierwszorzędną , jest murami domu a ordynacja wyborcza jego fundamentem .
  W Polsce nie ma demokracji
 • W Polsce nie ma prawdziwej demokracji !
  Różne rodzaje demokracji wcale nie są sobie równe .

  Jest demokracja lepsza i gorsza oraz taka która jest demokracją tylko z nazwy.


  Jest demokracja w której obywatele mogą zbierać dowolnie wielką ilość podpisów pod wnioskiem o referendum ale w istocie prawa do referendum nie mają i jest demokracja w której organizuje się referendum automatycznie po zebraniu wymaganej ilości podpisów.


  Mamy demokrację taką gdzie poseł ma reprezentować cały naród czyli nie reprezentuje nikogo konkretnego , i jest demokracja w której poseł reprezentuje ściśle mu przypisanych wyborców , wyborców przed którymi jest rzeczywiście odpowiedzialny.

  Są takie demokracje gdzie zabiega się o bliżej nie zdefiniowaną ,,reprezentatywność'' , i takie w których każdy wyborca wie kto go w parlamencie reprezentuje.

  Są demokracje gdzie o tym kto zostanie posłem decydują bossowie partyjni i ,,opinia publiczna'' czyli dysponenci środków masowego przekazu i wielkich pieniędzy , i są takie demokracje gdzie głos każdego wyborcy może zdecydować o tym kto zostanie posłem.

  Te dwa tak różne ustroje ; jeden oparty na ordynacji proporcjonalnej , drugi oparty na ordynacji większościowej JOW , to wszystko nazywane jest przez opiniotwórcze masmedia demokracją.

  Według mnie tylko ten drugi rodzaj demokracji zasługuje na miano demokracji prawdziwej ,

  bo tylko ordynacja większościowa JOW zapewnia obywatelom możliwość wybrania rzeczywistych

  REPREZENTANTÓW którzy stanowić będą prawdziwą REPREZENTACJĘ większości obywateli!
  W Polsce nie ma demokracji
 • @Paweł Tonderski 19:17:06
  Postulaty być może słuszne ale zupełnie nierealne !
  Janusz Piechociński nowym prezesem PSL
 • [']
  Cześć Jego pamięci
  ['] ['] [']
  PROFESOR JERZY PRZYSTAWA NIE ŻYJE
 • Nie ma demokracji !
  Nie ma afery dlatego że nie było nagrania ???
  Moim zdaniem przyczyna jest inna !
  Nie ma ,,niesłusznych'' afer dlatego że nie ma wolnych mediów , nie ma pluralizmu mediów i kontroli suwerena nad WŁADZĄ sprawowaną przez media !
  Nie ma nagrania, nie ma afery. Co z infoaferą? Biotonem? Bumarem? Masowymi bankructwami firm budowlanych?
 • @Rebeliantka 11:38:04
  Moim zdaniem , kontrola społeczna w postaci jedynie ławy przysięgłych , nie wystarczy .
  Uważam że konieczne są wybory powszechne na stanowiska prezesów sądów oraz kadencyjność sprawowania tych urzędów .
  Reforma Wymiaru Sprawiedliwości powinna być dogłębna
 • @Wolnyczlowiek 00:22:15 ,,może do niej należeć nawet jako taki nieświadomy pożyteczny idiota.''?
  Nie neguję istnienia i wpływów masonerii .
  Uważam jednak , że grupy starające się wpływać na politykę międzynarodową , na kształt stosunków społecznych itp. kierują się interesami doraźnymi , utylitarnymi , wręcz przyziemnymi a najważniejszym spoiwem które je łączy nie jest jakakolwiek ideologia . Tym spoiwem jest pochodzenie , przynależność do jednego narodu .
  Tym samym , w moim przekonaniu , masoneria nie jest elementem ,,rozgrywającym'' , jest narzędziem .

  Myślę że ktoś kto napisał ,,...Ktoś kto podważa z założenia istnienie masonerii oraz wpływów na rządy w Polsce stawia już go w cieniu podejrzeń iz we własnej osobie może do niej należeć nawet jako taki nieświadomy pożyteczny idiota..'' może być podejrzewany o to że łatwo zalicza do masonerii osoby , zupełnie bezpodstawnie .
  Ziemkiewicz, masoneria i …. „Gazeta Wyborcza”
 • Atrapa REFERENDUM
  Chciałbym zwrócić uwagę autora i kolegów internautów na fasadowość obowiązującej instytucji referendum .
  Obecnie obywatele , po to aby mogli wnieść (a raczej poprosić ) o zarządzenie referendum , muszą wpierw zebrać aż 500 tyś. podpisów .

  Pomimo tak wyśrubowanych wymagań co do koniecznej ilości zebranych podpisów , decyzja o zarządzeniu bądź nie referendum spoczywa w rękach marszałka Sejmu , a to dlatego że marszałek decyduje o porządku obrad Sejmu .
  Inaczej mówiąc , marszałek Sejmu ma prawo zdecydować czy wniosek pięciuset tysięcy obywateli zostanie w ogóle rozpatrzony przez Sejm .

  W związku z powyższym uważam że powinniśmy domagać się nie tylko referendum w sprawie wieku emerytalnego , w sprawie ACTA ,czy też w sprawie JOW .
  Uważam ze powinniśmy domagać się ustanowienia prawdziwej instytucji referendum obywatelskiego .
  Brońmy swoich praw!-Referendum (głosowanie ludowe)
 • OSZUSTWA zaczynają sie od ordynacji .
  Szanowny autor napisał między innymi ,,Jak wspomniałem mamy do dyspozycji demokratyczne metody. Należy zacząć od...kontroli liczenia głosów wyborczych.'' oraz ,,Wszystkie oszustwa, obecnego systemu -„po-okrągłostołowego” – zaczynają się od manipulacji przy urnach wyborczych.''

  Moim zdaniem twierdząc powyższe , Pan Opara myli się , ponieważ de facto w Polsce nie mamy prawdziwej demokracji !

  Nie jesteśmy wolni dlatego że , stale łamane są podstawowe prawa i wolności obywatelskie:


  W stosunku do ustroju perelu nastąpił jednak ,,wielki postęp''. Wtedy można było tylko głosować albo nie głosować.

  Teraz , tak jak w perelu , nie możemy wybierać ! , ale za to możemy głosować na tę lub inną listę partyjną.

  Nie mamy biernego prawa wyborczego ,
  faktycznie nie możemy bezpośrednio wybierać posłów ,
  tym samym posłowie nie reprezentują obywateli a reprezentują tych którzy ich wybrali poprzez wpisanie na partyjne listy wyborcze.

  Nie mamy także prawa decydować i wypowiadać się w jakiejkolwiek sprawie poprzez referendum , bez przyzwolenia ,,elity politycznej''.


  PSEUDO-WYBORY PSEUDO-DEMOKRACJA


  Obecne wybory do Sejmu organizowane wg ordynacji proporcjonalnej nie są ani wolne ani demokratyczne ponieważ:

  -Nie każdy może zostać kandydatem na posła i mieć realną szansę na wybór.
  ( Aby mieć taką realną szansę musi być wpisany na listę kandydatów przez partię która zdobędzie przynajmniej 5% głosów)

  WNIOSEK=>Według obecnej ordynacji wyborczej większość obywateli została pozbawiona biernego prawa wyborczego.


  -Głosujemy w okręgach z których wchodzi około 12 posłów a mamy tylko jeden głos. Możemy wskazać tylko jednego posła a więc mamy tylko 1/12 głosu.
  Obywatele nie wybierają oddają tylko głos którejś z partii politycznych!

  Praktycznie wszyscy kandydaci mający pierwsze miejsca na listach wyborczych(tych komitetów które przekroczą próg wyborczy) są posłami zanim zaczną się wybory!
  Inaczej mówiąc kandydaci z pierwszych miejsc list partyjnych praktycznie zawsze zostają posłami .

  Prawdziwe wybory odbywają się na posiedzeniach zarządów partyjnych przy układaniu list wyborczych. Decyzja kto dostanie pierwsze (i drugie)miejsce na liści faktycznie decyduje o tym kto zostanie posłem .

  Oznacza to także , że obecna ordynacja łamie zasadę bezpośredniości wyborów, dlatego że glosowanie odbywa się na zasadzie sprzedaży wiązanej ; możesz wskazać kogo chcesz na liście pod warunkiem że poprzesz tym samym POŚREDNIO wszystkich kandydatów na tej liście .

  Tym samym akt wskazania listy jest 11 razy ważniejszy niż akt wskazania konkretnego kandydata .

  WNIOSEK=>Obecna ordynacja wyborcza bardzo ogranicza czynne prawo wyborcze obywateli (ponieważ znacznie ważniejsze są wybory dokonywane na posiedzeniach zarządów partyjnych)!
  7 Polskich Grzechów Głównych
 • TUSK BOI SIĘ REFERENDUM !
  DLACZEGO ??? Tusk zmienił zdanie ?

  Zaraz po podpisaniu układu ACTA premier nagle zmienił zdanie !
  Twierdzi że Polska nie musi ratyfikować dopiero co podpisanego układu ACTA i że sam nie jest na to zdecydowany .

  Czy należy mu wierzyć ???
  NIE !!! po stokroć NIE!

  Miał wystarczająco dużo czasu na refleksję i zastanowienie .
  Gdyby naprawdę był niezdecydowany , układu by nie podpisał !

  Myślę że opowiada bajki dlatego że się boi !
  Kogo i czego boi się premier Tusk ?
  Czy boi się :
  • ataków hakerskich ?
  • masowych demonstracji ?
  • zapchanych internetowych skrzynek pocztowych ?
  • tego że może zabraknąć większości która ratyfikuje układ ACTA ?

  Uważam że żaden z wyżej wymienionych problemów nie jest przyczyną obaw premiera Tuska , obaw o pełną i niepodzielną władzę jaką obecnie sprawuje .
  Ataki hakerskie i demonstracje to jak chwilowy ból głowy (migrena) nieprzyjemny ale ustępujący i poza tym , dokuczliwy dla policji a dla premiera niekoniecznie .Oczywiście większości w Sejmie a przez to ratyfikacji układu ACTA , Tusk jest całkowicie pewny . Z tego powodu planowane konsultacje z pewnością będą miały wyłącznie cele pijarowskie .

  TUSK BOI SIĘ REFERENDUM !

  Boi się że akcja referendum ACTA 2012 zakończy się sukcesem

  , że wielka ilość podpisów obywateli i wielki nacisk opinii społecznej (internetowej opinii społecznej) może zmusić go do rozpisania referendum .

  Boi się referendum dlatego że tylko w tym przypadku istnieje możliwość zablokowania układu ACTA !

  Boi się referendum dlatego że nie chce aby obywatele zrozumieli że maja prawo domagać się referendum i że mogą sami decydować (w różnych sprawach) korzystając z demokracji bezpośredniej.
  Podjąłem decyzję. ...
 • DLACZEGO ??? Tusk zmienił zdanie w sprawie ACTA?
  DLACZEGO ??? Tusk zmienił zdanie ?
  Zaraz po podpisaniu układu ACTA premier nagle zmienił zdanie !
  Twierdzi że Polska nie musi ratyfikować dopiero co podpisanego układu ACTA i że sam nie jest na to zdecydowany .
  Czy należy mu wierzyć ???
  NIE !!! po stokroć NIE!
  Miał wystarczająco dużo czasu na refleksję i zastanowienie .
  Gdyby naprawdę był niezdecydowany , układu by nie podpisał !
  Myślę że opowiada bajki dlatego że się boi !
  Kogo i czego boi się premier Tusk ?
  Czy boi się :
  • ataków hakerskich ?
  • masowych demonstracji ?
  • zapchanych internetowych skrzynek pocztowych ?
  • tego że może zabraknąć większości która ratyfikuje układ ACTA ?
  Uważam że żaden z wyżej wymienionych problemów nie jest przyczyną obaw premiera Tuska , obaw o pełną i niepodzielną władzę jaką obecnie sprawuje . Ataki hakerskie i demonstracje to jak chwilowy ból głowy (migrena) nieprzyjemny ale ustępujący i poza tym , dokuczliwy dla policji a dla premiera niekoniecznie .Oczywiście większości w Sejmie a przez to ratyfikacji układu ACTA , Tusk jest całkowicie pewny . Z tego powodu planowane konsultacje z pewnością będą miały wyłącznie cele pijarowskie .

  TUSK BOI SIĘ REFERENDUM !
  Boi się że akcja referendum ACTA 2012 zakończy się sukcesem , że wielka ilość podpisów obywateli i wielki nacisk opinii społecznej (internetowej opinii społecznej) może zmusić go do rozpisania referendum .
  Boi się referendum dlatego że tylko w tym przypadku istnieje możliwość zablokowania układu ACTA !
  Boi się referendum dlatego że nie chce aby obywatele zrozumieli że maja prawo domagać się referendum i że mogą sami decydować (w różnych sprawach) korzystając z demokracji bezpośredniej.
  Nowoekranowe rozmowy o ACTA
 • DLACZEGO ??? Tusk zmienił zdanie ? w sprawieACTA
  DLACZEGO ??? Tusk zmienił zdanie ?
  Zaraz po podpisaniu układu ACTA premier nagle zmienił zdanie !
  Twierdzi że Polska nie musi ratyfikować dopiero co podpisanego układu ACTA i że sam nie jest na to zdecydowany .
  Czy należy mu wierzyć ???
  NIE !!! po stokroć NIE!
  Miał wystarczająco dużo czasu na refleksję i zastanowienie .
  Gdyby naprawdę był niezdecydowany , układu by nie podpisał !
  Myślę że opowiada bajki dlatego że się boi !
  Kogo i czego boi się premier Tusk ?
  Czy boi się :
  • ataków hakerskich ?
  • masowych demonstracji ?
  • zapchanych internetowych skrzynek pocztowych ?
  • tego że może zabraknąć większości która ratyfikuje układ ACTA ?
  Uważam że żaden z wyżej wymienionych problemów nie jest przyczyną obaw premiera Tuska , obaw o pełną i niepodzielną władzę jaką obecnie sprawuje . Ataki hakerskie i demonstracje to jak chwilowy ból głowy (migrena) nieprzyjemny ale ustępujący i poza tym , dokuczliwy dla policji a dla premiera niekoniecznie .Oczywiście większości w Sejmie a przez to ratyfikacji układu ACTA , Tusk jest całkowicie pewny . Z tego powodu planowane konsultacje z pewnością będą miały wyłącznie cele pijarowskie .

  TUSK BOI SIĘ REFERENDUM !
  Boi się że akcja referendum ACTA 2012 zakończy się sukcesem , że wielka ilość podpisów obywateli i wielki nacisk opinii społecznej (internetowej opinii społecznej) może zmusić go do rozpisania referendum .
  Boi się referendum dlatego że tylko w tym przypadku istnieje możliwość zablokowania układu ACTA !
  Boi się referendum dlatego że nie chce aby obywatele zrozumieli że maja prawo domagać się referendum i że mogą sami decydować (w różnych sprawach) korzystając z demokracji bezpośredniej.
  ACTA... Dyscyplina w koalicji PO i PSL!
 • @janwia
  Moim zdaniem alternatywą jest stałe domaganie się referendum w sprawie zmiany ordynacji wyborczej na wiekszościowa JOW .

  ,,Przeciwnikowi'' obecnie brakuje wymówek , ponieważ bezwzględna większość posłów należy obecnie do partii które jednoznacznie deklarowały poparcie dla ordynacji JOW w yborach do Sejmu (PO , Ruch Palikota) .

  Ponadto pRezydent , jak powszechnie wiadomo od kampanii prezydenckiej , jest zdecydowanym zwolennikiem ordynacji wiekszościowej !
  67? – Powiedz NIE dla wydłużonego wieku emerytalnego!
 • @goodness
  Myślę że z demokracja jesta jak z prawdą .

  Jest cysto prowda , tys prowda i gw-prowda .

  Mamy demokrację? , ale którą ???
  67? – Powiedz NIE dla wydłużonego wieku emerytalnego!
 • @goodness PSEUDO-WYBORY PSEUDO-DEMOKRACJA
  goodness napisał :
  ,,Zmuszeni do zbierania podpisów i akcji jest dowodem fałszywych wyborów w wyniku których zostaliśmy bez reprezentacji w Sejmie.’’

  Zgadzam się z tobą dlatego gdyż uważam że zdecydowana większość Polaków została bez reprezentantów w Sejmie .

  Korzystając z okazji , przypomnę :
  PSEUDO-WYBORY PSEUDO-DEMOKRACJA


  Obecne wybory do Sejmu organizowane wg ordynacji proporcjonalnej nie są ani wolne ani demokratyczne ponieważ:

  -Nie każdy może zostać kandydatem na posła i mieć realną szansę na wybór.
  ( Aby mieć taką realną szansę musi być wpisany na listę kandydatów przez partię która zdobędzie przynajmniej 5% głosów)

  WNIOSEK=>Według obecnej ordynacji wyborczej większość obywateli została pozbawiona biernego prawa wyborczego.


  -Głosujemy w okręgach z których wchodzi około 12 posłów a mamy tylko jeden głos. Możemy wskazać tylko jednego posła a więc mamy tylko 1/12 głosu.
  Obywatele nie wybierają oddają tylko głos którejś z partii politycznych!

  Praktycznie wszyscy kandydaci mający pierwsze miejsca na listach wyborczych(tych komitetów które przekroczą próg wyborczy) są posłami zanim zaczną się wybory!
  Inaczej mówiąc kandydaci z pierwszych miejsc list partyjnych praktycznie zawsze zostają posłami .

  Prawdziwe wybory odbywają się na posiedzeniach zarządów partyjnych przy układaniu list wyborczych. Decyzja kto dostanie pierwsze (i drugie)miejsce na liści faktycznie decyduje o tym kto zostanie posłem .

  Oznacza to także , że obecna ordynacja łamie zasadę bezpośredniości wyborów, dlatego że glosowanie odbywa się na zasadzie sprzedaży wiązanej ; możesz wskazać kogo chcesz na liście pod warunkiem że poprzesz tym samym POŚREDNIO wszystkich kandydatów na tej liście .

  Tym samym akt wskazania listy jest 11 razy ważniejszy niż akt wskazania konkretnego kandydata .

  WNIOSEK=>Obecna ordynacja wyborcza bardzo ogranicza czynne prawo wyborcze obywateli (ponieważ znacznie ważniejsze są wybory dokonywane na posiedzeniach zarządów partyjnych)!
  67? – Powiedz NIE dla wydłużonego wieku emerytalnego!
 • KŁAMSTWO ewentualnie fałszywy paradygmat !
  Stwierdzenie , cytuję ,, Aby projekt referendum wszedł pod obrady Sejmu potrzebne jest 500 tysięcy podpisów.''

  jest kłamstwem

  ponieważ prawo ,,polskie'' stanowi , że po zebraniu przez wnioskodawców 500 000 podpisów , decyzję o przeprowadzeniu bądź nie przreprowadzeniu referendum , podejmuje Sejm ,

  O ILE
  marszałek Sejmu zechce wniosek , poparty przez 500 000 obywateli , umieścić w porzadku obrad !

  Wniosek Solidarności podpiszę i zwrócę uwagę wnioskodawców na to że łamane są podstawowe prawa i wolności obywatelskie (np. brak prawa do referendum obywatelskiego) .
  67? – Powiedz NIE dla wydłużonego wieku emerytalnego!