Gorące tematy: Wybory Parlamentarne 2019 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze M.S. Kazimierzak

 • Z deszczu pod rynnę
  Tragiczna śmierć mojego brata Janusza pokazała jak aktualnie we wrocławskich warunkach,dzięki sztuce mataczenia za KORUPCJĄ KOSCIELNO-DUCHOWĄ poszła ŚWIECKA.
  Z deszczu pod rynnę...
 • A może ta ustawa nie wejdzie w życie.
  Bóg MAMON pisze scenariusz i reżyseruje w teatrze polityki.Widać jak na polską politykę wpływ ma ŻYDOWSKA EWOLUCYJNIE UKSZTAŁTOWANA STRATEGIA GRUPOWA.Opisał ją Kevin MacDonald w KULTURA KRYTYKI.Potwierdziło się,że narzędziem jest KULT HOLOKAUSTU z rozdziałem ANTYPOLONIZM.
  Aby lepiej zrozumieć GLOBALIZM,można dostosować słownik Bertranda Russella dla KOMUNIZMU.
  W trakcie walki ZŁA ze ZŁEM to jest NAZIZMU z KOMUNIZMEM wobec Polski brakiem lojalności wykazały się MNIEJSZOŚCI NARODOWE:ŻYDOWSKA i UKRAIŃSKA.Po ZBRODNI PRZEMILCZENIA KATYŃ nastąpiła RZEŹ WOŁYŃSKA.Dziś doświadczamy procesu od ŻYDOBOLSZEWIZMU,który przejął w działaniu rosyjski rasizm,do ŻYDOBANDERYZMU,który zintensyfikował militaryzację handlu wojną i pokojem w ramach trwającej WOJNY O PIENIĄDZ.
  Tragiczna śmierć mojego brata Janusza pokazała jak aktualnie we wrocławskich warunkach za KORUPCJĄ KOŚCIELNO-DUCHOWĄ poszła ŚWIECKA.
  A może ta ustawa nie wejdzie w życie?
 • USTRÓJ i GOSPODARKA NARODOWA.
  Aby lepiej zrozumieć GLOALIZM,mozna dostosować słownik Betranda Russella dla KOMUNIZMU.W kolejnej UTOPII to jest z wiarą w WOLNY RYNEK,liberalizm eksportuje wojny sprawiedliwe dla obrony DEMOKRACJI.
  Problematyką ustroju i gospodarki narodowej zajmował się Adam Doboszyński i za taką aktywność otrzymał strzał w tył głowy.Jak aktualna pozostała treść jego modlitwy :
  https://www.youtube.com/watch?v=etGNbLu6vJw
  To ma być sztandar zjednoczeniowy Polaków
 • Nadzwyczajna kasta
  Aby lepiej zrozumieć GLOBALIZM można dostosować słownik Bertranda Russella dla KOMUNIZMU.O ISLAMIZACJĘ,czy o SEMITYZACJĘ Europy chodzi?!
  Wymiar sprawiedliwości dla Polaków jest oparty na talmudycznej zawartości,gdzie panują przepisy.Sędzia zaś jest rabinem ,który wie jak te przepisy obejść.
  Doświadczenie wyniesione w wyniku tragicznej śmierci mojego brata Janusza dokumentuje jak za KORUPCJĄ KOŚCIELNO-DUCHOWĄ idzie ŚWIECKA.
  RODOWÓD NADZWYCZAJNEJ KASTY
 • Polityka zagraniczna USA
  Jest ŻYDOWSKA EWOLUCYJNIE UKSZTAŁTOWANA STRATEGIA GRUPOWA,opisana przez Kevin'a MacDonalda'a w KULTURA KRYTYKI.Ma ona znaczący wpływ nie tylko na politykę zagraniczną,ale i ANTYPOLONIZM.
  Ważny to element w trwającej WOJNIE O PIENIĄDZ i odradzającym się konflikcie niemiecko-żydowskim,w którym EURO chce powiększyć wpływy europejskie przez pryzmat gospodarki niemieckiej.
  Polityka zagraniczna USA
 • ŻYDOWSKA EWOLUCYJNIE UKSZTAŁTOWANA STRATEGIA GRUPOWA.
  Polska ANTYROSYJSKOŚĆ to realizacja ŻYDOWSKIEJ EWOLUCYJNIE UKSZTAŁTOWANEJ STRATEGII GRUPOWEJ,którą opisał Kevin MacDonald w KULTURA KRYTYKI.
  Wszystko na tle WOJNY O PIENIĄDZ i doskonalenia sztuki wywoływania kryzysów aby na nich zarabiać.
  Nie banderowska Ukraina (3)
 • Globalna ofensywa NATO
  Na ten problem trzeba popatrzeć wobec trwającej WOJNY O PIENIĄDZ,którą opisał Chińczyk Song Hongbing.Na Ukrainie militaryzuje się handel wojną i pokojem,oraz powstała antydolarowa,na wskroś egzotyczny koalicja rosyjsko-chińska.
  Walczą ze sobą dwa ZAKONY : SPEKULACJI (ekonomia polityczna globalizmu bazująca na ekonomii żydowskiej jak ją rozumiał Feliks Koneczny w CYWILIZACJA ŻYDOWSKA) i SIŁY (ekonomia polityczna bazująca na sojuszu antydolarowym).
  Jeżeli chodzi o POLSKĘ to nadal jest MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM,tylko bardziej globalnie niż to analizował Feliks Koneczny w latach 20-tych ubiegłego wieku :
  https://www.youtube.com/watch?v=DGy6dFk1Xlc
  Globalna ofensywa NATO
 • TALMUDYCZNE WROGIE NAKAZY/ZAKAZY
  Do zwalczania chrześcijaństwa powstał judaizm rabiniczny.Z czasem okazało się,że od ateizmu jest gorsze chrześcijaństwo.Stąd Żydzi do zwalczania chrześcijaństwa mają sojuszników w postaci bezbożnych wojowników.
  TALMUDYCZNE WROGIE NAKAZY/ZAKAZY
 • GLADIATOR
  Wspominany z żalem,wielki artysta Bohdan Poręba,odegrał życiową rolę GLADIATORA,polskiej narodowej sztuki,występując jako bohater w wierszu Cypriana K.Norwida SPOWIEDŹ:

  GLADIATOR
  "Ojcze Janie!..." odmówiłem danin
  Bogom rzymskim - jak Wy nas uczycie:
  Przesz słowa Twe jestem chrześcijanin,
  Choć gladiator - przez całe me życie!
  *
  Cóż? uczynię, skoro na zabawę
  W cyrk mię rzucą... życia?... nie wybieram -
  Tylko, Ojcze! mam od dziecka wprawę,
  Że (bywało) lwy głodne rozdzieram.
  *
  Cóż? mi każesz, bym począł - gdy może
  Bez-umyślnie - gdy może z nałogu
  Wcisnę ręce lwu, jak dwie obróże,
  I poklasną mnie!... nieczuli Bogu!..."

  OJCIEC
  "Synu! ufaj - nie na śmierć Pan woła,
  Lecz na świadki i gody wieczyste -
  Samson nie był wyrzutkiem Kościoła!"
  Ostatnia Droga Bohdana Poręby
 • Smarzowski tworzy film o rzezi wołyńskiej
  Kontynuuje się politykę historyczną ze zmową milczenia nad kolaboracją zbolszewikowych Żydów z sowietami.W połączeniu z kolaboracja UPA z nazistami z polskiego punktu widzenia to kompleks konsekwencji rycia żydowskiej i ukraińskiej mniejszości narodowych pod II RP.
  Smarzowski tworzy film o rzezi wołyńskiej
 • WOJNA ŻYDOWSKO-ŻYDOWSKA.
  Jerzy R.Nowak w książce ŻYDZI PRZECIW ŻYDOM opisuje przemilczana kolaborację wielu wpływowych środowisk żydowskich z Niemcami w czasie II WŚ.Na zbrodnię w Katyniu złożyła się kolaboracja środowisk żydowskich z sowietami.PRZEMILCZANE ZBRODNIE to tytuł książki tego samego autora opisującego relacje Żydzi i Polacy na Kresach w latach 1939-1941.ZBRODNIĘ PRZEMILCZENIA KATYŃ opisał Allen Paull na długo przed odtajnieniem akt.
  Szokujące wyznanie: Izraelska gazeta donosi, jak Żydzi mordowali Polaków