Gorące tematy: Wybory Parlamentarne 2019 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze Adamus...

 • Janie Pawele
  Masz rację , temu komu służymy , do tego należymy .
  Pan Jezus powiedział też , że żyje ten , którego On karmi . Bo jego słowo Ewangelii jest tym chlebem dla naszej duszy , tak jak zwykły chleb dla naszego ciała .
  Słuchając słowa-chleba Pana Jezusa karmimy naszą duszę , która wzrasta !!

  Jeśli możesz , przeczytaj raz jeszcze Ewangelię Jana , w ciszy i spokoju , zdała od zgiełku świata .

  Proszę !!!
  Czy świat rodzący ludzi dla szatana, ma jeszcze jakiś sens?
 • nie tędy droga ...
  Wkładanie w usta Boga słów, których nigdy nie wypowiedział , jest rzeczą złą . Te wskazania Boga wypunktowane , nie mają pokrycia z Prawdą Biblijną . To są pokrętne słowa , prawdopodobnie wykreowane prze samego p.Natanka .


  Czy Ty kiedykolwiek czytałeś Biblię sam , bez niczyjej pomocy ???
  Ciekawi mnie to , czy sam zasiadłeś w cichym kącie z Biblią i oddałeś się
  pod opieką Bogu ??
  „Nie ma dla Mnie żadnej rzeczy na Ziemi, której....
 • Istotnie , ten kto ma Syna ma życie.
  5:20 Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
  5:21 Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. ( 1 list Jana )
  I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami.
  5:2 Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie?
  5:3 I nikt w niebie ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi ani do niej wejrzeć.
  5:4 I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę ani do niej wejrzeć.
  5:5 A jeden ze starców rzecze do mnie: Nie płacz! Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę, i zerwać siedem jej pieczęci.
  5:6 I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego Baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu; a to jest siedem duchów Bożych zesłanych na całą ziemię.
  5:7 I przystąpił, i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. (Ks. Objawienia )

  Jednak , niektórym tak trudno zrozumieć tą podstawę .
  TEN, KTO MA SYNA, MA ŻYCIE!
 • @Bar-bara
  To o czym piszesz to prawo , zasady postępowania w trakcie naszego wędrowania tu na ziemi , do Pana !!

  To są wytyczne dla ludzi !! I one są dla nas jasne ; mamy być miłosierni , miłować nieprzyjaciół , wspierać słabych , nie sądzić innych i siebie też , bo tylko Duch zna nasze serca i każdy sąd ludzki jest niewłaściwy . I wiele innych nakazów .

  Jednak inaczej ma się sprawa z tym, jakie prawo ma Pan Bóg i Pan Jezus !!

  Prawo mówi o tym jak mamy my ludzie postępować i też o tym ,jak postąpi Pan Jezus Chrystus w czasie ostatnim , w Dzień Pański .

  Już tylu ludzi z różnych środowisk wypowiedziało się w tym temacie tu na Neonie , i wszyscy o dziwo , co do Sądu Pańskiego mają podobne zdanie .

  Bóg w swoim miłosierdziu , dał Całej Ludzkości prawo do tego , aby wszyscy mogli wziąć udział w biegu , w tym biegu o , którym pisze Paweł . Z tych wszystkich biegaczy , tylko część zostanie wywołana , bo Duch zna nasze serca i wie kto naprawdę szuka , a i z tej części jeszcze po drodze wielu odpadnie , z barku sił ,czy zostaną zwiedzeni .

  Do Mety dobiegną tylko , wytrwali- gorący .

  Chrystus mówi ;
  Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami.

  Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.

  Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie.

  Myślałam dużo o Tobie , i niestety , według mnie podważasz Dar Łaski i ofiarę Chrystusa , i idee Drzewa Życia !!
  DO POTĘPIAJĄCYCH, SKAZUJĄCYCH BLIŹNICH NA ŚMIERĆ...
 • ...
  Kiedyś koleżanka zapytana przeze mnie ; a gdzie w Biblii masz zapisane coś o tym , że należy czcić Marię ? Odpowiedziała , że faktycznie w Biblii nic nie ma , na ten temat , lecz potrzeba kultu wyrosła w ludzkich sercach.

  Kult Marii czy innych to potrzeba ludzkich serc !!! I to jest prawda .
  Ludzka tradycja , ludzka nauka nijak się ma do prawdy jaką można wyczytać w Biblii . Podczas czytania następuje zderzenie tego ludzkiego aspektu z Boskim . Zostaje obnażony fałsz , każdej nauki , która nie pochodzi od Boga .

  Ludzie potrzebują znaków , obrazów widzialnych , Aby coś czcić muszą składać pokłon figurze , obrazowi . Muszą to widzieć !!!

  A Chrystus w sytuacji z Tomaszem powiedział , błogosławieni ci , którzy nie widzieli , a uwierzyli .

  Serce człowieka podąża swoimi drogami !! Jeśli nie jest oczyszczone w imieniu , Duchu Jezusa Chrystusa , jeśli nie jest obrzezane w Duchu , to pragnie , goni za tym co światowe .

  Zaś serce obrzezane w Duchu , pragnie tego co Boskie . To prosta zasada .


  Nie trzeba zobaczyć aby uwierzyć , trzeba uwierzyć aby zobaczyć !!!


  Pozdrawiam :)
  BARDZO ALE TO BARDZO, BARDZO ŹLE POSTĘPUJECIE, KATOLICY!
 • @jassy27 . KerenOr
  Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga . Nie chodzi o ciało , przecież Bóg jest Duchem , ale o duszę.

  Grzech Adama zerwał przymierze z Bogiem i ściągnął śmierć dla naszej duszy .
  Bóg za wszelką cenę chciał odnówić to przymierze .
  Powiedział , że dokończy swoje dzieło nie siłą i mocą , ale Duchem .
  I właśnie w Chrystusie jest ten Duch odnowy , nie w Marii czy w innym człowieku .

  Chrystusowi już bez żadnej zasłony oglądają chwałę Bożą w obliczu Chrystusa, który jest obrazem Boga .


  Upodabniają się do Chrystusa pod wpływem Ducha .

  W Chrystusie zasłona niszczeje !! Czy można tak powiedzieć o Marii albo o JP II ?

  Maria nie jest pośrednikiem pomiędzy Chrystusem a człowiekiem . Tym pośrednikiem i odnowicielem zerwanego kiedyś przymierza z Bogiem , jest Jezus Chrystus !!!
  Do odnowienia przymierza potrzebny jest Duch , a On jest tylko w Chrystusie ...
  PIĘKNE SĄ NOGI TYCH, KTÓRZY ZWIASTUJĄ DOBRE NOWINY!
 • @60grzegorz 12:42:22
  Chrystus przewidział , te wszystkie sytuacje , że Ci którzy będą głosić Jego Naukę , będą ciągani przed radę . Wyszydzani i wykpiwani .

  Najważniejsze jednak jest , aby nie zaprzeć się Chrystusa i wyznać go przed ludźmi !!!

  No cóż , jeśli Bóg z nami , to któż przeciwko nam !!!

  Pozdrawiam :)
  WNIEBOWZIĘCIE MARII TO HEREZJA!
 • @
  Wican i inni wypisują tu takie ohydy .

  Przypomina mi się ukamienowanie Szczepana , który głosząc czystą prawdę wzbudził tak ostrą reakcję .
  A przecież reakcja ich, wynikała z niewiedzy , a nie z tego , że mają rację .

  6:11 Wtedy podstawili mężów, którzy utrzymywali: Słyszeliśmy, jak mówił bluźniercze słowa przeciwko Mojżeszowi i Bogu;
  6:12 Tak podburzyli lud oraz starszych i uczonych w Piśmie, a powstawszy, porwali go i przywiedli przed Radę Najwyższą.
  6:13 Podstawili też fałszywych świadków, którzy mówili: Ten człowiek nie przestaje mówić bluźnierstw przeciwko temu miejscu świętemu i zakonowi;
  6:14 Słyszeliśmy go bowiem, jak mówił, że ów Jezus Nazareński zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, jakie nam Mojżesz przekaz


  7:54 A słuchając tego, wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami.
  WNIEBOWZIĘCIE MARII TO HEREZJA!
 • @57KerenOr 15:55:05
  Zgadzam sie z tym co piszesz ! Rozumiem i jestem wypełniona tą prawdą .
  Jednak po co w takim razie Kimur wchodzi w dyskusję ??
  To mi przypomina dyskusję chirurga z Panią ze sklepiku za rogiem o chirurgii , rzecz jasna. O tym już pisałam .
  Dobrze kiedyś powiedział yassy27 , że wielu pustych gadułów tu na neonie .
  MARIA, KOBIETA WYBRANA LECZ OMYLNA JAK KAŻDY Z NAS!
 • @kimur 07:12:23
  Napisałeś ,że byt określił świadomość Kerena . A ja się z tym nie zgodę . Nie wiem co Keren na to .
  Byt , normy tego świata określają świadomość człowieka cielesnego , który należy do świata . Inaczej ma się sprawa z człowiekiem wywołanym przez Boga , ponieważ jego świadomość określa Chrystus . A jak pewnie wiesz , On nie był z tego świata !!! Czyli normy i system wartości nie były Jego . Wręcz głosił normy odwrotne .

  Reasumując człowiek posiadający Ducha Chrystusowego , ma w sobie coś takiego co pozwala mu zdemaskować fałsz czy błąd . Czy to w człowieku czy w pisanym tekście.

  Oprócz tych oczu fizycznych , ma oczy duchowe .

  Dlatego dwie osoby patrząc się na to samo będą widzieć inaczej !!!
  MARIA, KOBIETA WYBRANA LECZ OMYLNA JAK KAŻDY Z NAS!
 • @57KerenOr 22:27:51
  Tego rodzaju błędów w przekładzie Hieronima jest więcej . Sama ostatnio odkryłam coś, co nie daje mi spokoju .
  MARIA, KOBIETA WYBRANA LECZ OMYLNA JAK KAŻDY Z NAS!
 • ...
  Dodam tylko , że sytuacja którą opisujesz mówi o tym , iż liczy sie macierzyństwo duchowe a nie to z krwi i kości .
  Każdy z chwilą chrztu w imieniu Jezusa Chrystusa przechodzi pod wychowawstwo Jego Samego . Jego rodzina to Bóg i Jego Syn i inni bliźni Chrystusowi .
  Wszyscy wypelnieni tym samym Duchem, który płynie z Jednego Źródła .
  Co to Marii to mam takie wrażenie , że w czasie zmartwychwstania będzie stała z nami ramię w ramię .
  Rzeczywiście Chrystus pokazuje w tej sytuacji , że Maria to człowiek tak jak my , a wiadomo że rangi autorytetu człowiek nie może posiadać , takiej aby być pośrednikiem między Chrystusem a ludźmi , tak jak to sobie wymyślił kościół katolicki .
  MARIA, KOBIETA WYBRANA LECZ OMYLNA JAK KAŻDY Z NAS!
 • @60grzegorz 13:13:38
  Miło słyszeć takie słowa !!!

  //OSOBĘ NAJWYŻSZĄ WE WSZECHŚWIECIE, TO JEST BOGA OJCA, KTÓRY WYRAŹNIE DAJE NAM PRZEKAZ (NIEMAL ROZKAZ) NA GÓRZE PRZEMIENIENIA, TO JEST MÓJ SYN UMIŁOWANY...

  NIE BYŁO, NIE MA I NIE BĘDZIE ŻADNEGO INNEGO IMIENIA, KTÓRE NAS MOŻE ZBAWIĆ JAK TYLKO, JEZUS CHRYSTUS //

  To jest najlepsze co ludzkość dostała , Jezus Chrystus !!!

  Pozdrawiam !!
  WNIEBOWZIĘCIE MARII TO HEREZJA!
 • @60grzegorz 12:14:37
  Ja już teraz wiem , na pewno , odkąd jestem tu na Neonie i nie tylko bo , ze swojego otoczenia też to widzę , że Prawdę może zrozumieć tylko ten kto ma Ducha Chrystusowego .
  Bóg ukrył się i da się poznać tylko temu , kto jest sprawiedliwy , a dla niego jest to ktoś kto przestrzega Jego Prawa . On zna nasze serca !!

  To jest ostatnio dla mnie tak dobitne zjawisko !!

  Są pewne podstawy , gdzie ktoś kto umie czytać , powinien w mig zrozumieć co jest napisane w Biblii . Chociażby prawo wypisane na Kamiennych Tablicach .
  Prosty tekst do przeczytania , czarno na białym .
  A jednak dla wielu , jakby zakryty .

  Zawsze dźwięczą mi w uszach słowa , że ci którzy kłaniają się posągom , będą tacy jak one ...
  WNIEBOWZIĘCIE MARII TO HEREZJA!
 • @60grzegorz
  A mnie w przeciwieństwie do kimura , który pisze że nie masz niczego mądrego do powiedzenia , podobało się to co napisałeś , zresztą zgonie
  z prawdą Biblijną .
  WNIEBOWZIĘCIE MARII TO HEREZJA!
 • KerenOr & 60grzegorz
  Tak , racja !! to o czym tu mówicie na Neonie o Prawie Boga ,to jest zaledwie wierzchołek góry lodowej !!!

  Głosicie istotne podstawy , aby może kogoś poruszyć , kto jeszcze szuka , waha się !!

  Prawdziwie Chrystus jest krzewem winnym i nic bez niego nie możemy !!!


  Pozdrawiam Tych co Prawdę głoszą ...
  CZY ADMINISTRATOR STOI PONAD PRAWEM?
 • @Mind Service 11:53:23
  Mnie się nie wydaje !!! Ja to czuję !!!

  A Ty z góry założyłeś , że nic nie wiem ,że brak mi wiedzy .
  A zadałeś sobie choć trochę trudu , aby poznać moją wiedzę ???

  Czy zawsze towarzyszy Ci taka powierzchowna analiza ???

  Ja napisałam Tobie , tylko o pewnej istotnej sprawie . A Ty gdybyś
  wiedział o co chodzi , to byś był uradowany .
  CZY ADMINISTRATOR STOI PONAD PRAWEM?
 • @Mind Service 11:23:30
  Otóż znajomość , kodeksów, przekładów, współczesna nauka, archeologia, teologia, filozofia, etyka, fakty historyczne są niczym w porównaniu z Prawdą Biblijną .

  Bóg ukrył prawdę o sobie , i odkryje ją tylko temu , który ma serce czyste nastawione na poznanie Tajemnicy o Bogu i Chrystusie .

  W Biblii jest " zakodowana" czy zakryta prawda . Jest dużo symboliki ,przypowieści .
  Człowiek , który jest badaczem historii , nie odkryje tej prawdy przy pomocy własnego umysłu i zdolności analitycznego myślenia .

  W tym tkwi sedno , że Bóg widzi , kto Go naprawdę szuka , widzi jego serce i wtedy daje takiemu " narzędzie" czyli Ducha Prawdy . I to dzięki
  tej sile , a nie naszej własnej mocy poznajemy całą prawdę .

  Dlatego różni badacze , mają różne wnioski ...
  CZY ADMINISTRATOR STOI PONAD PRAWEM?
 • matterhorn & Husky
  Czy można chirurgowi lub innemu specjaliście , z wieloletnim przygotowaniem do zawodu , z latami praktyki , z pasją do tego co robi , z osiągnięciami w dziedzinie powiedzieć , że nie zna się na swojej robocie ??

  Czy pani ze sklepiku za rogiem , może dawać wskazówki chirurgowi jak ma operować ?? On ze znajomością i gruntowną wiedzą anatomii i z intuicją , może słuchać rad pani ze sklepiku ??

  Podobnie ma się sprawa z czytającymi , studiującymi znawcami Biblii !!!
  Czy ktoś , kto studiuje politykę tego świata , może z powodzeniem i trafnie oceniać kogoś kto studiuje dogłębnie Biblię , z której nauka płynąca, jest sensem jego życia ??

  Prawda jest taka , że KK przedstawia Boga po swojemu , przekręcając niemal wszystko co dotyczy Boga i Jego Syna .
  Tymczasem dla kogoś , kto naprawdę chce poznać Boga i jest przez niego samego wywołany z tego świata i prowadzony , prawda jest inna , od tej którą głosi KK , którą głosi świat . I tu jest rozdźwięk .

  Żeby nazwać kogoś sekciarzem , trzeba mieć dowody ...i wiedzę , o której piszę powyżej .


  Ludzie weźcie do ręki Biblię , nie bójcie się !!! Czytajcie tą księgę , a zobaczycie BŁĄD !!!!
  CZY ADMINISTRATOR STOI PONAD PRAWEM?
 • Witaj ...
  Masz dużo racji !! Cukier Waniliowy - Cukier Wanilinowy !!

  Biblia Gdanska
  1 A królowa z Saby usłyszawszy sławę o Salomonie i o imieniu Pańskiem przyjechała, aby go doświadczyła w zagadkach

  Biblia Warszawska
  10:1 A gdy królowa Saby usłyszała wieść o Salomonie opartą na chwale Pana, wybrała się do niego, żeby go doświadczyć przez stawianie trudnych pytań.

  Kwestia jednej litery i zmienia sens .

  Biblia przez te tysiące lat uległa takiej korekcie , przekształceniu i niekiedy manipulacji , że czytając trzeba być dość uważnym .

  Jednak Duch Prawdy , którego mamy dzięki ofierze Chrystusa jest tym Darem Łaski , który pozwala nam zdemaskować
  fałsz czy pułapkę . To niesamowity Dar od Boga !! ... i bez niego nie można odkryć Prawdy o Bogu Ojcu i Bogu Synu !!
  Nasz umysł i zdolność logicznego myślenia , na nic się nie zda . My mamy być ogołoceni jak gliniane naczynia , ogołoceni tak by w nas był tylko Chrystus . Nasze serce ma być takie jak serce Chrystusa . I ten Duch Odnowy gwarantuje to nam .

  Słowo pisane atramentem może zostać wyparte przez słowo pisane Duchem na naszych tablicach Serc Mięsistych .

  Wciąż obserwuję na swojej drodze do Boga sytuację , w której czytam Biblię i czegoś nie widzę . Po jakimś czasie , może kiedy przychodzi pełnia czasu , łuski spadają mi z oczu i Eureka - dostrzegam coś czego przedtem tam właściwie nie było . Tłumaczę to jak działanie Ducha .

  Ks.Apokalipsy

  Chrystus mówi ;

  3:18 Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał.  Właśnie , nabyć maści i złota u Chrystusa !!!


  Pozdrawiam serdecznie !
  MURY JERYCHA – List do Róży!