Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze Trivium

 • Szczepionkowa sekta
  Czy istnieje coś takiego na świecie, jakikolwiek powód, jakakolwiek rzecz, którą mogłaby wam zaproponować sekta, a która sprawiłaby, że powiedzielibyście:
  „Wiesz co, ta cała sprawa z zabijaniem dzieci jest raczej mało zachęcająca, ale wszystko inne jest takie cudowne, że przymknę oko na te ofiary z dzieci.”

  A co, jeśli tych ofiar musiałoby być więcej? Na przykład 10 dzieci? Jestem pewien, że każdy oglądający ten program myśli sobie:

  „Nie przyłączyłabym/przyłączyłbym się do żadnej takiej organizacji zabijającej chociażby jedno dziecko, a co dopiero 10.”

  Czy sądzicie, że jest to niemożliwe?
  A co, jeśli wam powiem, że 97% Amerykanów/Polaków byłoby w stanie do takiej sekty się przyłączyć?
  Co gorsze wiemy, że to jest fakt. Uwierzylibyście mi? Pewnie już sięgacie po pilota, by wyłączyć telewizor myśląc sobie: „Co on wygaduje?” Udowodnię wam, że tak właśnie jest. Około 97% naszego kraju jest częścią sekty, która składa dzieci w ofierze.
  https://szczepienia.wybudzeni.com/2017/12/06/miliony-ludzi-dolaczaja-do-sekty-skladajacej-dzieci-w-ofierze/

  Szczepionka DTP jest do dziś stosowana w Polsce:

  Wnioski:Zaszczepienie szczepionką DTP wiązało się z 5-krotnie wyższą umieralnością niż z byciem nieszczepionym. Żadne z prospektywnych badań nie wykazało korzystnych skutków dla przeżycia dzięki szczepionce DTP. Niestety, szczepionka DTP jest najpowszechniej stosowaną szczepionką, a proporcja zaszczepionych trzema dawkami DTP, jest globalnie stosowana jako wskaźnik wydajności krajowych programów szczepień.

  Należy obawiać się, że wpływ rutynowych szczepień na śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny nie był badany w randomizowanych badaniach klinicznych. Wszystkie dostępne obecnie dowody sugerują, że szczepionka DTP może zabijać więcej dzieci z innych przyczyn, niż oszczędza poprzez ochronę przeciw błonicy, tężcowi lub krztuścowi. Chociaż szczepionka chroni dzieci przed chorobą docelową, może jednocześnie zwiększać podatność na niezwiązane z nią infekcje…” – EBioMedicine. 2017 Mar; 17: 192–198. The Introduction of Diphtheria-Tetanus-Pertussis and Oral Polio Vaccine Among Young Infants in an Urban African Community: A Natural Experiment
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5360569/

  Gdy dziecko po szcxzepieniu trenuje bezdechy przez kilka minut, to trafia do statystyk pod etykietą o nazwie SIDS - zespół nagłej śmierci niemowląt.

  W badaniu Massroor Pourcyrous opublikowanym w 2007 roku odnotowano, że 16% niemowląt miało związane ze szczepieniem potencjalnie śmiertelne zdarzenia krążeniowo-oddechowe z epizodami bezdechu i/lub bradykardią. Krwawienie wewnątrzczaszkowe wystąpiło u 17% wcześniaków, którzy otrzymali pojedynczą szczepionką oraz u 24% tych, którzy otrzymali więcej szczepionek. Ponadto odnotowano, że szczepionka DTaP była związana z największą ilością przypadków zdarzeń sercowo-oddechowych wśród niemowląt, które otrzymały pojedynczą szczepionkę. Odnotowano również u dzieci:
  1. Zapalenie mózgu, na co wskazywały podwyższone poziomy białka C- reaktywnego.
  2. Obrzęk mózgu jako jeden z głównych objawów zapalenia.
  3. Potencjalnie śmiertelne zdarzenia sercowo – oddechowe.
  4. Krwawienie w mózgu. – J Pediatr. 2007 Aug;151(2):167-72.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17643770

  „WYNIKI: Do systemu raportowania niepożądanych odczynów poszczepiennych VAERS zgłoszono 2.149 zgonów, najwięcej (n = 1.469 [68,4%]) dzieci. Mediana wieku wynosiła 0,5 roku (zakres 0-100 lat); mężczyźni stanowili 1.226 (57%) zgłoszeń. Całkowita roczna raportowana liczba zgonów na ogół spadła w drugiej połowie okresu badania. Najczęstsza diagnoza przyczyny zgonu wśród 1.244 doniesień u dzieci z dostępnymi protokołami zgonów / autopsji obejmowały"
  - zespół nagłej śmierci niemowląt (n = 544 [44%]),
  - asfiksję / uduszenie (n = 74 [6,0%]),
  - posocznicę / sepsę (n = 61 [4,9%] ]) i
  - zapalenie płuc (n = 57 [4,6%]).

  Wśród 526 zgłoszeń dorosłych, najczęstszymi przyczynami zgonu były
  - choroby układu krążenia (n = 247 [46,9%]) i
  - układu oddechowego (n = 77 [14,6%]),
  - niektóre infekcje i choroby pasożytnicze (n = 62 [11,8%]) oraz
  - nowotwory złośliwe (n = 20 [3,8%]).

  W przypadku zgonów dzieci, 79,4% otrzymało przynajmniej jedną szczepionkę w dniu śmierci. Inaktywowana szczepionka przeciw grypie podawana pojedynczo była najczęściej powiązana z raportami zgonów u dorosłych (51,4%).” – Clin Infect Dis. 2015 Sep 15;61(6):980-7; Deaths Reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System, United States, 1997-2013.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/26021988/
  Dr n.med. Katarzyna Bross-Walderdorff przed sądem
 • @Husky 11:51:58
  "Podstawowym twierdzeniem, od którego chyba zaczął się ruch osób nie szczepiących dzieci, jest to, że szczepionki wywołują autyzm. "  Fragment z Anty-Szczepionkowca. Montreal, październik 1885 rok [Anti-Vaccinator, and Advocate of cleanliness. Montreal].
  Brzmi znajomo? Jest coś o autyzmie?

  „Zgłaszanych jest setki przypadków śmierci dzieci, które były zdrowe aż do czasu szczepienia, po którym nastąpiły dłuższe, lub krótsze okresy ich cierpienia; cierpienie to miało przeważnie swój początek w dniu tej operacji, po czym stopniowo postępowała choroba. SZCZEPIENIOWCY ZAPRZECZAJĄ, ŻE ISTNIEJE ZWIĄZEK POMIĘDZY SZCZEPIENIAMI, A ICH ŚMIERCIĄ i orzekają ich śmierć jako następstwo innych przyczyn. Problem polega na tym, że świadkami ich śmierci są TYLKO MATKI I OJCOWIE, a ich zeznania nie mają wagi w naukowych rozważaniach.
  Co więcej, przez ten pogrom niewinnych żyjemy obecnie w epoce Jennera.”
  Źródło: https://collections.nlm.nih.gov/bookviewer?PID=nlm:nlmuid-101235983-bk
  Polskie: https://szczepienia.wybudzeni.com/historia-szczepien/

  "co Ci ludzie jedzą i gdzie żyją."
  Ci ludzie to rozrózniają połykanie o wstrzykiwania.

  Mowa w tym art. o Exley'u i aluminium, więc tak:

  „Wchłanianie aluminium z przewodu pokarmowego jest niewielkie i zwykle waha się w zakresie 0,1-0,4% u ludzi, choć absorpcja szczególnie dostępnych biologicznie postaci, takich jak cytrynian glinu, może wynosić od 0,5-5%.” – Toxicological Profile For Aluminum – U.S. Department Of Health And Human Services https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp22.pdf

  Jeśli chodzi o wchłanianie to nie wiele jest takich badań, ale wspomne o dwóch:

  W badaniu z 1997 roku przeprowadzonym na dwóch królikach wykazano, że po 28 dniach od wstrzyknięcia aluminium 94% nadal pozostało w organizmie zwierząt. – In vivo absorption of aluminium-containing vaccine adjuvants using 26Al.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9302736

  W tym badaniu niemowlęta ludzi wcale nie wydalały aluminium. – Effect of routine vaccination on aluminum and essential element levels in preterm infants.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23856981

  A co się dzieje z wstrzykiwanym aluminium? Na przykład ta publikacja to opisuje:
  „WPROWADZENIE: Długoterminowa biodystrybucja nanomateriałów stosowanych w medycynie jest w dużej mierze nieznana. Dotyczy to ałunu, najpowszechniej stosowanego adiuwantu szczepionkowego, który jest związkiem nanokrystalicznym spontanicznie tworzącym aglomeraty o rozmiarach mikronów/submikronów. Chociaż ogólnie dobrze tolerowany, ałun jest czasami wykrywany w komórkach z linii monocytów długo po szczepieniu u przypuszczalnie wrażliwych osobników z ogólnoustrojowymi/neurologicznymi objawami lub autoimmunologicznym (zapalnym) zespołem indukowanym przez adiuwanty (ASIA).

  WNIOSKI: Nanomateriały mogą być transportowane przez komórki z linii monocytów do drenujących węzłów chłonnych, krwi czy śledziony i podobnie jak HIV, mogą wykorzystywać mechanizmy zależne od CCL2 do przenikania do mózgu. Dzieje się to z bardzo małą szybkością w normalnych warunkach, wyjaśniając dobrą ogólną tolerancję ałunu pomimo jego silnego potencjału neurotoksycznego. Jednak ciągle rosnące dawki tego słabo biodegradowalnego adiuwantu w populacji mogą stać się podstępnie niebezpieczne, zwłaszcza w przypadku nadmiernych szczepień, niedojrzałej/zmienionej bariery krew-mózg lub wysokiej konstytutywnej produkcji CCL-2.” – BMC Med. 2013 Apr 4;11:99. Slow CCL2-dependent translocation of biopersistent particles from muscle to brain.
  https://szczepienia.wybudzeni.com/2018/12/15/nano-czasteczki-metali-niszcza-dna-mozgu/
  Szczepić, nie szczepić...dyskutować warto
 • Aluminium i zaburzenia mitochondrialne
  Witam, dorzucę coś jeszcze na temat roli aluminium w mózgu i zaburzeń mitochondrialnych:
  "FDA, czas wziąć pod uwagę fakt, że nie istnieje żadna wiarygodna wiedza naukowa dotycząca bezpiecznych poziomów glinu wstrzykniętego w szczepionkach.

  Zgodnie z tym, co ja, a także inni, jasno przedstawiliśmy, problem w olbrzymiej części polega na tym, że badania dotyczące chronicznego kontaktu z glinem pochodzącym z żywności nie odzwierciedlają schematów gwałtownego kontaktu z glinem pochodzącym z iniekcji. Brak wystarczających dowodów to wasz problem, FDA. Osłabia on cały harmonogram Centrum Zwalczania Chorób [CDC], zaś brak danych naukowych wyraźnie wskazuje na potrzebę przeprowadzenia większej liczby badań. Rozpoczęły się jednak niezależne badania i wiemy, że rozsądny szacunek biorąc pod uwagę literaturę dotyczącą zwierząt jest taki, że 15% wstrzykniętego glinu/aluminium dostaje się do mózgu, gdzie pozostaje przez lata. Co tam robi? Wywołuje stres retikulum endoplazmatycznego, blokując odpowiedź na nieprawidłowo sfałdowane białka [UPR – Unfolded protein response] tak bardzo, że u ludzi, którzy urodzili się z białkiem w mózgu wywołującym nieprawidłowo sfałdowane białka [UPR], komórka doświadcza apoptozy. Komórka umiera wyzwalając cytokiny, glutaminian i ekscytotoksyny – a także glin, który zatruwa inne komórki. Szczepionka powoduje encefalopatię, z którą wiąże się przewlekły stan zapalny mózgu, przewlekła aktywacja komórek mikrogleju (aktywowanych częściowo przez IL-6), zniekształcona ekspresja białek oraz reakcja autoimmunologiczna przeciwko komórkom w mózgu.

  Inaczej mówiąc, autyzm. Tłumienie detoksykacji komórek zmienia nasze dzieci w gąbki dla zwykłych toksyn środowiskowych. Przeciążenie retikulum endoplazmatycznego wyjaśnia w jaki sposób tak wiele genów może odpowiadać za powstawanie spektrum autystycznego i dlaczego dzieci ze spektrum autyzmu stają się coraz bardziej chore bez detoksykacji biomedycznej."
  https://szczepienia.wybudzeni.com/2018/05/31/bezpieczny-poziom-glinu-opiera-sie-na-przestarzalych-informacjach-nieuzasadnionych-zalozeniach-i-bledach/


  W wywiadzie dla CNN Sanjay Gupta zapytał dr Julie Gerberding, byłą dyrektor CDC o przypadek Hannah Poling :

  Dr Julie Gerberding, dyrektor CDC: „No wiesz, nie znam wszystkich faktów, ponieważ wciąż nie byłam w stanie sama przejrzeć akt sprawy. Jednak rozumiem, że dziecko ma… uważamy, że jest to rzadkie zaburzenie mitochondrialne. Dzieci z tą chorobą, wszystko co je stresuje, stwarza sytuację, w której ich komórki nie są w stanie wytworzyć wystarczającej ilości energii, aby normalnie funkcjonowały ich mózgi. Teraz wszyscy wiemy, że szczepionki mogą czasami powodować gorączkę u dzieci. Więc jeśli dziecko zostało zaszczepione, dostało gorączki, miało i inne komplikacje ze strony szczepionek. Jeśli jesteś predysponowany do zaburzeń mitochondrialnych, to z pewnością może to wyrządzić pewne szkody. Jednym z objawów mogą być objawy, które mają cechy autyzmu.” – 29 marca 2008, CNN, House Call with Dr Sanjay Gupta
  https://szczepienia.wybudzeni.com/2019/01/13/zaburzenia-mitochondrialne-u-osob-z-autyzmem/
  Uwaga autyzm
 • Prezentacja dr Toma Macka dla CDC, 19 – 20 czerwca 2002 roku
  "Jak zapewne wiecie, pracuję na University of Southern California School of Medicine (Szkole Medycznej Uniwersytetu Południowo Kalifornijskiego). Aktywnie zmagałem się z ospą około 40 lat. Moje kwalifikacje zawierają prawdopodobnie więcej spędzonego czasu nad leczeniem i pracą w populacjach wśród których pojawiały się ogniska ospy prawdziwej niż ktokolwiek inny. Spędziliśmy trzy lata w prowincji Sheikhupura w Pakistanie i walczyliśmy z 121 wybuchami epidemii. Według naszych szacunków składały się one na 85 – 90% wszystkich przypadków ospy prawdziwej, które wystąpiły w tej populacji około miliona ludzi. (...)

  Jeśli ludzie są zaniepokojeni endemiczną ospą prawdziwą, to nie zniknęła ona z tego kraju z powodu naszej odporności stada. Zniknęła z powodu rozwoju gospodarczego. To dlatego zniknęła z Europy i wielu innych krajów. Nie zdoła się tu utrzymać nawet w razie przywleczenia przez przyjezdnych, tego jestem pewien. Ten stan nie wziął się od powszechnego szczepienia." - Prezentacja dr Toma Macka dla CDC, 19 – 20 czerwca 2002 roku

  http://szczepienia.wybudzeni.com/2017/10/04/eradykacja-ospy-prawdziwej-prezentacja-dr-toma-macka/
  Globalne ocieplenie i zanik ospy prawdziwej
 • @Husky 00:07:21
  "Na czym polega odporność poszczepienna?
  Wprowadzony do organizmu antygen ze szczepionki pobudza komórki układu odpornościowego do produkcji swoistych przeciwciał." – Państwowy Zakład Higieny

  „Jednym z najbardziej niepokojących odkryć w medycynie klinicznej było stwierdzenie, że dzieci z wrodzoną agammaglobulinemia, których organizm nie mógł produkować żadnych przeciwciał i miał tylko nieznaczne ślady immunoglobuliny w obiegu, przechodziły odrę w normalny sposób, wykazywały taka samą sekwencję objawów, a następnie zyskiwały odporność.” – Measles as an Index of Immunological Function, The Lancet, September 14, 1968, p. 611.
  http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(68)90701-0/abstract

  „…dzieci z niedoborem przeciwciał miewają dość nieznaczne ataki odry z charakterystyczną wysypką i typowym przebiegiem. Co więcej, nie są zbytnio podatne na ponowną infekcję. Wygląda więc na to, że przeciwciała w osoczu – w jakiejkolwiek ilości – nie są wymagane do wystąpienia wysypki; ani do normalnego przechorowania choroby, ani do zapobiegania ponownemu zachorowaniu.” Immunopathology of measles. Proc R Soc Med. 1974 Nov; 67(11): 1120–1122. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1646020/

  „W pierwszych trzech tygodniach tego roku zarejestrowano około 41 000 przypadków odry w Anglii i Walii. Jest to znacznie powyżej liczby zachorowań z ostatnich dwóch lat – mianowicie około 9 000 w 1958 roku i 28 000 w 1957 roku – chociaż jest to mniej od najwyższych poziomów osiągniętych w ciągu ostatnich dziewięciu lat. Aby dać wyobrażenie o głównych cechach choroby, jakie pojawiają się dzisiaj oraz o tym, jak najlepiej ją leczyć, zaprosiliśmy niektórych lekarzy ogólnych, aby napisali krótkie raporty na temat przypadków z jakimi mieli do czynienia w swoich gabinetach lekarskich.
  Po pierwsze warto zauważyć, że rozkład choroby jest obecnie dość nierówny. Nie dotarła jeszcze do obszarów, na których praktykują ci dwaj lekarze (w południowej Szkocji i Kornwalii), a inne obszary są do tej pory wolne od choroby. Z drugiej strony, w hrabstwie Kent donosi się, że choroba przybyła na czas, aby położyć dzieci w łózkach przed Bożym Narodzeniem. Ci autorzy [lekarze] zgadzają się, że odra jest w dzisiejszych czasach łagodną infekcją i rzadko mają okazję do podania profilaktycznej gamma-globuliny. W leczeniu choroby i jej powikłań nacisk naturalnie zmienia się z jednej praktyki na drugą. Ilość leżenia w łóżku, kiedy podawać sulfonamid lub antybiotyk, stosowanie leków przeciwbólowych i syropów – wszystkie te problemy mogą być nadal dyskusyjne w leczeniu tego, co uważa się za najczęstszą chorobę na świecie. Jednak pewnie jest wiele w opinii, którą jeden z pisarzy wyraża: „To częste odwiedzanie przez zainteresowanego klinicystę, a nie terapia daje dobre wyniki.” – Br Med J 1959;1:354
  https://www.bmj.com/content/1/5118/351.2

  „Widoczny paradoks jest taki, że w miarę jak poziom wyszczepienia na odrę wśród populacji staje się coraz wyższy, odra staje się chorobą szczepionych.” – Failure to reach the goal of measles elimination. Apparent paradox of measles infections in immunized persons. Arch Intern Med. 1994 Aug 22;154(16):1815-20.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8053748

  „Wyszczepialność wśród chorych wynosiła co najmniej 84,5%. Zasięg szczepień dla całej populacji wynosił 99,0%. „Niekompletny” zasięg szczepień nie wyjaśnia przyczyn wybuchu epidemii Odry w Quebec City” – Major measles epidemic in the region of Quebec despite a 99% vaccine coverage. Can J Public Health. 1991 May-Jun;82(3):189-90.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1884314
  O przeciwnikach szczepień
 • Oporność stada i 95%
  Może kilka faktów, myślę, że takich, które powinny zmusić do rewizji wyznawanego kultu 95%

  Gruźlica:
  „Po blisko 8 latach obserwacji stwierdzono, że częstotliwość występowania gruźlicy jest większa u szczepionych niż u nie szczepionych. Nie znaleziono dowodu na ochronne działanie szczepionki”. – Trial of BCG vaccines in south India for tuberculosis prevention: first report; Bull World Health Organ. 1979; 57(5): 819–827. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2395884/?page=2

  Krztusiec:
  Badano pawiany, które są podatne na krztusiec i przechodzą go podobnie jak ludzie. Pawiany podzielono na dwie grupy, jedna została zaszczepiona a druga nie. Następnie obie grupy zostały wystawione na działanie bakterii krztuśca. Zrobiono coś czego nie można było dokonać eksperymentalnie na ludziach, ale dostarczyło istotnych danych. Zgodnie z oczekiwaniami pawiany, które nigdy wcześniej nie zostały zainfekowane złapały krztuśca i zostały skolonizowane przez jego bakterie przez maksymalnie 38 dni. Pawiany, które zostały uprzednio zaszczepione zostały również skolonizowane przez bakterie krztuśca po ekspozycji przez okres 42 dni – a więc dłużej niż pawiany z grupy nieszczepionych.
  Acellular pertussis vaccines protect against disease but fail to prevent infection and transmission in a nonhuman primate model.; Proc Natl Acad Sci U S A. 2014 Jan 14;111(2):787-92. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24277828

  „179 przypadków krztuśca w hrabstwie Suffolk, NY – według urzedników służby zdrowia wszyscy chorzy byli w przeszłości szczepieni” – Whooping Cough Cases Triple in Suffolk County
  http://www.nbcnewyork.com/news/local/Whooping-Cough-Triple-Suffolk-County-Long-Island-132659533.html?fb_comment_id=fbc_10150370350412500_19430267_10150380172037500#fb6dbdf11bd1de

  Błonica:
  Ostatni wielki test skuteczności komponentu błonicy w szczepionkach DTP miał miejsce na Ukrainie, przy pięciu i więcej dawkach szczepionek. Spośród 3723 dzieci, które na Ukrainie w latach 1992—1997 zachorowały na błonicę, 80,4 procent miało wszystkie wpisy w książeczce szczepień. Wśród 1920 chorych w wieku od 16 do 19 lat odsetek ten wyniósł nawet 81,5 procent. – Epidemic Diphtheria in Ukraine, 1991–1997 https://academic.oup.com/jid/article/181/Supplement_1/S35/843033

  Odra:
  „Widoczny paradoks jest taki, że w miarę jak poziom wyszczepienia na odrę wśród populacji staje się coraz wyższy, odra staje się chorobą szczepionych.” – Failure to reach the goal of measles elimination. Apparent paradox of measles infections in immunized persons. Arch Intern Med. 1994 Aug 22;154(16):1815-20.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8053748

  „Wyszczepialność wśród chorych wynosiła co najmniej 84,5%. Zasięg szczepień dla całej populacji wynosił 99,0%. „Niekompletny” zasięg szczepień nie wyjaśnia przyczyn wybuchu epidemii Odry w Quebec City” – Major measles epidemic in the region of Quebec despite a 99% vaccine coverage. Can J Public Health. 1991 May-Jun;82(3):189-90.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1884314

  Świnka:
  Badanie opisujące epidemie świnki wśród społeczności ortodokdyjnych żydów w USA. Od 28 czerwca 2009 do 27 czerwca 2010 roku zarejestrowano 3502 przypadki świnki związane z epidemią. Młodzież w wieku od 13 do 17 lat stanowiła 27% wszystkich przypadków. Wśród nich 89% miało udokumentowane szczepienie dwoma dawkami szczepionką przeciw śwince oraz 8% jedną dawką. –
  Mumps Outbreak in Orthodox Jewish Communities in the United States
  http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1202865

  Pneumokoki:
  W tym badaniu oceniano skuteczność kliniczną szczepionki PCV13 w zapobieganiu hospitalizacji z powodu zapalenia płuc u osób w średnim wieku i starszych…
  W badaniu kohortowym uczestniczyło 2.075.730 osób poniżej 50 roku życia z Katalonii w Hiszpanii, które prospektywnie obserwowano od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015. Pierwszorzędowymi punktami końcowymi były hospitalizacja z powodu pneumokoków lub zapalenia płuc o dowolnej przyczynie i zgon z jakiejkolwiek przyczyny. Zastosowano modele regresji Coxa do oceny związku między szczepieniem szczepionką Prevnar 13 [PCV13] a ryzykiem dla każdego punku końcowego, dostosowane do wieku, płci i głównych chorób współistniejących/leżących u podstaw ryzyka…
  W tym badaniu, duże różnice w wynikach pomiędzy zaszczepionymi PCV13 i nieszczepionymi sugerują, że zaszczepione osoby były bardziej chore…
  Nasze dane nie potwierdzają klinicznych korzyści szczepień przeciwko pneumokokom szczepionką Prevnar 13 wśród dorosłych w Katalonii.” – Evaluating clinical effectiveness of 13-valent pneumococcal conjugate vaccination against pneumonia among middle-aged and older adults in Catalonia: results from the EPIVAC cohort study; BMC Infectious Diseases201818:196
  https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-018-3096-7

  Grypa:
  „Młodzi pacjenci z białaczką, którzy zostali zaszczepieni przeciwko grypie, mieli takie samo prawdopodobieństwo zachorowania na grypę jak ich nieszczepieni rówieśnicy…
  Badacze odkryli, że 354 pacjentów, którzy otrzymali szczepionkę przeciwko grypie, wraz z 98 którzy otrzymywali dawkę przypominającą, miało prawie podobny wskaźnik zachorowalności na grypę lub objawy grypopodobne jak 144 nieszczepionych pacjentów…” – Flu vaccine failed to protect young leukemia patients during cancer treatment
  https://www.stjude.org/media-resources/news-releases/2017-medicine-science-news/flu-vaccine-failed-to-protect-young-leukemia-patients.html

  „Przeprowadziliśmy analizę kohortową dzieci i dorosłych w ankietowym badaniu od 2013 do 2016 roku….
  Pierwszorzędnym punktem końcowym był wskaźnik ryzyka potwierdzonych laboratoryjnie ostrych chorób układu oddechowego [ARI] u osób po szczepieniu w porównaniu z innymi okresami w ciągu trzech sezonów grypowych. Wśród dzieci nastąpił wzrost zagrożenia ostrymi chorobami układu oddechowego patogenami innymi niż grypa po szczepieniu przeciw grypie w porównaniu z nieszczepionymi dziećmi w tym samym okresie…” – Assessment of temporally-related acute respiratory illness following influenza vaccination; Vaccine. 2018 Apr 5;36(15):1958-1964 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29525279

  „Adeno- i rinowirusy były najczęstszymi wirusami powodującymi objawy grypopodobne [ILI]. Wymazy pobrane przez rodziców są skuteczną metodą pobierania próbek. Choroba grypopodobna występowała częściej u dzieci zaszczepionych przeciwko grypie w tym badaniu…” – Epidemiology of respiratory viral infections in children enrolled in a study of influenza vaccine effectiveness; Influenza Other Respir Viruses. 2014 May;8(3):293-301
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/24483149/
  Szczepienia dobrowolne?
 • Wracamy do czasów T4
  Artykuł 6 – Zgoda, Powszechnej Deklaracji w sprawie Bioetyki i Praw Człowieka UNESCO
  1.Jakakolwiek interwencja profilaktyczna, diagnostyczna i terapeutyczna może być podjęta wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, dobrowolnej i świadomej zgody osoby, której ma dotyczyć, udzielonej w oparciu o dostateczne informacje. W odpowiednich przypadkach zgoda powinna być wyraźna i może być wycofana przez zainteresowaną osobę w dowolnym czasie oraz z dowolnej przyczyny, bez stawiania takiej osoby w niekorzystnej sytuacji bądź powodowania jakichkolwiek niedogodności po jej stronie.
  https://szczepienia.wybudzeni.com/2017/05/04/kodeks-norymberski/
  Oto jak został uśmiercony Alfie
 • Ilość NOPów w PL
  “Działania niepożądane leków i szczepionek są powszechne, ale są niedostatecznie raportowane. Chociaż 25% chorych leczonych ambulatoryjnie doświadcza niepożądanych efektów ubocznych, to mniej niż 0,3% wszystkich zdarzeń niepożądanych i 1-13%
  poważnych niepożądanych efektów ubocznych zgłoszono Agencji ds. Żywności i Leków (FDA). Podobnie, mniej niż 1% niepożądanych odczynów poszczepiennych [NOP] zostało zgłoszone.” – Źródło: HHS, Electronic Support for Public Health–Vaccine Adverse
  Event Reporting System (ESP:VAERS)

  „Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w 2013 r. w Polsce działania niepożądane leków zgłosiło jedynie 0,1 proc. mieszkańców, podczas gdy w Wielkiej Brytanii 7,3 proc., Niemczech 6 proc., we Francji 3,1 proc. oraz we Włoszech i Hiszpanii – po 2 proc.” – Źródło: Rynek Zdrowia, Zaskakująco mało zgłoszeń o niepożądanych działaniach leków, 04.12.2015
  http://szczepienia.wybudzeni.com/nop-niechciany-odczyn-bezposredni/
  Stop szczepionkom!!!