Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze babi

 • Jeżeli ktoś został uznany za osobę pokrzywdzoną, to ktoś winien za wykonaną krzywdę odpowiedzieć
  Art. 231. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza
  Art. 270. Fałszerstwo dokumentu
  Art. 271. Poświadczenie nieprawdy
  Art. 273. Użycie poświadczenia nieprawdy
  Art. 236. Zatajanie dowodów niewinności
  Art. 239. Poplecznictwo
  Art. 286. Oszustwo
  Art. 190. Groźba karalna
  Art. 190a. Uporczywe nękanie – stalking
  Art. 246. Znęcanie się funkcjonariusza w celu uzyskania oświadczenia
  Art. 191. Zmuszanie do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia
  Art. 282. Wymuszenie rozbójnicze
  Art. 207. Znęcanie się
  Art. 118. Eksterminacja
  Art. 119. Dyskryminacja
  Art. 151. Namowa i pomoc do samobójstwa
  Art. 156. Ciężki uszczerbek na zdrowiu
  Art. 157. Inne uszkodzenie ciała – średni i lekki uszczerbek na zdrowiu
  Art. 160. Narażenie na niebezpieczeństwo
  Art. 162. Nieudzielenie pomocy
  Art. 189. Pozbawienie człowieka wolności
  Art. 296. Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym
  Rozporządzenie
 • @puuuq 20:04:55
  PO ma 2%, a PiS 7%. Tylu mają członków. Trzeba liczyć głosy biernych wyborców, a nie procent biorących udział. PiS umrze śmiercią naturalną. Tam jest sodoma i gomora, zażrą się sami pseudo katolicy, a tak naprawdę bolszewicy - tak powiedziała prof. Jadwiga Staniszkis. Każda dyktatura źle kończy. Kupili niewolników marchewką, a zwrotów zero, dziura budżetowa i kredyty ich zeżrą... Naród nie pomoże, bo chory...
  Koniec PiSu jest bliski
 • Pospolite ruszenie
  Trybunał Narodowy powinien dojść do władzy i wprowadzić karę ciężkiego więzienia dla sędziów z premedytacją orzekających umyślne wyroki polityczne, bez przyczyny, bez faktu zdarzenia, za pieniądze i wbrew literze prawa oraz dożywotnio wykluczać oprawców z zawodu.
  Żądanie ostrzeżenie do Ministra Sprawiedliwości
 • ZARABIANIE NA WODZIE NA COS TAM NIBY CZYLI POD POZOREM
  http://pikio.pl/wszyscy-zaplacimy-wiecej-za-wode-nowa-ustawa-pis/
  Od Świętego Mikołaja dla Polaków
 • Sprawa Janusza K. 100 tys. zł łapówek i ryby w galarecie
  W kwietniu Janusz K., były przewodniczący Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Kościerzynie, został skazany prawomocnym wyrokiem na cztery lata więzienia. Sędzia był oskarżony o przyjmowanie łapówek, których łączna kwota wyniosła 100 tys. zł. W zamian za korzyści finansowe wydawał on odpowiednie orzeczenia, a oskarżeni mogli liczyć na to, że unikną więzienia.

  https://trojmiasto.onet.pl/poszukiwany-listem-gonczym-sedzia-stawil-sie-do-aresztu/7hspvfp
  Zbrodnie w majestacie prawa
 • Sędzia to zbyt często buc
  - Sędzia to zbyt często buc, który nie lubi ludzi i którego każdy ma się bać - stwierdza Zofia Romaszewska pytana, czy w sądownictwie dalej funkcjonuje "peerelowski stosunek do obywatela". W wywiadzie z Konradem Kołodziejskim dla tygodnika "Sieci" opisuje, jak według niej powinno zmienić się polskie sądownictwo.
  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/zofia-romaszewska-dla-sieci-sedzia-to-zbyt-czesto-buc-ktory-nie-lubi-ludzi/kp0ezw3
  Zlecenie dla adwokata
 • Sędzia to zbyt często buc
  - Sędzia to zbyt często buc, który nie lubi ludzi i którego każdy ma się bać - stwierdza Zofia Romaszewska pytana, czy w sądownictwie dalej funkcjonuje "peerelowski stosunek do obywatela". W wywiadzie z Konradem Kołodziejskim dla tygodnika "Sieci" opisuje, jak według niej powinno zmienić się polskie sądownictwo.
  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/zofia-romaszewska-dla-sieci-sedzia-to-zbyt-czesto-buc-ktory-nie-lubi-ludzi/kp0ezw3
  Do Waldemara Żurka
 • Sędzia to zbyt często buc
  - Sędzia to zbyt często buc, który nie lubi ludzi i którego każdy ma się bać - stwierdza Zofia Romaszewska pytana, czy w sądownictwie dalej funkcjonuje "peerelowski stosunek do obywatela". W wywiadzie z Konradem Kołodziejskim dla tygodnika "Sieci" opisuje, jak według niej powinno zmienić się polskie sądownictwo.
  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/zofia-romaszewska-dla-sieci-sedzia-to-zbyt-czesto-buc-ktory-nie-lubi-ludzi/kp0ezw3
  Strategia Kalkstein-Kornhauser
 • W Jeleniej Górze stosują prawo kladuka a nie obowiązujące
  Sąd Okręgowy w Elblągu I Wydział Cywilny postanowieniem w dniu 28 lutego 2013r., sygn. akt I Cz 94/13 oddalił zażalenie wierzyciela oczekujące przeprowadzenia bliźniaczej egzekucji na podstawie art. 1050 k.p.c. i tak powinien postąpić Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, a Sąd Okręgowy nie powinien mieć tu w ogóle nic do roboty.
  Kryzys komunikacyjny, kryzys legitymizacyjny
 • Brawo, brawo, brawo
  Jest jeszcze Strasburg, nie tylko na tortury i przewlekłość...
  Do Departamentu Postępowania Sądowego
 • rozdwojenie jaźni
  Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.

  Postępowania w sprawie egzekucji świadczeń niepieniężnych, określonych w tytule wykonawczym I C 1062/08, nie można prowadzić jednocześnie jako czynność zastępowalna i niezastępowalna.

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06 orzekła, że jest to wyłącznie czynność zastępowalna, co potwierdza Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Elblągu (I Cz 94/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Elblągu z 2013-02-28).

  Adwokat
  Zbrodniarze w togach stróżow prawa
 • niezawisłość
  Hitler miał więcej etyki, bo strzelał w tył głowy i krócej bolało
  Zawiadomienie o przestępstwie
 • My obywatele
  Żydzi i oderwane od koryta politruki protestują pod Sejmem "My obywatele...", a obywatele milczą na kolanach....
  Trybunał Narodowy zarejestrowany – będzie sprawiedliwość
 • cyrki świata
  "wierzyciel" każe zabić, sędzia zabije, choć w tytule wykonawczym co innego ustanowiono... o dziesięcioletnich znęcaniach się bezpieki nie wspominam...
  Zawiadomienie o przestępstwach PSO Wojciecha Damaszko
 • Sąd Apelacyjny we Wrocławiu - przykład idzie z góry
  korupcja na najwyższych szczeblach, powinni wznowić postępowanie Niedźwieckiego w SA we Wrocławiu o oddalenie wznowienia postępowania karnego II K 467/07, bo istnieje uzasadnione podejrzenie, że orzekali niezrównoważeni...

  http://wroclaw.onet.pl/nowe-fakty-ws-wroclawskiego-sedziego-przylapanego-na-kradziezy/p7yhrgf
  Do rąk własnych Zbigniew Ziobro
 • @Nibiru 16:42:51
  http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/2016/10/30/ustalenia-stanu-faktycznego-zdarzenia/
  Zapytanie publiczne
 • @Rebeliantka 17:44:39
  to jest patologia, którą trzeba przerwać. Nawet za cenę bezpodstawnego aresztowania. Ten kraj, a w zasadzie państwo w państwie, stoczyło się niżej jak peerelowska bezpieka. Tylko zjednoczenie się mas, czysty ruch społeczny, może być szansą na przywrócenia państwa obywatelom i dokonanie prawdziwej pierestrojki. W 89' nie było lustracji największch łobuzów i czas zburzyć ten syf do fundamentów...
  Walka Dawida z Goliatem w sądach jeleniogórskich
 • dowody nic nie znaczą...
  http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/2016/10/30/ustalenia-stanu-faktycznego-zdarzenia/
  Wzywam do walki o niepodległość
 • Do wię... do widzenia
  Czyn określony w art. 23 u.d.i.p. jest występkiem w rozumieniu art. 7 Kodeksu karnego. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że występek ten może być popełniony z działania (gdy podjęte są aktywne czynności mające na celu ukrycie informacji) albo z zaniechania (gdy osoba zobowiązana nie podejmie żadnych działań, aby udostępnić informację) i ma charakter celowy (tzn. sprawca działał lub zaniechał działania w celu nieudostępnienia informacji)2. Ponadto przestępstwo to ma charakter indywidualny, karze podlega bowiem tylko ten, kto jest zobowiązany do udzielenia informacji publicznej3. Zgodnie z tym przepisem, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  Przedsądowe wezwanie do udzielania informacji publicznej
 • Trzy zasady stosowane przez polskich sędziów...
  http://prawonadrodze.org.pl/trzy-zasady-stosowane-przez-polskich-sedziow-czyli-glupia-sprawa/
  Mafia białych kołnierzyków