Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze andrzejw

 • Nie wolno bezpodstawnie imputować niepoczytalności
  Nie wolno bezpodstawnie imputować niepoczytalności
  http://rebeliantka.neon24.pl/post/131518,sadom-nie-wolno-bezpodstawnie-imputowac-niepoczytalnosci
  nadużycie link skomentuj
  obiekt 15.06.2018 14:14:46
  ZAMKNIEMY CIĘ W PSYCHIATRYKU!!!
 • Aktualne badania zdrowotne czy ma ....
  ...można zwrócić się
  Pokaż mi człowieka a paragraf się znajdzie
 • Podpis ma zawierać czytelne nazwisko aby istniał, podaje za ...
  W sprawie braku ważnego podpisu na załączonym zdjęciu postanowienia, co czyni to postanowienie - nieistniejącym (pozornym)!
  Policja nie miała ważnego dokumentu urzędowego w formie postanowienia, upoważniającego (policjantów) do przeszukania Pana mieszkania! W związku z czym, faktycznie doszło do ukradzenia sprzętu komputerowego i bezprawnego wglądu i skopiowania informacji zapisanych na nośnikach informacji.

  Co wynika z załączonego do posta zdjęcia postanowienia, na którym brak jest ważnego podpisu. Na podstawie tego bazgrołu nie można by ukarać prokuratora, gdyż nie złożył ważnego podpisu. Prokurator, sędzia odpowiada karnie i dyscyplinarnie tylko za złożenie ważnego podpisu! Ważny podpis służbowy, to przynajmniej wskazanie nazwiska. Pieczęć nazwiskowa, jest tylko uzupełnieniem ważnego podpisu! Bazgroł, mający robić za podpis, nie można nawet uznać za parafkę!

  Brak podpisu w wymaganej formie, stanowi o braku ważnego podpisu. Postanowienie (orzeczenie), czyli oświadczenie woli organu bez ważnego podpisu nie istnieje! Nieistniejący dokument (brak ważnego podpisu), jest dokumentem pozornym, a wiec nie mającym mocy władczej! Dokument nie mający mocy władczej nie podlega wykonaniu, ani zaskarżeniu! Co znaczy, że Pan Dariusz miał bezwzględny obowiązek popędzić policjantów, czyli uznać postanowienie, jako projekt postanowienia o przeszukaniu i nakazać policjantom przyjść z ważnym dokumentem, czyli w tym konkretnym przypadku mającym ważny pod względem prawnym podpis.

  I CKN 1436/00 postanow - SN 2003.02.26 lex nr. 583712
  "W przypadku dokumentów urzędowych podpis stanowi dopełnienie wymogu oznaczenia organu wystawiającego, stanowi niejako ucieleśnienie organu w związku z czym jest elementem niezbędnym z punktu widzenia oceny, czy taki dokument istnieje."

  Ponadto, policjanci nielegalnie weszli w posiadanie oryginału postanowienia.
  Gdyż na zewnątrz (poza budynek organu wystawiającego dokument urzędowy) może wyjść tylko uwierzytelniony odpis "na oryginale właściwe podpisy", poświadczony: "za zgodność z oryginałem".
  nadużycie link skomentuj
  Krystyna Trzcińska 14.06.2018 20:16:49

  http://wps.neon24.pl.neon24.pl/post/144143,faszystowskie-dzialania-prokuratury-w-obronie-syjonizmu


  http://trzcinska.neon24.pl/post/143075,talmudyczna-lustracja-zyda-walesy-w-okupowanej-polsce
  Pokaż mi człowieka a paragraf się znajdzie
 • @Krystyna Trzcińska 20:16:49 Przekonuje mnie brak nazwiska ale...
  ..co by się działo dalej ? Wyważenie drzwi ?
  Faszystowskie działania Prokuratury w obronie syjonizmu
 • Istotą tego proponowanego przez Nikandera systemu jest planowa kreacja pieniądza...
  ....przez bank centralny i przekazywanie tych pieniędzy do gospodarki. Czyli pomysł podobny do "helicopter money".
  Sprzężenie zwrotne dotyczy zaś ustalania wielkości tej kreacji by nie spowodować zbyt wysokiej inflacji.
  Ważnym elementem tej propozycji jest także to, że bankom odbiera się możliwość tworzenia kredytu.

  Czy to zadziała?
  To zależy od tego, jak bardzo rygorystycznie będą przestrzegane reguły na wysokość kwoty kreacji. Jeżeli byłyby przestrzegane rygorystycznie to taki system niczym by się praktycznie nie różnił od pieniądza kruszcowego, którego też przybywało w miarę równomiernie z powodu wydobycia.
  Natomiast jeżeli by te reguły były naruszane np. z powodu "bardzo ważnych interesów społecznych" to efektem byłaby inflacja.

  Także analizować trzeba by było siłę tego właśnie sprzężenia zwrotnego - jakie byłyby możliwości manipulacji danych, kto byłby decydentem. Każda hiperinflacja była powodowana właśnie przez naruszenie projektowanych ograniczeń.

  Nie ja autorem ale SEDNO, sens i istota DO TEGO SIĘ SPROWADZA
  O co chodzi Szwajcarom
 • @Oscar 16:31:06 Rewolucja ma zacząć się w USA ...
  ...najpierw w USA a potem inni ALBO,
  KTO PIERWSZY wypowie lichwę i długi jak to przedstawia
  Gray North w jego analizie Ekonomii Chrześcijańskiej
  O co chodzi Szwajcarom
 • @jan 18:00:32 Wypowiedzenie lichwy i ...
  ,,długów" , kto to pierwszy zrobi albo jako jeden z pierwszych bedzie na przodzie, Gary North przewiduje takie rozwiązanie
  Monarchia stanowa czyli Kazimierz Zmarnowany
 • Chwyta za serce i rodzi braterstwo...
  ...w Państwie Polaków Polsce NIKT tak jeszcze nie pisze :(
  "Jak wiele rzeczy uprzytomniliśmy sobie w tych godzinach..."
 • Pani Rebeliantka jest zaprawiona w bojach o ...
  ...fałszywe stwierdzanie braku poczytalności, polecam się skontaktować/
  A i inni tez sporo pisali i podawali jak się obronić przed ,,zadaniowymi biegłymi "
  Tylko jak Pan Kękuś nie poddanie się badaniu po zgłoszeniu się skutkuje wypisaniem bez badania, inaczej choćby nie wiem co stwierdzą co chcą :(
  ZAMKNIEMY CIĘ W PSYCHIATRYKU!!!
 • @laurentp 19:30:58 Wersja robocza....
  2. Nikt kto nie jest Narodowości Polskiej nie może z żadnym wyjątkiem ani pod żadnym pozorem pełnić żadnych funkcji państwowych, administracyjnych czy publicznych.
  Polska Republika Bananowa
 • Władzą jest Naród a sądownictwo to tylko....
  ...sprawowanie funkcji ROZJEMCZYCH między społeczeństwem a ludżmi przekraczającymi normy społeczne.

  Uzurpowanie sobie jakiejś WŁADZY właśnie do takiego skorumpowania wyalienowania doprowadziło !!!
  MORALNOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ , PRAWO to jedyna właściwa kolejność
  1 PEŁNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SĘDZIÓW NA ZASADACH JAK KAŻDY
  OBYWATEL
  2 COROCZNE BADANIA ZDROWIA FIZYCZNEGO I PSYCHICZNEGO
  3 COROCZNA OCENA SĘDZIÓW PRZEZ NARÓD Z TERENU ORZEKANIA,
  jak za surowo sądzi to nie przejdzie na następny rok :)
  Wzywam władze sądownicze do zaprzestania niszczenia ludzi
 • @Leon. 22:36:33 Partia Polaków....
  ... chyba wystarczy ? taka nazwa ? jednoznacznie określa
  Czy Kaczyński dożyje do piątku?
 • @Henryk Kreuz 14:09:11 Proszę ujawnić, nie ukrywając, co.....
  ...to trzeba zrobić
  Dziękuję
  Jarosław Kaczyński w szpitalu.
 • @nikander 07:21:13 Sąd ARBITRAŻOWY ma działać na korzyść frankowiczów....
  ...Pan Potocki podaje gdzie się zwracać,

  https://www.youtube.com/watch?v=9tEm_lCFXTM
  Kongres Poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości
 • @Fischer 22:24:40 Australia też nie respektuje i nie wykonuje ...
  ...nakazów zamykania stron
  Nieudane spotkanie stowarzyszeniowe
 • @Jaromir 22:07:19 SŁUŻY INTERESOM UKRAINY ?
  2. Nikt kto nie jest Narodowości Polskiej nie może z żadnym wyjątkiem ani pod żadnym
  pozorem pełnić żadnych funkcji państwowych, administracyjnych czy publicznych.

  3. To samo dotyczy Polaka Narodowości Polskiej, jeśli ma także inny paszport oprócz
  Polskiego bo nie można dwom panom służyć.
  Czy ONR zostanie zdelegalizowany?
 • @Krzysztof J. Wojtas 06:40:28
  2. Nikt kto nie jest Narodowości Polskiej oraz będący w w związku z kobietą innej narodowości nie może z żadnym wyjątkiem ani pod żadnym
  pozorem pełnić żadnych funkcji państwowych, administracyjnych czy publicznych.

  3. To samo dotyczy Polaka Narodowości Polskiej, jeśli ma także inny paszport oprócz
  Polskiego bo nie można dwom panom służyć.

  4. Także nikt i nigdy pod żadnym pozorem ani pretekstem nie może pełnić żadnych dwóch
  funkcji państwowych, administracyjnych czy publicznych bo jawnie zachodzi konflikt
  interesów, jedna osoba to jedna funkcja, urząd czy stanowisko.

  5. Narodowość i Państwowość jest tak ustanowiona po wieczne czasy bez możliwości
  zmiany czy pominięcia i obowiązkowo wpisywana od urodzenia w każdy dokument danej
  osoby czy o danej osobie.

  6. W Polsce, Państwie Narodu Polskiego, inne narodowości i mieszane małżeństwa
  mogą żyć tylko i wyłącznie według Naszych Praw i na naszych zasadach, a
  później dopiero po trzech pokoleniach uzyskać Narodowość Polską.
  .
  7. Prezydenta do administrowania w Naszym imieniu i zgodnie z Naszą wolą Polską
  Państwem Narodu Polskiego powołujemy i odwołujemy tylko My Naród Polski w
  wyborach z co najmniej 60% udziałem Narodu Polskiego
  Być bogatym ...
 • ŻADNE przekroczenie uprawnień ....
  ...czyli art. 231

  To celowe działanie w porozumieniu i w ZMOWIE, W ZWIĄZKU PRZESTEPCZYM

  TAK JAK I W PANA PRZYPADKU

  CYTATArt. 234. Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego,
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

  rt. 238 KK:
  Kto zawiadamia o przestępstwie lub o przestępstwie skarbowym organ powołany do ścigania wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

  A co tworzenie fałszywych dowodów w celu doprowadzenia do uwięzienia ?
  Grzegorz Niedźwiecki = Tomasz Komenda
 • Widzi mi się stosują i ....
  kryminalizują

  JAKIE WŁASNE PRAWO ? STOSUJĄ BEZPRAWIE ....
  Proszę wreszcie zacząć nazywać rzeczy i sprawy PO IMIENIU tak jak to Bóg przykazał już w Raju, ,,przyprowadził do adama by ten nazwał je po imieniu "
  Grzegorz Niedźwiecki = Tomasz Komenda
 • @RAM 16:36:18 Dokładnie i należy ....
  ..osądzać
  To nie osądzanie to zgoda na przestępczość.
  Jednak za 447 stoi Rosja ...