Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze Laznik

 • Przyganiał kocioł garnkowi
  .
  na zmianę garnek kotłowi.

  To, że fukcjonariusze medialni, zatrudnieni w rozlicznych gadzinówkach w RFN, są wspópracownikami służb specjalnyh, to jest RFN wiadomo przynajmniej od 15 lat, kiedy to jeden z tzw. "badaczy" opublikoował listę ok. 200 funkcjonariuszy medialnych.

  NIe jest mi wiadomo, żeby podobna lista została opublikowna w Wolnej Polsce.

  Te wzajemne wyzwiska dziennikarzy RFN i Polski w niczym nie powinny nam zaciemnić obrazu, że w Polsce mamy do czynienia z profesjonalnymi mediami

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/gadz/

  dokładnie tej samej jakości jak w RFN. Jakże mogło by być inaczej, skoro liczne firmy medialne w Polsce należą do tych samych koncernów co te w RFN.

  - http://kdgwna.blogspot.com/2015/03/syj.html
  Rezolucja SDP w sprawie wolności słowa w Niemczech
 • Inny aspekt
  .
  Absolutnie żadna instalacja UE, czy to
  Maastricht
  Schengen
  Aneksja krajów Europy Wschodniej
  Euro
  Konstytucja UE
  Traktat Lizboński
  ESM – do ratowania dochodów wierzycieli banków

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/pozadanie-w/#Bundeskelnerka


  nie powstała na wniosek ludności strefy UE. Inne kręgi, możemy się jedynie domyślać jakie kręgi to są, zadecydowały o kreacji tych instalacji. Pewne wyobrażenie dostarcza jedna z wcześniejszych paneuropejskich koncepcji.

  - http://balder.org/coudenpo 

  wstępem do realizacji koncepcji UE był przecie nazizm

  - http://old.relay-of-life.org/pl/chapter.html

  który jest z powstaniem UE dość ściśle związany. Skojarzenia z ZSRR też mają pewną podstawę.

  Także Pesco powstało z inicjatywy kręgów decyzyjnych dla UE, o których się z reguły nie wspomina przy takich okazjach, bowiem na afisz wystawiane są marionetki polityczne. Dlaczego te kręgi uznały za niezbędne budowę armii UE ?

  Przypomniał bym tu o tym, że USA znajdują się w stanie rozkładu, być może nawet rozpadu, i jak ostatnie ich wojny wykazały, nie są w stanie rozwiązać żadnego konfliktu zbrojnego, doprowadzając każdorazowo do permanentnej wojny, dla porównania inny agent, Trocki/Bronstein, rozpowszechniał ideę permanentnej rewolucji, która była w stanie spowodować podobne skutki.

  Jest rzeczą oczywistą, że USA nie są w stanie pełnić nadal roli policji czy jak kto woli legionów globalnego imperium

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/globa/

  ale imperium potrzebuje nieco sprawniejsze siły zbrojne. Władze globalnego imperium muszą się rozejrzeć za i przygotować następcę/-ów USA, tak jak uczyniono to przy zmianie warty W.Brytanii z USA. Poważnie wchodzą w rachubę trzy ośrodki: UE, Chiny Ludowe, Rosja. Z pewnych względów, nie miejsce je tu omawiać, jest UE szczególnie dogodna do przejęcia funkcji USA, stąd też od dziesięcioleci cicha wojna USA przeciwko UE, temu najgroźniejszemu konkurentowi..

  - http://ram.neon24.pl/post/140107,nieuchronny-upadek-zachodu#comment_1411812

  Słabością UE, w czym ustępuje zarówno ChL jak Rosji, jest brak skutecznej armii. Pesco mogło by być zaczynem takich sił. Zachęcam czytelników do rozważenia ostatnich wydarzeń jako zjawisk globalnej polityki imperialnej, moim zdaniem można dostrzec głębiej leżący sens wydarzeń.
  Unijne „ministerstwo prawdy”
 • Patrz też
  .
  "Rosja reklamuje, że cały korowód ..."

  - http://jeznach.neon24.pl/post/141058,sroda-15-listopada-2017#comment_1424032
  BBC: "Brudny sekret Raqqi"
 • Wszytko dokoła rosyjskie
  .
  Istotnie, ktoś kto tę wyspę odwiedził, wie, że podobnie jak Malta, została do UE włączona, aby ułatwić optymizację zysków. Już przed dziesiątkami lat opanowali „przedsiębiorcy“ ten „rosyjski“ przyczółek w UE. Językiem przydatnym na wyspie jest jeszcze grecki, ale rosyjski zajmuje należne mu miejsce. Niestety dla większości Europejczyków są dominujące napisy w alfabecie greckim jak i cyrylicy niezbyt przydatne,

  Aby zrozumieć geograficzne znaczenie dla „rosyjskich“ przedsiębiorców wystarczy przypomnieć, że w ciągu 2 godzin osiąga się łodzią Izrael, który jest jak wiadomo światowym centrum przestępczości wszelkiego rodzaju.

  Skutek: „Uzależnienie od Rosjan jest już jednak na Cyprze bardzo duże.”

  „"Korupcja wymyka się władzom spod kontroli”, jest to szczególnie groźne, gdyż korupcja jest na ogół podstawą interesów off-shore, które stanowię rdzeń „gospodarczej” działalności na wyspie.

  Cypr jest dobrą okazją aby uświadomić sobie, że wszelka działalność gospodarcza jest ściśle związana z działalnością organizacji przestępczych, wszelka zakrojona na szerszą skalę działalność gospodarcza jest bez odpowiedniego udziału organizacji przestępczych nie do pomyślenia, że wspomni się i przy tej okazji tak zasłużonego dla Wolnej Polski pana Sorosa, który opracował między innym plan prywatyzacji imienia Balcerowicza.

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/17/376oper/

  O znaczeniu organizacji przestępczych dla sukcesu procesu demokratyzacji pisano już wielokrotnie

  - http://ziut.neon24.pl/post/133294,pilne-ponaglenie-do-wiadomosci-premier-beaty-szydlo#comment_1327115

  naturalnie, aby państwo mogło należycie wspierać gospodarkę, jest rzeczą niezbędną, aby wykształciło właściwe struktury organizacji państwa

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#PPZ

  tzw. służby, są w tym zakresie szczególnie kompetentne.
  Cypr dla Rosjan?
 • Świadomość fikcji demokracji
  .
  „Wartości ... UE” to przede wszystkim wolność różnego rodzaju:

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#Wolno

  zastrzeżona wolność nr 1 oznacza wolność organizowania przesyłania ludzi z jednego obszaru geograficznego, zbliżona jest zresztą do handlu ludźmi

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/17/376oper/

  „Parlament Europejski” (PE) należy uznać za już krańcową formę inscenizacji demokracji w UE

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#PUE

  bowiem jedynym celem nazwania tej bandy oszustów parlamentem było nie tylko stworzenie atrapy parlamentu ale także nadanie tej bandzie powagi, dość podobnie, jak media gównego nurtu zostały zobowiązane nazywać bandy Daesh mianem „państwa islamskiego” (pi).

  Tę bzdurę ze (PE) i (pi) powtarzają media do mdłości, aby pospólstwo zakarbowało sobie tę fikcję jako coś realnego. Pierwszą rubieżą podboju jest zawsze świadomość podbijanych ludów, więcej na ten temat u tegoż autora:

  - http://jeznach.neon24.pl/post/141033,rzad-czy-rezim

  "Okres przejściowy" – aż do mogiły – zapewniły terrorystom syryjskie wojska rządowe i rosyjskie siły powietrzne.
  Bez przesady, Rosja reklamuje, że cały korowód ważniejszych bandytów Daesh opuścił Rakka pod osłoną lotnictwa USA, które uniemożliwiło Rosjanom atak. Także tym razem odwołały się USA do prawa międzynarodowego utrzymując, że bandy Daesh „poddały się im” i musiano zastosować konwencję Genewską, choć ponoć USA nie było w pobliżu Rakki.

  - https://de.sputniknews.com/politik/20171114318294445-schmutziger-deal-von-us-koalition/

  Już od dziesięcioleci pouczają USA każdego, kiedy i jakie „prawa człowieka” mają obowiązywać w takiej czy innej sytuacji.
  Środa, 15 listopada 2017
 • Nie tylko "Te słowa"
  .
  "Te słowa wszyscy znamy, lecz nie zawsze stosujemy je zgodnie z kontekstem. A nawet - powiedziałbym - dzieje się to niezmiernie rzadko. Dlaczego? Ponieważ przyzwyczajono nas do opacznego ich pojmowania."

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/

  USA są imperium

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/globa/

  imperia ustanawiają prawa dla innych, same nigdy ich nie respektują.

  "Organizacja Narodów Zjednoczonych, nakłada sankcje ekonomiczne na narody, które i tak już cierpią nędzę", są także inne organy jak Bank światowy i IWF, których zudaniem jest doprowadziić narody do nędzy, por. Grcję, ale czasem to nie wystarcza. Przypomnę J. Perkinsa

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#Perkins

  Cytowane w ostatnim linku Chiny Ludowe urosły do centrum w systemie globalnego imperium i też działają wg. obowiązujących zasad imperialnych, acz dużo dyskretniej niż USA, nie otrzymały zresztą od władz imperium uprawnień, jakimi dysponują USA.
  Rząd czy reżim?
 • @Laznik 19:45:33
  .
  pełny link:

  - http://jeznach.neon24.pl/post/140920,fiasko-trzech-secesji
  Od Superpotęgi do Niekompetencji
 • "Kolos na glinianych nogach"
  .
  to bardzo przydatne określenie, przypisywane reżyserowi wydarzenia dokładnie sprzed 100 lat:

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/globa/

  Cikawe jak długo jeszcze przyjdzie czekać na upadek.

  - jeznach.neon24.pl/post/140920,fiasko-trzech-secesji

  Tekst nieco aluzyjny.
  Od Superpotęgi do Niekompetencji
 • Upadek
  .
  "W ciągu dwóch tygodni upadły wszystkie trzy poważne próby secesji podjęte w Afryce, w Azji i w Europie"

  W oczekiwaniu updaku USA

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/globa/

  będziemy świadkami dalszych takich upadków,

  Co prawda media w Polsce ostrzegają nas przed zagrożeniem ze strony wywiadu Rosji, dziwnie jednak przemilczają aktywności podobnych organów z Chin Ludowych, nie mniej aktywnych, szczególnie w Afryce. Sojuszniicy USA na Zachodzie, inaczej niż ich sojusznicy w Warszawie, wspierają USA jedynie wtedy, kiedy to odpowiada ich własnym interesom, albo gdy nie mają innego wyjścia.
  Fiasko trzech secesji
 • Bez komentarza
  tym razem

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/globa/
  Szturm na Eurazję: Północna Korea to tylko starter
 • "Rad głupi, że oszalał"
  .
  "Banderyzm oszalały"

  Istotnie jest dzisejszy banderym przejawem szaleństwa.

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/17/texnc/#Geneza

  Banderyzm nie jest jedynym przypadkiem zjawiska masowego opętania

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/kolonia-usa/

  Niektórzy patrioci z NSZZ nadla nie dostrzegają swej pomyłki, ale nałogowy patriota jest ak alkoholik, ten też jest z reguły przekonany, że nie jest pijakiem.
  Banderyzm oszalały
 • Inne aspekty zjawiska
  .
  Izrael jest jedynie zjawiskiem obocznym, pomocniczym.

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/globa/#Izrae

  nie należy go przeceniać, może zostać równie szybko zlikwidowany, jak powołano go do życia, w końcu zgromadzono już w Izraelu kanoniczne 6 milionów pasożydów, których już w II Wojnie uznano na tyle za uciążliwych, że kadry powołane do zjednoczenia Europy zostały w 1941 zobowiązane do przeprowadzenia Endlösung (rozwiązania ostatecznego). Powyższy link i następne dostarczają szczegółów.

  Procesy polityczne są ustalane nie przez jakieś tam znane nam rządy czy politycy, są ustalane przez MWF, zarządzającą globalnym imperium, o której wspominano już wielokroć. Tak na przykład sugeruje się w linku „aby wycofać W.Brytanię z funkcji globalnego imperium potrzebowała MWF dwie wojny światowe”

  - https://marucha.wordpress.com/2017/07/10/encyklopedia-polskich-bohaterow-stanislaw-burza-karlinski/#comment-688230

  Interpretacja procesów w oparciu o globalne imperium, w czasach po średniowieczu pierwsze takie imperium powstało na bazie Hiszpanii, potem W. Brytanii, ostatnio USA, pozwala łatwiej interpretować procesy. Zapatrując się na zjawiska lokalne, nie jesteśmy w stanie odkryć mechanizmów, jakie obowiązują w systemie globalnym, nie jesteśmy nawet w stanie właściwie ocenić roli własnego społeczeństwa, co z natury rzeczy prowadzi do fałszywych wniosków i błędnych rozwiązań.

  Przykład.
  Wielu patriotycznych osobników jest przekonane, że Polska zdobyła kolejną odsłonę swej państwowości po I Wojnie, gdyż kadry bohaterskich patriotów tak dzielnie walczyły o rekonstrukcję państwa. Wszakże nie sposób zignorować, że cały szereg krajów, w których nie koniecznie można oczekiwać podobnie dzielnych patriotów, też powstał z popiołów po I Wojnie. Można więc przyjąć, że „bohaterscy patrioci” w Polsce byli raczej funkcją innego, daleko szerzej zakrojonego procesu.

  Istotnie, siły, przyjmijmy, że była to MWF, doprowadziły do likwidacji trzech cesarstw: austriackiego, rosyjskiego i niemieckiego. Był to proces filetowanie cesarstw, o filetowaniu i jego znaczeniu wspominano wielokrotnie, z tych filecików powstały wówczas liczne państwa mniej lub bardziej narodowe, w tym Polska. Nasuwa się podejrzenie, że Polska powstała by także bez takich wspaniałych patriotów jak Naczelnik, bo po prostu taka linia była realizowana, czego elementem była także I Wojna. Przypomnimy tu myśl pani Rotszyld na temat inicjowania wojen.


  Nie przeszkadzało to po ok. 20 latach zawiesić działalność państwa o nazwie Polska na jakiś czas i reaktywować ją jako PRL po paru latach.

  Miał miejsce po I Wojnie także wielki eksperyment, który nazwano „republiką rad” i w którym zastosowano dyktatorską władzę tworząc liczne atrapy elementów tzw. demokracji. To doświadczenie wykorzystano istotnie przy tworzeniu UE, n.p. podobnie stworzono sowjet o nazwie „Parlament Europejski”.

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#PEU

  O założycielach UE wiemy w międzyczasie co nieco

  - http://old.relay-of-life.org/pl/chapter.html

  Jeśli chodzi o „republikę rad” to ta uniwersalna formuła była zastosowana wówczas także w innych krajach, Michalkiewicz powiedział by, że „było to takie gusło”.

  Warto przypomnieć, że zbytnia koncentracja na szczegółach a szczególnie sensacjach, raczej utrudnia niż ułatwia zrozumienie zjawisk.

  Przypomnienie przez Bogusława Jeznacha wydarzenia sprzed 100 lat powinno uświadomić w jakiej przestrzeni czasowej odbywają się i są sterowane globalne procesy, także przed wiekiem utworzono FED, też jeden niezbędnych komponentów dzisiejszego systemu globalnego, w nie mniejszych ramach odbył się proces tworzenia UE.

  - http://balder.org/coudenpo
  100 lat Deklaracji Balfoura
 • Za odpowiedź
  .
  "Rywalka Putina?"

  Za odpowiedź niech wystarczy przypomnieć:

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/na-ra/#Chomsky_2
  Rywalka Putina?
 • "Czy Żyd może być człowiekiem przyzwoitym i godnym zaufania ?"
  .
  postawione zostało to pytanie:

  - http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/my-wezmiemy-wladze-a-wy-polacy-pojdziecie-z-torbami-czyli-michnik-szczery-po-alkoholu/comment-page-1/#comment-6910

  doświadczenie uczy:

  - http://arjanek.neon24.pl/post/140396,profesjonalny-propagator-holocau-tu#comment_1416216

  Niestety bardzo wielu daje się nabrać na wielowiekowy już spektakl "antysemityzmu", który w jednym z aktów nazwany został fantazyjnie "holokaustem"

  - http://pppolsku.blogspot.com/2012/03/lexde.html#HoloSamo

  Ziut przypomina kolejną scenę. Niestety widownia gojów gapi się na ten spektakl bez większego zrozumienia.
  Archiwa: Forbes ujawnił kulisy walki o "Forsę z restytucji"
 • Co przeżywa polski emeryt ?
  .
  "Czy polski emeryt marzy o cywilizowanym Auschwitz?"

  Polski emeryt ma możność znowu żyć w warunkach okupacji, jak trzy pokolenia wstecz, dla odświeżenia pamięcie zadbali sojusznicy i tym razem o to

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/kiedy-prze/#Drole

  przy wsparciu tachże sił w kraju nazywanych demokratycznymi

  - http://wrzodakz.neon24.pl/post/140741,dziennikarz-mafie-sluzby#comment_1420772
  Quo vadis 26.10.2017r, Wojna o nasze dusze
 • O bohaterstwie narodowym
  .
  @ele 18:50:20

  - http://ram.neon24.pl/post/140120,chetka-na-wojne-miesem-demoludow#comment_1411801

  w Polsce ma ono bezpośredni związek z szaleństwem. Niepokojące !!
  Dziennikarz, mafie, służby,
 • Podstawowe pojęcia demokracji w Polsce
  .
  Organizacja państwa

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#PPZ

  Konstytucja III RP: „odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia ”, suwerenność ilustruje

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/kiedy-prze/#Dlaczego

  uzasadnienie tej suwerenności

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/kolonia-usa/

  III RP może mieć tylko jeden cel:

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#Cel

  Prywatyzacja wg planu Sorosa, nosząca imię Balcerowicza, była najważniejszym krokiem do tego celu.

  Niestety, w wielu dyskusjach używana jest terminologia narzucona przez siły okupujące Polską, to pierwszy krok i warunek przenieść naród w stan niewoli. Niestety mało kto rozumie, jak ważną jest walka o semantykę języka i sam język.

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/

  Przestańmy upiększać nasze słownictwo, zamiast mafia wystarczy określenie administracja III RP, czyż to nie to samo ?

  O znaczeniu pospolitych organizacji przestępczych dla demokracji już pisano.

  - http://ziut.neon24.pl/post/133294,pilne-ponaglenie-do-wiadomosci-premier-beaty-szydlo#comment_1327115
  Dziennikarz, mafie, służby,
 • Broń w tej wojnie
  .
  "Amerykańska okupacja militarna w Europie zaszczepiła w sercach i umysłach Europejczyków potworny strach przed Żydami", Niemcy są istotnie szczególnym przypadkiem. "Od podboju Niemiec przez aliantów robią Niemcom władze okupacyjne wodę z mózgu"

  - https://marucha.wordpress.com/2017/09/28/niemieckie-ministerstwo-zakazalo-pokazywania-filmu-o-polakach-w-niemczech-jest-antyniemiecki-i-antyislamski/#comment-704288

  Parę uwag o tej cichej wojnie, jaka trwa przynajmniej od 100 lat.

  - https://marucha.wordpress.com/2017/03/23/posluszny-i-krakauer-dwuglos-o-niemieckim-jamochlonie/#comment-663827

  przy czym I i II Wojna były jej epizodami.

  "Antysemityzm jako broń"

  Arsenał jest bogatszy, weźmy choćby:

  "demokrację", też broń działająca otępiająco na osobniki

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#Demokracja

  albo "holokaust", obezwładnia każdego zaatakowanego i wytrąca mu wszelką broń z ręki, dalej "rasizm", "prawa człowieka" i.t.d.

  Wyszkolenie taktyczne bojowników syjonu:

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/wybrane-tek/#Toledo

  Często niedocenia się, że wojsko żydowskie czerpie z doświadczenia wielu tysięcy lat i może zawsze skorzystać ze wsparcia gojów szabasowych.
  Silberstein, Weinstein i niepokonane oręże antysemityzmu
 • Jak to czytać ?
  .
  @Talbot 07:55:23

  "podaje Daily Express", przyponą czym jest Daily Express

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/gadz/

  to profesjonalne źródło gonoówki doniesień. Po prostu kolejny szmatławiec, zawartości szmatławca nie komentuję.

  "Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret wdrażający rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ", bowiem, "Putin i jego ekipa dobrze pojęli zasady gry ", jestem też tego zdania

  - https://marucha.wordpress.com/2014/03/12/jak-nsa-przeoczylo-krym/#comment-330265

  nie powinno to mieć większego wpływu na wymianę, dla mediów ważne jest, że podpisał.

  Medie n.p. w RFN zignorowały to doniesienia z Rosji, chociaż Reuters go powtórzył.

  - https://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles-russia-putin/russias-putin-signs-decree-imposing-restrictions-on-north-korea-idUSKBN1CL1WB

  Być może, że media w RFN czekają na dyspozycję, czy to doniesienia ma być publikowane, czy nie.
  Rosja porzuca sojusznika
 • Organizacje służb
  .
  Nie tylko takie "genialne" przedsiębiorstwa jak google, facebook, twitter, Microsoft i.t.p. pracują dla służb wywiadu, być może nawet były przez nie zainicjowane, zarówno Amnesty International jak i Transparency International, Médecins Sans Frontières (MSF), różnorakie NGOs i.t.p. są zgoła kreacjami tych służb, ich możliwości prowadzenia działalności wywiadowczej i wywrotowej są ogromne.

  Na Zachodzie donoszono wprost, że AI opłacała agentów NSZZ

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/kolonia-usa/

  wymieniano nazwisko n.p. Kuronia.

  B. Kouchner był jednym z inicjatorów MSF, o jego powiązaniu z wywiadami chyba nikt nie ma wątpliwości:

  - http://balder.org/coudenpo

  Naturalnie, niewinne panienki może nie słyszały o tym, że Dep. Stanu wyasygnował poważne kwoty na przygotowanie puczu w Kijowie w 2014., ale osoby bardziej dojrzałe powinny już o tym wiedzieć, że pucz został przygotowany przez służby zachodnie, w tym polskie i to z uzasadnionych względów

  - http://pppolsku.blogspot.com/2014/04/teksty.html#WojEur

  Jak widać Engdahl bez większego wysiłku znalazł materiał potwierdzający. Podobne materiały dowodowe można znaleźć u Chossudovskyego i w

  - https://www.globalresearch.ca/

  jak też wielu mniej lub bardziej profesjonalnych centrach analiz.

  Polskie i zachodnie media mają niezliczone dowody na działalność wrogich służb rosyjskich, niewiele wiadomo o służbach zachodnich, byłoby nieuprzejmie sądzić, że za nasze ciężkie pieniądze jedynie "obijają gruchy ...".

  Zamieszczone powyżej przykłady nie powinny zwieść, że to są zjawiska odosobnione, w istocie

  kesteśmy od dawna TOTALNIE INWIGILOWANI I STEROWANI (media) PRZEZ SŁUŻBY i to nie tylko „państwowe” ale i prywatne.

  - https://pppolsku.wordpress.com/2017/02/22/wykaz/

  @Jan Paweł 09:09:12

  Chyba nie ma, może na poziomie gminy czy starostwa, ale od wojewody nie.
  Gdy Amnesty International "pracuje" dla Departamentu Stanu