Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze obiekt

 • c.d.
  Sąd kasacyjny pragnie zwrócić uwagę na to, że zachowało aktualność orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 1934 r. (3 K. 469/33 - Zbiór Orzeczeń Izby Karnej Nr 185/1934) wydane na tle art. 255 kk z 1932 r., według którego nie stanowią przestępstwa zniesławienia różnego rodzaju wypowiedzi dokonywane w ramach przysługujących jednostce uprawnień, między innymi oświadczenia składane w uzasadnieniu lub w obronie praw (np. skargi sądowe, odpowiedzi na zarzuty procesowe, zażalenia, odniesienia pokrzywdzonych o przestępstwie). Słuszny jest pogląd, iż "Nie stanowią bezprawnego zniesławienia zarzuty stawiane w obronie własnych praw, kierowane do władz (zawarte w pismach procesowych, doniesieniach pokrzywdzonych o popełnionym przestępstwie, pozwach rozwodowych). Legalność takich zarzutów uzależniona jest jednak od potrzeb wynikających z zagrożenia własnego prawa i konieczności wykazania niebezpieczeństwa dla własnych praw ze strony postępowania lub własności innej osoby, lub podmiotu zbiorowego". (A. Zoll w. G. Bogdon, K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kordas, P. Kordas, J. Majewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll. Kodeks Karny. Część szczególna. Komentarz. Zakamycze 1999, t. II, s. 660).
  Grzegorz Niedźwiecki, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
  Skarga
 • @Zawisza Niebieski 12:27:58
  Nie trzeba zmieniać konstytucji, żeby postawić przed sądem przestępców w togach, zwłaszcza prokuratorów. Można zmienić konstytucję, trzeba tylko chcieć. Włączyć się w to dzieło...
  Tworzymy partię Narodu
 • Stanowisko, zarzuty
  Pisma procesowe do niedopuszczalnych śledztw z oskarżenia publicznego: PR 3 Ds. 359.2017.D, PR 3 Ds. 183.2018 i kreowania stalinowskich procesów. Zawiadomienie o przestępstwach SSO Wojciecha Damaszko i SSR Pawła Siwek nadużycia władzy, niedopełnienia obowiązków i fałszywego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 2 (art. 238 k.k.).
  Sędziowie jeleniogórscy represjonujący Grzegorza Niedźwieckiego jedenaście lat błędną kwalifikacją prawną nieważnej z mocy prawa egzekucji czynności zastępowalnej (w trybie art. 1050 k.p.c.), upokarzający grzywnami i groźbą aresztu, a także bezpodstawnie oddalający skargi na umyślną przewlekłość postępowania, odwrotnie spełniający swoją rolę, imputują terroryzowanemu jak Tomasza Komendę przestępstwa, których sami się dopuszczają. O ile Grzegorzowi Niedźwieckiemu, z racji choćby wykształcenia, nie można przypisać naruszenia art. 238 k.k., o tyle sędziom po aplikacji i z bogatym doświadczeniem służbowym, trudno będzie uznać nieznajomość prawa.
  Żadnej sprawy (o ile do nich dojdzie) nie będzie można załatwić, dopóki nie rozstrzygnie się przyczyn tego zastoju i niekończącego się nękania. Powodów do bierności nie ma (patrz ściąga).

  Jelenia Góra, dnia 16 listopada 2018 r.
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
  11 lat zniewolenia
 • Podpisz petycję
  https://secure.avaaz.org/pl/petition/Mateusz_Morawiecki_Prezes_Rady_Ministrow_Wniosek_o_odwolanie_Zbigniewa_Ziobro_z_funkcji_Ministra_Sprawiedliwosci/?rc=fb&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition-591558-Mateusz_Morawiecki_Prezes_Rady_Ministrow_Wniosek_o_odwolanie_Zbigniewa_Ziobro_z_funkcji_Ministra_Sprawiedliwosci&utm_term=CiyTjb%2Bpl&fbclid=IwAR0t6FR2L41ZKFqr2YrNikS9nt8RzdeTMXJZgtDyBhHOuTu6axK5yqizGlw
  11 lat zniewolenia
 • Kwestię już rozstrzygniętą przez TK i SN nie może rozstrzygać podległy sąd
  1. W Y R O K w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej,Warszawa, dnia 11 października 2006 r.,Trybunał Konstytucyjny, P 3/06:
  1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pełnienia czynności służbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
  Niedopuszczalne staje się ściganie z tytułu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie, czy niepublicznie, wyłącznie w związku z jego czynnościami służbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynności(uzasadnienie wyroku).
  Stwierdzenie „niedopuszczalne”, oznacza bezwzględny zakaz prowadzenia z urzędu postępowania w sprawie znieważenia funkcjonariusza nie podczas pełnienia obowiązków (czynności) służbowych.

  Rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że od momentu wejścia w życie wyroku niedopuszczalne staje się ściganie z tytułu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie, czy niepublicznie, wyłącznie w związku z jego czynnościami służbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynności.

  https://prawo.money.pl/orzecznictwo/trybunal-konstytucyjny/wyrok;z;dnia;2006-10-11,p,3,06,3090,orzeczenie.html

  Czyn z art. 226 § 1 k.k. może być popełniony tylko wówczas, gdy łącznie zostaną spełnione dwie przesłanki: do znieważenia musi dojść podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Znamię modalne „podczas pełnienia obowiązków służbowych” oznacza „zbieżność czasową i miejscową zachowania sprawcy i wykonywania obowiązków służbowych przez funkcjonariusza publicznego” (videpostanowienie SN z dnia 7 maja 2008 r., sygn. akt III KK 234/07;Internet a prawnokarna ochrona godności osobistej funkcjonariusza publicznego).

  Uchwała SN (7) z 20.6.2012 r., I KZP 8/12:
  Uzasadnione jest natomiast pozostawienie poza zakresem ochrony art. 226 § 1 KK tych wszystkich wydarzeń, które mają miejsce poza czasem wykonywania obowiązków i bez związku z nimi. W takich sytuacjach funkcjonariusz - w razie znieważenia go - ma takie same możliwości prawne, jak każdy inny obywatel, może zatem wnieśćprywatny akt oskarżenia o przestępstwo z art. 216 KK (uzasadnienie uchwały).
  Zawiadomienie o przestępstwie
 • Prawo kargula
  Ciekawe, czy Sąd Okręgowy zwrócił też pisma procesowe Sądowi Rejonowemu w Jeleniej Górze, który udzielił 25 lipca odpowiedzi uczestnika postępowania na skargę? Skoro wydał postanowienie 19 lipca oddalające skargę na przewlekłość postępowania, to odpowiedź strony pozwanej nie miała znaczenia. Pytanie jest w pełni zasadne, czym kierują się sędziowie, skoro nie potrzebne im stanowiska stron?
  Skarga nadzwyczajna do MS Zbigniewa Ziobro
 • JJ
  https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/opinie/zbigniew-ziobro-miał-zniszczyć-opozycję-ale-zadania-nie-wykonał/ar-BBLijY4?ocid=spartanntp

  Zbigniew Ziobro miał przy pomocy wiernych prokuratorów i posłusznych sędziów zniszczyć opozycję, ale zadania nie wykonał. Kaczyński, Brudziński i Morawiecki zastanawiają się teraz, jak go usunąć.

  Piątek 20 lipca 2018 r. był dniem pyrrusowego zwycięstwa Zbigniewa Ziobry. Wraz z tym, jak Sejm przyjął kolejne nowelizacje ustaw o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa i prokuraturze, kończył się proces niszczenia w Polsce niezawisłych sądów, któremu patronował. Jednak tego samego dnia sekretarz generalny PO Stanisław Gawłowski, zamiast siedzieć w „areszcie wydobywczym” – co minister sprawiedliwości Kaczyńskiemu obiecał – pojawił się na sejmowej mównicy. – Byłem w miejscu, do którego wielu z was niedługo trafi. Czekają tam na was. Nie będzie wam łatwo – zwrócił się do posłów partii rządzącej.

  Zniszczyć Platformę!

  W czasie wystąpienia Gawłowskiego Ziobro siedział w ostatniej z rządowych ław, ukryty za plecami Beaty Szydło. Miał taką minę, jakby miał zaraz zemdleć ze strachu.

  Ziobro faktycznie ma powody, aby się bać, a funkcjonariusze PiS mają powody do rozczarowania „szeryfem prawicy”. Uczyniono go prokuratorem generalnym, dostarczono ustaw łamiących konstytucję i niszczących niezawisłe sądy. PiS zapłaciło za to masowymi protestami, sondażowymi nurkowaniami, wreszcie totalną marginalizacją w Europie. A Ziobro, za pomocą dostarczonych mu narzędzi, miał zniszczyć opozycję parlamentarną.

  Dla Kaczyńskiego jest to kwestia kluczowa. Jego kolejne nowelizacje prawa wyborczego budują układ premiujący najsilniejsze partie. Ma on gwarantować jedność obozu prawicy po jego odejściu, zarazem jednak grozi utworzeniem dwubiegunowego systemu politycznego, w którym wokół PO powstanie koalicja zdolna do odsunięcia od władzy PiS. Dlatego kluczowe – z punktu widzenia prezesa – jest zniszczenie Platformy. To pozwoli zbudować system polityczny znany z putinowskiej Rosji, gdzie opozycja została zniszczona przez podporządkowane władzy służby, prokuraturę i sądy.

  Centralny rejestr haków

  Za realizację tego właśnie scenariusza odpowiadał Zbigniew Ziobro. Problem w tym, że zadania nie wykonał. Jak powtarzają sobie na sejmowych korytarzach posłowie i posłanki PiS: „CBA zatrzymuje, ale Ziobro jakoś nie skazuje”. Jeszcze bardziej złowieszczo brzmią słowa rzucone do znajomego z opozycji przez jednego z posłów PiS: „Daliśmy regularnemu psychopacie dostęp do wszystkich materiałów ze śledztw, które można wykorzystać przeciwko naszym działaczom i radnym”. Chodzi tu o słynny „centralny rejestr”, dzięki któremu Ministerstwo Sprawiedliwości uzyskało dostęp do materiałów z prowadzonych postępowań sądowych. Dziś „centralnym rejestrem haków” nazywają go już nie tylko krytyczni wobec Ziobry sędziowie, ale także działacze PiS.

  Ziobro nie zdołał swoich ogromnych uprawnień wykorzystać do zniszczenia opozycji. Wykorzystał je za to do zgromadzenia informacji pozwalających szantażować PiS. Wyszło to na jaw przy okazji starcia z Mateuszem Morawieckim, który próbował się Ziobry pozbyć podczas rekonstrukcji rządu. Okazało się jednak, że ten dysponuje materiałami z „rozwojowego śledztwa” w sprawie udzielania kredytów walutowych przez bank BZ WBK w czasach, gdy Morawiecki był jego prezesem.

  Minister sprawiedliwości ma zastępy wiernych prokuratorów, których awansował i wyposażył w przywileje oraz pensje równe wielokrotności pensji posłów i ministrów. Ma też mianowanych przez siebie prezesów, wiceprezesów i naczelników wydziałów ponad jednej trzeciej sądów, członków Krajowej Rady Sądownictwa, a wkrótce także dublerów sędziów Sądu Najwyższego. No i legiony ludzi w spółkach skarbu państwa.

  W ten sposób człowiek, którego prośby o powtórne przyjęcie do PiS są przez Kaczyńskiego i Brudzińskiego konsekwentnie odrzucane i który ma zaledwie ośmiu posłów i dwóch senatorów, stał się niebezpiecznym graczem. Jego polityczna likwidacja może się okazać nieporównanie bardziej ryzykowna niż usunięcie z MON Antoniego Macierewicza.
  Czy sędziowie jeleniogórscy są analfabetami?
 • @Krzysztof J. Wojtas 09:49:30
  a mnie się nie podoba punkt siedzenia bandy czworga, która robi ruchy polityczne, aby przejąć bastion i po swojemu zarządzać niewolnikami...

  Wart pac pałaca...
  List otwarty do Pierwszego Prezesa SN Małgorzaty Gersdorf
 • :-(
  nawet białych rękawiczek nie zakładają
  Prokurator na zlecenie - dobra zmiana
 • Anarchia
  W sądownictwie i w prokuraturze panuje niespotykana korupcja i anarchia, samowola i bolszewizm...
  Powołanie biegłych psychiatrów dla prokurator Anny Surowiak
 • prokuratorem na zlecenie
  http://www.aferyprawa.eu/Prokuratura/Jelenia-gora-tylko-niekompetencja-asesor-Anny-Surowiak-Zazalenie-pokrzywdzonego-na-postanowienie-prokuratora-w-sprawie-umorzeniu-sledztwa-dot-bledu-lekarskiego
  Anna Surowiak - kim jest?
 • Hitler też miał prawomocne wyroki
  Stosowanie przymusu do egzekucji czynności zastępowalnej jest bezprawne. Sąd ma obowiązek pokazać wykładnię prawa, która uprawniała i uprawnia ich do stosowania w przedmiotowej egzekucji trybu art. 1050 k.p.c.

  Na nieważność bezwzględną a z taką mamy tu do czynienia powołać się może każdy, kto ma w tym interes prawny.

  Art. 58. § 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.
  Skarga
 • Nie wolno bezpodstawnie imputować niepoczytalności
  http://rebeliantka.neon24.pl/post/131518,sadom-nie-wolno-bezpodstawnie-imputowac-niepoczytalnosci
  Pokaż mi człowieka a paragraf się znajdzie
 • Sędziowie naruszają zakaz prowadzenia działań politycznych
  Art. 86. Ograniczenie działalności pozazawodowej sędziego
  ________________________________________
  Dz.U.2018.0.23 t.j. - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych

  https://www.arslege.pl/ograniczenie-dzialalnosci-pozazawodowej-sedziego/k41/a4839/
  Wzywam władze sądownicze do zaprzestania niszczenia ludzi
 • układ zamknięty
  Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Marek Hibner kłamie i odwraca kota ogonem
  Ogłaszam protest głodowy przed Sądem Okręgowym
 • Niezawisłość
  Art. 178. Niezawisłość sędziowska
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

  1. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz USTAWOM.

  Podrzędny to nie nadrzędny. Pod, to znaczy niżej, musi wykonywać dyrektywy.
  3598 dzień represjonowany
 • państwo w państwie
  Na razie kradną komputer, potem przejmą dom, jak prokurator od przestępczości zorganizowanej Krzysztof Domagała.
  3598 dzień represjonowany
 • @goodness 20:18:07
  Art. 58. Bezwzględna nieważność czynności prawnej
  ________________________________________
  Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
  § 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.
  § 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
  § 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.

  Art. 5. Nadużycie prawa podmiotowego
  ________________________________________
  Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
  Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

  Art. 2. Zasada demokratycznego państwa prawnego
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

  Art. 7. Zasady działania organów państwa
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

  Art. 8. Konstytucja jako ustawa najwyższa
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

  Art. 9. Przestrzeganie prawa międzynarodowego
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.

  Art. 30. Zasada ochrony godności człowieka
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

  Art. 32. Zasada równości obywatela wobec prawa
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
  2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

  Art. 40. Zasada zakazu tortur
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.

  Art. 42. Zasada odpowiedzialności za czyn karalny
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego.
  2. Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.
  3. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

  Art. 45. Prawo do sprawiedliwego procesu
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
  2. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Wyrok ogłaszany jest publicznie.

  Art. 61. Prawo uzyskiwania informacji o działalności organów
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
  2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
  3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.
  4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.

  Art. 77. Prawo do wynagrodzenia szkody
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
  2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.

  Art. 83. Obowiązek przestrzegania prawa
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Stosowanie_prawa

  Artykuł 1. Powszechnej deklaracji praw człowieka:
  Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.

  Prawo o ustroju sądów powszechnych
  Art.66. Przy powołaniu sędzia składa ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej według następującej roty:
  „Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości.”; składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot: „Tak mi dopomóż Bóg”.

  ZBIÓR ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ SĘDZIÓW
  Statut Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”
  WIELKA KARTA SĘDZIÓW (Zasady podstawowe)
  Europejska Karta o Statusie Sędziów
  Ustawa o prokuraturze
  ZBIÓR ZASAD ETYCZNYCH PROKURATORA
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich
  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
  Karta praw podstawowych Unii Europejskiej
  MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH
  KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI
  KONWENCJA w SPRAWIE ZAKAZU STOSOWANIA TORTUR ORAZ INNEGO OKRUTNEGO, NIELUDZKIEGO LUB PONIŻAJĄCEGO TRAKTOWANIA ALBO KARANIA
  Wprowadzenie prawa w szkołach jest niezbędne…
  Dowód sabotowania Ministra Ziobro przez powołanego prezesa
 • Szok
  Sędziowie obu instancji przez jedenaście lat ze względu na roztargnienie nie mogą rozstrzygnąć zagadnienia prawnego lub ustosunkować się do istniejącej wykładni...
  Niezawisłe gangsterstwo
 • Hans Frank
  Ziobro (Generalna Gubernia) usprawni działania Sonderdienst
  Nakazuję wszcząć śledztwo z urzędu, art. 303. 304 kpk