Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze jassy27

 • @
  SYN BOŻY LEŻAŁ DO ZMARTWYCHWSTANIA W GROBIE I NIKT Z LUDZI TEGO NIE ZMIENI !
  I pomyśleć, że papieże nie wierzą w Śmierć Pana Jezusa Chrystusa.
  Polak katolik, oddał się pod władzę papieży i biskupów, a nie Pana Boga. Polak katolik, jest bałwochwalcą. Przed Zmartwychwstaniem, Pan Jezus leżał w grobie i nikomu się nie ukazywał .

  Pan Jezus umarł i leżał trzy dni w grobie , a trzeciego dnia Bóg Ojciec wzbudził go do życia i to jest cala tajemnica zmartwychwstania Zbawiciela i nic więcej .

  A od nauki papieży czy innych wyznań trzymał bym się jak najdalej ;
  Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. / Ewangelia według Mateusza 7,15 /
  PAPIEŻE NIE WIERZĄ W TO, ŻE PAN JEZUS TAK CAŁKOWICIE UMARŁ!
 • W Ewangelii Pana Jezusa przeczytałem ;
  Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec , i nikt nie zna Ojca , tylko Syn i ten , komu Syn zechce objawić . PÓJDZCIE DO MNIE WSZYSCY , KTÓRZY JESTEŚCIE SPRACOWANI I OBCIĄŻENI , A JA WAM DAM UKOJENIE . Weżcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie , że jestem cichy i pokornego serca , a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych . Albowiem Jarzmo moje jest miłe , a brzemię moje lekkie . Ew. Mateusza 11,27-30
  BĄDŹMY POSŁUSZNI OJCOWSKIEJ WOLI!
 • KAŻDY , KTO W NIEGO WIERZY , NIE BĘDZIE ZAWSTYDZONY / List Pawła do Rzymian 10,11 /
  JEŚLI WIĘC SYN WAS WYSWOBODZI PRAWDZIWIE WOLNYMI BĘDZIECIE . Ew. Jana 8,36 .

  I POZNACIE PRAWDĘ , A PRAWDA WAS WYSWOBODZI . Ew. Jana 8,32

  I NIE MA W NIKIM INNYM ZBAWIENIA ; Albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem , danego ludziom , przez które moglibyśmy być ZBAWIENI . Dzieje Apostolskie 4,12 .

  O NIM TO ŚWIADCZĄ WSZYSCY PROROCY , IŻ KAŻDY , KTO W NIEGO WIERZY , DOSTĄPI ODPUSZCZENIA GRZECHÓW PRZEZ IMIĘ JEGO . Dzieje Apostolskie 10,43 .

  ALBOWIEM Z NIEGO I PRZEZ NIEGO I KU NIEMU JEST WSZYSTKO ; JEMU NIECH BĘDZIE CHWAŁA NA WIEKI . AMEN . List Pawła do Rzymian 11,36 .
  BĄDŹMY POSŁUSZNI OJCOWSKIEJ WOLI!
 • Ojciec Miłuje Syna i Wszystko Oddał w Jego Ręce / Ew. Jana 3,35 /
  Owa tradycja katolicka , o której pisze autor postu ,nie ma nic wspólnego z wiarą w Pana Jezusa , Ojcowskiego Syna , i nie ma nic wspólnego z Nauką Pana Jezusa .

  Katolicy i inne wyznania , zarejestrowane tu na ziemi , religie i organizacje , nie chcą być posłuszne i nie chcą się podporządkować Nauce Pana Jezusa , a z Wolą Boga Ojca absolutnie się nie liczą i nie mają nawet zamiaru jej wykonywać .

  Umiłowali własną chwałę tj. tradycję i własną naukę , niż chwałę Bożą i Naukę Bożą . Dla nich tradycja ojców jest ważniejsza od Ojcowskiego rozkazu i od Woli Boga Ojca .

  Zapomnieli całkowicie o Przykazaniach Bożych i o Ojcowskim darze , którym jest Pan i Bóg Jezus Chrystus .

  A przecież Umiłowany Bóg Ojciec , nikogo innego nie posłał do ludzi tylko Syna Swego Umiłowanego , aby zbawił świat i aby uratował rodzaj ludzki i aby świat był przez Niego Zbawiony.

  Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne . Ewangelia Jana 3,16 .

  Pan Jezus powiedział w Ewangelii ;

  Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie ; jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój .
  Ewangelia Jana 12/26 .

  Ojciec Miłuje Syna i Wszystko Oddał w Jego Ręce .
  Ewangelia Jana 3,35

  autor napisał w swoim poście ;

  /////Chrzest – Nie znasz Nauk Pana Jezusa z przyczyn oczywistych!
  Komunia – Nie znasz Nauki Pana Jezusa...
  Ślub – Nie znasz Nauki Pana Jezusa...//////

  I taka jest prawda , i takie są fakty , i każdy może to sprawdzić . Jest to po prostu katolicka tradycja ojców i są to obrzędy wymyślone przez ludzi , które nie mają nic wspólnego z prawdziwą wiarą w Pana Jezusa i Boga Ojca .
  KATOLICKIE LUSTRO!
 • @ DO WSZYSTKICH !
  Wymyślenie bożków to zródło wiarołomstwa , wynalezienie ich to zatrata życia . Nie było ich na początku i nie będą istniały na wieki .
  Zjawiły się na świecie przez ludzką głupotę , dlatego sądzony im rychły koniec .
  Księga Mądrości 14, 12-14 .
  KATEDRA NOTRE DAME – pogański symbol kultury światowej!
 • @
  Dziś Pan Bóg nie mieszka w kościołach ręką ludzką zbudowanych .

  I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w / DOM DUCHOWY / , w kapłaństwo święte , aby składać / DUCHOWE OFIARY PRZYJEMNE BOGU / przez Jezusa Chrystusa ……..
  I List Piotra 2, 5-10 .
  KATEDRA NOTRE DAME – pogański symbol kultury światowej!
 • @
  Niech nie będzie u ciebie boga innego i nie kłaniaj się bogu obcemu ………
  Księga Psalmów 81, 10-11 .

  Bożki pogan są ze srebra i złota , są dziełem rąk ludzkich …….
  Księga Psalmów 135, 15-18 .
  KATEDRA NOTRE DAME – pogański symbol kultury światowej!
 • @
  Tak mówi Pan;

  Niebo jest moim tronem , a ziemia podnóżkiem moich nóg ; Jakiż to dom chcecie mi zbudować i jakież to jest miejsce , gdzie mógłbym spocząć ?
  Księga Izajasza 66,1-2 .


  Bóg nasz jest w niebie , czyni wszystko co zechce …….
  Księga Psalmów 115, 3-8 .
  KATEDRA NOTRE DAME – pogański symbol kultury światowej!
 • @ DO WSZYSTKICH !
  Słuchajcie , Słowa Pana ;

  Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza ……. / Księga Izajasza 1 , 11-20 /

  Tak , mówi Pan ;

  Nienawidzę waszych świąt , gardzę nimi , i nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne ……/ Księga Amosa 5 ,21-23 /

  Prawdziwa ofiara ;

  Kto ofiaruje dziękczynienie , czci mnie . A temu , kto nienagannie postępuje , ukażę zbawienie Boże / Księga Psalmów 50,23 /

  Moja Wielka-Noc , to codzienne życie zgodne z Ewangelią Pana Jezusa i codzienne życie zgodne z Przykazaniami Pana Jezusa .

  Ja obchodzę tą Wielką Noc, każdego dnia ,a nie tylko raz w roku. Dla mnie WIELKA NOC , to codzienne życie zgodne z Ewangelią Pana Jezusa i Jego Nauczaniem .

  Człowiek wierzący , natchniony Duchem Chrystusowym , powtórzy zawsze ;

  // ALBOWIEM NA NASZĄ WIELKANOC JAKO BARANEK ZOSTAŁ OFIAROWANY CHRYSTUS //

  Obchodzimy więc święto nie w starym kwasie , ani w kwasie złości i przewrotności , lecz w przaśnikach szczerości i prawdy .

  I List Pawła do Koryntian 5, 7-8 .
  MOJA WIELKANOC!
 • Warto zatem zajrzeć do Pisma Świętego. Nie bójcie się!
  Lecz do SYNA ;

  Tron Twój, o BOŻE , na Wieki Wieków , Berłem Sprawiedliwym Berło królestwa Twego. Umiłowałeś Sprawiedliwość , a Znienawidziłeś Nieprawość ; Dlatego Namaścił Cię , o BOŻE , BÓG Twój Olejkiem Wesela , jak żadnego z towarzyszy Twoich / List do Hebrajczyków 1,8 /.

  Nauka Zbawiciela przechowana jest w sercach tych ludzi, których wywołał z tego świata, by stanowili Jego zgromadzenie

  Keren napiasł ;

  ////WSZELKIE KOLANO ZGIĄĆ SIĘ POWINNO PRZED SYNEM BOGA OJCA!/////

  TAK JEST TO PRAWDĄ I JEST TO PRZEDE WSZYSTKIM , WOLĄ BOGA OJCA I OJCOWSKIM ROZKAZEM ; TEN JEST SYN MÓJ UMIŁOWANY I JEGO SŁUCHAJCIE !!! NIKOGO INNEGO NIE POSŁAŁ DO LUDZI BÓG OJCIEC TYLKO SYNA SWEGO !!!
  PAN JEZUS BÓG I ZBAWICIEL! CECHY CHARAKTERU MISTRZA!
 • PAN MÓJ I BÓG MÓJ .........
  Odpowiedział Tomasz i rzekł Mu ; PAN MÓJ I BÓG MÓJ . Szczęśliwi , którzy nie widzieli , a uwierzyli / Ewangelia św. Jana 20,28-29 /

  Tego miłujcie , chociaż Go nie widzieliście , wierzcie w Niego , choć go teraz nie widzicie , i weselcie się radością niewysławioną i chwalebną / I List św. Piotra 1, 8 /.
  PAN JEZUS BÓG I ZBAWICIEL! CECHY CHARAKTERU MISTRZA!
 • BÓG OJCIEC , DAŁ NAM LUDZIOM - POTĘŻNEGO BOGA
  Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i
  dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który
  jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który
  jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie
  Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem
  i życiem wiecznym. / I Jana 5,20
  PAN JEZUS BÓG I ZBAWICIEL! CECHY CHARAKTERU MISTRZA!
 • PAN JEZUS JEST , NAJDOSKONALSZYM WZOREM WIARY !
  Pan Jezus uczy ;
  Każdego więc , który mnie wyzna przed ludzmi , i ja wyznam przed Ojcem moim , który jest w niebie. Ale tego , kto by się mnie zaparł przed ludzmi , i Ja się zaprę przed Ojcem moim , który jest w niebie / Ew. Mateusza 10,32-33 /

  Misja Pana Jezusa ;
  Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec , i nikt nie zna Ojca , tylko Syn i ten , komu Syn zechce objawić .

  Pójdzcie do mnie wszyscy , którzy jesteście spracowani i obciążeni , a Ja wam dam ukojenie .

  Wezcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie , że jestem cichy i pokornego serca , a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych .

  Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie / Ew. Mateusza 11,27-30 /
  PAN JEZUS BÓG I ZBAWICIEL! CECHY CHARAKTERU MISTRZA!
 • WIECZNE JEST PANOWANIE ...... JEZUSA CHRYSTUSA .
  Proroctwo Daniela mówi , uczy i opisuje ;

  I dano mu władzę i chwałę i królestwo , aby mu służyły wszystkie ludy , narody i języki . Jego władza , władzą wieczną , niezmienną , jego królestwo , niezniszczalne / Księga Daniela 7,14 /
  PAN JEZUS BÓG I ZBAWICIEL! CECHY CHARAKTERU MISTRZA!
 • WOLĄ BOGA OJCA JEST , ABY LUDY , NARODY I JĘZYKI , OD NAJDAWNIEJSZYCH CZASÓW SŁUŻYŁY BOGU SYNOWI .
  Albowiem tak Bóg umiłował świat , że Syna swego jednorodzonego dał , aby każdy , kto weń wierzy , nie zginął , ale miał żywot wieczny ./ Ewangelia Jana 3,16 /.


  DLATEGO - WIECZNE JEST PANOWANIE ...... JEZUSA CHRYSTUSA
  PAN JEZUS BÓG I ZBAWICIEL! CECHY CHARAKTERU MISTRZA!
 • @
  Witam. Przeczytałem w artykule , że // PAN JEZUS JEST JEDYNĄ DROGĄ DO BOGA OJCA! //

  Tak ! jest to prawdą w Ewangelii Pana Jezusa opisuje jeden z apostołów Jan , że to Pan Jezus jest ;
  Odpowiedział mu Jezus ; Ja jestem droga i prawda i żywot , nikt nie przychodzi do Ojca , tylko prze zemnie / Ewangelia Jana 14 ,6 /

  A od , kościołów , religii , organizacji zarejestrowanych na ziemi , trzymałbym się z dala , dlatego że one nie prowadzą do Pana Jezusa , to drogi do nikąd .

  Bóg Ojciec tylko Syna swego posłał do ludzi i tylko Syna swego dał ludziom ;

  Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne / Ew. Jana 3,16 / .

  Ojciec Miłuje Syna i Wszystko Oddał w Jego Ręce / Ew. Jana 3,35 /

  Wszystkie organizacje i wyznania zarejestrowane na ziemi nie chcą wykonywać i nie chcą słuchać Woli Boga Ojca , nie chcą przyjść do Pana Jezusa i nie chcą przed nim zgiąć swych kolan , aby mieć żywot.

  A przecież , Bóg Ojciec , tylko Syna swego nam dał !
  SUKCESJA APOSTOLSKA W KOŚCIELE KATOLICKIM NIE ISTNIEJE!
 • ZAUFAJ PANU Z CAŁEGO SWOJEGO SERCA I NIE POLEGAJ NA WŁASNYM ROZUMIE !!!! / Przypowieści Salomona 3,5 /
  U Zbawiciela, PANA JEZUSA ,znajdziesz poznanie, schronienie, opiekę , prawdę , a przede wszystkim ŻYWOT WIECZNY!!!. Czego nie może dać ci , żaden człowiek na ziemi , żaden nauczyciel na ziemi , żadna organizacja zarejestrowana tu na ziemi i żadne inne prawo ludzkie, czy nauka ludzka ze świata.

  Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska /List do Efezjan 5,15 /

  I tu na neonie24 , mamy jeden z wielu przykładów , mam tu na myśli Pana ,, BERKELEY72 ,, który z Nauką Zbawiciela Pana Jezusa , robi sobie kpinę , a na dodatek jej nie zna i nie rozumie . I tak to jest jak ktoś polega tylko na własnym rozumie i na własnych domysłach , a z Nauką Bożą się nie liczy .

  A Duch wyraznie mówi , że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich / I List Pawła do Tymoteusza /

  To Pan Jezus , nikt inny , odsłania przed nami tajemnice , które zawarte są w Nim . To dzięki Panu Jezusowi i Jego łasce, mamy również dostęp do Boga Ojca .

  Pan ,, BERKELEY72 ,, jest kłamcą i oszustem , który wprowadza ludzi w błąd , pisząc nieprawdę i na dodatek szydzi sobie z Prawa Bożego i z Pana Jezusa i Jego Nauki . Któregoś dnia tak i tak wszyscy ludzie na całej kuli ziemskiej dowiedzą się prawdy i wszyscy będą zważeni .

  Myślę , że to już najwyższy czas zrzucić proch z ….. , i nie rzucać pereł między ….. Pan Jezus nie da się z siebie naśmiewać . Straszna jest to rzecz wpaść w ręce Boga żywego , no ale niektórzy tu czytający myślą inaczej i nie chcą się z Panem Bogiem zgodzić , a szkoda bo Prawda jest tylko w Panu Jezusie .

  Piękny Psalm i piękny przykład do naśladowania ;

  SZCZĘŚLIWY MĄŻ , KTÓRY NIE IDZIE ZA RADĄ BEZBOŻNYCH !
  ANI NIE STOI NA DRODZE GRZESZNIKÓW !
  ANI NIE ZASIADA W GRONIE SZYDERCÓW !
  LECZ MA UPODOBANIE W ZAKONIE PANA !
  I ZAKON JEGO ROZWAŻA DNIEM I NOCĄ ! ………

  DROGA ZAŚ BEZBOŻNYCH WIEDZIE DO NIKĄD !!!
  / PSALM 1, 1- 6 /

  I nic tu dodać i nic tu ująć , jest to prawdą , jest to prawdziwa Nauka Boża , a od bajarzy to ja radzę trzymać się z dala .

  To Zbawiciel , Pan Jezus , jest najdoskonalszym wzorem wiary , a nie człowiek . I nie ma w nikim innym Zbawienia . To Pan Jezus jest , Drogą , Prawdą i Życiem Wiecznym . Tak zadecydował Bóg Ojciec.

  Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko ; Jemu niech będzie Chwała na wieki . Amen. / List Pawła do Rzymian 11,36 /

  I dano Mu Władzę i Chwałę, i Królestwo , aby Mu służyły wszystkie ludy , narody i języki . Jego władza – władzą wieczną , niezmienną , Jego Królestwo – niezniszczalne . / Księga Daniela 7,13-14 /

  Takie jest Prawo , taki jest Zakon i tacy są Prorocy , czy się to komuś podoba czy nie , nikt z ludzi tego nie zmieni i zmienić nie może , bo tak zadecydował Bóg Ojciec i Bóg Syn , a nie jakiś bajarz , kłamca czy oszust ,, BERKELEY72 ,,
  BERKELEY72 – DEMON W LUDZKIEJ SKÓRZE! Cz. 7
 • IDĄC NA CAŁY ŚWIAT , GŁOŚCIE EWANGELIĘ WSZYSTKIEMU STWORZENIU !!! / EWANGELIA ŚW. MARKA 16,15 /
  O Nim to świadczą wszyscy prorocy , iż każdy , kto w niego wierzy , dostąpi , odpuszczenia grzechów przez Imię Jego / Dzieje Apostolskie 10,43 /

  Świadectwo Piotra o Panu Jezusie , może dla niektórych też jest fikcją ??? Jest tu na neonie24 wielu pustych gadułów , którzy wprowadzają innych tu czytających w błąd , zapierając się Pana Jezusa i Jego Nauki .

  Jest to tragedia , że tylu tu czytających ludzi daje się zwieść człowiekowi i jego nauce nieprawdziwej , mowa jest tu o berkeley72 , który głosi fałszywą naukę o Panu Jezusie i o Bogu Ojcu , a na dodatek wielu mu przyklaskuje .

  Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi / Dz. Apostolskie 5,29 /

  Prawda jest tylko w Panu Jezusie , a nie w człowieku ; cytat;

  Mówił więc Jezus do Judejczyków , którzy uwierzyli w Niego . Jeśli wytrwacie w słowie Moim , prawdziwie uczniami Moimi będziecie . I poznacie prawdę , a prawda was wyswobodzi / Ew. Jana 8, 31-32 /

  Aby wszyscy czcili SYNA , jak czczą Ojca . Kto nie czci SYNA , ten nie czci Ojca , który Go posłał / Ew. Jana 5,23 /

  Święty , Święty , Święty jest Pan Bóg Wszechmogący , który był i który jest i który ma przyjść / Objawienie Jana 4 , 8 /

  Natchnąłem Go moim Duchem , aby nadał narodom Prawo …… / Księga Izajasza 42, 1-9 /

  // O NIM TO ŚWIADCZĄ WSZYSCY PROROCY !!!! I NIKT Z LUDZI TEGO ZMIENIĆ NIE MOŻE !!!! //

  Berkeley72 pisze nieprawdę i głosi fałszywą naukę o Panu Jezusie i o Bogu Ojcu i wprowadza tysiące ludzi w błąd .

  Berkeley72 głosi swoją naukę ludzką , która to nauka nie ma nic wspólnego z Prawdziwą Wiarą w Pana Jezusa i z Prawdziwą Nauką Bożą , z którą przyszedł Zbawiciel Pan Jezus na ziemię , aby uratować rodzaj ludzki i aby świat był przez Niego Zbawiony , bo tak zadecydował Ukochany Bóg Ojciec , a nie człowiek .

  Każdy tu czytający na neonie24 może to sprawdzić w Piśmie Świętym , kto tu kłamie , Pan Jezus , czy człowiek Berkeley72 .
  "GENTLEMAN" BERKELEY72 PRZECIWKO ORYGENESOWI! Cz. 6
 • SĄ TAKIE SERCA CO ŻYWO BIJĄ , SĄ TAKIE SERCA CO TRUDU NIE ZNAJĄ , SĄ TAKIE SERCA CO NIE ZAPOMINAJĄ !!!
  Apostoł Paweł był uczniem Chrystusowym , wybranym przez Pana Jezusa , a nie przez człowieka . Apostoł Paweł miał i posiadał Ducha Chrystusowego , którego otrzymał , od Cudownego Doradcy , od Boga Mocnego , od Ojca Odwiecznego i Księcia Pokoju , którym jest Pan i Bóg, Jezus Chrystus , Syn Boga Ojca .

  Dlatego na zdrowy rozum , niech każdy pomyśli , czy Paweł uczeń Chrystusowy mógł kłamać , czy wprowadzać ludzi w błąd , nauczając ludzi Ewangelii Pana Jezusa .

  W Panu Jezusie nie znaleziono nawet chwilowego zaćmienia , to Pan Jezus nikt inny przekazał apostołowi Pawłowi i innym apostołom , uczniom i uczennicom Chrystusowym , swojego Ducha Prawdy i Poznania , bo tak zadecydował Bóg Ojciec , który ukrył w Panu Jezusie wszystkie skarby Mądrości i Poznania .

  Jak w takim razie apostoł Paweł , który otrzymał od samego Pana Jezusa Ducha Prawdy , może kłamać czy wprowadzać ludzi w błąd i głosić Ewangelię odmienną od prawdziwej , jak to ma w zwyczaju tu na neonie24 , Berkeley72 .

  A przecież odmiennej Ewangelii nie ma , jest tylko Chrystusowa , są tylko jacyś ludzie , tak jak Berkeley72 , którzy wprowadzają innych w błąd i nie rozumieją Prawdziwej Nauki Bożej , a na dodatek przekręcają ją i w ten sposób odrzucają Pana Jezusa , którego posłał do ludzi Bóg Ojciec , aby świat był przez Niego Zbawiony .

  Apostoł Paweł pisze w jednym z listów ;

  Baczcie , aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem , opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata , a nie na Chrystusie / List Pawła do Kolosan 2,8 /

  Tak jest , nauka ludzka to drogi do nikąd . Zbawienie jest tylko w Panu Jezusie , a nie w człowieku czy nauce ludzkiej , którą głosi tu na neonie 24 , Berkeley72 i wprowadza ludzi w błąd .

  A jeśli nawet ewangelia nasza jest zasłonięta , zasłonięta jest dla tych , którzy giną . W których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących , aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa , który jest obrazem Boga / II List Pawła do Koryntian 4,3-4 /

  Apostoł Paweł był uczniem Pana Jezusa i posiadał Ducha Chrystusowego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawował i głosił ludziom Prawdziwą Ewangelię Pana Jezusa , a nie naukę ludzką . A jeśli ktoś z ludzi myśli inaczej , to ten nie posiada Ducha Chrystusowego .

  Całe Pismo przez Boga jest natchnione ............. / II List Pawła do Tymoteusza 3,16 /
  BERKELEY72 – SZANOWANY NA NEONIE OSZUST! Cz. 5
 • @
  DO WSZYSTKICH :

  Witam!

  Berkeley72 , kłamstwa na temat Pana Boga pisze i na dodatek kasuje komentarze na swoim blogu , które mu się nie podobają. Dlatego , że w nich jest Prawda Boża , dlatego , że ludzie piszą prawdę na temat Przykazań Bożych , a to mu się nie podoba .

  Berkeley72 woli własną naukę , a z Nauką Bożą się nie liczy , uważa się za mądrzejszego od Pana Boga , po prostu umiłował bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą . On po prostu kłamie i wprowadza ludzi w błąd i każdy może to sprawdzić w jego artykule pt. ,, WOJNA BOGÓW : Ucieczka Mojżesza z Ziemi IZRAELOWI Obiecanej ,,


  Jeden z tam komentujących w swoim komentarzu napisał do Berkeley72 ;

  ////Ja cię kręcę, nie znasz Przykazań z Góry Synaj a o Nich... piszesz!

  Twój koń coraz bardziej kuleje! /////

  I tak to jest jak ktoś polega na własnym rozumie , i na nauce ludzkiej , a z Nauką Pana Jezusa się nie liczy . To człowiek chce być mądrzejszy od Pana Boga i to człowiek wie lepiej od Pana Jezusa o Przykazaniach Bożych , a nie sam Pan Bóg , który dał ludziom Przykazania aby je człowiek przestrzegał i wykonywał , bo taka jest Wola Boga Ojca .

  Ludziom nie chcę się sprawdzić w Piśmie Świętym Przykazań Bożych wolą słuchać ludzi , a nie Pana Boga . Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą i na dodatek myślą , że Pan Jezus wszystkim wybaczy i że wszyscy ludzie będą zbawieni , a to przecież jest nieprawdą . Nie wszyscy ludzie będą Zbawieni .

  Wszyscy ludzie uważają się za wierzących no i wszyscy myślą , że będą zbawieni , ale do Pana Jezusa nikt nie chcę przyjść aby mieć żywot ; Badacie Pisma , bo sądzicie , że macie w nich żywot wieczny , a one składają świadectwo o Mnie . Ale mimo to do Mnie Przyjść nie chcecie , aby mieć żywot / Ew. Jana 5,39-40 /

  A przecież Bóg Ojciec tylko Syna swego dał ludziom nikogo innego nie posłał do ludzi , a człowiek ten Ojcowski dar , którym jest Zbawiciel Pan Jezus , odrzuca i z Wolą Boga Ojca się nie liczy ;
  Albowiem tak Bóg umiłował świat , że Syna swego jednorodzonego dał , aby każdy , kto weń wierzy , nie zginął , ale miał żywot wieczny ./ Ewangelia Jana 3,16 /.

  I tak i tak , któregoś dnia wszyscy ludzie na całej kuli ziemskiej , dowiedzą się prawdy . Prawda jest tylko w Panu Jezusie i nikt z ludzi tu na ziemi zmienić tego nie może , bo tak zadecydował Bóg Ojciec , a nie człowiek .


  POZDRAWIAM !
  BERKELEY72 KŁAMSTWA NA TEMAT PANA BOGA PISZE! Cz. 2