Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze jassy27

 • @ DO WSZYSTKICH !
  Witam!


  Keren napisał :
  // O psach co mnie dopadły na polu //

  // Po prostu Pan Jezus - Syn Boga Ojca, uratował mi wtedy życie i jestem Mu za to bardzo wdzięczny. //
  ----------------------------------------------------------------------------------------

  W życiu człowieka ,niemal prawie każdego wydarzyła się jakaś sytuacja lub wydarzenie , które zagrażało jego życiu czy zdrowiu człowieka np. ,, Zamyśliłem się i przeszedłem na czerwonym świetle ,, żyje! , ktoś powie to jakiś cud ??? czy ,, myjąc okna kobieta wypadła z 1 piętra i nic jej się nie stało ,, ona też przeżyła upadek i żyje ??? tych przykładów jest bardzo dużo , każdy z nas ludzi je przechodził czy doświadczył w swoim życiu.

  Szkoda tylko ,że nikt z ludzi nie zastanowi się dlaczego ? nikt z ludzi nie podziękuje Zbawicielowi Panu Jezusowi za uratowanie życia czy zdrowia ! nikt nie zegnie swoich kolan przed Panem Jezusem i mu nie podziękuje !!!

  Nieważne jest w jakim języku jest modlitwa , polskim, niemieckim czy łacińskim ? Ważne jest i to bardzo ważne do kogo jest kierowana modlitwa i komu człowiek dziękuje! Przecież Bóg Ojciec posłał do ludzi tylko Pana Jezusa nikogo innego nie posłał . To Pan Jezus nikt inny ratuje życie człowieka . Nie Maria , która dawno temu umarła i śpi w prochu ziemi , nie żaden z papieży czy to inni przez ludzi wymyśleni ?

  Tylko Pan Jezus Błogosławiony Syn Boga Ojca został posłany , aby uratować rodzaj ludzki i aby przez niego świat był zbawiony: Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią / List Pawła do Filipian 2,10 /

  Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny / Ew. Jana 3,16 /

  Tak jest napisane w Piśmie Świętym i tak uczy Pan Jezus .
  Czytelniku pamiętaj , że jest Pan Jezus Zbawiciel i to on nikt inny może tobie pomóc , uratować ciebie z najgorszej sytuacji , która ci się przydarzy w życiu, nikt inny ciebie nie wyratuje . Tak zadecydował Bóg Ojciec i taka jest Jego Wola .

  Pozdrawiam.


  Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i
  dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który
  jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który
  jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie
  Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem
  i życiem wiecznym. / I Jana 5,20 /
  O PSACH CO MNIE DOPADŁY NA POLU!
 • @ Pan Jezus powiedział ; NIKT NIE PRZYCHODZI DO OJCA , TYLKO PRZEZE MNIE /Ew. Jana 14,6 /
  //Jdyną Drogą do Boga Ojca Jest Pan Jezus i każde kolano powinno zgiąć się przed Zbawicielem. Taka bowiem jest Wola Boga Ojca! //
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  Szkoda ,że katolicy i inne wyznania zarejestrowane na ziemi , nie chcą słuchać Zbawiciela , nie chcą zgiąć swoich kolan przed Najwyższym Arcykapłanem , którym jest Pan i Bóg Jezus Chrystus , nie chcą oddać pokłonu Panu Jezusowi , a przecież taka jest Wola Boga Ojca , aby wszyscy ludzie pokłonili się Panu Jezusowi .

  Wolą Boga Ojca jest, aby ludy, narody i języki, od najdawniejszych czasów służyły Bogu Synowi.Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania.On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia [ do Kolosan 1;15,17 ]
  .
  Bóg Ojciec Dał nam swego Syna, Jezusa Chrystusa, Boga, abyśmy tylko do Niego się udali i tylko Jemu pokłon złożyli , Bóg Ojciec nikogo innego nie posłał do ludzi tylko i tylko swego umiłowanego Syna , PANA i BOGA JEZUSA CHRYSTUSA ! Jedyną Drogą do Boga Ojca jest Pan Jezus !

  Tego miłujcie , chociaż Go nie widzieliście , wierzcie w Niego , choć Go teraz nie widzicie , i weselcie się radością niewysławioną i chwalebną / I List św. Piotra 1, 8 /.

  Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny / Ew. Jana 3,16 /

  Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili…………… Aby wszyscy czcili Syna , jak czczą Ojca . Kto nie czci Syna , ten nie czci Ojca , który go Posłał / Ew. Jana 5,20-23 /

  PAN JEZUS POWIEDZIAŁ ; KTO MI SŁUŻY, UCZCI GO OJCIEC MÓJ!

  BÓG OJCIEC, DAJE NAM LUDZIOM, SWEGO SYNA!!!

  Keren napisał;
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  // Każde kolano powinno zgiąć się przed Zbawicielem! //
  ---------------------------------------------------------------------------------------


  Tak , każde !!! bo tak zadecydował Bóg Ojciec i taka jest Wola Boga Ojca !!!!!

  Pozdrawiam .
  RYBA PSUJE SIĘ OD GŁOWY!
 • Ostrzeżenie przed fałszywymi nauczycielami !!!
  Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem , jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele , którzy wprowadzać będą ZGUBNE NAUKI i zapierać się Pana , który ich odkupił , sprowadzając na się rychłą zgubę .

  I wielu pójdzie za ich rozwiązłością , a DROGA PRAWDY , będzie przez nich pohańbiona . Z chciwości wykorzystywać was będą przez ZMYŚLONE OPOWIEŚCI ; lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie .
  / II List Piotra 2,3 /

  Arjanek , który pisze w swoim artykule o Zbawicielu Panu Jezusie , nie ma pojęcia żadnego o NAUCE PANA JEZUSA i o Jego Posłannictwie od Boga Ojca . Nie ma zielonego pojęcia kim tak naprawdę jest Pan Jezus . Szkoda tylko , że ludzie lubią kłamstwa i nie sprawdzają innych co piszą na temat wiary . A przecież jest tu na Neon24pl. Tak wiele ludzi , którzy się uważają za ludzi wierzących , a nikt nie staje w obronie Zbawiciela Pana i Boga Jezusa Chrystusa Ojcowskiego Daru . Nikt z ludzi nie sprawdza co napisał Ajranek ???


  Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre , ten niech powstrzyma język swój od złego , a wargi od mowy zdradliwej ./ I List Piotra 3,10-12 /

  Bądzcie trzeźwi , czuwajcie ! Przeciwnik wasz , diabeł , chodzi wokoło jak lew ryczący ………. Przeciwstawcie mu się , mocni w Wierze ……….. / I List Piotra 5, 6-11 /
  CIEMNA STRONA ARJANKA OSKARŻAJĄCEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA!
 • @AgnieszkaS 01:13:42
  //Każdy, nawet najmniejszy zakątek na ziemi, ma swoje wierzenia, tradycje i obrzędy wymyślone przez ludzi, i wszystkie święte księgi zostały przez ludzi napisane. //
  { AgnieszkaS }

  Witam!

  A ja wolę Naukę Zbawiciela Pana Jezusa od ludzkiej nauki , tradycji , obrzędów czy innych wierzeń . Wolę wykonywać Wolę Pana Jezusa niż mam sam na sobie polegać , czy na mojej własnej woli , czy na jakieś nauce wymyślonej przez ludzi . AgnieszkoS sprawa wiary nie jest sprawą wszystkich ludzi . Nie wszyscy ludzie chcą uwierzyć w Zbawiciela Pana Jezusa , którego posłał Bóg Ojciec do ludzi , ażeby świat był przez niego zbawiony . Oj ! nie wszyscy ludzie chcą być zbawieni ! A ja wolę Naukę Pana Jezusa od nauki ludzkiej .
  POLAK KATOLIK WINNY ZA NIC BYĆ. ZA WSZYSTKO WINNY BYĆ KALI!
 • @ DO WSZYSTKICH !
  Witam! Któregoś dnia Zbawiciel Pan Jezus powiedział , że to On jest jedyną drogą do Boga Ojca nikt inny ; Ja jestem Droga i Prawda i Żywot / Ew. Jana 14,6 / .

  Jeden z Apostołów Pana Jezusa Piotr powiedział o Panu Jezusie ; I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni / Dzieje Apostolskie 4,12 /.

  Jeden z proroków Izajasz , który był natchniony Duchem Chrystusowym powiedział o Panu Jezusie ; Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju / Ks. Izajasza 9,5 /.

  Tych przykładów w Piśmie Świętym jest mnóstwo wystarczy ,tylko zgiąć kolana przed majestatem Pana Jezusa i poprosić Go o pomoc i zrozumienie Jego Nauki , wystarczy tylko pomodlić się do Zbawiciela Pana Jezusa i poprosić o przebaczenie . Bez Pana Jezusa człowiek nic nie zrozumie i nic nie uczyni . Pan Jezus w ewangelii Jana powiedział ; Trwajcie we Mnie , a Ja w Was . Bo beze mnie nic uczynić nie możecie / Ew. Jana 15,4-5 /.

  Pan Jezus jest Cudownym Doradcą i Bogiem Mocnym / Potężnym / to dziś ja jassy27 nie potrzebuje żadnej tradycji , żadnej nauki ludzkiej , żadnych obrzędów , żadnej organizacji religijnej zarejestrowanej na ziemi i żadnej własnej woli. Jestem dziś pouczony przez Pana Jezusa i chcę wykonywać tylko Jego Wolę .

  Człowiek rozsądny, trzymający się Praw i Zasad starać się będzie chodzić drogami wyznaczonymi przez Zbawiciela. Dziś wykonuje Ojcowską wolę Boga Ojca , idę do Syna Pana i Boga Jezusa Chrystusa bo taka jest wola Boga Ojca , aby wszyscy szli do Syna . W każdej mojej modlitwie i prośbie zwracam się do Pana Jezusa i proszę go o to , żebym nigdy i przenigdy nie polegał sam na sobie , i o to żebym nigdy nie wykonywał własnej wolnej woli tylko wolę Pana Jezusa . Jeśli człowiek chce uszanować wolę Boga Ojca to musi i powinien uznać Pana Jezusa za swojego Boga i do niego powinien się tylko zwracać i do niego powinien się tylko modlić do nikogo innego .


  Pozdrawiam.

  W Ewangelii Jana Pan Jezus powiedział ;

  Jeśli kto chce MI SŁUŻYĆ, niech idzie ZA MNĄ, a GDZIE JA JESTEM, tam i SŁUGA MÓJ BĘDZIE; jeśli KTO MNIE SŁUŻY, UCZCI GO OJCIEC MÓJ . / Ewangelia według Jana 12/26 /
  JA WOLĘ PISMO ŚWIĘTE AGNIESZKO!
 • POLAK - KATOLIK ........
  Witam!

  Tacy właśnie są Polacy katolicy . Na tyle ich tylko stać ;

  AgnieszkaS naprawdę bardzo się wykazała swoją mądrością w wypowiedzi ;
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  // Po co cierpieć wśród wśród bałwochwalczych Polaków, udaj się Lwie do Jerozolimy, a będziesz wśród swoich. //
  --------------------------------------------------------------------------------------

  Polska katolicka to kraj tradycji i obrzędów wymyślonych przez ludzi . To kraj , który Naukę Pana Jezusa ma za nic , a z wolą Boga Ojca absolutnie się nie liczy . Mówią , że Pana Boga znają , a modlą się do swojego bożka marii, do papierza, do obrazów , do figur i do różnych innych tzw. świętych , którzy wcale nie są świętymi i nigdy nie byli .

  Jeśli zapytasz się katolika o PANA JEZUSA to zaraz uważa cię za światka lub za jakiegoś innego wyznawcę jakieś innej religii wymyślonej przez świat . Polak katolik nie modli się do PANA JEZUSA zgodnie z wolą Boga Ojca , nie czyta Pisma Świętego , a na dodatek uważa się za osobę wierzącą , jest to koszmar !

  Bóg Ojciec tylko Syna swego dał ludziom , nikogo innego nie posłał do ludzi ;

  Albowiem tak Bóg umiłował świat , że Syna swego jednorodzonego dał , aby każdy , kto weń wierzy , nie zginął , ale miał żywot wieczny ./ Ewangelia Jana 3,16 /.

  Ojcowski ROZKAZ brzmi dokładnie ; Ten Jest Syn Mój Umiłowany , Którego Sobie Upodobałem JEGO SŁUCHAJCIE ! / Ewangelia św. Mateusza 17, 5 /.

  Ludzie czytajcie Pismo Święte i sprawdzajcie swoich nauczycieli !!! Ale najpierw zegnijcie swoje kolana przed majestatem Pana Jezusa i proście Go o przebaczenie i zrozumienie Jego Nauki Świętej .

  Bóg Ojciec Dał nam swego Syna, Jezusa Chrystusa, Boga, abyśmy tylko do Niego się udali i tylko Jemu pokłon złożyli , Bóg Ojciec nikogo innego nie posłał do ludzi tylko i tylko swego umiłowanego Syna , PANA i BOGA JEZUSA CHRYSTUSA ! Jedyną Drogą do Boga Ojca jest Pan Jezus !

  No ! ale Polak katolik wie lepiej od Pana Boga , wie jaką drogą ma iść i do kogo ma się modlić , a naukę Pana Jezusa ma za nic . Dla Polaka katolika tradycja jest ważniejsza od Pana Jezusa Ojcowskiego Daru , umiłowali własną chwałę i własną tradycję. Zapomnieli , że Zbawienie jest tylko w Panu i Bogu Jezusie Chrystusie . Tak zadecydował ukochany Bóg Ojciec !!!

  Ojciec Miłuje Syna i Wszystko Oddał w Jego Ręce / Ew. Jana 3,35 /
  Tego miłujcie , chociaż Go nie widzieliście , wierzcie w Niego , choć Go teraz nie widzicie , i weselcie się radością niewysławioną i chwalebną / I List św. Piotra 1, 8 /.

  A ja radzę pomodlić się do Pana Jezusa !
  POLAK KATOLIK WINNY ZA NIC BYĆ. ZA WSZYSTKO WINNY BYĆ KALI!
 • ZBAWICIEL UMARŁ ZA LUDZI WIERZĄCYCH !
  Witam!

  Są tu tacy , którzy myślą , że Pan Jezus zbawi wszystkich ludzi ? Jest to nieprawda . Pan Jezus oddał swoje życie tylko za ludzi wierzących .

  Ananiasz i Safira, byli małżeństwem, jednak za kłamstwo, za oszustwo, zostali zabici . Przykładów na ten temat w Piśmie Świętym jest wiele np. z Potopem czy z Sodomą i Gomorą , wystarczy wziąć do ręki Biblię i sprawdzić . Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu może nie być odpuszczone ani w tym wieku ani w przyszłym, jak Głosi Pan Jezus, ale niektórzy myślą inaczej i Naukę Pana Jezusa mają za nic .

  PAN JEZUS GŁOSI, ŻE BLUŹNIERSTWO PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU NIE BĘDZIE ODPUSZCZONE ANI W TYM WIEKU ANI W PRZYSZŁYM !!!!!!!

  Oj ! Nie wszyscy ludzie będą zbawieni !
  PAN JEZUS ODDAŁ SWOJE ŻYCIE TYLKO ZA LUDZI WIERZĄCYCH !!!

  Jeśli ktoś myśli inaczej to taka osoba jest w błędzie . Pan Bóg nigdy się nie myli i nie ma w Nim nawet chwilowego zaćmienia .Jeśli ktoś myśli inaczej ten przeciwstawia się Nauce Pana Jezusa ; Straszna jest to rzecz wpaść w ręce Boga żywego !

  POZDRAWIAM !
  CHRYSTUS JEST ZBAWICIELEM WSZYSTKICH!
 • ZBAWIENI BĘDĄ TYLKO NIELICZNI ......
  Nigdzie w Piśmie Świętym nie przeczytałem i nie zauważyłem żeby było napisane , że Pan Bóg zbawi wszystkich ludzi / wierzących i niewierzących razem i to w jednym czasie / . Nigdzie nie jest napisane w Biblii , że wszyscy ludzie będą zbawieni . Natomiast przeczytałem w Nowym Testamencie w liście Pawła do Efezjan w rozdziale 5 ,5 ;

  GDYŻ TO WIEDZCIE NA PEWNO, IŻ ŻADEN ROZPUSTNIK ALBO NIECZYSTY, LUB CHCIWIEC, TO ZNACZY BAŁWOCHWALCA, NIE MA UDZIAŁU W KRÓLESTWIE CHRYSTUSOWYM I BOŻYM / List Pawła do Efezjan 5,5 /

  Przeczytałem również w I liście Piotra w rozdziale 4,18 ;

  A JEŚLI SPRAWIEDLIWY Z TRUDNOŚCIĄ DOSTĄPI ZBAWIENIA , TO BEZBOŻNY I GRZESZNIK GDZIEŻ SIĘ ZNAJDĄ / I List Piotra 4,18 /

  ZATEM , NIE WSZYSCY LUDZIE BĘDĄ ZBAWIENI !!!
  No ale są tu tacy , którzy twierdzą inaczej i nie chcą się zgodzić z Panem Jezusem i wprowadzają swoje prawo i swoją naukę .

  Zbawiciel , Pan Jezus umarł na krzyżu tylko za ludzi wierzących , tylko za tych , których wywołał z tego świata . Nie wszyscy ludzie będą zbawieni , tylko ci co czynią wolę Boga Ojca :

  Pan Jezus mówi wyraźnie w Ewangelii Mateusza w rozdziale 7,21 ;

  Nie każdy , kto do mnie mówi ; Panie , Panie, wejdzie do Królestwa Niebios ; lecz tylko ten , kto pełni wolę Ojca mojego , który jest w niebie / Ew. Mateusza 7,21 /

  ZBAWIENI BĘDĄ NIELICZNI !!!!!

  Cytat , Ewangelia Łukasza rozdział 13, 22-30 ;

  I obchodził miasta i wioski , nauczając , i zdążał w kierunku Jerozolimy . I rzekł ktoś do Niego ; Panie czy tylko niewielu będzie ZBAWIONYCH ? On zaś rzekł do nich ; Starajcie się wejść przez wąską bramę , gdyż wielu , powiadam wam , będzie chciało wejść , ale nie będą mogli ……….. / Ew. Św. Łukasza 13,22-30 /

  Pan Bóg umarł na krzyżu , przelewając swoją drogocenną krew tylko za ludzi , którzy uwierzyli w Niego i którzy przestrzegają Jego Prawo i Jego Naukę Świętą . Zbawiciel , Pan Jezus umarł na krzyżu tylko za ludzi wierzących , tylko za tych , których wywołał z tego świata . Nie wszyscy ludzie będą zbawieni . I tak któregoś dnia wszyscy się o tym dowiedzą . Pan Bóg nie da się z siebie naśmiewać !


  POZDRAWIAM.
  PAN JEZUS UMARŁ ZA SPOŁECZNOŚĆ LUDZI WYWOŁANYCH!
 • BÓG OJCIEC - BÓG SYN - ANIOŁOWIE !!!!!
  Witam !

  Nie istnieje trzecia osoba w niebie zwana Bogiem Duchem Świętym !
  Nie ma trzeciej osoby w niebie( tzw. Trójcy )

  Cytat , który już przytoczył grzegorz ;

  Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec , z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy , i jeden Pan , Jezus Chrystus , przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy ( I list Pawła do Koryntian 8,6 )

  Dla ludzi wierzących istnieje tylko Bóg Ojciec, oraz tylko Bóg Syn Pan Jezus i nikt więcej !!!

  Pozdrawiam!
  WAŻNE SPRAWY BIBLIJNE! (cz. 1)
 • @
  Oj ! nie wszyscy dzisiaj , chcą modlić się do Pana Jezusa ! modlą się bezpośrednio do Boga Ojca , do Marii i do różnych innych osób tzw. / świętych /, którzy tak naprawdę nie są osobami świętymi i nigdy nie byli ? np. do św. Antoniego ? lub do papierzy ? lub jeszcze innych wymyślonych . Taka modlitwa nigdy nie zostaje wysłuchana , dlatego że nie jest skierowana do Pana Jezusa !!!!

  A przecież ukochany Bóg Ojciec dał ludziom na całej kuli ziemskiej tylko swego umiłowanego Syna Pana i Boga Jezusa Chrystusa nikogo innego nie posłał do ludzi ;

  Albowiem tak Bóg umiłował świat , że Syna swego jednorodzonego dał , aby każdy , kto weń wierzy , nie zginął , ale miał żywot wieczny . / Ew. Jana 3,16 /

  Każda modlitwa , która wychodzi z ust i z serca , powinna być skierowana do Pana Jezusa , bo tak zadecydował Bóg Ojciec. Przekazując to trzem apostołom na świętej górze przemienienia ;

  Ten jest Syn mój umiłowany , którego sobie upodobałem , Jego słuchajcie . / Ew. Mateusza 17,5 /

  Dziękuje dziś Panu Jezusowi za to , że dzięki Jego łasce mogę moją modlitwę kierować do Niego i prosić Go o cokolwiek w imieniu Jego i to dzięki Panu Jezusowi mogę wykonywać wolę Boga Ojca : A Wolą Boga Ojca jest aby wszyscy szli i modlili się do Syna , Pana i Boga Jezusa Chrystusa .

  Modlitwa , która płynie z czystego serca i jest skierowana tylko do Pana Jezusa , taka modlitwa na pewno będzie wysłuchana i taki człowiek zostanie wysłuchany przez Zbawiciela .

  Nie każdy , kto do mnie mówi : Panie , Panie , wejdzie do Królestwa Niebios : lecz tylko ten , kto pełni Wolę Ojca Mojego , który jest w niebie . / Ew. Mateusza 7,21- 23 /

  Keren napisał ;
  //Modlitwa to nie tylko rozmowa z Synem Boga Ojca ale rozmowa z Nim przede wszystkim. //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  Modlitwa to także podziwianie tego co Pan Jezus razem ze swoim Ojcem stworzyli , cały świat i wszystko co na nim jest i nas otacza . Dziś dzięki Panu Jezusowi żyje i dzięki Niemu mogę widzieć , przejrzeć i podziwiać to wszystko co stworzył razem ze swoim Tatą .


  Pozdrawiam !
  MODLITWA- UŚMIECH MIŁOŚCI!
 • NIGDY NIE BYŁO TRZECH KRÓLI , ANI SZEŚCIU JAK NIEKTÓRZY TWIERDZĄ !
  Szósty stycznia jak co roku jest to święto pogańskie / katolików / wymyślone przez katolickich nauczycieli , którzy nie mają nic wspólnego z Prawdziwą Ewangelią Pana Jezusa . Jak co roku , według katolickiej tradycji jest wprowadzanych w błąd miliardy ludzi na ziemi . Przez katolicką tradycje zginie bardzo wielu ludzi .

  Ludzie upamiętajcie się i zacznijcie czytać Pismo Święte , ludzie proście Zbawiciela Pana Jezusa o przebaczenie i pomoc . tylko Pan Jezus może wam pomóc nikt inny , przestańcie żle czynić . Nigdy Zbawiciela Pana Jezusa , nie odwiedziło trzech króli , ewangelia mówi wyrażnie , że byli to Mędrcy ze Wschodu słońca , mówiąc dokładniej byli to magowie i nie mieli na imię Kacper, Melchior i Baltazar .

  Nigdzie nie przeczytałem , żeby świętować to wydarzenie , które miało miejsce ponad 2000 lat temu . Przykład mędrców jest wspaniałym dowodem na to , komu należy się pokłon , komu ludzie powinni oddawać pokłon cześć i chwalę . Ukochany Bóg Ojciec posłał do ludzi tylko Pana Jezusa nikogo innego i to Panu Jezusowi należy się pokłon ;

  Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią / List Pawła do Filipian 2,9-11 / Dawno temu wiedzieli już o tym magowie / mędrcy / , którzy nie byli królami , że pokłon należy się tylko Panu Jezusowi nikomu innemu . Wiedział również o tym Szczepan / kamieniowany / , który bezpośrednio w swojej modlitwie zwrócił się do Pana Jezusa , a nie do Boga Ojca .

  No ale dzisiaj katolicy i inne wyznania na ziemi nie chcą pokłonić się Panu Jezusowi umiłowali własną chwalę i własną tradycję , którą stawiają wyżej od Zbawiciela Pana Jezusa i od Jego Przykazań . Mówią , że go znają , ale swoimi uczynkami zapierają się go .

  W Ewangelii Mateusza w drugi rozdziale jest wyraźnie napisane , że to Mędrcy ze wschodu , a nie trzej królowie przybyli oddać pokłon Panu Jezusowi z trzema darami .Cytat ;

  Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król judzki? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon . Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z matką jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. / Ew. Mateusza 2, 1-12 /
  TRZEJ KRÓLOWIE – KATOLICKIE SZALBIERSTWO!
 • @57KerenOr
  Witam!

  Ja też któregoś dnia zostałem , odcięty od starej zbutwiałej jabłoni . Uczyniła to ręka mojego Mistrza . Tak to prawda , któregoś dnia Pan Jezus uwolnił mnie od organizacji religijnej tzw. Kościoła katolickiego . To On mój Zbawiciel Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana w rozdziale 15 , 1-16 – Ja jestem prawdziwym krzewem winnym , a Ojciec mój jest winogrodnikiem . Trwajcie we mnie . Bo beze mnie nic uczynić nie możecie . Nie wy mnie wybraliście , ale ja was wybrałem / Ew.Jana 15,1-16 /.

  Dziś jestem wdzięczny Panu Jezusowi , że dzięki Jego Łasce uwolnił mnie od złej nauki , uwolnił mnie od organizacji religijnej , uwolnił mnie od złych nauczycieli i różnych organizacji , które są zarejestrowane na ziemi .

  Keren napisałeś ;
  ----------------------------------------------------------------------------------------
  //Pamiętam, tak, bardzo dobrze pamiętam ten dzień, gdy wyciąwszy mnie z chorego drzewa zaszczepił tam, gdzie ptasi śpiew i poranny powiew wiatru do dzisiaj sprawiają mi wielką radość.
  W ten sposób Mój Drogi spotkałem Ciebie. To w Twoje drzewo zostałem wszczepiony.
  I przyznam Ci się, że jestem mojemu ogrodnikowi za to bardzo wdzięczny.//
  ---------------------------------------------------------------------------------------

  Tak jestem dziś wdzięczny Panu jezusowi , że pozwolił mi poznać Samego Siebie , że pozwolił mi poznać prawdziwą naukę , że pozwolił mi poznać prawdę , która jest ukryta w Panu Jezusie , bo tak zadecydował Bóg Ojciec . I nie ma w nikim innym zbawienia .To Pan Jezus jest - Drogą - Prawdą - Życiem Wiecznym !

  Pozdrawiam!
  Drogi Przyjacielu Izraelito…
 • Kpiarze , którzy lekceważą Boże Prawo !
  katolików nie interesuje Nauka Pana Jezusa , nie interesuje ich co jest napisane w Piśmie Świętym . Nikt z katolików nie chce wziąć do ręki Pisma Świętego i sprawdzić co tam jest napisane . Tak to prawda , gdyby poznali prawdę to by nie kłaniali się figurą i nie modlili się do obrazów . Święta , które teraz obchodzą to umówione coroczne spotkania rodzinne, zastawione bogato stoły, poleje się wódka, jak to w polskiej rodzinie .

  Jeden z apostołów Pana Jezusa powiedział ;

  BŁOGOSŁAWIONY TEN , KTÓRY CZYTA ,I CI , KTÓRZY SŁUCHAJĄ SŁÓW PROROCTWA I ZACHOWUJĄ TO , CO W NIM JEST NAPISANE / Objawienie Jana 1,3 / .

  Ale po co czytać , jak można się swietnie bawić i objadać , a zarazem poniżać majestat Pana Jezusa . To nie jest ważne , że owe święta / Bożego Narodzenia / oparte są na kłamstwie ważne jest to , by wszyscy się świetnie bawili .

  Nie tylko katolicy ale też inne wyznania , które nie wierzą w Pana Jezusa , którzy nie wykonują woli Boga Ojca , którzy lekceważą Ojcowski rozkaz , obchodzą święta / Bożego Narodzenia / tak jak na przykład świadkowie czy adwentyści dnia siódmego czy ateiści . Oni na temat Pana Boga Jezusa Chrystusa nic nie wiedzą , ani nigdy do Zbawiciela się nie odzywają , a na dodatek chodzą od domu do domu z fałszywą nauką na ustach .

  To oni poniżają Pana Jezusa , a Jego urodziny 25 grudnia obchodzą ? stawiają w swoich domach choinki , obdarowują się prezentami no bo to taka tradycja ? To dopiero jest opętanie !!! Nie ma na to słów i nie ma tego z czym przyrównać !!!

  Szkoda, wielka szkoda że ludzie nie sprawdzają swoich nauczycieli, że odrzucają Naukę Zbawiciela ,a przecież ukochany Bóg Ojciec posłał do ludzi tylko swojego umiłowanego Syna , Pana i Boga Jezusa Chrystusa aby przez Niego świat był Zbawiony . Szkoda ,że ludzie odrzucają Ojcowski Dar którym jest PAN I BÓG JEZUS CHRYSTUS , UMIŁOWANY SYN BOGA OJCA !

  Na zakończenie , dziękuje mojemu Zbawicielowi Panu Jezusowi , że to dzięki Niemu i dzięki Jego łasce , każdego dnia mam święto i każdego dnia mogę świętować razem z Zbawicielem modląc się do niego , oddając Mu cześć i chwałę i czcić Go w duchu i prawdzie , a nie w literze bo litera zabija , a duch ożywia . A powtarzanie w kółko katolickich bzdur to drogi do nikąd , człowiek nie z uczynków będzie usprawiedliwiony oj nie z uczynków …………..

  Pozdrawiam!
  SZPAN I GWIAZDKOWE POGAŃSTWO!
 • Ja też nie obchodzę świąt - Bożego Narodzenia ponieważ te święta są nieprawdziwe!!!
  Dlatego , że te święta nie są prawdziwe !

  Dlatego, że te święta poniżają Pana Jezusa !

  Dlatego , że te święta kpią z Nauki Zbawiciela !

  Dlatego ,że 25 grudnia nie narodził się Pan Jezus !

  Dlatego ,że nigdzie w Piśmie Świętym nie przeczytałem , że ludzie mają obchodzić urodziny Zbawiciela !

  Dlatego , że mojego Boga ,Pana Jezusa nigdy nie odwiedziło trzech króli i jest to kłamstwo !

  Dlatego , że drzewko / choinka / nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem i jego urodzinami !

  Dlatego , że jedzenie czy obżarstwo nie ma nic wspólnego z wiarą w Pana Jezusa !

  Dlatego , że nigdy nie było żadnego mikołaja czy gwiazdora to tylko wymysł ludzki !


  Dlatego, ja nie obchodzę świąt / Bożego Narodzenia / ponieważ chcę służyć Panu Jezusowi , a nie religiom czy wyznaniom zarejestrowanym na ziemi , które nie prowadzą do Pana Jezusa !

  Dlatego , że Pana Boga należy czcić w duchu i prawdzie , a nie w literze czy obrzędach wymyślonych przez ludzi !

  Dawno temu prorok Izajasz , który był natchniony Duchem Chrystusowym powiedział ;

  Nie składajcie już ofiary daremnej , kadzenie , nowie i szabaty mi obrzydły , zwoływanie uroczystych zebrań – nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości . Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza , stały mi się ciężarem , zmęczyłem się znosząc je .

  Obmyjcie się , oczyśćcie się , usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu , przestańcie żle czynić !

  / Księga Izajasza 1,10-20 /

  Dlatego ja jassy nie obchodzę świat / Bożego Narodzenia /

  Pozdrawiam!
  Dlaczego nie obchodzę świąt "Bożego Narodzenia"?
 • @Krzysztof J. Wojtas 06:45:43
  Oblatany ? nie jestem oblatany i co to za określenie ?

  Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi ! Mędrcy ze wschodu , którzy przybyli aby oddać pokłon Panu Jezusowi nie było ich trzech ani sześciu i nie byli żadnymi królami i nie mieli na imię – Kacper – Melchior czy Baltazar jest to kłamstwo wymyślone przez ludzi .Biblia nie opisuje ilu ich było dwóch trzech czy więcej ,widzę że nie przeczytałeś dokładnie postu lub go nie zrozumiałeś . Mędrcy ze wschodu byli astrologami , badaczami gwiazd i czytali też pisma i tylko oni nikt inny nie widział gwiazdy ,tylko Mędrcy ją widzieli ;

  Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon . A oto gwiazda , którą ujrzeli na Wschodzie , wskazywała im drogę , a doszedłszy do miejsca , gdzie było dziecię , zatrzymała się . A ujrzawszy gwiazdę , niezmiernie się uradowali / Ewangelia Mateusza 2, 1-12 /

  Gwiazdę ,którą widzieli tylko oni doprowadziła ich do nowo narodzonego Zbawiciela Pana Jezusa i to jemu oddali pokłon , a nie Marii. I to tyle , aż tyle i nie wiem czy zrozumiałeś , bo to Pan Jezus nikt inny otwiera oczy ,to Pan Jezus daje poznanie i zrozumienie i to w Panu Jezusie są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania tak zadecydował Bóg Ojciec , a nie człowiek . Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce / Ew. Jana 3,35 / .

  A od wyznań i religii radziłbym trzymać się z dala , ta droga nie prowadzi do Zbawiciela , to droga do nikąd. Zacznijcie wreszcie czytać Ewangelię i zacznijcie modlić się tylko do Pana Jezusa . Pan Jezus powiedział ; Ja jestem droga i prawda , i żywot , nikt nie przychodzi do Ojca , tylko przeze mnie / Ew. Jana 14,6 / I to tyle ,aż tyle , a ludziska wymyślają sobie jakieś inne drogi i inne nauki , które wcale nie prowadzą do Pana Jezusa …………..

  Cześć !
  O MĘDRCACH ZE WSCHODU SŁOŃCA I NIE TYLKO!
 • Mędrcy ze Wschodu :
  Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król judzki? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon .

  // Ew. Mateusza 2,1-2 //

  Nigdy mojego Zbawiciela Pana Jezusa , nie odwiedziło trzech króli , ewangelia mówi wyrażnie , że byli to Mędrcy ze Wschodu słońca , mówiąc dokładniej byli to magowie.

  Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z matką jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

  // Ew. Mateusza 2,11 //

  Mędrcy nie pokłonili się Marii , tylko Zbawicielowi Panu Jezusowi nikomu innemu . Zrobili to zgodnie z wolą Boga Ojca , który posłał do ludzi tylko Pana Jezusa nikogo innego nie posłał . Aby ludy na całej kuli ziemskiej kłaniali i zginali swe kolana przed Najwyższy Arcykapłanem , którym jest Zbawiciel Pan i Bóg Jezus Chrystus .

  Dawno temu wiedzieli już o tym magowie / mędrcy / , którzy nie byli królami , że pokłon należy się tylko Panu Jezusowi nikomu innemu . Wiedział również o tym Szczepan / kamieniowany / , który bezpośrednio w swojej modlitwie zwrócił się do Pana Jezusa , a nie do Boga Ojca .

  Niech Mu oddają pokłon wszyscy królowie , Niech Mu służą wszystkie narody ! Bo ocali biedaka , który woła o ratunek , i ubogiego , który nie ma pomocy . Zlituje się nad nędzarzem i biednym i wybawi dusze biednych.

  // Księga Psalmów 72, 10-15 //

  Ludzie dlaczego nie otworzycie Pisma Świętego i nie sprawdzicie co tam jest napisane , dlaczego nie poprosicie Pana Jezusa o pomoc .

  Szóstego stycznia jak co roku ludzie będą świętować trzech króli , których nigdy nie było i nie mieli na imię Kacper, Melchior i Baltazar . Jest to kłamstwo wymyślone przez katolickich nauczycieli . Wystarczy wziąć do ręki Pismo Święte i poprosić Pana Jezusa o pomoc i zrozumienie Jego Nauki , a na pewno Zbawiciel pokaże prawdziwą drogę , która prowadzi do Niego !


  Pozdrawiam!
  O MĘDRCACH ZE WSCHODU SŁOŃCA I NIE TYLKO!
 • Kłamliwe święta!
  Polska katolicka jest to lud tradycji , a nie nauk Zbawiciela , lud poniżający Boga Ojca i jego Syna . Stawiają ludzką naukę , wyżej od nauki Boga , ludzie którzy miłują własną tradycję lecz niekochający Zbawiciela i Boga Ojca .

  25 grudnia jest to pogańskie święto niezgodne z nauczaniem Pana Jezusa . Nigdzie w Piśmie Świętym nie jest napisane , że 25 –go grudnia jest to święto i że należy ten dzień czcić .

  Ale wy katolicy i inne wyznania lubicie kłamstwa , wy wierzycie waszej tradycji , wy wierzycie papierzom , wierzycie w prezenty , w choinkę itp. w rzeczy , które nie mają nic wspólnego z wiarą w Pana i Boga Jezusa Chrystusa. Jest to bardzo przykre , że ludzie umiłowali własną chwałę , a zbawiciela i Jego Naukę mają za nic .

  Grzegorz napisał;

  //Każdy człowiek który chce przypodobać się Panu Jezusowi, musi wypełniać Jego Prawa, musi słuchać Nauk Jego! //

  Tak jest to prawda i ja się z tym zgadzam , każdy człowiek prawdziwie wierzący w Pana Jezusa będzie przestrzegał i wykonywał Jego Prawo i Jego Naukę Świętą !

  W Piśmie Świętym jest wyrażnie napisane , iż jedyną drogą do Boga Ojca jest Zbawiciel Pan Jezus Chrystus nikt inny .

  Pan Jezus powiedział;

  Ja jestem droga i prawda , i żywot nikt nie przychodzi do Ojca , tylko przeze mnie( ew. Jana 14,6 ). To Zbawiciel Pan Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Boga Ojca i nie ma w nikim innym zbawienia .

  25 grudnia jest to pogańskie święto niezgodne z nauczaniem Pana Jezusa , 25 grudnia nie narodził się Pan Jezus i jest to kłamstwo , każdy może to sprawdzić w Biblii.
  KŁAMLIWE BOŻE NARODZENIE
 • @
  WITAM !

  // Syn Boży Prowadził ich przez pustynię i Mojżeszowi za pośrednictwem swojego Anioła przekazał 10 Boskich Praw!//
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  Tak to jest prawdą Pan Jezus za pośrednictwem swego anioła przekazał Mojżeszowi na świętej górze prawo 10 -ciu Przykazań Bożych . I nic tu do tego nie można dodać , ani zmienić tak zadecydował Pan Bóg .

  Człowiek który myśli inaczej nie ma Ducha Chrystusowego , nie ma poznania i zrozumienia , taki człowiek wszczyna tylko spory i zwady , które nie prowadzą do Zbawiciela Pana Jezusa . Taki człowiek zapomniał , że to Bóg Ojciec ukrył w Synu swoim Panu Jezusie wszystkie skarby mądrości i poznania i nie ma w nikim innym zbawienia i nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom przez , które mogli być zbawieni .

  Skałą,opoką która prowadziła lud izraelski przez pustyni był Pan Jezus Chrystus .

  Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi.
  / Ew. Mateusza 15,8-9 /

  Chociaż niektórzy uważają się za ludzi wierzących, to do Syna Bożego modlić się nie chcą, nawet nie odzywają się do Niego.

  Zawisza napisal;

  // Jest jeden Bóg ale w trzech osobach, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty //
  -------------------------------------------------------------------------------------
  Jest to nieprawdą , są tylko dwie osoby Boskie , a mianowicie – BÓG OJCIEC I BÓG SYN !

  Cytat , który podał już Grzegorz ;

  Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. / 1 list do Koryntian 8,6 /

  Dla człowieka prawdziwie wierzącego istnieje tylko Bóg Ojciec i tylko Pan Jezus nikt więcej . Współuczestnictwo jest z Bogiem Ojcem i z Bogiem Synem, a nie z bogiem duchem świętym.
  MOJŻESZ, IZAJASZ I DAWID – SŁUDZY PANA JEZUSA cz. 1
 • BIADA TYM , KTÓRZY PRAWO BOŻE ZMIENIAJĄ !!!
  „Pamiętaj abyś dzień święty święcił”.


  Nie ma i nigdy nie było takiego przykazania . To przykazania jest wymysłem ludzkim , to ludzie je wymyślili katoliccy nauczyciele . Nigdy Pan Bóg nie dał Mojżeszowi takiego przykazania . Każdy może to sprawdzić w Piśmie Świętym w piątym rozdziale dekalogu / V Księga Mojżeszowa 5,6-21 /.

  Szkoda , że ludzie nie czytają Pisma Świętego , nie sprawdzają swoich nauczycieli czy mówią prawdę , nie chcą się modlić do Pana Jezusa , a przecież Bóg Ojciec posłał do ludzi tylko Pana Jezusa nikogo innego nie posłał . Szkoda , że ludzie trzymają się ludzkiej nauki , a Pana Boga mają za nic . Szkoda , że ludzie umiłowali własną chwałę i własną tradycje , a do pana Jezusa się nie odzywają zmieniają jego przykazania , jego prawo i jego naukę świętą.

  Przykazania Boże zaniedbujecie , a ludzkiej nauki się trzymacie . Biada tym , którzy Prawo Boże zmieniają.

  Jeśli ktoś dołoży coś do nich , dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze . A jeśli ktoś ujmie ze słów tej księgi proroctwa , ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta , opisanych w tej księdze / Objawienia Jana 22,18-19 /.

  Na tym bowiem polega miłość ku Bogu , że się przestrzega Przykazań Jego , a Przykazania Jego nie są uciążliwe/ I List Jana 5,3 /.

  Przykazanie ludzkie wymyślone przez człowieka w katechizmie katolickim „Pamiętaj abyś dzień święty święcił” nie istnieje i nigdy Pan Jezus nie dał takiego przykazania Mojżeszowi na świętej górze .
  PCHNIĘCIE SZPADĄ W ARTYKUŁ PT: „MASOŃSKI ZAMACH NA DEKALOG”.
 • LISTOPADOWE KŁAMSTWO NIEZGODNE Z NAUCZANIEM PANA JEZUSA.
  1 listopada , to kolejne oszustwo , to kolejne kłamstwo wymyślone przez człowieka . 1 listopada to nie przestrzeganie i lekceważenie Prawa Bożego , to poniżanie majestatu Boga Ojca i Boga Syna .

  Każdy może to sprawdzić w Piśmie Świętym , ale najpierw trzeba zgiąć kolana przed majestatem Pana Jezusa i poprosić Go o pomoc i zrozumienie Jego nauki , bo to w Panu Jezusie w nikim innym Bóg Ojciec ukrył wszystkie skarby mądrości i poznania . Pan Jezus ustanowił swoje prawo Zmartwychwstania i żaden człowiek mu w tym nie przeszkodzi .

  PAN JEZUS USTANOWIŁ SWOJE PRAWO. PRAWO TO MÓWI, ŻE PEWNEGO DNIA, ZBAWICIEL PRZYJDZIE PO RAZ DRUGI, BY WSZYSTKICH LUDZI WIERZĄCYCH WZBUDZIĆ DO NOWEGO ŻYCIA.

  W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.
  /Ew. Jana 14,2-3 /

  Dziś wszyscy umarli śpią w prochu ziemi. Jeszcze nikt z ludzi nie wstąpił do nieba . Jeśli dziś 1 listopada pójdziesz na cmentarz to przeciwstawisz się Panu Bogu i Jego Nauce Świętej . Dla człowieka wierzącego w Pana Jezusa w tym dniu nie ma miejsca na żadnym cmentarzu . Pan Jezus nigdy nie wspomniał o jakimś listopadowym święcie , jest to wymysł ludzki , a Pan Bóg nie ma z tym nic wspólnego .


  Pozdrawiam!
  LUDZIE ŚPIĄ W PROCHU ZIEMI DO MOMENTU ZMARTWYCHWSTANIA!