Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze jassy27

 • @Rebeliantka 09:32:53 Marii nie ma w niebie i Maria nie jest królową w Królestwie Bożym ???
  Bóg Ojciec Syna Swego nam dał nie Marię, tylko Syna Pana i Boga Jezusa Chrystusa nikogo innego nie posłał do ludzi . Pan Jezus nikt inny i tylko On został posłany do ludzi przez Boga Ojca . Ludzie zapomnieli całkowicie o Ojcowskim darze , którym jest Zbawiciel Pan Jezus , zapomnieli całkowicie o Woli Boga Ojca !!!

  Maria , miała być nazywana szczęśliwą między niewiastami , a nie królową. Miała być nazwana szczęśliwą między niewiastami , a nie pośredniczką i pocieszycielką.

  Nigdzie w Piśmie Świętym nie jest napisane ,aby ludzie wierzący modlili się do Marii . Nie wolno się jej kłaniać , nie wolno się do niej modlić , nie wolno nazywać jej królową, pośredniczką i pocieszycielką , jest to bałwochwalstwo.
  Św. Sergiusz I i święto Narodzenia NMP
 • @Rebeliantka
  Witam!

  Czytelniku sprawdzaj swoich nauczycieli i ich naukę , którą głoszą , czy ta nauka pochodzi od Pana Boga , czy od ludzi . A dzisiejszy dzień jest taki sam jak każdy dzień , wspaniały i piękny , byle w Panu Jezusie .

  Radzę każdemu , aby się trzymał z daleko od wyznań , religii i organizacji zarejestrowanych tu na ziemi i od ludzkiej nauki , która nie prowadzi do Zbawiciela Pana i Boga Jezusa Chrystusa.

  Do wszystkich ;

  Ale szukajcie najpierw KRÓLESTWA BOŻEGO i sprawiedliwości jego , a wszystko inne będzie wam dodane . / Ew. Mateusza 6,33 /

  Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu ; kto bowiem przystępuje do Boga , misi uwierzyć , że On istnieje i że nagradza tych , którzy Go szukają . / List do Hebrajczyków 11,6 /

  Mówiąc krótko i na temat nie przedłużając rozmowy , Pan Jezus nigdy się nie myli , w nim nie znaleziono nawet chwilowego zaćmienia to Pan Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego , Jego Nauka Święta jest przechowywana w sercach tych ludzi , których wywołał z tego świata . Nauka Boża jest święta i prawdziwa , a nauka ludzka jest z tego świata i na pewno się długo nie ostoi .

  Przykładem tego są dziś wypowiedzi tzw. Pani REBELIANTKI , która nie liczy się z Nauką Bożą , bo po prostu jej nie zna . To kolejny przykład człowieka , który głosi swoją naukę ludzką , która wiedzie do nikąd . Ta kobieta nie ma żadnych argumentów z Pisma Świętego , nie potrafi podać żadnego cytatu z Biblii na temat omawiany o sprawach wiary .

  REBELIANTKA to kolejny przykład pustej gaduły , która przechwala się swoją mądrością ze świata . REBELIANTKO ilu tu było przed tobą pustych gadułów i gdzie się oni podziali , nikt z nich nie chce stanąć w obronie Nauki Zbawiciela Pana Jezusa ??? I kto tu jest heretykiem , sekciarzem !

  REBELIANTKO pamiętaj , że ty dziś nie walczysz z człowiekiem , tylko z Panem Bogiem i z Jego Nauką Świętą , z którą przyszedł do ludzi , aby świat był przez Niego Zbawiony . Szkoda ,że ty Naukę Pana Jezusa odrzucasz i nie chcesz się z Panem Bogiem zgodzić .

  Człowiek otrzymał od Boga Ojca najpiękniejszy i najwspanialszy dar Pana i Boga Jezusa Chrystusa .Bóg Ojciec posłał do ludzi tylko swego umiłowanego Syna nikogo innego !!!

  Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne / Ew. Jana 3,16 /
  PAN JEZUS OTWIERAŁ "ŻYWOT" MARII! – List do Rebeliantki!
 • @57KerenOr , @60grzegorz
  Witam!


  Tak wielu ludzi i tak wiele wyznań tu na neonie24 , uważa się za ludzi wierzących , a nikt z nich nie chce stanąć w obronie Boga Syna i nikt z nich nie chcę porozmawiać na temat wiary . Wielu jest tu pustych gadułów , którzy zapierają się Pana i Boga Jezusa Chrystusa i Jego Naukę mają za nic , a na dodatek pysznią się bezpodstawnie .

  A przecież Bara-bar kiedyś biegła dobrze , a któż jej przeszkodził ? Bara-bar kiedyś zgadzała się z Panem Jezusem i z Jego Nauką . Napisała przecież wiele postów i komentarzy zgodnych z nauczaniem Pana Jezusa , a dziś nie chcę się z Panem Jezusem zgodzić i z Jego nauką , a przecież tak dobrze biegła.

  Szkoda ,że Baśka od jakiegoś czasu zaczęła głosić Ewangelię odmienną , niezgodną , a przecież odmiennej nie ma , jest tylko prawdziwa Ewangelia Pana Jezusa .

  Przecież Bóg Ojciec posłał do ludzi tylko Syna swego Jezusa Chrystusa , nikogo innego nie posłał do ludzi, aby świat był zbawiony przez Niego ;

  Cytaty ;

  Albowiem tak Bóg umiłował świat , że Syna swego jednorodzonego dał , aby każdy , kto weń wierzy , nie zginął , ale miał żywot wieczny ./ Ewangelia Jana 3,16 /.

  I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni / Dzieje Apostolskie 4,12 /

  Dlatego też Bóg wielce GO wywyższył i obdarzył GO imieniem , które jest ponad wszelkie imię . Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi , i pod ziemią / List Pawła do Filipian 2,9-10 /

  Wszyscy ludzie na całej kuli ziemskiej otrzymali od Boga Ojca najwspanialszy i najcenniejszy dar Pana i Boga Jezusa Chrystusa i to do niego , każdy człowiek powinien zwrócić się o pomoc i przebaczenie . Pokłon należy się tylko i wyłącznie Panu Jezusowi bo tak zadecydował Bóg Ojciec . To w Panu Jezusie są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania i to On jest Drogą , Prawdą i Życiem Wiecznym .

  Cytaty ;

  Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.
  / Ewangelia według Mateusza 11,28-30 /

  Każdy więc , który mnie wyzna przed ludzmi , i Ja wyznam przed Ojcem moim , który jest w niebie ; Ale tego , kto by się mnie zaparł przed ludzmi , i Ja się zaprę przed Ojcem moim , który jest w niebie/ Ewangelia według Mateusza 10,32-33 /

  Pan Jezus powiedział ;

  Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie ; jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój . / Ewangelia według Jana 12/26 / .

  Bo beze mnie nic uczynić nie możecie / Ewangelia Jana 15,5 /

  Łaskę , Zbawienie , Poznanie i Zrozumienie daje tylko Pan Jezus nikt inny ,tylko On może zdjąć zasłonę z oczu , każdego człowieka , aby przejrzał i zrozumiał Jego Naukę . Ale trzeba o to poprosić Zbawiciela Pana Jezusa i płukać do Niego .

  Czytelniku jeśli głos Boży usłyszysz nie zatwardzaj serca swego , oddaj je Zbawicielowi aby je uleczył , a wtedy usłyszysz , przejrzysz i zrozumiesz prawdziwą Naukę i prawdziwą Ewangelię .

  Pozdrawiam .
  HOMOSEKSUALIZM A BOŻE PRAWO!
 • TO STWÓRCA PRZYKAZAŁ LUDZIOM , ABY NA ZIEMI , KTÓRĄ IM DAŁ , SIĘ ROZMNAŻALI I NAPEŁNIALI ZIEMIĘ POTOMSTWEM !!!!!!
  Pan Bóg ma racje , a nie człowiek . Pan Jezus nigdy się nie myli , a nawet więcej Biblia mówi , że Nie Znaleziono w Nim Nawet Chwilowego Zaćmienia . To Pan Bóg stworzył człowieka , kobietę i mężczyznę i wprowadził swój plan o rozmnażaniu się i rozradzaniu się rodzaju ludzkiego .

  To Stwórca ,Pan Bóg stworzył pierwszych ludzi Adama i Ewę i dał im rozkaz , polecenie aby się rozmnażali i napełniali ziemię . To kobieta i mężczyzna zostali powołani przez Pana Boga do rozmnażania się .

  A jeśli ktoś z ludzi myśli i postępuje inaczej to taka osoba się myli i jest w błędzie . To tacy ludzie przeciwstawiają się Panu Bogu i lekceważą Boże postanowienie i Boże Prawo .

  Homoseksualizm - jest to odejście od normalności , nie jest to choroba , jest to zboczenie , jak można taki stan nazwać chorobą. I takiego stanu rzeczy , nie można nazwać chorobą , tylko ewidentnym ; ZBOCZENIEM .......

  Cytat;

  Mężczyzna , który obcuje cieleśnie z mężczyzną tak jak z kobietą , popełnia obrzydliwość ; obaj poniosą śmierć ; krew ich spadnie na nich / III Mojżeszowa 20/13 /.

  No ale jest tu na neonie24 wielu ludzi , którzy myślą i postępują inaczej . Niektórzy nawet wypisują nieprawdę i nie zgadzają się z Panem Jezusem . Piszą ,że Pan Jezus wszystkim wybaczy i że wszyscy ludzie będą Zbawieni , a jest to przecież nie prawdą .

  Homoseksualizm jest to odejście od normalności !

  Dla czystych wszystko jest czyste , a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste , ale pokalane są zarówno ich umysł , jak i sumienie / do Tytusa 1/15 /
  HOMOSEKSUALIZM A BOŻE PRAWO!
 • DO WSZYSTKICH ...........
  To krew Pana Jezusa przelana na krzyżu wzniosła prawo zakonne i od tej pory prawie 2000 lat obowiązuje NOWE PRAWO zapisane na tablicach serc mięsistych .

  Prawo , które przyniósł Mojżesz z góry Synaj już dawno temu przestało obowiązywać . Teraz / dziś / obowiązuje Nowe Prawo , które przyniósł z samego nieba z góry Syjon sam Pan Bóg Jezus Chrystus i zapieczętował to Prawo swoją krwią przelewając ją na krzyżu za ludzi wierzących i tylko za tych , którzy uwierzyli w sercu swoim w Niego i w Jego przyjście i Jego Nauczanie .

  Cytat;
  Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców , ale z własną krwią swoją dokonawszy wiecznego odkupienia / list do Hebrajczyków 9,12 /

  Pisze o tym apostoł Paweł w swoim liście ;

  On wzniósł zakon przykazań i przepisów , aby czyniąc pokój , stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka / List Pawła do Efezjan 2,15 /

  Również jest mowa w liście do Hebrajczyków ;

  Oto przychodzę , aby wypełnić wolę twoją . Znosi więc pierwsze , aby ustanowić drugie / do Hebrajczyków 10,9 /.

  I to jest prawdą Pan Jezus wznosi stare Prawo i wprowadza Nowe Prawo i jeszcze doskonalsze . Szkoda , że wszystkie wyznania i organizacje zarejestrowane tu na ziemi tego zrozumieć nie mogą lub nie chcą o tak nie chcą iść do Pana Jezusa i nie chcą mu się pokłonić i nie chcą nawet z nim rozmawiać i odrzucają Jego Naukę , którą przyniósł przecież z samego nieba .

  Ludzie wierzący w Pana Jezusa powinni opierać się na Dwóch Przykazaniach miłości i te, aż dwa przykazania obowiązują dziś !
  Proroctwo Jeremiasza zapowiada o Nowym Przymierzu ;

  KSIĘGA JEREMIASZA 31,31-34

  „ (31) Oto idą dni - mówi Pan - że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. (32) Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem - mówi Pan - (33) lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. (34) I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich - mówi Pan - odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę”.

  Do adwentystów dnia siódmego i innych wyznań , religii , organizacji ;
  W Nowym Przymierzu obchodzimy Sabat nie na podstawie przykazań wypisanych na tablicach kamiennych przyniesionych przez Mojżesza z góry Synaj .A na dwóch przykazaniach miłości przyniesionych przez Pana Jezusa z góry Syjon z samego Nieba i wypisanych na tablicach serc mięsistych . Niestety adwentyści dnia siódmego wybrali starotestamentowy sabat . Zlekceważyli najdoskonalszego pośrednika Nowego Przymierza , Pana i Boga Jezusa Chrystusa .

  STRASZNA JEST TO RZECZ WPAŚĆ W RĘCE BOGA ŻYWEGO !!!!
  Dziś człowiek prawdziwie wierzący w Pana Jezusa odpoczynek ma w Panu Jezusie i to każdego dnia przez siedem dni w tygodniu , a nie tylko w siódmym dniu tygodnia / sobota/ .
  DWA PRZYMIERZA!
 • Pan Jezus jest Panem Sabatu i w nim należy odpocząć, a nie w literze !
  Witam!

  Kolejne wyznanie , które jest zarejestrowane na ziemi adwentyści dnia siódmego nie czytają Pisma Świętego lub nie rozumieją co tam jest napisane . Jak się okazuje, to nie tylko katolicy nie czytają Pisma Świętego. Adwentyści również posiadają swoich nieomylnych nauczycieli . Szczególnie mówię tutaj o bałwochwalczej wręcz wierze w prorokinię E. White, nazwijmy to bałwochwalstwem .

  Człowiek prawdziwie wierzący w Pana i Boga Jezusa Chrystusa , który wykonuję Wolę Boga Ojca , który przestrzega Prawa Bożego , który modli się do Pana Jezusa , który prosi Go o pomoc i zrozumienie Jego Nauki Świętej . To taki człowiek od razu odróżni prawdziwą naukę od fałszywej , odróżni plewy od ziarna . Gdy człowiek przyjrzy się bliżej naukom papieży, pastorów i różnej maści proroków i prorokiń, to wnet zrozumie, że w jego zborze od wielu lat kwitnie pogaństwo.

  Mówię tutaj o bałwochwalczej wręcz wierze w prorokinię E. White... To nie w sobocie ma człowiek odpocząć tylko w Panu Jezusie i to każdego dnia tygodnia , a nie tylko w sobotę . Adwentystom dnia siódmego, radzę by nie pokładali fałszywej nadziei w starotestamentowym sabacie, ponieważ to Pan Jezus Jest PANEM SABATU i w Nim powinniśmy znaleźć swoje odpoczniecie .Bo tak zadecydował Bóg Ojciec , a nie człowiek .

  TO PAN JEZUS , JEST PANEM SABATU , A ADWENTYŚCI DNIA SIÓDMEGO ODRZUCILI PANA SABATU , ZAWIERZYLI CZŁOWIEKOWI

  To Pan Jezus jest Panem Sabatu i to w Nim należy odpocząć każdego dnia i żadne wyznanie i żadna organizacja zarejestrowane na ziemi i żaden człowiek tego nie zmieni , ba tak zadecydował Pan Bóg! Ludzie wierzący w Pana Jezusa powinni opierać się na Dwóch Przykazaniach miłości . Czytelniku jeśli opierasz swoje życie na przykazaniach z góry Synaj to na pewno nie będziesz zbawiony . Dziś prawo Mojżesza straciło moc . Ja wybieram prawo z góry Syjon z samego Nieba od Boga Żywego .
  ODPOCZĄĆ NALEŻY W PANU JEZUSIE A NIE W LITERALNYM SABACIE!
 • TO PAN JEZUS JEST NAJDOSKONALSZYM WZOREM WIARY !!! I NIE MA W NIKIM INNYM ZBAWIENIA !!!
  Pan Bóg wprowadził swoje prawo , a człowiek zmienia je na własną korzyść . To Pan Jezus , a nie człowiek jest najdoskonalszym wzorem wiary ! Szkoda , że tu na Neon24p.l jest tak wielu pustych gadułów , którzy zapierają się Pana naszego Jezusa Chrystusa i jego nauki , którzy z wolą Boga Ojca nic sobie nie robią .

  B. szkoda , że jest dziś tak mało ludzi , którzy czytają Pismo Święte , którzy sprawdzają swoich nauczycieli i ich naukę , którą głoszą . Dlatego ,że zawierzyli swoim organizacją i religiom , które ich okłamują i nie mówią im prawdy o Panu Jezusie , Którego posłał do ludzi Bóg Ojciec .

  Wszystkie organizacje i wyznania zarejestrowane na ziemi nie chcą wykonywać i nie chcą słuchać Woli Boga Ojca , nie chcą przyjść do Pana Jezusa i nie chcą przed nim zgiąć swych kolan , aby mieć żywot.

  Ja przeczytałem w Piśmie Świętym , że to tylko Wielki Wysłannik Boga Ojca, Pan i Bóg, Jezus Chrystus jest jedyną ; Drogą , Prawdą i Życiem Wiecznym , że w nikim innym nie ma Zbawienia tak zadecydował Bóg Ojciec , a nie jakaś ludzka nauka , czy organizacja , czy wyznanie zarejestrowane na ziemi .

  To Pan Jezus powiedział ;

  Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie ; jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój . / Ewangelia według Jana 12/26 / .

  Jak mię posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję , tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie . /Ewangelia według Jana 6/57 /.

  A duch wyraźnie mówi że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystąpią do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich / I List Pawła do Tymoteusza 4,1 /

  Wszystkie ludy narody i języki na całej kuli ziemskiej, Pana Jezusa będą nazywać Potężnym Bogiem , bo tak zadecydował Bóg Ojciec i tak mówi w swoim proroctwie prorok Izajasz , który był natchniony duchem Chrystusowym ;

  Proroctwo zapowiedziane tysiące lat temu przez Izajasza musi się wypełnić i człowiek nie ma nic do powiedzenia . Cytat ;

  Albowiem dziecię narodziło się nam , syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu , i nazwą go ; CUDOWNY DORADCA , BÓG MOCNY , OJCIEC ODWIECZNY , KSIĄŻE POKOJU . / Księga Izajasza 9,5 / .

  Tak to prawda co powiedział prorok Izajasz o Panu Jezusie . Ponieważ upodobał sobie Bóg Ojciec , żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości / List Pawła do Kolosan 1,19 / . On jest obrazem Boga niewidzialnego , pierworodnym wszelkiego stworzenia / List Pawła do Kolosan 1,15 / .

  Żaden świadek , katolik , adwentysta dnia siódmego , czy organizacja zarejestrowana na ziemi tego proroctwa nie zmieni . Wszystkie proroctwa muszą się wypełnić i żadna nauka ludzka tego nie zmieni , są to słowa Boga żywego . To Pan Jezus , a nie człowiek jest najdoskonalszym wzorem wiary .

  Bez pomocy Pana Jezusa Chrystusa człowiek nie zrozumie tego proroctwa Izajasza , nie zrozumie Nauki Zbawiciela , nie Pozna Jego Drogi po prostu nic nie zrozumie . W Ewangelii św. Jana w rozdziale 15 , 5 Pan Jezus mówi wyraźnie ; Bo Beze Mnie Nic Uczynić Nie Możecie .

  Tak i tak , któregoś dnia wszystkie religie i wszystkie wyznania ; katolicy , świadkowie , adwentyści , zielonoświątkowcy itp. na całej kuli ziemskiej dowiedzą się prawdy o Panu Jezusie , którego posłał do ludzi Ukochany Bóg Ojciec , aby zbawił świat .

  Ojciec Miłuje Syna i Wszystko Oddał w Jego Ręce / Ew. Jana 3,35 /

  Każdy , Kto Poddaje w Wątpliwość Syna, Nie Ma i Ojca . Kto Wyznaje Syna , Ma i Ojca /I Jana 2,23 /

  Tego miłujcie , chociaż Go nie widzieliście , wierzcie w Niego , choć Go teraz nie widzicie , i weselcie się radością niewysławioną i chwalebną / I List św. Piotra 1, 8 /

  Lecz do SYNA ;

  Tron Twój, o BOŻE , na Wieki Wieków , Berłem Sprawiedliwym Berło królestwa Twego. Umiłowałeś Sprawiedliwość , a Znienawidziłeś Nieprawość ; Dlatego Namaścił Cię , o BOŻE , BÓG Twój Olejkiem Wesela , jak żadnego z towarzyszy Twoich / List do Hebrajczyków 1,8 /.

  Ojcowski ROZKAZ brzmi dokładnie ; Ten Jest Syn Mój Umiłowany , Którego Sobie Upodobałem JEGO SŁUCHAJCIE ! / Ewangelia św. Mateusza 17, 5 /.

  Bóg Ojciec dał ludziom Potężnego Boga. Bóg Ojciec w swojej Wielkiej Mądrości Ustanowił Tylko Syna Swego Panem, Bogiem i Władcą Zbawienia. Bóg Ojciec Dał Swojego Syna, byśmy nie zginęli, byśmy żyli . Bóg Ojciec Na świętej górze Apostołom wskazał Swojego Syna i nikogo innego nie posłał do ludzi tylko Pana i Boga Jezusa Chrystusa .

  Szkoda ,że ludzie myślą inaczej i nie chcą z Panem Bogiem się zgodzić . Wprowadzają swoje prawo i swoją naukę , która nie prowadzi do Zbawiciela Pana Jezusa . Umiłowali własną naukę i własną chwałę , a Pana Boga mają za nic .

  I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd , tak iż wierzą kłamstwu. Aby zostali osądzeni wszyscy , którzy nie uwierzyli prawdzie , lecz znaleźli upodobanie w nieprawości./ II List Pawła do Tesaloniczan 2,11-12 /

  Ale nie my ludzie, nie będziemy sądzić , bo wszelki sąd został przekazany Panu i Bogu Jezusowi Chrystusowi . Bóg Ojciec Dał nam Potężnego Boga. Bóg Ojciec w Swojej Wielkiej Mądrości Ustanowił Tylko Syna Swego Panem, Bogiem i Władcą Zbawienia . I żaden człowiek i żadna nauka czy żadne wyznania na ziemi tego nie zmieni .

  PAN JEZUS JEST NAJDOSKONALSZYM WZOREM WIARY !!!
  PRAWDA JEST W PANU JEZUSIE!
 • @ kolejne katolickie kłamstwo !!!
  Wniebowzięcie Marii jest to kłamstwo wymyślone przez katolickich nauczycieli , jest to ich święto niezgodne z nauczaniem Pana Jezusa .

  Każdy może to sprawdzić czytając Pismo Święte. Dla człowieka prawdziwie wierzącego jest tylko Jednorodzony Ojcowski Syn , a nie Maria ???

  15 sierpnia na całej kuli ziemskiej rozbrzmiewa szyderczy śmiech szatana. 15 sierpnia , pogański , bałwochwalczy dzień . 15 sierpnia wszyscy katolicy będą oddawać pokłon Marii , a nie Panu Jezusowi .

  15 sierpnia jak co roku katolicy nie będą wykonywać Woli Boga Ojca , upadną na kolana przed swoją królową , będą czcili fałszywego bożka.

  Maria nie żyje ! pokłon należy się tylko Panu Jezusowi ! Bo tak zadecydował Bóg Ojciec !

  A katolicy tylko TRADYCJA , TRADYCJA i TRADYCJA ????????

  Czytelniku i ty możesz to sprawdzić , że Marii nie ma w Niebie i że nie było żadnego Wniebowzięcia Marii , to jest KŁAMSTWO wymyślone przez nauczycieli katolickich .

  Pan Jezus rzekł ; „ Ja jestem Droga , Prawda i Żywot „ .Idzmy więc do Niego prosząc Go o pomoc .

  Bóg Ojciec Dał nam swego Syna, Jezusa Chrystusa, Boga, abyśmy tylko do Niego się udali i tylko Jemu pokłon złożyli , Bóg Ojciec nikogo innego nie posłał do ludzi tylko i tylko swego umiłowanego Syna.

  Pokłon należy się Panu Jezusowi , a nie Marii , która śpi w prochu ziemi.
  WNIEBOWZIĘCIE MARII – A to ci dopiero herezja jest!
 • --- MARII NIE MA W NIEBIE --- MARII NIE MA W NIEBIE --- MARII NIE MA W NIEBIE --- !!!!!!!!!!!!
  Wniebowzięcie Marii jest to kłamstwo !!! Jeszcze nie było żadnego wniebowzięcia Marii ??? Marii nie ma w niebie , Maria śpi w prochu ziemi i oczekuje na przyjście Zbawiciela Pana Jezusa i to Pan Jezus ustanowił swój czas zabrania ludzi wierzących do siebie , a nie człowiek.


  Cytat z Pisma Świętego;;;;;;;;

  {{ A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy / Ew. Jana 3, 13-14 / }}


  15 sierpnia jest to kolejne kłamstwo wymyślone przez katolików !!! 15 -go sierpnia nie było nigdy żadnego wniebowzięcia Marii ? jest to jakiś koszmar wymyślony przez katolików , po to aby wyśmiewać się i poniżać Majestat Najwyższego Arcykapłana Pana i Boga Jezusa Chrystusa .


  Nigdzie w Piśmie Świętym nie jest napisane , że 15 sierpnia było jakieś wniebowzięcie Marii . Nigdzie w Piśmie Świętym nie jest napisane , że należy modlić się do Marii czy oddawać jej cześć i chwałę ???


  Bóg Ojciec Syna Swego nam dał nie Marię, tylko Syna Pana i Boga Jezusa Chrystusa nikogo innego nie posłał do ludzi . Pan Jezus nikt inny i tylko On został posłany do ludzi przez Boga Ojca . Ludzie zapomnieli całkowicie o Ojcowskim darze , którym jest Zbawiciel Pan Jezus , zapomnieli całkowicie o Woli Boga Ojca !!!


  Cytat z Pisma Świętego;;;;;;;;;

  {{Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego Dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny./Ew. Jana 3,16 / }}


  Szkoda , że ludziska nie chcą iść do Pana Jezusa , umiłowali własną chwałę i własną tradycję , a Ojcowski dar mają za nic .
  WNIEBOWZIĘCIE MARII A NAUKA SYNA BOŻEGO!
 • @Repsol 23:15:33
  ///Szczęść Boże , Amigo masz zdrowie do dyskusji z przygłupami . Czytam i uczę się . ///

  repsol mądrości ci nie brak , a czytanie i nauka niezbyt ci wychodzi ? do tego trzeba mieć rozum ???. Taki jesteś wygadany , a nie potrafisz w dyskusji podać choć jednego cytatu z Pisma Świętego ???? I kto tu jest przygłupem . Panie repsol zanim kogoś nazwiesz przygłupem to niech pan to przemyśli i sprawdzi kto tu mówi prawdę , a kto kłamie i wprowadza ludzi w błąd . A kim jest Pan repsol , żeby nazywać ludzi przygłupami, na tyle tylko pana stać ?
  Ukryte Męki Pana Jezusa w ciemnicy
 • BIADA TYM , KTÓRZY PRAWO BOŻE ZMIENIAJĄ !!!
  Jakakolwiek modlitwa do Marii jest niezgodna z Ewangelią Pana Jezusa i jest niezgodna z Wolą Boga Ojca , który dał i posłał do ludzi tylko Swego Umiłowanego Syna Pana i Boga Jezusa Chrystusa , aby świat był przez Niego Zbawiony .

  Albowiem tak Bóg umiłował świat , że Syna swego jednorodzonego dał , aby każdy , kto weń wierzy , nie zginął , ale miał żywot wieczny ./ Ewangelia Jana 3,16 /.

  Maria i modlitwy do Mari nie pomogą nikomu i nie Zbawią nikogo . Zbawienie jest tylko w Panu Jezusie bo tak zadecydował Bóg Ojciec i Bóg Syn i nikt z ludzi tego nie zmieni .

  Nigdzie nie przeczytałem w Piśmie Świętym i nie ma nawet najmniejszej wzmianki o tym , że można modlić się do Marii , że można jej za coś dziękować , że można ją o coś prosić , że można przed nią padać na kolana .

  Odpowiedział mu Jezus ; Ja jestem droga i prawda , i żywot , nikt nie przychodzi do Ojca , tylko przeze mnie / Ewangelia według Jana 14,6 /

  To Pan Jezus powiedział ;

  BO BEZE MNIE NIC UCZYNIĆ NIE MOŻECIE . / Ew. Jana 15,5 /

  Chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś Go , wszystko poddałeś pod stopy Jego . A poddawszy Mu wszystko , nie pozostawił niczego , co by Mu poddane nie było . / List do Hebrajczyków 2. 7-8 /

  On jest obrazem Boga niewidzialnego , pierworodnym wszelkiego stworzenia . / List Pawła do Kolosan 1, 15 /

  Pan Jezus jest BOGIEM POTĘŻNYM , jest najdoskonalszym wzorem wiary !!!! i to przed nim należy zgiąć swe kolana , albowiem jego jest królestwo i moc i chwała, bo tak zadecydował Bóg Ojciec !!!

  Maria dziś śpi w prochu ziemi i oczekuje na przyjście Zbawiciela Pana Jezusa i na pewno nie życzy sobie , ażeby przed nią podać na kolana .


  MARIA MIAŁA BYĆ NAZWANA SZCZĘŚLIWĄ MIĘDZY NIEWIASTAMI , A NIE - KRÓLOWĄ , POŚREDNICZKĄ , POCIESZYCIELKĄ – ZBAWIENIE JEST TYLKO W PANU JEZUSIE BO TAK ZADECYDOWAŁ BÓG OJCIEC , A NIE CZŁOWIEK !!!!!!!!!!
  Ukryte Męki Pana Jezusa w ciemnicy
 • DO WSZYSTKICH ...........
  Jak mię posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję , tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie . /Ewangelia według Jana 6/57 /.

  Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie ; jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój . / Ewangelia według Jana 12/26 / .

  Każdy więc , który mnie wyzna przed ludzmi , i Ja wyznam przed Ojcem moim , który jest w niebie ; Ale tego , kto by się mnie zaparł przed ludzmi , i Ja się zaprę przed Ojcem moim , który jest w niebie/ Ewangelia według Mateusza 10,32-33 /

  Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce / Ewangelia według Jana 3,35 /

  Aby wszyscy czcili SYNA , jak czczą Ojca . Kto nie czci SYNA , ten nie czci Ojca , który Go posłał / Ewangelia według Jana 5,23 /

  Odpowiedział mu Jezus ; Ja jestem droga i prawda , i żywot , nikt nie przychodzi do Ojca , tylko przeze mnie / Ewangelia według Jana 14,6 /

  Przykazał nam też , abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo , że ON jest ustanowiony przez Boga sędzią żywych i umarłych . O NIM to świadczą wszyscy prorocy , iż każdy , kto a NIEGO wierzy , dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię JEGO / Dzieje Apostolskie 10,42-43 /

  Dlatego też Bóg wielce GO wywyższył i obdarzył GO imieniem , które jest ponad wszelkie imię . Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi , i pod ziemią / List Pawła do Filipian 2,9-10 /

  Przeczytałem również w Piśmie Świętym , że Wolą Boga Ojca jest, aby ludy, narody i języki, od najdawniejszych czasów służyły Bogu Synowi . Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania . On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia /do Kolosan 1;15,17 / .

  Jakakolwiek modlitwa do Marii jest niezgodna z Ewangelią Pana Jezusa i jest niezgodna z Wolą Boga Ojca , który dał i posłał do ludzi tylko Swego Umiłowanego Syna Pana i Boga Jezusa Chrystusa , aby świat był przez Niego Zbawiony .

  I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni / Dzieje Apostolskie 4,12 /

  Nigdzie nie przeczytałem w Piśmie Świętym i nie ma nawet najmniejszej wzmianki o tym , że można modlić się do Marii , że można jej za coś dziękować , że można ją o coś prosić , że można przed nią padać na kolana .

  Maria , miała być nazywana szczęśliwą między niewiastami , a nie królową. Miała być nazwana szczęśliwą między niewiastami , a nie pośredniczką i pocieszycielką . A dziś co robią ludzie ? modlą się do Marii i nie tylko na dodatek klękają przed nią . Modlą się do jej obrazów i do jej figur jest to bałwochwalstwo . Nie wolno się jej kłaniać , nie wolno się do niej modlić , nie wolno nazywać jej królową, pośredniczką i pocieszycielką , jest to bałwochwalstwo. A przecież nie taka była Wola Boga Ojca !

  Albowiem tak Bóg umiłował świat , że Syna swego jednorodzonego dał , aby każdy , kto weń wierzy , nie zginął , ale miał żywot wieczny ./ Ewangelia Jana 3,16 /.

  Człowiek otrzymał od Boga Ojca najpiękniejszy i najwspanialszy dar Pana i Boga Jezusa Chrystusa .Bóg Ojciec posłał do ludzi tylko swego umiłowanego Syna nikogo innego !!!

  Takie łatwe słowa a jakie trudne są dla wielu ludzi i dla wielu wyznań . Ilu jest takich którzy naprawdę rozumieją naukę Zbawiciela , ilu jest takich , którzy pokłon składają Panu Jezusowi , ilu jest takich , którzy przychodzą do Ciebie Panie Jezu ???

  Chociaż niektórzy uważają się za ludzi wierzących, to do Syna Bożego modlić się nie chcą, nawet nie odzywają się do Niego.

  Pan Jezus powiedział w Ewangelii według Mateusza ;

  Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.
  / Ewangelia według Mateusza 11,28-30 /

  Panie Jezu ilu jest dziś tych , którzy uwierzyli w Ciebie , ilu jest dziś , którzy wykonują Ojcowski rozkaz , ilu jest dziś ludzi , którzy Ci się kłaniają i którzy się do Ciebie modlą . A ja przeczytałem na Neon24 , że podobno wszyscy ludzie będą Zbawieni i że wszystkim wybaczysz , a przecież Ty Panie Jezu wiesz bardzo dobrze , że jest to nieprawda . Tak jest to nieprawda nie wszyscy ludzie będą Zbawieni . Panie Jezu Ty chcesz uratować rodzaj ludzki , ale ludzie nie chcą przyjść do Ciebie , aby mieć żywot wieczny , ludzie nie chcą wykonywać Woli Boga Ojca , ale wszyscy chcą być Zbawieni .

  Maria i modlitwy do Mari nie pomogą nikomu i nie Zbawią nikogo . Zbawienie jest tylko w Panu Jezusie bo tak zadecydował Bóg Ojciec i Bóg Syn i nikt z ludzi tego nie zmieni . Pisanie wiele razy , że Zbawieni będą wszyscy ludzie jest nieprawdą .

  Pozdrawiam!
  BÓG OJCIEC DAŁ LUDZIOM TYLKO SWOJEGO SYNA!
 • @57KerenOr . Zgadzam się z Arcykapłańską modlitwą Pana Jezusa !!!
  Witam!

  Jakże piękna wspaniała i Prawdziwa Arcykapłańska modlitwa Pana Jezusa do swojego Taty Boga Ojca , za ludzmi wierzącymi , za ludzmi którzy zostali wybrani ze świata , za ludzmi którzy będą Zbawieni , za ludzmi którzy uwierzyli w Pana Jezusa i Jego Naukę .

  No ale są tu tacy , którzy piszą i myślą inaczej i nie chcą się z Panem Bogiem zgodzić . Wprowadzają swoje nauki i wprowadzają innych w błąd pisząc nieprawdę na temat Zbawienia . Mianowicie to , że wszyscy ludzie będą Zbawieni , a jest to nieprawdą .

  Bara-bar pisze i wykrzykuje , że Zbawieni będą wszyscy ludzie, a to jest nieprawdą . Pan Bóg umarł na krzyżu , przelewając swoją drogocenną krew tylko za ludzi , którzy uwierzyli w Niego i którzy przestrzegają Jego Prawo i Jego Naukę Świętą . Zbawiciel , Pan Jezus umarł na krzyżu tylko za ludzi wierzących , tylko za tych , których wywołał z tego świata . Nie wszyscy ludzie będą zbawieni tak zadecydował Pan Bóg , a nie człowiek Bara-bar , która się z Panem Jezusem nie chce zgodzić i wprowadza innych ludzi w błąd .

  Bara-bar , Pan Jezus w swojej Arcykapłańskiej modlitwie na pewno się nie pomylił i na pewno nikogo nie chcę okłamać czy wprowadzić w błąd . To Bara-bar się myli , a nie Pan Jezus ! czytelniku wybierz dobrze , nauka ludzka czy Nauka Boża .

  Keren napisałeś ;

  //(20) A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. (21) Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. (22) A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. (23) Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś.//

  A Bara-bar znów wypisuje nieprawdę i nie rozumie kolejnego wersetu z Pisma Świętego ;

  // @jassy27 16:09:08
  Najwyrazniej ty wierzysz, ze Pan Jezus Umarl TYLKO za WAS, za waszą trojce, czyli ciebie jassy, Kerena i Grzegorza! //

  I to też jest nieprawdą co napisała Bara-bar . Pan Bóg nie da się z Siebie naśmiewać . Bara-bar , Ja wierzę w Pana Jezusa i w Jego Naukę Świętą , Ja wierzę , że któregoś dnia przyjdzie Zbawiciel Pan Jezus i odda każdemu według uczynków jego i wierzę w to , że nie wszyscy ludzie będą Zbawieni , bo tak zadecydował PAN BÓG , a nie człowiek .

  Keren napisał ;

  // Nie za światem proszę!// i to jest prawdą i z tym się zgodzę co powiedział Pan Jezus w Swojej Modlitwie do Boga Ojca .


  POZDRAWIAM!
  ZA NICH POŚWIĘCAM SIEBIE SAMEGO!
 • @Pedant 13:17:08
  A ja radzę każdemu człowiekowi , aby nie polegał na własny rozumie i na własnej nauce ludzkiej .

  Albowiem nie siebie samych głosimy , lecz Chrystusa Jezusa ……… / II List Pawła do Koryntian 4,3-6 /

  Pedant już tyle razy miałeś odpowiedz na swoje pytanie szkoda tylko , że nie czytasz uważnie i ze zrozumieniem komentarzy i odpowiedzi . Przykro mi ja Ciebie tego nie nauczę . Ja jassy też nie należę do żadnej organizacji czy religii zarejestrowanej na ziemi . Szkoda , że ty tego zrozumieć nie potrafisz lub jest to do Ciebie za trudne do zrozumienia .

  Pedant mogę Ci tylko podpowiedzieć , że jeden z apostołów Pana Jezusa powiedział ;

  Radujcie się w Panu zawsze ; powtarzam , radujcie się . A pokój Boży , który przewyższa wszelki rozum , strzec będzie serc waszych i myśli waszych w CHRYSTUSIE JEZUSIE . / List Pawła do Filipian 4,4-7 /.

  Pan Jezus to ; Dobry Pasterz, Dobry Nauczyciel , Cudowny Doradca , to Bóg Potężny .A od wyznań , religii i fałszywych nauczycieli radzę trzymać się z dala i jak najdalej . Bo one nie prowadzą do Zbawiciela , który daje żywot wieczny .

  Jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki , nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie . Kto go bowiem pozdrawia , uczestniczy w jego złych uczynkach / II List Jana 1,10 /.

  Człowiek otrzymał od Boga Ojca najpiękniejszy i najwspanialszy dar Pana i Boga Jezusa Chrystusa .Bóg Ojciec posłał do ludzi tylko swego umiłowanego Syna nikogo innego !!!

  Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne / Ew. Jana 3,16 /

  No to tyle Panie Pedant . CZEŚĆ ! i życzę powodzenia u siebie na swoim blogu . Jassy radzi , aby nie polegać na własnym rozumie .CZEŚĆ!
  WYKLUCZYĆ WSZETECZNIKA BY DUCH ZBORU BYŁ URATOWANY!
 • @Pedant 14:09:49
  Witam! Panie ,, Pedant,, niech się Pan trochę ogarnie w czytanie komentarzy raz cytuje Pan / 60Grzegorz / a drugi raz /jassy27/ w jednym komentarzu . Ja nie jestem 60Grzegorz . To że jesteśmy jednomyślni i jednej myśli Chrystusowej to nie znaczy , że jassy27 i 60Grzegorz to jest ta sama osoba . Zresztą sam Pan Może to sprawdzić u administratora , czy chociażby sprawdzić czas wrzucenia komentarzy o tej samej godzinie .
  WYKLUCZYĆ WSZETECZNIKA BY DUCH ZBORU BYŁ URATOWANY!
 • @Bara-bar 23:59:47
  // Najwyrazniej ty wierzysz, ze Pan Jezus Umarl TYLKO za WAS, za waszą trojce, czyli ciebie jassy, Kerena i Grzegorza!//

  Bara-bar ja nie napisałem w komentarzu , że wierzę tylko w to , że Pan Jezus umarl na krzyżu za jassy , kerena i Grzegorza ?

  Napisałem tylko to , że ty klamiesz , oszukujesz i zwodzisz ludzi swoją lub wymyśloną przez Ciebie nauką ludzką .

  Napisałem , że Zbawieni będą nieliczni , a to jest różnica . Napisałem również w komentarzu , że Pan Bóg umarł na krzyżu , przelewając swoją drogocenną krew tylko za ludzi , którzy uwierzyli w Niego i którzy przestrzegają Jego Prawo i Jego Naukę Świętą , a to jest różnica , której ty nie rozumiesz , albo nie chcesz zrozumieć , albo ty nie chcesz tego przyjąć do wiadomości lub po prostu jesteś osobą niewierzącą .

  Bara-bar , Ja wierzę w Pana Jezusa i w Jego Naukę Świętą , Ja wierzę , że któregoś dnia przyjdzie Zbawiciel Pan Jezus i odda każdemu według uczynków jego i wierzę w to , że nie wszyscy ludzie będą Zbawieni , bo tak zadecydował PAN BÓG , a nie człowiek .

  Ja nie będę kłócił się z Panem Jezusem , ja nie będę zmieniał Jego Nauki i Jego Prawa Świętego , Ja nie będę przeciwstawiał się Zbawicielowi Panu Jezusowi i ja nie będę oszukiwał i wprowadzał ludzi w błąd głosząc nauki ludzkie , które nie prowadzą do Pana Jezusa , to drogi do nikąd .

  Bara-bar , Ja nie napisałem , że Pan Jezus Zbawi tylko mnie jassy, kerena i Grzegorza ! Napisałem natomiast , że ;

  NIE WSZYSCY LUDZIE BĘDĄ ZBAWIENI !!! ZBAWIENI BĘDĄ NIELICZNI !!!!!

  Bara-bar , a to jest wielka różnica , której Ty po prostu nie rozumiesz . Przykro mi , ale ja nie jestem tym , który daje poznanie i zrozumienie Nauki Bożej , jest nim NAJWYŻSZY I NAJWIĘKSZY ARCYKAPŁAN PAN I BÓG JEZUS CHRYSTUS UMIŁOWANY SYN BOGA OJCA , którego posłał do ludzi Ukochany Bóg Ojciec , i to Pan Jezus nikt inny daje poznanie i zrozumienie Jego Prawa i Jego Nauki , tak zadecydował Bóg Ojciec i taka jest Jego Wola .

  Bara-bar , a Ja radzę tobie pomodlić się do Pana Jezusa i poprosić Go o Pomoc i zrozumienie .

  Cześć !
  WYKLUCZYĆ WSZETECZNIKA BY DUCH ZBORU BYŁ URATOWANY!
 • Bara-bar / SIĘ MYLI ... ZBAWIENI BĘDĄ TYLKO NIELICZNI !!! BO TAK ZADECYDOWAŁ PAN BÓG , A NIE CZŁOWIEK !!!
  Witam!

  Jest tu na Neon24 większość ludzi , którzy uważają siebie za ludzi wierzących , którzy czytają Pismo Święte , a nie chcą się z Panem Jezusem zgodzić i z Jego Nauczaniem , które przyniósł przecież od Boga Ojca z samego Nieba .

  Większość ludzi czytających Pismo Święte , nie rozumie Nauki Zbawiciela, nie rozumie po co Przyszedł 2000 lat temu Zbawiciel Pan Jezus na ziemie . Pan Jezus przyszedł tylko do tych ludzi , którzy przyjmują Jego Naukę . Pan Jezus przyszedł po to aby uratować rodzaj ludzki , ale niestety nie wszyscy ludzie chcą słuchać Pana Jezusa i nie wszyscy chcą być Zbawieni i nie wszystkich zbawi Pan Jezus .

  Pan Jezus będzie karać i będzie nagradzać , bo takie jest Jego postanowienia i takie jest Jego Prawo i nikt z ludzi tego zmienić nie może , bo takie jest postanowienie Boże i taka jest Wola Boża .

  No ale są tu na Neonie24 b. odważni ludzie tak jak koleżanka Pani Bara-bar, która myśli inaczej i nie chce się zgodzić z Panem Bogiem i z Jego Nauką .

  Bara-bar głosząc , że wszyscy ludzie będą Zbawieni kłamie i wprowadza ludzi w błąd , Pan Jezus wcale tego nie powiedział , że wszyscy będą Zbawieni . Pan Jezus chce aby wszyscy ludzie się upamiętali , chce aby wszyscy zawrócili z swej złej drogi i uwierzyli w Niego i Jego Naukę , z którą przyszedł 2000 lat temu na ziemię , aby świat był przez niego Zbawiony , a to jest różnica !!!

  Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne / Ew. Jana 3,16 /

  Pan Bóg umarł na krzyżu , przelewając swoją drogocenną krew tylko za ludzi , którzy uwierzyli w Niego i którzy przestrzegają Jego Prawo i Jego Naukę Świętą . Zbawiciel , Pan Jezus umarł na krzyżu tylko za ludzi wierzących , tylko za tych , których wywołał z tego świata . Nie wszyscy ludzie będą zbawieni .

  I obchodził miasta i wioski , nauczając , i zdążał w kierunku Jerozolimy . I rzekł ktoś do Niego ; Panie czy tylko niewielu będzie ZBAWIONYCH ? On zaś rzekł do nich ; Starajcie się wejść przez wąską bramę , gdyż wielu , powiadam wam , będzie chciało wejść , ale nie będą mogli ……….. / Ew. Św. Łukasza 13,22-30 /

  No ale są tu tacy , którzy twierdzą inaczej i nie chcą się zgodzić z Panem Jezusem i wprowadzają swoje prawo i swoją naukę jest nią np. Pani Bara-bar , która z Nauki Pana Jezusa robi sobie kpinę , wprowadzając innych ludzi w błąd . Do Nauki Pana Jezusa nic nie można dodać , ani nic ująć , a kto tego nie rozumie temu brak jest Mądrości Bożej .

  NIE WSZYSCY LUDZIE BĘDĄ ZBAWIENI !!! ZBAWIENI BĘDĄ NIELICZNI !!!!!


  POZDRAWIAM !
  WYKLUCZYĆ WSZETECZNIKA BY DUCH ZBORU BYŁ URATOWANY!
 • DO @57KerenOr , @60Grzegorz I DO TYCH, KTÓRZY UWIERZYLI W PANA JEZUSA I JEGO NAUKĘ !!!
  OTO SŁOWO PANA JEZUSA I JEGO NAUKA, STAŁO SIĘ DLA NICH PRZEDMIOTEM DRWIN , NIE MAJĄ W NIM UPODOBANIA , NIE MAJĄ POZNANIA I NIE MAJĄ ZROZUMIENIA OD PANA JEZUSA !!!!!!!!!!!!!!!


  Gdy czytam ich wypowiedzi i opowieści na temat wiary , to po prosty ręce mi opadają . Oto oni polegają na słowach zwodniczych , których sami nie rozumieją i które nie pomagają .Oto oni kłaniają się i chodzą za cudzymi bogami , których nawet nie znają .

  Ale Pan Jezus widzi i słyszy wszystko i nie da się z Siebie naśmiewać !!! Każdego dnia Pan Jezus wyciąga do nich ręce , każdego dnia wysyła swoje sługi , aby zwiastowali dobrom nowinę o Jego Królestwie , o Jego Prawie , Przykazaniach i o Jego Nauce Świętej !!!

  Lecz oni nie chcą słuchać i nie chcą postępować według Woli Pana Boga , to oni wybrali własną wolę i własną naukę ludzką , a z Wolą Pana Boga się nie liczą , ani nie mają zamiaru jej wykonywać !!!

  To oni postępują według uporu swojego złego serca i odwrócili się od Pana Jezusa i nie chcą Go słuchać , postępują według swoich nauk i według swego złego i przewrotnego serca !!!

  Człowiek prawdziwie wierzący , który uwierzył w sercu swoim w Pana Jezusa i w Jego Naukę Świętą i nosi Zbawiciela w sercu swoim , który dziś w miejsce Chrystusowe Poselstwo Sprawuje, upomina i napomina drugiego człowieka , ażeby się upamiętał i zawrócił do Zbawiciela Pana Jezusa !!!

  Lecz oni nie słuchają , ani nie nakłaniają swojego ucha, ale usztywniają swój kark i postępują gorzej niż ich ojcowie i ich matki .

  Dlatego dziś jak się do nich mówi to nie chcą słuchać , ani odpowiadać dlatego , że nie poznali Boga Prawdziwego i Boga Żywego , którym jest Pan i Bóg Jezus Chrystus , którego posłał do ludzi Ukochany Bóg Ojciec

  A ,Roux , Pedant i inni nie mają już nic do powiedzenia , nie mają nawet zamiaru odpowiadać wersetami Biblijnymi , no bo ich nie rozumieją , albo ich nie znają , a z Nauką Pana Jezusa nie mają nic wspólnego . Robią sobie szydercę z Nauki Pana Jezusa i wyśmiewają się z niej , ale to do pewnego czasu !!!! Pan Bóg nie pozwoli i nie da się z siebie naśmiewać ! OJ nie da !!!!

  cytat;
  Oto wy wszyscy , którzy rozniecacie ogień i zapalacie strzały ogniste , wejdziecie w żar waszego ognia i na strzały ogniste , które zapaliliście / Księga Izajasza 50,11 /.


  POZDRAWIAM !
  KERENIE, JAK BARDZO TY BŁĄDZISZ!
 • @Pedant 20:09:31
  Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi / Dzieje Apostolskie 5,29 /

  A ja radzę każdemu człowiekowi , aby nie polegał na własny rozumie i na własnej nauce ludzkiej .

  Trudno jest głosić Ewangelię Pana Jezusa tym , którzy jej nie znają . Pan Jezus jest pierwszy we wszystkim i pierworodnym wszelkiego stworzenia , a Ja wolę słuchać Zbawiciela niż ludzi .
  KERENIE, JAK BARDZO TY BŁĄDZISZ!
 • @ DO WSZYSTKICH !
  Witam!

  WIECZNE JEST PANOWANIE JEZUSA CHRYSTUSA .
  To jest prawdą , że panowanie i władza ,nigdy nie będzie odebrana Panu Jezusowi , ona nigdy nie ustaje jest wieczna . Tak zadecydował Bóg Ojciec , a nie człowiek .

  I czy to się podoba świadkom czy nie , chodzącym od domu do domu z fałszywą nauką , czy to katolikom , którzy kłaniają się Marii i modlą się do swoich tzw. świętych i im się kłaniają , czy to adwentystom dnia siódmego , którzy umiłowali sobotę i ją czczą , czy to innym wyznaniom zarejestrowanym na ziemi i żaden oszust , kłamca czy ignorant mu tego nie odbierze .

  Cieszę się , że jest tu parę osób , które piszą prawdę o Zbawicielu , o jego nauce i mądrości , która nigdy nie ustaje , o Jego posłannictwie , o Jego wielkości i o jego panowaniu . Każdy kto wierzy Panu Jezusowi nie będzie zawstydzony , bo nie ma w nikim innym zbawienia .

  On jest obrazem Boga niewidzialnego , pierworodnym wszelkiego stworzenia . / List Pawła do Kolosan 1, 15 /


  Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia Boskości / List Pawła do Kolosan 2,9 /

  Pan Jezus to ; Dobry Pasterz, Dobry Nauczyciel , Cudowny Doradca , to Bóg Potężny .A od wyznań , religii i fałszywych nauczycieli radzę trzymać się z dala i jak najdalej . Bo one nie prowadzą do Zbawiciela , który daje żywot wieczny , tylko ta nauka i ta droga prowadzi do nikąd .


  Pan Jezus jest BOGIEM POTĘŻNYM , jest najdoskonalszym wzorem wiary !!!!


  POZDRAWIAM !
  KERENIE, JAK BARDZO TY BŁĄDZISZ!