Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze jassy27

 • DO WSZYSTKICH ...........
  I znów po raz kolejny prawda wylądowała w lochu . Oj…. ! co niektórych prawda i zdrowa Nauka Zbawiciela przeszkadza i to bardzo ! to bardzo boli niektórych . Prawdziwej i zdrowej nauki nikt ścierpieć nie może . Katolicy i inni już nie mają co do powiedzenia , zajmują się tylko swoimi baśniami i opowieściami z mchu i paproci , umiłowali własną chwałę …… i mienili się być mądrymi , a stali się……..

  Ludzie czy u was już nie ma miejsca w sercach waszych , dla Zbawiciela Pana Jezusa i Jego Nauki Świętej , z którą przyszedł ponad 2000 lat temu do ludzi . Ludzie przestańcie zajmować się niepotrzebnymi naukami ludzkimi bo to drogi do nikąd . Umiłowany Bóg Ojciec posłał do nas ludzi tylko Syna swego Jezusa Chrystusa nikogo innego, po to aby świat był przez Niego Zbawiony!!!!

  Dziś to Pan Jezus posyła swoich uczni i swoje uczennice , aby głosili Ewangelię Pana Jezusa i mówili prawdę o Jego Królestwie , a tu masz człowiek zamyka się w jakimś klasztorze i sami czytają Pismo Święte w zamkniętych murach klasztoru nie wychodząc do ludzi i nie mówiąc im prawdy o Panu Jezusie i o Jego Nauce . To oni nie głoszą Ewangelii Pana Jezusa ???????

  A gdzie jest Ojcowski Rozkaz ! , a gdzie jest Rozkaz ! Pana Jezusa ! ;

  Idzcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody , chrzcząc / zanurzając / je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego . Ucząc je przestrzegać wszystkiego , co wam przykazałem. A oto Ja jestem a wami po wszystkie dni aż do skończenia świata / Ew. Mateusza 28, 19-20 /

  I rzekł im ; Idąc na cały świat , głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu . Kto uwierzy i ochrzczony / obmyty / zostanie , będzie zbawiony , ale kto nie uwierzy, będzie potępiony / Ew. Marka 16,15-16 /

  Błogosławieni / szczęśliwi / są raczej Ci , którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go / Ew. Łukasza 11,28/.

  Prawda , Nauka Boża dziś wylądowała po raz kolejny w lochu , jest to straszne i bardzo przykre , to u was jest ciasno w sercach waszych , nie macie serc dla Zbawiciela , nie macie czasu na czytanie Ewangelii , nie macie czasu sprawdzić co tam jest napisane , nie macie czasu na nic i nie macie serca dla Pana Jezusa zajmujecie się niepotrzebnymi naukami i to wy nie GŁOSICIE EWANGELII i to wy zamykacie się w swoich klasztorach i to wy poniżacie Pana Jezusa i Jego Naukę macie za nic .

  Zgadzam się z tym co opisuje w swoim artykule 57kerenor , bo to jest Prawda Boża , bo to co autor opisuje nie jest jego , jest to prawdziwa Nauka Pana Jezusa , jest to głoszenie Ewangelii , jest to wykonywanie rozkazu Pana Jezusa ; Idzcie i nauczajcie wszystkie narody ………

  //ZA KLASZTORNĄ FURTĄ RZĄDZI SZATAN!// Tak jest to prawdą , ale komu chcę się to sprawdzić !!!

  I kto tu jest sekciarzem ? I kto tu wykonuję rozkaz Pana Jezusa ? I kto się zgadza z Wolą Boga Ojca ?
  ZA KLASZTORNĄ FURTĄ RZĄDZI SZATAN!
 • DZIŚ LICZY SIĘ TYLKO ŚWIĄTYNIA DUCHA , A NIE ŚWIĄTYNIA RĘKĄ LUDZKĄ ZBUDOWANA !!!
  Umiłowali własną chwałę i własną naukę i własną celebrę , a nie zwrócili uwagi na ramię wyciągnięte , nie zwrócili uwagi na najdoskonalszy dar od Boga Ojca, którym jest Pan i Bóg Jezus Chrystus. I po dzień dzisiejszy nie chcą zgiąć swych kolan przed Największym i Najwyższym Arcykapłanem , którym jest Pan Jezus .

  Jakże piękne spotkanie i rozmowa Samarytanki z Panem Bogiem w cztery oczy , a tu za moment Stare Prawo zrobi miejsce dla Nowego Przymierza , które przynosi Zbawiciel Pan Jezus z samego nieba od swojego Taty Boga Ojca . Już za moment śmierć Zbawiciela na krzyżu wprowadzi Nowe Prawo . Już za moment zasłona świątyni pęknie na dwie części i wprowadzi Nowe prawo, które obowiązuje dziś od ponad 2000 lat .

  LECZ NADCHODZI GODZINA I TERAZ JEST , KIEDY PRAWDZIWI CZCICIELE BĘDĄ ODDAWALI OJCU CZEŚĆ W DUCHU I W PRAWDZIE ; BO I OJCIEC TAKICH SZUKA , KTÓRZY BY MU TAK CZEŚĆ ODDAWALI / Ew. Jana 4,23 /

  Nowe Prawo znosi literę , obrzędy , celebrę i świątynie ręką ludzką budowane , a wprowadza coś nowego, ducha bo litera zabija , a duch ożywia .

  BÓG JEST DUCHEM , A CI , KTÓRZY MU CZEŚĆ ODDAJĄ , WINNI MU JĄ ODDAWAĆ W DUCHU I PRAWDZIE / Ew. Jana 4,24 /

  Kolejny przykład to mowa apostoła Pawła na Areopagu w Atenach , który mówi wyraźnie o tym ,ze dziś wszystkie świątynie są wzniesione przez Pana Boga . Dziś obowiązuje Nowe Prawo i Nowa Świątynia to jest Świątynia Ducha . Pana Boga należy dziś czcić w Duchu i Prawdzie , a nie w literze .

  BÓG , KTÓRY STWORZYŁ ŚWIAT I WSZYSTKO , CO NA NIM , TEN , BĘDĄC PANEM NIEBA I ZIEMI , NIE MIESZKA W ŚWIĄTYNIACH RĘKĄ ZBUDOWANYCH / Dzieje Apostolskie 17,24 /

  Wspomina i mówi o tym również Szczepan ;

  ALE NAJWYŻSZY NIE MIESZKA W BUDOWLACH RĘKAMI UCZYNIONYCH JAK MÓWI PROROK ; NIEBO JEST TRONEM MOIM , A ZIEMIA PODNÓŻKIEM STÓP MOICH ; JAKI DOM ZBUDUJECIE MI , MÓWI PAN . ALBO JAKIE JEST MIEJSCE ODPOCZNIENIA MEGO ? …………. / Dzieje Apostolskie 7 , 48-53 /

  No ale są tu tacy na Neon24.pl Którzy nie chcą się zgodzić z Panem Bogiem i chcą wprowadzać swoją naukę ludzką i swoje prawo, wyśmiewają się z Nauki Pana Boga i poniżają ją . No ale to do pewnego czasu , Pan Bóg nie da się z siebie naśmiewać .

  Nauka Boża jest przechowywana w sercach tych ludzi , których wywołał z tego świata , aby stanowili Jego Zgromadzenie , aby czcili Go w duchu i w prawdzie , a nie w żadnej świątyni ręką ludzką uczynionych.

  Cytat;


  I WY SAMI JAKO KAMIENIE ŻYWE BUDUJCIE SIĘ W – DOM DUCHOWY – W KAPŁAŃSTWO ŚWIĘTE , ABY SKŁADAĆ DUCHOWE OFIARY PRZYJEMNE BOGU PRZEZ - JEZUSA CHRYSTUSA - / I List Piotra 2,5 /

  Na tym portalu o uczniach Chrystusowych mówi się , że są sekciarzami , mówi się ,że to uczniowie Pana Jezusa nic nie rozumieją , no ale któregoś dnia tak i tak wszyscy ludzie na całej kuli ziemskiej dowiedzą się prawdy , a wtedy się okaże kto kłamie i kto nic nie rozumie . Straszna jest to rzecz wpaść w ręce Boga Żywego .

  Na koniec jeszcze zacytuję sobie mowę apostoła Piotra czyli ucznia Chrystusowego ;

  Albowiem taka jest Wola Boża , abyście dobrze czyniąc , zamykali usta niewiedzy ludzi głupich . Jako wolni , a nie jako ci , którzy wolności używają za osłonę zła , lecz jako słudzy Boga . wszystkich szanujcie , braci miłujcie , Boga się bójcie , króla Czcijcie / I List Piotra 2,15-17 /

  Pozdrawiam.
  JUDEJCZYCY NIE ROZMAWIAJĄ Z SAMARYTANAMI!
 • PRAWDZIWA SPOŁECZNOŚĆ BOŻA STOI NA PANU JEZUSIE !!!
  Witam!


  Katolicy i inne wyznania na ziemi , kpią sobie z Nauki Pana Boga , nie wykonują Woli Boga Ojca i odrzucają najdoskonalszy dar , którym jest Pan i Bóg Jezus Chrystus Syn Boga Ojca , którego posłał Bóg Ojciec do ludzi , aby świat był przez Niego Zbawiony .

  Społeczność Boża stoi na Panu Jezusie , a nie na Piotrze . Jeśli było by inaczej to Bóg Ojciec nie posłał by do ludzi swego Syna Pana Jezusa . Jeśli społeczność Boża miała być budowana na Piotrze czyli na człowieku , a nie na Panu Bogu to taka społeczność się nie ostoi ,to społeczność budowana na piasku .

  Dla człowieka prawdziwie wierzącego liczy się tylko prawdziwa skała , na której jest budowane Boże Zgromadzenie ludzi wywołanych z tego świata . Społeczność Boża jest budowana dzięki Łasce , Miłości , Mocy i Potędze Pana Jezusa , a nie dzięki człowiekowi / Piotrze/.

  Szkoda ,że ludzie wierzą swoim nauczycielom , którzy zamykają przed nimi drzwi do owczarni , którzy nie mówią im prawdy o Panu Jezusie , którego posłał Bóg Ojciec , aby na Nim była budowana Społeczność Boża , a nie na Piotrze . Liczy się tylko Zbawiciel i liczy się Wola Boga Ojca , a nie wola człowieka .

  Tak i tak , któregoś dnia wszyscy ludzie na całej kuli ziemskiej dowiedzą się prawdy na kim była budowana Społeczność Boża , wtedy bardzo wielu będzie zdziwionych .

  On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was , budujących, On stał się kamieniem węgielnym / Dzieje Apostolskie 4,11 /

  Przystąpcie do Niego , do kamienia żywego , przez ludzi wprawdzie odrzuconego , lecz przez Boga wybranego jako kosztowny . I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w DOM DUCHOWY , w kapłaństwo święte , aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa / I List Piotra 2,4-5 /

  I to cała prawda Boża , to Pan Jezus jest skałą odrzuconą przez ludzi , którzy budują swoją społeczność i swój kościół , a Naukę Bożą i Wolę Boga Ojca mają za nic .

  I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości ; lecz kres ich taki , jakie są ich uczynki / II List Pawła do Koryntian 11,14 /

  Prawdziwą Skałą jest Pan Jezus i Prawdziwa Społeczność Boża jest budowana Na Zbawicielu Panu Jezusie , a nie na Piotrze tak zdecydował Pan Jezus i Bóg Ojciec .
  ZBAWICIEL SWÓJ "KOŚCIÓŁ" BUDUJE NA SOBIE A NIE NA PIOTRZE!
 • Ludzie nie mają czasu dla Zbawiciela , ludzie nie czytają Biblii , ludzie nie sprawdzają co tam jest napisane !
  KTO NIE MA DUCHA CHRYSTUSOWEGO , TEN NIE JEST JEGO!

  Dlatego , każdego dnia modlę się do Pana Jezusa o pomoc i o poznanie i zrozumienie Jego Nauki , bo to w Panu Jezusie są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania . Zrozumienie i poznanie jest tylko w Panu Jezusie , bo tak zadecydował Bóg Ojciec .

  Cale Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki , do wykrywania błędów , do poprawy , do wychowywania w sprawiedliwości , aby człowiek Boży był doskonały , do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany /II list św. Pawła do Tymoteusza 3,16-17 /

  W Piśmie Świętym jest też zle przetłumaczony wyraz ,, kościół ,, inaczej eclesja to znaczy zgromadzenie , wywołanych . Ten wyraz jest zle przetłumaczony i wprowadza czytelników w błąd .

  Wyraz /błogosławieni/ można przeczytać na szczęśliwi , tak samo wyraz / żyd/ można przeczytać , Judejczyk , hebrajczyk czy izraelita .

  Jeszcze wspomnę o tym ,że w niektórych przekładach Pisma Świętego jest wyrzucone Święte imię Pana Boga ,, YHWH ,, , ,, JAHWE ,, i to imię jest zastąpione wyrazem ,,PAN,, jest to bardzo przykre dla Zbawiciela Pana Jezusa , który oddał swoje życie i przelał swoją krew na krzyżu za rodzaj ludzki , a człowiek podeptał Święte Imię i je po prostu wyrzucił z Biblii jest to tragedia .

  Tych przykładów w Biblii jest jaszcze więcej szkoda tylko , że nikt z ludzi nie chcę tego sprawdzić , nikt z ludzi nie ma na to czasu i wolą być okłamywani przez swoich nauczycieli.

  Cieszę się, że nie należę do owego miliarda ludzi, którzy nie znają Nauk Pana Jezusa.

  Każdego dnia czytam o Bożej Prawdzie, o Bożym Słowie.
  Każdego dnia dowiaduję się z Niej, że Jedyną Drogą do Boga Ojca Jest Tylko Pan Jezus Chrystus, /Ewangelia według Jana 14:6/

  Dziękuje dziś Panu Jezusowi Chrystusowi za to , że to Pan Jezus pozwolił mi wybrać dobrą drogę , że pozwolił się poznać , że objawił mi samego siebie !!!!

  Pozdrawiam!
  CIEKAWOSTKI BIBLIJNE!
 • @57KerenOr , @60grzegorz
  Witam !

  Nic dodać i nic ująć do Nauki Zbawiciela Pana Jezusa , Ojcowskiego Syna , którą powielają każdego dnia Jego uczniowie i uczennice i którą opisaliście w artykule i komentarzach . Pozwolę jeszcze raz je powtórzyć ;

  // To fałszywe przyrzeczenie szatana biegnie za rodzajem Adama i Ewy przez całe wieki. Jedni dają się szatanowi zwieść i zrywając owoc kłamliwej wiadomości ulegają zniewoleniu a inni chcąc podporządkować się Woli Najwyższego czekają do Dnia Ostatecznego za wypełnieniem się wspaniałej obietnicy! //

  Dwa rodzaje ludzi opisane . Jedni idą za nauką ludzką i słuchają szatana idąc drogą szeroką i przestronną , która wiedzie na zatracenie . Natomiast drudzy idą wąską drogą , która prowadzi do żywota i niewielu jest tych , którzy ją znajdują . To są ci , którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go .

  //Przyjdzie kiedyś jednak taki czas, że spełni się zapowiedź Pana Boga i pojawi się Twój Mistrz, którzy wzbudzi ze snu śmierci tych, których wybrał! To zmartwychwstanie nastąpi w jednej chwili, w okamgnieniu na Głos Trąby Ostatecznej! //

  Pan Jezus dopiero przyjdzie drugi raz i wtedy nie prędzej, zabrać do Domu Ojca ludzi WIERZĄCYCH W ZBAWICIELA I JEGO NAUKĘ Z KTÓRĄ PRZYSZEDŁ OD SWEGO UMIŁOWANEGO TATY BOGA OJCA nie wcześniej .

  60grzegorz napisał również prawdę o Panu Jezusie ;

  // Jeśli ktoś chce słuchać innych nauk, ma do tego absolutne prawo, ja jednak polecam TO, czego Nauczał Pan Jezus, bo ON JEST OJCEM PRAWDY I NIE ZMIENIA SWOICH WYPOWIEDZI A OPIERA JE NA PRAWDZIE I SZCZEROŚCI! //

  Zgadzam się z tym co napisałeś , sprawa wiary nie jest sprawą wszystkich , nie wszyscy ludzie są wierzący i nie wszyscy ludzie chcą uwierzyć w Zbawiciela Pana Jezusa , którego posłał do ludzi Bóg Ojciec .
  No ale wszyscy ludzie myślą , że któregoś dnia Zbawiciel Pan Jezus uratuje, zbawi wszystkich ludzi , a to jest nie prawdą . Tylko tych , którzy czynią Wolę Boga Ojca i tylko tych , których wywołał z tego świata i tylko tych , którzy uwierzyli w Niego i tylko tych , którzy się modlą do Pana Jezusa , a nie do Boga Ojca czy do Marii czy jeszcze innych wymyślonych przez ludzi jest to po prostu koszmar.

  60grzegorz przypomniałeś również bardzo ważny cytat z Pisma Świętego ;

  // Dwa tysiące lat temu , byli tacy sami nieugięci ludzie jak ty i cała reszta, którzy chcieli być mądrzejsi od Zbawiciela, On im Odpowiedział:

  (11) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, co wiemy, to mówimy, i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale ŚWIADECTWA NASZEGO NIE PRZYJMUJECIE.

  (12) Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich?

  (13) A NIKT NIE WSTĄPIŁ DO NIEBA, tylko Ten, KTÓRY ZSTĄPIŁ Z NIEBA, Syn Człowieczy,

  (14) i jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy,

  (15) aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

  (16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

  (Ew. Jana 3:10-16, Biblia Warszawska) //


  I znów powtórzę sobie nic tu dodać i nic tu ująć z mądrości Zbawiciela . To są słowa wypowiedziane przez samego Pana Boga i to właśnie są słowa prawdziwe i szczere jak to napisał 60grzegorz w swoim komentarzy powyżej . Zaraz idzie odróżnić plewy od ziarna , prawdziwą naukę od nauki ludzkiej .

  Na koniec przypomnę kerena;

  // Zatem, nie dowiadujcie się nic od tych, którzy umarli, ponieważ zmarli nic nie wiedzą. //

  I czy to jest takie trudne do zrozumienia , tak okazuje się ,że jest dla wielu bardzo trudne do zrozumienia bo to jest Nauka Boża , a nie ludzkie ego czy masło maślane .Pan Jezus powiedział w ewangelii Jana w rozdziale 15,5 ; Bo beze mnie nic uczynić nie możecie . No ale dla niektórych jest to niezrozumiałe i bardzo ciężkie do pojęcia !!!

  Pozdrawiam!
  CZY ISTNIEJE ŻYCIE PO ZAKOŃCZENIU ŻYCIA?!
 • DO WSZYSTKICH ...........
  Witam! A jeśli się okaże , że ta sekta tych sekciarzy mówi prawdę no co wtedy się stanie z tamtymi ? którzy nie uwierzyli prawdzie ? A jeśli się okaże ,że ta sekta dziś w miejsce Chrystusowe Poselstwo Sprawuje upominając wszystkich , aby się upamiętali i zawrócili do Zbawiciela Pana Jezusa ?

  Prawda i Zbawienie jest tylko w Panu Jezusie , bo tak zadecydował Bóg Ojciec , a nie człowiek .

  A ci owi sekciarze piszą tylko to co usłyszeli na ucho czy w ukryciu od Pana Jezusa . Piszą o Jego Nauce Świętej i o Jego Posłannictwie od Boga Ojca i nic poza tym . Piszą ,że Zbawienie jest tylko w Panu Jezusie i nic więcej . Piszą o tym , że należy się modlić i zgiąć swoje kolana tylko przed Najwyższym Arcykapłanem , którym jest Pan Jezus Chrystus , bo tak chce i tak zadecydował Bóg Ojciec !!!

  A ja radzę każdemu człowiekowi pomodlić się do Zbawiciela Pana Jezusa i poprosić Go o pomoc , przebaczenie i zrozumienie Jego Nauki Świętej .

  A ja radzę każdemu człowiekowi , aby nie polegał na własny rozumie i na własnej nauce ludzkiej .

  Cytaty;

  Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy , teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi , aby się upamiętali / Dzieje Apostolskie 17,30 /

  Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi / Dzieje Apostolskie 5,29 /

  Wiara tedy jest ze słuchania , a słuchanie przez słowo Chrystusowe / List Pawła do Rzymian 10,17 /

  Pisma Święte , które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez WIARĘ w JEZUSA CHRYSTUSA / II List Pawła do Tymoteusza 3 ,15 /

  Sekciarze o których pisze Zawisza Niebieski i inni głoszą Ewangelię Pana Jezusa , a nie piszą o nauce ludzkiej . To co piszą nie jest ich , jest to nauka Boża , jest to słowo Boże , a nie słowo od ludzi . Jeśli ktoś myśli inaczej lub się z tym nie zgadza to taki człowiek nie zgadza się z Panem Bogiem , a nie z sekciarzami .

  Albowiem nie siebie samych głosimy , lecz Chrystusa Jezusa ……… / II List Pawła do Koryntian 4,3-6 /

  Trudno jest głosić Ewangelię Pana Jezusa , tym którzy jej nie znają tak jak Zawisza Niebieski i inni !
  Odpowiedź kaznodziei co prawdy się boi
 • DO WSZYSTKICH ...........
  Witam! A jeśli się okaże , że ta sekta tych sekciarzy mówi prawdę no co wtedy się stanie z tamtymi ? którzy nie uwierzyli prawdzie ? A jeśli się okaże ,że ta sekta dziś w miejsce Chrystusowe Poselstwo Sprawuje upominając wszystkich , aby się upamiętali i zawrócili do Zbawiciela Pana Jezusa ?

  Prawda i Zbawienie jest tylko w Panu Jezusie , bo tak zadecydował Bóg Ojciec , a nie człowiek . A ci owi sekciarze piszą tylko to co usłyszeli na ucho czy w ukryciu od Pana Jezusa . Piszą o Jego Nauce Świętej i o Jego Posłannictwie od Boga Ojca i nic poza tym . Piszą ,że Zbawienie jest tylko w Panu Jezusie i nic więcej . Piszą o tym , że należy się modlić i zgiąć swoje kolana tylko przed Najwyższym Arcykapłanem , którym jest Pan Jezus Chrystus , bo tak chce i tak zadecydował Bóg Ojciec !!!

  A ja radzę każdemu człowiekowi pomodlić się do Zbawiciela Pana Jezusa i poprosić Go o pomoc , przebaczenie i zrozumienie Jego Nauki Świętej .

  A ja radzę każdemu człowiekowi , aby nie polegał na własny rozumie i na własnej nauce ludzkiej .

  Cytaty;

  Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy , teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi , aby się upamiętali / Dzieje Apostolskie 17,30 /

  Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi / Dzieje Apostolskie 5,29 /

  Wiara tedy jest ze słuchania , a słuchanie przez słowo Chrystusowe / List Pawła do Rzymian 10,17 /

  Pisma Święte , które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez WIARĘ w JEZUSA CHRYSTUSA / II List Pawła do Tymoteusza 3 ,15 /

  Sekciarze o których pisze Zawisza Niebieski i inni głoszą Ewangelię Pana Jezusa , a nie piszą o nauce ludzkiej . To co piszą nie jest ich , jest to nauka Boża , jest to słowo Boże , a nie słowo od ludzi . Jeśli ktoś myśli inaczej lub się z tym nie zgadza to taki człowiek nie zgadza się z Panem Bogiem , a nie z sekciarzami .

  Albowiem nie siebie samych głosimy , lecz Chrystusa Jezusa ……… / II List Pawła do Koryntian 4,3-6 /

  Trudno jest głosić Ewangelię Pana Jezusa , tym którzy jej nie znają tak jak Zawisza Niebieski i inni !
  O WAS I O ZAWISZY NIEBIESKIM, KTÓRY PANA BOGA OSKARŻA!
 • @Fischer 21:32:02
  //Jak czas twój się skończy, zrozumiesz że tradycja katolicka jest najlepszą dla chrześcijan wierzących w Jezusa. Owszem ma błędy jak i inne wyznania. Ma błędy bo żyje, gdyby ich nie miała już by jej nie było. była by martwa.//

  Fischer jak twój czas dobiegnie końca i jak Pan Jezus tobie pozwoli wtedy zrozumiesz , że nie tradycja katolicka jest najlepsza i najważniejsza ? tylko.............. no wiesz już ci napisałem ! nie ode mnie to zależy przecież ja jestem tylko zwykłym człowiekiem . Poznanie i zrozumienie daje tylko Pan Jezus , tak zadecydował Bóg Ojciec , który ukrył w Synu swoim wszystkie skarby mądrości i poznania . A ja tobie no i wszystkim życzę wszystkiego dobrego , no i abyś któregoś dnia poznał prawdę , ale ode mnie to nie zależy tylko i wyłącznie od Pana Jezusa . Tylko On nikt inny może ściągnąć zasłonę z twoich oczu , a wtedy przejrzysz i zrozumiesz , że tradycja katolicka nie jest wcale najlepszą ???
  JESTEŚ KATOLIKU NIEWOLNIKIEM WATYKANU!
 • Tradycja katolicka ............ nie ma nic wspólnego z wiarą w Pana Jezusa !!!
  Witam przeczytałem w artykule kerena ;

  //Chrzest– Nie znasz Nauk Pana Jezusa z przyczyn oczywistych!
  Komunia– Nie znasz Nauki Pana Jezusa...
  Ślub– Nie znasz Nauki Pana Jezusa...
  Potem jest coraz trudniej... Nie zauważasz, że jesteś już zarażony śmiertelnym wirusem zwanym: TRADYCJA KATOLICKA! //


  Jest to straszne , że tradycja katolicka stoi na pierwszym miejscu dla katolika i jest ważniejsza od Pana Boga . Jest ważniejsza od Nauki Pana Jezusa i Jego Przykazań . Katolicy całkiem zapomnieli o tym , że Bóg Ojciec posłał do ludzi tylko swego umiłowanego Syna , Pana i Boga Jezusa Chrystusa , aby świat był przez Niego Zbawiony .

  cytat z Pisma Świętego ;

  Albowiem tak Bóg umiłował świat , że Syna swego jednorodzonego dał , aby każdy , kto weń wierzy , nie zginął , ale miał żywot wieczny ./ Ewangelia Jana 3,16 /.

  A od tradycji katolickiej trzymał bym się z daleka . Tradycja katolicka nie ma nic wspólnego z wiarą w Pana Jezusa i nie ma nic wspólnego z Jego Nauką Świętą .

  Katolicy i inni nie czytają Pisma Świętego , nie sprawdzają swoich nauczycieli , a na dodatek zmieniają słowa Pana Jezusa tak jak zmienili Przykazania Boże . Umiłowali swoją tradycję , wymyślili własne święta i umiłowali własną chwałę , a naukę Bożą mają za nic . Dla katolika jest ważniejsza tradycja , która nic nie znaczy i na dodatek nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem . W sercu katolika nie ma miejsca dla Zbawiciela Pana Jezusa , w sercu katolika jest tylko miejsce dla tradycji katolickiej .

  To Pan Jezus jest jedyną drogą do Boga Ojca ;

  Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie / Ew. Jana 14,6 /

  Jeden z Apostołów Pana Jezusa powiedział;

  I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni / Dzieje Apostolskie 4,12 /

  Szkoda , że ludzie są zapatrzeni w tradycji katolickiej i zawierzyli swoim nauczycielom , którzy ich okłamują .

  Dlatego to powiedziane jest w Piśmie ;
  Oto kładę na Syjonie kamień węgielny , wybrany , kosztowny . A kto weń wierzy , nie zawiedzie się .Dla was , którzy wierzycie , jest on rzeczą cenną ; dla niewierzących zaś kamień ten , którym wzgardzili budowniczowie , pozostał kamieniem węgielnym / I List Piotra 2,6-7 /

  On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was , budujących , On stał się kamieniem węgielnym / Dzieje Apostolskie 4,11 /

  Dobrze napisał keren ;

  // JESTEŚ KATOLIKU NIEWOLNIKIEM WATYKANU ! //


  Tak jest to prawdą , w sercu katolika nie ma miejsca dla Pana Jezusa , jest tylko miejsce dla tradycji katolickiej . Katolicy zapomnieli , że Bóg Ojciec tylko Syna swego dał , nikogo innego nie posłał do ludzi .
  JESTEŚ KATOLIKU NIEWOLNIKIEM WATYKANU!
 • @57KerenOr
  Keren widzę , że przyszedł czas , że zdrowej i prawdziwej nauki nikt ścierpieć nie może . A tyle ludzi jest na Neon24 , którzy uważają się za wierzących ? to ciekawe , że nikt z nich nie chce stanąć w obronie Boga Ojca i Boga Syna . A tylu tu było pustych gadułów , a teraz wszyscy pouciekali lub schowali głowy swoje w piasku , ani ,, me,, ani ,,be,, ani ,,kukuryku,,

  Uważam , że lepiej być sekciarzem niż kłamcą czy zwykłym tchórzem , który jak co to chowa głowę w piasku i nie ma żadnych argumentów ani nie umie odpowiedzieć na proste zadane pytanie .

  Dziękuje dziś mojemu Bogu Panu jezusowi , że to On nikt inny pozwolił mi wyjść z organizacji zarejestrowanej na ziemi tzw. kościoła katolickiego , że dziś nie muszę kłamać i oszukiwać drugiego , że dziś wiem do kogo mam się modlić i przed kim mam zgiąć kolana . Dziękuje dziś Zbawicielowi za uratowanie życia i za to, że dziś mogę być zwykłym sekciarzem i radować się z tego .

  BŁOGOSŁAWIENI JESTEŚCIE JEŚLI WAS ZNIEWAŻAJĄ DLA IMIENIA CHRYSTUSOWEGO , GDYŻ DUCH CHWAŁY , DUCH BOŻY , SPOCZYWA NA WAS / I List Piotra 4,14 /

  BŁOGOSŁAWIENI UBODZY W DUCHU , ALBOWIEM ICH JEST KRÓLESTWO NIEBIOS …………

  BŁOGOSŁAWIENI JESTEŚCIE , GDY WAM ZŁORZECZYĆ I PRZEŚLADOWAĆ WAS BĘDĄ I KŁAMLIWIE MÓWIĆ NA WAS WSZELKIE ZŁO ZE WZGLĘDU NA MNIE ………. / Ew. Mateusza 5,3-12 /

  NIE JEST UCZEŃ NAD MISTRZA ANI SŁUGA NAD SWEGO PANA / Ew. Mateusza 10,24-25 /

  I to tyle ,aż tyle o sekciarzach !!!


  Pozdrawiam!
  I POCHWALIŁ PAN NIEUCZCIWEGO ZARZĄDCĘ!
 • @57KerenOr
  Witam !

  Kerenor napisał ;

  // Nic Syn Boży nie mówił o tym, że masz pozwolenie na to katoliku, że możesz Zbawiciela zamknąć na klucz w jakiejś skrzynce.
  Syn Boży Umarł i Zmartwychwstał! Syn Boży poszedł do Nieba i zasiadł po Prawicy Boga Ojca. Syn Boży pewnego dnia przyjdzie powtórnie i zabierze ludzi wierzących do Domu Ojca!

  A tu patrz: Szatan chce zamknąć Stwórcę w złotej klatce! //

  Jest to tragedia ! katolicy na każdym kroku sobie kpią z Zbawiciela Pana Jezusa i z jego nauki , a z woli Boga Ojca nic sobie nie robią . Słuchają swoich nauczycieli , którzy ich okłamują na każdym kroku , którzy głoszą im herezje . Nie sprawdzą ich nauki , ich kłamstw na temat Pana Jezusa i jego nauki świętej .

  Tak to prawda , katolicy umiłowali własną chwałę i własną naukę i własną drogę , która nie prowadzi do Pana Jezusa Ojcowskiego Syna . To drogi i nauka , która zaprowadzi ich do nikąd . Zapomnieli całkiem o tym , że to Pan Jezus jest Królem i to On nikt inny ma królować , a nie Maria , którą katolicy nazwali królową i do , której się modlą . Nie taka przecież była Wola Boga Ojca ?

  Pan Jezus nie da się z siebie naśmiewać i nie pozwoli , aby człowiek kpił sobie z Jego Nauki . Syn Boży pewnego dnia przyjdzie w chwale Boga Ojca wraz z aniołami swymi i odda każdemu według ich uczynków / Ew. Mateusza 16,27 / . A nauka ludzka : księży , biskupów , katechetów , papieży katolickich zostanie zmieciona z powierzchni ziemi .

  I świat przemija wraz z pożądliwością swoją ; ale kto pełni wolę Bożą , trwa na wieki / I List Jana 2 , 17 /

  A pokój Boży , który przewyższa wszelki rozum , strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie /List Pawła do Filipian 4,7 /

  Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi ;

  Albowiem tak Bóg umiłował świat , że Syna swego jednorodzonego dał , aby każdy , kto weń wierzy , nie zginął , ale miał żywot wieczny / Ew. Jana 3,16 /

  Do katolików i innych ;

  On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was , budujących , On stał się kamieniem węgielnym / Dzieje Apostolskie 4,11 /

  Badacie Pisma , bo sądzicie , że macie w nich żywot wieczny ; a one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to DO MNIE PRZYJŚĆ NIE CHCECIE , aby mieć żywot / Ew. Jana 5,39-40 /

  Jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością , ten jest zarozumiały , nic nie umie , lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa , z czego rodzą się zawiść , swary , bluźnierstwa , złośliwe podejrzenia / I List Pawła do Tymoteusza 6,3- 5 /

  Dobrze napisał kerenor w swoim artykule i jest to prawdą , każdy może to sprawdzić ;


  //Bóg Ojciec rodzajowi ludzkiemu Dał tylko i wyłącznie Swojego Syna. To Syn Boży Jest Drogą, Prawdą i Życiem. Tylko w Synu Bożym Jest Zbawienie!

  A Ty... No cóż, pokładasz swoją nadzieję w... szatanie i jego demonicznej nauce!//
  "BOŻE CIAŁO" – ŚWIĘTO NA CZEŚĆ SZATANA!
 • Kłamliwe święta! które są niezgodne z nauczaniem Pana Jezusa !!!
  Witam.

  Wolą Boga Ojca jest, ; Aby Ludy, Narody i Języki, od najdawniejszych czasów służyły Bogu Synowi.Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania.On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia [ do Kolosan 1;15,17 ] .

  Wszyscy ludzie powinni udać się do Pana Jezusa Chrystusa zgodnie z wolą Boga Ojca: „Ten jest Syn Mój umiłowany, którego sobie upodobałem, Jego słuchajcie!”. /Ew. Mateusza 17,5 /

  A ludziska co robią ? wymyślają swoje święta , które są niezgodne z nauczaniem Pana Jezusa , które są niezgodne z Wolą Boga Ojca . Ludzie po prostu sobie kpią z Pana Boga , śmieją się z Niego wprowadzając swoje święta , tradycje i obrzędy , które nie mają nic wspólnego z Panem Jezusem i Jego Nauką Świętą .

  Nigdzie w Piśmie Świętym nie przeczytałem o jakieś procesji ? po ulicach miast czy o jakimś święcie ,, Bożego Ciała ,, Pana Boga należy czcić w Duchu i w Prawdzie , a nie w literze jak to dziś jest u ludzi w zwyczaju .

  Do wszystkich ; Jeśli dziś wyjdziesz z swojego domu , aby uczestniczyć w procesji czy w jakimś święcie wymyślonym przez ludzi tzw. / Boże Ciało /, to wiedz czytelniku , że przeciwstawiasz się Panu Bogu i Jego Woli !!!

  A ja radzę każdemu , aby pomodlić się do Pana Jezusa i poprosić Go o pomoc i zrozumienie Jego Nauki Świętej . Bo to Pan Jezus nikt inny jest jedynym pośrednikiem i drogą do Boga Ojca nikt inny .

  Tak zadecydował Bóg Ojciec , że to Pan Jezus nikt inny jest Jego pośrednikiem pomiędzy nim ,a ludzmi . Mówi o tym w I liście Paweł do Tymoteusza ; Albowiem jeden jest Bóg, jeden tez pośrednik między Bogiem a ludzmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie / I list Pawła do Tymoteusza 2,5-6 /.

  Wszyscy ludzie powinni udać się do Pana Jezusa Chrystusa zgodnie z wolą Boga Ojca: „Ten jest Syn Mój umiłowany, którego sobie upodobałem, Jego słuchajcie!”. /Ew. Mateusza 17,5 / Zbawienie jest tylko w Panu Jezusie Chrystusie.

  Dobrze uczynił łotr na krzyżu on też bezpośrednio zwrócił się do Pana Jezusa , a nie do Boga Ojca .Dobrze też postąpił Szczepan gdy go kamienowali on też bezpośrednio modlił się do Pana Jezusa ; Panie Jezu przyjmij ducha mego / Dzieje Apostolskie 7,54-60 / . Dobrze postąpili również magowie, ze wschodu słońca , którzy przyszli do małego Pana Jezusa , aby jemu się pokłonić i aby jemu nikomu innemu oddać pokłon cześć i chwałę zgodnie z Wolą Boga Ojca !!!!!!!!!!!

  A dziś ludzie pokłon oddają szatanowi , kłaniają się przed jego figurami i jego posągami oraz obrazami. Świętują na jego cześć , a Pan Jezus Błogosławiony Syn Boga Ojca jest od nich bardzo daleko. Jest to przykre , że ludzie umiłowali własną chwałę , a Pana Boga mają za nic.

  JEŚLI DZIŚ USŁYSZYCIE GŁOS BOŻY , NIE ZATWARDZAJCIE SERC WASZYCH . UNIŻCIE SIĘ PRZED PANEM JEZUSEM , A WYWYŻSZY WAS . TO PAN JEZUS NIKT INNY JEST NAJDOSKONALSZYM WZOREM WIARY , BO TAK ZADECYDOWAŁ BÓG OJCIE , A NIE CZŁOWIEK !

  Pozdrawiam
  SZATAŃSKIE OBJAWIENIE JULIANNY!
 • TYLKO SPOŁECZNOŚĆ Z BOGIEM OJCEM I Z BOGIEM SYNEM !!!!!!!!!!
  Nie wszyscy ludzie mogą zrozumieć Pismo Święte!

  Bóg jest duchem , a ci , którzy mu cześć oddają , winni mu ją oddawać w duchu i prawdzie /Jana 4,24/

  Z nauką , która jest niezgodna z nauczaniem Pana Jezusa trzeba walczyć , trzeba ludziom głosić prawdziwą Ewangelię , a nie odmienną czy niezgodną z nauczaniem Pana Jezusa .

  Trudno siedzieć cicho , gdy ktoś opowiada „ bajki biblijne „. Trudno jest głosić ewangelię tym , którzy jej nie znają. Dowodów na to , że nie ma trzeciej osoby w Niebie jest wiele w Biblii, chociażby każdy początek listów apostołów pozdrawia dwie osoby , a nie trzy .

  Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w Chwale Ojca Swego z Aniołami Swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego / Ew. Mateusza 16,27 /a nie z bogiem duchem świętym .

  Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego , Jezusa Chrystusa / II List Piotra 1,2/ a nie z bogiem duchem świętym.

  Wszakże dla nas istnieje tylko Jeden Bóg Ojciec , z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy , i Jeden Pan , Jezus Chrystus , przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy / I list Pawła do Koryntian 8,6 /

  Człowiek prawdziwie wierzący w Pana Jezusa i Jego Naukę Świętą powie ; Nasze współuczestnictwo jest z Bogiem Ojcem i z Bogiem Synem, a nie z bogiem duchem świętym i jest to prawdą . Jeśli ktoś się z tym nie zgadza , to taki człowiek jest osobą niewierzącą , która nie zgadza się z Panem Bogiem.

  cytat;

  A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego , Jezusem Chrystusem / I List Jana 1,3 /

  Społeczność z Bogiem Ojcem i z Bogiem Synem , ma każdy uczeń Pana Jezusa!

  Obowiązkiem , każdego ucznia Chrystusowego jest głosić Ewangelię prawdziwą i prawdziwą Naukę Zbawiciela Pana Jezusa , Ojcowskiego Syna .

  Nie istnieje trzecia osoba w niebie zwana bogiem duchem świętym. Dla ludzi wierzących istnieje tylko Bóg Ojciec, oraz tylko Bóg Syn Pan Jezus i nikt więcej !!!

  pozdrawiam!
  NATCHNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM! KILKA SŁÓW O DARZE BOŻYM!
 • Do wszystkich .
  WITAM !
  Jakże ważny i wspaniały temat został podjęty , szkoda tylko , że jest tak bardzo mało ludzi , którzy słuchają Nauki Bożej . Którzy chcą wykonywać Wolę Boga Ojca .Którzy trzymają się Prawdziwej i Zdrowej Nauki , którą przyniósł z samego nieba na ziemię Pan i Bóg , Błogosławiony Syn Boga Ojca . Aby uratować rodzaj ludzki , aby świat był przez Niego Zbawiony .


  A ludziska zawierzają ludzkiej nauce i trzymają się baśni wymyślonych przez ludzi , a Naukę Pana Jezusa mają za nic . Dlatego nic nie rozumieją , wszczynają tylko niepotrzebne spory , które nic nie znaczą i które prowadzą donikąd .


  Dla ludzi prawdziwie wierzących istnieje tylko ;

  Cytaty;

  Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec , z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy , i jeden Pan , Jezus Chrystus , przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy / I list Pawła do Koryntian 8,6 /

  Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego , Jezusa Chrystusa /II List Piotra 1-2 /.

  A ja radzę każdemu , aby się pomodlić do Pana Jezusa i poprosić Go o pomoc . W Panu Jezusie są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania , dlatego zwróćmy się do Niego i poprośmy o pomoc i zrozumienie Jego Nauki .

  Bóg Duch Święty jako oddzielna osoba Boska poza Bogiem Ojcem i poza Bogiem Synem nie istnieje.

  Pozdrawiam.
  Pytania do 57kerenor'a - Duch Święty
 • I komunia św. - święto , które jest niezgodne z ewangelią Pana Jezusa Chrystusa , Ojcowskiego Syna !
  Owe święto katolickie tzw. I –wszą komunią św. , które katoliccy nauczyciele nakazują Ci obchodzić jest niezgodne z nauczaniem Pana Jezusa , jest niezgodne z ewangelią . Nigdy nie przeczytałem, no bo nigdzie w Piśmie Świętym nie jest napisane o tzw. przez katolików I komunii tzw. świętej .

  Jest to święto wymyślone przez ludzi , aby ludziska znów mogli napełnić jedzeniem swoje brzuchy leniwe , aby znów mogła polać się wóda jak to w katolickich rodzinach jest w ich zwyczaju . Owe święto to nic innego jak tzw. tradycja , tradycja katolicka , którą umiłowali ludzie aby się dobrze bawić , a z Nauką Pana Jezusa nikt się nie liczy .

  Ludzie zostawcie nauki ludzkie , które nic nie znaczą . Czytajcie Pismo Święte , zawsze jest czas, by pomodlić się do Pana Jezusa Chrystusa, Syna Boga Ojca . Przeczytałem w Piśmie Świętym , że to Pan Jezus jest sprawcą zbawienia i jedyną drogą do Boga Ojca nikt inny . No ale wyznania i religie wymyślone przez ludzi nie znają Pana Jezusa Chrystusa jedynego Ojcowskiego Pośrednika , którego dał ludziom Bóg Ojciec;

  Cytat;

  Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. / Ew. Jana 3,16-18 /


  Bóg Ojciec w Swojej Wielkiej Mądrości Ustanowił Tylko Syna Swego Panem, Bogiem i Władcą Zbawienia i taka jest Jego Wola ;


  Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna , ma żywot wieczny , kto zaś nie słucha Syna , nie ujrzy żywota , lecz gniew Boży ciąży na nim / Ew. Jana 3,35-36/


  Wasza TRADYCJA , której zaufaliście i według , której postępujecie to droga do nikąd , to gonitwa za wiatrem .Przez waszych nauczycieli i przez waszą tradycje nie ujrzycie ZBAWIENIA nie zostaniecie zbawieni .

  Tak zadecydował Ukochany Bóg Ojciec , a nie człowiek czy jakiś nauczyciel z tego świata ! Tak to prawda Bóg Ojciec , chce i tak postanowił , żeby Panu i Bogu Jezusowi Chrystusowi służyły Ludy , Narody i Języki na całej kuli ziemskiej .

  Zgadzam się z tym co napisał 57kerenor i jest to prawdą i każdy może to sprawdzić , ale najpierw jest Pan Jezus i modlitwa do Niego ;


  //Przestańcie chodzić do kościoła! Przestańcie uczęszczać na lekcje religii. Przestańcie obchodzić pogańskie, bałwochwalcze święta.

  Zwróćcie się w swoich modlitwach do Ukochanego Syna Bożego, Który jest Zbawicielem, Królem, Panem, Orędownikiem i... Potężnym Bogiem!

  Tak Przyjaciele: Syn Boga Ojca jest Potężnym Bogiem!//

  I nikt z ludzi tego nie zmieni , żadna religia czy wyznanie zarejestrowane na ziemi .


  POZDRAWIAM !
  KATOLICKA I KOMUNIA CAŁKOWICIE NIE ŚWIĘTA!
 • Do Wszystkich ; Dobry żołnierz , Pana Jezusa Chrystusa !!!
  Witam !


  Dziś mamy kolejny dowód na to jak panowie katolicy i inne wyznania zarejestrowane na ziemi czytają Pismo Święte i jakie posiadają wiadomości na temat wiary .

  Pan Jezus uczy , aby nadstawić prawy czy lewy policzek , gdy ktoś cię uderzy , a nauka ludzka , która pochodzi od ludzi uczy , ząb za ząb czy oko za oko . A tak być nie powinno , Pan Jezus uczy , aby nikt z ludzi nie sprzeciwiał się złu , aby każdy miłował bliźniego swego jak siebie samego .

  Na to bowiem Pan Jezus dał nam ludziom Przykazania miłości , a nie nienawiści , zemsty czy poniżania bliźniego . Na to bowiem Pan Jezus dał nam ludziom Naukę swoją , aby każdy z ludzi był pouczony przez Pana Boga , a nie przez ludzi .

  Pan Jezus uczy ;

  A Ja wam powiadam ; nie sprzeciwiajcie się złu , a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek , nadstaw mu drugi . / Ew. Mateusza 5,39 /

  Słyszeliście , iż powiedziano przodkom ; Nie będziesz Zabijał , a kto by Zabił , pójdzie pod sąd . A Ja wam powiadam , że każdy , kto się gniewa na brata swego , pójdzie pod sąd , a kto by rzekł bratu swemu ; Racha , stanie przed Radą Najwyższą , a kto by rzekł ; Głupcze , pójdzie w ogień piekielny /Ew. Mateusza 5, 21-22 /

  A Ja wam powiadam ; Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych , którzy was prześladują . abyście byli synami Ojca waszego , który jest w niebie , bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych . / Ew. Mateusza 5,44-45 /

  Nauka Zbawiciela Pana Jezusa, przechowana jest w sercach tych ludzi, których wywołał z tego świata, by stanowili Jego zgromadzenie . Tych ludzi , którzy uwierzyli w Pana Jezusa i w Jego Naukę Świętą . Tych ludzi , którzy dziś wykonują Wolę Boga Ojca . Tych ludzi ,którzy znają i przestrzegają Prawa i Przykazania Boże . I to jest aż tyle , tylko tyle , a dla niektórych jest to bardzo dużo ? A Pan Jezus powiedział w ewangelii Mateusza ;

  ALE SZUKAJCIE NAJPIERW KRÓLESTWA BOŻEGO I SPRAWIEDLIWOŚCI JEGO , A WSZYSTKO INNE BĘDZIE WAM DODANE . / Ew. Mateusza 6,33 /

  A ja radzę każdemu , aby się pomodlić do Pana Jezusa i poprosić Go o pomoc . Pan Jezus to Cudowny Doradca , to Książe Pokoju , Ojciec Odwieczny i Bóg Mocny / Księga Izajasza 9,5 /. A od wyznań , religii i różnych organizacji i ludzi , którzy wprowadzają w błąd człowieka trzymałbym się z daleka .

  Ludzie ci ,to zródła bez wody i obłoki pędzone przez wicher ; czeka ich przeznaczony najciemniejszy mrok . Obiecując im wolność , chociaż sami są niewolnikami zguby ; czemu bowiem ktoś ulega , tego niewolnikiem się staje . / II list Piotra 2,17-19 /.

  Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc , połóżcie całkowicie nadzieję waszą w lasce , która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa . / I list Piotra 1,13 /.

  Cieszę się , że dziś mogę być żołnierzem Pana Jezusa Chrystusa Ojcowskiego Syna , że dziś mogę bronić Jego Nauki Świętej w sposób duchowy, a nie w literalny , nie wyrządzając nikomu krzywdy . I nie jest to moja zasługa pomógł mi Zbawiciel Pan Jezus , którego posłał do ludzi Ukochany Bóg Ojciec , aby przez Niego świat był zbawiony .

  Cieszę się, że nie należę do owego miliarda ludzi, którzy nie znają Nauk Pana Jezusa. Każdego dnia czytam o Bożej Prawdzie, o Bożym Słowie.
  Każdego dnia dowiaduję się z Niej, że Jedyną Drogą do Boga Ojca Jest Tylko Pan Jezus Chrystus, /Ewangelia według Jana 14:6/. Jak dobrze dziś być : żołnierzem : dobrym żołnierzem Jezusa Chrystusa ,Ojcowskiego Syna .


  Pozdrawiam.
  Oświadczenie rezerwisty, ucznia Pana Jezusa na temat wojny!
 • Nauka Pana Jezusa , czy nauka ludzka , wybierz Dobrze !!!
  DZIŚ JEŚLI GŁOS BOŻY USŁYSZYSZ , NIE ZATWARDZAJ SERCA SWEGO !

  KTO MIŁUJĘ OJCA ALBO MATKĘ BARDZIEJ NIŻ MNIE , NIE JEST MNIE GODZIEŃ ; I KTO MIŁUJE SYNA ALBO CÓRKĘ BARDZIEJ NIŻ MNIE , NIE JEST MNIE GODZIEŃ / Ewangelia Mateusza 10 ,37 /

  Jakże piękne i proste słowa do zrozumienia przekazuje człowiekowi Zbawiciel Pan Jezus , że to On jest na pierwszym miejscu nikt inny , a człowiek jest dopiero na drugim czy trzecim miejscu . Mowa jest o tym nawet w Przykazaniach Bożych , pierwszy jest Pan Bóg , a dopiero na drugim miejscu jest człowiek
  .
  BĘDZIESZ TEDY MIŁOWAŁ PANA , BOGA SWEGO , Z CAŁEGO SERCA SWEGO I Z CAŁEJ DUSZY SWOJEJ , I Z CAŁEJ MYŚLI SWOJEJ , I Z CAŁEJ SIŁY SWOJEJ . A DRUGIE JEST TO ; BĘDZIESZ MIŁOWAŁ BLIZNIEGO SWEGO JAK SIEBIE SAMEGO . / Ewangelia Marka 12,30-31 /

  To Pan Jezus i Jego Nauka Święta jest na pierwszym miejscu dla człowieka wierzącego , nie ojciec , siostra , brat czy matka . Najpierw to jest Pan Jezus , a nie człowiek !!! Trudno jest głosić Ewangelię tym , którzy jej nie znają . Tym , którym jest ciężko zajrzeć do Pisma Świętego i sprawdzić co tam jest napisane o Panu i Bogu Jezusie Chrystusie . To Pan Jezus jest najdoskonalszym wzorem wiary i nie ma w nikim innym Zbawienia tak zadecydował Bóg Ojciec
  .
  BŁOGOSŁAWIONY TEN , KTÓRY CZYTA , I CI , KTÓRZY SŁUCHAJĄ SŁÓW PROROCTWA I ZACHOWUJĄ TO , CI W NIM JEST NAPISANE !!! / Objawienie Jana 1,3 /

  Pan Jezus chce dać szanse , każdemu człowiekowi , ale nie wszyscy chcą zgiąć swe kolana przed majestatem Pana Jezusa , nie wszyscy chcą słuchać Zbawiciela , nie wszyscy ludzie chcą być zbawieni , a szkoda Pan Jezus codziennie wyciąga swoje ręce do ludzi , a to człowiek odwraca się do Niego plecami .

  Pan Jezus powiedział ;

  OTO STOJĘ U DZWI I KOŁACZĘ ; JEŚLI KTOŚ USŁYSZY GŁOS MÓJ I OTWORZY DRZWI , WSTĄPIĘ DO NIEGO I BĘDĘ Z NIM WIECZERZAŁ, A ON ZE MNĄ / Objawienie Jana 3,20 /
  DZIŚ JEŚLI GŁOS BOŻY USŁYSZYSZ , NIE ZATWARDZAJ SERCA SWEGO !

  Na koniec pozwolę sobie , powtórzyć jeszcze raz słowa , które napisał w swoim artykule 57kerenor i jest to prawdą ;

  // Ja radzę byś porzucił organizację Świadków... chodzących od domu do domu z fałszywą nauką na ustach, a także Adwentystów Dnia Siódmego i różnej maści badaczy, którzy wmawiają Ci, że są sługami Pana i Boga Jezusa Chrystusa.

  Pamiętaj, że Jedyną Drogą do Boga Ojca Jest Jego Syn! //


  Pozdrawiam .
  NIENAWIŚĆ DO OJCA I DO MATKI!
 • @57KerenOr
  Witam !

  B. szkoda , że jest dziś tak mało ludzi , którzy czytają Pismo Święte , którzy sprawdzają swoich nauczycieli i ich naukę , którą głoszą . A przecież tyle ludzi uważa się za / wierzących / z kim byś nie rozmawiał wszyscy są /wierzący / ale jak im się zapytam o Pana Jezusa i o jego posłannictwo od Boga Ojca ! nagle się taka osoba smuci , lub przerywa rozmowę czy nawet nagle zmienia temat i nie chce rozmawiać na temat wiary ? a jeszcze przed chwilą wychwalał czy wychwalała się jako osoba / wierząca /

  Jest to bardzo smutne , że ludzie nic nie wiedzą na temat Nauki Pana Jezusa , nie wiedzą nawet po co i dlaczego przyszedł Pan Jezus na ziemię ponad 2000 lat temu . Dlatego , że nie czytają Pisma Świętego . Dlatego , że się nie modlą do Pana Jezusa . Dlatego , że nie proszą Pana Jezusa o Pomoc i zrozumienie jego nauki . Dlatego ,że zawierzyli swoim organizacją i religiom , które ich okłamują i nie mówią im prawdy o Panu Jezusie , Którego posłał do ludzi Bóg Ojciec .


  Albowiem tak Bóg umiłował świat , że Syna swego jednorodzonego dał , aby każdy , kto weń wierzy , nie zginął , ale miał żywot wieczny ./ Ewangelia Jana 3,16 /.

  Wielu ludzi pomija jednak Boskiego Syna w swoich modlitwach i omijając Ojcowskiego Pośrednika chce udać się bezpośrednio pod Ojcowską Opiekę. Ja przeczytałem w Piśmie Świętym , że to tylko Wielki Wysłannik Boga Ojca, Pan i Bóg, Jezus Chrystus jest jedyną ; Drogą , Prawdą i Życiem Wiecznym , że w nikim innym nie ma Zbawienia tak zadecydował Bóg Ojciec , a nie jakaś ludzka nauka , która jest niezgodna z nauczaniem Pana Jezusa i nie prowadzi do Zbawienia.

  Przeczytałem również w Piśmie Świętym , że Wolą Boga Ojca jest, aby ludy, narody i języki, od najdawniejszych czasów służyły Bogu Synowi . Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania . On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia /do Kolosan 1;15,17 / .

  Pan Jezus uczy ;

  Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie ; jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój . / Ewangelia według Jana 12/26 / .

  Jak mię posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję , tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie . /Ewangelia według Jana 6/57 /.

  Pan Bóg wprowadził swoje prawo , a człowiek zmienia je na własną korzyść . To Pan Jezus , a nie człowiek jest najdoskonalszym wzorem wiary ! Szkoda , że tu na Neon24p.l jest tak wielu pustych gadułów , którzy zapierają się Pana naszego Jezusa Chrystusa i jego nauki , którzy z wolą Boga Ojca nic sobie nie robią .

  KTO SIĘ ZA DALEKO ZAPĘDZA I NIE TRZYMA SIĘ NAUKI CHRYSTUSOWEJ , NIE MA BOGA .KTO TRWA W NIEJ , TEN MA I OJCA , I SYNA / II List Jana 1,9 /

  Prorok Izajasz , który był natchniony Duchem Chrystusowym , prorokował o was jak napisano ;

  Lud ten czci mnie wargami , ale serce ich daleko jest ode mnie . Daremnie mi jednak cześć oddają , głosząc nauki , które są nakazami ludzkimi . Przykazania Boże zaniedbujecie , a ludzkiej nauki się trzymacie . / Ew. Marka 7,6-8 /

  Dobrze napisał Keren i zgadzam się z tym , to jest prawdą ;


  //Ja jednak radzę, by ludzie pomodlili się do Pana i Boga Jezusa Chrystusa i rozpoczęli swoje nowe życie poza jakąkolwiek zarejestrowaną organizacją religijną, której oddali się w niewolę.

  Ja radzę, by lepiej, by dokładniej, by subtelniej zrozumieć to, co Boży Syn wiele lat temu powiedział:

  "Szczęśliwi żebrzący w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebiańskie".

  CZYTAJĄC PISMO ŚWIĘTE MOŻESZ BYĆ ZASKOCZONY! //

  60grzegorz rownież napisał prawdę o ludziach , którzy uważają się za / wierzących / a wcale nimi nie są ;

  // Ludziom nie zależy na zbawieniu, ludziom nie zależy na prawdzie, ważne jest by zaspokoić własne pożądliwości, ważne jest że jest się sytym, tylko czy naprawdę oni są syci!? //
  CZYTAJĄC PISMO ŚWIĘTE MOŻESZ BYĆ ZASKOCZONY!
 • A POSPOLITYCH I BABSKICH BAŚNI UNIKAJ , ĆWICZ SIĘ NATOMIAST W POBOŻNOŚCI !
  WITAM !

  Bóg Ojciec , ukrył w synu swoim , Panu Jezusie Chrystusie , wszystkie skarby mądrości i poznania . Bóg Ojciec przykazał apostołom Pana Jezusa na świętej górze , aby słuchali tylko Pana Jezusa i aby przestrzegali jego naukę ; Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi , i pod ziemią / I List Pawła do Filipian /

  On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności .

  On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane.

  On jest początkiem , pierworodnym z umarłych , aby we wszystkim był pierwszym.

  On jest obrazem Boga niewidzialnego , pierworodnym wszelkiego stworzenia.

  Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko , co jest na niebie i na ziemi , rzeczy widzialne i niewidzialne , czy to trony , czy panowania, czy nadziemskie władze , czy zwierzchności ; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone . / List Pawła do kolosan 1,15- 20 /

  Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie...

  No ale są tu na neonie tacy , którzy zawierzyli ludzkiej nauce i tradycji ojców czy jakimś zapiskom historycznym, a naukę Bożego Syna i Boga Ojca mają za nic . Wezmy tutaj np. Zawiszę Niebieskiego , który zawierzył nauce ludzkiej i który trzyma się tradycji i obrzędów wymyślonych przez ludzi , które nie mają nic wspólnego z nauczaniem Pana Jezusa i z wolą Boga Ojca . To Zawisza Niebieski należy do sekty ludzi , którzy wyśmiewają się i poniżają naukę i prawo Boże , które wprowadził Bóg Ojciec i Bóg Syn . To Zawisza Niebieski robi sobie szydere z woli Boga Ojca i z Ojcowskiego rozkazu .

  Do wszystkich ; Wyznania , religie , sekty, organizacje i ludzkie nauki nie nauczą cię niczego , nie wskażą Tobie prawdziwej drogi , którą jest tylko Pan Jezus nikt inny . Religie i wyznania kłamią i wprowadzają ludzi w błąd nie mówiąc im prawdy o Panu Jezusie , bo to On Pan Jezus jest ; Drogą , Prawdą i Życiem Wiecznym tak zadecydował Bóg Ojciec i nikt z ludzi tego nie zmieni .


  Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem , jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele , którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana , który ich odkupił , sprowadzając na się rychłą zgubę . I wielu pójdzie za ich rozwiązłością , a DROGA PRAWDY będzie przez nich pohańbiona…………… / II List Piotra 2, 1-3 /
  O TAKIM JEDNYM CO PRZESTAWIAŁ ZIEMIĘ!
 • DO WSZYSTKICH ...........
  Witam .

  57Kerenor , napisał;

  / No cóż, okazuje się, że ponad miliard ludzi może się jednak mylić ponieważ owe ogólne zmartwychwstanie o którym wielokrotnie nauczał Syn Boga Ojca, nastąpi dopiero z chwilą powtórnego przyjścia Zbawiciela! /

  Pan Jezus ustanowił swoje prawo Zmartwychwstania i żaden człowiek mu w tym nie przeszkodzi .

  PAN JEZUS USTANOWIŁ SWOJE PRAWO. PRAWO TO MÓWI, ŻE PEWNEGO DNIA, ZBAWICIEL PRZYJDZIE PO RAZ DRUGI, BY WSZYSTKICH LUDZI WIERZĄCYCH WZBUDZIĆ DO NOWEGO ŻYCIA.

  Dziś wszyscy umarli śpią w prochu ziemi , do momentu zmartwychwstania , jeszcze nikt z ludzi nie wstąpił do nieba .
  Zbawiciel przyjdzie drugi raz , by wszystkich ludzi wierzących wzbudzić do nowego życia . Drugie przyjście dopiero nastąpi no ale są tu tacy , którzy myślą inaczej i Naukę Pana Jezusa mają za nic . Wprowadzają własną naukę czy jakieś zarysy historyczne , które nie mają nic wspólnego z Nauką Pana Jezusa . Obstając przy tym zapomnieli całkowicie , że sprawcą zbawienia jest Pan Jezus Chrystus tak zadecydował Bóg Ojciec i nikt z ludzi tego nie zmieni , ani żadna nauka ludzka .

  CYTAT ;

  A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. / List do Hebrajczyków 9,27-28 /

  Zmartwychwstanie ludzi wierzących nastąpi dopiero gdy Syn Boży pojawi się po raz wtórny nie wcześniej , a jeśli ktoś myśli inaczej to taka osoba jest w błędzie i przeciwstawia się woli Pana Jezusa .

  CYTAT ;

  Zmartwychwstanie w chwili przyjścia Zbawiciela Pana Jezusa ; Gdy się Chrystus , który jest życiem naszym , okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale . / List Pawła do Kolosan 3,4 /

  TRZEBA BARDZIEJ SŁUCHAĆ BOGA NIŻ LUDZI. OKAZUJE SIĘ , ŻE NAUKA LUDZKA SIĘ MYLI , NAUKA LUDZKA TO DROGI DO NIKĄD .

  Jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością , ten jest zarozumiały , nic nie umie , lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa , z czego rodzą się zawiść , swary , bluźnierstwa , złośliwe podejrzenia / I List Pawła do Tymoteusza 6,3- 5 /

  Pozdrawiam.
  BO TO JEST SPRAWA ŻYCIA I ŚMIERCI!