Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze jassy27

 • Kłamstwo wymyślone przez świadków .
  Witam , po raz kolejny kłamstwo i oszustwo wymyślone przez światków , zostało udowodnione cytatem z Pisma Świętego , które przedstawił w swoim artykule keren ;

  ////"Jeśli nie zobaczę na jego rękach śladu gwoździ i nie włożę swego palca w ślad gwoździ, i nie włożę swej ręki w jego bok na pewno nie uwierzę".

  Ew. wg Jana 20/24, 25 ////

  Jeden z apostołów Pana Jezusa , Tomasz mówi wyraźnie w ewangelii o gwoździach , a nie o jednym gwoździu .

  Zbawiciel Pan Jezus został ukrzyżowany na krzyży i ręce Pana Jezusa były przebite dwoma gwoździami , a nie jednym gwoździem , jak podają świadkowie w swoich strażnicach na rysunkach bałwochwalczych , na palu mężczyznę z podniesionymi rękami do góry i przybitymi jednym gwoździem .

  Świadkowie w swoich strażnicach , robią sobie rysunki bałwochwalcze , robią sobie szydere z śmierci Zbawiciela Pana Jezusa i chcą ludziom wmówić kłamstwo i nieprawdę , że Pan Jezus, został przybity do pala, a nie do krzyża , jest to kłamstwo wymyślone przez świadków .


  Przypomnę raz jeszcze słowa apostoła Tomasza:

  //// Jeśli nie zobaczę na jego rękach śladu GWOŹDZI i nie włożę swego palca w ślad GWOŹDZI, i nie włożę swej ręki w jego bok na pewno nie uwierzę////
  ŚLADY GWOŹDZI A NIE ŚLADY (JEDNEGO) GWOŹDZIA!
 • @57KerenOr 09:43:52
  Keren , jak się okazuje nie tylko świadkowie chodzący od domu do domu z fałszywą nauką na ustach , ale też katolicy , adwentyści , zielonoświątkowcy i inne wyznania zarejestrowane na ziemi , oni nie chcą przyjść do Pana Jezusa i omijają go w swoich modlitwach i prośbach , udając się bezpośrednio pod opiekę Boga Ojca , a nie do Boga Syna .

  Napisałeś ;
  ----------------------------------------------------------------------------------------
  //Cytat! Pan Jezus mówi:

  "(39) Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. (40) A PRZECIEŻ NIE CHCECIE PRZYJŚĆ DO MNIE, ABY MIEĆ ŻYCIE".

  Ew. wg Jana 5/39, 40

  To prawda! Świadkowie... nie chcą przyjść do Pana Jezusa aby mieć ŻYCIE! //
  ---------------------------------------------------------------------------------------

  Wszystkie wyznania i organizacje z darem od Boga Ojca , jakim jest Pan Jezus , oni się nie liczą . Boży dar mają za nic i za nic mają Ojcowski rozkaz i Ojcowską Wolę . Ludzie dziś są mądrzejsi od Pana Boga , oni wiedzą lepiej od Pana Jezusa co dla nich jest dobre i najlepsze , a z Jego Nauką Świętą się nie liczą .

  Zakończę to cytatami ;

  Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce / Ew. Jana 3,35 /

  Bo i Ojciec nikogo nie sądzi , lecz wszelki sąd Przekazał Synowi. Aby Wszyscy Czcili Syna , jak Czczą Ojca . Kto nie Czci Syna , ten nie Czci Ojca , który Go Posłał / Ew. Jana 5,22-23 /

  Jak Mię posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję , tak i ten, kto Mnie spożywa, żyć będzie przeze Mnie . /Ewangelia według Jana 6,57 /

  Jeśli kto chce Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam i sługa mój będzie ; jeśli kto Mnie służy, Uczci go Ojciec mój . / Ewangelia według Jana 12,26 / .

  Tych cytatów jest bardzo dużo w Piśmie Świętym , szkoda tylko , że ludziom nie chce się ich sprawdzić i nie chcą ludzie iść do Pana Jezusa i poprosić Go o pomoc i zrozumienie , a przecież Pan Jezus powiedział w Ewangelii ; BO BEZE MNIE NIC UCZYNIĆ NIE MOŻECIE / Ew. Jana 15,5 /

  Keren. I tylu ludzi uważa się za wierzących i wszyscy oni chcą być zbawieni , a do Pana Jezusa przyjść nie chcą , aby mieć Życie ………..


  Pozdrawiam.
  SZCZEPAN MODLIŁ SIĘ DO BOGA SYNA A NIE DO BOGA OJCA!
 • JEDYNĄ DROGĄ DO BOGA OJCA , JEST TYLKO PAN JEZUS !!!
  Witam!

  Piękny przykład i prawdziwy do naśladowania , Szczepana , człowieka wierzącego , który był natchniony Duchem Bożym , który pokazał do kogo trzeba się modlić i zwracać w swoich modlitwach i prośbach.

  Szczepan , modląc się bezpośrednio do Pana Jezusa , a nie do Boga Ojca , wykonuje wolę i Ojcowski rozkaz ; TEN JEST SYN MÓJ UMIŁOWANY , KTÓREGO SOBIE UPODOBAŁEM ,, JEGO SŁUCHAJCIE ,, / EW. Mateusza 17,5 / , / Ew. Marka 9,7 / , / Ew. Łukasza 9,35 / .

  Wielu ludzi pomija Pana Jezusa w swoich modlitwach i omijając Ojcowskiego Pośrednika chce udać się bezpośrednio pod Ojcowską Opiekę, a tak być nie powinno. Człowiek wierzący , powinien modlić się bezpośrednio do Najwyższego Arcykapłana , którym jest Bóg Syn , a nie Bóg Ojciec .

  Przeczytałem w Piśmie Świętym , że Wielki Wysłannik Boga Ojca, Pan i Bóg, Jezus Chrystus jest jedyną ; Drogą , Prawdą i Życiem Wiecznym , że w nikim innym nie ma Zbawienia , bo tak zadecydował Bóg Ojciec / Ew. Jana 14,6 / i / Dzieje Apostolskie 4,12 /

  Jeśli człowiek chce uszanować Wolę Boga Ojca to musi i powinien uznać Pana Jezusa za swojego Boga i do niego powinien się tylko zwracać i do niego powinien się tylko modlić do nikogo innego , tak jak to uczynił Szczepan , modląc się bezpośrednio do Pana Jezusa , a nie do Boga Ojca .

  Albowiem tak Bóg umiłował świat , że Syna swego jednorodzonego dał , aby każdy , kto weń wierzy , nie zginął , ale miał żywot wieczny ./ Ewangelia Jana 3,16 /.

  I za tym wspaniałym przykładem Szczepana , powinni upaść na kolana , ludy , narody i języki na całej kuli ziemskiej , zgodnie z postanowieniem i Wolą Boga Ojca .

  Szkoda, że jest tak mało ludzi , którzy o tym wiedzą i którzy chcą wykonywać Wolę Boga Ojca , który tylko Syna swego dał , nikogo innego nie posłał do ludzi .

  SYNOWI BOŻEMU MAJĄ SŁUŻYĆ WSZYSTKIE LUDY , NARODY I JĘZYKI.

  Kto modli się bezpośrednio do Boga Ojca , ten nie wykonuje Woli Ojcowskiej i nie idzie za przykładem Szczepana , który był natchniony Duchem Świętym i modlił się bezpośrednio do Pana Jezusa .
  SZCZEPAN MODLIŁ SIĘ DO BOGA SYNA A NIE DO BOGA OJCA!
 • @ DO WSZYSTKICH !
  Witam . Jak co roku wprowadzanych w błąd jest miliardy ludzi na ziemi . Ludzie dlaczego nie otworzycie Pisma Świętego i nie sprawdzicie co tam jest napisane , dlaczego nie poprosicie Pana Jezusa o pomoc.

  Nigdy Zbawiciela Pana Jezusa , nie odwiedziło trzech króli , ewangelia mówi wyrażnie , że byli to Mędrcy ze Wschodu słońca , mówiąc dokładniej byli to magowie .

  Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król judzki? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon / Ew. Mateusza 2,1-2 /

  NIGDY PANA JEZUSA , NIE ODWIEDZIŁO TRZECH KRÓLI ANI SZEŚCIU

  Przykład mędrców jest wspaniałym dowodem na to , komu należy się pokłon , komu ludzie powinni oddawać pokłon cześć i chwalę . Ukochany Bóg Ojciec posłał do ludzi tylko Pana Jezusa nikogo innego i to Panu Jezusowi należy się pokłon .

  Ja wierzę w historyczny zapis , który jest zapisany w Ewangelii Pana Jezusa przez jednego z apostołów / Ew. według Mateusza 2 rozdział /

  Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają. / List do Hebrajczyków 11,6 /

  Zgadzam się z tym co napisał keren o świadkach i o Prawdzie Bożej w swoim artykule , chciałbym coś jeszcze dodać , ale wszystko jest bardzo dokładnie i zrozumiale opisane i nie trzeba do tego niczego dodawać , ani ujmować i każdy może to sprawdzić w Piśmie Świętym . A ochotnego dawcę Bóg miłuje

  Keren napisał;

  /// Świadkowie... nie kochają Oblubieńca! ///
  /// Mędrcy ze wschodu byli wysłannikami Bożymi, a nie szatańskimi jak głoszą fałszywi... Świadkowie... ///
  MĘDRCY ZE WSCHODU I FAŁSZYWI ŚWIADKOWIE...
 • @60grzegorz 23:30:58
  //Tak, to prawda ale oni tego nie rozumieją a szkoda!//

  Witaj grzegorz ; Poznanie i zrozumienie jest tylko w Panu Jezusie , bo tak zadecydował Bóg Ojciec.

  Pan Jezus powiedział ; Bo beze mnie nic uczynić nie możecie / Ew. Jana 15,5 / i czy to jest takie trudne ? no ale dla niektórych okazuje się to b. trudne , a szkoda , że do Syna Bożego przyjść nie chcą .
  PEDOFILE W SUTANNACH!
 • @57KerenOr
  Keren , zapomniałem dopisać jeszcze , że tu na neonie siedzą przede wszystkim obrońcy tradycji katolickiej , którzy z prawdziwą wiarą w Pana Jezusa i Boga Ojca nie mają nic wspólnego .

  Mienili się mądrymi a stali się głupi i zamienili... Oni lepiej wiedzą od Samego Pana Boga, kto jest ; Drogą , Prawdą i Życiem Wiecznym … Znajomość Pisma Świętego w Polskim katolickim społeczeństwie, jest zerowa.

  Polak katolik, oddał się pod władzę papieży i biskupów, a nie Pana Boga. Polak katolik, jest bałwochwalcą. Katolik, słuchał będzie głosu papieży,księży , biskupów….. Katolicy modlą się do Marii i do papieża Jana Pawła II.

  Dziękuje dziś , Panu Jezusowi za łaskę i za to , że dziś ; widzę , słyszę i rozumiem , Jego Prawo , Przykazania i Jego Naukę Świętą , z którą przyszedł do ludzi , aby zbawić świat . To dla mnie wielka radość, gdy mogę porozmawiać, lub napisać o Wielkim Wysłanniku Boga Ojca, Panu i Bogu, Jezusie Chrystusie.

  Albowiem tak Bóg umiłował świat , że Syna swego jednorodzonego dał , aby każdy , kto weń wierzy , nie zginął , ale miał żywot wieczny ./ Ewangelia Jana 3,16 /.

  Jest to bardzo smutne , że ludzie nic nie wiedzą na temat Nauki Pana Jezusa , nie wiedzą nawet po co i dlaczego przyszedł Pan Jezus na ziemię ponad 2000 lat temu . Dlatego , że nie czytają Pisma Świętego . Dlatego , że się nie modlą do Pana Jezusa . Dlatego , że nie proszą Pana Jezusa o Pomoc i zrozumienie jego nauki . Dlatego ,że zawierzyli swoim organizacją i religiom , które ich okłamują i nie mówią im prawdy o Panu Jezusie , Którego posłał do ludzi Bóg Ojciec .
  PEDOFILE W SUTANNACH!
 • @57KerenOr 14:47:20
  Witam! Keren w odpowiedzi do Zawiszy napisałeś ;


  //A muzułmanie poniżają Boga Ojca oraz Jego Syna. Muzułmanie nie wierzą w śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Muzułmanie nie wierzą w to, że Bóg-Allah ma Syna! Zatem Bóg muzułmanów nie jest moim Bogiem.//

  Bóg muzułmanów nie jest również moim Bogiem !!! Moim Bogiem jest Pan Jezus , Ukochany Bóg Ojciec dał rodzajowi ludzkiemu tylko Swego Syna Pana i Boga Jezusa Chrystusa , nikogo innego nie posłał i nikogo innego nie dał ludziom .

  Nie tylko muzułmanie , ale katolicy , zielonoświątkowcy , adwentyści dnia siódmego , świadkowie i inne wyznania i religie zarejestrowane na ziemi poniżają Boga Ojca oraz Jego Syna . Wszyscy oni jadą na jednym wózku , między nimi nie ma żadnej różnicy , oni nie chcą wykonywać Woli Boga Ojca i nie chcą iść do Pana Jezusa , a na dodatek wszyscy oni nie wierzą w śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa .
  PEDOFILE W SUTANNACH!
 • DO WSZYSTKICH ...........
  Jeden z komentujących napisał ;

  //Widzisz KerenOr, ja wierzę w słowa Jezusa, czyli w to co nazwałeś Ewangelią Jezusa zapisaną w ewangeliach……………. //

  Jeśli ludzie wierzą w słowa Pana Jezusa , to dlaczego obchodzą urodziny Pana Jezusa 25 grudnia , jeśli Zbawiciel nie urodził się 25 grudnia , ludzie nie chcą modlić się do Pana Jezusa , a przecież Bóg Ojciec posłał do ludzi tylko swego Syna , Pana Jezusa .

  Szkoda , że ludzie nie czytają Pisma Świętego , nie znają Przykazań Bożych , nie chcą iść do Pana Jezusa i poprosić go o pomoc .
  To Pan Jezus jest na pierwszym miejscu , a na drugim dopiero człowiek . To nauka pana Jezusa jest prawdziwa , a nie nauka ludzka .

  Zawisza napisał również ;

  // Widzisz, teraz mamy święta, więc nie chcę ranić uczuć innych ludzi wierzących, mój tekst oprę o wydarzenia Wielkiego Tygodnia. //

  Pierwsze Przykazanie Boże mówi o Panu Bogu , a drugie dopiero o człowieku . A człowiek stawia na pierwszym miejscu drugiego człowieka , a z Panem Bogiem się nie liczy .

  To człowiek mówi ,, nie chcę ranić uczuć innych …… ,, a gdzie jest Zbawiciel , gdzie jest miłość do Pana Jezusa , gdzie jest Przykazanie , gdzie jest Wola Boga Ojca , który dał nam tylko Syna swego .

  Zawiszo pisma badacie sądzicie , że w nich żywot macie , ale do Pana Jezusa przyjść nie chcecie i jego Naukę odrzucacie i z Bogiem Ojcem się nie zgadzacie . Szkoda i jest to bardzo przykre dla Pana Jezusa , że to właśnie człowiek stawia Pana Jezusa i Jego Prawo i Jego Naukę na drugim czy na trzecim miejscu , a człowieka stawia na pierwszym miejscu ,, nie chcę ranić uczuć innych ……. ,, a gdzie jest Pan Jezus i Jego Prawo Święte ?
  PODZIWIAM TYCH KTÓRZY MILCZĄ GDY OBRAŻANE SĄ PRAWIDŁA BOŻE!
 • ZAUFAJ PANU Z CAŁEGO SWOJEGO SERCA I NIE POLEGAJ NA WŁASNYM ROZUMIE !!!! / Przypowieści Salomona 3,5 /
  Każdy więc , który mnie wyzna przed ludzmi , i Ja wyznam przed Ojcem moim , który jest w niebie. Ale tego , kto by się mnie zaparł przed ludzmi , i Ja się zaprę przed Ojcem moim , który jest w niebie / Ew. Mateusza 10,32 /

  Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska /List do Efezjan 5,15 /.

  Ja dziękuje dziś Panu Jezusowi , za łaskę , za wiarę , za to , że dziś mogę głosić Ewangelię Chrystusową prawdziwą i zbawienną dla wszystkich ludzi , szkoda tylko , że nie wszyscy chcą jej słuchać .

  Dziękuję Panu Jezusowi za to , że mogę mówić i pisać prawdę o Jego Królestwie i o Jego posłannictwie od Boga Ojca . I żadna to moja zasługa , pomógł mi Zbawiciel Pan Jezus .

  Pan Jezus powiedział wyraznie i zrozumiale w Ewangelii Jana w rozdziale 15, 5 ; Bo beze mnie nic uczynić nie możecie .

  Jeden z uczni Pana Jezusa powiedział ;

  Głoś słowo , bądź w pogotowiu w każdy czas , dogodny czy niedogodny , karć , grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem / II List Pawła do Tymoteusza 4,2 /

  A więc głoszenie Ewangelii Pana Jezusa , jest moim obowiązkiem .

  Pan Jezus uczy;

  Idzcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody ………./ Ew. Mateusza 28,16-20 /
  PODZIWIAM TYCH KTÓRZY MILCZĄ GDY OBRAŻANE SĄ PRAWIDŁA BOŻE!
 • Ja też nie obchodzę świąt - Bożego Narodzenia ponieważ te święta są nieprawdziwe!
  Witam! Ja też nie obchodzę grudniowych obrzędów ani nie celebruję tzw. katolickiej tradycji / ///gwiazdka czy Boże Narodzenie ////, która nie ma nic wspólnego z prawdziwą wiarą w Pana Jezusa Ojcowskiego Syna

  Pan Jezus , nie urodził się po to aby, Jego urodziny świętować i celebrować co roku . Nie przyszedł na świat po to, aby czczono Jego czas narodzin .

  Natomiast Zbawiciel Pan Jezus , przyszedł na świat po to , aby ludziom dać wolność , przyszedł po to , aby dać ludziom szanse Zbawienia . Przyszedł po to , aby przelać swoją drogocenną krew za rodzaj ludzki , a człowiek zamiast dziękować Panu Jezusowi za uratowanie życia ,to śmieje się Panu Jezusowi prosto w twarz i lekceważy Jego Prawo Święte i lekceważy , Wolę Boga Ojca i na dodatek człowiek nie liczy się z Przykazaniami Bożymi , wymyślając jakieś tzw. święta ?

  Pan Jezus , chce aby wszyscy ludzie się upamiętali i aby wszyscy ludzie na ziemi przestrzegali Jego Przykazań Bożych i czcili Go w duchu i prawdzie , a nie w literze czy obrzędach wymyślonych przez ludzi . I to jest tylko tyle! , ale dla niektórych to, aż tyle !

  Szkoda , że jest na ziemi tak mało ludzi , którzy chcą się zgodzić z Panem Jezusem i Jego Prawem . Szkoda , że ludzie nie chcę sprawdzać swoich nauczycieli /księży , biskupów , papieży , katechetów i prorokiń / którzy nie mówią im prawdy o Panu Jezusie i o Woli Boga Ojca .

  To Pan Jezus , Zbawiciel , dawno temu przepowiedział do ludzi przez proroka Izajasza i innych proroków , którzy byli natchnieni DUCHEM CHRYSTUSOWYM ;

  //Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza , stały mi się ciężarem , zmęczyłem się znosząc je . Obmyjcie się , oczyśćcie się , usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu , przestańcie żle czynić //

  / Księga Izajasza 1,10-20 /

  Dlatego, ja nie obchodzę świąt tzw. przez katolików i inne wyznania //// Bożego Narodzenia //// ponieważ chcę służyć Panu Jezusowi , a nie religiom czy wyznaniom zarejestrowanym na ziemi , które nie prowadzą do Pana Jezusa Chrystusa , Ojcowskiego Syna .

  NIE OBCHODZĘ ;

  - Dlatego, że te święta poniżają Pana Jezusa !
  - Dlatego ,że 25 grudnia nie narodził się Pan Jezus !
  - Dlatego , że mojego Boga ,Pana Jezusa nigdy nie odwiedziło trzech króli i nie mieli na imię Kacper , Melchior czy Baltazar jest to kłamstwo !
  - Dlatego , że drzewko / choinka / nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem i jego urodzinami !
  - Dlatego ,że nigdzie w Piśmie Świętym nie przeczytałem , że ludzie mają obchodzić urodziny Zbawiciela !
  - Dlatego , że nigdy nie było żadnego mikołaja czy gwiazdora to tylko wymysł ludzki !

  Nie obchodzę świąt - Bożego Narodzenia ponieważ te święta są nieprawdziwe i Niezgodne z Nauczaniem Pana Jezusa !!! Te święta obrażają i poniżają MAJESTAT PANA I BOGA JEZUSA CHRYSTUSA , OJCOWSKIEGO SYNA I NAJWYŻSZEGO ARCYKAPŁANA !
  DLACZEGO NIE OBCHODZĘ TAK ZWANYCH ŚWIĄT "BOŻEGO NARODZENIA"?
 • DO KATOLIKÓW I NIE TYLKO KATOLIKÓW ...................
  Witam! Każdy uczeń czy uczennica Pana Jezusa / uczniowie Chrystusowi / , którzy modlą się do Pana Jezusa i czytają Pismo Święte , wiedzą znakomicie , że Maria nie był wieczną dziewicą , tak jak to nauczają katoliccy nauczycieli itp.

  No ale skąd mają o tym wiedzieć katolicy i inne wyznania , jeśli się nie modlą do Pana Jezusa i nie czytają Pisma Świętego i na dodatek nie sprawdzają tego co głoszą ich nauczyciele , czy mówią prawdę czy nie ?

  Maria po urodzeniu Pana Jezusa , urodziła Józefowi jeszcze synów i córki , więc jak mogła być / wieczną dziewicą ? / Jest to absurd wymyślony przez katolików , tak to jest jak ludziska wierzą człowiekowi i nauce ludzkiej , a z Panem Bogiem się nie liczą i nie słuchają Pana Jezusa i Jego Nauki .

  Prawdziwe i zgodne z nauczaniem Pana Jezusa przykłady z Pisma Świętego podał , Keren no i roux ;
  ----------------------------------------------------------------------------------------
  // Czyż matce Jego nie jest na imię Maria , a braciom Jego Jakub, Józef , Szymon i Juda ? A siostry Jego , czyż nie są wszystkie u nas ? ……. / Ew. Mateusza 13, 54-56 / //.

  Kolejny przykład ; ‘’ Jezus i Jego bracia ‘’ w Ewangelii Jana ;

  // Rzekil więc do Niego bracia Jego ; odejdź stąd i idz do Judei, żeby i uczniowie Twoi widzieli dzieła , które czynisz …….. / Ew. Jana 7 , 3-5 / //.
  ----------------------------------------------------------------------------------------

  Maria i Józef byli , kochającym się małżeństwem , a owocem ich miłości były ich dzieci . Nieprawdą jest , że Maria była wieczną dziewicą .
  Maria nie była wieczną dziewicą!
 • Mędrcy ze Wschodu / Ewangelia Mateusza 2 rozdział /
  Nigdy mojego Zbawiciela Pana Jezusa , nie odwiedziło trzech króli , ewangelia mówi wyrażnie , że byli to Mędrcy ze Wschodu słońca , mówiąc dokładniej byli to magowie.

  Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król judzki? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon / Ew. Mateusza 2,1-2 /


  Szóstego stycznia jak co roku ludzie będą świętować trzech króli , których nigdy nie było i nie mieli na imię Kacper, Melchior i Baltazar . Jest to kłamstwo wymyślone przez katolickich nauczycieli !

  Mędrcy ze wschodu , którzy przybyli aby oddać pokłon Panu Jezusowi nie było ich trzech ani sześciu i nie byli żadnymi królami jest to kłamstwo wymyślone przez ludzi !

  Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi ;

  A jeśli nawet ewangelia nasza jest zasłonięta , zasłonięta jest dla tych , którzy giną . W których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących , aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa , który jest obrazem Boga . Albowiem nie siebie samych głosimy , lecz Chrystusa Jezusa , że jest Panem , o sobie zaś , żeśmy sługami waszymi dla Jezusa / II List Pawła do Koryntian 4,3-5 /

  Sprawa wiary ,nie jest sprawą wszystkich ;

  Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu : kto bowiem przystępuje do Boga , musi uwierzyć , że On istnieje i że nagradza tych , którzy Go szukają / List do Hebrajczyków 11,6 /

  Obojętnie jak , czy w jakiej formie , by była napisana , czy przedstawiona Prawdziwa Ewangelia Pana Jezusa Ojcowskiego Syna , to i tak ludzie nie uwierzą Panu Jezusowi . Nawet nie chce im się otworzyć Pisma Świętego i sprawdzić co tam jest napisane .

  Nieważne jest dla ludzi to , że Pan Jezus nie urodził się 25 grudnia i że nie odwiedziło Go żadnych trzech króli , ważne jest tylko to dla ludzi żeby wszyscy się świetnie bawili i żeby każdy się do syta najadł , a tak naprawdę Pan Bóg ich nie obchodzi .

  W Piśmie Świętym jest wyrażnie napisane , iż jedyną drogą do Boga Ojca jest Zbawiciel Pan Jezus Chrystus nikt inny .
  Ja jestem droga i prawda , i żywot nikt nie przychodzi do Ojca , tylko przeze mnie / Ew. Jana 14,6 /

  I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni /Dzieje Apostolskie 4,12 /

  NIGDY PANA JEZUSA , NIE ODWIEDZIŁO TRZECH KRÓLI ANI SZEŚCIU .
  PANU JEZUSOWI NIGDY NIE ZŁOŻYŁO DARÓW TRZECH KRÓLI!
 • @Zawisza Niebieski 10:36:38
  A co to jest "Ewangelia Pana Jezusa"?
  ale o ewangelii Pana Jezusa to ja nie słyszałem, a Pismo Święte nie raz czytałem.
  -------------------------------------------------------------------------------------------
  To co wy katolicy macie za Pismo Święte , że w nim nie ma Ewangelii Pana Jezusa ! co wy czytacie ? W katechizmie i świerszczykach katolickich nie znajdziecie Prawdziwej Ewangelii .

  I tak to jest jak się wierzy w tradycje czy naukę ludzką . Modlitwy do Marii wam nic nie pomogą , ani niczego was nie nauczą . Wasz papież też wam nie pomoże .

  Zacznijcie modlić się do Pana Jezusa , bo to w nim Bóg Ojciec ukrył wszystkie skarby mądrości i poznania i nie ma w nikim innym Zbawienia

  To Pan Jezus daje poznanie i zrozumienie nikt inny . Wszystkie Ewangelie w Piśmie Świętym są Pana Jezusa Chrystusa Ojcowskiego Syna ,czy to się komuś podoba czy nie i taka jest prawda .

  A od nauki i tradycji katolickiej trzymałbym się z dala , bo to drogi do nikąd
  NARODZIŁ SIĘ CHRYSTUS PAN – FAKTY HISTORYCZNE!
 • DO WSZYSTKICH ...........
  Witam. I to jest cała prawda i fakty o narodzeniu Pana Jezusa i nie trzeba do tego dodawać żadnej tradycji czy nauki katolickiej , która jest niezgodna z Ewangelią Pana Jezusa .

  Jak co roku , według katolickiej tradycji jest wprowadzanych w błąd miliardy ludzi na ziemi . Nigdzie nie przeczytałem w Piśmie Świętym , żeby świętować to wydarzenie , które miało miejsce ponad 2000 lat temu .

  Nigdy Zbawiciela Pana Jezusa , nie odwiedziło trzech króli , ewangelia mówi wyrażnie , że byli to Mędrcy ze Wschodu słońca , mówiąc dokładniej byli to magowie i nie mieli na imię Kacper, Melchior i Baltazar .
  No ale katolicy i inne wyznania wiedzą lepiej od Pana Jezusa jaka jest prawda o Jego narodzeniu i kto Go odwiedził i kto złożył Mu pokłon . To katolicy ustanawiają swoje prawo , to oni sobie szydzą z Syna Boga Ojca i to katolicy zmieniają fakty ewangeliczne .

  Mędrcy nie pokłonili się Marii , tylko Zbawicielowi Panu Jezusowi nikomu innemu .

  Przykład mędrców jest wspaniałym dowodem na to , komu należy się pokłon , komu ludzie powinni oddawać pokłon cześć i chwalę . Ukochany Bóg Ojciec posłał do ludzi tylko Pana Jezusa nikogo innego i to Panu Jezusowi należy się pokłon .

  Ludzie dlaczego nie otworzycie Pisma Świętego i nie sprawdzicie co tam jest napisane , dlaczego nie poprosicie Pana Jezusa o pomoc .

  To Pan Jezus jest ;
  Drogą , Prawdą i Życiem Wiecznym , nikt nie przychodzi do Ojca , tylko przeze mnie / Ew. Jana 14,6 /
  NARODZIŁ SIĘ CHRYSTUS PAN – FAKTY HISTORYCZNE!
 • @Herkules 15:00:37
  To Miłość do Zbawiciela, jest drogowskazem do tego, by Jego Słowa, zapisane w Biblii, traktować poważnie i z szacunkiem . Człowiek który myśli inaczej nie ma Ducha Chrystusowego , nie ma poznania i zrozumienia , taki człowiek wszczyna tylko spory i zwady .

  To Pan Jezus był Bogiem Starego Przymierza, odziedziczył także po Ojcu, Jego znamienite imię JHWH . Panu Jezusowi służyli prorocy Mojżesz , Izajasz , Dawid byli sługami Syna Boga Ojca.

  I ten sam Duch Chrystusowy przebywa po dzień dzisiejszy w uczniach i uczennicach Pana i Boga Jezusa Chrystusa Ojcowskiego Syna i każdy uczeń wie doskonale do kogo ma się modlić i przed kim ma zgiąć kolano i komu ma służyć !

  Herkulesie ;

  Nie wiem ile jeszcze keren przedstawił by dowodów czy cytatów z Pisma Świętego to tak ludziska nie uwierzą Zbawicielowi Panu Jezusowi . Oni wolą Tradycję od Zbawiciela Pana Jezusa .

  To Pan Jezus i Jego Duch Chrystusowy przebywał w prorokach Starego Przymierza i Skałą , która prowadziła lud izraelski przez pustynię tą Duchową Opoką był Pan Jezus Chrystus , a jeśli ktoś z ludzi się z tym nie zgadza to taki człowiek jest niewierzący i nie zgadza się z Panem Jezusem i z Jego Nauczaniem i z Jego Prawem Świętym .

  To Pan Jezus otrzymał od Boga Ojca wszystko ;

  OJCIEC MIŁUJE SYNA I WSZYSTKO ODDAŁ W JEGO RĘCE // Ew. Jana 3,35 //

  JA I OJCIEC JEDNO JESTEŚMY // Ew. Jana 10,30 //

  WSZYSTKO , CO MA OJCIEC , MOJE JEST // Ew. Jana 16,15 //

  Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli ./Ew. Jana 1-10,11/

  To w Starym Przymierzu Mojżesz , Izajasz , Dawid czy inni prorocy wykonywali Ojcowski rozkaz , wykonywali Wolę Boga Ojca , po prostu służyli Zbawicielowi Panu Jezusowi i czy to się komuś podoba czy nie, taka jest prawda !

  Panie Herkulesie i może to Pan sam sprawdzić w Piśmie Świętym , ale najpierw trzeba zgiąć swoje kolana przed Najwyższym Arcykapłanem , Panem i Bogiem Jezusem Chrystusem i poprosić Go o poznanie i zrozumienie Jego Nauki . Tylko On Pan Jezus nikt inny daje poznanie i zrozumienie i nie ma w nikim innym Zbawienia , bo tak zadecydował Ukochany Bóg Ojciec !!!!!!!!
  25 XII, ŚWIĘTO KATOLIKÓW, ADWENTYSTÓW I NIEKTÓRYCH ATEISTÓW!
 • @Oscar 12:37:54
  Moim Bogiem jest Pan Jezus .
  Wierzę Panu Jezusowi , a nie w tradycje .
  Ja napisałem o tradycji katolickiej i o tym , że 25 grudnia nie urodził się Pan Jezus i to wszystko , a o czym ty piszesz ..............
  Jak żyć ... po polsku (15) - tradycja, katolicyzm, WIGILIA
 • @Husky 12:31:57
  Witaj psiaku !

  Przepraszam Cię nie dopisałem kolejnego kłamstwa katolickiego ; I nie mieli na imię - Kacper - Melchior - Baltazar .

  napisałeś ; Nie trzech a sześciu.

  To już nie moja wina , że psiaki dziś widzą podwójnie czy potrójnie , nie mój problem.
  Jak żyć ... po polsku (15) - tradycja, katolicyzm, WIGILIA
 • Nauka ludzka to droga do ............ nikąd !!!
  Witam!

  TRADYCJA - KATOLICKA nie ma nic wspólnego z wiarą w Pana Jezusa i Boga Ojca .

  Katolicy nie modlą się do Pana Jezusa i nie czytają Pisma Świętego .

  Katolicy nie sprawdzają swoich nauczycieli co oni im głoszą i czy mówią prawdę . Dla katolików liczy się tylko TRADYCJA katolicka i TRADYCJA ich ojców , która z prawdziwą wiarą w Pana Jezusa nie ma nic wspólnego .

  25 grudnia nie urodził się Zbawiciel Pan Jezus i nie odwiedziło go trzech króli .
  Jak żyć ... po polsku (15) - tradycja, katolicyzm, WIGILIA
 • DO WSZYSTKICH ...........
  Witam!


  Jeden z komentujących napisał ;

  // Tak więc nie obrażam Jezusa obchodząc jego narodziny w dniu, zupełnie nie związanym z narodzinami, bo daty narodzin nie znam? //


  Pan Jezus chce i pragnie , żeby każdy człowiek wierzący w Niego , pamiętał o Nim każdego dnia i o każdej porze dnia , a nie tylko w czasie jakiejś celebry , tradycji czy obrzędu wymyślonego przez człowieka .

  Pan Jezus nie życzy sobie żadnych świąt czy / urodzin / chce natomiast , żeby ludzie się upamiętali i przestrzegali Jego Przykazań i Jego Prawa .
  Dlatego Pan Jezus , przemawiał do ludzi przez proroków , ludzi natchnionych Duchem Chrystusowym , aby przekazali ludziom to co pragnie od człowieka Pan Bóg .

  Pan Jezus przemawia do ludzi przez proroka Izajasz do Izraela ;

  Uczcie się dobrze czynić , przestrzegajcie Prawa , brońcie pokrzywdzonego , wymierzajcie sprawiedliwość sierocie , wstawiajcie się za wdową / Ks. Izajasza 1,17 /

  Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza , stały mi się ciężarem , zmęczyłem się znosząc je . /Izajasz 1,11-20 /

  Czyżby kolejny raz Pan Jezus się mylił przemawiając przez kolejnego proroka Amosa ;

  Nienawidzę waszych świąt , gardzę nimi i nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne . Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni !

  Niech raczej prawo tryska jak woda , a sprawiedliwość jak potok nie wysychający / Ks. Amosa 5, 24-24 /

  W Piśmie Świętym nie ma daty urodzin Pana Jezusa dlatego , że Pan Jezus nie chce lub nie życzy sobie żeby człowiek obchodził Jego dzień urodzin . Natomiast chce aby człowiek pamiętał o Nim i o Jego Przykazaniach każdego dnia , a nie tylko w wyznaczone dni przez człowieka .

  Pan Jezus przyszedł na ziemię po to , aby uratować rodzaj ludzki , oddał swoje życie i przelał swoją krew na krzyżu za rodzaj ludzki i nie życzy sobie jakiś świąt czy uroczystości wymyślonych przez ludzi .

  Nie po to przyszedł Zbawiciel Pan Jezus na ziemię , aby ktoś z ludzi obchodził Jego urodziny i to na dodatek nie w Jego dzień urodzin .

  Do wszystkich ; Ludzie obudzcie się, 25 grudnia nie urodził się Pan Jezus i nie było żadnych trzech króli i nie mieli oni na imię ; Kacper , Melchior , Baltazar ??? Grudniowe święta tzw. przez organizacje wyznaniowe / Boże Narodzenie / jest to święto niezgodne i nieprawdziwe z Ewangelią Pana Jezusa Ojcowskiego Syna .
  25 XII, ŚWIĘTO KATOLIKÓW, ADWENTYSTÓW I NIEKTÓRYCH ATEISTÓW!
 • Kłamliwe święta, które są niezgodne z nauczaniem Pana Jezusa i z Jego Ewangelią
  Każdy człowiek prawdziwie wierzący w Pana Jezusa , będzie przestrzegał i wykonywał Jego Prawo i Jego Naukę Świętą !

  Jeśli obchodzicie katolickie Boże Narodzenie / wigilię / lub popieracie je, to występujecie przeciwko Panu Jezusowi i Bogu Ojcu i przeciwko Przykazaniom Bożym .

  Do wszystkich ;

  A z tego wiemy , że go znamy , jeśli przykazania Jego Zachowujemy . Kto mówi ; Znam Go , a Przykazań Jego nie Zachowuje , kłamcą jest i prawdy w nim nie ma . Lecz kto Zachowuje Słowo Jego , w tym prawdziwie dopełnia się miłość Boża . Po tym poznajemy , że w Nim jesteśmy / I List Jana 1, 3-5 /

  Ale to namaszczenie , które od Niego otrzymaliście , pozostaje w was i nie potrzebujecie , aby was ktoś Uczył ; Lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim i jest Prawdziwe , a nie jest Kłamstwem i jak was Nauczyło , tak w nim Trwajcie / I List Jana 2, 27/

  A teraz, dzieci ,Trwajcie w Nim , abyśmy , gdy się objawi , mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy Przyjściu Jego . Jeśli wiecie , że jest sprawiedliwy , wiedzcie też , że każdy , kto postępuje sprawiedliwie , z Niego się Narodził / I List Jana 2,28-29 /

  25 grudnia , nie narodził się Pan Jezus Chrystus , dzień 25 grudnia był świętem państwowym na cześć niezwyciężonego słońca i nie ma ów dzień nic wspólnego z prawdziwą wiarą .

  Ale wy wyznania zarejestrowane tu na ziemi lubicie kłamstwa , wy wierzycie waszej tradycji , wy wierzycie papieżom , wierzycie w prezenty , w choinkę itp. w rzeczy , które nie mają nic wspólnego z wiarą w Pana i Boga Jezusa Chrystusa .

  A przecież ;

  Na tym bowiem polega miłość ku Bogu , że się przestrzega Przykazań Jego , a Przykazania Jego nie są uciążliwe / I List Jana 5,3 /

  A to jest Przykazanie Jego , abyśmy wierzyli w imię Syna Jego , Jezusa Chrystusa , i miłowali się wzajemnie , jak nam Przykazał . A kto przestrzega Przykazań Jego , mieszka w Bogu , a Bóg w nim , i po tym Duchu , którego nam dał , poznajemy , że w nas mieszka / I List Jana 3,23-24 /

  Do wszystkich tu czytających ; Jeśli mówicie , że miłujecie Pana Jezusa , że go znacie , to dlaczego nie przestrzegacie Jego Prawa Świętego , dlaczego nie wykonujecie Woli Boga Ojca !

  Człowiek prawdziwie wierzący to taki , który każdego dnia ma święto i każdego dnia może świętować razem z Zbawicielem modląc się do niego , oddając Mu cześć i chwałę i czcić Go w duchu i prawdzie.

  A przecież w Piśmie Świętym jest wyrażnie napisane , iż jedyną drogą do Boga Ojca jest Zbawiciel Pan Jezus Chrystus , nikt inny .

  Grudniowe święta tzw. przez organizacje wyznaniowe / Boże Narodzenie / jest to święto niezgodne i nieprawdziwe z Ewangelią Pana Jezusa Ojcowskiego Syna .

  Pan Jezus nie urodził się 25 grudnia jest to kłamstwo wymyślone przez ludzi . Nigdy mojego Zbawiciela Pana Jezusa , nie odwiedziło trzech króli , ewangelia mówi wyrażnie , że byli to Mędrcy ze Wschodu słońca , mówiąc dokładniej byli to magowie.

  Kłamstwem było też nadanie im imion – Kacper-Melchior-Baltazar te wymyślone imiona nieoparte są najmniejszym nawet zapiskiem biblijnym.

  Jeśli obchodzicie grudniowe święta , to wiedzcie , że przeciwstawiacie się Panu Bogu i nie przestrzegacie Jego Przykazań i Jego Prawa Świętego . Te święta to wielkie BAŁWOCHWALSTWO !!!!!!!!!!!!
  WIGILIA NA TRZEŹWO!