Gorące tematy: Wybory Parlamentarne 2019 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze jassy27

 • PRAWDZIWA SKAŁA !!!!
  Dla człowieka prawdziwie wierzącego liczy się tylko prawdziwa skała , oczywiście jest nią posłany przez Boga Ojca do ludzi , Pan i Bóg Jezus Chrystus . I na tej skale jest budowane Boże Zgromadzenie ludzi wywołanych z tego świata . Społeczność Boża jest budowana dzięki Łasce , Miłości , Mocy i Potędze Pana Jezusa , a nie dzięki jakiejś organizacji , religii czy wyznania zarejestrowanego tu na ziemi .

  I to cała prawda Boża , to Pan Jezus jest skałą odrzuconą przez ludzi , którzy budują swoją wiarę na piasku czy dymie z komina , a Naukę Bożą i Wolę Boga Ojca mają za nic . Prawdziwą Skałą jest Pan Jezus i Prawdziwa Społeczność Boża jest budowana Na Zbawicielu Panu Jezusie , a nie na jakimś wyznaniu , religii , organizacji wyznaniowej, bo tak zdecydował Pan Jezus i Bóg Ojciec .

  Dobrze napisał keren57 i ja się z tym zgadzam , oczywiście zgadzam się z Panem Jezusem , bo to jest Jego Nauka Święta i jest to Jego Prawo i jest to Wola Boga Ojca , a nie ludzi czy jakieś organizacji czy wyznania lub religii ;


  // Jeżeli będziemy budowali swoje życie na podwalinie skalistej, na Naukach Pana Jezusa i oddamy Mu swoje serce, trzewia i całe nasze jestestwo, to niemożliwością jest by ten dom runął! Jeżeli będziemy trwali w Synu Boga Ojca, a On w nas, to żadną miarą nie zaleje nas "potop" ani nie dosięgnie spadający "deszcz ognia i siarki". //


  Tak i na tej skale ja też chcę budować swoje życie i prawdziwą wiarę w Pana Jezusa , którego nam ludziom dal ukochany Bóg Ojciec .
  Tak i tak , któregoś dnia wszyscy ludzie na całej kuli ziemskiej dowiedzą się prawdy na kim była budowana Społeczność Boża , wtedy bardzo wielu będzie zdziwionych .
  DOM ZAŁOŻONY NA SKALE!
 • @ DO WSZYSTKICH !
  Dzień sądu , odbędzie się na pewno , i Pan Jezus odda każdemu według uczynków , każdemu człowiekowi , a mówienie w kółko i powtarzanie kłamstw przez niektórych tu piszących , że wszyscy będą zbawieni i że Pan Jezus wszystkim przebaczy jest to kłamstwem .

  Pan Jezus chce , ażeby wszyscy ludzie się upamiętali i zawrócili z swoich złych dróg i przestrzegali Jego Prawa i Jego Nauki . A to człowiek nie chce słuchać Pana Jezusa i nie chce przestrzegać Jego Prawa i na dodatek pyszni się bezpodstawnie .

  Ludzie zapomnieli całkowicie o Ojcowskim Darze i o Woli Boga Ojca . To człowiek powinien mieć pretensje do samego siebie , a nie do Pana Boga .Jeśli człowiek się nie upamięta , no to jak może cokolwiek otrzymać od Pana Jezusa , a przecież jest nagroda i jest kara , jest życie i jest śmierć , jest droga wąska i jest droga szeroka , a ty człowieku wybierz dobrze , a nie spieraj się z Panem Bogiem , bo wchodząc w konflikt z Panem Bogiem to są drogi do nikąd .

  Zbawienie jest tylko dla tych , którzy oczekują Zbawiciela Pana Jezusa ;

  A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują . List do Hebrajczyków 9 , 27-28 .

  Pan Jezus nie da się z Siebie naśmiewać , nie pozwoli ażeby człowiek kpił sobie z Jego Prawa i z Jego Nauki ! Nie wszyscy ludzie będą Zbawieni . Pan Jezus jak przyjdzie po raz wtórny to odda każdemu według jego uczynków .

  Tak jak napisał keren ; ,, Jest nagroda , jest również kara ,,
  JEST NAGRODA, JEST RÓWNIEŻ KARA! List do Anny!
 • @57KerenOr
  ///Ten, kto ma Syna , ma życie///

  I ja też się z tym zgadzam , człowiek bez Pana Jezusa nic uczynić nie może i bez Pana Jezusa człowiek jest sam na tym świecie .

  Szkoda , że tacy ludzie , którzy nie rozumieją Nauki Pana Jezusa i którzy nie modlą się do Pana Jezusa , którzy nie wykonują Woli Boga Ojca , wypowiadają się na tematy wiary w Pana Jezusa i na temat Prawdziwej Nauki Bożej . I stąd właśnie wynika ocena , którą postawił ktoś , kto nie rozumie Nauczania Pana Jezusa .

  Kto wierzy w Syna , ma żywot wieczny , kto zaś nie słucha Syna , nie ujrzy żywota , lecz gniew Boży ciąży na nim . Ew. Jana 3,36 .

  Aby wszyscy czcili SYNA , jak czczą Ojca . Kto nie czci SYNA , ten nie czci Ojca , który Go posłał . Ewangelia Jana 5,23 .

  I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni . Dzieje Apostolskie 4,12 .

  Pan Jezus powiedział ;

  Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.
  Ewangelia według Mateusza 11,28-30 .
  TEN, KTO MA SYNA, MA ŻYCIE!
 • KATOLICKA TRADYCJA !
  Do katolików i innych , dobrze napisał o was autor postu 57KerenOr ;

  //Bardzo ale to bardzo , bardzo żle postępujecie , katolicy ! //
  // Poniżacie Boga Ojca, poniżacie Boga Syna, powielacie niezgodne z Nauką Pana Jezusa katolickie nauki. Popieracie modlitwy do Marii. Uczycie Wasze dzieci bałwochwalstwa.//


  Jest to tragiczne i żałosne , Polska jest krajem tradycji i obrzędów wymyślonych przez ludzi . Polacy umiłowali bardziej swoją TRADYCJE od Pana Boga i Jego Nauki . Polacy nie czytają Pisma Świętego i nie modlą się do Pana Jezusa tylko do Marii i innych tzw. przez nich świętych ???

  Polak katolik woli tradycje ojców od nauki Pana Boga , Polak katolik
  Umiłował własną naukę i własną chwałę , a Pana Boga ma za nic .

  Polska katolicka jest krajem , który za nic mają Prawo Boże. Katolicy, Pana Jezusa nie szanują. Nie szanują Boga Ojca i nie szanują Jego Woli i się z nią nie liczą . Dla katolików ważniejsza jest Maria i modlitwy do niej , a przecież jest to czyste Bałwochwalstwo .

  Katolicy pysznią się bezpodstawnie i chcą być mądrzejsi od Pana Jezusa , ale nie tędy droga . Pan Jezus nie da się z siebie naśmiewać , chociaż niektórzy myślą inaczej .

  A ja wolę Naukę Zbawiciela Pana Jezusa od ludzkiej nauki , tradycji , obrzędów czy innych wierzeń . Wolę wykonywać Wolę Pana Jezusa niż mam sam na sobie polegać , czy na mojej własnej woli , czy na jakieś nauce wymyślonej przez ludzi .


  / Bardzo ale to bardzo , bardzo żle postępujecie , katolicy /
  BARDZO ALE TO BARDZO, BARDZO ŹLE POSTĘPUJECIE, KATOLICY!
 • @57KerenOr 18:11:39
  /// PAPIEŻE SZERZĄ NAUKI NIEZGODNE Z NAUKĄ PANA JEZUSA! ///

  Tak masz rację , przez tych kłamców i oszustów , miliardy ludzi na całym świecie jest wprowadzana w błąd i przez nich miliardy ludzi zginie . Dlatego , że nie uwierzyli Panu Jezusowi tylko swoim nauczycielą i swoim organizacją czy religią , które wcale nie prowadzą do Pana Jezusa , tylko do nikąd.

  Zbawienie jest tylko w Panu Jezusie , bo tak zadecydował Bóg Ojciec , a nie człowiek . Nauka papieży jest niezgodna z Nauczaniem Pana Jezusa .
  PIĘKNE SĄ NOGI TYCH, KTÓRZY ZWIASTUJĄ DOBRE NOWINY!
 • Nauka ludzka to droga do nikąd!
  KAŻDY , KTO W NIEGO WIERZY , NIE BĘDZIE ZAWSTYDZONY . List Pawła do Rzymian 10,11 .

  ALBOWIEM Z NIEGO I PRZEZ NIEGO I KU NIEMU JEST WSZYSTKO ; JEMU NIECH BĘDZIE CHWAŁA NA WIEKI . AMEN . List Pawła do Rzymian 11,36 .

  I NIE MA W NIKIM INNYM ZBAWIENIA ; Albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem , danego ludziom , przez które moglibyśmy być ZBAWIENI . Dzieje Apostolskie 4,12 .
  PIĘKNE SĄ NOGI TYCH, KTÓRZY ZWIASTUJĄ DOBRE NOWINY!
 • @ DO WSZYSTKICH !
  // Katolicy, nie wierzą Panu Jezusowi Chrystusowi. Nie wierzą Bogu Ojcu, Który Syna Swego Dał... //

  Tak i jest to prawda , katolicy nie wierzą Bogu Ojcu i Panu Jezusowi . Katolicy mają swojego bożka /Marię ? / do której się modlą i przed , którą padają na kolana .

  A przecież Bóg Ojciec tylko Syna swego dał i posłał do ludzi , nikogo innego .

  // O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny! //

  Tak , każdy uczeń czy uczennica Chrystusowa , zwiastują dobrą nowinę , tylko o Panu Jezusie , a nie o Marii , papieżu czy innych wymyślonych przez ludzi .

  Każdy uczeń czy uczennica Chrystusowa , w miejsce Chrystusa poselstwo sprawuje , tak jakby upominał sam Pan Jezus ,a nie człowiek . Uczniowie Chrystusowi są jednomyślni tzn. są myśli Chrystusowej , posiadają wszyscy tego samego Ducha , Ducha Chrystusowego .

  A jeśli , ktoś tu z czytający , czegoś nie rozumie , to ja zawszę radzę , każdemu człowiekowi , aby zwrócił się o pomoc do Pana Jezusa . To Pan Jezus wam lepiej wytłumaczy ode mnie .

  Każdy uczeń Chrystusowy posiada w sobie Ducha od Pana Jezusa , Ducha Prawdy , którego świat nie posiada i nie zna . Dlatego , że świat nie jest myśli Chrystusowej , świat odrzuca Ojcowski dar , którym jest nikt inny jak tylko Pan Jezus Chrystus Zbawiciel .

  Lecz gdy przyjdzie On , Duch Prawdy , wprowadzi was we wszelką prawdę , bo nie sam od siebie mówić będzie , lecz cokolwiek usłyszy , mówić będzie , i to , co ma przyjść , wam oznajmi . On Mnie uwielbi , gdyż z Mego wezmie i wam oznajmi . Ew. Jana 16,13 .

  I nikt z ludzi tego nie zmieni , człowiek prawdziwie wierzący , Chrystusowy , posiada od Pana Jezusa , Opiekę Bożą czyli Ducha Świętego , którego otrzymał od Najwyższego Arcykapłana .

  Jeden z uczni Pana Jezusa Paweł ,gdy przemawiał przed królem Agryppą powiedział ;

  Ponieważ jednak Opieka Boża / Duch Święty / czuwała nade mną aż do dnia dzisiejszego , ostałem się , dając świadectwo małym i wielkim , nie mówiąc nic ponad to , co powiedzieli prorocy i Mojżesz , że się stanie . Dzieje Apostolskie 26,22-23 .

  Piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny o Panu Jezusie .
  PIĘKNE SĄ NOGI TYCH, KTÓRZY ZWIASTUJĄ DOBRE NOWINY!
 • Maria była omylną kobietą , jak każdy człowiek !
  Maria i Józef byli , kochającym się małżeństwem , a owocem ich miłości były ich dzieci . Nieprawdą jest , że Maria była wieczną dziewicą . Oczywiście jest to kłamstwo i wymysł nauczycieli katolickich .

  Maria po urodzeniu Pana Jezusa , urodziła Józefowi jeszcze synów i córki , więc jak mogła być wieczną dziewicą ? Jest to absurd wymyślony przez katolików , tak to jest jak ludziska wierzą człowiekowi i nauce ludzkiej , a z Panem Bogiem się nie liczą i nie słuchają Pana Jezusa i Jego Nauki .

  Skąd mają o tym wiedzieć katolicy i inne wyznania , jeśli nie czytają Pisma Świętego i na dodatek nie sprawdzają tego co głoszą ich nauczyciele , czy mówią prawdę czy nie ?

  Katolicy są szpece od kłamstw i wymyślania , różnych historyjek na tematy związane z Marią , która na pewno po urodzeniu Pana Jezusa , nie była dziewicą . Ludzie przebudźcie się i przejrzyjcie na własne oczy , komu zawierzacie i w co wierzycie , Pan Jezus nie da się z siebie naśmiewać .
  MARIA, KOBIETA WYBRANA LECZ OMYLNA JAK KAŻDY Z NAS!
 • @matterhorn 20:25:27
  nie wiem człowieku o co ci chodzi ? jakie pranie mózgu i z jakiego ty korzystasz pisma / nieświętego / ???

  // Powołujesz się na jakiś świstek papieru który nie wiadomo kto napisał a jak już napisał to kilkadziesiąt lat po śmierci Jezusa.Pisał z pamięci czy korzystał z dyktafonu a może z sexownej sekretarki. //

  A na co ty się powołujesz ? na katolicką sektę ! która nic cię nie nauczyła !
  Ja powołuję się na Prawdziwą Naukę Pana Jezusa i to jest prawdziwa wiara . A twoja sekta czego cię nauczyła ? obrażania i robienia sobie szydery z Nauczania Pana Jezusa to wy katolicy i inne wyznania robicie sobie szyderę z Ojcowskiego daru !
  WNIEBOWZIĘCIE MARII TO HEREZJA!
 • Nauka i tradycja ludzka to droga do nikąd !
  Grzegorz60 , 57kerenOr ;
  nie wiem ile jeszcze byście przedstawili prawideł i dowodów z Pisma Świętego , to i tak znajdą się tacy , którzy nie chcą się zgodzić z Panem Jezusem i z Wolą Boga Ojca . Ludzie całkiem zapomnieli o tym , że to Pan Bóg decyduję w sprawach prawdziwej wiary , a nie człowiek . To Pan Bóg ustanowił swoje Prawo Święte , a człowiek próbuje je zmieniać na własną korzyść , wymyślając sobie jakieś święta i obrzędy katolickie , które nie mają nic wspólnego z Prawdziwą Wiarą w Pana Jezusa . I żadna tradycja katolicka nie wykonuje Woli Boga Ojca i nie liczą się z Ojcowskim darem , którym jest przecież nikt inny jak tylko – PAN JEZUS -

  Pełno tu na neonie , jest pustych gadułów , którym nawet nie chce się otworzyć Pisma Świętego i sprawdzić co tam jest napisane , a na dodatek pysznią się oni bezpodstawnie i zapierają się Prawdziwej Nauki Pana Jezusa , z którą przyszedł tu na ziemię Pan Jezus , aby uratować rodzaj ludzki i dać ludziom szanse zbawienia tj. życie wieczne .


  A przecież , Zbawienie jest na wyciągnięcie ręki , wystarczy tylko zgiąć swe sztywne kolana przed Panem Jezusem i poprosić go pomoc i przebaczenie swoich grzechów . Zbawienie jest tylko w Panu Jezusie , bo tak zadecydował Bóg Ojciec , a nie człowiek .
  WNIEBOWZIĘCIE MARII TO HEREZJA!
 • 15 sierpnia , katolicka herezja ! nie było żadnego wniebowzięcia Marii !!!!!!!
  Witam ! katolicy uwielbiają się poić głupotami i niekończącymi się historyjkami wymyślonych przez jakiś specjalistów , czy itp. Polska katolicka to kraj obrzędów i tradycji katolickiej , to kraj który poniża majestat Pana Jezusa , którego posłał do ludzi Bóg Ojciec .

  Nigdzie w Piśmie Świętym nie jest napisane , o jakimś wniebowzięciu Marii . Nigdzie w Piśmie Świętym nie jest napisane , że należy modlić się do Marii czy oddawać jej cześć i chwałę .

  Pan Jezus nikt inny i tylko On został posłany do ludzi przez Boga Ojca . Ludzie zapomnieli całkowicie o Ojcowskim darze , którym jest Zbawiciel Pan Jezus , zapomnieli całkowicie o Woli Boga Ojca .

  Szkoda , że ludziska nie chcą iść do Pana Jezusa , umiłowali własną chwałę i własną tradycję , a Ojcowski dar mają za nic .

  Maria dziś śpi w prochu ziemi i oczekuje na przyjście Zbawiciela Pana Jezusa i na pewno nie życzy sobie , ażeby przed nią podać na kolana i świętować jej wniebowzięcie , którego nie było i jest to nieprawda , którą wymyślili sobie katolicy .

  PAN JEZUS USTANOWIŁ SWOJE PRAWO. PRAWO TO MÓWI, ŻE PEWNEGO DNIA, ZBAWICIEL PRZYJDZIE PO RAZ DRUGI, BY WSZYSTKICH LUDZI WIERZĄCYCH WZBUDZIĆ DO NOWEGO ŻYCIA.

  W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Ew. Jana 14,2-3

  Dziś wszyscy umarli śpią w prochu ziemi , również i Maria . Jeszcze nikt z ludzi nie wstąpił do nieba . I nie było żadnego wniebowzięcia Marii jest to po prostu herezja katolicka i tyle .
  WNIEBOWZIĘCIE MARII TO HEREZJA!
 • @ DO WSZYSTKICH !
  Nie było jeszcze wniebowzięcia Marii ??? Wniebowzięcie Marii do Nieba ??? to nauka niezgodna z Bożym nauczaniem.

  15 sierpnia jak co roku katolicy nie będą wykonywać Woli Boga Ojca , upadną na kolana przed swoją królową , będą czcili fałszywego bożka.

  Wniebowzięcie Marii jest to kłamstwo wymyślone przez katolickich nauczycieli , jest to ich święto niezgodne z nauczaniem Pana Jezusa .
  To Pan Jezus Ustanowił Swój czas zabrania ludzi wierzących do Siebie , a nie człowiek , który przeciwstawia się Bożemu postanowieniu .

  Dla człowieka prawdziwie wierzącego jest tylko Jednorodzony Ojcowski Syn , a nie Maria !Nigdzie w Piśmie Świętym nie jest napisane ,aby ludzie wierzący modlili się do Marii . Nie wolno się jej kłaniać , nie wolno się do niej modlić , nie wolno nazywać jej królową, pośredniczką i pocieszycielką , jest to bałwochwalstwo.

  Marii nie ma w niebie , Maria śpi w prochu ziemi i oczekuje na przyjście Zbawiciela Pana Jezusa dlatego , że to Pan Jezus ustanowił swój czas zabrania ludzi wierzących do siebie , a nie człowiek.

  A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, i jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ew. Jana 3,13-16 .

  MARI NIE MA JESZCZE W NIEBIE, MARIA NIE ŻYJE , LEŻY W PROCHU ZIEMI I OCZEKUJE NA PRZYJŚCIE PANA JEZUSA , ABY ODEBRAĆ NAGRODĘ , ŻYCIE WIECZNE .
  WNIEBOWZIĘCIE MARII – SZATAŃSKI DUCH IM PODPOWIEDZIAŁ...
 • Zbawienie pochodzi z łaski Bożej przez wiarę , a nie przez organizacje rejestrowane !!!!!!
  Keren , napisaleś;
  //Zatem wstępując do organizacji rejestrowanej nie możemy trzeźwo i po Bożemu myśleć, ponieważ stajemy się niewolnikami pewnych zasad tam obowiązujących.

  Dlatego właśnie organizacje rejestrowane nie są organizacjami Bożymi!
  Organizacje rejestrowane czynią człowieka niewolnikiem dogmatów! //


  Zgadzam się z tym co napisałeś , żadna organizacja nie prowadzi do , zbawienia , do Pana Jezusa , do poznania prawdy , do prawdziwej wiary . To Pan Jezus , Zbawiciel decyduje o wszystkim , a nie człowiek czy jakaś organizacja .

  Do wszystkich , można przeczytać i posłuchać apostoła Pawła w tym temacie ;

  Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę , i to nie z was ; Boży to dar ; Nie z uczynków , aby się kto nie chlubił . Jego bowiem dziełem jesteśmy , stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków , do których przeznaczył nas Bóg , abyśmy w nim chodzili . List Pawła do Efezjan 2,8-10 .

  Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca , jedni i drudzy w jednym duchu . List Pawła do Efezjan 2,18.

  I to jest cała prawda , każdy może to sprawdzić .........
  TEN, KTO MNIE SPOŻYWA, ŻYĆ BĘDZIE PRZEZE MNIE!
 • Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie ? Dlatego , że nie potraficie słuchać słowa mojego Ew. Jana 8,43 to powiedział Pan Jezus
  Prawdziwa Nauka Boża , któż jej słuchać może ? Dlatego Pan Jezus powiedział ; że nikt nie może przyjść do Mnie , jeśli to nie jest dane od Ojca . Ew. Jana 6,65.

  Nie wszyscy ludzie , widzą , słyszą i rozumieją . Tak sprawa wiary nie jest sprawą wszystkich .Nie wszyscy ludzie chcą słuchać Pana Jezusa i nie wszyscy chcą wykonywać Wolę Boga Ojca .

  Szkoda , że tacy ludzie , którzy nie rozumieją Nauki Pana Jezusa i którzy nie modlą się do Pana Jezusa , którzy nie wykonują Woli Boga Ojca , wypowiadają się na tematy wiary w Pana Jezusa i na temat Prawdziwej Nauki Bożej .

  I tacy właśnie ludzie nie sprawdzają tego co powiedział Bóg Ojciec i Bóg Syn , nie czytają Pisma Świętego , a co najważniejsze nie modlą się do Pana Jezusa tylko np. do Marii , do papieży , do figur , do obrazów i do różnych innych bóstw wymyślonych przez ludzi .

  To Pan Jezus został posłany do ludzi , przez swojego Tatę Boga Ojca , aby to No Pan Jezus i nikt inny , zbawił świat . Tak to Pan Jezus ma uratować rodzaj ludzki , a nie jakaś religia , wyznanie czy organizacja zarejestrowana .


  Kto wierzy w Syna , ma żywot wieczny , kto zaś nie słucha Syna , nie ujrzy żywota , lecz gniew Boży ciąży na nim . Ew. Jana 3,36 .

  Aby wszyscy czcili Syna , jak czczą Ojca . Kto nie czci Syna , ten nie czci Ojca , który go posłał . Ew. Jana 5.23 .

  Jeśli więc Syn was wyswobodzi , prawdziwie wolnymi będziecie . I poznacie prawdę , a prawda was wyswobodzi . Ew. Jana 8, 31-36 .


  Nie wiem ile jeszcze dowodów prawdy bym napisał o Panu Jezusie , to i tak ludziom nawet nie chce się tego sprawdzić . A przecież za to jest nagroda i ta nauka jest dana ludziom za darmo . Zbawienie jest bardzo blisko każdego człowieka na wyciągnięcie ręki , wystarczy tylko poprosić Pana Jezusa o pomoc . I to jest aż tyle..............
  TEN, KTO MNIE SPOŻYWA, ŻYĆ BĘDZIE PRZEZE MNIE!
 • Zgubne skutki bałwochwalstwa ;
  Do wszystkich tu czytających ;

  tak powiedział Pan Jezus ;

  Ale szukajcie najpierw KRÓLESTWA BOŻEGO i sprawiedliwości jego , a wszystko inne będzie wam dodane . Ew. Mateusza 6,33

  Autor postu napisał ;
  //Żaden z nich Panie Boże nie jest podobny do Ciebie. Pogańskie bożki mają oczy a nie widzą i ślepe są tak jak ich twórcy! //

  Oczywiście , że są to tylko zimne kamienie , które nic nie znaczą ;

  Wymyślenie bożków to zródło wiarołomstwa , wynalezienie ich to zatrata życia . Nie było ich na początku i nie będą istniały na wieki . Zjawiły się na świecie przez ludzką głupotę , dlatego sądzony im rychły koniec . Księga mądrości 14 , 12-21 . Proponuje przeczytać całość o skutkach i zródłach bałwochwalstwa .

  Tak zgubne są skutki bałwochwalstwa ;

  I nie dość , że zbłądzili co do poznania Boga , ale ponadto żyjąc w wielkim zamęcie niewiedzy , to tak wielkie zło nazywają pokojem . Kult bożków , niegodnych nazwania , to początek , przyczyna i kres wszelkiego zła . Również proponuje przeczytać całość . Księga mądrości 14,22 – 31 .

  Tych przykładów bałwochwalstwa w Piśmie Świętym jest o wiele więcej , ja napisałem tylko parę przykładów . I proponuję każdemu człowiekowi , aby zawrócił do Pana Jezusa i poprosił go o pomoc .

  Ukochany Bóg Ojciec , posłał do ludzi tylko swojego Umiłowanego Syna , Pana i Boga , Jezusa Chrystusa , nikogo innego .

  Dlatego też Bóg wielce GO wywyższył i obdarzył GO imieniem , które jest ponad wszelkie imię . Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi , i pod ziemią . List Pawła do Filipian 2,9-10 .

  Pokłon należy oddawać Panu Jezusowi , a nie zimnym kamieniom , czy figurom z gipsu , drewna czy kamienia . Kto z ludzi im się kłania ten popełnia grzech i nie wykonuje Woli Boga Ojca .
  ŻAŁOSNY CEMENTOWY CZŁOWIEK !
 • @57KerenOr
  Witam!
  Wielka szkoda i wielka strata dla ludzi , którym nie chce się otworzyć Pisma Świętego i sprawdzić co tam jest napisane . A przede wszystkim największą stratą dla ludzi jest to , że nie chcą oni iść do Pana Jezusa aby mieć żywot i nie chcą oni / ludzie / modlić się do Zbawiciela , Boga i Największego Arcykapłana , którym jest Pan i Bóg , Jezus Chrystus , umiłowany Syn Boga Ojca .

  Keren , tych przykładów , ludzkiej bezmyślności i powielania błędów usłyszanych przez innych jest bardzo dużo . No ale ludziska wolą być oszukiwani przez swoich nauczycieli , którzy wprowadzają miliardy ludzi w błąd , a na dodatek głoszą im naukę ludzką , która to nauka ludzka nie ma nic wspólnego z Prawdziwą Wiarą w Pana Jezusa i z Prawdziwą Nauką Bożą .

  A szkoda , wielka szkoda , no bo przecież Zbawienie jest tak blisko , bardzo blisko, można rzec na wyciągnięcie ręki ! Wystarczy pokłonić się Zbawicielowi Panu Jezusowi i poprosić Go o przebaczenie swoich grzechów i błędów . Wystarczy poprosić Pana Jezusa o pomoc i zrozumienie Jego Nauki Świętej z którą przyszedł tu na ziemię aby Zbawić świat i uratować rodzaj ludzki .

  A przecież , Bóg Ojciec dał ludziom Potężnego Boga. Bóg Ojciec w swojej Wielkiej Mądrości Ustanowił Tylko Syna Swego Panem, Bogiem i Władcą Zbawienia.

  I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni . Dzieje Apostolskie 4,12 .

  BÓG OJCIEC , DAŁ LUDZIOM TYLKO SWOJEGO SYNA .

  Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne . Ew. Jana 3,16 .

  A ja radzę każdemu , aby wykonywać i przestrzegać Wolę Boga Ojca , tak bądźmy posłuszni Ojcowskiej Woli , aby nic złego nas nie spotkał i aby nasza sprawiedliwość świeciła jak słońce w południe .

  Ojcowski ROZKAZ brzmi dokładnie ; Ten Jest Syn Mój Umiłowany , Którego Sobie Upodobałem JEGO SŁUCHAJCIE ! Ew. Mateusza 17, 5 .

  Tak , i Jego słuchajcie , i Jego słuchajcie , i Jego słuchajcie nikogo innego . I tak zadecydował Bóg Ojciec , aby ludy ,narody i języki służyły tylko Panu Jezusowi nikomu innemu !!!!!


  Pozdrawiam.
  MURY JERYCHA – List do Róży!
 • DO WSZYSTKICH ...........
  // Zatem Barbara racji nie ma! //

  Oczywiście i bez dwóch zdań , BARBARA NIE MA RACJI !!! To Zbawiciel Pan Jezus ma racje , a nie człowiek , który na dodatek pyszni się bezpodstawnie , zmieniając Naukę Pana Jezusa i nie licząc się z Wolą Boga Ojca .

  To człowiek/ BARBARA / nic nie wie , a na dodatek osądza innych .

  To człowiek się myli i na dodatek się zapomina z kim ma do czynienia , to Pan Jezus , Zbawiciel i Jego Nauka Boża , są prawdziwe i ostrzejsze niczym miecz obosieczny , a na dodatek straszna jest to rzecz wpaść w ręce BOGA ŻYWEGO !!!

  No , ale są tu tacy np. /BARBARA / którzy myślą inaczej , a na dodatek nie chcą się z Panam Jezusem zgodzić i przekręcają , zmieniają , Jego Naukę Świętą , wprowadzając czytelników w błąd pisząc nieprawdę o Panu Jezusie i Jego nauczaniu .

  Szkoda ,że ludzie myślą inaczej i nie chcą z Panem Bogiem się zgodzić . Wprowadzają swoje prawo i swoją naukę , która nie prowadzi do Zbawiciela Pana Jezusa . Umiłowali własną naukę i własną chwałę , a Pana Boga mają za nic .

  I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd , tak iż wierzą kłamstwu. Aby zostali osądzeni wszyscy , którzy nie uwierzyli prawdzie , lecz znaleźli upodobanie w nieprawości . II List Pawła do Tesaloniczan 2,11-12.

  Ale nie my ludzie, nie będziemy sądzić , bo wszelki sąd został przekazany Panu i Bogu Jezusowi Chrystusowi . Bóg Ojciec Dał nam Potężnego Boga. Bóg Ojciec w Swojej Wielkiej Mądrości Ustanowił Tylko Syna Swego Panem, Bogiem i Władcą Zbawienia . I żaden człowiek i żadna nauka czy żadne wyznania na ziemi tego nie zmieni .

  A duch wyraźnie mówi że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystąpią do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich . I List Pawła do Tymoteusza 4,1 .

  TO PAN JEZUS , NIKT INNY , JEST NAJDOSKONALSZYM WZOREM WIARY , I NIKT Z LUDZI TEGO ZMIENIĆ NIE MOŻE !

  To już kolejny raz , BARBARA się myli i na dodatek nie pisze prawdy !!! a szkoda , bo na samym początku dobrze pisała i dobrze biegła , ale ktoś jej przeszkodził , no któż to taki ????

  BARBARO pomódl się do Pana Jezusa i poproś Go o przebaczenie swoich grzechów i swoich błędów . A na pewno Pan Jezus Ci pomoże , On jeszcze nikogo nie odrzucił , to On Pan Jezus jest ; Drogą , Prawdą i Życiem Wiecznym i nie ma w nikim innym ZBAWIENIA ! Tak zadecydował Bóg Ojciec !
  W PANU JEZUSIE CHRYSTUSIE BĘDĄ OŻYWIENI!
 • PRAWDZIWA ; ARCYKAPŁAŃSKA MODLITWA PANA JEZUSA !!!
  Witam!

  Jakże piękna i wspaniała , Arcykapłańska modlitwa , Pana Jezusa , do swojego Taty , Boga Ojca . Piękna i Prawdziwa dlatego , że pochodzi z ust Pana Boga , Boga żywego , Boga Prawdziwego i Boga Potężnego , jak to jest nazwane w zwoju księgi w Księdze Izajasza w rozdziale 9,5.

  Tą wspaniałą i prawdziwą , modlitwę może , zrozumieć tylko i tylko człowiek prawdziwie wierzący , uczeń czy uczennica Chrystusowa , która jest natchniona/y , Duchem Chrystusowym .

  Keren57 i grzegorz60 , nie ma się co dziwić tym, którzy stawiają Panu Jezusowi jedynki za Jego Nauczanie i za Jego Naukę czy Modlitwę do Boga Ojca . Szkoda wielka , że ci ludzie nie chcą przyjść i pokłonić się Panu Jezusowi , nie chcą Pana Jezusa poprosić o pomoc i o przebaczenie ich grzechów .

  Szkoda mi jest tych wszystkich ludzi , którzy nie chcą zawrócić do Pana Jezusa i nie chcą się zgodzić z Wolą Boga Ojca , odrzucają Ojcowski Dar , którym jest przecież nikt inny jak tylko , Pan Jezus Chrystus Błogosławiony Syn Boga Ojca , nikt inny .

  Sprawdza się na nich proroctwo Izajasza , który był natchniony Duchem Chrystusowym i prorokował ; Panie ,któż uwierzył wieści naszej , a komu objawiło się ramię Pana . Dlatego nie mogli uwierzyć …………. Ew. Jana 12, 37-43 .

  Wszystkie Ewangelie Pana Jezusa , są wspaniałe i prawdziwe . A jeśli nawet ewangelia nasza jest zasłonięta , zasłonięta jest dla tych , którzy giną . II List Pawła do Koryntian 4,1-6 . Cale Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki , do wykrywania błędów , do poprawy , do wychowywania w sprawiedliwości , aby człowiek Boży był doskonały , do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany . II List Pawła do Tymoteusza 3,16-17 .

  Keren57 i grzegorz60 szkoda , że ludzie nie chcą iść do Pana Jezusa , aby mieć żywot , który daje tylko Pan Jezus nikt inny . I sprawa wiary nie jest sprawą wszystkich ;

  Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu ; kto bowiem przystępuje do Boga , MUSI UWIERZYĆ , że On istnieje i że nagradza tych , KTÓRZY GO SZUKAJĄ !!!!! . List do Hebrajczyków 11,6 .  Pozdrawiam!
  ZA NICH POŚWIĘCAM SIEBIE SAMEGO!
 • @57KerenOr
  Witaj keren , napisałeś ;


  // Jak więc widzisz, nieprzestrzeganie Praw Stwórcy nie jest dowodem na nieistnienie tegoż Stwórcy lecz nieprzestrzeganie Prawa Bożego świadczy o głupocie człowieka i jego krnąbrności! //


  I ja się też zgadzam ,z tym co napisałeś , jest to Nauka Boża . Ta Nauka pochodzi od samego Zbawiciela Pana Jezusa , tak właśnie naucza Pan Jezus .

  Tak , // nieprzestrzeganie Prawa Bożego świadczy o głupocie człowieka i jego krnąbrności! // to człowiek powinien i jest to obowiązek , każdego człowieka , aby przestrzegał Bożego Prawa tzn. Przykazań Bożych , z którymi przyszedł tu na ziemię Pan Jezus .

  To człowiek , nie przestrzega Prawa Bożego , a nie Pan Jezus i to człowiek ma je przestrzegać , a nie Pan Jezus dlatego , że Przykazania Boże są dla ludzi , a nie dla Pana Boga .

  I w odpowiedzi dobrze napisał autor postu keren57 , że ; // Jak więc widzisz, nieprzestrzeganie Praw Stwórcy nie jest dowodem na nieistnienie tegoż Stwórcy …………… // POZDRAWIAM !
  DOWÓD NA NIEISTNIENIE PANA BOGA?!
 • Pan , @ krzysztofjaw , piszę nieprawdę i jest to kłamstwem !!!!
  I mamy tutaj kolejny przykład / Brak Prawdziwej Wiary / . Po prostu nie wszyscy ludzie chcą przyjść do Pana Jezusa i poprosić Go o pomoc . Powiem więcej , ludziom nie chce się wziąć do ręki Pisma Świętego i sprawdzić co tam jest napisane .

  Dziś ludziska , lubują się w głupotach i w pustej mowie , nie mają najmniejszego pojęcia o Prawie Bożym i o Przykazaniach Bożych , a na dodatek się wypowiadają jakby wszystkie rozumy pozjadali i pysznią się bezpodstawnie .

  Patrząc dziś na to wszystko , można zauważyć , oczywiście i bez dwóch zdań oczyma człowieka wierzącego , który posiada Opiekę Bożą i który nosi w sercu swoim Prawdziwy Zakon Boży , że czasy Noego zbliżają się wielkimi krokami .

  Jak to zapowiedział , Zbawiciel Pan i Bóg Jezus Chrystus , umiłowany Syn Boga Ojca , który przyszedł tu na ziemię jako Najdoskonalszy Dar od Boga Ojca , aby wstawić się za ludzmi wierzącymi i aby ich uratować od śmierci tzn. aby zbawić tych , którzy uwierzą w sercu swoim w Zbawiciela Pana Jezusa Chrystusa , którego posłał do ludzi Ukochany Bóg Ojciec .

  Tak czasy Noego są już widoczne , no ale nie to jest najważniejsze ! Najważniejszy jest dla człowieka wierzącego , Pan Jezus , bo tylko On nikt inny , może człowiekowi pomóc , tylko Pan Jezus daje Prawdziwą Naukę Bożą i Prawdziwą Wiarę i życie wieczne. Tak właśnie zadecydował Bóg Ojciec i taka jest Jego Wola aby ;

  Wszystkie ludy narody i języki na całej kuli ziemskiej, Pana Jezusa będą nazywać Potężnym Bogiem , bo tak zadecydował Bóg Ojciec i tak mówi w swoim proroctwie prorok Izajasz , który był natchniony duchem Chrystusowym ;

  Albowiem dziecię narodziło się nam , syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu , i nazwą go ; CUDOWNY DORADCA , BÓG MOCNY , OJCIEC ODWIECZNY , KSIĄŻE POKOJU . Księga Izajasza 9,5 .

  Bóg Ojciec Dał nam ludziom , Potężnego Boga. Bóg Ojciec w Swojej Wielkiej Mądrości Ustanowił Tylko Syna Swego Panem, Bogiem i Władcą Zbawienia . I żaden człowiek i żadna nauka czy żadne wyznania na ziemi tego nie zmieni .

  Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi , i pod ziemią aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. List Pawła do Filipian 2,9-11 .

  Jest to straszną głupotą i jest to nieprawdą co wypisuje Pan @krzysztofjaw , na temat Prawdziwej Nauki Bożej . Pan Jezus wcale tak nie nauczał , a na dodatek nigdzie w Piśmie Świętym , nie przeczytałem , że należy modlić się do Marii czy innych ludzi wcale nie świętych no bo nimi nie są !!!!! jest to po prostu wymysł ludzki .
  KPISZ SOBIE KRZYSZTOFIEjaw Z WOLI BOGA OJCA!