Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze Owerfull

 • Nieregulowany rynek Research Chemicals.
  Witam.

  Rynek tzw " RC " jest szybko rozwijającym się rynkiem, głównie za sprawą popytu na RC, który zwiększa się zaraz po nowych ustawach o przeciwdziałaniu narkomanii.

  Przechodząc do sprawy chemikaliów. Są one oficjalnie przeznaczone do badań laboratoryjnych i zaznaczane jest, że nie są to substancje do spożycia, a niezalecanie się do tych uwag może się źle skończyć.

  Dostawców RC podzieliłbym głównie na dwa rodzaje:

  * W 100% legalnie działające i duże firmy, czasem mające nawet wsparcie w różnych środowiskach i strefach biznesowych ( na przykład dałbym tutaj Chiny ).

  * Działające na pograniczu prawa, również odprowadzając podatek, ale trudząc się w często nieczystym biznesie.

  Wkleję tutaj artykuł 35 " Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii " -

  " Art. 35.
  1. Środki odurzające lub substancje psychotropowe będące produktami leczniczymi
  może wytwarzać, przetwarzać lub przerabiać, z zastrzeżeniem ust. 4, wyłącznie
  przedsiębiorca posiadający wydane na podstawie przepisów prawa farmaceutycznego zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych, po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego określającego środki lub substancje, które mogą być przedmiotem wytwarzania, przetwarzania lub przerobu.
  2. Środki odurzające lub substancje psychotropowe niebędące produktami leczniczymi może wytwarzać, przetwarzać lub przerabiać wyłącznie przedsiębiorca,
  po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego, określającego środki lub substancje, które mogą być przedmiotem wytwarzania, przetwarzania lub przerobu.
  3. Prekursory kategorii 1 może wytwarzać, przetwarzać lub przerabiać wyłącznie
  przedsiębiorca, który na podstawie właściwego rozporządzenia prawa Unii Europejskiej uzyskał zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego określające prekursory kategorii 1.
  4. Środki odurzające grup I-N, II-N i IV-N, substancje psychotropowe grup I-P, IIP, III-P i IV-P lub prekursory kategorii 1 może wytwarzać, przetwarzać lub
  przerabiać, w celu prowadzenia badań naukowych, wyłącznie jednostka naukowa, w zakresie swojej działalności statutowej, po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego określającego środki lub substancje, które
  mogą być przedmiotem wytwarzania, przetwarzania lub przerobu.
  5. Nie wymaga zezwolenia przerób środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów, jeżeli jest dokonywany w aptece, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.
  6. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1–4 i 7, mogą być wydane po stwierdzeniu
  przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, że przedsiębiorca występujący o wydanie zezwolenia zapewnia warunki produkcji i obrotu zabezpieczają-
  ce przed użyciem środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 objętych zezwoleniem przez osoby nieupoważnione lub w
  celach innych niż określone w wydanym zezwoleniu.
  7. Środki odurzające grupy IV-N lub substancje psychotropowe grupy I-P może
  stosować, w celu prowadzenia badań naukowych, jednostka naukowa, w zakresie swojej działalności statutowej, po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego, określającego środki lub substancje będące przedmiotem
  zezwolenia.
  8. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1–4 i 7, określają dozwoloną wielkość i cel
  wytwarzania, przetwarzania, przerobu lub stosowania każdego środka odurzają-
  cego, substancji psychotropowej lub prekursora oraz termin ważności zezwolenia " .

  Według tego sporo z tych vendorów nie prowadzi swojego biznesu w 100% zgodnie z prawem, ponieważ idąc tropem ustawy, to właściwie nie jest to możliwe.
  Czy można tolerować stronę: www.czadersi.pl?