Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze Ben Nechar

 • @Janusz Górzyński 20:56:31
  Ja pytam o sprzeczność, która wynika z Pańskiego komentarza, a nie o wykłady.
  Czy wg Pana apostoł Jan jest autorem, czy jedynie pośredniczy w przekazaniu czegoś, czego autorem nie jest?

  Pozdrawiam.
  Nie bój się Apokalipsy!
 • Autor
  Witam.

  Chciałbym poczynić pewne ważne sprostowanie do powyższej treści.
  W jednych z pierwszych słów powyżej napisał Pan, że:

  "Apokalipsa według św. Jana (część I )", a trochę dalej, że:

  "Autorem Apokalipsy jest św. Jan (Ap 1,9) ..."

  To jak jest, Apokalipsa jest "według Jana", czy jest "Jan jej autorem"?

  Jeżeli "według", to znaczy że Jan autorem jej nie jest, a jedynie swoim stylem spisuje czyjeś, np. myśli.

  A jeżeli autorem jest, jak mówi powyżej cytowany przeze mnie fragment zdania, to ujęty w nawias werset biblijny "(Ap 1,9)", wcale o tym nie informuje, a oto jego treść:

  - " Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa" (Apokalipsa [Objawienie] 1:9 wg Biblii Tysiąclecia).

  Pozdrawiam.
  Nie bój się Apokalipsy!
 • @roux 23:17:54
  Dobrej nocy druhu.
  Czy Jorge Bergoglio zamierza zlikwidować KRK?
 • @Bara-bar 22:00:27
  Witaj Barbaro.

  Niektórym się wydaje, że zostali wyzwoleni poprzez prawdę. Przeszli z jednego ciemnego pokoju do drugiego, przez trochę jaśniejszy korytarz. Ale tam jest dalej ciemnica.

  Proponowanie czytania komuś Biblii, nawet przez tych, którzy tkwią w ciemności, nie oznacza, że jest to działanie antychrysta, to jakaś niedorzeczność.
  To jej przekłamywanie i wyjaśnianie niezgodne z jej duchem świadczyć może o tym. Jedynie "może".

  Biblia tak charakteryzuje antychrystów:

  - "Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli - osób, które nie wyznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem" (2 Jana 7 NW).

  Antychryści "... nie wyznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele".

  - "Kto jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem? Antychrystem jest ten, kto się zapiera Ojca i Syna" (1 Jana 2:22 NW).

  Antychryst "... zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem".

  To jedyne dwa miejsca w Biblii, które wskazują na tożsamość antychrysta.

  Nie można ot tak sobie rzucać oskarżeniami na prawo i lewo.


  Pozdrawiam.
  Czy Jorge Bergoglio zamierza zlikwidować KRK?
 • @Ewiak Ryszard 17:28:47
  ///Gdyby Nabuchodonozor tylko jeden raz zaatakował Jerozolimę, i tylko raz zabrał jeńców, nie byłoby problemu z interpretacją, od kiedy należy liczyć okres siedemdziesięcioletniej niewoli i spustoszeń Jerozolimy. Kontekst wersetu z 2 Kronik 36:21, nawiązuje do oblężeń i deportacji z lat: 606, 597 i 587 p.n.e. (2Krn.36:6,7,10,17,18).///

  Gdybyś czytał uważnie, co napisałem, to zwróciłbyś uwagę, że nie podałem żadnej daty, a jedynie posłużyłem się fragmentami biblijnymi, wskazującymi, że Twoja interpretacja nie ma sensu, bo koliduje z Prawem samego Jehowy.

  Nie pasuje to Tobie, wiec kombinujesz, jakby tu nagiąć Boże Prawo i je wypaczyć, by pasowało do założeń, które poczyniłeś.
  Nie odłożyłeś dat, które proponują świeckie źródła i nie pochyliłeś się nad szczegółami proroctw, a przede wszystkim nad Prawem Bożym.

  Nigdzie nie twierdziłem, że Nebukadneccar jedynie raz zaatakował Jerozolimę. Natomiast podałem szczegóły (konsekwencje) z Biblii ostatecznego ataku Nebukadreccara na Jerozolimę, gdy została zburzona świątynia i uprowadzeni wszyscy jeńcy z Jerozolimy, gdy zaczął się okres 70 lat spustoszenia (spustoszeń).

  ///Ponieważ sam tekst 2 Księgi Kronik, nie jest całkiem jednoznaczny ...///

  Nie jest dla Twojej koncepcji.

  1) Jehojakim 628-618 r. p.n.e. "W trzecim roku Jehojakima", tj. pod koniec 620 r. p . n. e. - (Daniela 1:1, 2), tj. w ósmym roku swego panowania, gdy został wasalem [jego sługą na trzy lata] Nebukadneccara - 2 Królów 24:1); 2 Królów 24:2 - w tym czasie m. in. również chaldejczycy grabili Judę.

  2) W roku (617 p. n. e.) jego syn, Jehojachin po 3 miesiacach i 10 dniach królowania, poddaje Jerozolimę Nabuchodonozorowi (2 Królów 24:10-15);

  3) 607 p.n.e. 18 rok Nebukadneccara (Jeremiasza 52:29; Jeremiasza 32:1; 2 Kronik 36:17-21) - rozpoczął się już 19 rok jego panowania, czyli minęło pełne 18 lat jego rządów;

  4) około 603 r. p.n.e. w 23 roku panowania Nebukadneccara (Jeremiasza 52:30; 2 Królów 25:8-12, 25, 26; Jeremiasza 43:5-7).

  ---
  Napisałeś:

  ///Rok po pierwszym oblężeniu Jerozolimy i zabraniu do niewoli pierwszych Żydów i części naczyń domu Bożego, Bóg skierował do Jeremiasza słowo [wypowiedź]. Jest tu zawarta m.in. zapowiedź, że z Jerozolimy i miast Judy będzie uczynione spustoszone miejsce [חרבה - chorbah], i zaraz potem pada stwierdzenie: "jak to jest po dziś dzień". Przypomnę, to słowo Boga zostało skierowana do Jeremiasza w czwartym roku Jehojakima (Jer.25:1).

  Czy jest to więc, jak twierdzisz, moje stwierdzenie? Napisałeś: "To Ty stwierdziłeś, a nie Jeremiasz. Jeremiasz stwierdził, że [spustoszenia Jerozolimy] nie były w toku".

  Czy rzeczywiście przed czwartym rokiem Jehojakima żadnego spustoszenia nie było? To dlaczego, Jeremiasz pisząc o tym, dodał stwierdzenie: "jak to jest po dziś dzień"?///

  Odpowiedź już dałem, ale za mało dla Ciebie.
  Proponuję, byś bliżej przyjrzał się temu wersetowi.

  - "I wziąłem kielich z ręki Jehowy, i dałem do picia wszystkim narodom, do których Jehowa mnie posłał: Jerozolimie i miastom Judy oraz jej królom, jej książętom, by uczynić z nich spustoszone miejsce, dziwowisko, coś, nad czym się gwiżdże, i przekleństwo, jak to jest po dziś dzień"

  "I wziąłem kielich z ręki Jehowy, i dałem do picia wszystkim narodom, do których Jehowa mnie posłał ...".

  Czy użyte słowa w czasie przeszłym przez Jeremiasza wskazują, że na tych narodach już się to spełniło?
  Putin - szansa ostatnia Babilonu Wielkiego?
 • @Ewiak Ryszard 13:55:02
  ///Ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, gdzie rzeczywiście znajdujemy się w strumieniu czasu.///

  Miło to słyszeć.

  ///Zgodnie z zapowiedzią Jezusa, wielu dało się zwieść.///

  To znaczy dokładnie ilu? Ilu odpadło od wielbienia Boga i poszło swoją własną drogą w tamtym czasie? Możesz podać konkretną liczbę, bez spekulacji?
  Putin - szansa ostatnia Babilonu Wielkiego?
 • @Ewiak Ryszard 11:58:42
  Napisałem do Ciebie:

  ///Będę jednak bardziej perfidny i podam same wersety, których treść nie wskazuje, że Twoja argumentacja jest prawdziwa.

  Jeremiasza 25:8-11; Daniela 9:2; 2 Kronik 36:20, 21///

  Uwzględniłeś w swoich szerokich wywodach wiele spraw ale nijak to się nie klei z Daniela 9:1, 2 w połączeniu z 2 Kronik 36:20, 21 i Jeremiasza 25:8-11:

  - "(1) W pierwszym roku Dariusza z rodu Medów, syna Artakserksesa, sprawującego władzę nad królestwem chaldejskim, (2) w roku pierwszym jego panowania, ja, Daniel, dociekałem w Pismach liczby lat, które objawił Pan prorokowi Jeremiaszowi, że ma się dopełnić siedemdziesiąt lat spustoszenia Jerozolimy" (Daniela 9:1, 2 BT);

  - "20 Tych zaś, którzy ocaleli od miecza, uprowadził do niewoli do Babilonu i zostali oni sługami jego i jego synów, dopóki nie zaczęło panować królestwo Persji - 21 by się spełniło słowo Jehowy wypowiedziane ustami Jeremiasza, aż ziemia spłaciła swe sabaty. Przez wszystkie dni swego spustoszenia obchodziła sabat, by się dopełniło siedemdziesiąt lat" (2 Kronik 36:20, 21 NW);

  - "8 Dlatego tak rzekł Jehowa Zastępów: 'Ponieważ nie byliście posłuszni moim słowom, 9 oto ja posyłam i wezmę wszystkie rodziny północy - brzmi wypowiedź Jehowy - tak, posyłam do Nebukadreccara, króla Babilonu, mego sługi, i sprowadzę ich przeciwko tej ziemi i przeciwko jej mieszkańcom, i przeciwko wszystkim tym okolicznym narodom; i przeznaczę ich na zagładę, i uczynię z nich dziwowisko oraz coś, nad czym się gwiżdże, a także miejsca spustoszone po czas niezmierzony. 10 I usunę spośród nich dźwięk radosnego uniesienia i dźwięk radości, głos oblubieńca i głos oblubienicy, odgłos żaren i światło lampy. 11 I cała ta ziemia stanie się miejscem spustoszonym, dziwowiskiem, a narody te będą musiały służyć królowi Babilonu przez siedemdziesiąt lat"' (Jeremiasza 25:8-11 NW).

  Wg Twojego rozumowania i wyliczanki, babilończycy wielokrotnie wkraczali do Jerozolimy w czasie 70 lat, w czasie których "ziemia spłacała swe sabaty":

  ///1) Rok 606 p.n.e. – Daniela 1:1,2; 2 Królewska 24:1-7;
  2) Rok 597 p.n.e. – 2 Królewska 24:8-16;
  3) Rok 588 p.n.e. – 2 Królewska 25:1,2; Ezechiela 24:1,2.///

  A Słowo Boże stwierdza, że Jeremiasz nie mówił o żadnych 70 latach "dla Babilonu", tylko o 70 latach "w Babilonie", kiedy "ziemia [jerozolimska miała]" spłacać "swe sabaty ("by się spełniło słowo Jehowy wypowiedziane ustami Jeremiasza, aż ziemia spłaciła swe sabaty"). Przez wszystkie dni swego spustoszenia obchodziła sabat, by się dopełniło siedemdziesiąt lat", czyli przez 70 lat nie było na niej żadnej ingerencji (interwencji) ludzkiej. Żadnych działań.
  Zgodnie ze słowami Jehowy, który jasno określił, co oznacza "spłacanie sabatów (sabatu)" dla ziemi:

  Prawo Jehowy jest klarowne i w tej kwestii mówi:

  - "34 'Wtedy ziemia ta będzie spłacać swe sabaty przez wszystkie dni swego spustoszenia, gdy tymczasem wy będziecie w ziemi swych nieprzyjaciół. Wtedy ziemia ta będzie obchodzić sabat, gdyż ma spłacić swe sabaty. 35 Przez wszystkie dni swego spustoszenia będzie obchodzić sabat, nie obchodziła bowiem sabatu podczas waszych sabatów, gdyście na niej mieszkali'" (Kapłańska 26:34, 35 NW);

  Słowa, które szczególnie zasługują na uwagę:

  1) "będzie spłacać swe sabaty przez wszystkie dni swego spustoszenia, gdy tymczasem wy będziecie w ziemi swych nieprzyjaciół. Wtedy ziemia ta będzie obchodzić sabat",

  i

  2) "gdyście na niej mieszkali".

  Powtórzę, bo może nie dostrzegasz: "tymczasem wy będziecie w ziemi swych nieprzyjaciół", bo gdy na tej ziemi mieszkali, ona nie obchodziła sabatu. Nie mogło ich dlatego tam być, gdy trwał 70 letni okres spustoszenia.

  Prorok Ezechiel to potwierdza, a Ty się powołałeś na niego, tylko nie na ten werset:

  - "I powiedz o synach Ammona: 'Słuchajcie słowa Wszechwładnego Pana, Jehowy. Tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: ,Ponieważ powiedziałeś ‚Ha!’ przeciw memu sanktuarium, gdyż je zbezczeszczono, oraz przeciw ziemi izraelskiej, gdyż ją spustoszono, i przeciw domowi Judy, gdyż poszli na wygnanie" (Ezechiela 25:3 NW).

  W Jerozolimie nikogo nie było – wg Twojego rozumowania w tym czasie dokonywano wielokrotnych spustoszeń - "gdyż poszli na wygnanie".
  Nie mogli więc zaznawać jakichkolwiek spustoszeń, bo nikogo w tej ziemi nie było.


  Ponieważ nie uwzględniłeś Prawa Jehowy i wszystkich słów, które do tego 70 letniego okresu nawiązują, naciągnąłeś fakty, do swojego sposobu patrzenia na ten okres, kiedy to Jerozolima miała być spustoszona:

  ///Podobnego zdania był Jeremiasz. W czwartym roku Jehojakima [605 p.n.e.], stwierdził: „I wziąłem kielich z ręki Jehowy, i dałem do picia wszystkim narodom, do których Jehowa mnie posłał: Jerozolimie i miastom Judy oraz jej królom, jej książętom, by uczynić z nich spustoszone miejsce [חרבה - chorbah], dziwowisko, coś, nad czym się gwiżdże, i przekleństwo, jak to jest po dziś dzień” (Jer.25:1,17,18, NW). 

  Jeremiasz stwierdził tu wyraźnie, że w czwartym roku Jehojakima [605 p.n.e.], spustoszenia Jerozolimy były już w toku …///

  To Ty stwierdziłeś, a nie Jeremiasz. Jeremiasz stwierdził, że nie były w toku:

  - "8 Dlatego tak rzekł Jehowa Zastępów: 'Ponieważ nie byliście posłuszni moim słowom, 9 oto ja posyłam i wezmę wszystkie rodziny północy - brzmi wypowiedź Jehowy - tak, posyłam do Nebukadreccara, króla Babilonu, mego sługi, i sprowadzę ich przeciwko tej ziemi i przeciwko jej mieszkańcom, i przeciwko wszystkim tym okolicznym narodom; i przeznaczę ich na zagładę, i uczynię z nich dziwowisko oraz coś, nad czym się gwiżdże, a także miejsca spustoszone po czas niezmierzony. 10 I usunę spośród nich dźwięk radosnego uniesienia i dźwięk radości, głos oblubieńca i głos oblubienicy, odgłos żaren i światło lampy. 11 I cała ta ziemia stanie się miejscem spustoszonym, dziwowiskiem, a narody te będą musiały służyć królowi Babilonu przez siedemdziesiąt lat"' (Jeremiasza 25:8-11 NW).

  Jeremiasz stwierdza, że Jehowa dopiero pośle "Nebukadreccara, króla Babilonu, (...), i sprowadzę ich [Medów] przeciwko tej ziemi i przeciwko jej mieszkańcom, i przeciwko wszystkim tym okolicznym narodom; i przeznaczę ich na zagładę, i uczynię z nich dziwowisko oraz coś, nad czym się gwiżdże, a także miejsca spustoszone po czas niezmierzony."

  Jehowa stwierdza wyraźnie, że dopiero "przeznaczę ich na zagładę" i dopiero "... cała ta ziemia stanie się miejscem spustoszonym”.

  By nie było wątpliwości, w następujących po sobie słowach Jehowa stwierdza:

  - "A gdy się dopełni siedemdziesiąt lat, rozliczę się za przewinienie z królem Babilonu i z owym narodem - brzmi wypowiedź Jehowy – z ziemią Chaldejczyków, i uczynię z niej bezludne pustkowia po czas niezmierzony" (Jeremiasza 25:12 NW).

  Zatem dopiero po upływie 70 lat spustoszenia dla Jerozolimy Jehowa miał rozliczyć się z Babilonem.
  Czyli nie ma żadnych 70 lat dla Babilonu osobno i dla Jerozolimy osobno.
  Jest tylko jedne 70 lat, dla spustoszenia (spustoszeń) Jerozolimy, na co wskazuje jasno Biblia.

  Prawo Jehowy, a także prorocze słowa, które zostały powyżej przytoczone, wyraźnie wskazują na to, że Jerozolima miała być "spustoszona" przez 70 lat. A spustoszenia (spustoszenie) miało polegać na tym, że "domu Judy" miało w niej nie być. Mieli być w tym czasie już "na wygnaniu".
  Dopiero po tym okresie Jehowa miał dokonać rozliczenia z Babilonem, co rzeczywiście uczynił.
  Putin - szansa ostatnia Babilonu Wielkiego?
 • @Ewiak Ryszard 21:38:20
  Co do formy imienia Bożego יְהוָ֔ה, którą się posłużyłem, to pytanie poprzedziłem zapisanymi faktami w cytowanym przekładzie interlinearnym, w konkretnym celu. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie.
  Lubisz odpowiadać na pytania, które sam sobie zadajesz, jednocześnie ignorując pytania rozmówców?

  Wrócę zatem i prosiłbym o odpowiedź, gdyby Ci to nie sprawiło trudności:

  ///A to kolejne przykład tłumaczenia tego samego wersetu wg tego samego przekłady, przez tego samego pana. Jest to rzekomo wierny przekład z Kodeksy Leningradzkiego.

  Owy tłumacz widzi hebrajskie słowo יְהוָ֔ה (Jehowa) i za angielskojęzycznym tłumaczem wpisuje "Jehovah". Za innym "the LORD". I sam wybiera "Pan".
  Ciekawe wg jakiego klucza?///
  Putin - szansa ostatnia Babilonu Wielkiego?
 • @Ewiak Ryszard 21:38:20
  Piszesz daty a przy nich wersety biblijne i co to ma być?

  Też tak potrafię, tylko, że daty będą inne.

  Będę jednak bardziej perfidny i podam same wersety, których treść nie wskazuje, że Twoja argumentacja jest prawdziwa.

  Jeremiasza 25:8-11; Daniela 9:2; 2 Kronik 36:20, 21.
  Putin - szansa ostatnia Babilonu Wielkiego?
 • @Ewiak Ryszard 16:15:57
  ///Nie użyłem tu ani jednego argumentu z chronologii świeckiej.///

  A co to niby ma być, argumentacja biblijna, czy świeckie wnioski, że Babilon pokonał Asyrię w 609 roku p. n. e.?
  Myślisz, że jak napisałeś "... z Księgi Jeremiasza 29:10 ..." to jest to argumentacja biblijna?
  Chyba dla Ciebie i tych, na których się powołując twierdzisz, że się na nich nie powołujesz. Trochę to zakręcone, ale taka jest właśnie Twoja argumentacja.

  ///Przypomnę tu jeden z nich, oparty na tekście z Księgi Jeremiasza 29:10, gdzie jest mowa o 70 latach dla Babilonu. Babilon upadł w roku 539 p.n.e. Z tą datą wszyscy się zgadzają. 539 + 70 = 609. Co się wówczas stało? "W 609 Babilończycy ostatecznie rozgramiają Asyryjczyków i rozpoczynają wprowadzać zwierzchnictwo nad Fenicją, Syrią i Palestyną" (History of Humanity Scientific and Cultural Development, UNESCO, 1996, Volume III, s. 117).///

  http://roux.neon24.pl/post/138182,putin-szansa-ostatnia-babilonu-wielkiego#comment_1382499

  Stąd moje oczywiste pytanie do Ciebie o zrozumienie Jeremiasza 29:10 i całego kontekstu tych wersetów. Przypomnę:

  Kontekst Jeremiasza 29 rozdziału wskazuje na Babilon, czy Jerozolimę?

  - "... by was znów przyprowadzić na to miejsce" (Jeremiasza 29:10 BT)

  Wg Twoich słów Jehowa przyprowadziłby ich do Babilonu.
  Czy tak to rozumiesz?
  Putin - szansa ostatnia Babilonu Wielkiego?
 • @roux 20:31:13
  To dla mnie przyjemność, przyjacielu, móc co jakiś czas zajrzeć do tematów, nad którymi już wielokrotnie się zastanawiałem :)
  Putin - szansa ostatnia Babilonu Wielkiego?
 • @Ewiak Ryszard 16:15:57
  Kontekst Jeremiasza 29 rozdziału wskazuje na Babilon, czy Jerozolimę?

  - "... by was znów przyprowadzić na to miejsce" (Jeremiasza 29:10 BT)

  Wg Twoich słów Jehowa przyprowadziłby ich do Babilonu.
  Czy tak to rozumiesz?
  Przeczytaj uważnie też ten rozdział od 1 wersetu. O jakim mieście wspomina Jeremiasz?

  Twój hebrajski jakoś pominął fakt, że tłumacz napisał "Pan", a nie zgodnie z tekstem sprzed 1000 lat: "Jehowa".
  Putin - szansa ostatnia Babilonu Wielkiego?
 • @Ewiak Ryszard 01:11:20
  Widzę, że bardziej ufasz chronologii świeckiej, która jest niekompletna, niż biblijnej.
  Wniosek jest prosty, Biblia z jej treścią jest dla Ciebie na niższym miejscu aniżeli świeckie źródła, które choć powszechnie są uznawane, to jednak często korygowane przez archeologię i historię.

  Nie dziwi mnie, że stawiając Słowo Boże poniżej ludzkiej mądrości, podjęto decyzję jedynie słuszną w tym przypadku o wykluczeniu Ciebie.

  Przyglądnij się temu, jak niektórzy tłumaczą Jeremiasza 29:10:

  Bo tak mówi (08804) Pan , że po siedemdziesiąt roku być realizowane (08800) w Babilonie Ja wizyty (08799 ) ty i wykonać (08689) mój dobry słowo do siebie, w powstawaniu powrót (08687) do tego miejsca .

  http://bibliaapologety.com/WLC/Jr29.htm

  Z tłumaczenia wynika, że "w Babilonie", ale w wersecie, nie wiadomo czemu, zapisano jako "dla Babilonu.

  A to kolejne przykład tłumaczenia tego samego wersetu wg tego samego przekłady, przez tego samego pana. Jest to rzekomo wierny przekład z Kodeksy Leningradzkiego.

  Owy tłumacz widzi hebrajskie słowo יְהוָ֔ה (Jehowa) i za angielskojęzycznym tłumaczem wpisuje "Jehovah". Za innym "the LORD". I sam wybiera "Pan".
  Ciekawe wg jakiego klucza?

  Sprawdzaj zatem, co czytasz i jak czytasz, oraz weryfikuj tłumaczy i tłumaczenia.
  A samej Biblii nie podważaj, bo jej chronologia różni się od świeckiej.
  Putin - szansa ostatnia Babilonu Wielkiego?
 • @Repsol 01:02:11
  Tak, to żenujące, że zmieniasz temat i na dodatek powołujesz się na jakiegoś krzykacza, któremu zablokował się Caps, a który to krzykacz jako jedyny dowód swoich wywodów załączył zdjęcie opaski obozowej Świadka Jehowy. To rzeczywiście przytłaczający i bezwzględnie obciążający dowód.

  Tylko nie wiem, czy się śmiać - okoliczności do śmiechu nie są, czy raczej z politowaniem patrzeć na Twoją bezmyślność lub głupotę.
  175 tysięcy więźniów sumienia
 • @57KerenOr 21:43:22
  ///ale skoro kpicie sobie ze Spraw Bożych, to po prostu żegnam Towarzystwo!///

  Kerenie, to Ty jesteś kpiarzem.
  Kpisz ze Słowa Bożego. Kpisz ze znaczenia słów w nim użytych, a zatem kpisz z samego Boga, który natchnął to Słowo swoim duchem.

  Jak tu z Tobą prowadzić rozmowę, gdy nie potrafiąc odpowiedzieć na argumenty, jak zwykle oczerniasz swoich rozmówców o wyimaginowane podstawy.

  Posłużyłem się wersetami z Biblii i użyłem argumentów z uznanego tłumaczenia hebrajskiego i greki koine. A Ty mi tutaj wylatujesz, że ja jestem kpiarzem?

  Następnym razem nie sprawiaj wrażenia, że jesteś chętny do rozmowy, gdy nie potrafisz odeprzeć prostej argumentacji biblijnej.

  Należało by jeszcze przy tej okazji puścić wiązankę stosownych epitetów pod Twoim adresem. Ale cóż, tchórza nic nie zmieni.

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/Ilder.jpg/240px-Ilder.jpg

  Tymczasem bywaj i lecz się ze strachu, bo jego smród ciągnie się za Tobą od lat.
  300 proroctw
 • @57KerenOr 23:56:55
  ///Przecież ja czyli KerenOr chcę tylko porozmawiać o Zbawicielu ludzkości ...///

  To dlaczego się stąd wyniosłeś i nie rozmawiasz?
  300 proroctw
 • @57KerenOr 23:33:46
  No cóż Keren, chyba wymiękłeś.

  Skoro trzymasz się kurczowo słów: "Potężny Bóg" z księgi Izajasza 9:6, uzasadniając tym, że Jezus musi być Bogiem [Wszechmocnym - moje przypuszczenie], to muszę Cię rozczarować. Trzeba wziąć pod uwagę znaczenie wyrazu "Potężny", by rozwiązać zagadkę, w jakim znaczeniu Jezus jest nazwany przez proroka Izajasz "Potężnym Bogiem".

  Przymiotnika hebrajskiego גבור (gibbor) w Biblii używa się do określenia osób i oznacza on np.: "silny", "potężny", "dzielny" [żołnierz] itp. W Biblii służy np do określenia kogoś, kto zachowuje się dumnie i jest tyranem, mocarzem, jak Nimrod, przeciwnik Jehowy Boga:

  - "8 A Kusz został ojcem Nimroda. On pierwszy stał się [גבור (gibbor)] mocarzem na ziemi. 9 Okazał się [גבור (gibbor)] potężnym łowcą na przekór Jehowie. Dlatego mówi się: 'Tak jak Nimrod, [גבור (gibbor)] potężny łowca na przekór Jehowie'" (Rodzaju 10:8, 9 NW).

  http://biblehub.com/hebrew/1368.htm

  Jak widać tu na powyższym przykładzie, "potężnym" okazał się człowiek.

  Kerenie, czy człowiek możne być tak potężny jak Wszechmocny Bóg?
  Jedynie dla tak myślących jak Ty.

  Tego hebrajskiego przymiotnika גבור (gibbor) użyto w Biblii 159 razy i w ogromnej większości w odniesieniu do ludzi.

  Jest jednak wyraz, rzeczownik w Biblii, którego w Pismach Hebrajskich (Stary Testament) użyto jedynie do Jehowy Boga, który wskazuje na Jego niepodważalną potęgę, której nie posiada żaden człowiek, żadne zwierzę i żadne inne stworzenie:

  - "Gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, Abramowi ukazał się Jehowa i rzekł do niego: 'Jam jest Bóg [שַׁדַּ֔י (szaddaj)] Wszechmocny..." (Rodzaju 17:1 NW).

  I to tego rzeczownika [שַׁדַּ֔י (szaddaj)] - "Wszechmocny" użyto jedynie do Jehowy Boga 48 razy w Biblii, a nigdzie do żadnego człowieka, czy zwierzęcia, czy jakiegokolwiek innego stworzenia.

  http://biblehub.com/hebrew/7706.htm


  Dlatego nie rozumiem Twojej bezmyślnej, upartej postawy, wobec Jezusa, jako rzekomo jedynego i prawdziwego (Wszechmocnego) Boga na podstawie wersetu z Izajasza 9:6 (NW) [9:5 BT; Bw], który na taką pozycję wcale nie wskazuje. A przecież mienisz się być tym, który ponoć "zna" wersety, na które się powołuje.
  Rzecz polega na tym, by rozumieć znaczenie użytych słów w wersetach, a nie jedynie je znać.

  W odróżnieniu od Ciebie i wielu innych, prorok Izajasz znał hebrajski, bo to był jego rodzimy język. O tym napisał do Ciebie roux, zadając Ci proste pytanie: "Czy uważasz, że Izajasz nie znał Biblii?".

  Zatem z Izajasza 9:6 (NW) [9:5 BT; Bw] wynika, że Jezus co prawda jest nazwany "Potężnym Bogiem" ["Bogiem Mocnym"] ale nie jest "Bogiem Wszechmocnym", bo to nie wobec niego użyto rzeczownika שַׁדַּ֔י (szaddaj), a jedynie do Boga o imieniu Jehowa.

  A skoro Jezus nie jest Bogiem Wszechmocnym, to i znaczenie słów apostoła Pawła z Listu do Kolosan 1:15, 16 nie jest zgodne z Twoim zrozumieniem, gdyż nie jest tam mowa o tym, że Jezus stwarzał, a mowa jest jedynie o tym, że jest on πρωτότοκος (prototokos) "pierworodnym", "najstarszym" ze wszystkich stworzeń Boga Wszechmocnego, a udzielona mu moc od Tego Boga pozwoliła Jezusowi jedynie na zrealizowanie genialnego i niedościgłego Projektu swego Ojca, Jehowy Boga.

  http://biblehub.com/greek/4416.htm

  Dlatego nie bez przyczyny postawiłem Tobie pytanie, na które nigdy nie udzieliłeś odpowiedzi:

  ///A kto był początkiem - pierwszym dziełem (arcydziełem) stwórczym Boga?

  - "Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek swej mocy, od dawna" (Przysłów 8:22)

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Prz/8.php///

  http://via.vitae.neon24.pl.neon24.pl/post/138037,300-proroctw#comment_1379901 ///

  Czy wreszcie na nie udzielisz odpowiedzi i przyznasz rację Słowu Bożemu, czy dalej będziesz manipulował przy znaczeniu słów w rożnych wersetach z Biblii, żeby tylko nie udzielać odpowiedzi na kłopotliwe pytania?
  300 proroctw
 • @57KerenOr 23:33:46
  Keren, napisałeś:

  ///Znam werset, który przytoczyłeś///

  Nie pytałem Ciebie, czy znasz werset, bo nie miałem wątpliwości, że go znasz, gdy zadawałem Tobie pytanie na podstawie miedzy innymi tego wersetu. Jednak przypomnę, że chodziło o dwa wersety, a nie o jeden :((

  A zatem udzieliłeś połowicznej odpowiedzi.
  Poza tym znowu krzyczysz do mnie, używając Caps Locka i wykrzyknika:

  ///NIE MUSZĘ TEGO ROZWIJAĆ!///

  Zobacz Kerenie, czy to nie Twoja prośba do mnie:

  ///Oj Ben, czy mógłbyś wielkodusznie odnieść się do zaproponowanego przeze mnie fragmentu z Listu do Kolosan///

  http://via.vitae.neon24.pl.neon24.pl/post/138037,300-proroctw#comment_1379913 ?

  Jak byś się czuł, gdybym odpowiedział Tobie tak, jak Ty to zrobiłeś? To jest odniesienie i wyjaśnienie? Czy raczej drwina z rozmówcy?

  Skoro uważasz siebie za naśladowcę Chrystusa, to przypomnij sobie słowa Mistrza:

  - "Dlatego wszystko, co chcecie, żeby ludzie wam czynili, wy też im podobnie czyńcie" (Mateusza 7:12 NW).

  Dlatego mam prośbę do Ciebie: pokaż, kto jest Twoim prawdziwym wzorcem do naśladowania, gdy chcesz prowadzić dialog ze mną, czy z kimkolwiek innym.

  Kolejna sprawa, to Twoja następująca wypowiedź:

  ///No i jak Panowie, ja odpowiedziałem ...///

  Keren, nie wiedziałem, że ja jestem w co najmniej dwóch osobach :))
  Racz być precyzyjny w wypowiedziach.
  300 proroctw
 • @57KerenOr 11:57:07
  ///Ben, Bóg Ojciec Stworzył Boga Syna!///

  Możesz to rozwinąć na podstawie cytowanych przeze mnie wersetów:

  - "...: To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego" (Objawienie [Apokalipsa] 3:14)

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Ap/3.php


  - "Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek swej mocy, od dawna" (Przysłów 8:22)

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Prz/8.php ?
  300 proroctw
 • @roux 22:14:47
  Witaj przyjacielu.

  Myślę, że już niedługo okaże się, jakie nastawienie do rozmówców ma Keren.

  Pozdrawiam :))
  300 proroctw