Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze Ben Nechar

 • @Zawisza Niebieski 13:10:05
  I jeszcze jedna sprawa. Nie zauważyłem, byś odpowiedział na pytanie, które zadałem jako pierwsze. Przypomnę:

  ///1) "Biblia powstałą początkowo jako księga przekazywana ustnie, z pokolenia na pokolenie".

  Na jakiej podstawie tak stwierdzasz?///
  Papież: piekło nie istnieje - kolejny cios w duchowieństwo?
 • @Zawisza Niebieski 13:10:05
  Zawiszo, znowu niewiedza i nieznajomość prawa Bożego Cię dopadły i ubolewam nad tym.

  "... a Józef tylko opiekunem".

  - Pod jakim Prawem był wychowywany Jezus?
  - Czy wychowywał się w rodzinie chrześcijańskiej?
  - Jakie możliwości dawało Prawo, któremu podlegał Józef, jego żona Maria i ich syn Jezus?

  Zapoznaj się Zawiszo dokładnie z tym Prawem.
  Papież: piekło nie istnieje - kolejny cios w duchowieństwo?
 • @Zawisza Niebieski 13:10:05
  "Kobiety mogły swobodnie na równi z mężczyznami słuchać Jego nauk, podejść do niego, jak np. jawnogrzesznica, co olejkiem i łzami obmyła nogi Jezusa, Maria Magdalena".

  I tu się zgadzam. Przeszkody tworzyli ludzie, nie prawo, które dał Bóg.

  "Gryzie się to ze słowami 'Kobietom zaś nauczać nie pozwalam...'"

  Z niczym się to nie gryzie.
  Co najwyżej gryzie się to z niezrozumieniem jakim jest rozgraniczenie pomiędzy nauczaniem ludzi, co mogły i mogą chrześcijanki swobodnie czynić, a nauczaniem w samym zborze chrześcijańskim, do czego nawiązywał apostoł Paweł.
  Kontekst, czyli 1 List do Tymoteusza zarówno rozdział 1, jak i 2 na to wskazuje. Apostoł Paweł nawiązuje w nim (w Liście) do nie nauczania kobiet w zborze i podaje powód:

  - "12 Nie pozwalam kobiecie nauczać ani sprawować władzy nad mężczyzną, lecz ma zachowywać milczenie. 13 Bo Adam został ukształtowany pierwszy, potem Ewa. 14 Ponadto Adam nie był zwiedziony, lecz kobieta została całkowicie zwiedziona i popadła w występek" (1 Tymoteusza 2:12-14).

  Apostoł Paweł świetnie znał Boże zasady i prawa. Nic, co napisał, nie koliduje z nimi.
  Np., w 1 Liście do Koryntian 11:3 pisze (Paweł):

  - "Ale chcę, byście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety jest mężczyzna, a głową Chrystusa jest Bóg".

  Na czy to oparł? Na słowach Jehowy Boga:

  - "Do niewiasty powiedział: 'Wielce pomnożę boleść twej brzemienności; w bólach będziesz rodzić dzieci, a swoje pożądanie będziesz kierować ku swemu mężowi, on zaś będzie nad tobą panował'" (Rodzaju 3:16).

  "on zaś będzie nad tobą panował"

  Podobnie w prawdziwym zborze chrześcijańskim obowiązuje porządek Boży, a nie chaos i zamęt, którego nie ma w Słowie Bożym, a którego się doszukujesz.
  Papież: piekło nie istnieje - kolejny cios w duchowieństwo?
 • @Zawisza Niebieski 23:28:18
  Jestem często rozczarowany tłumaczeniem, które dokonane jest w Biblii Tysiąclecia.
  Zawiszo, czy Ty dobrze się czujesz?
  Tego samego słowa użyto w stosunku do niewiast, które usługiwały Jezusowi:

  - "Było tam też wiele niewiast, które patrzyły z oddali i które już od Galilei towarzyszyły Jezusowi, aby mu usługiwać" (Mateusza 27:55).

  Ale w Biblii Tysiąclecia w Mateusza 27:55 użyto zwrotu "usługiwały Mu", a nie diakonisy.
  Diakonos, co oznacza to greckie słowo?
  Papież: piekło nie istnieje - kolejny cios w duchowieństwo?
 • @Zawisza Niebieski 22:56:30
  http://biblehub.com/greek/2458.htm
  Papież: piekło nie istnieje - kolejny cios w duchowieństwo?
 • @Zawisza Niebieski 22:56:30
  "Pozdrówcie Andronika i Juniasa, moich krewnych i moich współjeńców, którzy są wśród apostołów mężami znaczniejszymi i którzy dłużej niż ja są w jedności z Chrystusem" (Rzymian 16:7).

  :)

  Ty sobie żartujesz?
  Zawiszo, proszę byś się przyłożył do tego, co piszesz.
  Papież: piekło nie istnieje - kolejny cios w duchowieństwo?
 • @Zawisza Niebieski 21:02:13
  Mam parę pytań do Twoich twierdzeń:

  1) "Biblia powstałą początkowo jako księga przekazywana ustnie, z pokolenia na pokolenie".

  Na jakiej podstawie tak stwierdzasz?

  2) "Analiza krytyczna pozwala na określanie różnych nurtów mających wpływ na tekst, na wykazywanie późniejszych dopisków pochodzących od kopistów".

  Kto był tym krytykiem? O których dopiskach mówisz? Dokładnie których manuskryptów to dotyczy?

  3) "Paweł bezsprzecznie akceptował uczestnictwo kobiet w Kościele, wręcz nazywał je apostołami (list do Rzymian)"

  Który rozdział Rzymian i werset?


  Do tego:
  "W Biblii nigdzie nie napisano, że jest to księga ofiarowana nam przez Boga. Łukasz wyraźnie napisał, że jego Dzieje Apostolskie to wynik jego pracy, patrz prolog. Biblia, to księga napisana przez ludzi o Bogu, ale ludzie piszący byli ludźmi, z wszelkimi ułomnościami ludzkimi"

  odniosę się po Twojej odpowiedzi na powyższe.
  Papież: piekło nie istnieje - kolejny cios w duchowieństwo?
 • @fabi 19:20:26
  "A co do reinkarnacja .. powtórzę ...,W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego»."

  Fabi, wybacz, ale ani słowa na temat wersetów z Biblii, tj. ze Słowa Bożego, które zacytowałem.
  W zamian za to, faszerujesz mnie jakimiś luźnymi myślami z Katechizmu. Odłóż je i skup się na Słowie Bożym. Jezus powiedział:

  - "Uświęć ich przez prawdę; twoje słowo jest prawdą".

  Swoje stwierdzenie poparłeś wersetem biblijnym, więc zrobiłem to samo i zacytowałem poniższe:

  - "3 Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: 4 do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie" (1 Piotra 3, 4).

  Jakoś nie zauważyłem, byś odniósł się do "słów prawdy", przecież nie moich.
  Polska Wielkanoc jak malowana wydmuszka
 • @roux 19:20:23
  Witaj druhu.
  Papież: piekło nie istnieje - kolejny cios w duchowieństwo?
 • @roux 19:20:23
  https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1200004135
  Papież: piekło nie istnieje - kolejny cios w duchowieństwo?
 • @Zawisza Niebieski 18:29:39
  Horeb jest innym określeniem Synaju. Co zaś dotyczy Góry Synaj, zwanej też Horebem, to gdzie w Biblii pisze, że Synaj leżał w Egipcie?
  Papież: piekło nie istnieje - kolejny cios w duchowieństwo?
 • @fabi 11:07:19
  I tu się zatrzymam , bo na przestrzeni wieków , imię ,,miłości ,, działo się wiele ."

  Chyba ma być "w imię 'miłości' działo się wiele". Czy tak?
  Czy uważasz, że przed złem nie wolno ostrzegać?

  "... autor cały czas przedstawia w złym świetle KK."

  W czym "autor" umniejsza, czyli przedstawia w złym świetle KK?

  Czy pisząc prawdę o kimś, poprzez wskazywanie na jego nie tyle słabe, ale całkowici złe czyny, deprecjonuje się taką osobę?
  A może należałoby zapytać "autora" dlaczego pisze prawdę o KK?
  Polska Wielkanoc jak malowana wydmuszka
 • @fabi 12:23:39
  "a, skąd wiesz że sprzeczną ....Ewangelia wg św. Jana".

  - "3 Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: 4 do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie" (1 Piotra 3, 4).
  Polska Wielkanoc jak malowana wydmuszka
 • Autor, witaj.
  Ciekawe dane, które wiele mówią o społeczności katolickiej w Polsce.
  Jak dla mnie, wyniki tych badań, nie są zaskoczeniem, z jednym wyjątkiem: "W całkowicie sprzeczną z nauką Kościoła reinkarnację (wędrówkę dusz) wierzy 30 proc."

  Pozdrawiam.
  Polska Wielkanoc jak malowana wydmuszka
 • @fabi 11:04:49
  "Wiem ze chcesz dowalić KK ..."

  Być może tak jest. Ale trzeba by siedzieć u kogoś w głowie, by tak twierdzić.
  Faktem jednak jest, że to KK dowala sobie przez całą historię swego istnienia.
  Uważasz, że jest inaczej?
  Polska Wielkanoc jak malowana wydmuszka
 • @Janusz Górzyński 20:56:31
  Ja pytam o sprzeczność, która wynika z Pańskiego komentarza, a nie o wykłady.
  Czy wg Pana apostoł Jan jest autorem, czy jedynie pośredniczy w przekazaniu czegoś, czego autorem nie jest?

  Pozdrawiam.
  Nie bój się Apokalipsy!
 • Autor
  Witam.

  Chciałbym poczynić pewne ważne sprostowanie do powyższej treści.
  W jednych z pierwszych słów powyżej napisał Pan, że:

  "Apokalipsa według św. Jana (część I )", a trochę dalej, że:

  "Autorem Apokalipsy jest św. Jan (Ap 1,9) ..."

  To jak jest, Apokalipsa jest "według Jana", czy jest "Jan jej autorem"?

  Jeżeli "według", to znaczy że Jan autorem jej nie jest, a jedynie swoim stylem spisuje czyjeś, np. myśli.

  A jeżeli autorem jest, jak mówi powyżej cytowany przeze mnie fragment zdania, to ujęty w nawias werset biblijny "(Ap 1,9)", wcale o tym nie informuje, a oto jego treść:

  - " Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa" (Apokalipsa [Objawienie] 1:9 wg Biblii Tysiąclecia).

  Pozdrawiam.
  Nie bój się Apokalipsy!
 • @roux 23:17:54
  Dobrej nocy druhu.
  Czy Jorge Bergoglio zamierza zlikwidować KRK?
 • @Bara-bar 22:00:27
  Witaj Barbaro.

  Niektórym się wydaje, że zostali wyzwoleni poprzez prawdę. Przeszli z jednego ciemnego pokoju do drugiego, przez trochę jaśniejszy korytarz. Ale tam jest dalej ciemnica.

  Proponowanie czytania komuś Biblii, nawet przez tych, którzy tkwią w ciemności, nie oznacza, że jest to działanie antychrysta, to jakaś niedorzeczność.
  To jej przekłamywanie i wyjaśnianie niezgodne z jej duchem świadczyć może o tym. Jedynie "może".

  Biblia tak charakteryzuje antychrystów:

  - "Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli - osób, które nie wyznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem" (2 Jana 7 NW).

  Antychryści "... nie wyznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele".

  - "Kto jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem? Antychrystem jest ten, kto się zapiera Ojca i Syna" (1 Jana 2:22 NW).

  Antychryst "... zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem".

  To jedyne dwa miejsca w Biblii, które wskazują na tożsamość antychrysta.

  Nie można ot tak sobie rzucać oskarżeniami na prawo i lewo.


  Pozdrawiam.
  Czy Jorge Bergoglio zamierza zlikwidować KRK?
 • @Ewiak Ryszard 17:28:47
  ///Gdyby Nabuchodonozor tylko jeden raz zaatakował Jerozolimę, i tylko raz zabrał jeńców, nie byłoby problemu z interpretacją, od kiedy należy liczyć okres siedemdziesięcioletniej niewoli i spustoszeń Jerozolimy. Kontekst wersetu z 2 Kronik 36:21, nawiązuje do oblężeń i deportacji z lat: 606, 597 i 587 p.n.e. (2Krn.36:6,7,10,17,18).///

  Gdybyś czytał uważnie, co napisałem, to zwróciłbyś uwagę, że nie podałem żadnej daty, a jedynie posłużyłem się fragmentami biblijnymi, wskazującymi, że Twoja interpretacja nie ma sensu, bo koliduje z Prawem samego Jehowy.

  Nie pasuje to Tobie, wiec kombinujesz, jakby tu nagiąć Boże Prawo i je wypaczyć, by pasowało do założeń, które poczyniłeś.
  Nie odłożyłeś dat, które proponują świeckie źródła i nie pochyliłeś się nad szczegółami proroctw, a przede wszystkim nad Prawem Bożym.

  Nigdzie nie twierdziłem, że Nebukadneccar jedynie raz zaatakował Jerozolimę. Natomiast podałem szczegóły (konsekwencje) z Biblii ostatecznego ataku Nebukadreccara na Jerozolimę, gdy została zburzona świątynia i uprowadzeni wszyscy jeńcy z Jerozolimy, gdy zaczął się okres 70 lat spustoszenia (spustoszeń).

  ///Ponieważ sam tekst 2 Księgi Kronik, nie jest całkiem jednoznaczny ...///

  Nie jest dla Twojej koncepcji.

  1) Jehojakim 628-618 r. p.n.e. "W trzecim roku Jehojakima", tj. pod koniec 620 r. p . n. e. - (Daniela 1:1, 2), tj. w ósmym roku swego panowania, gdy został wasalem [jego sługą na trzy lata] Nebukadneccara - 2 Królów 24:1); 2 Królów 24:2 - w tym czasie m. in. również chaldejczycy grabili Judę.

  2) W roku (617 p. n. e.) jego syn, Jehojachin po 3 miesiacach i 10 dniach królowania, poddaje Jerozolimę Nabuchodonozorowi (2 Królów 24:10-15);

  3) 607 p.n.e. 18 rok Nebukadneccara (Jeremiasza 52:29; Jeremiasza 32:1; 2 Kronik 36:17-21) - rozpoczął się już 19 rok jego panowania, czyli minęło pełne 18 lat jego rządów;

  4) około 603 r. p.n.e. w 23 roku panowania Nebukadneccara (Jeremiasza 52:30; 2 Królów 25:8-12, 25, 26; Jeremiasza 43:5-7).

  ---
  Napisałeś:

  ///Rok po pierwszym oblężeniu Jerozolimy i zabraniu do niewoli pierwszych Żydów i części naczyń domu Bożego, Bóg skierował do Jeremiasza słowo [wypowiedź]. Jest tu zawarta m.in. zapowiedź, że z Jerozolimy i miast Judy będzie uczynione spustoszone miejsce [חרבה - chorbah], i zaraz potem pada stwierdzenie: "jak to jest po dziś dzień". Przypomnę, to słowo Boga zostało skierowana do Jeremiasza w czwartym roku Jehojakima (Jer.25:1).

  Czy jest to więc, jak twierdzisz, moje stwierdzenie? Napisałeś: "To Ty stwierdziłeś, a nie Jeremiasz. Jeremiasz stwierdził, że [spustoszenia Jerozolimy] nie były w toku".

  Czy rzeczywiście przed czwartym rokiem Jehojakima żadnego spustoszenia nie było? To dlaczego, Jeremiasz pisząc o tym, dodał stwierdzenie: "jak to jest po dziś dzień"?///

  Odpowiedź już dałem, ale za mało dla Ciebie.
  Proponuję, byś bliżej przyjrzał się temu wersetowi.

  - "I wziąłem kielich z ręki Jehowy, i dałem do picia wszystkim narodom, do których Jehowa mnie posłał: Jerozolimie i miastom Judy oraz jej królom, jej książętom, by uczynić z nich spustoszone miejsce, dziwowisko, coś, nad czym się gwiżdże, i przekleństwo, jak to jest po dziś dzień"

  "I wziąłem kielich z ręki Jehowy, i dałem do picia wszystkim narodom, do których Jehowa mnie posłał ...".

  Czy użyte słowa w czasie przeszłym przez Jeremiasza wskazują, że na tych narodach już się to spełniło?
  Putin - szansa ostatnia Babilonu Wielkiego?