Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze Chrześcijanin

 • Biblia Warszawska: Ewangelia św. Jana [5:24 - 5:29]
  5:24 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota.
  5:25 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, zbliża się godzina, owszem już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą.
  5:26 Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie.
  5:27 I dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym.
  5:28 Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego;
  5:29 I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd.
  144.000 ZAPIECZĘTOWANYCH SŁUG BOŻYCH!
 • Biblia Tysiąclecia: List do Rzymian [1:21 - 1:32]
  1:21 Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce.
  1:22 Podając się za mądrych stali się głupimi.
  1:23 I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów.
  1:24 Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał.
  1:25 Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
  1:26 Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze.
  1:27 Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie.
  1:28 A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi.
  1:29 Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości;
  1:30 potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym, co złe - pomysłowi, rodzicom nieposłuszni,
  1:31 bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości.
  1:32 Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią.
  Protest katolików. Nie chcą przymusowej homoedukacji
 • @prolet 15:02:11
  Drogi Prolet,
  Ja nie znajduję dla odbierania dzieci rodzicom żadnego usprawiedliwienia - wręcz przeciwnie!
  Przytoczone przeze mnie słowa z Biblii są odpowiedzią na wcześniejszy komentarz do artykułu i podkreślają, że zamiast bojaźni Bożej i mądrości Bożej , ludzie wybierają swoją mądrość, która dla Boga jest głupotą i która ich ostatecznie zgubi!!!
  Smiertelne ofiary pomocy społecznej
 • @Jerzy Wawro 10:49:08
  1:20 Mądrość woła na ulicach, na placach głos swój podnosi;
  1:21 nawołuje na drogach zgiełkliwych, w bramach miejskich przemawia:
  1:22 Dokądże głupcy mają kochać głupotę, szydercy miłować szyderstwo, a nierozumni pogardzać nauką?
  1:23 Powróćcie do moich upomnień, udzielę wam ducha mojego, nauczę was moich zaleceń.
  1:24 Ponieważ prosiłam, lecz wyście nie dbali, rękę podałam, a nikt nie zważał,
  1:25 gardziliście każdą mą radą, nie chcieliście moich upomnień:
  1:26 więc i ja waszą klęskę wyszydzę, zadrwię sobie z waszej bojaźni,
  1:27 gdy bojaźń nadciągnie jak burza, a wasza zagłada jak wicher, gdy spotka was ucisk i boleść.
  1:28 Wtedy będą mnie prosić - lecz ja nie odpowiem, i szukać - lecz mnie nie znajdą,
  1:29 gdyż wiedzy nienawidzili, gardzili bojaźnią Pańską,
  1:30 nie poszli za mymi radami, zlekceważyli moje napomnienie;
  1:31 spożyją owoce swej drogi, nasycą się swymi radami;
  1:32 odstępstwo prostaków uśmierci ich, bezmyślność niemądrych ich zgubi.
  (Biblia Tysiąclecia, Księga Przysłów 1:20-1:32)
  Smiertelne ofiary pomocy społecznej
 • Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia (Jana 8:12)
  Bóg dał nam wolność wyboru, niestety wybieramy 'państwo'!
  To 'państwo' właśnie daje ludziom doskonałą wymówkę do tego, żeby nic nie robili!
  Jezus mówił o służeniu bliźnim, w czasie kiedy jego państwa nie było
  w ogóle na mapie!!!
  Miłość Boga i bliźniego nie zależy od ustroju!!!
  BIBLIA a SOCJALIZM
 • A co z 'Polskim ZOO'?!!
  Przecież na początku III RP, 20 lat temu, był na antenie doskonały program pt. 'Polskie ZOO', który chyba nikogo nie oszczędzał i chociaż minęło 20 lat i niektórzy tam przedstawiane postaci już nie żyją, to jednak większość sceny politycznej z ostatnich 20 lat tam się znajdowała!
  To jest doskonały program dla młodych, żeby sobie uświadomili kim są obecni 'dygnitarze' partyjni...
  Z tego co wiem, został on zdjęty z anteny po interwencji cenzury, (podobnie jak np. 'WC Kwadrans Wojciecha Cejrowskiego) tzn. KRRiTV, na polecenie ówczesnego premiera, (w programie - krówki) Waldemara Pawlaka, który będąc już wtedy premierem po raz drugi nie mógł widocznie słuchać tyle prawdy i to prosto w oczy...

  Tak dla przypomnienia odcinek 118:
  http://www.youtube.com/watch?v=Hr4ogMpE-sc
  Dowcip Miesiąca, Roku - Kabaret NE?
 • Nigdy nie wiadomo
  W przeciwieństwie do innych Polaków, jestem ostatnią osobą, która by się zachwycała nowym papieżem, ale moje podejście krytyczne,
  w przeciwieństwie do pana Cejrowskiego, nie wynika ze złamania przez papieża prawa kanonicznego czy porządku liturgicznego!

  Uważam po prostu, że ten zorganizowany PR to gra pod publikę, po to by ta publika gładko przełknęła przyszłe decyzje nowego papieża!

  Kto wie, skoro, jak zauważył pan Cejrowski, papież już złamał kilka zasad i praw wynikających z tradycji, ciekawe jak daleko się w tym posunie?
  Wojciech Cejrowski zaniepokojony nowym papieżem
 • Modlitwa - to jest to!
  Panie Wojtku, ja też się za Pana pomodlę, bo pomimo, że rozumiem Pana decyzję i zgadzam się z Panem w wielu innych kwestiach, to nie uznaję żadnych 'zastępców Chrystusa na ziemi'!!!

  Pan Jezus powiedział, że jest jedyną drogą do Ojca i że nie zostawia nas samych, ale zostawia z nami Ducha Świętego do czasu swojego powrotu!

  Trzeba o tym pamiętać, tak samo jak o naszej osobistej odpowiedzialności za nasze myśli i czyny, bo wszystkie będą ujawnione i nie chować się za jakimś papieżem czy innym księdzem! Z Bogiem!
  Cejrowski o KUL: Nie chcę być pracownikiem, ani studentem uczelni, która nie szanuje swojego papieża.
 • @puuuq 00:00:51
  To tylko kurczowe trzymanie się 'osiągnięć' ludzkości, półśrodki, wynikające ze strachu przed zaakceptowaniem prawdy, a droga do Boga jest tylko jedna - Jezus Chrystus!
  Zostało Ci tylko kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt lat doczesności - uważasz, że zabierzesz coś z tej 'kultury' ze sobą na tamten świat?

  Pamiętaj jednak, że świat duchowy istnieje tu i teraz, i to nie umysł, jak twierdzi Antymaterialny, ani tym bardziej muzyka pozwolą Ci go doświadczyć, tylko wiara i modlitwa, w oparciu o..........tak zgadłeś!....... .......Słowo Boże!!! Bóg z Tobą!
  Wielkanocna Niedziela
 • @Chrześcijanin 22:19:26
  Obcięło ostatni akapit:
  Najlepszym dowodem jest definicja ze słownika języka polskiego, która 'duchowy' określa jako 'odnoszący się do życia psychicznego, umysłu i uczuć', czyli wymienia aspekty, które Watchman Nee przypisuje wyłącznie duszy (soul), a nie duchowi (spirit)!
  CO ZNACZY NARODZIĆ SIĘ Z DUCHA?
 • @Lukero 20:36:20
  Polecam książkę "Duchowy człowiek" (napisał ją 85 lat temu w Chinach Watchman Nee),
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Watchman_Nee
  który w oparciu o słowa Jezusa i głównie Nowy Testament wyjaśnia dogłębnie różnice pomiędzy 'duszą' i 'duchem'.

  Polskie wydanie ma 3 tomy, angielskie ("The Spiritual Man") zawiera wszystkie trzy tomy w jednej książce.

  Nie znam osobiście polskiego wydania, ale znając język polski wiem, że wierzącym trudno jest często, podczas czytania Biblii, odróżnić sprawy ducha od spraw duszy, bo często do obu używa się określenia 'duchowe'!
  Najlepszym dowodem jest definicja ze słownika języka polskiego, która 'duchowy' określa jako , czyli wymienia askpekty, które Watchman Nee przypisuje wyłącznie duszy(soul), a nie duchowi(spirit)!
  CO ZNACZY NARODZIĆ SIĘ Z DUCHA?